T.C. GEREDE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/24 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 27 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Adresi: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 27 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Yüzölçümü: 368,00 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: Arsa
Kıymeti: 92.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 13/05/2014 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü: 10/06/2014 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri: GEREDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 26 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Adresi: Bolu İl, Gerede ilçe, 627 Ada No, 26 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Yüzölçümü: 443,00 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: Arsa
Kıymeti: 110.750,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 13/05/2014 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü: 10/06/2014 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri: GEREDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 33 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Adresi: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 33 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Yüzölçümü: 428,00 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: Arsa
Kıymeti: 128.400,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 13/05/2014 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü: 10/06/2014 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri: GEREDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 31 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Adresi: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 31 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Yüzölçümü: 336,00 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: Arsa
Kıymeti: 100.800,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 13/05/2014 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü: 10/06/2014 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri: GEREDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 29 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Adresi: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 29 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Yüzölçümü: 653,00 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: Arsa
Kıymeti: 163.250,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 13/05/2014 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü: 10/06/2014 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri: GEREDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 28 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Adresi: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 28 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Yüzölçümü: 380,00 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: Arsa
Kıymeti: 95.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 13/05/2014 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü: 10/06/2014 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri: GEREDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 32 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Adresi: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 32 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Yüzölçümü: 381,00 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: Arsa
Kıymeti: 114.300,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 13/05/2014 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü: 10/06/2014 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri: GEREDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 30 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Adresi: Bolu İl, Gerede İlçe, 627 Ada No, 30 Parsel No, seviller mahallesi
Mahalle/Mevkii,
Yüzölçümü: 445,00 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: Arsa
Kıymeti: 133.500,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 13/05/2014 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü: 10/06/2014 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri: GEREDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/24 Satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/02/2014
!!! ÖNEMLİ NOT: Memurluğumuzca ilgililerine usulüne uygun çıkarılmış olan
satış ilanı, satış gününe kadar ilgililerine tebliğ edilememiş olması halinde,
Elektronik ortamda yapılacak olan ilan ve gazete ilanı ilgililere İİK. 127 maddesi
uyarınca ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
(Bas›n: 14799- www.bik.gov.tr)
karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. DİKİLİ İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/365 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir İli Dikili ilçesi, Çandarlı köyü, Aşağıbük mevkii, 171 cilt, 16868
sayfa, 731 ada, 6 parsel 320.00 m2 arsa vasıflı taşınmaz olarak tapuda görünse de
taşınmazda bulunan dubleks mesken: Zemin katı 6,00mX7,00m ebatlarda 42,00
m2 yüzölçümlü olup Salon, Mutfak bulunmakta, üst kata içten merdiven ile
çıkılmakta, üst katta aynı ölçülerde 42,00 m2 yüzölçümlü olup 3 Oda ve 1
Banyo+WC’den ibaret olup, Terasta alçı sütun üzeri ahşap pergule, barbekü
bulunmaktadır. Dış doğramalar üzerinde plastik panjurludur. Çatısı kiremit ile
kaplıdır. Arsanın ön tarafı yol, yan tarafı da yeşil alan ile çevrilidir. Dubleks
dairenin bulunduğu alanda her türlü alt yapılar (Yollar, Elektrik, Kanalizasyon,
Kullanma suyu gibi) tamamlanmıştır
Adresi: Asnur Sitesi 731 ada 6 parsel Çandarlı-Dikili/İZMİR
Yüzölçümü: 320 m2
İmar Durumu: Çandarlı Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünün 28/10/2013 gün
ve 1423 sayılı yazılarında, Ayrık Nizam TAKS:0,15 KAKS:0,30 inşaat alanına sahip
olup 2 kat inşaat izni verilmiş, yoldan çekmesi 5 metre, yan komşu mesafeleri ise
3’er metre, arka komşu mesafesi ise h=1/2 olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti: 250.000,00 TL
KDV Oranı: 5582 sayılı yasanın 35. maddesi ile 3065 sayılı K.D.V. kanununun 17.
maddesinin 4. fıkrasına eklenen (ş) bendi uyarınca K.D.V. muafiyeti vardır.
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydının beyanlar hanesinde Çandarlı Köyü 725 Ada
1 Parsel, 726 Ada 1 ila 10, 727 Ada 1 ila 10, 728 Ada 1 ila 12, 729 Ada 1 ila 11, 730
Ada 1 ila 6, 731 Ada 1 ila 10, 732 Ada 1 ila 12, 733 Ada 1 ila 10, 734 Ada 1 ila 12,
735 Ada 1 ila 7, 736 Ada 1 ila 11, 737 Ada 1 ila 11, 731 ada, 6 Parsellerin Ortaklaşa
Kullanım Alanıdır. şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü: 09/05/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü: 03/06/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri: Dikili Adliyesi Müzayede Salonu
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi
gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/365 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 25/02/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 14766- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

14799-14766