INDAS HAKKINDA
Industrial Automation Systems
INDAS ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 25 yıllık birikim sonucu 2004 yılında
şirketleşerek PLC ve SCADA tabanlı endüstriyel otomasyon sistemleri
konusunda hizmet vermeye başlamıştır.
INDAS ENDÜSTRİYEL OTOMASYON endüstriyel ve bilimsel çalışmalara
yönelik, otomasyon teknolojileri konusunda uzman, yurt içinde ve yurt
dışında başarıyla tamamlanmış birçok projeye imzasını atmış ve adını
duyurmuş bir firmadır.
DENEYİMLİ kadrosunun sektörel tecrübesini yeni teknolojiye açık tutarak
sektördeki faaliyetlerini doğrusal bir artış grafiği ile devam ettirmektedir.
Vizyonumuz; gelişen teknoloji ile beraber, yeni uygulamalarla birlikte,
beğenileri zirvede tutmayı sürekli kılmaktır.
Sanayi devriminin başlangıcının aksine artık yalnızca üretmek yeterli
olmamaktadır;
Üretilen hammaddenin veya ürünün ne kadar, ne sürede, hangi kalitede,
hangi girdilerle üretildiğinin bilinmesi ve daha verimli bir çalışma için
geriye dönük raporlamalarının yapılması ve bu doğrultuda istatistiklerinin
tutulması gerekmektedir.
Üretim, yönetim ve bilgi sistemleri; globalleşmiş, acımasız rekabetçi bir
pazarın olduğu ve üretim maliyetlerinin çok önemli hale geldiği günümüz
ekonomisinde PLC ve buna bağlı olan PC ortamında çalışan SCADA
yazılımları ile bu önemli kontrollerin sağlanıyor olması her türlü üretim
tesislerinin vazgeçilmez bir ihtiyacı haline gelmiştir.
INDAS bu noktada otomasyon konusunda uzman ve deneyimli kadrosu ile
tüm teknik desteğini , verimliliğinizi en üst seviyeye ulaştırmak üzere siz
değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır.
FAALİYETLERİMİZ
•
Çimento Fabrika Otomasyonu
•
Atık Su Arıtma Tesisleri Otomasyonu
•
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Otomasyonu
•
Beton Santrali Elektrik ve Otomasyonu
•
Her Türlü Makine Otomasyonu
•
Kimya ve Boya Tesisi Otomasyonu
•
Maden Üretim Tesisi Otomasyonu
•
Bina Otomasyonu
•
Hidroelektrik Santrali Otomasyonu
•
Her Nevi Tartı Otomasyonu ve Tartı Ekipmanı Temini
•
Yem Tesisi Otomasyonu
•
Fabrika / Proses Otomasyonları
•
Her Türlü PLC Sistemleri Konfigürasyon, Programlama ve Devreye
Alma
•
SCADA Sistemleri Programlama ve Devreye Alma
•
Anahtar Teslimi Otomasyon Sistemi, Programlama ve Projelendirme
•
Elektrik Panoları İmalatı ve Montajı
•
Elektrik Saha Montaj ve İşçiliği
•
Teknik Destek, Bakım, Servis, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri
ÇİMENTO TESİSİ OTOMASYONU
Çimento Üretim Tesisleri gelişen inşaat sektörü ile beraber ülkemizde ve
dünyada çok önemli bir rol oynamaktadır. Yine tüm diğer işletme şartlarında
da olduğu gibi prosesi tüm detayları ile tanımak ve doğru analiz etmek uzun
yılların meydana getirdiği bir deneyim işidir.
Ülkemizde Çimento Tesisleri, ağır ve olumsuz saha şartları ile otomasyon
uygulamalarını da zorlaştıran doğal bir yapı meydana getirmektedir.
İşte bu noktada firmamız çimento sanayisinde ve ağır işletme şartlarında daha
önce rol almış mühendis kadromuzla hızlı adımlarla yol almaktadır.
BETON SANTRALİ OTOMASYONU
INDAS, hazır beton sektöründe üreticinin, işletme ve üretim yönetimi
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Anahtar teslimi otomasyon sistemleri
sunmaktadır.
Hazır beton programı içinde PC, PLC ve ağırlık ölçümü prensibi ile çalışan
ölçüm indikatörleri, kontrol masası, mimik diyagram, manuel kontrol sistemi,
MMC panosu kullanılmaktadır. PLC, indikatörlerden ağırlık bilgilerini doğrudan
binary olarak okumaktadır. Sistemde bilgisayar PLC ile haberleşir. Böylece
bilgisayar ekranından sistem gecikmesiz olarak anında takip edilir.
Sistem üretiminde kullanılan hammaddelerin tartım bunkeri içinde tartılarak
istenen miktar kadar alınmakta ve oluşan karışım miksere boşaltılmaktadır.
Reçeteler, sistemde yer alan PLC ve indikatörlerle silo klapelerinin ve ilgili
noktaların kontrolü sağlanarak hassas bir şekilde sağlanmaktadır. Üretilen
reçetelerin raporları ve tüketilen hammaddelerin raporları alınabilmektedir.
Piyano pano tipi santral panosu.
Beton santrali.
ARITMA TESİSİ OTOMASYONU
Sanayinin olduğu her yerde atık oluşumu da kaçınılmaz bir gerçektir.
Teknolojik gelişmelerle birlikte endüstriyel atıklardaki sayısız kirleticilerin de
çevreye verdiği zarar her geçen gün artmaktadır.
ATIK oluşumu, üretimin yapıldığı sanayi çeşidine göre farklılıklar göstermesi
nedeniyle her üretici için ayrı bir arıtma sistemi tasarlanması mecburiyetini
doğurmaktadır.
Bu kapsam doğrultusunda; arıtma tesisleri otomasyonu yurt içi ve yurt dışı
sektörlerde uzman mühendis ve kadroların görev alması gereken projeler
olarak göze çarpmaktadır.
Firmamız kısa zamanda bu alandaki doğru işletme şartlarını iyi kavrayarak çok
önemli projelere imza atmıştır.
Arıtma sistemlerinde genel
olarak bakıldığında geniş bir
sahada yer alan inşai yapılar,
dağınık bir elektriksel yük
yoğunluğu, PLC mimarisi ve
enstrümantasyon koşullarını
oluşturmaktadır. Bu durumda
üreticilerin kontrol, bakım,
arıza takip ve raporlama gibi
önemli ihtiyaçlarını ortaya
çıkarmaktadır.
Firmamız profesyonel SCADA çözümleri ile söz konusu ihtiyacı karşılamak
adına uzman yazılımcılarıyla deneyimlerini siz değerli müşterilerimize
sunmaktadır.
YEM DOZAJLAMA OTOMASYONU
Sistem, reçetede belirtilen miktarlarda malzeme alımını gerçekleştirir. Hedef
değere ulaşıldığında tartı kefesi içindeki karışım kullanılan sistemin yapısına
göre belli aşamalardan geçerek mamul silosuna taşınır.
Sahadaki tüm hareketler bir operatör paneli veya gelişmiş bir SCADA yazılımı
ile takip edilebilir; bu sayede silo içerisindeki malzeme miktarı, günlük
tüketim, reçete değerleri, arıza mesajları oluştuğu tarih saat bilgisiyle birlikte
izlenebilir.
Üretimi istenen karışım için yeterli miktarda malzeme olup olmadığı
matematiksel olarak veya sensör bilgileri ile hesaplanarak uyarı mesajı
verilebilir.
Karışıma ilave edilecek olan katkının hazırlandığı mikro dozajlama varsa
mevcut yem dozaj sistemine bağlanabilir. Eğer katkı elle hazırlanıyorsa sistem
katkıyı almadan karışıma başlamaz ve alarm verir.
21 silolu bir yem dozajlama scadası örneği.
Sistem, azami kullanıcı hatalarını önlemeye yönelik yazılıma sahiptir.
Silolar arası malzeme transferi tartılarak gerçekleştirilir. Bu şekilde silo
içerisinde uzun süre bekleyen ürünün zarar görmesi engellendiği gibi ürün
miktarı da tartılarak kontrol edilebilmektedir.
Sisteme istenildiği takdirde uzaktan erişim, kısa mesaj servisi ve katkı
karışımı gibi opsiyonlarda ilave edilebilir.
KİMYA TESİSİ OTOMASYONU
Kimyasal üretiminde en önemli cihazlar mikserler ve reaktörlerdir. Reaktör
otomasyonları ise kimyasal üretiminin en esnek, hassas ve güvenilir olması
gereken noktasıdır. Hammadde girişleri, stok takibi, etiketleme gibi üretim
akışı farklı şekilde otomasyona entegre edilebilir.
Sistemde yüzlerce farklı reçete yapılması gerekebilir. Dolayısı ile sistem esnek
olmalıdır. Sistemin esnek olması kadar güvenilir olması da gereklidir. Ex-proof
çalışma alanlarında sistem iyi tasarlanıp doğru ürünler seçilmelidir.
Otomasyon sistemlerinde tartım ve dozajlama dışında; sıcaklık kontrolü,
karıştırma ve devir kontrolü, pH kontrolü, dinlendirme, reçete düzenleme,
boşaltma ve ambalaj dolum işlemleri de yapılmaktadır
ENERJİ TÜRBİN OTOMASYONU
ENERJİ İZLEME OTOMASYONU
Yüzyıllardır enerji kaynakları insanoğlu için vazgeçilmez olmuştur. Fakat gün
geçtikçe bu kaynakların yok olmaya maruz kalması, yine insanoğlunu başka
enerji kaynakları bulmaya ve pek tabiî ki var olan kaynakların da tasarruflu
kullanılması için gerekli her türlü özenin ve kontrolün sağlanması gerektiği
sonucuna ortaya çıkarmıştır.
INDAS yaptığı enerji izleme yazılımları ile beraber enerji kontrol ve takibini en
üst mertebede sağlanmasını bu sektör adına da fazlasıyla başarmıştır.
ÖZEL ÇÖZÜMLERİMİZ
Firmamız genel yazılım çözümleri dışında müşterilerimizin istekleri
doğrultusunda pek çok özel yazılımı da imzasını başarıyla atmaktadır.
Bunlardan bazıları;
Uğur Beton Pres Projesi
Gravure International Bakır Silindir Kaplama Projesi
Özgörkey Arıtma Projesi
Bodrum Konacık Belediyesi Arıtma Projesi
Ermad Kuarz Madeni Projesi;
Etimaden Bor Homojenleştirme Projesi
Hayyes Lemmerz Jant Bant Yolları Projesi
Mersin/Marmaris Deniz Kuvvetleri
Yüzer Havuz Projesi
Etibor Uzak Pompa İstasyonları GPRS
Haberleşme Projesi
Tüm endüstriyel haberleşme sistemleri üzerine birçok tesis kuran firmamız,
•Modbus
•Profibus
•Profinet
•Wireless
•GPRS / GSM
•RTU
gibi haberleşme protokollerine hakim programcı kadromuzla, sistemlerinizi
daha hızlı, daha güvenilir ve daha kontrollü hale getirebiliriz.
SİZE ÖZEL ÇÖZÜM
EN İYİ KONFİGÜRASYON
Sisteminizi önce inceleyip, gerekli saha etüdleri sonucunda,
size özel en iyi konfigürasyonu, projelendirip sistem çizimleri ile en uygun
şekilde çıkarıyoruz.
• Hardware konfigürasyonu,
• Haberleşme ağları,
• Ekipman kontrol sistemleri
PANO İMALATLARIMIZ
Deneyimli ve alanlarında tecrübeli teknik personelimizle, ana dağıtım
panoları, MCC ve PLC Pano imalatları yapılmaktadır.
İmalatlarımız standartlara uygun imal edilip test ve kontrolleri uzman ekibimiz
ve programcılarımız ile yapılmaktadır.
REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
MALZEME TEDARİKÇİLERİMİZ
Siz değerli müşterilerimize mühendislik çözümlerimizi sunarken şalt
malzemesi, pano yardımcı ekipmanları, pano vb gibi vazgeçilmez ihtiyaçları
karşılamak adına yine kaliteden ödün verilmemekte ve saha şartlarını engin
deneyimi ile doğru tahlil ederek arıza ve yedek parça sorunu oluşturmayacak
marka ve modelleri seçmektedir.
İşte tedarikçilerimizden bazıları;
Download

Yükle - INDAS Endüstriyel Otomasyon Sistemleri