SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine
göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler
taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden
TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması
zorunludur.
Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç
edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Adakale Sok. No:30 Kızılay/ANKARA (Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire
Başkanlığı) adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son
ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.
İL
İLÇE
MAHALLE ADA
MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER
PARSEL Y.ÖLÇÜMÜ(m²)
Kırıkkale Bahşılı
H.Onbaşı
1304
1
Amasya Merkez
Yüzevler
267
47
Samsun İlkadım
Artvin
Merkez
19 Mayıs
Çarşı
7467 1
54
2
Artvin
Çankırı
Borçka
Ilgaz
Yeniyol
Ulupınar
133
85
73
9
Karabük Merkez Bayır
Antalya Muratpaşa Kışla
25 36
3861 5
Urla
315 2
İzmir
Ordu
Merkez
Camiatik
Saray
358 2
NİTELİĞİ
GÜNÜ
5.625,00
Betonarme
11/02/2014
Bina ve
Arsası
2.050,04
İşyeri
ArsaPayı:783/2050 (1,2,3,4,5,6, 11/02/2014
7,8,9,10, 11,
12,13,17,18,
19,20,21,22,
23,24,25,26,
27,34,35,36,
39 No’ lu
Bağımsız
Bölümler)
263,00
Kargir Bina
11/02/2014
ve Arsası
376,00ArsaPayı
İşyeri
11/02/2014
:79/180
(9,10,11,12,
13,14,15,16,
17,19,20,21,
22,23 No’ lu
Bağımsız
Bölümler )
1.634,97
Kargir Bina
11/02/2014
386,00ArsaPayı
İşyeri
12/02/2014
:277/386
(13,14,15,16,
17,18,19,20,
21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,31,32,
33,34,35,36,
37,38 No’ lu
Bağımsız
Bölümler)
108,00
Kargir Bina
12/02/2014
499,00ArsaPayı
Betonarme
12/02/2014
:48/58
Karkas Bina
(3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14
No’lu Bağımsız
Bölümler)
78,44
Kargir
12/02/2014
Kahvehane
200,14
Kargir Bina
12/02/2014
SAATİ
ŞARTNAME
BEDEL (TL)
50,00
MUHAMMEN TEMİNAT TUTARI
BEDEL (TL)
(TL)
(KDV HARİÇ)
955.000,00
47.750,00
10:30
50,00
8.831.000,00
441.550,00
14:00
50,00
392.000,00
19.600,00
16:00
09:30
50,00
50,00
727.000,00
136.000,00
36.350,00
6.800,00
10:30
14:00
50,00
50,00
990.000,00
755.000,00
49.500,00
37.750,00
15:00
50,00
1.017.000,00
50.850,00
09:30
15:00
16:00
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2013/12537 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOʼlu TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 13369 Ada, 11 Parsel Noda kain, Kentkoop Mah. 1820 Cd ye cepheli,
Kent 92 Sitesi D Blk 7 nolu taşınmaz. Her türlü alt yapısı mevcut, tüm belediye hizmetlerinden
faydalanabilen mesken nitelikli taşınmaz, antre, salon, 3 oda, mutfak, wc, banyo ve 1 balkondan oluşmakta
olup, Net (faydalı) alanı 110 M2 dir.
Adresi
: Kentkoop Mah. Kent 92 Sitesi 1820 Cd. D Blk. No.7 Batıkent
Yüzölçümü
: 10.184,00 M2
Arsa Payı
: 10/1110
İmar Durumu
: Kayıtlardaki gibi
Kıymeti
: 200.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Kayıtlardaki gibi
1. Satış Günü
: 04/03/2014 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü
: 03/04/2014 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri
: ANKARA ADLİYE SARAYI 1 NOLU MEZAT SALONU
2 NOʼlu TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 13522 Ada No, 27 Parsel No, Yuva Köyü, Yenibatı Mah. 2378 Sk. 6 kapı
nolu (Çalıkuşu isimli) dubleks müstakil. konut, her türlü alt yapısı mevcut tüm belediye hizmetlerinden
faydalanabilmektedir. Zemin Kat; Antre, salon, 1 oda, mutfak, lavabo-wc, banyo ve verandadan
oluşmaktadır. Net kullanım alanı 132 M2 dir, 1.Kat; koridor, 4 oda, 2 banyo, kiler ve 2 balkon vardır,
net kullanım alanı;151 M2 dir. Bodrum kat; Antre, koridor, 1 oda, ebeveyn banyo ve garajdan
oluşmaktadır. Net kullanım alanı; 132 M2 dir. Doğalgaz kombili kat kaloriferi ile ısıtılan konut, güneş
görmekte olup, mesken olarak kullanılmaktadır. Dubleks konutun net (faydalı) alanı 415 M2 dir.
Adresi
: Yuva (Yenibatı) Mah. 2378 Sk. No: 6 kargir dubleks müstakil bina (Çalıkuşu isimli)
Yüzölçümü
: 337, 00 M2
Arsa Payı
: İmar Durumu
: Kayıtlardaki gibi
Kıymeti
: 550.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : 1. Satış Günü
: 04/03/2014 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü
: 03/04/2014 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri
: ANKARA ADLİYE SARAYI 1 NOLU MEZAT SALONU
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün ve sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50ʼsini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20ʼsi oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunuʼnun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2013/12537 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 30/01/2014
B.: 1352 www.bik.gov.tr
T.C. BAKIRKÖY 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Esas No : 2013/244 Esas
İLAN
BAKIRKÖY 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
DAVALI : MUSTAFA YILDIZ
T.C. 54322303530 Kimlik Nolu, Malatya İli, Arapgir İlçesi, Tarhan Köyü. Cilt No: 040/01 Aile Sıra No: 1 Sıra No: 55’de nüfusa
kayıtlı. Abdullah ve Beyaz oğlu. 04/12/1974 doğumlu.
Davacı LİNTEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından davalılar VAHAP YILDIZ, LATİF YILDIZ, SADIK
YILDIZ, MUSTAFA YILDIZ aleyhine açılan Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Dava dışı borçlu Latif Mağazaları Tekstil Dayanıklı Tüketim Mallan İnş Nakliyat Turizm Basın Yayın Sosyal Hizmetler Paz. Tic
ve San A.Ş’nin borcuna karşılık olarak vermiş olduğu senetlerin bedellerinin ödenmemesi üzerine doğmuş olan 54.384.74 TL
alacağın, 28.918,47 TL sinin takip tarihi olan 15/08/2008 tarihinden itibaren kalan miktarının ise dava tarihinden itibaren işleyecek
ticari avans faizi ile birlikte dava dışı borçlu şirketin yetkililerinden olan davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini taiep ve
dava etmiş olup.
Davalılardan Mustafa Yıldız'ın mernis adresi bulunamadığından ve yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit
edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla:
1-11/04/2014 günü saat 09:15' de yapılacak duruşmada hazır olmadığınız takdirde tarafların takip etmemesi durumunda
dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı: sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,
duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etnhek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda
yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut
değiştirilebileceği ihtar olunur.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilan tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitiminde tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
B.: 6507 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
50,00
530.000,00
425.000,00
26.500,00
21.250,00
B.: 791 www.bik.gov.tr
Yalıkavak Belediyesi Gökçebel Mahallesi Kızılburun Mevkiinde bulunan
1.406.37 m2 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık
artırma usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İhale Makamı: Yalıkavak Belediye Başkanlığı.
İhale Tarihi: 12 / Şubat / 2014 Çarşamba günü Saat: 14,00.
İhalenin Yapılacağı Yer: Yalıkavak Belediyesi Hizmet Binası İhale Salonunda
Merkez Mah. Kayacık Cad. No: 1 Bodrum/Mugla adresinde yapılacaktır.
İşin Miktarı ve Muhammen Bedel: 1 adet 1.406.37 m2 arsa muhammen
bedeli 492.230.00-TL+KDV’dir.
Geçici Teminat: Geçici teminat tespit edilen muhammen bedelin %3 üzerinden
14.767.00-TL'dir.
Şartnamenin temin edilmesi:
Gayrimenkul’un satış şartnamesi;
a) Yalıkavak Belediye Başkanlığı Yazı işleri servisinden 30,00-TL karşılığında
temin edilebilir.
A- İhaleye katılacak gerçek kişilerden:
a) Nüfus idaresinden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış vukuatlı nüfus kayıt
örneği.
b) Geçici teminat Mektubu veya Makbuzu.
c) İhale Yılı içinde alınmış noterden onaylı imza beyannamesi.
d) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı.
e) Yüklenici adına vekâleten iştirak ediliyor ise, yüklenici adına katılan kişinin
ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi.
f) İhaleye İştirak edeceklerin belediyeye vadesi gelmiş hiçbir yönden borcunun
olmadığını gösterir mali hizmetler müdürlüğünden alınmış belge.
B) İhaleye Katılacak Tüzel kişilerden:
a) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş Noter tasdikli imza sirküleri
Noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Geçici teminat Mektubu veya Makbuzu.
c) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri Veya Kurucuları ile Tüzel
Kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıllı
İçinde alınmış Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile
Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
d) Yılı İçinde alınmış Ticaret Odası veya bağlı bulunduğu odadan belge.
e) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,
f) Ortak girişimciler: (Gerçek veya Tüzel) A ve B bendinde belirtilen belgelerin
yanında noter onaylı ortaklık ve yetki belgesi ve ortak girişim belgesi.
g) Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel
Kişiliği temsile tam Yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri
veya vekâletnameyi vermeleri gerekir.
h) İhaleye iştirak edeceklerin belediyeye vadesi gelmiş hiçbir yönden borcunun
olmadığını gösterir mali hizmetler müdürlüğünden alınmış belge.
İhale komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu nun 29’cu maddesi geregi,
gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türk Lirası olarak yatırılacak geçici teminat tutarı belediye veznesine veya
Yalıkavak Belediyesinin Halk Bankası Yalıkavak şubesi (şube kodu: 269 )
nezdindeki IBAN NO: TR 50 0001 2009 2690 0007 000001 nolu hesabına
yatırarak aldıkları makbuz veya TL olarak düzenlenen banka geçici teminat
mektubu veya vezne tahsilât makbuzu. Dosya ihale komisyon başkanlığına
sunulacaktır isteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan
ortaklardan birisi tarafından sunulması yeterlidir.
İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları
YALI KAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı işleri servisi Merkez Mahalle Kayacık
Caddesi No: 1 adresinden 30.00-TL’si ücret karşılığı temin edilebilir istenilen bütün
belgeler zarfın içine konularak 12/ Şubat / 2014 Çarşamba Günü Saat: 13.20'e
kadar YALIKAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı işleri servisi Merkez Mahalle
Kayacık Caddesi No: 1 YALIKAVAK/BODRUM/MUĞLA adresine teslim edilir.
İLAN OLUNUR
Bilgi Almak İçin İrtibat:
Tel: 0252 385 41 02 Fax: 0252 385 44 63
e-mail: [email protected]
Mustafa SARUHAN
Belediye Başkanı
B.: 6555 www.bik.gov.tr
YALIKAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
YALIKAVAK BELEDİYESİ ARSA SATIŞI İŞİ İHALE İLANI
T.C.
ANKARA
6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64ʼe karşılık gelmektedir.
50,00
YALIKAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
YALIKAVAK BELEDİYESİ ARSA SATIŞI İŞİ İHALE İLANI
Yalıkavak Belediyesi Gökçebel Mahallesi Kızılburun Mevkiinde bulunan
2.216.12 m2 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince açık
artırma usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İhale Makamı: Yalıkavak Belediye Başkanlığı.
İhale Tarihi: 12 / Şubat / 2014 Çarşamba günü Saat: 13,30.
İhalenin Yapılacağı Yer: Yalıkavak Belediyesi Hizmet Binası İhale Salonunda
Merkez Mah. Kayacık Cad. No: 1 Bodrum/Muğla adresinde yapılacaktır.
İşin Miktarı ve Muhammen Bedel: 1 adet 2.216.12 m2 arsa muhammen
bedeli 775,642.00-TL + KDV’dir.
Geçici Teminat: Geçici teminat tespit edilen muhammen bedelin %3
üzerinden 23.270.00-TL'dir.
Şartnamenin temin edilmesi:
Gayrimenkul’un satış şartnamesi;
a) Yalıkavak Belediye Başkanlığı Yazı işleri servisinden 30,00.- TL karşılığında
temin edilebilir.
A- İhaleye katılacak gerçek kişilerden:
a) Nüfus idaresinden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış vukuatlı nüfus
kayıt örneği.
b) Geçici teminat Mektubu veya Makbuzu.
c) İhale Yılı içinde alınmış noterden onaylı imza beyannamesi.
d) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı.
e) Yüklenici adına vekâleten iştirak ediliyor ise, Yüklenici adına katılan Kişinin
İhaleye katılmaya İlişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ve imza Beyannamesi.
f) İhaleye İştirak edeceklerin belediyeye vadesi gelmiş hiçbir yönden borcunun
olmadığını gösterir mali hizmetler müdürlüğünden alınmış belge.
B) İhaleye Katılacak Tüzel kişilerden:
a) ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri noter
tasdikli imza Beyannamesi.
b) Geçici teminat Mektubu veya Makbuzu.
c) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıllı İçinde
alınmış Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel
Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Yılı İçinde alınmış Ticaret Odası veya bağlı bulunduğu odadan belge.
e) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,
f) Ortak girişimciler: (Gerçek veya Tüzel) A ve B Bendinde belirtilen belgelerin
yanında noter onaylı ortaklık ve yetki belgesi ve ortak girişim belgesi.
g) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel
Kişiliği temsile tam Yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza Sirküleri
veya vekâletnameyi vermeleri gerekir.
h) İhaleye İştirak edeceklerin belediyeye vadesi gelmiş hiçbir yönden borcunun
olmadığını gösterir mali hizmetler müdürlüğünden alınmış belge.
İhale komisyonu, 2886 sayılı Devlet ihale kanunu’nun 29’cu maddesi geregi,
gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türk Lirası olarak yatırılacak Geçici teminat tutarı Belediye veznesine veya
Yalıkavak Belediyesinin Halk Bankası Yalıkavak şubesi (Şube kodu: 269)
nezdindeki IBAN NO: TR 50 0001 2009 2690 0007 000001 nolu hesabına
yatırarak aldıkları makbuz veya TL olarak düzenlenen banka geçici teminat
mektubu veya vezne tahsilât makbuzu. Dosya ihale komisyon başkanlığına
sunulacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan
ortaklardan birisi tarafından sunulması yeterlidir.
İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale
dokümanları YALI KAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı işleri servisi Merkez
Mahalle Kayacık Caddesi No: 1 adresinden 30.00-TL’si ücret karşılığı temin
edilebilir istenilen bütün belgeler zarfın içine konularak 12/ Şubat/ 2014 Çarşamba
Günü Saat: 13.20'e kadar YALIKAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı işleri servisi
Merkez Mahalle Kayacık Caddesi No: 1 YALIKAVAK/BODRUM/MUĞLA adresine
teslim edilir.
İLAN OLUNUR
Bilgi Almak İçin İrtibat:
Tel: 0252 385 41 02 Fax: 0 252 385 4463
e-mail: [email protected]
Mustafa SARUHAN
Belediye Başkanı
B.: 6554 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2013/532 Esas Konu :
İLAN
Mahkememizin 2013/532 esas, 2013/151 karar sayı ve 17.12.2013 tarihli kararı ile,
Ordu, Ünye, Göbü, cilt no 39, hane no 59'da nüfusa kayıtlı bulunan Muzaffer ve
Gülatun'dan 10.10.1972/Ünye doğumlu 26744395134 T.C. kimlik numaralı DANE
KARAPINAR'ın "Dane" olan isminin "FATOŞ" olarak tashihi ile nüfusa kayıt ve tesciline
karar verilmiştir. İlan olunur.
B.: 6256 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. KDZ. EREĞLİ KADASTRO
MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2009/45 Esas
Davacılar Şahinde, Şadan, Ayşe, Hediye Özsoy
tarafından davalılar Ahmet Özcan ve mirasçıları aleyhine
açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan
yargılamasında;
Mahkemenizce Harun ve Hacer oğlu 1934 D.lu Kdz.
Ereğli Ortaköy köyü nüfusuna kayıtlı NECATİ ÖNDER'e
belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye
çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle
tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir
netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine
karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 09/04/2014 günü saat: 10:05'da
duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir
vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya
yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü
yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 6470 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar
www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL ANADOLU ASLİYE
20. HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2004/127
İLAN
Davacı Cafer AKYILDIZ tarafından davalı Nüfus
Müdürlüğü aleyhine açılan İSİM TASHİHİ davası
sebebiyle:
Mahkememizce 26.11.2004 tarihli duruşma sonunda;
davanın kabulüne, İstanbul, Ümraniye, Çakmak Mahallesi,
C.N. 3 H.N. 69 'da kayıtlı Yusuf- Sevgi oğlu, 05.04.1974
doğumlu Cafer AKYILDIZ 'ın ismine ikinci isim olarak
BÜLENT isminin eklenerek, Cafer Bülent AKYILDIZ olarak
nüfusa tescil işlenmesine karar verilmiş olmakla, ilan
olunur.
B.: 6509 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

tc ankara 6. icra müdürlüğü taşınmazın açık artırma ilanı