GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU (729124) KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1.1
1.2
1.3
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
Kayıt Kabul İlköğretim
Okulları
Kayıt Kabul İlköğretim
Okullarında Yabancı
Uyruklu Öğrenci Kayıtları
Kayıt Kabul İlköğretim
Okullarında Denklik ile
Kayıt
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. T.C. Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı
2. Varsa şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge
1. Denklik belgesi (İl MEM.’den alınacak)
2. Öğrencinin Türkiye'de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınacak en az bir yıllık
oturum belgesi ve pasaport
1. TC Kimlik numarası
2. Denklik Belgesi
1. TC Kimlik numarası
2. Veli Dilekçesi
3. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge
2
Nakil ve Geçişler
İlköğretim Okulları
3
Öğrenci Devamsızlık
süresi
1. Öğrenci numarası
Öğrenim Durum Belgesi
İlköğretim Okulları
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
4.1
4.2
5
Belgesini Kaybedenler
(öğrenim belgesi, nakil
belgesi, diploma)
Öğrenci Belgesi
İlköğretim Okulları
6
Sınav Tarihleri
7
Davranış Notu
Dilekçe
Öğrenci numarası
Nüfus Cüzdanı
Dilekçe
Öğrenci numarası
Nüfus Cüzdanı
Okul no
1. Sözlü başvuru
1. Sözlü veya yazılı başvuru
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
Aynı gün
Aynı gün
10 gün
Karşı okul onay
verinceye kadar
Aynı gün
Aynı gün
Aynı gün
Aynı gün
Aynı gün
Aynı gün
1. Sözlü veya yazılı başvuru
8
Ders Notu
Aynı gün
1. Sözlü veya yazılı başvuru
9
10
11
12
Sosyal Etkinlik
Bitirme/Ayrılma
Belgeleri İlköğretim
Okullarında Öğrenim
Belgesi, Nakil Belgesi ve
Diplomasını Kaybedenler
İlköğretim Okullarında
Sınıf Yükseltme
İlköğretim Okullarında
Veli Tarafından Ö.D.D.K
Kararına İtiraz Etme
1. Dilekçe
2. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan
belge.
3. Nüfus Cüzdanı
1. Veli dilekçesi
2. İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1-4' inci sınıflara devam eden öğrencilerden
beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube
rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri
Aynı gün
Aynı gün
1 Gün
1. Veli itiraz dilekçesi
1 Gün
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Öğretmenlerin yer
değiştirme talepleri
(Nakil)
Öğretmenlerin göreve
başlaması (İlk Atama)
Öğretmenlerin göreve
başlaması (Naklen
Atama)
1. Elektronik başvuru ve sözlü başvuru
1. Kararname
2. Maaş Nakil Bildirimi
Aynı gün
Hizmetiçi Eğitim
1. Elektronik başvuru, sözlü olarak idareye bildirme
Aynı gün
Sağlık raporunun izne
çevrilmesi
Çeşitli yarışmalar
(resim,şiir, komposizyon
vb.)
Derece ve Kademe Terfi
İşlemleri
1. Rapor
Aynı gün
Hizmet Cetveli
Derece/Kademe Terfi
işlemleri
Personel maaş ve ek
ders ücret işleri
Hizmet içi Kurs ve
Seminerlere Müracaatlar
Öğretmen Nakil İşlemleri
MEBBİS Personel Bilgileri
ile
İlgili
İşlemler
İzin Talep
İşlemleri (Yıllık
izin)
İzin Talep İşlemleri
(Mazeret izni)
İntibakla İlgili Terfi
İşlemleri
Aynı gün
1. Sözlü başvuru ve kararname
Aynı gün
1. Şartnamede istenilen belgeler
2 gün
1. İlden derece teklif yazılarının tebliği
Aynı gün
1. Sözlü Başvuru
Aynı gün
1. Gecikmelerde dilekçe
Aynı gün
1. Maaşı etkileyen durumlarla ilgili belgeler
Aynı gün
1. Elektronik başvuru formu,
2. Yeterlilik belgesi
1. Atama Kararnamesi
Aynı gün
1. Konuyla ilgili dilekçe
Aynı gün
1. İzin talep form dilekçesi
1. İzin talep form dilekçesi
1. Dilekçe
2. Durumlarını gösterir belge
Aynı gün
Aynı gün
Aynı gün
Aynı gün
Personel Kimlik Kartı
İşlemleri
Bilgi edinme Yasasına
göre Yapılan Müracaatlar
1. Dilekçe
Aynı gün
1. Dilekçe
7 gün
31
Ders Dışı Eğitim
Faaliyetlerinin (Egzersiz)
Onayı
32
Öğrenim Belgesi, Nakil
Belgesi ve Diplomasını
kaybedenler
1.
2.
3.
4.
1.
29
30
Dilekçe,
Ders Dışı Faaliyet Planı,
Yeterlilik Belgesi
Öğrenci Listesi
Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan
belge.
2. Dilekçe (dilekçede Okul No Bulunacak),
3. Nüfus Cüzdanı
7 Gün
Aynı gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ:
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
Mehmet Birol KARTAL
Okul Müdürü
İdealtepe mah.Rıfkı Tongsir cad..Öğretmenler sok .No:26
Maltepe/İSTANBUL
(216)3660435
(216)4171847
[email protected]
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ:
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
Faik KAPTAN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Bağdat cad.Hasan Sadoğlu okulu binası 3.kat
Maltepe/İSTANBUL
(216) 4170876
(216) 4176959
[email protected]
Download

mehmet akdoğan ilköğretim okulu (725294) kamu hizmet