2014 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR
04/06/2014 KARAR NO : 2014-190
Belediye Meclis Üyesi Melih ERSEZEN şehir dışında olmasından dolayı toplantıya
katılamayacağından mazeretinin kabul edilerek izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-191
Kamu zararı oluşmaması için düzenleme sınırının imar planında gösterilmesi ve bu suretle İmar
kanununun 18. Maddesi uyarında yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında
yönetmeliğin 6. Maddesi ikinci paragrafına uygunluğunun sağlanması ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu
önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-192
İlçemizde yapımına başlanılan ve yapılacak olan ibadethane ve ibadet amaçlı sosyal tesislerin yapımı
aşamasında Belediyemizce ayni yardım (hazır beton) yapılması ile ilgili Meclise sunulan 2 nolu önerinin
gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-193
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Caddesi Şarköy İstikametine gidişe göre sağ
tarafındaki yola cepheli işyerlerinin içkili yerler bölgesine ilave edilmesi ile ilgili Meclise sunulan 3 nolu
önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-194
İlçemiz Haberkent’ten Pelitköy Gadana Ilıca mevkiine kadar içkili yerler krokisinin düzenlenmesi ile
ilgili Meclise sunulan 4 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-195
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilen 44 noktaya MOBESE sistemi kurulması ile ilgili
Meclise sunulan 5 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-196
İhalesi iptal edilen Sekiz Eylül Çamlığı hakkındaki 05/06/2013 tarih ve 2013/221 sayılı Meclis
kararının geri alınması ile ilgili Meclise sunulan 6 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği
ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-197
Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin kardeş şehrimiz Karadağ Cumhuriyetinin Bijelo Polje kentine
yapacakları gezi ile ilgili Meclise sunulan 7 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile
karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-198
Belediyemizce kullanılacak kredi teminatı olarak CLK Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.
tarafından Belediyemize aylık olarak ödenen elektrik tüketim vergisinden doğacak alacaklarımızın temlik
edilmesi ile ilgili Meclise sunulan 8 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-199
6360 SAYILI YASA GEREĞİ REVİZE EDİLEN 2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
Kanun 2464 Madde : 15 İLAN VE REKLAM VERGİSİ
GELİR CİNSİ
a)Dükkan, Ticari ve Sınai Müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan
ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan reklamların, beher m² yıllık
olarak
b)Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilan reklamların beher m²’den yıllık
olarak
BEDELİ (TL)
36,00
18,00
1
c)Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına
asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların
m²’den haftalık olarak
6,00
d)Işıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklâmlardan m² için yıllık olarak
48,00
e)İlan ve reklâm amacı ile dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri vb her biri
için
f)Maiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler vb beher m²
0,07
0,15
Kanun : 2464 Madde : 21 FIKRA : I/III EĞLENCE VERGİSİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerleri Bar, Pavyon, Gazino, Gece
Kulübü, taverna, diskotek, kabera, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün
için.
a) 50 m²'ye kadar olan eğlnce yerlerinden
b) 51 m² - 150 m² arası
c) 151 m² - 300 m² arası
d) 301 m²'den yukarı
e) 4 Yıldızlı Otelde
f) 5 Yıldızlı Otelde
2- Bilardo ve Masa Futbolu için eğlence yerlerinden çalışılan her gün için
9,00
12,00
15,00
18,00
24,00
30,00
6,00
Kanun : 2464 Madde : 56 İŞGAL HARCI
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- 52. maddenin ( 1 ) ve ( 2 ) numaralı bentlerinde yazılı işgallerden beher m² için
günde
2- 52. maddenin ( 1 ) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde
0,90
a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına
0,90
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına
1,80
3- 52. maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerden
a) Her Taşıttan ve beher saat için
0,60
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için
1,20
Kanun : 2464 Madde : 65 KAYNAK SULARI HARCI GEÇİCİ KULLANIM BEDELİ :
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1 litreye kadar şişe ve benzeri kaplardan ( kap başına )
1 litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan ( beher litre )
0,02
0,08
Kanun : 2464 Madde : 74 HAYVAN KESİMİ, MUAYENE VE DENETLEME HARCI
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
a) Küçükbaş Hayvanlar
1,25
b) Büyükbaş Hayvanlar
1,25
2
Kanun : 2464 Madde : 77 ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
a) Tartı ağırlıklarının her birinden
0,75
b) Uzunluk ölçülerinin her birinden
1,30
c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden
1,30
d) El terazilerinden
2,60
e) Normal masa terazilerinden
3,60
f) Otomatik ( ibreli ) terazilerden
9,50
g) Elektronik terazilerden
12,50
h) Kantar ve basküllerden
12,50
Kanun : 2464 Madde : 60 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HARCI
İŞYERİNİN ALANI
BEDELİ (TL)
Her tür işyeri için yıllık olarak
a) 25 m²'ye kadar
39,00
b) 26 m² - 100 m² arası
78,00
c) 101 m² - 250 m² arası
156,00
d) 251 m² - 500 m² arası
240,00
e) 500 m²'den yukarı
360,00
2464 S.K. 97. Md. Ve 5393 S.K. 18. Md. F bendi gereğince MOTORLU ARAÇLAR HASILATI
GELİR CİNSİ
1- Büyük kepçe loder saat ücreti
BEDELİ (TL)
170,00
2- Traktör kepçe saat ücreti
70,00
3- Büyük Greyder saat ücreti
170,00
4- Komprasör saat ücreti
60,00
5- Küçük Silindir saat ücreti
120,00
6- Büyük Silindir saat ücreti
170,00
7- Küçük tonajlı kamyon saat ücreti
50,00
8- Büyük Tonajlı kamyon saat ücreti
100,00
9- Arazöz saat ücreti
60,00
10- Dozer saat ücreti
90,00
11- Vibratör ücreti günlük
50,00
12- GPS ve GNSS cihası Kira Ücreti (Ölçülen Nokta Başı)
25,00
13- Çöp atımı traktör römorku ile traktör bir seferi
60,00
14- Bom aracının saat ücreti
50,00
15- Vidanjör ilçe merkezi
45,00
16- Vidanjör İlçe dışı
60,00
17- Kanal Açma Aracı İlçe Merkezi
1,00
3
18- Kanal Açma Aracı İlçe Dışı
2,00
19- Özel Otobüs tahsisinde yürürlükteki kara yolları, şöförler ve otomobilciler odasının fiyatları göz
önüne alınarak fiyat uygulaması yapılır.
20-İlçemizde faaliyette bulunan tüm spor kulüplerinin deplasmanda yapacakları spor müsabakaları için
sporcuları ve okullar için okul gezileri ve spor faaliyetleri için taşımak üzere talep edilen araç km. birim
fiyatının belirlenmesinde Belediye Başkanı yetkilidir.
21-Belediyemize ait Hasta Nakil Aracı ilçe sınırları dışına ve şehirler arası kiralanması karşılığında
km’sinin KDV dahil 1,00 TL. olarak alınır.
22-Fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların mahalle muhtarlarından alacakları fakirlik belgesi karşılığında
Hasta Nakil Aracı için belirlenen fiyattan %50 indirim yapılır.
23-Belediyemize ait Hasta Nakil Aracının ilçe sınırları içi kiralanması karşılığında KDV dahil maktuen
5,00 TL ücret alınır.
KDV ayrıca ilave edilecektir. Kiralanan araçların süresi 1 saatten az olsa da en az 1 saat ücret alınacaktır.
Motorlu araçların saat hesaplanmasında garaj çıkışından iş bitim saatine kadar olan süre hesaplanır.
5393 S.K. 18. Md. F bendi gereğince ASFALT YOL YAPIM HASILATI
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1-1 TON asfaltın yere serilmesi bedeli
450,00
2-1 TON asfaltın plent çıkış bedeli
300,00
5393 S.K. 18. Md. F bendi gereği DÜĞÜN SALONLARI VE ÖREN GÖSTERİ
MERKEZİ HASILATI
1-AHMET AKIN KÜLTÜR MERKEZİ İÇERİSİNDEKİ DÜĞÜN SALONU
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA MERASİM BEDELLERİ :
a)Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) Gündüz
400,00
b)Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) Gece
500,00
c)Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) Gündüz
600,00
d)Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) Gece
750,00
e)Hafta içi Diğer etkinlikler – Gündüz
300,00
f)Hafta içi Diğer etkinlikler – Gece
400,00
g)Hafta sonu diğer etkinlikler - Gündüz
500,00
h)Hafta sonu diğer etkinlikler – Gece
600,00
ı)Düğün, Nişan ve Kına gibi törenlerden emanet avans
100,00
i)Siyasi Partilerin, oda, dernek ve kulüplerin yapacakları her türlü toplantılardan
10,00
Gece ve Gündüz
j) Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlik ve seminerlerden ücret alınmaz.
k) Belediye Başkanının uygun görmediği her türlü toplantı, konferans ve etkinlikler yapılamaz.
l) Yemekli düğünler ( masalar örtülü) – Ücrete %40 ilave alınır.
4
m) Düğün salonu kiralama talebinde bulunanlardan dilekçe ile müracaatları sırasında kira bedelinin
% 25’i peşin olarak tahsil edilecek ve düğünün iptal edilmesi halinde işbu tutar kendilerine iade
edilmeyecektir.
n) Belediye’de görev yapan personelin düğün, nişan, kına ve nikah törenleri için düğün salonu
kendilerine % 50 İndirimli verilir. (Düğün merasiminin kendilerine veya çocuklarına ait olduğunu
Davetiye ile belgelemek zorundadır.)
o) İlçemizde ikamet eden aciz ve fakirlerin mahalle muhtarlarından alacakları fakir ilmühaberlerine
göre düğün salonu tarifesi % 50 indirimli uygulanır.
p) Sadece Nikah törenleri için ücretlerde %50 indirim uygulanır.
2-REHA YURDAKUL SALONU
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
a)Hafta İçi Etkinlikler – Gündüz
150,00
b)Hafta İçi Etkinlikler – Gece
200,00
c)Hafta Sonu Etkinlikler – Gündüz
250,00
d)Hafta Sonu Etkinlikler - Gece
350,00
e)Yalnızca Nikah Törenlerinden (Ses düzeni dahil)
175,00
f)Kooperatif, A.Ş. Genel Kurul Toplantıları Gece – Gündüz
350,00
g)Odaların Genel Kurul Toplantıları Gece - Gündüz
10,00
h)Dernek – Sivil Toplum Kuruluşları Toplantıları Gece - Gündüz
10,00
ı) Siyasi Partilerin Yapacakları Her Türlü Toplantı Gece - Gündüz
10,00
i)Her Türlü Toplantılardan emanet avans
j)Belediye Başkanının uygun görmediği her türlü etkinlikler yapılamaz
100,00
k)Yukarıdaki Düğün Salonları tarifesine KDV dahildir.
3- Ören Adramytteion Açık hava tiyatrosunun tarifesinin yapılması ve düzenlenmesinde Belediye
Başkanı yetkilidir.
4- Hüsnü Pazarbaşı Gençlik ve Kültür Merkezi arka bahçesi düğün ve eğlenceler için
35,00
3-PELİTKÖY DÜĞÜN SALONU
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA MERASİM BEDELLERİ :
a)Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) Gündüz
200,00
b)Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) Gece
300,00
c)Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) Gündüz
400,00
d)Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) Gece
500,00
e)Hafta içi Diğer etkinlikler – Gündüz
250,00
f)Hafta içi Diğer etkinlikler – Gece
250,00
g)Hafta sonu diğer etkinlikler - Gündüz
300,00
h)Hafta sonu diğer etkinlikler – Gece
300,00
ı)Düğün, Nişan ve Kına gibi törenlerden emanet avans
100,00
i) Kooperatif, A.Ş. Toplantıları
200,00
j)Siyasi Partilerin, oda, dernek ve kulüplerin yapacakları her türlü toplantılardan
Gece ve Gündüz
10,00
5
k) Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlik ve seminerlerden ücret alınmaz.
l) Belediye Başkanının uygun görmediği her türlü toplantı, konferans ve etkinlikler yapılamaz.
m) Yemekli düğünler ( masalar örtülü) – Ücrete %40 ilave alınır.
n) Düğün salonu kiralama talebinde bulunanlardan dilekçe ile müracaatları sırasında kira bedelinin %
25’i peşin olarak tahsil edilecek ve düğünün iptal edilmesi halinde işbu tutar kendilerine iade
edilmeyecektir.
o) Belediye’de görev yapan personelin düğün, nişan, kına ve nikah törenleri için düğün salonu
kendilerine % 50 İndirimli verilir. (Düğün merasiminin kendilerine veya çocuklarına ait olduğunu
Davetiye ile belgelemek zorundadır.)
p) İlçemizde ikamet eden aciz ve fakirlerin mahalle muhtarlarından alacakları fakir ilmühaberlerine
göre düğün salonu tarifesi % 50 indirimli uygulanır.
r) Sadece Nikah törenleri için ücretlerde %50 indirim uygulanır.
4-ŞARKÖY DÜĞÜN SALONU
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA MERASİM BEDELLERİ :
a)Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) Gündüz
150,00
b)Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) Gece
200,00
c)Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) Gündüz
250,00
d)Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) Gece
300,00
e)Hafta içi Diğer etkinlikler – Gündüz
200,00
f)Hafta içi Diğer etkinlikler – Gece
250,00
g)Hafta sonu diğer etkinlikler - Gündüz
250,00
h)Hafta sonu diğer etkinlikler – Gece
250,00
ı)Düğün, Nişan ve Kına gibi törenlerden emanet avans
100,00
i)Siyasi Partilerin, oda, dernek ve kulüplerin yapacakları her türlü toplantılardan
10,00
Gece ve Gündüz
j) Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlik ve seminerlerden ücret alınmaz.
k) Belediye Başkanının uygun görmediği her türlü toplantı, konferans ve etkinlikler yapılamaz.
l) Yemekli düğünler ( masalar örtülü) – Ücrete %40 ilave alınır.
m) Düğün salonu kiralama talebinde bulunanlardan dilekçe ile müracaatları sırasında kira bedelinin
% 25’i peşin olarak tahsil edilecek ve düğünün iptal edilmesi halinde işbu tutar kendilerine iade
edilmeyecektir.
n) Belediye’de görev yapan personelin düğün, nişan, kına ve nikah törenleri için düğün salonu
kendilerine % 50 İndirimli verilir. (Düğün merasiminin kendilerine veya çocuklarına ait olduğunu
Davetiye ile belgelemek zorundadır.)
o) İlçemizde ikamet eden aciz ve fakirlerin mahalle muhtarlarından alacakları fakir ilmühaberlerine
göre düğün salonu tarifesi % 50 indirimli uygulanır.
p) Sadece Nikah törenleri için ücretlerde %50 indirim uygulanır.
2464 S.K. 81. MADDESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI:
İŞYERİNİN ALANI HER TÜR İŞYERİ İÇİN
a) 25 m²'ya kadar
BEDELİ (TL)
0,30
6
b) 26 m² - 100 m² arası
0,42
c) 101 m² - 250 m² arası
0,48
d) 251 m² - 500 m² arası
0,54
e) 501 m²'den yukarı
0,60
II. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
1- ENERJİ SANAYİİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1.1 Toplam ısıl gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji
santralleri,
10000,00
1.2 Torba yakıt üretim tesisleri,
10.000,00
1.3 Odun kömürü imal yerleri,
7.500,00
1.4 Rüzgar enerji santralleri,
10.000,00
1.5 Jeotermal enerji santralleri ile bu enerjiden 5 MW ve üzerinde kullanan tesisler.
10.000,00
1.6 Hidroelektrik santralleri (HES).
15.000,00
2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ
2.1 Kurşun kalay ve benzeri maddelerden tüp, klişe ve harf gibi malzemelerin imal
edildiği tesisler,
12.500,00
2.2 50 Ton/yıl dan düşük kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler
ile soğuk haddeleme tesisleri,
225,00
2.3 – (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) 50-500 HP arası motor gücü kullanan her
nevi elektro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir,
emayeleme, plastik ve diğer maddelerle çeşitli metotlarla kaplama yerleri, tarım
ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri
225,00
2.4 20 HP den fazla motor gücü kullanan matbaalar ile baskı tesisleri,
225,00
2.5 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi fırça, tarak imal yerleri,
3.000,00
2.6 Balata imal yerleri,
2.7 Zımpara fabrikaları,
2.8 20 metreden daha kısa boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal ve tamir
yerleri.
2.9 LPG oto dönüşüm tesisleri
4.000,00
4.000,00
10.000,00
6.000,00
3- MADEN SANAYİİ
3.1 Her türlü tuz fabrikaları,
3.2 Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri,
1.750,00
1.750,00
3.3 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Kapasitesi 75 ton/günün altında
olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba
seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,
7.500,00
3.4 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Değirmen taşı ve bileği
atölyeleri,
1.750,00
3.5 – (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Volkanik taş işleyerek elde
edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75 ton/günden küçük olan prefabrike
konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri,
7.500,00
7
3.6 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Çimento, çakıl kum, cüruf ve
benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı yalıtım döşeme ve sair malzemeleri
imal tesisleri,
4.000,00
3.7 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Mozaik imal yerleri,
1.750,00
3.8 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Maden cevheri depolama
yerleri,
3.9 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Kum ocakları, kum yıkama ve
eleme tesisleri,
3.10 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Hazır beton tesisleri,
3.11 – (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) 5 ton/saatten düşük
kapasitedeki çimento öğütme ve paketleme tesisleri
3.12 – (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Kükürt eleme, öğütme ve
paketleme tesisleri,
2.500,00
4.000,00
9.000,00
12.500,00
5.000,00
3.13 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Her türlü madenin çıkarılması
(birinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler kapsamında yer almayanlar)
15.000,00
3.14 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) 5.000 m3/yıl ve üzeri
kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve
yıllık 250.000 m2 ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
12.500,00
3.15 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Karbondioksit ve diğer
gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli
tesisler,
3.16 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde
metan gazının çıkarılması ve depolanması,
10.000,00
10.000,00
3.17 Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Maden Kanununun 2 nci
maddesinde yer alan ve birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler kapsamında olmayan I. Ve
II. Grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma, eleme, öğütme, yıkama ve
benzeri),
12.500,00
3.18 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun
çıkarılması ile bu madenlerin her türlü işleme tesisleri,
12.500,00
3.19 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Birinci sınıf gayrisıhhi
müesseseler kapsamında yer almayan cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri,
12.500,00
3.20 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Yeraltı maden ocakları.
15.000,00
4- KİMYA SANAYİİ
4.1 Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Tutkal, zamk ve
yapıştırıcı madde üretim tesisleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler,,
4.2 Her çeşit kozmetik ürünleri üretim tesisleri,
4.3 Mürekkep Üretme tesisleri
4.4 100 HP’den düşük motor gücü kapasitedeki plastik, pleksiglas, polyester gibi
maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri ve benzerlerini
yapan yerler,
4.5 Sunî inci, boncuk ve benzerleri üretim yerleri
4.6 Melamin eşya üretim yerleri,
4.7 Tuz ruhu, çamaşır suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandırarak ve
ambalajlayarak satışa sunan yerler,
4.000,00
4.000,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
8
4.8 Çamaşır sodası ve çivit imal yerleri
4.9 50 HP’den az motor gücü bulunan lastik kaplama ve lastik eşya üretim tesisleri,
kablo fabrikaları,
4.10 Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde
depolama tesisleri,
4.11 Madeni ve nebati boya, cila, vernik atölyeleri ile dolum ve paketleme yerleri,
4.12 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Zirai mücadele ve
halk sağlığı mücadele ilaçları depoları ile paketleme ve toptan satış yerleri, haşerelere
karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri
(Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litre üzeri ise),
4.13 Sulfonlama yapılmayan deterjan fabrikaları ile 1 ton/günden düşük kapasiteli
sabun üretim tesisleri,
4.14 Farmasotik teknolojilerin gerektirdiği fiziksel yöntemlerle mamul ilaç üreten tıbbi
müstahzarat laboratuarları,
4.15 50 HP’den düşük motor gücü bulunan kauçuk ve lastik üretim tesisleri, lastik
imalat ve kaplama tesisleri ile kablo fabrikaları,
4.16 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/16.md.) Zirkon silikat, seramik sır
ve seramik boyası üretim tesisleri,
4.17 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/16.md.) Varil ve IBC depo yıkama,
boyama geri dönüşüm tesisleri,
4.18 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/16.md.) Havuzsuyu kimyasalları,
yüzey dezenfektanları ve içme suyu dezenfektanları üretim tesisleri,
4.19 – (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/16.md.) 75 ton/gün altında hazır
sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri,
4.20 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/16.md.) Zehirsiz fare yapıştırıcısı
dolum tesisleri.
5- PETRO KİMYA SANAYİİ
5.1 30 ton altında sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış
doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri,
5.2 Toplam depolama kapasitesi 500 m3’ten az doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün
depolama tesisleri,
5.3 Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.;Değişik madde:
29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/17.md.) Marina, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonları
ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla
kullanılan en az 8 m3’ten 150 m3’e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve
düzenekleri,
5.4 Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm’den küçük çaplı
borularla taşıma tesisleri,
5.5 250 kg-500 kg arasında kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış
yerleri.
6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER
SANAYİİ
4.000,00
7.000,00
6.000,00
225,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.500,00
2.500,00
2.500,00
4.400,00
750,00
6.1 1 ton/gün -10 ton/gün arasında kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,
6.600,00
6.2 500 ton/gün’den az olan yem ve un fabrikaları,
6.3 Kültür mantarı üretim tesisleri,
5.000,00
3.000,00
9
6.4 Makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikaları,
6.5 Çiğit fabrikaları,
5.000,00
1.000,00
6.6 Çay fabrikaları ve 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki çay paketleme tesisleri,
6.7 – Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri hariç atölye mahiyetindeki
yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden büyük bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve
dolum yerleri,
6.8 Glikoz, nişasta (endüstriyel nişasta hariç), dekstrin (kola) ve emsali maddeler
üretim tesisleri,
1.000,00
6.9 Meşrubat üretim tesisleri,
1.750,00
6.10 Fruko, eskimo ve dondurmayı fabrikasyon halinde üreten tesisler,
2.000,00
6.11 Günlük olarak 1.000 kg/gün ve üzeri şeker veya şeker şerbetinden şekerli
maddeler üreten tesisler,
6.12 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Meyve, sebze işleme
yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları, ayçiçeğini kabuğundan ayıran iç üretim
tesisleri,
6.13 Meyan kökü, şerbetçiotu vb. bitkilerin işlendiği tesisler,
6.14 Çiklet fabrikaları,
6.15 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Günlük üretimi 1.000
kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten, asgari yüksekliği 3,5 metre
ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 400 m2; büyükşehir belediyesi olmayan
illerde en az 300 m2; köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 250 m2 ve üzeri
genişlikteki yerler,
6.16 Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi ve üzerinde yemek üretimi yapan
tesisler
6.17 Hayvansal yağların eritildiği tesisler,
7.700,00
5.000,00
1.500,00
5.500,00
2.500,00
2.500,00
2.200,00
1.700,00
2.500,00
6.18 Buz üretim tesisleri,
2.000,00
6.19 Fabrikasyon olarak çerez üretim tesisleri,
6.20- İçme amaçlı doğal bitkilerin işlendiği ve paketlendiği tesisler,
2.500,00
2.500,00
6.21- 500 kg / günden büyük kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri,
1.500,00
6.22 Meyve, sebze, bakliyat ve hububatı olgunlaştırma kurutma, mumlama ve
ambalajlama tesisleri,
1.700,00
6.23 Hazır gıdaların ambalajlandığı tesisler,
1.100,00
6.24 Gıda katkı maddesi üreten tesisler,
1.500,00
6.25 Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim tesisleri,
1.500,00
6.26 –Her türlü meyve suyu üretme ve paketleme tesisleri,
6.27 500 kg/gün ve üzerinde fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten
tesisler,
6.28 Yumurtanın konserve edildiği tesisler,
1.500,00
6.29 Fermantasyon ile alkolü içki üreten atölye mahiyetindeki tesisler,
2.500,00
6.30 Dondurulmuş gıda üretim tesisleri,
6.31 Çocuk mamaları ve ek besin üretim tesisleri,
6.32 – İçecek tozu üretim tesisleri,
6.33 Toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üretim tesisleri,
6.34 Tahin, helva, pekmez ve çikolata üretim tesisleri,
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.500,00
1.300,00
2.000,00
10
6.35 (Değişik madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/18.md.) Fındık, fıstık, badem,
ceviz kırma ve kavurma tesisleri, 500 kg/gün ve üzeri fındık, ballı fındık, fıstık, badem,
ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri,
1.750,00
6.36 Sakatat işleme tesisleri,
6.37 75 kg / saat ve büyük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş
hazırlama tesisleri,
6.38 10 HP ve üzeri motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve
soğuk hava depoları,
1.750,00
6.39 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisleri,
2.000,00
6.40 Gıda ışınlama yerleri,
6.41 üncü sınıf kırmızı et mezbahaları.
6.42- (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/18.md.) Hammaddeden başlayarak
preform ve polietilen tereftelat (pet) imalat ünitesi bulunan içme suyu şişeleme tesisleri.
2.000,00
1.100,00
750,00
1.750,00
2.000,00
7- ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE
İLGİLİ SANAYİ
7.1 Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal tesisleri,
7.2 Kullanılmayan et ve hayvan cesetleri yakma tesisleri,
7.3 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Katı atık ara transfer
istasyonları, katı atık aktarma istasyonları,
7.4 Kompostlama tesisleri
2.000,00
2.500,00
7.5 Nüfusu 50.000 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ait atık su arıtma tesisleri,
7.500,00
3.500,00
5.000,00
8- TEKSTİL SANAYİİ
8.1 50-500 HP arasında motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon tesisleri
5.000,00
8.2 Çırçır fabrikaları,
8.3 – Isıtıcı minder üretim tesisleri,
8.4 Yün, kıl, tiftik, kuş tüyü vb. yıkama ve işleme tesisleri,
8.5 50-500 HP arasında motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal tesisleri,
2.500,00
2.000,00
2.500,00
2.000,00
8.6 100 HP’den düşük motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal tesisleri.
2.000,00
9- DİĞERLERİ
9.1 Yangın söndürme tüplerine dolum yapılan yerler,
1.100,00
9.2 Mum ve balmumu üretim tesisleri,
1.000,00
9.3 Camdan süs eşyası, ayna vb. madde üreten tesisler
1.000,00
9.4 Halı ve kilim dokuma ve boyama atölyeleri,
1.100,00
9.5 Linteks, hidrofil pamuk üretim tesisleri,
1.000,00
9.6 50 HP’den fazla motor gücü kullanan ağaç eşya işleme ve tamir yerleri
9.7 Tomruk ve kereste depoları,
9.8 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Her nevi hurda
depoları, katı atık depolama tesisleri ile evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve
mamul madde üretimi konusunda faaliyet gösteren işletmeler (metal, kağıt, karton, pet,
plastik, cam hurda ve atıkları kaynağından karışık toplayarak biriktiren, depolandığı
yerden alınarak cinslerine göre ayrıştıran ve nakliye edilebilmesi için preslenen,
preslenmiş hurdaların ayrı ayrı depolanarak sonra geri kazanım firmalarına gönderen
tesis),
650,00
7.700,00
11.000,00
11
9.9 Steril katgüt üretim tesisleri,
2.000,00
9.10 Herhangi bir işlem yapılmayan ham deri depoları,
1.100,00
9.11 Bağırsak temizleme işleme yerleri ile işlenmiş bağırsaktan eşya üretim tesisleri,
500,00
9.12 Bitkisel yemler ve hazır preparatlardan karma yem üretim tesisleri
1.750,00
9.13 Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat işleri ile ilgili depolar
1.100,00
9.14 Bir üretim periyodunda 20.000-60.000 adet arası tavuk, 30.000-85.000 adet arası
piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30
kg ve üzeri, 1.000-3.000 baş arası domuz besi çiftlikleri ve 300-900 baş arası dişi
domuz üretim çiftlikleri, 500 adet ve üzeri büyükbaş ve 1.000 adet ve üzeri
kapasitedeki küçükbaş kapasiteli büyükbaş ve küçükbaş besi tesisleri,
7.700,00
9.15 Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır vb. üretim tesisleri
1.750,00
9.16 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Oto bakım ve servis
istasyonları; kaporta, boya, motor bakımı, elektrik, oto egzozcuları,
9.17 Düğme, fermuar, şemsiye vb. üretim tesisleri,
9.18 Kibrit fabrikaları,
9.19 Gaz maskesi üretim tesisleri,
9.20 Kurşunkalem fabrikaları,
9.21 Tütün işleme ve sigara fabrikaları,
9.22 Nüfusu 50.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerine ait atık su arıtma tesisleri ile
istihdam kapasitesi 20.000 ve üzerinde olan ihtisas ve karma organize sanayi
bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri.
9.23 – (Ek madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Organik gübre üreten
işyerleri
9.24 (Ek madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Hurda kağıt balyalama
tesisleri,
9.25 (Ek madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Motorlu araç boyalarının
kumlama yoluyla temizlendiği işyerleri,
9.26 – (Ek madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Tuvalet kağıdı, peçete,
kağıt havlu üretimi yapan tesisler.
9.27 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/19.md.) Oluklu mukavva üretim
tesisleri,
9.28 – (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/19.md.) Alüminyum ve çeşitli
folyolardan gıda, tarım ve ilaç ambalaj maddeleri üretim tesisleri.
300.00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
2.000,00
10.000,00
4.000,00
2.200,00
300,00
1.750,00
1.750,00
4.000,00
III. SINIF GAYRISIHHİ MÜESSESELER
1-ENERJİ SANAYİİ
1.1 Akü tamir yerleri
225,00
2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ
2.1 – (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./15. Md.) 50 HP’den az motor
gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan hernevi
elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj ve tamir
atölyeleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,
225,00
2.2 Harf dökümü yapmayan ve 20 HP’den az motor gücü kullanan matbaalar ve baskı
yerleri
1.000,00
12
3- MADEN SANAYİİ
3.1 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) İnşaat malzemeleri depo ve
satış yerleri,
225,00
3.2 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Sırlı, sırsız, çanak, çömlek, küp
ve benzeri toprak mamulleri üretim yerleri,
750,00
3.3 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Çini atölyeleri,
225,00
3.4 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Çakıl, kum, cüruf, çimento ve
benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın yapı, yalıtım, döşeme ve benzeri
malzeme imal yerleri,
225,00
3.5 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Maden Kanununun 2 nci
maddesinde yer alan V. Grup sertifikalı ve yüzeyden toplama usulüyle yapılan
madencilik faaliyetleri ile buna dayalı geçici tesisler,
3.6 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) İkinci sınıf gayrisıhhi
müesseseler kapsamında yer alan faaliyet limitlerinin altında kalan madencilik
faaliyetleri.
1.000,00
500,00
4- KİMYA SANAYİİ
4.1 Saf su ve asitli su üretim yerleri,
4.2 Fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerleri
4.3 Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri üretim yerleri
4.4 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./15. Md.) Zirai mücadele ilaçları,
insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin perakende satış yerleri,
haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen
işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litreden az ise),
1.750,00
2.000,00
1.750,00
1.750,00
4.5 Kuru temizleme yerleri,
500,00
4.6 Halk sağlığını koruma amaçlı haşere ile mücadele için kurulan ticari işyerleri.
500,00
5-PETROKİMYA SANAYİİ
5.1 – (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./15. Md ; Değişik madde:
29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/20.md.) Köy pompası ile içerisinde yanıcı ve
parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 8 m3’e
kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri,
3.500,00
5.2 Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri eşya yapan yerler,
1.750,00
5.3 250 kg’dan düşük kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri.
4.400,00
6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER
SANAYİİ
6.1 Un ve bulgur değirmenleri
6.2 Tarhana vb. imal yerleri ,
6.3 Boza üretim yerleri
6.4 1 ton / günden düşük kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,
6.5 Tuz öğütme yerleri,
6.6 Günlük olarak 1.000 kg’dan az şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs.
üreten yerler
6.7 Tahıl, baharat, bakliyat ve gıda vb. ambalajlama yerleri,
4.400,00
1.500,00
1.500,00
3.750,00
2.000,00
2.200,00
1.500,00
13
6.8 75 kg / saat den düşük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş
hazırlama yerleri,
6.9 Karbonat ve kabartma tozu üretim ve ambalajlama yerleri,
6.10 Hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri unlu
mamullerin üretim yerleri,
6.11 Kapasitesi 1 ton / günden az olan dondurma imal yerleri,
6.12 Dondurma külahı üretim yerleri
6.1310 HP’den az motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve
soğuk hava depoları,
6.14 Süt depolama ve soğutma yerleri
6.15 – Hazır preparatlardan karıştırılarak içecek yapılan yerler
6.16 Gıda katkı maddesi paketleme yerleri
800,00
800,00
800,00
800,00
550,00
1.100,00
1.100,00
1.000,00
1.000,00
6.17 Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi den az yemek üretimi yapan yerler
1.100,00
6.18 (Değişik madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/21.md.) Sanayi bölgeleri ile
mesken amacıyla kullanılmayan müstakil binalarda kurulan süpermarket, hipermarket,
grossmarket ve megamarketlerin bünyesinde, kendi müşterilerine satış yapan ve
işyerinin bütünlüğünden duvar, bölme, bölüm ve benzeri şekilde ayrılmış bir şekilde
üretim yapılan, elektrik enerjisi veya doğalgaz kullanılarak ekmek ve ekmek çeşitleri
üreten işyerleri
1.100,00
6.19 – (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./15. Md.) Günlük üretimi
1000 kg/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten büyükşehir
belediyesi sınırları içinde en az 250 m2, büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az
200 m², köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 100 m2 olması zorunlu yerler,
1.100,00
6.20 Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden az
bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri
5.500,00
6.21 Mısır çerezi üretim tesisleri,
4.000,00
6.22 500 kg/gün ve altında kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri
1.100,00
6.23 Yumurta paketleme yerleri,
1.100,00
6.24 500 kg/gün altında kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisi,
1.500,00
6.25 500 kg/gün altında kapasitedeki fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri
üreten tesisler,
6.26 500 kg/gün altında kapasitedeki çay paketleme tesisi,
6.27 Et parçalama ve mamul madde üretim tesisi.
1.100,00
1.250,00
1.100,00
6.28 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/21.md.) 500 kg/gün altındaki fındık,
ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri,
1.000,00
6.29 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/21.md.) Çemen üretim tesisleri.
1.000,00
7-TEKSTİL SANAYİİ
7.1 Şapka ve keçe imal yerleri,
7.2 50 HP’den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeler ile işlenmiş
deriden eşya imal eden yerler
7.3 Bez ve benzeri dokumaya baskı yapılan yerler
7.4 İşlenmiş veya kurutulmuş deri depoları
7.5 Mamul süngerden eşya imal yeri.
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
14
8 –DİĞERLERİ
8.1 Kağıttan çeşitli kırtasiye malzemesinin yapıldığı yerler,
1.000,00
8.2 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden az muharrik kuvvet
kullanan odun ve kömür depoları
8.3 Halı, elbise ve çamaşır yıkama ve temizleme yerleri,
1.100,00
1.100,00
8.4 50 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai
usullerle çalışılan her nevi ağaç eşya imal, işleme ve tamir yerleri
300,00
8.5 Tiftik, hububat, pamuk, yapağı vb. depolar,
500,00
8.6 Kuru kemik, boynuz, fildişi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vasıtalarla
işlendiği yerler
8.7 Peruk ve suni çiçek yapım yeri,
8.8 Termal su kullanan hamamlar,
8.9 Otomobil yıkama tesisleri,
8.10 Oto lastik tamir atölyeleri,
8.11 Mobilya ve oto döşeme atölyeleri,
500,00
500,00
500,00
300,00
300,00
300,00
8.12 50 HP’den az motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,
1.100,00
8.13 Bir üretim periyodunda 500-20.000 adet arası tavuk, 500-30.000 adet arası piliç
veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve
üzeri, 10-1.000 adet arası domuz besi çiftlikleri ve 5-300 baş arası dişi domuz üretim
çiftlikleri, 20 – 500 adet arası büyükbaş ve 100-1.000 adet arası kapasitedeki küçükbaş
ve büyükbaş besi tesisleri
5.500,00
NOT: II. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER, III. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İÇİN ADI
ZİKREDİLMEYEN İŞLETMELERDEN BENZERLERİNE YAKIN OLAN İŞLETME
FİYATLARINDAN ÜCRETLENDİRİLİR.
II. UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN RUHSAT ÜCRETLERİ
GELİR CİNSİ
a)BİRAHANELERDEN
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
b)BARLARDAN
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
c)CANLI MÜZİK YAYINI YAPAN BARLARDAN
d)CANLI MÜZİK YAYINI YAPAN DİSKOLARDAN
e)PANSİYONLARDAN
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
f) OTELLERDEN
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
g)TURİZM TESİSLERİNDEN
BEDELİ (TL)
245,00
310,00
415,00
450,00
600,00
900,00
450,00
500,00
720,00
720,00
1.200,00
h) KAHVEHANELER,İNTERNET SALONU OYUN YERLERİ V.B.
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
275,00
15
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
I)CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ
i)CANLI MÜZİK İZNİ GÜNÜBİRLİK
j)İÇKİLİ RESTAURANTLARDAN
J.a-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
J.b-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
310,00
600,00
185,00
450,00
550,00
III. SIHHI İŞLETMELERİN RUHSAT ÜCRETLERİ
GELİR CİNSİ
a)ET VE BALIK SATIŞ YERLERİ
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
b)BAKKAL–MARKET–ŞARKÜTERİ–KURUYEMİŞÇİ–BÜFE–MANAV–KANTİN,
BAHARATÇI VE EKMEK BAYİİLERİ
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
c)LOKANTA-AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER –KAFETERYA-YEMEĞİ
PAKETTE SATAN YERLER –IZGARA SALONLARI ,ÇAY OCAĞI V.B.
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
d)BERBER
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
e)KUAFÖRLER , GÜZELLİK SALONU MASAJ SALONU
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
f) TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO
GALERİLERİ
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
g) KIRTASİYE V.B
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
h) KEBAPÇI – HAMBURGERCİ – IZGARA SALONU – PASTAHANE SATIŞI
V.B.
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
g)ELEKTRONİK MALZEME SATIŞI , CEP TELEFONU VE AKSESUAR SATIŞI
V.B.
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
I)TUHAFİYE- BUTİK-YORGANCI-ÇEYİZLİK EŞYA V.B.
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
BEDELİ (TL)
275,00
330,00
160,00
190,00
275,00
330,00
190,00
220,00
310,00
330,00
310,00
330,00
330,00
375,00
330,00
375,00
220,00
275,00
220,00
275,00
İ)DİĞERLERİ VE SIHHI İŞLETMELERDE ZİKREDİLMEYENLER
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
220,00
275,00
16
NOT: II. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER, III. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İÇİN ADI
ZİKREDİLMEYEN İŞLETMELERDEN BENZERLERİNE YAKIN OLAN İŞLETME
FİYATLARINDAN ÜCRETLENDİRİLİR.
5393 S.K. 18. md. f bendi gereğince 2464 s.k. 97. mad. ÇEŞİTLİ ÜCRETLER :
YER TAHSİS ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- Ören ve Öğretmenler mahallesinde Belediye Fen İşlerince parsellenecek ve
krokilenecek yerlerin günlük m² yer tahsis ücreti
6,75
2- İskele mahallesinde günlük yer tahsis ücreti m²'si
3- Sebze ve manav sergi yerlerinden günlük yer tahsis ücreti m²'si KDV Dahildir.
2,25
2,25
5393 S.K. 18.md. f bendi gereğince
İLÇEMİZ PAZARYERLERİ YER TAHSİS ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- Burhaniye Esnaf Odasına Kayıtlı Esnaflar için 1 metresi
500,00
2- Diğer Esnaf Odasına Kayıtlı Esnaflar için 1 metresi
750,00
5393 S.K. 18. md. f bendi 2464 S.K. 97. mad. BİLBORD REKLAM PANOSU TAHSİS ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- 1 adet reklam panosu günlük yer tahsis ücreti
4,50
2- 1 adet reklam panosu haftalık yer tahsis ücreti
25,00
3- 1 adet reklam panosu aylık yer tahsis ücreti
95,00
4- 1 adet reklam panosu yıllık yer tahsis ücreti
750,00
2
5- Ören gösteri merkezinde reklam asımı beher m bedeli tespitinde ve süresinde Belediye Başkanı
yetkilidir.
5393 S.K. 18. md. f bendi ve 2464 S.K. 97. md. gereğince HAYVAN PAZARI ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- Büyük baş hayvanlardan günlük adedinden
2,75
2- Küçükbaş hayvanlardan günlük adedinden
1,40
3- Açık bölmelerden günlük
17,50
4- Kapalı bölmelerden günlük
35,00
5393 S.K.18 md. f bendi gereğince KİRA DEVİR ÜCRETİ :
GELİR CİNSİ
1- İlçemiz sahil kesiminde bulunan işyerlerinin devir işlemleri sırasında yıllık kira
bedelleri toplamının % 25 devir ücreti alınır.
2- İlçemizde bulunan diğer işyerlerinin devir işlemleri sırasında yıllık kira bedelleri
toplamının %15 devir ücreti alınır.
3-Devir Ücreti Eş ve Çocuklarda olması halinde %10 oranı uygulanır
17
2464 S.K. 97. md. BACA TEMİZLEME ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
1-Baca temizleme ücreti KDV dahil (Resmi Dairelerden ücret alınmaz)
BEDELİ (TL)
45,00
2464 S.K. 97. md. MASA VE SANDALYE KİRALAMA ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
1- Sandalye kiralama ücreti beher adedi
2- Kaybolan sandalye beher adedi
BEDELİ (TL)
0,50
35,00
Sandalye kiralamalarında 50,00-TL teminat ücreti alınır.
2464 S.K. 97. md. İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE İFA EDİLEN
HİZMETLER
İmar planı değişikliği sonrasında, mevcut imar planına göre artan net emsalin(Katlar alanının) bulunduğu
bölgedeki “arsa” emlak değerinin % 20’si oranında imar planı değişikliği hizmet ücreti alınır. (KDV
Dahil) Ancak bu ücret 2.000,00-TL den aşağı olamaz.
Kanun : 2464 Madde : E.K-6 BİNA İNŞAAT HARCI
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- Konut İnşaatı m² başına
İnşaat Alanı
a) 100 m²'ye kadar
0,85
b) 101-120 m²
1,80
c) 121-150 m²
2,50
d)151-200 m²
3,50
e) 200 m²' den yukarı
4,00
2- İşyeri İnşaatı m2 başına
İnşaat Alanı
a) 25 m²' ye kadar
3,50
b) 26-50 m²
5,20
c)51-100 m²
7,00
d) 100 m²'den yukarı
e) Kültür, Sosyal amaçlı Tesisler ve Turistik Tesislerde Harçlar % 50 indirimli uygulanır
8,25
Kanun : 2464 Madde : 84 ÇEŞİTLİ HARÇLAR
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- Kayıt ve suret harcı
a) Her sayfa başına
0,80
18
b) Harita plan ve krokilerin beher m²'sinden
2- İmarla ilgili harçlar ( Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı )
a) İlk parselasyon harcı ( beher m² için )
8,50
Ticaret Konut
0,15 0,12
b) İfraz ve tevhit harcı ( beher m² için )
0,15
0,12
c) Plan ve proje tasdik harcı ( beher inşaat m² için )
0,15
0,12
d) a- Toprak ( beher m³ için )
0,15
0,12
d) b- Kanal ( beher m³ için )
0,15
0,12
e) Yapı kullanma izin harcı ( beher inşaat m²'si )
0,15
0,12
3- İşyeri açma izin harcı (beher m² için işin mahiyetine göre) Ancak bu miktar hiçbir
suretle beş bin m²'ye isabet edecek tutarı aşamaz
4- Muayene ruhsat ve rapor harcı
14,00
5- Sağlık belgesi harcı
6- Yukarıdaki tarife fiyatlarına 07.05.2005 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan oranlar üzerinden
uygulama yapıldı.
3,00
İMAR DURUMU ÜCRETİ(KDV.HARİÇ).
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
a) İmar içinde 001-300 m²’ ye kadar beher m²’si
0,30
b) İmar içinde 301-500 m²’ ye kadar beher m²’si
0,32
c) İmar içinde 501-1000 m²’ye kadar beher m²’ si
0,32
d) İmar içinde 1001 m²’den sonra beher m²’ si için
0,15
e) İmar planı dışında 1000 m²’ den büyük tarlalar için maktuen
250,00
TADİLAT TAMİRAT İZİN ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
Basit Onarım izin ücreti maktuen KDV.dahil
a) İskele, Öğretmenler, Ören, Haberkent , Orjan, İmko,Denetko ve civarı ile Pelitköy
Sahil mahalleleri
150,00
b) Bahçelievler Mah.
100,00
c) Hürriyet, Cumhuriyet, Geriş, Memiş, Hacıahmet, Mahkeme, Yunus, Kocacami,
Pelitköy Merkez mahalleleri
50,00
PLAN KOT ALIMI(KDV.DAHİL)
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
Beher parsel başına
170,00
5393S.K. 18.md.f bendi gereğince İFRAZ TEVHİT HARCI VE DİĞER ÜCRETLER (KDV
HARİÇ)
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1-Adyar,İskele,Ören,Orjan,İmko,Denetko,Haberkent ve Sahil kesiminden;
19
0-1000 m²’ ye kadar
NET ALAN
3,50
1001-2000 m²’ye kadar
NET ALAN
3,00
2001-3000 m²’ye kadar
NET ALAN
2,50
3001 m² üzeri
NET ALAN
2,20
2- Ören tepeden kapalı spor salonu civarı, Burhaniye Lisesi civarında Şoförler Odasına kadar olan kısım,
Edremit, Ayvalık asfaltına kadar imarlı yerlerden
0-1000 m²’ ye kadar
NET ALAN
3,00
1001-2000 m²’ye kadar
NET ALAN
2,50
2001-3000 m²’ye kadar
NET ALAN
2,00
3001 m² üzeri
NET ALAN
1,70
3-Cumhuriyet Mahallesi, Geriş Mahallesi, Kocacami Mahallesi, Mahkeme Mahallesi, Yunus Mahallesi,
Hacıahmet Mahallelerinden
0-1000 m²’ ye kadar
NET ALAN
2,50
1001-2000 m²’ye kadar
NET ALAN
2,00
2001 – 3000 m²'ye kadar
NET ALAN
1,60
3001 m² üzeri
NET ALAN
1,40
4-Şarköy, Çoruk, Kızıklı, Börezli ve Pelitköy Mahalleleri yerleşik alanı ifraz ve tevhit
ücreti NET ALAN m2'den
1,30
5-Tayleyli mahallesi yerleşik alanı ifraz ve tevhit ücreti NET ALAN m2'den
2,50
6- Taylıeli mahallesi yerleşik alan dışında kalan yerlerden ifraz ve tevhit hizmeti ücreti
NET ALAN m2'den
0,20
7- Şarköy ve Çoruk mahallesi yerleşik alan dışında kalan yerlerden ifraz ve tevhit
hizmet ücreti NET ALAN m2'den
0,20
8- Kızıklı ve Börezli mahallesi yerleşik alan dışında kalan yerlerden ifraz ve tevhit
hizmet ücreti NET ALAN m2'den
0,20
9- Diğer mahallelerden alınacak ifraz ve tevhit hizmet ücreti NET ALAN m2'den
0,01
10- Kooperatiflerden maktu m²'sinden
11- İmarsız (Marina Kooperatifinden Ören’e kadar sağından ve solundan ) yerlerden
m²'sinden
12- Diğer imarsız yerlerden m²'sinden
13- Yola terklerden hizmet ücreti maktuen
0,30
0,20
100,00
14- İnşaat dosyalarından istenen evraklar için her sayfa başına alınacak ücret
20,00
15- İmar planlarının A-3 ve A-4 fotokopi talebinde sayfa başına alınacak ücret
15,00
16- İmar planlarının Ozalit talebinde pafta başına alınacak ücret
50,00
17- Su basman vizesi ücreti:
a- 100 m² dahil Su basman Vize Ücreti
120,00
b- 100 m² özeri İnşaatlarda m² başına Su basman Vize Ücretine %1 ilave edilir.
18- İnşaatlarda işgaliye harcından m² başına alınacak ücret
19-Asansör Ruhsatı için bağımsız bölüm başına alınacak ücret
0,17
100,00
20
İMAR PLANINA (1/1000) DAHİL EDİLEN HİZMET ÜCRETİ (KDV.HARİÇ)
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- Ören – Geriş sahil kesimleri imar planına dahil edilen net alanın m²'si
2- İskele – Öğretmenler mahallesi E-87 Karayolu ve mırmır mevkii Ören tepeye kadar
olan araziler imar planına dahil edilmesi halinde imar planına dahil edilen net alanın
m²'si
3- Diğer arazilerin imara dahil edilmesi durumunda imar planına dahil edilen net alanın
m²'si
4- İlave uygulama imar planının (Jeolojik ve Jeoteknik etütlerle birlikte) serbest Şehir
Plancılarına hazırlatılarak Belediyemize sunulması halinde bu hizmet ücreti
uygulanmaz.
Bu durumda ilave uygulama imar planına dahil edilen net alanın m²'sinden
8,00
7,00
3,00
1,60
5-Belediyemizin 3194 s.k. 18. madde uygulamalarından alacağı hizmet ücreti
a) Uygulama parsel maliklerince özel mühendislik bürolarına hazırlatılmış
İse bu uygulama için
b) Uygulama parsel maliklerince Belediye’ye müracaat edilerek
Belediyemizce hazırlanmış ise m²’sinden
300,00
1,40
6- a) Uydu görüntülerinin A-4 boyutunda çıktısı
25,00
b) Uydu görüntülerinin A-3 boyutunda çıktısı
50,00
2
c) Sayısal ortamda Km ’si
100,00
KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI ONAY ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1-Her bağımsız bölüm başına (Ücretlere KDV dahildir)
120,00
5393 S.K. 18. md. f bendi ve 2464 S.K. 97. md. gereğince ÇEŞİTLİ ÜCRETLER :
Arsa m² değerleri 2014 yılı değerleridir. Ücretlere KDV dahildir.
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- Yapı ruhsatlarında Proje Kontrol Ücreti.(Beher bağımsız bölüm için)
a) Arsa m² değeri 24,00-TL'ye kadar olan arsalardan inşa olunan yapılarda
170,00
b) Arsa m² değeri 24,01-TL ile 51,00-TL'ye kadar olan arsalarda inşa edilen yapılardan
335,00
c)Arsa m² değeri 51,01-TL ile 95,00-TL'ye kadar olan arsalarda inşa edilen yapılardan
570,00
d) Arsa m² değeri 95,01-TL ile 163,00-TL'ye kadar olan arsalarda inşa edilen
yapılardan
e) Arsa m² değeri 163,01-TL'den yukarısı için bu arsalarda inşa edilen yapılardan
925,00
f) Denetko, Orjan, İmko, Haberkent dalyan Pelitköy Sahil mevkilerinde inşa edilen
yapılardan
g) İmar planı dışında mücavir alan içerisinde olan arazilerden
2
1- Açık arazilerden m si (bağ bahçe evi depo)
2
2- Zeytinlik arazilerden m si (bağ bahçe evi depo)
1.135,00
1.655,00
5,00
10,00
10,00
21
2- Yapı kullanma almak için müracaat edenlerden Proje Kontrol Ücreti (beher bağımsız bölüm
için)
a) Arsa m² değeri 95.00 TL' ye kadar olan terlerde inşaat m² başına
5,50
b) Arsa m² değeri 95,01 TL ile 163,00 TL'ye kadar olan yerlerde inş.m² başına
6,00
c) Arsa m² değ.163,01 TL'den yukarısı olan yerlerde inş.m² başına
7,00
3)Cins Değişikliklerinde Kontrol ve Onay ücreti (bağımsız bölüm başına)
30,00
4) İnşaat Dosyası inceleme , Ekspertiz Ücreti
100,00
5) Yanan yıkılan yapılar formu onay ücreti bina için
50,00
5393 S.K. 18 md. f bendi ve 2464 S.K. 97. mad. SES YAYIN ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- 10 kelimeye kadar ilanlardan maktuen
5,00
2- 25 Kelimeye kadar ilanlardan maktuen
7,00
3- 25 Kelimeden sonrası her kelime için
0,30
4- Ticari ilanlardan % 50 indirim yapılır.
5- Mahkeme ilanları icra ve resmi ilanlar :
a) 100,00-TL'ye kadar ilanlar/satış değeri maktuen
22,00
b) 100,01-TL'den 10.000,00-TL'ye kadar olan ilanlar satış değeri maktuen
50,00
c) 10.000,01-TL'den 50.000,00-TL'ye kadar satış değeri ilanlardan maktuen
245,00
d)50.000,01-TL'den (satış değeri) yukarıda olan ilanlardan maktuen
675,00
6- Siyasi parti ilanları maktuen
15,00
7- Her türlü dernek ilanları maktuen
12,00
8- Kooperatif ilanlarından maktuen
25,00
9- Siyasi parti konuşmaları
13,00
10- Mahalle Muhtarlıkları ile hayır dernekleri ve vakıf ilanlarından ücret alınmaz
11- Belediyenin göstereceği panolarda da asılacak yapıştırılacak kağıt ve bez emsali
ilanlardan m²'den haftalık
12- Müzikli ve sesli yayınlarda 10 dakika
7,50
35,00
13- Müzikli ve sesli yayınların izin yetkisi Belediye Başkanına aittir.
14- Belediyemize ait ses yayın cihazının 1 günlük kiralama işi KDV dahil olmak üzere
bir görevli ile birlikte yani (Elektrikçi ile birlikte hizmet verilmesi) ücreti olarak KDV
dahil
150,00
5393 S.K. 18. md. f bendi ve 2464 S.K. 97. md. gereğince ÇEŞİTLİ ÜCRETLER
YAT YANAŞMA YERİ ÜCRET TARİFESİ
1 – BETON KISMINDA YER ALAN YAT VE ÖZEL GEZİNTİ TEKNE BAĞLAMA YERİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
- Tekne bağlama metresi yıllık (Devamlı kalanlar için )
60,00
-Tekne bağlama metresi aylık (sezonluk Mayıs- Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül)
55,00
-10 metreye kadar özel yatlar günlük
15,00
-10 metreden büyük özel yatlar günlük
25,00
22
-10 metreye kadar özel yatlardan aylık
150,00
-10 metreden büyük özel yatlardan aylık
200,00
2 – TAŞLIK KISIMDA YER ALAN BALIKÇI VE ÖZEL TEKNE BAĞLAMA YERİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
a ) Balıkçılıkla geçimini sağlayan tekneler için İşgaliye ücreti
-Tekne bağlama 10 metre kadar yıllık
150,00
- Tekne bağlama 11 metre ve üzeri yıllık
200,00
TİCARİ AMAÇLI VE DİĞER TEKNELER İÇİN İŞGAL ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
a) Tur yapan tekneler
-Tekne bağlama metresi yıllık
60,00
b) Balıkçı tekneleri
- Ticari amaçlı gelen balıkçı gırgırlardan 20 m’ye kadar olanlardan günlük
200,00
- Ticari amaçlı gelen balıkçı gırgırlarından 20 m’den büyük olanlardan günlük
250,00
TEKNELERDEN ELEKTRİK ÜCRETİ
Teknelerde Kullanılan Elektrik bedeli olarak UEDAŞ’ın uyguladığı Kw. Saat bedelinin
iki katı ücret alınır.
Bu tarifede belirtilen ücretlere KDV dahildir.
5393 S.K. 18. md. f bendi gereğince KAZAN MUAYENELERİ İÇİN ALINACAK MUAYENE
ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- Elektrik gücü ile çalışan baskılı Zeytinyağı fabrikası
275,00
2- Kontinülerden
275,00
3- Mandıralardan
125,00
4- Özel mülkiyete tabi Kalorifer kazanı kat kaloriferi Temizleme Ücreti
75,00
5-Apartman Kalorifer kazanı Temizleme Ücreti
100,00
6- Salça ve konserve fabrikalarından
500,00
Ücretlere KDV dahildir. Kazan ve motorların kontrolünde Belediye Encümeni yetkilidir. Kazan ve motor
muayeneleri için alınacak muayene ücreti HAZİRAN ve ARALIK aylarında 2 eşit taksitte tahsil edilir.
2464 S.K. 97. md. ÇEŞİTLİ ÜCRETLER
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- Fotokopi çekim ücreti Küçük ebatlar
0,50
2- Fotokopi çekim ücreti büyük ebatlar
1,00
3- Internet sorgu ücreti (bir defalık)
1,00
23
PAZARYERİNDE YER TAHSİS ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1-Açık ve kapalı Pazar yeri tahsisi 1 metretül (Sebze ve meyveciler bilumum gıda )
4,00
2- Manifatura, tuhafiye, kavaf, zücaciye vb. 1 metretül
7,00
2464 S.K. 97. md. SURET TASDİK ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ (TL)
1- Kayıt ve suret tasdik ücreti maktuen
10,00
2- Tarla ve arazilerin tasdik ücreti
10,00
3- Basılı evrak bedeli
10,00
5393 S.K. 18. md. f bendi gereğince OTOPARK ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
Otoparka giren her araç başına
BEDELİ (TL)
3,50
5393 S.K. 18. md. f bendi gereğince MÜZE GİRİŞ ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
Müze Giriş Ücreti
-
BEDELİ (TL)
1,00
BELEDİYE GELİRLERİ TARİFESİ KARARNAMESİ
İşbu Gelir Tarifesinde KDV'si belirtilmeyen gelirlere KDV ayrıca ilave edilir.
İşbu 2014 mali yılı gelir tarifesini Belediye Başkanı (Üst Yönetici) yürütür.
İşbu revize edilen 2014 Mali yılı gelir tarifesi meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-200
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereği Belediyemizin Stratejik Plan ile Yatırım ve
Çalışma Programı ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun tekrar Plan Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-201
İlçemiz Ören Mahallesinde yürütülen kazılar sırasında meydana gelen arkeolojik kazıların
kapatılması ve çalışmaların durdurulması konusu belediyemizin yetkisinde olmadığı anlaşıldığından konu ile
ilgili taleplerin reddine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Erhan Korutürk tekrar komisyona
havale edilmesi doğrultusunda oy kullanmıştır.)
04/06/2014 KARAR NO : 2014-202
İlçemizde Tekstil Konfeksiyon Atölyesi açma ve işletme için yapılan kapalı alan kiralama talebinin
reddine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Belediye Başkanı Necdet UYSAL, Özer
KOYUNCU, Cemil BAHADIR, Erhan KORUTÜRK, Hadiye EROK, İsmail ÇANCI, Sevda PADEM, Galip
YARDIMCI, Süleyman Suavi SÖYLER çekimser oyu kullanmıştır.)
04/06/2014 KARAR NO : 2014-203
İlçemiz Hacıahmet Mahallesi Askerlik Şubesi yanında bulunan Cami bahçesinde 595 ada, 3 nolu
parsel üzerinde mülkiyeti Belediyemize ait iki katlı binada İlçe Müftülüğü tarafından D grubu Kuran kursu
açılmış ve burada geçici öğretici olarak hizmet vermektedir.
24
Burhaniye İlçe Müftülüğü 12/05/2014 tarih ve 130 sayılı yazı ile Belediyemize müracaat ederek söz
konusu Kuran Kursuna kadrolu bir görevlinin verilebilmesi için C grubu Kuran Kursu açılması
istenildiğinden Belediyemize ait binanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesi çerçevesinde Diyanet
İşleri Başkanlığı adına İlçe Müftülüğüne 5 yıllığına tahsisine ve bu konuda Belediye Başkanlığına yetki
verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-204
İlçemiz Ören Mahallesi Ayaklı Caddesi No : 1 adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Fiord
Otelin ( 6 adet blok motel. Gazino ve müştemilat) işletmecisinin kira süre uzatım talebi ile ilgili olarak;
Mülkiyeti Belediyemize ait Fiord Otelin kira süresinin 4 yıl süre ile uzatılmasına, kira bedelinin
Belediyemiz Kira Tespit Komisyonunun belirlemiş olduğu yıllık 130.000,00 TL üzerinden tahsiline, kira
bedelinin sözleşme süresi bitim tarihi olan 19/02/2014 tarihinden itibaren başlatılmasına, takip eden
yıllardaki kira artış oranlarının Tüfe + Üfe : 2 oranları üzerinden belirlenmesine Meclisimizce oyçokluğu
ile karar verilmiştir. (Burak Ali SARI, Nazif BOZKURT, Sabri YAŞAR, Levent ACARTABAK, Ayşe
Nazmiye Binnur DİKMEN, Tarık ERDİL, Çetin SÖZER, Merih Hacer TURGUT, Burhan İMREN, Demet
Karakaş YAĞCI, Orkun VİDİNLİ, Emine Oya ÖZARKON, Soner ACAR çekimser oyu kullanmıştır.)
04/06/2014 KARAR NO : 2014-205
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet İlköğretim Okulunun karşısında bulunan mülkiyeti
Maliye Hazinesine ait 5679,15 m2 lik ilkokul alanı olarak gösterilen yerin kamulaştırılması yapılmıştır. Söz
konusu yere ortaokul yapılması;
İlçemiz Bahçelievler Mahallesi mevcut pazaryerinin karşısında bulunan ve mülkiyeti Belediyemize
ve Maliye Hazinesine ait 4.130,28 m2 tutarındaki imar planında temel eğitim okul alanı (bağımsız anaokulu)
olarak gösterilen yerde imar planına uygun olarak anaokulu yapılması;
İlçemiz Öğretmenler Mahallesi Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulunun yanında bulunan ve
mülkiyeti Belediyemize ait 3.384,06 m2 imar planında kamu kurum alanı olarak gösterilen yere ilkokul
yapılması;
Mahalle nüfuslarının sürekli artmasından dolayı mevcut okullar yetersiz kaldığından ve Milli Eğitim
Bakanlığının yeni sistemine göre ilkokul ve ortaokulların ayrı binalarda eğitim görmesinden dolayı acilen
yukarıda belirtilen yerlere yeni okulların yapılması planlanmaktadır.
Bu amaçla 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/a maddesi çerçevesinde Okulların yapılabilmesi için
proje ve ruhsat işlemlerinin tamamlanarak temellerinin atılması amacıyla Valilik Makamı ve Milli Eğitim
Müdürlüğü ile yapılacak protokole imza atmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-206
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince 07/05/2014 tarihinden itibaren
boş bulunan 5. Dereceli mühendis kadrosunda 1 adet, 5. Dereceli mimar kadrosunda 1 adet ve 5. Dereceli
tekniker kadrosunda 2 adet tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayan personele ödenecek
ücretin 07/01/2014 tarih ve 133 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
genelgesine istinaden mühendis için net 2.219,28 TL maaş, 130 ek ödeme oranı, mimar için 2.219,28 TL net
maaş ve 130 ek ödeme oranı ile teknikerler için 1.764,18 TL net maaş ve 85 ek ödeme oranı olarak
belirlenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-207
25. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalinin TEMA Vakfı Başkanı Hayrettin KARACA
anısına yapılmasına, festival tarihlerinin 29- 30- 31 Ağustos 2014 olarak belirlenmesine festival programının
belirlenmesi için Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
25
04/06/2014 KARAR NO : 2014-208
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde konut, ticaret gibi yapıların kat yüksekliklerinde yapılan
değişiklik doğrultusunda; kent bütününde imar planlarındaki yapı adalarındaki yapılaşma tespitlerinin
yapılarak yapı adalarında (hmaks) yükseklik değerlerinin belirlenerek revize edilmesi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; yürürlükte bulunan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda; yeni
oluşacak yapı adaları ile yapılaşmasını tamamlamamış boş yapı adalarında yönetmelik hükümleri
doğrultusunda uygulama yapılmasına; diğer yapı adalarında ise talep aşamasında yapılacak tespite göre ve
çevresindeki yapılanma durumu ile şartları göz önüne alınarak, yapılacak değerlendirme sonrasında
uygulama yapılmasına, gereği için dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine İmar
Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-209
Hacı Mehmet Fevzi Köylü Terekesi tarafından verilen dilekçe ile ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 28
26 A nolu imar paftasında bulunan İlkokul lejantında bulunan yapı adasına Endüstri Meslek Lisesi yapılmak
üzere Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı lejantı verilmesi ve belediyemiz mülkiyetinde bulunan
tapunun Şarköy 3258 ve 3259 parsel nosuna kayıtlı taşınmazların okul yapımı için tahsisi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; Belediyemiz Hukuk Servisinin 21/02/2014 gün ve 262/1911 sayılı yazısı ile
Burhaniye Sulh Hukuk Mahkemesi Tereke Hakimliğine sorulan görüş yazısının beklendiği anlaşıldığından,
gerekli kurum görüşü ve izinler alındıktan sonra belediye başkanlığına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği teklif dosyasının; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7nci maddesi hükümlerine göre
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine gönderilmek üzere, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine İmar
ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği
ile karar verilmiştir. (Levent Acartabak görüşmelere ve oylamaya katılmadı)
04/06/2014 KARAR NO : 2014-210
İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 24 29 C nolu imar paftasında tapunun Geriş 721 ada 13 parsel nosuna
kayıtlı taşınmazın yer aldığı yapı adalarında yeşil alan, yol, otopark ve rekreaktif alan düzenlemesi
yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü talep
edilmektedir.
Yapılan incelemede; parsel malikine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifine ait
dosyanın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7nci maddesi hükümlerine göre Balıkesir
Büyükşehir Belediyesine sunulması gerektiği anlaşıldığından, dosyanın teklif sahibine iade edilmek üzere
İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-211
Mülga Pelitköy Belediye Başkanlığının 14/02/2014 gün ve 154 sayılı yazısı ekinde gelen 06/02/2014
gün ve 2014-07 sayılı belediye meclis kararıyla onaylanan uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması
talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; yalı mevkii 32jIVc imar paftası 5193 parsel nolu taşınmaza ilişkin uygulama
imar planı değişikliği dosyası ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Hukuk Servisinin görüşünün
alınmasına ve dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine,
İmar Komisyonu Raporu
doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-212
İlçemiz Geriş Mahallesinde tapunun Kocacami 130 ada 106 parsel nosuna kayıtlı taşınmazın yer
aldığı Küçük Sanayi Sitesi lejantlı yapı adasında parsel malikince verilen dilekçe ile yapı adasında imar planı
değişikliği ve imar uygulamalarının yapılarak düzgün parseller oluşturulması, plan kullanımına ve yapı
adasına işlev kazandırılması talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; dosya üzerinde belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Servisince
yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu bölgede daha önce 3194 sayılı Kanunun 18nci maddesi
doğrultusunda yapılan imar uygulaması ile düzenleme ortaklık paylarının yasal oranlara göre alındığı ve bu
alanda yapılacak bir imar planı değişikliği ile de yolda kalan taşınmazların parselasyon durumlarının
çözümlenemeyeceği anlaşıldığından, imar planına göre yola isabet eden taşınmazların kamulaştırılmalarına
26
veya eşdeğer uygun belediye taşınmazları ile trampa edilmelerine, bu konuda Belediye Başkanlığına yetki
verilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-213
İlçemiz İskele Mahallesi 20 26 O nolu imar paftası 2261 parsel nolu taşınmazın yer aldığı Ayrık
Nizam Taks:0,25 Kaks:0,50 2 katlı konut yapı adasında; parsele bina yapılmasının müsait olmamasından
dolayı parsel malikince verilen 17/02/2014 tarihli dilekçe ile sunulan imar planı değişikliği teklifinde; yapı
yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve parsele kütle yapılaşma nizamı verilmesine yönelik hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; taşınmaza 03.10.1985 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan
Burhaniye Kent Bütünü İmar Planı ile Taks:0,25 Kaks:0,50 yapılaşma koşulu verildiği, yapı adasındaki
mevcut parselasyon ve yapılaşma durumuna göre bina yapılmasının müsait olmadığı anlaşıldığı, ancak
çözüme dönük sunulan plan teklifinde sadece bir parsel ölçeğinde kütle yapılaşma nizamı önerildiği, buna
göre düzenlemenin yapı adasının bütününde yapılması gerektiği anlaşıldığından; yapı adasının kuzey ve
güneyinde 5 metrelik ön bahçe mesafelerinin aynen korunması, doğu ve batı yönlerinde 3 metrelik ön bahçe
mesafesinin belirlenmesini içeren 20 26 O nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Teklifinin değiştirilmiş şekliyle kabul edilmesine, uygulama imar planı değişikliği dosyasının; 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi hükümlerine göre onaylanmak üzere Balıkesir Büyükşehir
Belediyesine gönderilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-214
İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde dini tesis alanı-cami amaçlı hazırlanan nazım imar planı
değişikliğinin kabulü talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; dini tesis alanı – cami amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi için alınan
ilgili kurum görüşü ve planlama alanında ayrılan eşdeğer yeşil alanlar doğrultusunda, belediye başkanlığına
ait Nazım İmar Planı Değişikliği teklif dosyasının; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7nci
maddesi hükümlerine göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesine gönderilmek üzere, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne iade edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-215
Burhaniye Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talebiyle; ilçemiz Bahçelievler Mahallesinde
2006 yılında inşaa edilen ilköğretim okulunun 4+4+4 eğitim uygulaması kapsamında ortaokul öğrencilerinin
öğleden önce, ilkokul öğrencilerinin ise öğleden sonra olmak üzere toplam 729 öğrenci ile eğitim öğretime
devam ettiği ve Bahçelievler Mahallesindeki konut stoğu ile sürekli nüfusu artan bir mahalle olmasından
bahisle, okul binasının yetersiz kaldığı, acilen yeni okul binasına ihtiyaç olduğu, bu amaçla Bahçelievler
Mahallesinde imar planında ilköğretim okulu, ilkokul, halk eğitim merkezi, ve Pazar yeri lejantında bulunan
388 ada 203, 204, 205, 208, 183 ve 137 nolu parseller üzerinde gerekli imar planı değişikliklerinin yapılarak,
bağımsız anaokulu, ilkokul, ortaokul ve halk eğitim merkezi alanlarının yeniden düzenlenmesi talep
edilmektedir.
Yapılan incelemede; Belediye Meclisinin 07/06/2006 gün ve 2006/143 sayılı kararının ve plan
değişikliğinin geri alınmasına; imar planında eski haline döndürülen şekliyle Pazar alanı, konut alanı ve
bölge otoparkından oluşan yapı adasında yeniden düzenlemeye gidilerek; 9.646 m²’lik alanda talep edilen
ihtiyaç doğrultusunda ortaokul ve ilkokul yapılmak üzere ilköğretim okul alanı lejantı verilmesine, 3.113
m²’lik alanda Milli Eğitim - Halk Eğitim Merkezi lejantı verilmesine, Pazar alanının yer aldığı kısmın 4.408
m² Pazar alanı ve 2.245 m² belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesine, planlama alanının doğusunda ise
ilkokul lejantında bulunan 4.091 m²’lik alanın yeniden düzenlenerek 4.130 m²’lik Temel Eğitim Okul Alanı
(Bağımsız Anaokulu) lejantı verilmesine, bu doğrultuda 28 29 J nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliğinin; yürürlükteki Nazım İmar Planı doğrultusunda kabul edilmesine, uygulama imar planı
değişikliği dosyasının; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi hükümlerine göre
onaylanmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine İmar Komisyonu Raporu
doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
27
04/06/2014 KARAR NO : 2014-216
İmar planlarında toplu konut alanları için 2000 m² ve daha büyük parseller oluşturularak daha
nitelikli konut alanları oluşturulmasının temini istenmektedir.
Yapılan incelemede; kent bütününde ilave imara ve yapılaşmaya açılacak olan konut gelişme
alanlarında konunun değerlendirilebileceği anlaşıldığından, dosyanın bu kapsamda ilave imar planları
aşamasında değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine İmar Komisyonu
Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-217
İlçemiz 28 29 R imar paftası 212 ada 65 parsel nosuna kayıtlı taşınmazda belediyemizce 18nci madde
uygulaması yapıldığı ve arsanın %40’dan fazlasının zayi edildiği ve 2,5 kat irtifası verilerek mağduriyet
oluştuğu ve kalan yerleri yeşil saha ayrıldığı bu hususta yapı adasında kat artışı yapılması ve yeşil sahanın
bir başka yere kaydırılması talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; yürürlükteki imar planında yapı adasında herhangi bir yeşil alanın bulunmadığı,
yapılan imar uygulaması ile de düzenleme ortaklık payı oranının %40 olarak gerçekleştiği, bu bağlamda
parselden terk oranının mevzuatta belirlenen orandan yüksek olmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan kat ve
yoğunluk artışı içeren taleplere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekliflerinin, Plan
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine göre serbest şehir plancısına hazırlatılarak başvuru
sahiplerince 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7nci maddesi hükümleri çerçevesinde Balıkesir
Büyükşehir Belediyesine sunulması gerektiğinden, keyfiyetin başvuru sahibine bildirilmesine, dosyanın İmar
ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği
ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-218
İlçemiz Yunus Mahallesi 212 ada 70 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan sivil mimari örneği
kargir sabunhane binasının belediyemize bedelsiz devri konusunda noterlik kanalıyla belediyemize verilen
bağış taahhütnamesinin görüşülerek geçersiz kabul edilmesi ve yerine hissesi oranına karşılık gelen 50.000
TL şartsız bağışın kabulü talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; noterlik kanalıyla belediye başkanlığına verilen taahhütten vazgeçip geçmeme
konusunun kişinin kendi uhdesinde olduğu ve konuyla ilgili olarak karar alma konusunda Meclis İmar
Komisyonunun herhangi bir görev ve yetkisinin olmadığı anlaşıldığından, taleple ilgili dilekçenin İmar ve
Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile
karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-219
İlçemiz Hacıahmet Mahallesi 28 29 R nolu imar paftası mevcut ayrık ikiz nizam 2 katlı 173 nolu
konut yapı adasının 5 kata çıkartılarak yoğunluk ve kat artışı verilmesi ile ilçemiz Geriş Mahallesinde 28 29
H, 28 29 G nolu imar paftalarında tescilli sivil mimarlık örneği zeytinyağı fabrikasının yer aldığı mevcut
imar planında ayrık nizam 3 katlı 442 nolu konut yapı adasının 5 kata çıkartılarak yoğunluk ve kat artışı
verilmesi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; kat ve yoğunluk artışı içeren taleplere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği Tekliflerinin, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine göre serbest şehir
plancısına hazırlatılarak başvuru sahiplerince 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7nci maddesi
hükümleri çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesine sunulması gerektiği anlaşıldığından, keyfiyetin
başvuru sahibine bildirilmesine, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine İmar Komisyonu
Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-220
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu tarafından verilen dilekçe ile ilçemiz Ören Mahallesi Selina Çay
Bahçesinden Fiort oteli önündeki otopark alanı ilke birlikte yürüyüş yoluna eklenmesi ve bu güzergahın
düzenlenmesi, Samime Sanay Caddesi ile bağlantısının sağlanması, cadde üzerinde uygun bir yere aqua park
yapılması, diğer kısımlarında çay bahçeleri düzenlemelerinin yapılması istenmektedir.
Yapılan incelemede; söz konusu alanın 1nci ve 2nci derece arkeolojik sit alanları ile etkileşim geçiş
sahalarını oluşturan Adramytteion Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanında kaldığı, talebin; söz konusu alanda
devam eden Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının; 2863 sayılı Kanun kapsamında
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından incelenmesi ve uygun görüşünün alınması
28
sürecinden sonra değerlendirilebileceği anlaşıldığından, konunun takibi ve diğer uygulamalar konusunda
dosyanın Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehiricilik Müdürlüğüne gönderilmesine İmar Komisyonu
Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-221
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu tarafından verilen dilekçe ile ilçemiz içinden geçen D.550/ E.87
bölünmüş karayolu üzerinde geliş ve gidiş güzergâhında doğal dokuya uyumlu Otantik Köylü Pazarı
oluşturulması istenmektedir.
Yapılan incelemede; söz konusu alanın bulunduğu bölgenin; 22.03.1994 tarihinde Bayındırlık Ve
İskan Bakanlığınca onaylanan Edremit Körfezi Kıyı Kesimi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Revizyon
Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Mahsul Alanı Kullanımında kaldığı, ayrıca Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 22.05.2012 gün ve 4826 sayılı yazıları ile Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının devam ettiği, bu nedenle bölgedeki planlama ve yapılaşmayı
etkileyecek, her türlü konut, sanayi, ticaret, turizm vb. amaçlı çevre düzeni planı değişikliklerinin
değerlendirmeye alınmaması gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu Bakanlık çalışmaları ve 1/100.000 ölçekli
Çevre Düzeni Planı kapsamında D.550/E87 bölünmüş karayolunun her iki güzergahında yol boyunca ticari
alanlar oluşturularak imara açılması talebinin, belediyemizce 10.04.2013 günlü yazı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığa sunulduğu anlaşıldığından, konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen üst
ölçekli plan onayından sonra değerlendirilmek üzere dosyanın, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne
gönderilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-222
Burhaniye Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 28/04/2014 gün ve 2283 sayılı yazılarında
ilçemiz Mahkeme Mahallesi 28 29 Ş nolu imar paftasında 47 ada 52 parselde bulunan Burhaniye Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi arsanın boş kısmında Bağımsız Anaokulu yapılmak istendiği ve bu amaçla gerekli
düzenlemelerin yapılması istenmektedir.
Yapılan incelemede; mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Milli Eğitim Bakanlığı – Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğü’ne tahsisli taşınmazla ilgili Bakanlık uygun görüşünün alınmasından sonra
belediye başkanlığına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklif dosyasının; 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7nci maddesi hükümlerine göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesine
gönderilmek üzere, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-223
UEDAŞ Edremit Tesis Kontrol Mühendisliğinin 16/04/2014 gün ve 10367 sayılı yazıları ile ilçemiz
Pelitköy Mahallesi İçmeler mevkiinde Tedaş Genel Müdürlüğne ait TR12 nolu trafo binasının dere
yatağında kalmasından dolayı kış mevsiminde su aldığı ve can ve mal güzenliği açısından tehlike
oluşturduğu belirtilerek yatırım programı kapsamında planda yeni istenen alanına kaydırılarak imar planı
değişikliği yapılması talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; ilçemiz Pelitköy Mahallesinde bulunan 1 adet alanda; 8 X 3 metre ölçülerinde
beton köşk tipi trafo yerleştirilmek üzere belirlenen ve trafo tesis alanı düzenlenmesini içeren, 31 J IV-a nolu
pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine, uygulama imar planı değişikliği
dosyasının; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi hükümlerine göre onaylanmak üzere
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-224
İlçemiz Öğretmenler Mahallesinde 24 26 Ç nolu imar paftası 164 ada 1 parselde kayıtlı Belediye
Başkanlığına ait taşınmazda imar planında bulunan dini tesis alanı-cami lejantlı yapı adasının büyütülmesi
veya daha uygun bir alanda yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna
havale edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
29
04/06/2014 KARAR NO : 2014-225
Meclise havaleli 8 adet İmar planı tadilat teklif dosyasının incelenmek üzere İmar komisyonuna
havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-226
İlçemiz Tapunun Geriş Mahallesi 24-32 C-M-P paftalara isabet eden 419 ada 202-203-204-420
parseller, 420 ada 1 parsel ve 653 ada 1 parselde uygulanacak olan 3194 sayılı imar yasasının 18. Maddesi
uygulamasına esas teşkil etmek üzere, 18. Madde uygulaması düzenleme sınırının müzekkere ekinde
bulunan koordinatlar ile birlikte düzenleme sınırı haritası üzerinde gösterilen sınırın imar planına
işlenmesine ve bu suretle İmar kanununun 18. Maddesi uyarında yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile
ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin 6. Maddesi ikinci paragrafına uygunluğunun sağlanmasına, bu
doğrultuda gerekli işlemlerin Belediye Başkanlığınca ve Belediye Encümenince yürütülmesine Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-227
İlçemizde yapımına başlanılan ve yapılacak olan aşağıda ada ve parselleri belirtilen ibadethane ve
ibadet amaçlı sosyal tesislerin yapımı aşamasında 5393 sayılı Belediye kanunun 75/a maddesi çerçevesinde
Belediyemizce ayni yardım (hazır beton) yapılmasına ve bu konuda hazırlanacak protokollere imza atmak
üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
İbadethane ve İbadet Amaçlı Sosyal Tesislerin Yerleri
Mahkeme Mahallesi 88 ada 21 parsel
Bahçelievler Mahallesi İmko Sitesi– Tapusunda kayıtlı olan Çoruk Mah. 114 ada 1 parsel
Öğretmenler Mahallesi – Tapusunda kayıtlı olan Şarköy 164 ada 1 parsel
Bahçelievler Mahallesi İmko Sitesi– Tapusunda kayıtlı olan Çoruk 115 ada 1 parsel
Öğretmenler Mahallesi- Tapusunda kayıtlı olan Şarköy 167 ada 9 parsel
Hacıahmet Mahallesi- 171 ada 244- 245 parseller
04/06/2014 KARAR NO : 2014-228
İlçemiz İçkili Yer Bölgelerine ilave olarak ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi
Caddesi Şarköy İstikametine gidişe göre sağ tarafındaki yola cepheli işyerlerinin, İçkili Yer Bölgesine ilave
edilmesine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Ayşe Nazmiye Binnur Dikmen, Nazif Bozkurt,
Sabri Yaşar, Çetin Sözer, Tarık Erdil, Merih Hacer Turgut, Emine Oya Özarkon, Burhan İmren çekimser
oyu kullanmıştır. )
04/06/2014 KARAR NO : 2014-229
İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Haberkent Sitesinden Pelitköy Mahallesi Gadana Ilıca mevkiine
kadar içkili yerler krokisinin düzenlenmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Çevre ve Trafik
Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-230
6360 Sayılı Büyükşehir Yasası gereği Köy Tüzel Kişiliği sona erip İlçemize mahalle olarak bağlanan
ve Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Sahası içerisinde bulunan 26 adet mahalle ile sahil kesiminde
meydana gelebilecek her türlü olayları önlemek amacı ile Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından
tespit edilen 44 noktaya Elektronik Görüntüleme Sistemi (MOBESE) kurulması konusunda Belediyemizden
Maddi destek verilmesi talep edilmektedir.
Jandarma sahası içerisinde bulunan İlçemize Bağlı mahalleler ile sahil kesiminde kurulacak olan
MOBESE sistemi için ve İlçe merkezindeki mevcut MOBESE sisteminin güçlendirilmesi için 5393 sayılı
Belediye Kanunun 75/a maddesi çerçevesinde Belediyemizce maddi destek verilmesine, bu konuda Belediye
Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-231
İlçemiz Memiş Mahallesi Yeşil Sokak ile Park sokağın kesiştiği alanda bulunan Sekiz Eylül
Çamlığına o bölgede ikamet eden halkımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile Belediye
Meclisinin 05/06/2013 tarih ve 2013/221 sayılı kararına istinaden İlçemizde faaliyet gösteren Derneklerin
katılımı amaçlı olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan projeye
uygun olarak Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde yap, işlet, devret modeline göre Kafeterya yapılması ve 10
30
yıl süre ile işletilmesi işi aylık 80,00 TL kira bedeli ile Belediyemiz Encümeninin 17/09/2013 tarih ve
2013/669 sayılı kararı ile Rumeli ve Balkan Göçmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ihale
edilmiş ve 26/09/2013 tarihinde Belediyemizce yer teslimi yapılmıştır.
Rumeli ve Balkan Göçmenleri Derneği adına Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar 29/05/2014 tarihli
dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Derneğin Mali durumunun iyi olmadığını ve inşaatı
yapamayacaklarını beyan ederek ihalenin ve ihale sözleşmesinin iptal edilmesini talep etmeleri üzerine
Belediyemiz Encümenince söz konusu ihale ve ihale sözleşmesi iptal edilmiştir.
Bu nedenle söz konusu yerdeki Kafeteryanın Belediyemizce yapılıp ihaleye çıkarılması
düşünüldüğünden, 05/06/2013 tarih ve 2013/221 sayılı Meclis kararının geri alınarak bu konuda yeniden
ihale iş ve işlemlerini yapmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile
karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-232
Karadağ Cumhuriyeti Bijelo Polje kenti Meclis Başkanlığının 03/06/2014 tarih ve 02-112 sayılı
yazıları ile yapılan davet gereğince Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin 13 – 16 Haziran 2014
tarihlerinde Karadağ Cumhuriyeti Bijelo Polje kenti gezisine masraflarının kendilerine ait olmak üzere
katılmalarına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-233
Belediyemizce gerçekleştirilecek olan her türlü yatırım ve işlemler için 36 aya kadar taksitli
3.000.000,00 TL tutarında kredinin Bankalar nezdinde kullandırılması için Belediyemiz Meclisinin
05/05/2014 tarih ve 2014/159 sayılı kararı ile Belediye Başkanlığına yetki verilmiştir. Söz konusu kredinin
teminatı olarak CLK Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş. tarafından Belediyemize aylık olarak ödenen
Elektrik Tüketim Vergisinden doğacak alacaklarımızın temlik edilmesi ve temlik sözleşmesinin imzalanması
konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/06/2014 KARAR NO : 2014-234
2014 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısının 01 Ağustos 2014 Cuma Günü saat: 19.00’da yapılmasına
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
Necdet UYSAL
Belediye Meclis Başkanı
Hadiye EROK
Meclis Katibi
Sevda PADEM
Meclis Katibi
31
Download

AÇ - Burhaniye Belediyesi