12
+
11 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA
T. C. KOCAELİ 7. İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2014/2042 ESAS.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Kocaeli İl, İzmit İlçe, 2804 Ada No, 6 Parsel No, Yenimahalle Mahalle/Mevkii, 1604 m2 alanlı, 18/342 arsa paylı bodrum ve zemin kat, 6 bağımsız bölüm nolu
taşınmaz satılacaktır. Satışa konu taşınmaz İzmit (Saraybahçe) Belediyesi sınırları içinde yerleşim
olarak Şirintepe Mahallesinde yer almakta, D-100 karayolunun ve karayolu sokağın güneyinde,
Muammer Dereli Sağlık Ocağının güney-doğusunda, Rezzan Sok. ile Kerem Can Sk. Arasında
bulunmakta, parsel üzerinde 07/10/2010 tarih ve 627 sayı ile ruhsatlı 4 katlı, 1 bodrum+
zemin+2 normal+çatı katı, her katta 7 daire (zemin katta bahçe dubleksler, 2 normal katta
çatı dubleksler) şeklinde betonarme-karkas yapı sistemi ile yapılmış bina bulunmaktadır.
Güney cepheden bodrum kat seviyesinde, kuzey cepheden zemin kat seviyesinden girilen,
binadaki söz konusu meskenin zemin katında salon+mutfak+antre+Wc ve doğu cephede
1 balkon, kullanım alanı bu katta 60,20 m2 bodrum katı 3 yatak odası +antre+banyo+ balkon
şeklinde, kullanım alanı brüt 60 m2 toplam 120,20 m2 dir. Meskenin doğu yöne cephesi bulunmakta, kat irtifakı kurulmuş olan bina asansörsüz, yaşam mahallerinin yer döşemeleri
laminat parke, ıslak hacimler seramik, pencere doğramaları PVC, giriş kapısı çelik kapı, dairenin
ısıtma sistemi doğalgaz kaloriferli, binada bazı daireler natamam iskan edilen daire sayısı çok
az, ulaşım imkânları iyi olan taşınmazdır. KDV oranı % 1, değeri 120.000,00 TL.dir,
İmar Durumu
: İlgili Belediyeden alınan 12/03/2014 tarih ve 2092 sayılı imar yazısında,
parselin ayrık nizam 3 kat, tabanda arsa alanının % 40'ı kadar inşaata müsait olduğu belirtilmektedir.
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü
: 23/07/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü
: 18/08/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri
: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezat Salonu-M. Ali Paşa mah.
Doğukışla Parkı içi No: 28 İzmit.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/2042 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
02/06/2014
www.bik.gov.tr B: 37376
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. KADİRLİ İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2009/570 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Kadirli İlçe, 134 Ada, 4 Parsel, Köyiçi Mevkii, Yukarıbozkuyu Köyü,
Satışa konu taşınmazın toplam yüzölçümü 3389,20 m2 olup borçluya ait kısım ½ dir.
Taşınmazın üzerinde birçok meyveli ve meyvesiz ağaç ile kullanılabilen ve kullanılamaz halde
olan 6 adet yapı bulunmakta olup bunların sadece iki adeti tapu kaydında gözükmektedir.
Tapu takyidatında B harfi ile gözüken kargir ev ile toplam yüzölçümün ½ si satışa çıkarılmıştır.
NOT: Taşınmazın detaylı bilgisi dosyadaki kıymet takdir raporu ve Tapu takyidatından incelenebilecektir.
Kıymeti
: 37.077,10 TL
KDV Oranı: % 18
1. Satış Günü
: 21/07/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü
: 18/08/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri
: KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU KADİRLİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İlgililerin adreslerine çıkartılan tebligatların tebliğ edilememesi ve adresi bilinmeyenler için de gazete ilanı ilanen tebliğ sayılacaktır.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/570 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
29/05/2014
www.bik.gov.tr B: 37396
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
ŞARKIŞLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) İLAN
ESAS NO: 2013/15 Esas.
KARAR NO: 2014/45
Davacı Salih Kaplan tarafından davalı Selma Kaplan aleyhine açılan tanıma davasında;
davalının adresi tespit edilmediğinden, mahkememizden verilen 14/02/2014 tarihli hüküm
özetinin ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.
HÜKÜM : Sivas ili, Şarkışla ilçesi, Başören köyü, Cilt: 20, Hane: 21, BSN: 98’de 51034659788
TC kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı Ahmet ile Safiye oğlu 1978 doğumlu Salih KAPLAN ile
Danimarka uyruklu Abidin ile Ayşe kızı 1982 doğumlu Selma KAPLAN’ın boşanmalarına dair
Naestved Mahkemesi tarafından 11/09/2012 tarihinde verilen 09/11/2012 tarihinde kesinleşen
BS 99-822/2012 Numaralı kararın boşanmaya ilişkin kısmının TANINMASINA, kararın taraflara
tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay ilgili hukuk dairesinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup;
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
10/03/2014
www.bik.gov.tr B: 36900
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
Download

1211 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA