T.C. GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ
1. Satış Günü
: 27/11/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 22/12/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satış Yeri
: GAZİANTEP ADLİYESI İÇİ MEZAT SALONU –
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
GAZİANTEP
1 NO'LU TASINMAZIN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 121 Ada No, 1 Parsel No, BAĞLARBAŞI
Satış şartları :
Köyü, 18 Bağımsız Bölüm Mahalinde Karataş mahallesi sınırları içerisinde bulunan
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
parsel, konum olarak 103415 nolu sokak üzerinde, 103413 nolu sokak kesişiminin
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
100 metre kuzeyinde bulunan blok içerisinde yer almaktadır. Şahinbey kapalı spor
salonunun 280 metre doğusunda, Karataş mahallesini Güneş mahallesine bağlayan
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini
10 nolu caddenin 275 metre kadar batısında yer almaktadır. Parsel üzerinde 7 adet
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
blok bulundugu görülmüş olup A,B,C,D, ve E blokların Yarınlar sitesi olarak, F ve G
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
blokların Nurkent Sitesi olarak ayrıldığı anlasılmıştır. F ve G bloklar mahallinde A ve
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
B blok olarak ayrıca isimlendirilmiş olup her bloğun iki girişi olduğundan bloklar
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen
mahalinde 1A, 2A ile 1B,2B blok olarak anılmaktadır. Tespit konusu taşınmaz
değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
mahalinde 2A blokta bulunmaktadır. Tapu kayıtlarında G Blok 3. Kat 18 Nolu
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
Bağımsız bölüm numaralı daire görülmesine rağmen mahallinde 2A blok 5. kat 10
satış talebi düşecektir.
numaralı daire olduğu görülmüştür. Taşınmaz şehir merkezine 5.5 km Gaziantep
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
üniversitesine 3.25 km mesafededir. Altyapı tamamlanmış belediye ve sosyal
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
hizmetlerden istifade tamdır. Dairenin 125m2 kullanım alanlı. 3 oda salon mutfak
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
banyo wc antre koridor ve 3 balkon bölümlü olduğu görülmüştür. Dairenin zemini
KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın
salon ve odalarda laminat parke diğer mahallerde seramik kaplı, duvarları su bazlı
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
boyalı, mutfak ve ıslak hacimlerde komple fayans kaplıdır. Tavanlar plastik boyalı
3- İpotek sahibi alacaklılarla diger ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
kartonpiyerli olup iç kapılar ahşap, pencereler pvc doğramadır. 15-20 yıllık binada
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
asansör mevcuttur.
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
Arsa bedeli
: 16.214,36m2 x 7739/1621436 (arsa payı ) x 1200TL/m2 =
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
92.868,00-TL
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Yapı bedeli : 125m2 x 585TL/m2 x 0,80 = 58.500,00TL
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
TOPLAM
= 151.368,00TL
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
Adresi
: Karataş Mah. 103415 Sk. Nurkent Sit. 2A Blok K:5 D:10
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
Şahinbey / GAZİANTEP
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt
İmar Durumu
: Yok , İnşaat tarzı E: 1,35 konut yapı adasına denk
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
gelmektedir.
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
Kıymeti
: 151.368,00 TL
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
KDV Oranı : 3065 sayılı KDV kanunun 17/4-1 maddesindeki "30/01/2002 tarihli ve
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar,
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/313 TLMT. sayılı dosya
amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
satışı dahil ) teslimi ile aynı kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve
(İİK m.126)
anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
satışı dahil ) teslimi" hüküm gereğince KDV'den Muaf
gelmektedir.
B.: G2289 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2013/313 TLMT.
Download

T.C. GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ