26 PERŞEMBE 27 Mart 2014
T.C. DEVREKANİ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2010/26 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Kastamonu İli, Devrekani İlçesi, Yazıhisar Köyü, Dere Mevkii, 129 Ada, 42 Parsel sayılı, 12.055,83 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Taşınmaz Kumlu-tınlı toprak yapısında %4-5 eğimli, kuru tarım arazisi vasfındadır. Diğer parsellere göre düz konumda yer aldığından %20 daha değerlidir. İmar durumu olarak Belediye sınırları ve şehir imar planı dışında bulunmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 29.252,27 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü : 28/04/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 23/05/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : DEVREKANİ HÜKÜMET KONAĞI OTOPARKI.
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Kastamonu İli, Devrekani İlçesi, Yazıhisar Köyü, Dere Mevkii, 129 Ada, 47 Parsel sayılı, 2.478,14 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Taşınmaz Kumlu-tınlı toprak yapısında %3-4 eğimli, kuru tarım arazisi vasfındadır. Diğer parsellere göre düz konumda yer aldığından %20 daha değerlidir. İmar durumu olarak Belediye sınırları ve şehir imar planı dışında bulunmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti :6.011,97 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü : 28/04/2014 günü 14:15 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 23/05/2014 günü 14:15 - 14:25 arası
Satış Yeri : DEVREKANİ HÜKÜMET KONAĞI OTOPARKI.
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Kastamonu İli, Devrekani İlçesi, Yazıhisar Köyü, Dere Mevkii, 132 Ada, 23 Parsel sayılı, 6.705,32 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Taşınmaz tınlı-kumlu, taşlı toprak yapısında %5-6 eğimli, kuru tarım arazisi vasfındadır. İmar durumu olarak Belediye sınırları ve şehir imar planı dışında bulunmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti :13.555,92 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü : 28/04/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 23/05/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : DEVREKANİ HÜKÜMET KONAĞI OTOPARKI.
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Kastamonu İli, Devrekani İlçesi, Yazıhisar Köyü, Dere Mevkii, 132 Ada, 25 Parsel sayılı, 6.705,32 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Taşınmaz tınlı-kumlu, taşlı toprak yapısında %7-8 eğimli, kuru tarım arazisi vasfındadır. İmar durumu olarak Belediye sınırları ve şehir imar planı dışında bulunmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 13.555,92 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü: 28/04/2014 günü 14:45 - 14:55 arası
2. Satış Günü: 23/05/2014 günü 14:45 - 14:55 arası
Satış Yeri: DEVREKANİ HÜKÜMET KONAĞI OTOPARKI.
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Kastamonu İli, Devrekani İlçesi, Kurtköy Köyü, Asar Mevkii, 169 Ada, 5 Parsel sayılı, 5.975,61 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Taşınmaz tınlı-kumlu, taşlı toprak yapısında %7-8 eğimli, kuru tarım arazisi vasfındadır. İmar durumu olarak Belediye sınırları ve şehir imar planı dışında bulunmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 12.080,69 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü : 28/04/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 23/05/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : DEVREKANİ HÜKÜMET KONAĞI OTOPARKI.
Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları, İİK. 127. maddesi uyarınca tapuda kayıtlı olmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere bu ilanın İLANEN TEBLİGAT yerine geçeceği ilân olunur. 18/03/2014
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın:18812 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İZMİR 22. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/14207 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir İl, Bornova İlçe, 11908 Parsel No, KARAKOL İRİMİ Mahalle/Mevkii, ÇAMDİBİ MAH. Köyü, 7 Bağımsız Bölüm İzmir ili Bornova ilçesi Çamdibi Mah. Karakol irimi mevki mevki, cilt.84, sayfa:8222 , 11908 parsel, 364,13 m2 ana taşınmaz nitelik arsa olan, 3. kat. 7. nolu bağımsız bölüm, 1/15 arsa paylı bağımsız bölüm nitelik mesken olan taşınmaz tapu kaydına göre Çamdibi, belediye kayıtlarına göre Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 5126 sokaktan 1 numara alan 4 katlı apartmanın zemin üstü 3. katında yer alan 7.b.b nolu meskendir. Parsel batısında 5126 sokağa, kuzeyinde Yıldırım Beyazıt Cadddesine, doğusunda 5127 sokağa cepheli olup güneyinde diğer parsellere komşudur. Parsel üzerindeki bina b.a. karkas yapı
tarzıda yığma tuğla duvarlı ve asan sörlü inşa edilmiş olup toplam 4 katlıdır. B manın zemin katı ış yeri olup normal katların
her biri 3'er dairelidir. Parsel üzerindeki taşımaz ruhsatlı inşa edilmiş olup tapuda kat ittifakı kurulmuş kat mülkiyeti henüz kurulmamıştır. Mesken yönetim kurulu tarihi ve keşif tarihi itibariyle 3 yaşında , 0-3 yaş aras b.a. yapılan için % 4 yıpranma paylıdır. 2013 yılı uydu fotoğrafı ile üzerinden ölçmek suretiyle parsel üzerindeki taşınmazın dıştan dışa brüt 395,00 m2 alanlı olup
ortak merdiven payı minha edildiğinde her bir meskenin 127,00 m2 brüt, 114,00 m2 net alanlı olduğu hesaplanmıştır. Keşif
esnasında 3. kat 7 nolu meskenin kapalı olması nedeniyle içerisine girmek mümkün olmammış ancak kat maliklerinden birinni 2. kat 4 nolu mesken malikiyle görüşmesi ve alının izin üzerine aynı alan ve plana sahip (7 nolu meskenin tam altma isabet eden)2. katta 4 nolu mesken içerisinde yapılani incelemede ; Meskenin Nazmi Üney'e ait olup 3 oda , salon , mutfak, banyo, ebeveyn banyosu , antre-hol ve 1 balkondan ibaret olduğu, balkonun mutfağa bağlantılı olduğu, döşeme kaplamalarının
salon ve odalarda laminant parke, diğer mahellerde seramik, duvar kaplamalarının slak hacimlerde, fayans, diğer hacimlerde ve tavanlarda sıvalı ve badanalı olduğu, tavanlarda kısmen kartonpiyer bulunduğu, mutfağıda granit banko ve ahşap mutfak dolapları banyosunda duş-kabin,. alafranga hela taşı ve hilton lavabo ebeveyn banyosunda duş-kabin alafranga hela taşı, lavabo, balkonda krom korkuluk bulunduğu, meskende daire giriş kapısının çelik, iç kapıların ahşap, pencerelerin ahşap
görümlü pvc doğramalı ve ısıcamlı olduğu, binanın yola bakan ön cephesinde alüminyum giydirme cephe bulunduğu meskende elektrik ve suyu mevcut olup kat kaloriferi tesisatının döşeli ancak radyatörlerin takılı olmadığ, meskenin belediye hizmetlerinden yararlandığı hususları görülerek tespit edilmiş 3, kat.7 nolu meskeninde aynı malzemeler ile inşa edildiğ bilgisi
alınmış ancak 7 nolu mesken görülemediğinden mesken içerisinde herhangi bir tadilat yapılıp yapılmadığını görmek mümkün olmamıştır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle 130 sokak parkına 28 mt. Sıdıka Rodop Lisesine 151 mt. Çınar parkına 141 mt. en yakın camiye 249 mt. direkt ve yürüme mesafesinde yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta
olan taşınmaza ulaşım kolaydır.
Adresi
: 5126 Sokak. N.1 K:3 D.7 Yıldırım Beyazıt Mah. Bornova İzmir
Yüzölçümü
: 364,13 m2
Arsa Payı
: 1/15
İmar Durumu
: Var , İnşaat tarzı Bitişik nizam, 4(4) kat. 12,80 mt. gabarili yapı adasında kalmaktadır.
Kıymeti
: 222.250,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Yönetim planı.08/12/2010 tarih 18715 yevmiye
1. Satış Günü
: 12/05/2014 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü
: 06/06/2014 günü 11:20 -11:30 arası
Satış Yeri
: İZMİR BAYRAKLI ADLİYESİ ZEMİN KAT D3 BLOK 24 NOLU ODA MÜZAYEDE SALONU İZMİR - null null / null
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2013/14207 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/03/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın:19362 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/3000 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 No'lu Taşınmazın Tapu Kaydı Ve Diğer Özellikleri: İstanbul İI, Esenyurt İlçe, 1895 Ada No, 18 Parsel No, Esenyurt Köyü, 8.373,04 m2 Yüzölçümlü, BA.K 5 Blok Bina ve arsası nitelikli ana taşınmazın E-1 Blok 9.Katında yer alan 26/8370 arsa
paylı, 34 No'lu Bağımsız Bölüm taşınmaz adres olarak; Esenyurt İlçesi, Fatih mahallesi, 939.sokak, Özyurtlar Garden City
II.Etap, E1 Blok, 9.kat D: 34'te yer almaktadır. Plan itibariyle girişte hol, salon, mutfak, iki yatak odası, ebeveyn banyosu, banyo ve tuvalet, bir normal ve bir de Fransız balkondan ibaret olduğu, oda kapılarının Amerikan kapı, zeminlerin laminant parke, ıslak alanların seramik döşeli bulunduğu tespit edilmiştir. Dairede kiracı ikamet etmektedir. Daire girişi çelik kapı, pencereler PVC'dir.Doğalgaz kullanılmaktadır. Daire takriben 110 m2 kullanım alanına sahiptir. Ortak alanlar mermer, merdiven
korkulukları demirdir. Binada iki asansör, sitede ise; kapalı ve açık otopark imkanı ile sosyal tesisleri mevcuttur.ilçe merkezine kısa mesafede olup, alışveriş noktalarına, çarşı-pazara, toplu taşım araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Alışveriş merkezlerine ait servis araçları çevrede hizmet vermektedir. Bölgenin çehresini değiştirecek ve değer katacak çok sayıda
prestijli yapının inşaatı halen devam etmektedir. E-5 karayoluna ve TEM otoyoluna çıkış imkanına sahiptir. Yakınında semt
pazarı kurulmaktadır. Esenyurt Devlet Hastanesine, Doğan Araslı Bulvarı ile bağlantılı caddeye yürüme mesafesindedir. Ayrıca güvenlikli bir sitede yer almakta olup sosyal imkanları ve açık-kapalı otoparkı mevcuttur.
İmar Durumu: Dosyasında mevcut Esenyurt Belediye Başkanlığının 01.07.2013 tarihli yazısında; Esenyurt İlçesi, 1895 ada,
18 parselin 8.İdare Mahkemesinin 17.04.2013 tarihli 2012/625 E., 2013/764 K. Sayılı kararıyla iptal edilen Esenyurt 3.Etap
1/1000 ölçekli uygulama imar planında, TAKS.0.50, KAKS:2.00, Konut+Ticaret alanında kaldığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 01.07.2009 Tarih ve 17547 Yevmiyeli Yönetimi Planı ve 28.02.2012 Tarih ve 6172 Yevmiye ile Kat irtifakından Kat Mülkiyetine geçilmiştir.
1. Satış Günü : 07/05/2014 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 02/06/2014 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : 2. İCRA DAİRESİ BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
2 No'lu Taşınmazın Tapu Kaydı Ve Diğer Özellikleri: İstanbul İI, Esenyurt İlçe, 1895 Ada No, 18 Parsel No, Esenyurt Köyü, 8.373,04 m2 Yüzölçümlü, B.A.K 5 Blok Bina ve arsası nitelikli ana taşınmazın E-1 Blok 9.Kat, 26/8370 arsa paylı, 35 No'lu
Bağımsız Bölüm taşınmaz adres olarak; Esenyurt İlçesi, Fatih mahallesi, 939.sokak, Özyurtlar Garden City II. Etap, E1Blok,
9.kat D: 35'te yer almaktadır. plan itibariyle girişte hol, salon, mutfak, iki yatak odası, ebeveyn banyosu, banyo ve tuvalet, bir
normal ve bir de Fransız balkondan ibaret olduğu, oda kapılarının Amerikan kapı, zeminlerin laminant parke, ıslak alanların
seramik döşeli bulunduğu tespit edilmiştir. Dairede kiracı ikamet etmektedir. Daire girişi çelik kapı, pencereler PVC'dir. Doğalgaz kullanılmaktadır. Daire takriben 110 m2 kullanım alanına sahiptir. Ortak alanlar mermer, merdiven korkulukları demirdir. Binada iki asansör, sitede ise; kapalı ve açık otopark imkanı ile sosyal tesisleri mevcuttur, ilçe merkezine kısa mesafede olup, alışveriş noktalarına, çarşı-pazara, toplu taşım araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Alt yapı sorunu çözüme
kavuşturulmuş gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Alışveriş merkezlerine
ait servis araçları çevrde hizmet vermektedir. Bölgenin çehresini değiştirecek ve değer katacak çok sayıda prestijli yapının inşaatı halen devam etmektedir. E-5 Karayoluna ve TEM otoyoluna çıkıp imkanına sahiptir. Yakınında semt pazarı kurulmaktadır. Esenyurt Devlet Hastanesine, Doğan Araslı Bulvarı ile bağlantılı caddeye yürüme mesafesindedir. Ayrıca güvenlikli bir
sitede yer almakta olup sosyal imkanları ve açık-kapalı otoparkı mevcuttur.
imar Durumu: Dosyasında mevcut Esenyurt Belediye Başkanlığının 01.07.2013 tarihli yazısında; Esenyurt İlçesi, 1895 ada,
18 parselin 8. idare Mahkemesinin 17.04.2013 tarihli 2012/625 E., 2013/764 K. Sayılı kararıyla iptal edilen Esenyurt 3.Etap
1/1000 ölçekli uygulama imar planında, TAKS:0.50, KAKS:2.00, Konut+Ticaret alanında kaldığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 01.07.2009 Tarih ve 17547 Yevmiyeli Yönetimi Planı ve 28.02.2012 Tarih ve 6172 Yevmiye ile Kat irtifakından Kat Mülkiyetine geçilmiştir.
1. Satış Günü : 07/05/2014 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 02/06/2014 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : 2. İCRA DAİRESİ BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2013/3000 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19/03/2014
(İİK m. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın:19818 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/80 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul, Şişli İlçesi, Kuştepe Mahallesi, Tomurcuk Sokakta, tapunun 2528 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı
4.290.00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli 2 blok, 117 bağımsız bölümlü İzmen Sitesi A Blokta 100/10960 arsa
paylı 2.Kat (14) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir.
2 Bodrum kat+zemin kat+13 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 25 yılı geçkin ömre sahip, iki bloklu, blokları iki girişe sahip, katlarında her bir girişte ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı ile asansörü mevcut ana binanın 2.normal katında yer alan daire girişte antre-hol, salon, aydınlık
cephesinde mutfak, banyo, WC ile üç odadan ibaret, 100m2 alana sahip, zemin kaplamaları seramik, laminat parke ve PVC,
duvarları sıvalı ve boyalı, mutfak bölümünde sabit tezgah ve lavabo, banyo, WC mahallinde sıhhi tesisat armatürleri mevcuttur.
Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, giriş kapısı çelik kapı olup, merkezi siste kalorifer ısıtmalıdır.
Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek
konumda, ulaşım imkanları elverişli, civarın talep gören ticaret ve konut alanında yer almaktadır. Daire halen şirket istimalinde işyeri olarak kullanılmaktadır
İmar Durumu : Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.05.2013 tarih, 1642597 sayılı imar durum belgesine göre; Şişli, Kuştepe Mahallesi, 2528 ada, 3 parsel sayılı yer 24.06.2006 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve
Çevresi Uygulama İmar Planında H=30.50mt. irtifada, iki ayrı blok olmak üzere ayrık nizam, konut sahasında kalmaktadır denilmiştir.
Kıymeti
: 375.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 05/05/2014 günü 14:00 -14:10 arası
2. Satış Günü
: 04/06/2014 günü 14:00 -14:10 arası
Satış Yeri
: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2013/80 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/03/2014
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın:19745 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO: 2014/279
Davacı EMPA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 24/06/2014 günü saat 11:35'e bırakılmıştır.
İ.İ.K.'nun 173/2. maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içerisinde
mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.
Basın:19680 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

İndir