T.C. ANKARA 16. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/16226 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN Tapu kaydı: Ankara ili, Keçiören ilçesi, Kuşcağız mahallesinde, 30916 Ada, 6 Parsel
sayılı 816,00 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği: Apartman Beton, Blok/Kat/Giriş B. Bölüm No: - / 3
/- (Bağımsız Bölüm numarısı: 18) olan, Arsa pay/payda: 45/816, bağımsız bölüm niteliği: Mesken olan
taşınmazın tamamı bir borçtan dolayı açık artırma suretiyle satılacaktır.
Adresi: Kuşcağız Mah. Ataol Caddesi üzerinde yer alan 30916 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde
kurulu 6 kapı numaralı Seda Apartmanının 3 katında yer alan 18 kapı numaralı bağımsız bölüm
Keçiören/ANKARA
Özellikleri: Ankara ili, Keçiören ilçesi, Kuşcağız mahallesi, Ataol caddesi üzerinde yer alan 30916 ada
6 parsel üzerinde kurulu 6 kapı numaralı ve bodrum kat + zemin kat + 3 normal kattan oluşan SEDA
apartmanın 3. Katında yer alıp, tüm cepheleri silikon esaslı akrilik boyalı olup, binanın giriş kapısının
demir, rüzgarlık kapısının ahşap doğramalı, Giriş holün zemini ve merdiven basamakları ile yan
duvarın 1,20 mt'ye kadarı mermer kaplı, merdiven korkulukları demir doğramalıdır. Tavan ve yan
duvarlar plastik boyalı, her katta 4'er daire olmak üzere toplam 20 daireden oluşmaktadır. Bina ayrık
nizam tarzında olup, Ataol caddesine cephelidir. Bağımsız bölüm daire 3. Katta yer almakta olup,
mesken olarak kullanılmaktadır. Daire, antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, balkondan ibarettir.
Dairenin giriş kapısı çelik kapı olup, iç kapılar panel, pencereler PVC doğramalı ve ısı camlıdır.
Duvarları sıvalı ve plastik boyalı, tavan sıvalı ve plastik boyalıdır. Tüm oda ve salon zemini laminant
parke kaplama olup, ıslak hacimlerin zemini ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfakta lamina dolap, ve
tezgah mevcut olup, tezgah üstü mermerdir. Banyoda lavabo ile duş kabin ve klozet mevcuttur. WC’de
hela taşı ve lavabo mevcuttur. Dairenin net (faydalı) alanı balkon ve teras hariç yaklaşık 86,00 m2’dir.
Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Kıymeti: 120.000,00 TL
KDV Oranı: %1 (KDV oranları değiştiğinde değişen oranlarda KDV uygulanacaktır)
Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır.
1. Satış Günü: 28/10/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü: 25/11/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ 2 NOLU MEZAT SALONU
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK'nin 127. Maddesi kapsamı uyarınca gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanını
Taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerine tebligat yerine geçecek olup alacağa mahsuben ihalenin
yapılması veya satış bedelinden sıra cetveli yapılmadan ipotek alacaklısına ödeme yapılacağından
alakadarların satışı takip ederek İİK'nin 142. maddesine göre itirazları olanların bu hakkını 7 gün içerisinde
kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri (İİK.83-100-142-151.md.göre) tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2012/16226 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
03/09/2014 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 60335- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/1405 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Cihannüma Mh. 271 ada, 62 parsel sayılı 173,50 m2
yüzölçümlü 6 katlı 11 daireli apartman nitelikli ana gayrimenkulde 16/144 arsa paylı borçlu adına
kayıtlı kat mülkiyeti kurulmuş olan yapının 3. Katında yer alan 11 bağımsız bölüm numaralı mesken.
Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul 2 bodrum zemin ve 3 normal kattan oluşmaktadır. 2.
Bodrum katta 1 daire ve diğer her katta 2’şer daire olmak üzere toplam 11 daireden oluşmaktadır.
Binanın yaklaşık 40-50 yıllık yapı olduğu düşünülmektedir. Bina girişi zemin kattan ve Akmazçeşme
sokaktan yapılmaktadır. Binanın dış cephesinin akrilik cephe boyalı olduğu görülmüştür. Binanın giriş
kapısı demir doğrama kapı giriş holünün zemini mermer ve merdiven zeminleri çini ve
korkuluklarını demir doğrama olduğu görülmüştür. Değerleme konusu 11. B.b. Nolu dairenin 3. Katta
girişe göre sağ tarafta olduğu ve dairenin giriş kapısının çelik olduğu görülmüştür. Keşif günü
gidildiğinde daire içine girilemediğinden detaylı özellikleri tespit edilememiştir. Dairenin 2 oda 1 salon
1 mutfak ve 1 banyodan oluşmakta olup yaklaşık bürüt 75 m2 kullanım alanlı olduğu bilgisi alınmıştır.
Satış konusu olan bina belediye alt yapı olanaklarından faydalanmakta olup binada elektrik su ve
doğalgaz mevcuttur.
Adresi: Cihannüma Mh. Akmazçeşme Sk. No:44-46 Kemer apt. K: 3 D: 11 Beşiktaş/İSTANBUL
İmar Durumu: Beşiktaş belediye başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünün 07.03.2014 tarih
780302-1008 sayılı yazısında söz konusu taşınmazın; Beşiktaş köyiçi kentsel sit alanı içinde ve
13.09.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş dolmabahçe ortaköy koruma amaçlı nazım imar planı
kapsamında thk 2 ticaret + hizmet + kültür alanları (Hmax= 15,50 m) lejantında kalmakta olup 1/1000
ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden sonra imar durumunun belli
olacağı belirtilmektedir.
Kıymeti: 450.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 11/11/2014 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü: 11/12/2014 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.
İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207
İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar
milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat
kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda
günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul
edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu
kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde
işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2014/1405 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur. 23/09/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 60302- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 21. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/7882 ESAS
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma
giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış
bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra
dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği;
fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 17/09/2014
1. İhale Tarihi: 03/11/2014 günü, saat 09:25 - 09:30 arası.
2. İhale Tarihi: 19/11/2014 günü, saat 09:25 - 09:30 arası.
İhale Yeri: İzmir Adliyesi Müzayede salonu
No Takdir Edilen Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
25.000,00
1
%1 35YJK75 Plakalı, 2011 Model, RENAULT Marka, LB
Tipli, D4FG7F085785 Motor No'lu,
VF1LBN00545543670 Şasi No'lu, BEYAZ RENKLİ
CLİO SYMBOL MARKA, ANAHTAR RUHSAT YOK,
SOL ÖN ÇAMURLUKTA EZİK, TAMPON KÖŞELERİ
VE MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİK
(İİK m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık
(Bas›n: 60473- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

60335-60302