DUMAN
T.C.
ANKARA
22. İCRA DAİRESİ
2013/102 SATIŞ
BİN “AMAN”
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
GETİRİR.
T.C.
ANKARA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NA İZAFETEN
ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOʼlu TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara İli Çankaya İlçesi Arka Topraklık Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde 62 Kapı Nolu Apartmanının
bulunduğu yere rastlayan imarın 8138 Ada, 2 parseli teşkil eden 507 m2 arsa üzerine inşa edilmiş zemin
kat 2 Nolu taşımaz, 2 Oda, salon, banyo, mutfak, antre ve wcʼden müteşekkil 55 m2 kullanım alanlı mesken
vasıflı taşınmaz eklentisi 2 nolu kömürlük ile birlikte ortaklığın giderilmesi amacıyla satılarak paraya
çevrilecektir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
: Topraklık Mah. Kıbrıs Cad. No:62/2 Çankaya / ANKARA
Adresi
: 507,00 m2
Yüzölçümü
Arsa Payı
: 2/32
İmar Durumu
: İmarlıdır
Kıymeti
: 60.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Tapu Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 08/04/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü
: 09/05/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri
: ANKARA ADLİYESİ 2 NOLU MEZAT SALONU SIHHIYE / ANKARA
2 NOʼlu TAŞINMAZIN
Özellikleri
Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
Tapu Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri
: Ankara İli Keçiören İlçesi Şenlik mahallesi Baykara sokakta 10 Nolu Apartmanın bulunduğu yere rastlayan
imarın 4167 Ada, 1 parseli teşkil eden 1.064,00 m2 arsa üzerine inşa edilmiş 6/90 arsa paylı 3 kat 12 Nolu
mesken vasıflı taşınmaz, 3 oda, salon, banyo, mutfak, antre, wc ve balkondan müteşekkil 85 m2 kullanım
alanlı mesken vasıflı taşınmaz ortaklığın giderilmesi amacıyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün
geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
: Şenlik Mah. Baykara Sokak No:10/12 Keçiören / ANKARA
: 1.064,00 m2
: 6/90
: İmarlıdır
: 120.000,00 TL
: %1
: Tapu kaydındaki gibidir.
: 08/04/2014 günü 11:15 - 11:25 arası
: 09/05/2014 günü 11:15 - 11:25 arası
: ANKARA ADLİYESİ 2 NOLU MEZAT SALONU SIHHIYE / ANKARA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün ve sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50ʼsini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20ʼsi oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye
ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunuʼnun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son
ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatına kubul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/102
Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları tebliğ edilemeyen hissedarlara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
20/02/2014
(İİK. m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64ʼe karşılık gelmektedir.
B.: 2953 www.bik.gov.tr
T.C.
KAMAN
İCRA DAİRESİ
2013/2 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazların ortak önemli özellikleri: Satışa konu dükkanların bulunduğu iş merkezi binası Kırşehir ili Kaman
ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parsel nolu ve 4.772,00 m2 yüzölçümlü bodrumlu iki katlı iş merkezi niteliğinde olup, Kaman TOKİ konutlarının
güneydoğu cephesinde yer almaktadır. Taşınmaz parsel etrafında Kaman TOKİ toplu konutları bulunmaktadır. Taşınmaz parsel belediye imar
planı uygulamasında yer almakta ve ticari sahada bulunmaktadır. Taşınmaz parselin ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz parsel
jeolojik olarak sağlam zeminde, topoğrafik olarak %20-25 eğimli bir arazide bulunmaktadır. Taşınmaz parsel her türlü belediyecilik alt yap
hizmetlerinden olan içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon vb birçok alt yapı hizmetinen faydalanmakta, çarşı merkezine 1300-1500m mesafe
uzaklıkta yer almaktadır. Yapım tekniği ve genel özellikleri bakımından bina, 4.772,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz arsa üzerinde bodrum kat +2
katlı ticari dükkan amaçlı yapılmış bir binadır. 13 adet bağımsız bölümün tamamı Orhan AYAR adına tapuda kayıtlıdır. Genel olarak her bir
bağımsız bölüm dükkanın elektrik tesisatı aydınlatma ve yangın duman alarm sistemi ve içme suyu bulunmaktadır. Isıtma sistemi kaloriferli
merkezi sistem katı yakıtlıdır. Her bir bağımsız bölüm dükkan iş merkezinin iç kısmındaki pasaj holüne bakmaktadır. Pasaj cephesine dükkanlar
camekan tipi, ısı yalıtımsız doğramaları ile dış cepheye bakan yönde plana göre her bir dükkanda iki adet pencere mevcut olup pencere camları
çift cam ünitedir. Dükkanların zemin kaplamaları tesviye betonu üzerine mala perdahlı çimento harçlı şap betonları ile kaplıdır. Yapının sınıfı
III. sınıf B grubu yapılar sınıfına girmekte olup, (arsa payı hariç) beher m2ʼsi 585,00 TL/m2 dir. Yapının yapım yılı yaşı itibariyle yıpranma oranı
%6ʼdır. Dükkanların tapu kaydı arsa payı oranları dahil piyasa rayiçleri esaslarına göre ticari yoğunluğu da gözönünde bulundurularak beher
m2sine takdir edilen bedel 1.350,00 m2 dir. Tüm taşınmazlar için KDV oranı %18 olup, birinci satış günü 22/04/2014, ikinci satış günü
20/05/2014 tarihi olmakla, tüm taşınmazlar için satış yeri Kaman Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Önü”dür. Satış saatleri ve
taşınmazların nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.
1 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.kat (20) noʼlu dükkan niteliğindeki,
21000/477200 arsa paylı, 27,72 m2 bağımsız bölüm olup değeri 37.442,00 TLʼdir. Satış saatleri 09:00 - 09:05 arasıdır.
2 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.kat (11) noʼlu dükkan niteliğindeki,
18003/477200 arsa paylı, 23,76 m2 bağımsız bölüm olup değeri 32.076,00 TLʼdir. Satış saatleri 09:10 - 09:15 arasıdır.
3 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.kat (18) noʼlu dükkan niteliğindeki,
17061/477200 arsa paylı, 23,04 m2 bağımsız bölüm olup değeri 31.104,00 TLʼdir. Satış saatleri 09:20 - 09:25 arasıdır.
4 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.kat (19) noʼlu dükkan niteliğindeki,
17498/477200 arsa paylı, 23,09 m2 bağımsız bölüm olup değeri 31.175,00 TLʼdir. Satış saatleri 09:30 - 09:35 arasıdır.
5 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.kat (22) noʼlu dükkan niteliğindeki,
17463/477200 arsa paylı, 23,09 m2 bağımsız bölüm olup değeri 31.171,00 TLʼdir. Satış saatleri 09:40 - 09:45 arasıdır.
6 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.kat (23) noʼlu dükkan niteliğindeki,
32075/477200 arsa paylı, 42,34 m2 bağımsız bölüm olup değeri 57.159,00 TLʼdir. Satış saatleri 09:50 - 09:55 arasıdır.
7 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.kat (15) noʼlu dükkan niteliğindeki,
18003/477200 arsa paylı, 23,76 m2 bağımsız bölüm olup değeri 32.076,00 TLʼdir. Satış saatleri 10:00 - 10:05 arasıdır.
8 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.kat (21) noʼlu dükkan niteliğindeki,
17497/477200 arsa paylı, 23,09 m2 bağımsız bölüm olup değeri 31.171,00 TLʼdir. Satış saatleri 10:10 - 10:15 arasıdır.
9 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.kat (17) noʼlu dükkan niteliğindeki,
19510/477200 arsa paylı, 23,04 m2 bağımsız bölüm olup değeri 31.104,00 TLʼdir. Satış saatleri 10:20 - 10:25 arasıdır.
10 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.kat (12) noʼlu dükkan niteliğindeki,
18003/477200 arsa paylı, 23,76 m2 bağımsız bölüm olup değeri 32.076,00 TLʼdir. Satış saatleri 10:30 - 10:35 arasıdır.
11 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.kat (14) noʼlu dükkan niteliğindeki,
18003/477200 arsa paylı, 23,76 m2 bağımsız bölüm olup değeri 32.076,00 TLʼdir. Satış saatleri 10:40 - 10:45 arasıdır.
12 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.kat (13) noʼlu dükkan niteliğindeki,
21603/477200 arsa paylı, 26,32 m2 bağımsız bölüm olup değeri 35.532,00 TLʼdir. Satış saatleri 10:50 - 10:55 arasıdır.
13 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, zemin.kat (3) noʼlu dükkan niteliğindeki,
18905/477200 arsa paylı, 23,04 m2 bağımsız bölüm olup değeri 31.104,00 TLʼdir. Satış saatleri 11:00 - 11:05 arasıdır.
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün ve sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50ʼsini ve rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20ʼsi oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunuʼnun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/12 Tlmt.
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/02/2014
B.: 2903 www.bik.gov.tr
2014/1 SATIŞ
BİR NEFES
SİGARAYI
BIRAKIN.
TÜRK
KALP
VAKFI
19 Mayıs Cad. No: 8
ŞİŞLİ/İSTANBUL
Tel : (0212) 212 07 07 (pbx)
Faks : (0212) 212 68 35
İnternet:
http://www.tkv.org.tr
E-Mail: [email protected]
2011/2 İ.Ş.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOʼlu TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara İli Keçiören İlçesi Bademlik Mahallesi, Bademlik Caddesinde 113 Kapı Nolu Yıldız Apartmanının
bulunduğu yere rastlayan imarın 31316 Ada, 1 parseli teşkil eden, 1.033,00 m2 yüzölçümünde arsa üzerine
inşa edilmiş 52/1033 arsa paylı 3 kat 19 Nolu Çatı katlı mesken vasıflı taşınmazın giriş koridor 5 oda, 2 salon,
mutfak, kiler, 2 banyo, 2 wc, 2 balkon ve terastan oluşmaktadır. Alt kat giriş, koridor, 3 oda, salon, mutfak,
kiler, banyo, wc ve 2 adet balkon bulunmaktadır. Üst kat ise giriş, koridor, 2 oda, salon, açık mutfak, banyo,
wc ve terastan müteşekkil 179.00 m2 kullanım alanlı Çatı katlı mesken vasıflı taşınmaz eklentisi 19 Nolu depo
ile birlikte ortaklığın giderilmesi amacıyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrımenkulün geniş evsafı dosyada
mevcut bilirkişi raropunda açıklanmıştır.
: Bademlik Mah. Bademlik Cad. Yıldız Apt. No:113/19 Keçiören / ANK
Adresi
Yüzölçümü
: 1033,00 m2
: 52/1033
Arsa Payı
İmar Durumu
: İmarlıdır.
Kıymeti
: 120.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Tapu Kaydındaki Şerhler
: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 08/04/2014 günü 11:45 - 11:55 arası
2. Satış Günü
: 09/05/2014 günü 11:45 - 11:55 arası
Satış Yeri
: ANKARA ADLİYESİ 2 NOLU MEZAT SALONU SIHHIYE/ANKARA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün ve sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50ʼsini ve rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20ʼsi oranında nakit pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile
tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunuʼnun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatına kubul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2 İ.Ş.
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları tebliğ edilemeyen hissedarlara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 03/03/2014
B.: 2963 www.bik.gov.tr
T.C. ADANA 6. İCRA DAİRESİ
2013/6827 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Adana ili, Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mah., 941 Ada,
132 parselde kain tarla niteliğinde olup taşınmaz 1.150.00 m2 brüt alana
sahiptir. Taşınmazın tamamı üzerine, yaklaşık 10,00 metre yüksekliğinde
çelik konstrüksiyonlu, üzeri trapez saç kaplamalı, içerisinde 2 katlı idare
bölümü olan hangar şeklinde iş yeri olarak yapılmıştır. Taşınmaz hava
alanına yakın bir ticaret bölgesinde bulunmaktadır. Çevresinde Ticaret ve
Sanayi Tesisleri bulunmaktadır. İş yeri olarak kullanılmaktadır. Zemin yüzey
serleştirilicili şap şeklinde betondur. Bakımlı ve iyi durumdadır. Söz konusu
parsel üzerindeki yapı 3. Sınıf A grubuna girmektedir. Taşınmaz çevresinin
tamamen yapılaşmış olması, Belediye hizmetlerinden ve diğer kuruluşların
tüm hizmetinden yararlanması, Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde
bulunması, imardaki konumu, inşaat yapımına elverişli bir alanda olması,
merkezi yerde bulunması olumlu yönde etkilemektedir. Satışa arz edilen
taşınmaz Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerindedir.
Adresi
: Turhan Cemal Beriker Bulvarı İle Vefa Caddesi
Arasında Seyhan/Adana Adresinde Bulunmaktadır.
Yüzölçümü
: 1.550,00 m2
Arsa Payı
: TAM
İmar Durumu
: SEYHAN BELEDİYESİ TARAFINDAN VERİLMİŞ
OLAN 27/11/2013 TARİH VE 9912 SAYILI İMAR ÇAPINA GÖRE KONUT
DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI-KENTSEL SERVİS ALANI MAX
TAKS=0,70, E=2,40 - HMAX=30,50 METRE VE İMAR YOLU OLARAK
BELİRTİLMİŞTİR.
Kıymeti
: 3.100.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki ve tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 14/04/2014 günü 11:00- 11:10 arası
2. Satış Günü
: 09/05/2014 günü 11:00- 11:10 arası
Satış Yeri
: ADANA EK-2 ADLİYE HİZMET BİNASI 1. KAT 107/A
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK md 127 " İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu
siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu
adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca
adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer." hükmü
uygulanacaktır.
7- Taşınmaz, bütün takyidat ve şerhlerden ari bir şekilde satışa arz edilmiştir
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/6827 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 14900 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. KARŞIYAKA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Taşınmazın Özellikleri : İzmir İli Çiğli İlçesi Balatçık Mahallesi Esentepe mevkii 22128 ada 2 parsel sayılı taşınmaz, arsa
vasıflı olup, üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Taşlık, kayalık otluk, cebel arazi vasıflı görünümündedir. Arsa
mevcut hali ile hamdır. Meyilli körfez manzaralı bir konumdadır. Hertürlü alt yapı henüz hazır değildir. Her yeni inşaa edilen
apartman binalarından sonra kıymet artışı gösteren bir yerleşim bölgesidir. Kısıtlıda olsa belediye hizmetlerinden istifadeli,
Egekent dolmuş ve otobüslerinden istifadelidir.
Adresi : Bir kısmı eskiden açılıp betonlanmış, bir kısmı yeni açılmış ham yol olan 8836 sokak üzerindedir. Bu sokaktan yeni
inşaa edilen henüz içinde ikamet edilmeyen 28 kapı nolu apartmanın 100 metre kuzeybatısındadır.
Yüzölçümü
: 1.170,00 m2.
İmar Durumu
: Çiğli Balatçık mahallesi 27 K I e pafta 22128 ada 2 parsel de kayıtlı bulunan taşınmaz parselin E= 1,6
oranlı ayrık nizam 7 kat gabarili konut alanına isabet etmektedir.
Kıymeti
: 585.000,00 TL
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 21/04/2014 günü 15:30- 15:40 arası
2. Satış Günü
: 21/05/2014 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri: Karşıyaka 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
T.C. İSTANBUL ANADOLU
7. İCRA DAİRESİ
2012/9187 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti,
adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İli, Sancaktepe İlçe, SAMADIRA
BELDESİ ABDURRAHMAN GAZİ MAHALLESİ 8243 ADA 6
PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN DB-18 BLOK 1. NORMAL KAT
3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM ÇATI PİYESLİ DUBLEKS
MESKEN Seçenler caddesi ile Ebubekir Caddesi arasında
kalan Simpaş GYO Lagün Şamandıra Sitesinde DB -18 blok
1. kat 3 nolu çatı piyesli dubleks meskendir. Bina 2 blok halinde
olup 4 mesken bulunmaktadır. Borçluya ait mesken 1. kat
girişinde hol, hole açılan karşıda balkonlu salon, balkonlu
mutfak yatak odası ile teras kata çıkan merdiven
bulunmaktadır." Teras katta bir hol, biri balkonlu ve ebeveyn
banyolu 3 yatak odası ve banyo mahalleri mevcuttur. Takriben
180 m2'dir. Site 24 saat korumalı ve kameralı, yüzme havuzlu,
otoparklı, çocuk bahçeli, spor sahalıdır. Site içerisinde bloklar
arasında su kanalları geçmektedir. Meskende doğalgaz yakıtlı
kombi kat kaloriferi tesisatı vardır.
Yüzölçümü : 182.786,02 m2
Arsa Payı : 467/240000
İmar Durumu : Sancaktepe Uygulama İmar Planında
TAKS: 0,40 KAKS : 1,00 yapılanma şartlarında 4 kat irtifaklı
ayrık nizam konut alanında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 950.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 21/04/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Güııü : 21/05/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ null null / null
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın
yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden Önceki gün sonuna
kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir,
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si
oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul
üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse
İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için
dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2012/9187 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
(İIK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan
Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B.: 14643 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında ( 117.000,00 TL.) pey akçesini T. Vakıflar Bankası
Karşıyaka şubesine yatırıldığına dair dekont veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Elektronik
ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminatlarını T.Vakıflar Bankası Karşıyaka şubesindeki memurluğumuzun
TR. 82000 1500 15800 7300 602974 numaralı hesaba yatırmaları gerekmektedir pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2014/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 14782 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

türk kalp vakfı