T.C. BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/215 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, Mahmutbey mevkii, 1700 ada, 13 parsel sayılı 139,00 m2 miktarlı tarla vasıflı
taşınmazın tamamı satışa konudur.
Özellikler : Satışa ilişkin dosyada mevcut 07/11/2013 tarihli bilirkişi raporuna göre "Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, Meral Sokakta,
tapunun 1700 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı ve Meral Sokaktan 9 dış kapı numarası alan 139,00m2 miktarlı kayden: tarla, mahallen kargir
binanın tamamı niteliğindedir.Meral Sokağa paralel cephesi 7.50mt, yola dik ortalama derinliği 18.53mt civarında olan ve tapu kaydında tamamı
139,00m2 alana sahip tarla olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, 9 dış kapı numaralı, bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kattan müteşekkil, B.A.K.
tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu bina zeminde 120 m2 alanlı, bodrum
katında yol cephesinden müstakil girişi bulunan işyeri-depo mahalli, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında dükkan, normal katlarında birer
daireden ceman iki daire mevcut, bodrum ve zemin katı demir doğramalı, şap ve mozaik zeminli, normal kat daireleri brüt 120m2 alana sahip,
antre, hol, salon, iki oda, mutfak, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, PVC doğramalı, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut,
bina dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Tamamı 139,00m2 alana sahip taşınmaz üzerinde bulunan binanın, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı
490m2 olup, taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut
alanında yer almaktadır."denilmektedir.
Adresi
: Göztepe Mahallesi, Meral Sokak No:9 Bağcılar/İstanbul
Yüzölçümü
: 139,00 m2
Arsa Payı
:-İmar Durumu
: Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 04.09.2013 tarih, 285318 sayılı imar durum belgesine göre
Göztepe Mahallesi, 1700 ada, 13 sayılı taşınmaz; 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/4689 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 2. maddesine istinaden riskli alan içerisinde kalmaktadır
denilmiştir.
Kıymeti
: 470.000,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler: Diğer:18. Madde şerhi 25/08/2006 Tal 14743 yevmiye Bağcılar Bel. Baş. 17/08/2006 tarih ve 2285 sayılı dosyasıdır. Ayrıca
1701/2014 tarihli Bağcılar Belediye Başkanlığının 01-376247 sayılı yazı cevabi ile Söz Konusu parsellerde bulunan 3194/18 madde uygulama şerhinin
terkini hususunda 26/04/2011 tarih ve 1687 karar nolu Encümen kararı alınmış 3194/18 madde uygulama şerhinin terki hususunda 25/11/2011 tarih
ve M.34.3.B. A.Ğ.0.29-310.03.99.01-7175 sayılı yazımız ile Bağcılar tapu müdürlüğüne gönderilmiştir. Denilmektedir.
1. Satış Günü
: 30/04/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü
: 28/05/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri
: Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 1700 ada, 14 parsel sayılı 157.00 m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı
satışa konudur.
Özellikleri
: Satışa ilişkin dosyada mevcut 07/11/2013 tarihli bilirkişi raporuna göre "Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, Meral Sokakta,
tapunun 1700 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı ve Meral Sokaktan 7 dış kapı numarası alan 157,00m2 miktarlı kayden: tarla, mahallen kargir
binanın tamamı niteliğindedir. Meral Sokağa, paralel cephesi 9mt, yola dik ortalama derinliği 17.44mt civarında olan ve tapu kaydında tamamı
157,00m2 alana sahip tarla olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, 7 dış kapı numaralı, bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kattan müteşekkil, B.A.K.
tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu bina zeminde 115m2 alanlı, bodrum
katında yol cephesinden müstakil girişi bulunan işyeri-depo mahalli, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında dükkan, normal katlarında birer
daireden ceman iki daire mevcut, bodrum ve zemin katı demir doğramalı, bodrum şap, zemin katı mozaik zeminli, normal kat daireleri brüt 95m2
alana sahip, antre, hol, salon, iki oda, mutfak, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, PVC doğramalı, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları
mevcut, bina dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Tamamı 157,00 m2 alana sahip taşınmaz üzerinde bulunan binanın, kapalı alanları itibariyle toplam
inşaat alanı 420 m2 olup, taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üstyapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek
konumda, konut alanında yer almaktadır.
Adresi
: Göztepe Mahallesi, Meral Sokak No:7 Bağcılar/İstanbul
Yüzölçümü
: 157.00 m2
Arsa Payı :—
İmar Durumu
:Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 04.09.2013 tarih, 285318 sayılı imar durum belgesine göre Göztepe
Mahallesi, 1700 ada, 14 sayılı taşınmaz; 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/4689 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 2.maddesine istinaden riskli alan içerisinde kalmaktadır denilmiştir.
Kıymeti
: 475.000,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : —
1. Satış Günü
: 30/04/2014 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü
: 28/05/2014 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Köyü, Köyaltı mevkiinde bulunan 12825 parsel sayılı 352,00m2 miktarlı kat irtifaklı
taşınmazda 100/2400 arsa paylı A Blok 4. kat (11) nolu meskenin tamamı satışa konudur,
Özellikler
: Satışa ilişkin dosyada mevcut 07/11/2013 tarihli bilirkişi raporuna göre "Bahçelievler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Burçak
Sokakta, tapunun 12825 parsel numarasında kayıtlı 352,00 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli 7 dış kapı numaralı kargir Bahar
Apartmanında (kayden A Blok) 100/2400 arsa paylı 4.kat (11) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kattan
müteşekkil, B.A.K. tarzda, ikiz nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, iki girişli, katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat,
doğalgaz tesisatı ikmal edilmiş olan ana binanın 4.normal katında yer alan daire, hol, iki oda, salon, mutfak, banyo, WC ve balkon mahallerinden
ibaret, dış ölçüleri itibariyle 85 m2 alana sahip, seramik, parke ve marley zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları,
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, doğrama aksamı PVC olup, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı
mevcut, kombi kalorifer ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı
hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.
Adresi
: Cumhuriyet Mahallesi, Burçak Sokak N:7 A Blok D: 11 Bahçelievler/İstanbul
Yüzölçümü
: 352,00 m2
Arsa Payı
: 100/2100
İmar Durumu
: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Bürosunun 03.09.2013 tarih, 2013/11158 sayılı imar
durumu yazısına göre Bahçelievler İlçesi, Kocasinan 4 pafta, 12825 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler
Revizyon Uygulama İmar Planında; 6 (ALTI) kat, ikiz nizam yapılanma şartlarında,“Konut’alanında kalmaktadır.
Kıymeti
: 115.000,00 TL
KDV Oranı
:%1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 2169245 sistem nolu E8 ek kömürlük ile beraber
1. Satış Günü
: 30/04/2014 günü 15:40 - 15:50 arası
2. Satış Günü
: 28/05/2014 günü 15:40 - 15:50 arası
Satış Yeri
: Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İstanbul ili, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, Haznedar Çiftliği mevkiinde kain 5863 parsel sayılı 261,00m2 miktarlı kat
mülkiyeti tesisli altı katlı bir dülger atölyeli, dört dükkanlı sekiz meskenli kargir apartmanda 20/290 arsa paylı 3.kat (5) nolu meskenin tamamı satışa
konudur.
Özellikleri
: Satışa ilişkin dosyada mevcut 07/11/2013 tarihli bilirkişi raporuna göre "Güngören İlçesi, Haznedar Mahallesi, Sönmez
Sokakta, tapunun 5863 parsel numarasında kayıtlı ve Sönmez Sokaktan 23 dış kapı numarası alan 261,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti
tesisli kargir Elif Apartmanında 20/290 arsa paylı 3.kat (5) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+4 normal kattan müteşekkil,
B.A.K. tarzda, ikiz nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı
mevcut olan ana binanın 3. normal katında yer alan daire, hol, iki oda, salon, mutfak, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, dış ölçüleri
itibariyle 90m2 alana sahip, seramik, parke ve marley zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyosunda sıhhi
tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, doğrama aksamı PVC olup, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, kombi
kalorifer ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üstyapı tamamlanmış, her türlü belediye ve altyapı hizmetlerinden
istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.
Adresi
: Haznedar Mahallesi, Sönmez Sokak No:23 D: 5 Güngören / İstanbul
Yüzölçümü
: 261,00 m2
Arsa Payı
: 20/290
İmar Durumu
: Güngören Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 29.08.2013 tarih, 10544 sayılı
imar durum belgesine göre: 18 pafta, 5863 parsel sayılı yer, 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planına göre ikiz nizam,
5 kat, H:15.50m. irtifalı Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti
: 215.000,00 TL
KDV Oranı
:%1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 2214059 sistem nolu E5 nolu ek kömürlük ile beraber
1. Satış Günü
: 30/04/2014 günü 16:00 - I6:10 arası
2. Satış Günü
: 28/05/2014 günü 16:00 - 16:10 arası
Satış Yeri
: Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.
tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın talimin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre ilersin de ihaleden
kaynaklanan D.V.,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri
varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul
edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilçi almak isteyenlerin 2013/215 Satış sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/03/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Basın: 15049)
Download

tc bakırköy (sulh hukuk mahkemeleri)