İSTİKLAL İLKOKULU HİZMET STANDARTLARI
S.
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
Kayıt Kabul
T.C. Kimlik numarası
15 Dakika
2
Kayıt Kabul
(Şehit ve Gazi Çocukları)
1.T.C. Kimlik numarası
2.Veli dilekçesi
3.Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı
olan çocuklar için durumlarını gösteren belge
15 Dakika
3
Kayıt Kabul
(Denklik ile kabul)
1.T.C. Kimlik numarası
2.Denklik belgesi
15 Dakika
4
Öğrenci belgesi
Dilekçe
15 Dakika
5
Öğrenim durum belgesi
Dilekçe
15 Dakika
6
Öğrenim belgesi
Dilekçe
15 Dakika
Mezuniyet /Ayrılma
Belgeleri, İlkokul Öğrenim
Belgesi ,Nakil Belgesi ve
Diplomasını kaybedenler
Mezuniyet /Ayrılma
belgeleri
(diploma verilmesi)
1.Dilekçe
2.Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul
kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan
belge
1- Sözlü başvuru veya ilkokullarda vekâletname
2-Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin
istenmesi halinde dilekçe
1-Veli Dilekçesi
2-ilkokullarda, yeni öğretim yılın başladığı ilk bir ay
içersinde .1-4’nci sınıflara devam eden öğrencilerden
beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri
bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için
sınıf/şube rehber öğretmenin ve varsa okul rehber
öğretmenin yazılı önerileri
1
7
8
9
İlkokullarda Sınıf
Yükseltme
10
Kayıt Kabul
(Yabancı Uyruklu Öğrenci
Kayıtları)
1-Denklik Belgesi
2-Öğrencinin Türkiye’de öğrenim görebileceğine dair
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınacak en az bir yıllık
oturum belgesi
1 GÜN
15 Dakika
5 Gün
15 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi ,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda
ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvanı
Adres
Tel
Faks
e-Posta
Web
: İstiklal İlkokulu
: Mehmet MENTEŞE
: Okul Müdürü
: Yenibatı Mah.5.Cd. Şehit Mehmet
Kolcu Sok.NO:6 Batıkent /Ankara
: 0 312 255 03 13
: 0 312 255 05 35
: [email protected]
: http://istiklalilkokuluyenimahalle.meb.k12.tr
İkinci Müracaat Yer : Yenimahalle İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
İsim
: Adem Gül
Unvanı
: İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili
Adres
: Rağıp Tüzün Cd.5.Durak Damladol
Sok. NO:133 Yenimahalle/ANKARA
Tel
: 0 312 315 06 83 - 315 39 55
Faks
: 0 312 343 30 43
E-Posta
: [email protected]
Download

Hizmet Standartlarımız - Milli Eğitim Bakanlığı