Ağustos 2014
PETDER “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ve “Orman ve
Su İşleri Bakanlığı” ile imzaladığı protokol çerçevesinde
başlattığı “Bir Varil Bir Ağaç” projesi kapsamında, toplanan
her bir varil atık motor yağı için bir fidan dikmektedir.
BU SAYIDA
■■EPDK’da Yeni Atamalar
■■10 Numara Yağ, Can, Mal ve Vergi Kaybı
Oluşturmaya Devam Ediyor
■■Aylık Satış Verileri
■■Diğer Sektörel Veriler
■■Madeni Yağ Verileri
■■Yasal Düzenlemeler ve Toplantılar
PETDER 15 Temmuz 2013 tarihinde Trafik Güvenliği
Platformu’na üye olmuştur. PETDER üyeleriyle birlikte
Akaryakıt Komitesi çalışmalarını planlamakta ve
uygulamaktadır.
EPDK’DA YENİ ATAMALAR
1
2
3
4
5
6
EPDK Daire Başkanlıkları ve Grup
Başkanlıklarında önemli değişiklik ve
atamalar gerçekleşti. Bu kapdamda
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı’na
Sn. Abdullah İnce atandı. Tarifeler
Dairesi Başkanı Sn. Mehmet İbiş aynı
zamanda vekaleten LPG Piyasası
Sn. Abdullah İnce
Dairesi görevini de yürütmeye başladı.
Değişikler kapsamında atanan diğer isimler ise şöyle:
Petrol Piyasası Dairesi
Melih Özdoğan
Piyasa Gözetim ve Otomasyon ile
Mevzuat Geliştirme, Teknik Düzenleme
ve Tüketici Hakları Grup Başkanı
Türkay Doğan
Ulusal Marker ve Akaryakıt Harici
Ürünler Grup Başkanı
Ensari Durmaz
Bayilik Lisansı 1- Grup Başkanı
Koray Candan
Bayilik Lisansı 2- Grup Başkanı
Şükrü Dikkaya
Rafinerici, Dağıtıcı ve Diğer Lisanslar
Grup Başkanı
LPG Piyasası Dairesi
Ömer Kaan Bilge
Mevzuat Geliştirme, Teknik Düzenleme
ve Tüketici Hakları Grup Başkanı
Mehmet Tuncer
Bayilik Lisans Grup Başkanı / Dağıtıcı,
Depolama ve Diğer Lisanslar Grup
Başkanı V.
Mehmet Tahir Pakdil
Piyasa İzleme ve Gözetim Grup Başkanı
Tarifeler Dairesi
Hacı Ali Ulutaş
Grup Başkanı
Ercüment Camadan
Grup Başkanı
Ahmet Ünal
Petrol ve LPG Piyasası Tarifeler Grup
Başkanı
Denetim Dairesi
İbrahim Halil Dere
Grup Başkanı
Erdal Eyüboğlu
Grup Başkanı
“Aylık Petrol Bülteni” Petrol Sanayi Derneği (PETDER) tarafından elektronik ortamda yayınlanmaktadır. PETDER’in faaliyetleri ve takibindeki
konular hakkında haber ve bilgi akışı sağlamak amacıyla yayınlanan bültenin içeriği dernek çalışanları tarafından hazırlanmakta ve
derlenmekte, PETDER kurumsal iletişim komitesi yorumlarıyla son halini almaktadır.
Bültenle ilgili görüş ve önerileriniz için: [email protected]
GÜNDEM
10 NUMARA YAĞ CAN, MAL VE VERGİ KAYBI OLUŞTURMAYA
DEVAM EDİYOR
10 numara yağ sorunu akaryakıt piyasasına motorin
yerine ikame edilmek üzere çoğunlukla tenekeler
içinde satılan, baz yağ, solvent, atık madeni / bitkisel
yağ ve kaçak motorin gibi maddelerin karışımlarından
oluşan ticari faaliyetlerin genel bir adı olmuştur.
10 numara yağ adı altında yapılan faaliyetler
ülkemizde yol boylarında, kamyon ve otobüs
garajlarında, sanayi sitelerinde açık ve yaygın bir
şekilde yürütülmektedir. Özellikle son zamanlarda bu
tür faaliyetlerin ve üretimlerin yapıldığı tesislerdeki
kazalar ya da seyir halindeyken sahte akaryakıt,
10 numara, vb. nedenler ile yanan otobüsler can
kayıplarına yol açmıştır.
Geçtiğimiz yıllara göre bu konuda alınan mali, idari
tedbirler ve yapılan denetimlerle sorunun çözümünde
önemli mesafeler alınmış, bu tedbirler sayesinde
Türkiye akaryakıt piyasası istikrarlı bir büyüme çizgisi
yakalamış ve vergi gelirlerimizde önemli bir artış
sağlanmıştır.
PETDER Genel Sekreteri Niyazi İlter 31 Temmuz
2014 tarihinde NTV’de canlı yayında 10 numara yağ
ve tehlikeleri hakkında bilgi verdi.
Gelişmelere rağmen, kayıt dışı başlığı altında özellikle
10 numara yağ konusu ciddi bir sorun olarak devam
etmektedir. Kayıt dışılığın devlete yarattığı milyarlarca
dolar vergi kaybının yanı sıra, düzgün ticaret yapan
bayi ve dağıtım şirketlerinin ticari faaliyetlerine zarar
veren, standart olmayan kalitesiz ürünler nedeniyle
can ve mal kayıplarına yol açan, çevre ve insan
sağlığını olumsuz etkileyen kaçak kayıt dışı yakıt
sorununun çözülmesi gerekmektedir.
Bu ürünlerin piyasaya sunulması engellenmelidir.
Öncelikle, her türlü yasadışı akaryakıt ürününün
piyasaya arz edilmesinin önüne geçilmelidir. Bu
amaçla arz edenlere yönelik çok sıkı denetimler
ve yaptırımlar uygulanmalı, mücadele sonucu ve
uygulanan cezalar kamuoyuyla paylaşılmalıdır.
Toplu yolcu ve yük taşıma araçları sıkı denetime
tabi tutulmalıdır.
Kaçak akaryakıt ve on numara yağ her şekilde
standart dışı akaryakıt ürünleridir ve mutlak
suretle araca zarar vermekte ve ciddi kazalara yol
açmaktadır. Sonuç, son günlerde yaşandığı gibi
bazı durumlarda önemli can kayıplarına yol açan
felaketler olabilir. Bu nedenle başta şehirlerarası ve
şehir içi otobüsler ve minibüsler olmak üzere, toplu
taşıma araçları çok sıkı ve sürekli yol üstü denetime
tabi tutulmalıdır. Özellikle her türlü servis araçlarının
da bu kapsamda ele alınması gereklidir. Kullanıcılara
yönelik bu denetimler, yaptırımlarla desteklenmeli ve
sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır.
Aylık Petrol Bülteni | Ağustos 2014
2
AYLIK SATIŞ VERİLERİ
AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ
(DENETLENMEMİŞ*)
DÖNEM: 2014 HAZİRAN
2013 HAZİRAN
MİKTAR
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 HAZİRAN
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Toplam Benzin (m3)
223.133
1.183.725
228.407
1.210.224
Toplam Motorin (m )
Kalorifer Yakıtı (ton)
Toplam Fuel Oil (ton)
Gazyağı (m3)
1.814.538
7.008
55.750
9.402.700
85.294
279.291
1.868.107
3.217
40.464
9.817.526
72.633
251.019
1.091
252.471
12.469
1.310.924
1.561
255.104
10.210
1.339.438
CİNSİ
3
Otogaz LPG (ton)
AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
Toplam Benzin (m3)
Toplam Motorin (m3)
228.407
%2,36
KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
%2,24
1.814.538
2013 HAZİRAN
MİKTAR
2014 HAZİRAN
MİKTAR
Toplam Fuel Oil (ton)
2014 HAZİRAN
MİKTAR
1.561
40.464
2014 HAZİRAN
MİKTAR
2014 HAZİRAN
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Gazyağı (m3)
12.469
%-18,12
10.210
2013 HAZİRAN
MİKTAR
251.019
2014 HAZİRAN
MİKTAR
Otogaz LPG (ton)
255.104
3.217
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
1.091
7.008
%-54,10
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
279.291
%43,08
Kalorifer Yakıtı (ton)
2013 HAZİRAN
MİKTAR
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
%-10,12
%-27,42
2013 HAZİRAN
MİKTAR
%4,41
Toplam Fuel Oil (ton)
Gazyağı (m3)
55.750
9.817.526
9.402.700
1.183.725
2013 HAZİRAN
MİKTAR
Toplam Motorin (m3)
1.210.224
1.868.107
%2,95
223.133
Toplam Benzin (m3)
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
Kalorifer Yakıtı (ton)
252.471
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Otogaz LPG (ton)
1.339.438
%-14,84
2014 HAZİRAN
MİKTAR
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
85.294
%1,04
2013 HAZİRAN
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
%2,18
72.633
1.310.924
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
* Bu raporda yer alan veriler PwC tarafından derlenmiştir. Katılımcı olmayan şirketlerin ürün satışlarına ait veriler, derleme çalışması kapsamında temin
edilemediği için, PwC’ye PETDER tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda miktarlara dahil edilmiştir.
Aylık Petrol Bülteni | Ağustos 2014
3
DİĞER SEKTÖREL VERİLER
17 TEMMUZ 2014 TARİHLİ TÜİK MOTORLU KARA TAŞITLARI RAPORU
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla
18.288.137 oldu
Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 18.288.137
adet taşıtın %52’sini otomobil, %16,3’ünü kamyonet,
%15,1’ini motosiklet, %8,7’sini traktör, %4,2’sini
kamyon, %2,3’ünü minibüs, %1,2’sini otobüs, %0,2’sini
ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Mayıs ayında 82.977 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 82.977 taşıt
içinde otomobil %52,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu
sırasıyla %22,7 ile motosiklet, %11,7 ile kamyonet,
%6,4 ile traktör takip etti. Taşıtların %7’sini ise minibüs,
otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan
ayına göre %7,7 arttı. Bu artış otomobilde %6,8,
minibüste %11,2, otobüste %6,7, kamyonette %8,9,
kamyonda %8,6, motosiklette %11, traktörde %4,3
olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlar %44,9 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına
göre %39,2 azaldı
Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı
yapılan taşıt sayısı %39,2 azalırken, bu azalış otomobilde
%43,1, minibüste %16,8, otobüste %62,5, kamyonette
%49,8, kamyonda %13,1, motosiklette %29,5, özel
amaçlı taşıtlarda %68,4, traktörde %8,1 oldu.
Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %41,4 oldu
Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 9.514.881 adet
otomobilin %41,4’ü LPG’li, %30,2’si benzinli, %27,9’u
dizel yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin
oranı ise %0,5’tir.
ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI
(AKDENİZ PİYASALARI) - Temmuz 2014
Brent($/bbl)
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
31.Tem.14
780
915
980
01.Tem.14
790
920
1000
960
910
940
905
%-4,0
800
%-1,8
925
1020
106,02
810
930
%-7,9
1040
112,29
820
935
1060
%-5,6
LPG CIF ($/ton)
Motorin CIF ($/ton)
Benzin CIF ($/ton)
1080
770
760
750
1068,25
984,25
932,15
915,3
808,62
776,1
01.Tem.14
31.Tem.14
01.Tem.14
31.Tem.14
01.Tem.14
30.Haz.14
TÜRKİYE POMPA FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA) - Temmuz 2014
2,16
2,14
%-3,3
2,12
2,10
2,08
2,06
2,04
2,15
2,08
01.Tem.14
31.Tem.14
LPG (TL/lt)
Motorin (TL/lt)
Benzin (95) (TL/lt)
1,52
2,19
2,18
2,17
2,16
2,15
2,14
2,13
2,12
2,11
2,10
1,50
1,48
%-2,3
%5,6
1,46
1,44
1,42
1,40
2,18
2,13
01.Tem.14
31.Tem.14
1,38
1,42
1,5
01.Tem.14
31.Tem.14
Kaynaklar: Argus Media Ltd, London, UK; http://www.epdk.gov.tr/; http://www.wtrg.com
Aylık Petrol Bülteni | Ağustos 2014
4
MADENİ YAĞ VERİLERİ
Madeni Yağ Tüketimi (ton)
80.427
%-4,04
77.175
2013 2. Çeyrek
2014 2 .Çeyrek
Veriler PwC tarafından 8 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. Türkiye genelini ifade etmemektedir.
PETDER Tarafından Toplanan Atık Motor Yağı Miktarları
(TEMMUZ 2014)
Aylık Petrol Bülteni | Ağustos 2014
5
Download

Ağustos 2014