T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2013/2625 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi, 1293 ada, 7
parsel, ana taşınmaz niteliği arsa olarak yer almaktadır. Yüz ölçüm 996,30 m2dir.
Söz konusu taşınmazın yer aldığı Maden Mahallesi, Sarıyer ilçesinin İstanbul
Boğazının tepe mevkiinde bulunan mahallelerden biridir, konum olarak Sarıyer
Merkez Mahallesi, ile Zekeriyaköy arasında kalmaktadır. Adres olarak; Sarıyer
ilçesi, maden mahallesi, Akdemir Sokak da yer almaktadır. Akdemir sokakta en
sonda bulunan parsel de yer almaktadır.
Söz konusu taşınmaz yerinde yapılan incelemede kaba inşaatta
başlanılmış yarım kalmış şekilde olduğu görülmüştür. 14,30 metre eninde ve
15,90 metre beton dökülmüştür. Üst katta ise sadece kolon ve perdeler
tamamlanmış ve herhangi başka bir inşai faaliyet yapılmamıştır. Arsa 996,30m2
dir, bina oturumu ise 14,30 metre ve 15,90 metre boyutlarında 228 m2 dir. Arsanın
istinat duvarları yapılmıştır.
İmar Durumu
: Sarıyer Belediye Başkanlığının 21/07/2010 tarihli
yazısından edinilen bilgiye göre; Sarıyer İlçesi, Maden Mahallesi, F22D06B2A
pafta, 1293 ada, 7 parsel sayılı yer 29/07/2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer
geri görünüm ve etkilenme bölgeleri koruma amaçlı uygulama imar planında
KAKS:0,35, TAKS:0,15 Maksimum H=6,50 metre yapılanma şartlarında konut
alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.600.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydmdaki gibidir.
1. Satış Günü
: 01/09/2014 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü
: 01/10/2014 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2625 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 34990 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2013/125 TLMT.
T.C. GÖRELE İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydı
: Giresun İli, Eynesil İlçesi, Gümüşçay mah. Bibercikumu
mevkii, 162 Ada, 19 Parselde kayıtlı, 343,26m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı
taşınmazda, 240/5760 arsa paylı, 2.kat, 9 Bağımsız Bölüm nolu mesken.
Adresi
: Gümüşçay mah. Bibercikumu mevkii, Giresun-Trabzon sahil
yolu üzeri 162 ada, 19 parsel, 2.kat, içkapı no: 9 Eynesil/Giresun
İmar Durumu
: Bitişik nizam zemin+5 kat konut alanında kalmakta olup,
plan örneği dosyasında mevcuttur.
Kıymeti
: 55.555,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü
: 01/08/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 26/08/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri
: Görele Adalet Sarayı önü
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydı : Giresun İli, Eynesil İlçesi, Gümüşçay mah. Bibercikumu mevkii, 162
Ada, 19 Parselde kayıtlı, 343,26m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazda,
240/5760 arsa paylı, 5.kat, 17 Bağımsız Bölüm nolu mesken.
Adresi
: Gümüşçay mah.Bibercikumu mevkii, Giresun-Trabzon sahil
yolu üzeri 162 ada, 19 parsel, 5.kat, içkapı no: 17 Eynesil/Giresun
İmar Durumu
: Bitişik nizam zemin+5 kat konut alanında kalmakta olup,
plan örneği dosyasında mevcuttur.
Kıymeti
: 55.555,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü
: 01/08/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü
: 26/08/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri
: Görele Adalet Sarayı önü
Taşınmazların Özellikleri
: Taşınmazlar, Belediye sınırları içersinde her türlü
Belediye hizmetlerinden faydalanmakta, Trabzon- Giresun sahil yolu üzerinde
kalması nedeniyle, ulaşım problemi bulunmamakta, çarşıya pazara, alış veriş
merkezlerine, okullar ve kamu kurumlarına yakın bir konumdadır. Topografik
olarak düz ve sağlam bir zemindedir. Ana taşınmaz üzerindeki satışa konu
taşınmazlar, zemin üzeri 5 katlı bir binada bulunmaktadır. Her katta 3 betonarme
karkas apartman dairesi mevcuttur. Ana bina dıştan sıvalı, kuzey ve batı cephe
cam mozaik, zemin kat dükkan, normal katlar ise mesken amaçlıdır.Binanın
pencereleri ahşaptır. 1 nolu taşınmaz olan 9 nolu mesken 2.katta, 2 nolu taşınmaz
olan 17 nolu mesken 5.katta kalmaktadır.Katların sadece kaba imalatları
tamamlanmıştır.
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para'iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/125 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK. m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık
gelmektedir.
B.: 35650 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
2013/1309 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl, Kartal İlçesi, Yukarı mahallesi, Ada (2356),
Parsel (17) nolu, 6594,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, mahallen Petrol İş
mahallesi, Kumru sokak, numara (26) daki Hilal Sitesi, D Blok 5. Kat (18) nolu
bağımsız bölümdür. Parsel üzerinde yaklaşık on üç yıl önce, Mimarlık
hizmetlerine esas III. Sınıf B grubu yapılardan olan, bodrum kat, zemin kat, altıyedi normal katlı betonarme karkas dört adet ayrı bloklu binalar vardır. Bahse
konu D Blok parsel alanının doğu kenarında yedi normal katlı binadır. Binanın kat
alanlarında üçer adet daire olarak kullanılan bağımsız bölümler vardır. Söz
konusu D Blok, 5. Kat (18) nolu ağırlıklı batı yöne cepheli daire, borçlu Olcay
Akkıran ailesinin tasarrufunda olduğu beyan edilmiştir. Bağımsız bölümde giriş
holü, üç oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon mahalleri bulunmaktadır.
Binanın inşasında standart olduğu kabul edilen malzemeler kullanılmış olup,
bağımsız bölümün ıslak zemin döşemeleri seramik malzemeyle, oda zemin
döşemeleri ise ahşap malzemeyle kaplıdır. Müstakil kombili kaloriferli ısınma
türündedir. Binanın asansör tesisi vardır. Bina dış cephesi sıvalı, boyalı
durumdadır, çatı örtüsü vardır. Belediye alt yapı hizmetlerinin bulunduğu
bölgedeki parseldir.
Adresi
: İstanbul İl, Kartal İlçesi, Petrol İş mahallesi, Kumru sokak,
numara (26) daki Hilal Sitesi, D Blok 5. Kat (18) nolu bağımsız bölüm
Arsa Payı
: 9/900
İmar Durumu
: Kartal Belediye Başkanlığı’ndaki 27.12.2013 tarihli ve 10457
sayılı yazılarındaki bilgilere göre, Kartal, Pafta (180), Ada (2356), Parsel (17)
numaralı taşınmaz ile alakalı, 17.04.2013 t.t.'li 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi
Revizyon Uygulama İmar planı kapsamında 5/A/3; 0,20-0,40/1,75 yapılanma
şartlarında, Konut alanında kısmen de yolda kalmaktadır.
Kıymeti
: 260.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Bu parsel aleyhine AKTAŞ elektrik lehine krokisinde sarı
boya ile boyalı kısımda 1605 m2 kablo geçiş yeri ve kırmızı ile boyalı kısmında da
32,64 m2'lik trafo yeri olmak üzere toplam 48,69 m2'lik irtifak hakkı tesisi vardır.
TEDAŞ lehine kira şerhi vardır.
1. Satış Günü
: 17/07/2014 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü
: 11/08/2014 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri
: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçbanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan
(mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ
imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ
olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etm|iş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1309 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK. m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 35360 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. BOYABAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/352
Davacı , ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU-ANKARA ile
Davalılar, HURİYE ÇAKMAK, ZERRİN YILGIN, PAMUK ÖZCAN, EMİNE
ÇAKMAK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti
Ve Tescil) davası nedeniyle;
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve dava dilekçesi
tebliğ edilemeyen davalı Cemal ÇAKMAK (Emrullah ve Huriye oğlu, 15/02/1970
D.lu) duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden tebligatın
Türkiye'de yayınlanan gazetede ilanen tebliğine karar verilmiş olup, adresi tespit
edilemeyen adı geçen davalı Cemal Çakmak'a yargıtay bozma ilamı,
"Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve
kamulaştırılan taşınmazın Hazine adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare ile
davalılardan Ahmet Çakmak, Döndü Yükcü ve Huriye Çakmak vekillerince temyiz
edilmiştir.
Bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Taşınmazın tarım arazisi niteliğinde
kabulü ile olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinden
zeminine değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmediği gibi resmi birim fiyatları
esas alınıp yıpranma payı da düşülerek üzerindeki yapıya, yaş cins ve hazır
durumuna göre üzerindeki ağaçlara maktuen değer biçilmesi de yöntem itibariyle
doğrudur.
Bu nedenle davacı idare vekilinin tüm, davalılardan Ahmet Çakmak vd.
vekilinin ise aşağıdaki hususlar dışındaki sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Şöyle ki,
1) 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun
10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti davalarında, aynı yasanın
25/son maddesi uyarınca mülkiyet idareye tescille geçeceğinden kamulaştırılan
ağaçların ve yapıların değerinden enkaz bedelinin indirilmeyeceği gözetilmeden,
enkaz bedeli düşülmek suretiyle eksik bedele hükmedilmesi,
2) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine 6459 sayılı
Yasanın 6. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, dava dört ay içinde
sonuçlandırılamadığından, kamulaştırma bedeline 02.11.2010 tarihinden itibaren
faiz yürütülmemiş olması,
3) Resmi kuruluşların yargı harcından bağışık tutulabilmesi için özel
Kanunlarında yargı harcından muaf olduğunun açıkça belirtilmesi gerekir, diğer
harçlardan bağışık tutulma yargı harcını kapsamaz. Bu nedenle, harçtan muaf
olmadığı gözetilmeden, davacı idareden tahsil edilen harçların iadesine karar
verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalılardan Ahmet Çakmak vd. vekilinin temyiz itirazları yerinde
olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve
taraflardan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harcının Hazineye irad
kaydedilmesine, 20.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi." ile,
Duruşma günü olan 07/08/2014 tarih ve saat 09:00'da duruşma
salonunda hazır bulunması, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya
gelip de davayı takip etmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek
istemesi durumunda, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer
tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve HMK'un
122, 129 ve 317 maddeleri uyarınca ibraz etmek istedikleri delilleri ile birlikte
duruşmaya gelmediği takdirde ayrıca gıyabında sonuçlandırılacağı, dava
dilekçesinin tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
B.: 25220 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ÇİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE
MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO: 2007/313
İLAN
Davacı: Ergün Şahin
Davalı: Arzu Şahin (Bağırzade)
20/06/2014 tarihindeki Çine Adliyesi duruşma salonunda hazır
bulunmadığınız takdirde HMK 186'ya göre yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar
olunur.
Tebligat kanunun 31. Maddesi uyarınca ilanın yayımlandığı tarihten
itibaren 2 haftalık süre içinde tebligatın yapılmış olacağı duruşma günü
20/06/2014 duruşma saati 09:00
B.: 35284 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ
2012/4143 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İl, Küçükçekmece ilçe, Küçükçekmece Mahalle, 1223
Parsel, 1.007,00m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği arsa olan 55/1000 arsa
paylı kat irtifaklı Bodrum kat 1 nolu bağımsız bölüm Mobilya Teşhir Galerisinin
tamamı satışa konudur.
Özellikleri: Dosyada mevcut 30/10/2012 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa
konu taşınmaz 1- İstanbul ili K.Çekmece ilçesi Cumhuriyet mahallesi Büyük
Kartopu sokak No:39-39/1 adresinde mevcut tapunun 29 pafta 1223 parsel sayılı
1,007 m2 alanlı arsa üzerinde B.A.K bir yapının mevcut olduğu görülmüştür.
Değer tespitine konu olan bağımsız bölüm binanın bodrum katında 1 ve satışa
konu 2 nolu mobilya teşhir galerisidir. Tespite konu olan 1 ve 2 nolu mobilya teşhir
galerileri fiili olarak yapılan incelemelerde birleştirilmiş ve tek satıh halinde
kullanıldığı boş ve atıl bir vaziyette olduğu tespit edilmiştir, teşhir galerisinin girişi
Büyük kartopu sokağından bağımsız olarak girildiği, galerinin taban alanları
beton, tavan ve duvarları kireç badanalı , bahçe tarafında bant pencereli olan
tahmini olarak toplam da 260 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir, her ne kadar fiili
olarak yapılan incelemelerde galeriler tek satıh halinde olsa da hesaplamalar
tapuda ki gibi ayrı ayrı hesaplanacaktır "denilmektedir.
Adresi
: Cumhuriyet Mah. Büyük Kartopu Sok. No:39-39/1 Bodrum 1
nolu Küçükçekmece/İstanbul
Yüzölçümü
: 1.007.00 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü)
Arsa Payı
: 55/1000
İmar Durumu
: İstanbul ili K.çekmece ilçesi Cumhuriyet mahallesi 29 pafta
1223 parsel sayılı söz konusu parsel :15.12.2006-07.11.2007-16.01.200817.02.2008-14.06.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli K.Çekmece merkez revizyon
uygulama imar planında plan notlarının 1.20 maddesindeki hükümlere haiz ayrık
nizam 4 kat konut alanında bir kısmı yolda kalmaktadır. Havamania kriterlerinden
dolayı maksimum bina yüksekliği Emlak ve İstimlak müdürlüğünce tespit edilecek
RS kotuna göre belirlenecektir.
Kıymeti
: 100.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Bu parsele 4975 parselin bina ve bahçe duvarları
kısmen tecavüzlüdür.
1. Satış Günü
: 15/07/2014 günü 15:00- 15:05 arası
2. Satış Günü
: 12/08/2014 günü 15:00 - 15:05arası
Satış Yeri
: Küçükçekmece Adliyesi B Blok Hukuk Bölümü 1. Bodrum
Kat İcra Daireleri Koridoru Satış Masası Küçükçekmece / İstanbul
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İstanbul İl, Küçükçekmece ilçe, Küçükçekmee Mahalle,
1223 Parsel, 1,007,00m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği arsa olan 55/1000
arsa paylı kat irtifaklı Bodrum kat 2 nolu bağımsız bölüm Mobilya Teşhir
Galerisinin tamamı satışa konudur.
Özellikleri
: Dosyada mevcut 30/10/2012 tarihli bilirkişi raporuna göre
"Satışa konu taşınmaz 1- İstanbul ili K.Çekmece ilçesi Cumhuriyet mahallesi
Büyük Kartopu sokak No:39-39/1 adresinde mevcut tapunun 29 pafta 1223 parsel
sayılı 1,007 m2 alanlı arsa üzerinde B.A.K bir yapının mevcut olduğu görülmüştür.
Değer tespitine konu olan bağımsız bölüm binanın bodrum katında satışa konu 1
nolu ve 2 nolu mobilya teşhir galerisidir. Tespite konu olan 1 ve 2 nolu mobilya
teşhir galerileri fiili olarak yapılan incelemelerde birleştirilmiş ve tek satıh halinde
kullanıldığı boş ve atıl bir vaziyette olduğu tespit edilmiştir, teşhir galerisinin girişi
Büyük kartopu sokağından bağımsız olarak girildiği, galerinin taban alanları
beton, tavan vc duvarları kireç badanalı , bahçe tarafında bant pencereli olan
tahmini olarak toplam da 260 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir, her ne kadar fiili
olarak yapılan incelemelerde galeriler tek satıh halinde olsa da hesaplamalar
tapudaki gibi ayrı ayrı hesaplanacaktır "denilmektedir.
Adresi
: Cumhuriyet Mah. Büyük Kartopu Sok. No:39-39/1 Bodrum 2
nolu Küçükçekmece/İstanbul
Yüzölçümü
: 1.007,00 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü)
Arsa Payı
: 55/1000
İmar Durumu
: İstanbul ili K.çekmece ilçesi Cumhuriyet mahallesi 29 pafta
1223 parsel sayılı söz konusu parsel:15.12.2006-07.11.2007-16.01.200817.02.2008-14.06.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli K.Çekmece merkez revizyon
uygulama imar planında plan notlarının 1.20 maddesindeki hükümlere haiz ayrık
nizam 4 kat konut alanında bir kısmı yolda kalmaktadır. Havamania kriterlerinden
dolayı maksimum bina yüksekliği Emlak ve istimlak müdürlüğünce tespit edilecek
RS kotuna görç belirlenecektir.
Kıymeti
: 100.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Bu parsele 4975 parselin bina ve bahçe duvarları
kısmen tecavüzlüdür.
1. Satış Günü
: 15/07/2014 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü
: 12/08/2014 günü 15:20- 15:25 arası
Satış Yeri: Küçükçekmece Adliyesi B Blok Hukuk Bölümü 1. Bodrum Kat İcra
Daireleri Koridoru Satış Masası Küçükçekmece / İstanbul
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, Küçükçekmece Mahalle, 1223
Parsel, 1.007,00 m2 yüzölçümü ana taşınmaz niteliği arsa olan 30/1000 arsa
paylı kat irtifakı Zemin kat 3 nolu bağımsız bölüm mesken tamamı satışa konudur.
Özellikleri: Dosyada mevcut 30/10/2012 tarihli bilirkişi raporuna göre “Satışa
konu taşınmaz İstanbul İli K.Çekmece ilçesi Cumhuriyet mahallesi Büyük Kartopu
sokak No:39-39/1 adresinde mevcut tapunun 29 pafta 1223 parsel sayılı 1,007
m2 alanlı arsa üzerinde B.A.K. bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer
tespitine konu olan mesken binanın zemin katında 3 nolu meskendir. Mesken: 3
oda, 1 salon, mutfak, banyo, balkon ve wc’den müteşekkil olup meskenin oda
taban alanları parke, ara ıslak alanları seramik, saten boyalı, elektriği, suyu
mevcut doğalgaz kombili mutfak dolapları leminant tezgahı mermer duvarları
fayans, banyosu klozetli, lavabolu, duşakabinli, duvarları fayans, iç doğramaları
kapı kanat ve kasaları beyaz ahşap yağlı boyalı, dış doğramaları pencere kanat
ve kasaları pimapen tahmini olarak 120 m2 alanlı bir mesken olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca söz konusu arsa üzerine çapı uygulandığında arsanın çapına ve
yerine uygun olduğu görülmüştür. “denilmektedir.
Adresi
: Cumhuriyet Mah. Büyük Kartopu Sok. No:39-39/1 Zemin 3
nolu Küçükçekmece/İSTANBUL
Yüzölçümü
: 1.007,00 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü)
Arsa Payı
: 30/1000
İmar Durumu
: İstanbul ili, K.Çekmece ilçesi Cumhuriyet mahallesi 29 pafta
1223 parsel sayılı söz konusu parsel:15.12.2006-07.11.2007-16.01.200817.02.2008-14.06.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli K.Çekmece merkez revizyon
uygulama imar planında plan notlarının 1.20 maddesindeki hükümlere haiz ayrık
nizam 4 kat konut alanında bir kısmı yolda kalmaktadır. Havamania kriterlerinden
dolayı maksimum bina yüksekliği Emlak ve İstimlak müdürlüğünce tespit edilecek
RS kotuna göre belirlenecektir.
Kıymeti
: 120.000,00 TL
KDV Oranı
:%1
Kaydındakı Şerhler: Diğer: Bu parsele 4975 parselin bina ve bahçe duvarları
kısmen tecavüzlüdür.
1. Satış Günü
: 15/07/2014 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü
: 12/08/2014 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri
: Küçükçekmece Adliyesi B Blok Hukuk Bölümü 1. Bodrum
Kat İcra Daireleri Koridoru Satış Masası Küçükçekmece/İstanbul
Satış şartları : 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi
gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki bcşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
vcrilcbilcccktir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi diişcccktir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dairolan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/4143 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 35345 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

İRESİ T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ MESİ (AİLE