6569 Sayılı Af Kanunundan yararlanmak isteyen öğrencilerden İstenen Belgeler
KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
1.Lise Diploması aslı (Diplomanın aslını kaydı silinip dosyasından alınmışsa .)
2.Önlisans Diploması aslı (DGS sonucu yerleşip kaydı silinen öğrencilerden Önlisans
diplomasını almışsa)
3.Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet)
4.Transkript (İlişiği kesildikten sonra başka bir üniversitede öğrenim görmüşse )
5. Terör suçundan hüküm giymediğine dair belge
6.İlgili döneme ait katkı payı (Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden) / öğrenim ücreti.
7.Son altı ayda çekilmiş, vesikalık fotoğraf (2 adet)
8.1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek öğrencilerden Askerlik Şubelerinden alınan
askerlik durumunu belirtir belge
9. Lisans programlarına kayıt yaptıracaklar için başka bir üniversitenin lisans programında (açık
öğretim-uzaktan eğitim hariç) öğrenim görmediğine dair, Ön lisans programlarına kayıt
yaptıracaklar için başka bir üniversitenin ön lisans programında (açık öğretim-uzaktan eğitim
hariç) öğrenim görmediğine dair yazılı beyanı.
Download

6569 Sayılı Af Kanunundan yararlanmak isteyen öğrencilerden