TAM SAYFA 24.07.2014 16:10 Page 1
2014/56 TLMT.
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: Zemin Tipi: Kat Mülkiyeti, Zemin No:43918648,İstanbul İli,
Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mah. Menekşe Mevkii, 412 Cilt, 40735 Sayfa, 800 Ada, 4 Parsel, Ana Taşınmaz
Yüzölçümü: 246.092,58m2, Satışa konu edilecek Bağımsız Bölüm Yüzölçümü : 118m2, Arsa Payı : 82, Arsa
Paydası: 246093, Ana Taşınmaz Niteliği: 61 Blok Betonarme Apartman ve Arsası, Bağımsız Bölüm Niteliği: Mesken,
Blok YAY-1/11, Kat:-1. Normal, Giriş: A, Bağımsız Bölüm No:4 olan taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup,
satışa konu edilecektir.
Hali Hazır Durumu :Müdürlüğümüz dosyasına sunulan 16/01/2014 Tarihli bilirkişi raporunda; " Satışa konu
taşınmaz; Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Atakent Mah. Altınşehir İstanbul Caddesinde, tapunun 800 Ada, 4 Parsel
numarasında kayıtlı 246.092,58m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli 61 Bloklu, Bosphorus City Sitesinde
82/246093 Arsa Paylı, YAY -1/11. Blok A Girişi ( Mahallen 11-A YAY Blok-2 ) l.Normal Kat, 4 Bağımsız Bölüm
Numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Taşınmaz mesai saatlerinde görülemediğinden aynı proje dahilinde emsal
taşınmazlar ile yönetim binasında bulunan projeleri tetkik edilmiş olup; Tamamı 246.092,58m2 alana sahip arsa
üzerinde inşa edilmiş olan ve 61 Bloktan ibaret, güvenlikli, aktiviteli site dahilinde yer alan taşınmaz, ana binanın 1.
Normal katında yer almakta olup, daire antre, salon, mutfak, üç oda, banyo, wc mahallerinden ibaret, 118m2brüt
alana sahip, emsal taşınmazlarda zemin kaplamaları seramik ve laminat parke döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı,
banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfaklarda sabit tezgah ile modüler mutfak
dolapları ile ankastre mutfak ekipmanları mevcut, pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, merkezi sistem yerden
ısıtma sistemlidir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü Belediye
ve Sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın hızla gelişen ve yoğun talep gören iskana elverişli konut
alanında yer almaktadır. Dairenin halen seçkin Sürücü istimalinde olduğu beyan edilmiştir." denilmektedir. İmar
Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü
Durum Şefliğinin 21/11/2013 Tarih ve 19047-666629 Sayılı yazısı ile; " Söz konusu parsel 07/11/2010 -07/03/201114/08/2012-13/02/2013 Tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Halkalı Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama imar Planında,
Emsal: 1.25, H: Serbest Yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmakta olup, parselden Enerji Nakil Hattı
Güzergahı geçmesi nedeniyle, uygulama aşamasında ilgili kurumdan görüş alınacaktır" denilmektedir.
Kıymeti
: 400.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 15/09/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü
: 13/10/2014 günü 11:00- 11:10 arası
Satış Yeri
: Küçükçekmece Adliyesi B Blok Hukuk Bölümü 1.Bodrum Kat İcra Daireleri Koridoru Satış
Masası KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin ( ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcrecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2014/56 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(1IK m.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 48150
www.bik.gov.tr
T.C. İstanbul Anadolu 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2014/302 Esas
İFLAS ERTELENMESİ (1. UZATIM) DAVASI İLANI
Davacı,C.H.N HAMLE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından açılan İflas (İflasın
Ertelenmesi) davası nedeniyle;
İflasın ertelenmesini (1.UZATIM) gerektiren bir durum bulunmadığı iddiasında ve davanın reddi
isteminde olan alacaklıların ilan tarihinden başlayarak on beş gün içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri
İcra İflas Yasanının 158 ve 166 maddeleri hükümlerince ilan olunur.
B.: 48338
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İstanbul Anadolu 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2014/297 Esas
İFLAS ERTELENMESİ (1. UZATIM) DAVASI İLANI
Davacı Fİ YAPİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından açılan İflas (İflasın Ertelenmesi)
davası nedeniyle;
İflasın ertelenmesini (1.UZATIM) gerektiren bir durum bulunmadığı iddiasında ve davanın reddi
isteminde olan alacaklıların ilan tarihinden başlayarak on beş gün içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri
İcra iflas Yasanının 158 ve 166 maddeleri hükümlerince ilan olunur.
B.: 48335 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C.
ANKARA
6. İCRA DAİRESİ
2013/3663 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOʼLU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara İl, Çankaya İlçe, 27726 Ada No, 6 Parsel No,
Dikmen Keklikpınarı Mah. 885 sokak 4/4 adresinde 668
m2 yüzölçümlü 117/668 arsa paylı Antre Koridor 3 Oda,
Salon, Banyo Wc ve 2 balkonlu ıslak zeminler seramik oda
ve salon laminat parkeli 116 m2 kullanım alanlı mesken.
Adresi
: Dikmen Keklikpınarı Mah. 885 sokak 4/4 AnkaraTL
Yüzölçümü :
: 668 m2
Arsa Payı
: 117/668
Kıymeti
: 160.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler
:
1. Satış Günü
: 26/08/2014 günü 14:00 -14:05 arası
2. Satış Günü
: 30/09/2014 günü 14:00 -10:05 arası
Satış Yeri
: Ankara Adliyesi 1 No lu Mezat salonu
Satış Şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün ve sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50ʼsini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20ʼsi oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,
alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2
tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanunuʼnun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatına kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3663 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/07/2014
B.: 9992 www.bik.gov.tr
(İ L A N)
T.C. UŞAK 2. İŞ
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2013/903 Esas
DAHİLİ DAVALI : NAFİZ
YÜREKLİ - İzmir Limanı
Alsancak/İZMİR
Davacı AYDIN
ŞENSUNA vekili
tarafından davalı SGK ve
dahili davalı NAFİZ
YÜREKLİ aleyhine açılan
kurum işleminin iptali
davasına esas olmak
üzere;
Mahkememizce yukarıda
belirtilen dahili davalı
Nafiz Yürekli'nin adresine
tebligat yapılamadığı,
dava dilekçesi ve
duruşma günü ilanen
tebliğ edilerek davanın
kabulüne karar verildiği,
davalı vekili tarafından
karar temyiz edildiği,
Yargıtay 21. Hukuk
Dairesinin 26/09/2013
tarih 2013/12339 Esas,
2013/17131 Karar sayılı
ilamında eksik araştırma
yapıldığı gerekçesi ile
bozularak
mahkememizin
yukarıdaki esasına
kaydedildiği, adres
araştırmasından bir
netice alınamadığından,
Yargıtay ilamı ve
duruşma gününün ilanen
tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma
günü; 14/10/2014 günü,
saat: 10:40'da
duruşmada bizzat hazır
bulunmanız veya
kendinizi bir vekille temsil
ettirmeniz, aksi taktirde
yargılamaya
yokluğunuzda devam
olunacağı hususu,
Yargıtay ilamı ve
duruşma günü yerine
geçerli olmak üzere
ilanen tebliğ olunur.
B.: 48463 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar
www.ilan.gov.tr’de
BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik
Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları
sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr
adresinden ulaşılabilir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 47516
www.bik.gov.tr
T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2013/396 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
DAVA KONUSU KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ İLE İLGİLİ
BİLGİLER;
Bulunduğu yer
: Kütahya Simav Yemişli Köyü
Mevkii
: Yemişli Köyü
Cilt
:
Parsel No
: 2292
Yüz Ölçümü
:
Malikin Adı Ve Soyadı
: HÜSEYİN CANDAN T.C:30161102060
Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı : D.S.İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmanın Ve Belgelerin Özeti: Yemişli göleti
rezervuar sahası inşaatı Kamulaştırmayı yapan davacı idare,
malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma
bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından
mahkememizin 2013/396 Esas sayısında dava açılmıştır.
1- Davacı D.S.İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından açılan
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında verilen tensip ara
kararı gereğince aşağıdaki bilgilerin 4650 sayılı yasa ile değişik
2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince
taşınmaz malikine tebliğine karar verilmiştir,
2- Davacı vekili tarafından verilen dava dilekçesinin tebliğ
tarihinden itibaren 30 ( Otuz ) gün içinde kamulaştırma kararına
karşı İdari Yargıda iptal davası. Adli yargıda da maddi hatalara
karşı düzeltim davası açılabileceği,
3- Açılacak davalarda husumetin D.S.İ Genel
Müdürlüğüce yöneltileceği,
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma değerinin hak
sahibi adına Türkiye Ziraat Bankası Simav şubesine yatırılacağı,
5- İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve
yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri
takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkeme tespit
edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın
kamulaştırma yapan idare adına tapuya tesciline karar verileceği,
6- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm
savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde
yukarıdaki dosya numarası ile mahkememize yazılı olarak
bildirilmesi gerektiği, bu bildirimle birlikte 2942 Sayılı Kamulaştırma
Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
B.: 48369 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2014/258
= KAMULAŞT I R M A 1LANI =
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Ahmet
Doğrusöz ve Av. Cihangir Kösem tarafından davalı Starwood
Orman Ürünleri A.Ş. aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti
ve Tescil davasının yapılan ön incelemesi gereğince;
Karayolları Genel Müdürlüğünce Muğla ili, Milas ilçesi,
Ekinanbarı Köyü, 1148 parselde kain tamamı 9.100,89 m1 olan
taşınmazın 279,02 m2'lik kısmının kamulaştırılmasına karar
verildiğinden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 20.07.2005
tarih ve 2588 Sayılı oluru ile kesinleşen 2942 Sayılı kanunla değişik
4650/10 Sayılı Kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin
taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren
kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya
Adli Yargıda düzeltim davası açabilecekleri, açılan davanın
Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan
itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda
iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması
kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma
işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma
bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Karayolları
Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen
kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C Ziraat Bankası Milas
Şubesine yatırılacağı,
Konuya ve Kamulaştırılan malın değerine ilişkin tüm
savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde
Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ile Mahkemenin
davetine uymayanlar hakkında ilgilinin yokluğunda yargılama ve
işlem yapılacağı hususları ayn ayrı ihtar olunur.
B.: 48375
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ESAS NO
T.C. MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
: 2014/257
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Ahmet
Doğrusöz ve Av. Cihangir Kösem tarafından davalı Ermad Madencilik
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin
Tespiti ve Tescil davasının yapılan ön incelemesi gereğince;
Karayolları Genel Müdürlüğünce Muğla ili, Milas ilçesi,
Elynanbarı Köyü, 592 parselde kain tamamı 8.020,00 m2 olan
taşınmazın 2947,55 m2'lik kısmının kamulaştırılmasına karar
verildiğinden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 20.07.2005 tarih ve
2588 Sayılı olum ile kesinleşen 2942 Sayılı kanunla değişik 4650/10
Sayılı Kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz
maliklerinin tebligat veya ilan talihinden itibaren kamulaştırma işlemine
karşı 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda düzeltim
davası açabilecekleri, açılan davanın Karayolları Genel Müdürlüğüne
yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma
işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve
yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri
takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit
edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma
yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, mahkemece
tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C Ziraat
Bankası Milas Şubesine yatırılacağı,
Konuya ve Kamulaştırılan malın değerine ilişkin tüm
savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde
Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ile Mahkemenin
davetine uymayanlar hakkında ilgilinin yokluğunda yargılama ve işlem
yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur.
B.: 48372 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ESAS NO
T.C. MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
: 2014/259
= KAMULAŞTIRMA İLANI =
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Ahmet
Doğrusöz ve Av. Cihangir Kösem tarafından davalı Kaltun Madencilik
San. Nak. Akaryakıt Tic. A.Ş. aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin
Tespiti ve Tescil davasının yapılan ön incelemesi gereğince;
Karayolları Genel Müdürlüğünce Muğla ili, Milas ilçesi,
Ekinanbarı Köyü, 638 parselde kain tamamı 3.950,00 m2 olan
taşınmazın 544,87 m2,lik kısmı ile aynı yer 640 parselde kain
tamamı 6.700,00 m2 olan taşınmazın 451,05 m2'lik kısmının
kamulaştırılmasına karar verildiğinden Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığının 20.07.2005 tarih ve 2588 Sayılı oluru ile kesinleşen 2942
Sayılı kanunla değişik 4650/10 Sayılı Kanun uyarınca kamulaştırılan
taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden
itibaren kamulaştırma'işlemine karşı 30 gün içinde İdari Yargıda iptal
veya Adli Yargıda düzeltim davası açabilecekleri, açılan davanın
Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren
30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıda iptal davası
açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması karan aldıklarının
belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve
mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz
malın kamulaştırma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adma tescil
edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi
adına T.C Ziraat Bankası Milas Şubesine yatırılacağı,
Konuya ve Kamulaştırılan malın değerine ilişkin tüm
savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde
Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ile Mahkemenin
davetine uymayanlar hakkında ilgilinin yokluğunda yargılama ve işlem
yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur.
B.: 48373
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ESAS NO
T.C. MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
: 2014/256
= KA MULAŞTIRMA İLANI =
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Ahmet
Doğrusöz ve Av. Cihangir Kösem tarafından davalılar Erdoğan
ATICI ve Muzaffer ATICI aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin
Tespiti ve Tescil davasının yapılan ön incelemesi gereğince;
Karayolları Genel Müdürlüğünce Muğla ili, Milas ilçesi,
Ekinanbarı Köyü, 604 parselde kain tamamı 15.700,00 m2
olan taşınmazın 1.030,62 m2'lik kısmı ile aynı yer 1005
parselde kain tamamı 23.400,00 m2 olan taşınmazın 1.333,31
m2'lik kısmının kamulaştırılmasına karar verildiğinden Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanlığının 20.07.2005 tarih ve 2588 Sayılı oluru
ile kesinleşen 2942 Sayılı kanunla değişik 4650/10 Sayılı Kanun
uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin
tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı
30 gün içinde idari Yargıda iptal veya Adli Yargıda düzeltim davası
açabilecekleri, açılan davanın Karayolları Genel Müdürlüğüne
yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde
kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların,
dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması karan aldıklarının
belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin
kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli
üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Karayolları Genel
Müdürlüğü adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen
kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C Ziraat Bankası Milas
Şubesine yatırılacağı,
Konuya ve Kamulaştırılan malın değerine ilişkin tüm
savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde
Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ile Mahkemenin
davetine uymayanlar hakkında ilgilinin yokluğunda yargılama ve
işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur.
B.: 48374 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

Sİ T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ