T.C. HATAY İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/5638 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: Zemin Tipi Kat irtifakı olan, Hatay İli, Defne İlçesi, Çekmece Mah. 153 Cilt, 15101 Sayfa, 11657
parsel, üzerinde bulunan, 1 kat, 5 Numaralı Bağımsız Bölümün tamamı borçlu adına kayıtlı olup, satışa konu
edilecektir. (Ana taşınmaz niteliği Arsa, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 505,28 m2, Bağımsız Bölüm Niteliği Daire,
yüzölçümü 135 m2'dir. Arsa Payı 61, Arsa Paydası 505)
Adresi: Çekmece, Yeşilkent Mah. 380 Sok. Yıldız 111 Apartmanı, 1. Kat, Daire No: 5 Defne/Hatay adresindedir.
İmar Durumu: Ayrık Nizam, 3 Katlı Mesken Bölgesindedir.
Hali Hazır Durumu: Dosyamıza ibraz edilen 09/09/2014 Tarihli bilirkişi raporunda; "Apartman 1 yaşlarında,
asansörsüz, kaloriferli, her katı iki daire, giriş kapısı demir doğrama, betonarme-karkas yapı tarzında
yapılmıştır. Borçluya ait ve satışa konu edilen daire 135 m2 oturumludur. Üç oda, bir salon, mutfak, banyo,
tuvaletten ibarettir. Yerleri seramik kaplı, pencereleri PVC doğrama, iç kapıları hazır Amerikan kapı, tavanı
kartonpiyerli, sıcak su güneş enerji sistemli ve dış kapısı çeliktir. İçinde kiracı oturmaktadır. Etrafı kısmen
yapılaşmıştır. Defne belediyesinin yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi hizmetlerinden yararlanmaktadır. "
denilmektedir.
Kıymeti: 110.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 15/01/2015 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 10/02/2015 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: Hatay Adalet Sarayı 1. Kat 133 Numaralı Oda, (Mezat Odası) Antakya/Hatay
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere
süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2014/5638 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(Bas›n: 74929- www.bik.gov.tr)
19/11/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/18 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Özellikleri: İzmir, Seferihisar, Camikebir mah., Gözsüzler mevkii, 3156 Ada, 5 Parsel, 853 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli, taşınmaz
üzerinde bir adet iki katlı bina mevcut olup, bina 240 m2 oturum alanı, 280 m2 üst kat alanı olmak üzere toplam 520 m2 alana sahiptir.
Binada her iki katta 2’şer olmak üzere toplam 4 adet bina mevcuttur. Taşınmaz 30 yaşlarında ve oldukça bakımsız ve yıpranmış
durumda olup, yıpranma payı oranı %50’dir. Halen kullanılan taşınmazın çatısı düz teras çatı, doğramaları ahşap ve alüminyum
malzeme zemin kat pencereleri demir ferforceli, taşınmaz üzerinde 30-40 yaşlarında 10 adet mandarin ağacı 30 yaşlarında 1 adet
dut ağacı, 10 yaşlarında 1 adet palmiye ağacı mevcuttur. Taşınmaz İzmir Seferihisar karayoluna sıfır konumda, çarşı merkezine 700
mt mesafede, her türlü alt yapısı faal durumdadır.
Adresi: Camikebir mah. İzmir cad no: 105 Seferihisar
İmar Durumu: İBB Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarih ve 05.303 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
içinde ayrık nizam 5 kat TAKS: 0,25, KAKS: 1,25 olmak üzere zemin katlar ticaret üst katlar ise konut ya da ticaret (tercihli) imarlıdır.
Kıymeti: 574.100,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 12/01/2015 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 06/02/2015 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: Hükümet Konağı Baro Odası Seferihisar
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/18
Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/11/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 76382- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. UZUNKÖPRÜ İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/2027 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Edirne ili Uzunköprü ilçesi Aşçıoğlu Mahallesi Mehmet Dede mevkiinde kain tapunun 89 ada 39 parselinde
kayıtlı 8727 m2 yüzölçümlü mutlak tarım arazisi sınıfında tarla.
Adresi: Aşçıoğlu Mah. Mehmet Dede Mevkii -Uzunköprü/EDİRNE
Yüzölçümü: 8727 m2
İmar Durumu: Mutlak tarım arazisi sınıfında
Kıymeti: 27.856,60 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında ki gibidir
1. Satış Günü: 13/01/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü: 11/02/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri: Uzunköprü Belediyesi Refik Martin Toplantı Salonu
2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Edirne ili Uzunköprü ilçesi Aşçıoğlu Mahallesi Mehmet Dede mevkiinde kain tapunun 89 ada 40 parselinde
kayıtlı 9012,65 m2 yüzölçümlü mutlak tarım arazisi sınıfında tarla.
Adresi: Aşçıoğlu Mah. Mehmet Dede Mevkii -Uzunköprü/EDİRNE
Yüzölçümü: 9012,65 m2
İmar Durumu: Mutlak tarım arazisi sınıfında
Kıymeti: 28.768,40 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında ki gibidir.
1. Satış Günü: 13/01/2015 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü: 11/02/2015 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri: Uzunköprü Belediyesi Refik Martin Toplantı Salonu
3 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Edirne ili Uzunköprü ilçesi Aşçıoğlu Mahallesinde kain tapunun 88 ada 25 parselinde kayıtlı 17.670,70 m2
yüzölçümlü, Betonarme ahır, iki katlı betonarme sağımhane ve tarladan ibaret taşınmazın tamamı satılacaktır. Parselde tarla içerisinde ahır
sağımhane ve çiftlik evi mevcuttur. Uzunköprü Belediyesinde 08/02/2012 tarih ve 2012/13 sayılı 782,6 m2 tek katlı ahır ile 08/02/2012 tarih ve
2012/14 sayılı 120,42 m2’lik sağımhane ve çiftlik evi ruhsatlıdır. Parselin eğiminden dolayı bodrumda slaj çukuru olarak yapılan yerin zemin katında
240 m2’lik hasta hayvan yeri ile buzağıların barındığı tek katlı olarak yapılmış vaziyettedir. Mevcut ahırlara elektrik ve su ihtiyacı için 80 mt.
derinliğinde artezyen kuyusu, ahırın temizlenmesi için otomatik sıyırıcı mevcuttur. Tapuda her ne kadar tarla olarak gözükse de alt yapısı
tamamlanmış elektrik ve suyu mevcut olduğundan parsel arsa olarak değerlendirilmiştir.
Adresi: Aşçıoğlu Mah. Uzunköprü/EDİRNE
Yüzölçümü: 17.670,70 m2
İmar Durumu: Belediye mücavir alanın içinde İmar sahası dışında tarla vasfında
Kıymeti: 989.048,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 13/01/2015 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü: 11/02/2015 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri: Uzunköprü Belediyesi Refik Martin Toplantı Salonu
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/2027 Esas
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/11/2014 (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(Bas›n: 76224- www.bik.gov.tr)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

74929-76382