KÜÇÜKÇEKMECE ARİF NİHAT ASYA İLKOKULU HİZMET STANDARDLARI
SIR
A
NO
VATANDAŞA
SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ ( EN GEÇ
SÜRE )
Kayıt Kabul
1-T.C Kimlik Numarası
2- Matbu Dilekçe
10 Dakika
2
Nakil ve Geçişler
1-T.C Kimlik Numarası
2-Matbu Dilekçe
3-Şehit ve Muharip Gazi çocukları ile özel eğitime
ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge
15 Dakika
3
Denklik ile Kayıt Kabul
1- T.C Kimlik Numarası
2-Denklik Belgesi
4
Öğrenci Belgesi
1-Dilekçe veya Sözlü Başvuru (Öğrencinin kendisi
veya velisi )
5 Dakika
5-
Öğrenim Durum Belgesi
1-Dilekçe (Öğrencinin kendisi veya velisi)
30 Dakika
6-
Öğrenim Belgesi
1-Dilekçe (Öğrencinin kendisi veya velisi)
30 Dakika
7-
Mezuniyet /Ayrılma
Belgeleri İlköğretim
Okullarında Öğrenim
Belgesi, Nakil Belgesi ve
Diplomasını kaybedenler
1-Dilekçe
2-Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul
kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını
kanıtlayan belge
8-
İlkokul Öğrenci
Kulüplerinden
Yararlandırma
1-Veli dilekçesi
9-
İlkokullarda Sınıf
Yükseltme
1-Okulların açıldığı ilk ay verilecek veli dilekçesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci
Kayıt Kabul
1-Öğrencinin Türkiye’de öğrenim görebileceğine dair
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınacak en az bir
yıllık oturum belgesi ( İKAMET TESKERESİ )
2-Yabancı TC Kimlik Numarası ile Dilekçe
1
10-
1 Saat
1Gün
10 Dakika
1 Hafta
30 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk
müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Arif Nihat Asya İlkokulu
İkinci Müracaat Yeri : K.Çekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Başvurulacak İsim : Nizamattin ÖZMEN
İsim : Cemal YILMAZ
Ünvanı : Okul Müdürü
Ünvanı: İlçe Milli Eğitim Müdürü
Adres : F.Çakmak Mah. Sefaköy Kiptaş Konutları Karşısı
SEFAKÖY/Küçükçekmece /İstanbul
Adres : , Halkalı Toplu Konutları, 1. Etap Cumhuriyet Cd. No:4,
34305 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 426 75 55
Tel : 0212 470 40 52- 470 00 40- 470 03 02
Fax: 0212 426 75 55
Fax: 0212 470 40 52
Mail: [email protected]
Download

Hizmet Standartlarımız - Milli Eğitim Bakanlığı