MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuracak adayların, 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla
değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış
olmaları şartıyla;
PROFESÖR kadroları için;
Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim,
anabilim/anasanat dalını, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri
eser veya yayınlarını belirttikleri dilekçelerine; özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı
suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı
suretini, öğrenim belgelerini, bilimsel/sanatsal yayınlarını, kongre ve konferans
tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bilim/sanat eserlerini, icralarını ve bunlara
ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten
doktora veya sanatta yeterlik, yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen
yayın listelerini (6) takım dosya halinde ekleyerek Üniversitemiz
REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)
DOÇENT kadroları için;
Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim,
anabilim/anasanat dalını belirttikleri dilekçelerine; doçentlik başarı belgesini,
özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine
özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgesini, yayın listelerini, bilimsel/sanatsal
yayınlarını içeren (4) takım dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE,
şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır)
YARDIMCI DOÇENT kadroları için;
Adayların, başvurdukları birim, bölüm ve bildikleri yabancı dili belirttikleri
dilekçelerine; özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini,
(2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini,
öğrenim belgelerini, yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal
çalışmalarını, doktora/sanatta yeterlik belgesini, dosyaları ile birlikte (4) takım
halinde ekleyerek, ilgili DEKANLIĞA/MÜDÜRLÜĞE/YÜKSEKOKULA şahsen
veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır)
Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son
başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar
başvuru yapılabilecektir.
Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili
birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
ANABİLİM/ANASANAT DALI
UNVANI ADET
AÇIKLAMALAR
İç Mimarlık
Prof.
1
Mimarlık Lisans
kökenli olmak,
Doçentliğini Tasarım
(Mimarlık) Bilim
alanından almış,
Etkileşimli Mekan
Tasarımı ve Bulanık
Mantık ile Mekan
Analizi konularında
çalışmaları olmak.
Yapı Bilgisi
Prof.
1
Çelik Yapım
Teknolojileri, Büyük
Açıklıklı Çelik Yapılar,
Hafif Çelik Yapılar ve
İleri Teknoloji Yapıları
konularında çalışma
yapmış olmak.
Şehircilik
Doç.
1
Doçentliğini Şehir ve
Bölge Planlama
alanında almış
olmak, Konut
Alanlarında
Toplumsal ve
Mekânsal Ayrışma
konusunda çalışmış
olmak, Kent
Planlama ve Kentsel
Tasarım İlişkisi
konusunda çalışmış
olmak, Mekânsal
Gelişim, Kent
Planlama ve Kentsel
Tasarım Konularında
Yarışma Projeleri ve
Araştırma
Projelerinde çalışmış
olmak.
Şehircilik
Doç.
1
Mimarlık Temel
Alanda Şehir ve
Bölge Planlama Bilim
Alanında Doçentlik
ünvanı almış olmak,
"Kent Planlaması,
Koruma Planlaması,
Kentsel Tarih, Coğrafi
Bilgi Sistemleri ve
Mekansal Analizler"
alanında
uzmanlaşmış olmak.
Bina Bilgisi
Doç.
1
Mimar kökenli olmak,
en az on yıl
Bina Bilgisi Bilim
Dalında çalışmış
olmak, Doktora
çalışmasını Bina
Bilgisi programında
Mimari Tasarım
alanında yapmış
olmak, Fiziksel
Engelliler ve
Geleneksel Mimari
Belgeleme
konularında çalışmış
olmak.
Bina Bilgisi
Yrd. Doç. 1
Mimar kökenli olmak,
"Mimarlıkta Yer
Kavramı" konusunda
Doktora yapmış
olmak, en az on yıl
Bina Bilgisi Bilim
Dalında çalışmış
olmak, iyi derecede
Fransızca ve İngilizce
olmak.
2013/3872 ESAS
MİMARLIK FAKÜLTESİ
ANABİLİM/ANASANAT DALI
Bina Bilgisi
Bina Bilgisi
UNVANI ADET
Yrd. Doç. 1
Yrd. Doç. 1
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Yrd. Doç. 1
Yapı Bilgisi
Yrd. Doç. 1
Yapı Bilgisi
Yrd. Doç. 1
Yapı Bilgisi
Yrd. Doç. 1
Mimarlık Tarihi
Yrd. Doç. 1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ANABİLİM/ANASANAT DALI
Seramik Tasarımı
UNVANI ADET
Prof.
1
Temel Sanat Eğitimi
Doç.
1
Fotoğraf
Doç.
1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM/ANASANAT DALI
Geometri
UNVANI ADET
Prof.
1
Klasik Arkeoloji
Prof.
1
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Prof.
1
Kurumlar Sosyolojisi
Prof.
1
AÇIKLAMALAR
Mimar kökenli olmak,
"Mimari Tasarımda
Kullanıcı Katılımı"
konusunda Doktora
yapmış olmak, en az
on yıl Bina Bilgisi
Bilim Dalında
çalışmış olmak, iyi
derecede Fransızca
ve İngilizce bilmek.
Mimar kökenli olmak,
"Mimari Tasarımda
Temsil" konusunda
Doktora yapmış
olmak, en az on yıl
Bina Bilgisi Bilim
Dalında çalışmış
olmak, iyi derecede
Fransızca ve İngilizce
bilmek.
Endüstri Ürünleri
Tasarımı Lisans
mezunu olmak,
Doktora çalışmasını
Endüstri Ürünleri
Tasarımı alanında
Domestic Tıp Teknik
Araçları Tasarımı
konusunda
tamamlamış olmak,
bu alanda yayınlar
yapmış olmak.
Yapı Fiziği ve
Malzemesi Bilim
Dalında Doktora
yapmış olmak.
Yapı Bilgisi Bilim
Dalında Doktora
yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği
Lisans mezunu
olmak, Yapı Bilimleri
alanında Doktora
yapmış, Betonarme
ve Tarihi Yığma
Yapıların
Güçlendirilmesi,
Ahşap Yapılar ve Lifli
Çimento Esaslı
Kompozit Malzemeler
konularında çalışmış
olmak.
Mimarlık Tarihi ve
Kuramı alanında
Yüksek Lisans ve
Mimarlık Tarihi
alanında Doktorasını
tamamlamış olmak,
Mimarlık Kavramları,
Eleştirel Mimarlık ve
Mimarlığın çeşitli
sanat disiplinleriyle
ilişkileri konusunda
çalışmalar yapmış
olmak.
AÇIKLAMALAR
Heykel alanında
Sanatta Yeterlilik
yapmış olmak,
Seramik-Heykel
alanında deneyimli
olmak.
Temel Eğitim
alanında 4 yıl öğretim
üyesi olarak görev
yapmış olmak.
Stereoskopik
Fotoğraf alanında 3
yıl ders vermiş olmak,
Sanat Fotoğrafı
Tasarımı alanında en
az 3 yıl ders vermiş
olmak.
AÇIKLAMALAR
Tek Terimli Eğriler ve
Arf Teorisi
konularında
çalışmalar yapmış
olmak.
Antikçağ Nümismatik'i
üzerinde uzman
olmak.
Kıta Felsefesi,
özellikle Kant ve
Heidegger Felsefesi
üzerine çalışmış ve
yayın yapmış olmak;
ayrıca Matematiksel
Mantık ve Bilim
Felsefesi üzerine
çalışmış ve yayın
yapmış olmak.
Toplumsal Cinsiyet,
Aile Sosyolojisi ve
Eğitim Sosyolojisi
alanında çalışıyor
olmak, ilgili alanlarda
ve Eğitim Materyalleri
konusunda yayın
sahibi olmak.
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Doç.
1
Yakınçağ Tarihi
Doç.
1
Sosyometri
Doç.
1
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Yrd. Doç. 1
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat
Yrd. Doç. 1
Uygulamalı Sosyoloji
Yrd. Doç. 1
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yrd. Doç. 1
Sistematik Felsefe ve Mantık
Yrd. Doç. 1
İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI
ANABİLİM/ANASANAT DALI
UNVANI ADET
Çağdaş Dans
Yrd. Doç. 1
Üfleme ve Vurma Çalgılar
TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
VE ONARIM YÜKSEKOKULU
ANABİLİM/ANASANAT DALI
UNVANI ADET
Taşınabilir Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım Yüksekokulu
Yrd. Doç. 1
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İI, Ataşehir İlçe, Küçükbakkalköy Mahalle/Mevkii, 2061 Ada No,
5 Parsel sayılı, 613,00 m2 miktarlı kat irtifaklı, 380/4224 arsa paylı, zemin kat 3 nolu konutun tamamı.
Daireye girişte bir hol, hole açılan salon, mutfak ile bir koridorda üç yatak odası ve banyo-tuvalet
mahalleri mevcuttur. Döşemeler ıslak zeminlerde seramikle, salon odalar laminat parke ile kaplıdır.
Mutfakta tezgah altı üstü dolapları, banyoda küvet, klozet ve hilton lavabo vardır. Daire takriben net
110,00 m2 sahalı olup dairede doğalgaz yakıtlı kombi kat kalorifer tesisatı vardır. Bina vasat üstünde
malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olup binada su, elektrik, doğalgaz tesisatları bulunmaktadır. Bina 5
yıllıktır.
Adresi
: İstanbul İI, Ataşehir İlçe, Küçükbakkalköy Mahalle, Aksakal Sok., No:5, zemin
kat, D:3
Yüzölçümü
: 110.00 m2
Arsa Payı
: 380/4224
İmar Durumu
: Söz konusu 5 parsel; 18/01/1994-19/03/2012 t.t.'li 1/1000 ölçekli
Küçükbakkalköy Uygulama İmar Planında, bina yüksekliği H:9,50 m. İrtifalı, ayrık blok nizam konut
alanında kalmaktadır.
Kıymeti
: 330.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü
: 05/06/2014 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü
: 01/07/2014 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri
: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2013/3872 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B.: 23896 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Yrd. Doç. 1
Kent ve Mekan,
Emek, Küreselleşme
Çalışmaları, Sakatlık
Çalışmaları, Klasik
Sosyoloji Teorileri ve
Nitel Araştırmaları
konularında çalışmış
olmak.
XIX. ve XX. Yüzyıl
başında Rusya
Türkleri hakkında
araştırma yapmış
olmak ve Rusça
bilmek.
Türkiye Sineması,
Psikanaliz ve
Sosyoloji alanında
araştırmalar yapmış
olmak.
Bilim Felsefesi, Bilim
Etiği, Teknoloji
Felsefesi,
Mühendislik Etiği
konularında yayın
yapmış olmak ve ders
vermiş olmak.
Geç Antik ve Doğu
Roma Mimarisi ve
Yerleşimleri alanında
uzman ve yayın
sahibi olmak.
Kadın Çalışmaları
alanında Yüksek
Lisans yapmış olmak,
Siyaset Sosyolojisi
alanında Doktora
yapmış olmak.
İngiliz Dili ve
Edebiyatı alanında
doktora yapmış olmak
ve İngiliz Rönesans
tiyatrosu üzerine
çalışmalar yapmış
olmak.
Sanat ve Politika,
Sanat
Fenomenolojisi,
Psikanaliz, PostYapısalcılık ve
Yapısöküm
konularında çalışmış
ve ders vermiş olmak,
yayın yapmış olmak
AÇIKLAMALAR
Çağdaş veya Modern
Dans alanında
Lisans, Yüksek
Lisans ve Sanatta
Yeterlik derecelerine
sahip olmak, Çağdaş
veya Modern Dans
Tekniği, Repertuar ve
Pilates derslerinde
eğitmenlik yada
asistanlık deneyimi
olması, Yurtiçi ve
Yurtdışındaki
etkinliklerde, dansçı
ve koreograf olarak
yer almış olması.
Devlet
Konservatuvarlarında
Flüt alanında ders
vermiş olmak,
Yurtdışında ve
Yurtiçinde sanatsal
faaliyetlerde
bulunmuş olmak,
Barok dönemi
alanında
uzmanlaşmış olmak.
AÇIKLAMALAR
Kimya Mühendisliği
Bölümünden
mezun olmak,
Arkeometri Yüksek
Lisans ve Doktora
programlarından
mezun olmak,
Arkeometrik
yöntemler ile tarihi
seramiklerin ve
emayelerin üretim
teknikleri, pigment
karakterizasyonunun
belirlenmesi
konularında
çalışmalar yapmış
olmak, Raman, XRD
ve XRF cihazlarının
kullanımında ve
petrografik
analizlerinde
deneyimli olmak.
B.: 23855
www.bik.gov.tr
İLAN
ANTALYA ASLİYE
2. TİCARET MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞINDAN
Esas No: 2012/498
Karar No: 2014/36
Temlik alan LBT Varlık Yönetim
A.Ş. tarafından davalı İbrahim Araz
aleyhine açılan itirazın iptali davasında,
davalı İbrahim Araz'a ilanen tebligat
yapılmasına karar verilmiş olmakla,
yapılan yargılama sonunda davanın
reddine dair verilen 29.01.2014 gün ve
2012/498 esas 2014/36 karar sayılı
kararın iş bu ilanın yayın tarihinden
itibaren 7 gün sonra 15 günlük temyiz
süresi başlayacağı hususu ile davacı
vekilinin usul ve esastan bozulmasını
talep eden temyiz dilekçesinin de ilan
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ
yapılmış sayılacağı davalı İbrahim Araz'a
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Not: Müzekkere elden takiplidir.
B.: 24021 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

tc istanbul anadolu 10. icra dairesi ant 2. ticar başk