2013/12 TLMT
T.C. KAMAN İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazların ortak önemli özellikleri : Satışa
konu dükkanların bulunduğu iş merkezi binası Kırşehir ili, Kaman ilçesi Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada, 1 parsel nolu ve 4.772,00 m2 yüzölçümlü bodrumlu iki katlı
iş merkezi niteliğinde olup, Kaman TOKİ konutlarının güneydoğu cephesinde yer
almaktadır. Taşınmaz parsel etrafında Kaman TOKİ toplu konutları
bulunmaktadır. Taşınmaz parsel belediye imar planı uygulamasında yer
almakta ve ticari sahada bulunmaktadır. Taşınmaz parselin ulaşım sorunu
bulunmamaktadır. Taşınmaz parsel jeolojik olarak sağlam zeminde, topagrafik
olarak %20-25 eğimli bir arazide bulunmaktadır. Taşınmaz parsel her türlü
belediyecilik alt yapı hizmetlerinden olan içme suyu, kanalizasyon, elektirk,
telefon vb. birçok alt yapı hizmetinden faydalanmakta, çarşı merkezine 13001500 m mesafe uzaklıkta yer almaktadır. Yapım tekniği ve genel özellikleri
bakımından bina, 4.772,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz arsa üzerinde bodrum kat
+2 katlı ticari dükkan amaçlı yapılmış bir binadır. 13 adet bağımsız bölümün
tamamı Orhan AYAR adına tapuda kayıtlıdır. Genel olarak her bir bağımsız
bölüm dükkanın elektrik tesisatı aydınlatma ve yangın duman alarm sistemi ve
içme suyu bulunmaktadır. Isıtma sistemi kaloriferli merkezi sistem katı yakıtlıdır.
Her bir bağımsız bolüm dükkan iş merkezinin iç kısmındaki pasaj holüne
bakmaktadır. Pasaj cephesine dükkanlar camekan tipi ısı yalıtımsız doğramaları
ile dış cepheye bakan yönde plana göre her bir dükkanda iki adet pencere
mevcut olup pencere camları çift cam ünitedir. Dükkanların zemin kaplamaları
tesviye betonu üzerine mala perdahlı çimento harçlı şap betonları ile kaplıdır.
Yapının sınıfı III. sınıf B grubu yapılar sınıfına girmekte olup, (arsa payı hariç)
beher m2’si 585,00 TL m2’dir. Yapının yapım yılı yaşı itibariyle yıpranma oranı
%6’dır. Dükkanların tapu kaydı arsa payı oranları dahil piyasa rayiçleri esaslarına
göre ticari yoğunluğu da gözönünde bulundurularak beher m2’sine taktir edilen
bedel 1.350,00 m2’dir.Tüm taşınmazlar için KDV oranı %18 olup, birinci satış
günü 22/04/2014, ikinci satış günü 20.05.2014 tarihi olmakla, tüm
taşınmazlar için satış yeri Kaman Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Onü’dür.
Satış saatleri ve taşınmazların nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.
1 Nolu Taşınmazın özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1. Kat (20) no’lu dükkan niteliğindeki,
21000 477200 arsa paylı, 27,72 m2 bağımsız bölüm olup değeri 37.442,00 TL’dir.
Satış saatleri 09:00 - 09-05 arasıdır.
2 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1. Kat (11) no’lu dükkan niteliğindeki,
18003 477200 arsa paylı, 23,76 m2 bağımsız bölüm olup değeri 32.076,00 TL’dir.
Satış saatleri 09:10 - 09:15 arasıdır.
3 Nolu Taşınmazın özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1. Kat (18) no’lu dükkan niteliğindeki,
17061 477200 arsa paylı, 23.04 m2 bağımsız bölüm olup değeri 31.104.00 TL’dir.
Satış saatleri 09:20 - 09:25 arasıdır.
4 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1. Kat (19) no’lu dükkan niteliğindeki,
17498 477200 arsa paylı, 23,09 m2 bağımsız bölüm olup değeri 31.175.00 TL’dir.
Satış saatleri 09:30 - 09:35 arasıdır.
5 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada. 1 parselde kayıtlı, 1. Kat (22)no’lu dükkan niteliğindeki,
17463 477200 arsa paylı, 23,09 m2 bağımsız bölüm olup değeri 31.171,00 TL’dir.
Satış saatleri 09:40 - 09:45 arasıdır.
6 Nolu Taşınmazın özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada 1 parselde kayıtlı, 1. Kat (23) no’lu dükkan niteliğindeki,
32075 477200 arsa paylı, 42,34 m2 bağımsız bölüm olup değeri 57.159,00 TL’dir.
Satış saatleri 09:50 - 09:55 arasıdır.
7 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1. Kat (15) no’lu dükkan niteliğindeki,
18003 477200 arsa paylı, 23.76 m2 bağımsız bölüm olup değeri 32.076,00 TL’dir.
Satış saatleri 10:00 - 10:05 arasıdır.
8 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1. Kat (21) no’lu dükkan niteliğindeki,
17497 477200 arsa paylı, 23,09 m2 bağımsız bölüm olup değeri 31.171,00 TL’dir.
Satış saatleri 10:10 - 10:15 arasıdır.
9 Nolu Taşınmazın özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1. Kat (17) no’lu dükkan niteliğindeki,
19510 477200 arsa paylı, 23,04 m2 bağımsız bölüm olup değeri 31.104,00 TL’dir.
Satış saatleri 10:20 - 10:25 arasıdır.
10 Nolu Taşınmazın özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1. Kat (12)no"lu dükkan niteliğindeki.
18003 477200 arsa paylı, 23,76 m2 bağımsız bölüm olup değeri 32.076,00 TL’dir.
Satış saatleri 10:30 - 10:35 arasıdır.
11 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1. Kat (14) no’lu dükkan niteliğindeki,
18003 477200 arsa paylı, 23,76 m2 bağımsız bölüm olup değeri 32.076,00 TL’dir.
Satış saatleri 10:40 - 10:45 arasıdır.
12 Nolu Taşınmazın özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, 1. Kat (13) no’lu dükkan niteliğindeki,
21603 477200 arsa paylı, 26,32 m2 bağımsız bölüm olup değeri 35.532.00 TL’dir.
Satış saatleri 10:50- 10:55 arasıdır.
13 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Sarıuşağı
mahallesi, 3218 ada, 1 parselde kayıtlı, zemin kat (3) no’lu dükkan niteliğindeki,
18905 477200 arsa paylı, 23,04 m2 bağımsız bölüm olup değeri 31.104.00 TL’dir.
Satış saatleri 11:00 - 11:05 arasıdır.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma sureliyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihffele olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da maiır. tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ilıale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları, alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/12 TLMT sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 14778 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2011/3912 ESAS
T.C. DİYARBAKIR 2. İCRA DAİRESI
2013/350 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Diyarbakır İl, Yenişehir İlçe, 980 Ada No, 114 Parsel No, Köşkler
Mahalle/Mevkii, 5 Bağımsız Bölüm İpotek borçlusu adına kayıtlı tam mülkiyetli sahip
bulunduğu ön cepheli taşınmaz B+Z+7 katlı asansörlü, doğalgaz ısıtma sistemli Kaya
4 apt. 2. kat 5 no’lu meskenin iç mekanının hol ve antre bağlantılı 3 oda 1 salon mutfak
banyo wc dağılımlı 130 m2 net kullanım alanlı yer zeminleri seramik kaplamalı duvarları
alçı saten sıva üzeri plastik boyalı kartonpiyer perde fonlu banyo wc ve mutfak duvarları
tavana kadar seramik fayans kaplamalı, mutfak eviye tezgahı mermer alt ve üst dolaplı,
pencereler plastik doğrama, kapılar ahşap doğrama elektriği ve içme kullanma suyu
müstakil olduğu bilirkişi raporunda belirtilen taşınmaz.
Adresi
: Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Köşkler Mah. M. Akif Ersoy
Bul. Kaya 4 Apt. 2. Kat: 5 no’lu mesken
Yüzölçümü
: 860,98 m2
Arsa Payı
: 25/760
İmar Durumu
: Belediye sınırları dahilinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama
imar planın kapsamında E(Emsal): 1,80max TAKS: 0,30 planlama şartlarında m2 alanı
olarak planlandığı
Kıymeti
: 120.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Bu parsel lehine Ali Pınar Köyü aleyhine İRTİFAK hakkı vardır.
1. Satış Günü
: 15/04/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü
: 12/05/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri
: Diyarbakır Adliyesi Ek Bina 2. İcra Müdürlüğü Ön Koridoru
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda müdürülüğümıız TR550001500158007290520310 IBAN nolu hesabına teminat
yatırarak teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini.
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, talimin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,
alıcı isteminde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/350 Esas sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 16082 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek
ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar’ın Ek Madde-2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen ünvanda 1(Bir)
sözleşmeli personel alınacaktır.
Ünvan
Adedi
HEMŞİRE
1
Lisans, önlisans ya da ortaöğretim kurumlarının
Hemşirelik programından mezun olmak.
I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR :
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen nitelikler ile 657 Sayılı Kanunun
48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
3- Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 07 Temmuz
2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2012-KPSS Lisans)
veya 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına
(2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme
işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için
KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almıyor olmak.
II. BAŞVURU :
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Diploma fotokopisi,
3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi
4- 1 adet fotoğraf
5- Adayın son bir yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarının 4/B sözleşmeli
personel pozisyonlarında çalışmadığını beyan ettiği "TAAHHÜT BELGESİ" ile
"Başvuru Formu" Üniversitemizin www.ibu.edu.tr web adresinden temin edilecek
olup; adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.)
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI :
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru süresi
bitiminden 10 (on) iş günü içinde www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.
Değerlendirme öncelikle Öğrenim Durumu (1. Lisans, 2. Önlisans, 3. Lise)
ardından ilgili KPSS (B) grubu puan sırasına göre yapılacaktır. İlan edilen
kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere
başvuran olmadığı takdirde atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web
adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan
edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim
etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.
B.: 15716 www.bik.gov.tr
T.C. BAFRA İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Samsun İli Bafra İlçesi Büyükcami mah.’de kain, 28 ada 10
parsel sayılı taşınmaz üzerinde 188 m2 alanlı üç katlı betonarme karkas cinsinde
bina ve arsa bulunmakta, belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmakta
ulaşımı mevcut, düz topagrafik yapıya sahiptir.
Adresi
: Samsun İli, Bafra İlçesi, Büyükcami Mahallesi, Cami Kebir
Caddesi No: 29 Bafra / SAMSUN
Yüzölçümü
: 422,09 m2
İmar Durumu : Var, kat sayısı 5, inşaat tarzı bitişik nizam 5 katlı konut
yapımına izinli
Kıymeti
: 298.974,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibi
1. Satış Günü : 18/04/2014 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 13/05/2014 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri
: Bafra İcra Müdürlüğünde
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
Aranan Nitelikler
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en
çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununury 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/3912 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 15502 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ÇATALCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2013/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Örcünlü Köyü, Sıvat mevkii, 426
parsel sayılı, 16.100,00 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz köy yerleşik alanı
dışındadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır.
Üzerinde ekonomik öneme sahip herhangi bir çit, ağaç v.s. yoktur. Kuru tarla
vasfındadır. Hafif meyilli olup topagrafik açıdan mekanize tarıma uygundur. Devletçe
yapılmış sulama kanalları yoktur. Verimliliği arttıran organik ve inorganik besin
elementlerince zengindir. Drenaj sorunu vardır. Detaylı bilgi dosyamızdan öğrenilebilir.
Yüzölçümü
: 16.100 m2
İmar Durumu
: Çatalca Belediye Başkanlığının 21/08/2013 tarih ve 7453 sayılı
yazısında taşınmazın 1/100.000 ölçekli İstanbul çevre düzeni planında kaldığı, 1/1000
ölçekli uygulama imar planı bulunmadığından imar durumunun tanzim edilemediği
bildirilmiştir.
Kıymeti
: 1.046.500,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü
: 15/04/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 13/05/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri
: Çatalca İcra Dairesi
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Orcünlü köyü, Harman Çalı mevkii,
543 parsel sayılı, 7.000,00 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz köy yerleşik alanı
dışındadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır.
Üzerinde ekonomik öneme sahip herhangi bir çit, ağaç v.s. yoktur. Kuru tarla
vasfındadır. Hafif meyilli olup topografık açıdan mekanize tarıma uygundur. Devletçe
yapılmış sulama kanalları yoktur. Verimliliği arttıran organik ve inorganik besin
elementlerince zengindir. Drenaj sorunu vardır. Detaylı bilgi dosyamızdan öğrenilebilir.
Yüzölçümü
: 7.000 m2
İmar Durumu
: Çatalca Belediye Başkanlığının 21/08/2013 tarih ve 7453 sayılı
yazısında taşınmazın 1/100.000 ölçekli İstanbul çevre düzeni planında kaldığı, 1/1000
ölçekli uygulama imar planı bulunmadığından imar durumunun tanzim edilemediği
bildirilmiştir.
Kıymeti
: 385.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü
: 15/04/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü
: 13/05/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri
: Çatalca İcra Dairesi
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Örcünlü Köyü, Harman Çalı mevkii,
545 parsel sayılı, 19.418,00 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz köy yerleşik alanı
dışındadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır.
Üzerinde ekonomik öneme sahip herhangi çit, ağaç v.s. yoktur. Kuru tarla vasfındadır.
Hafif meyilli olup topografik açıdan mekanize tarıma uygundur. Devletçe yapılmış
sulama kanalları yoktur. Verimliliği arttıran organik ve inorganik besin elementlerince
zengindir. Drenaj sorunu vardır. Detaylı bilgi dosyamızdan öğrenilebilir.
Yüzölçümü
: 19.418 m2
İmar Durumu
: Çatalca Belediye Başkanlığının 21/08/2013 tarih ve 7453 sayılı
yazısında taşınmazın 1/100.000 ölçekli İstanbul çevre düzeni planında kaldığı, 1/1000
ölçekli uygulama imar planı bulunmadığından imar durumunun tanzim edilemediği
bildirilmiştir.
Kıymeti
: 1.067.990,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü
: 15/04/2014 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü
: 13/05/2014 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri
: Çatalca İcra Dairesi
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
prtamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en
çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından
2
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/13 Satış sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık
gelmektedir.
B.: 16018 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi
alınacaktır.
Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları
taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular
şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile
postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim
dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik
belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), yayın
listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım
dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve
adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz
edeceklerdir.
Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen
kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.
Duyurulur. Tel: 0 478 211 64 46
Bölüm /
Birimi
Anabilim Ünvanı Derece Adet
Açıklama
Dalı
Beden Eğitimi
Spor
ve Spor
Yöneticiliği
Yüksekokulu
Beden Eğitimi
Spor
ve Spor
Yöneticiliği
Yüksekokulu
Yrd.
Doç.
4
1
Yrd.
Doç.
5
1
Örgütsel adalet ve etik
liderlik konusunda doktora
yapmış olmak
Spor eğitimcilerinin
bilgisayar destekli eğitim
algıları konusunda doktora
yapmış olmak.
B.: 15722 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN T.C. KORKUTELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2011/384
KARAR NO: 2013/23
HAKİM : ENDER ÇAYLAK 153136
KATİP
: HATİCE ÖZMEN 111970
Davacı Ömer Yıldız vekili tarafından davalılar Fatma Dizlek ve 8 arkadaşlarına
yönelik olarak açılan ortaklığın giderilmesi davasında kendilerine tebliğ yapılamayan
davalılar Rukiye Yıldız, Ayşe Yıldız ve Hatice Yıldız ile dahili davalı Mustafa Yeşildağ
adreslerinin belli olmadığından 2011/384 esas 2013/23 karar sayılı mahkememiz ilanı
Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 25.06.2013 tarih 2013/8181 esas 2013/9835 karar sayılı
BOZMA İlamının ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Davaya konu Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Köseler Köyü Bağlar ve Gölyeri mevkiinde
kain tapuda cilt no: 4 sayfa no: 309'de kayıtlı 310 nolu parsele ilişkin, adresleri tespit
edilemeyen davalılardan Rukiye Yıldız, Ayşe Yıldız ve Hatice Yıldız ile dahili davalı
Mustafa Yeşildag'a YARGITAY BOZMA İLAMI tebliğ yerine geçmek üzere ilânen tebliğ
olunur.
B.: 14423 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. KAMAN İCRA DAİRESİ T.C. BAFRA İCRA DAİRE A S