Yeni Şehir Mahallesi E-80 Güney Yan Yol
Rumi Sokak No:29 Ataşehir/İstanbul
T: +90 216 455 14 14 pbx
F: +90 216 455 14 84
E: [email protected]
www.azerturkgroup.com
2
Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern
yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama yolunda emin adımlarla yürümeye devam edecek. Bu
uzun ve meşakkatli yolda öncelikle kendi insanımıza duyduğumuz sonsuz güven ve buna bağlı olarak kaliteye, teknolojiye, yeniliğe,
kurumsallaşmaya verdiğimiz önemle bunu başaracağımıza inanıyoruz.
Bizler, değerli kurucumuzun çalışma azmine, zorlukları aşma kabiliyetine, bitip tükenmeyen sabrına, yenilikçiliğine, dürüst kişiliğine,
müşteri saygısına, teknoloji takipçiliğine, vizyonerliğine, yatırım tutkusuna ve ülke sevgisine tanıklık ettik. Onun bizlere miras bıraktığı
bu öğretiler, AzerTürk Group’un değişmeyecek değerleridir.
AzerTürk Group olarak, teknolojinin sağladığı tüm olanaklardan azami şekilde faydalanmak, en güncel çalışma metotlarını kullanmak,
işinde uzman, deneyimli, dinamik ve kendini geliştirebilen kadrolarla çalışmak temel prensibimizdir. Dürüst ve ekip çalışmasına değer
veren bir yönetim anlayışına sahibiz. Deneyimini ve birikimini kullanarak çözüm üreten, fark yaratan bir firma olarak sektörde uzun
yıllar hizmet verecek olma inancımızı hiç kaybetmedik. Bu değerler ile oluşturduğumuz markayı yeni nesillere daha güçlü olarak
aktaracağımıza gönülden inanıyoruz.
In 2014, when we celebrate our 34th anniversary; our company will continue to put its signature under the developments and
modern innovations in the sector and take firm steps toward making new contributions to the national economy as a young and
dynamic company. On this long and hard way; we believe that we will achieve this with our full confidence in our people and the
importance we attach to quality, technology, innovation, institutionalization.
We witnessed the determination to work, capability to overcome the difficulties, endless patience, innovativeness, honest personality,
customer respect, technology follower, vision holder personality, investment passion and country love of our valuable founder.
These precepts passed to us are the unchangeable values of AzerTürk Group.
As AzerTürk Group, it is our main principle to make maximum use of all technological opportunities, to use the latest work methods,
to work with the qualified, experienced, dynamic and self-improving staff. We have an honest management understanding which
values the team work. We have never lost our belief in serving in the sector for long years as a company which produces solutions,
creates difference using its experience and knowledge. We believe wholeheartedly that we will transfer the brand we have created
with these values to the new generations stronger.
Hanifi Tekin
Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman
3
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz
We endeavor to deserve your trust
4
Sektöründe müşterilerine sürekli yenilikçi ve alternatif
hizmetler sunan AzerTürk Group gelişen ve değişen global
yapıya ayak uydurmak ve daha etkin bir ticaret yapmak
adına kendisine yurtdışında ithalat-ihracat, nakliyat, yurtdışı
gayrimenkul satışı ve yurtdışı altyapı-üstyapı inşaat alanlarında
da hizmet alanları oluşturmuş ve faaliyete geçirmiştir.
Sürekli büyümenin kaçınılmaz sonucu olarak AzerTürk Group
bünyesinde kurulan şirketler, dış ticaret ve nakliyat sektöründe
de koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışını koruyarak
uluslararası arenada büyük hedeflere ulaşmayı planlamaktadır.
Yurtdışı gayrimenkul satışı ve yurtdışı altyapı-üstyapı inşaat
hizmetlerini her dönem bir üst aşamaya taşıyan AzerTürk
Group yüksek deneyimi ve gelişmeye verdiği önem sayesinde
müşterilerine dünya standartlarına uygun, kaliteli ve güvenilir
bir hizmet sunmaktadır.
AzerTürk Group which continuously offers innovative and
alternative services to its customers has created and launched
service fields also in overseas import-export, transportation,
overseas real estate sales and overseas infrastructuresuperstructure construction in order to keep pace with the
developing and changing global structure and doing more
efficient business.
Companies established within AzerTürk Group as an
inevitable result of continuous growth plan to reach big
targets in the international area keeping the unconditional
customer satisfaction understanding in foreign trade and
transportation sectors.
Always taking overseas real estate sales and overseas
infrastructure-superstructure construction services one
step ahead, AzerTürk Group offers high-quality and reliable
service to its customers at world standards thanks to its high
experience and importance given to the development.
5
azerturkgroup.com
6
Gayrimenkul alım satımı, kiralama, arazi geliştirme, proje
tasarımı ve satış alanındaki uzmanlığını geleceğe taşıma
hedefinde olan Demtaş Gayrimenkul Yatırım, hayata
geçirdiği nitelikli ve çok özel projelerle mutlu yaşam
alanları ve kazançlı yatırımlar sunuyor, yatırım yaptığı
bölgelerin gelişmesine katkıda bulunuyor. Birikimi ve
yetkin personeliyle satıcı ve müşteri arasında bir köprü
vazifesi görüyor.
DEMTA REAL ESTATE INVESTMENT
Aiming to carry its expertise in real estate purchase and
sale, lease, land development, project design and sales to
the future, Demtaş Real Estate Investment offers happy
living spaces and profitable investments with the qualified
and very special projects it realizes, and contributes to the
development of the regions in which it makes investment.
It serves as a bridge between the seller and customer with
its knowledge and qualified personnel.
7
Sizin adınıza en doğru kararı verir
It makes the right decision for you
8
Arazi Geliştirme / Land Development
Geliştirdiği her projede büyük bir fark yaratan ve yeni bir
yaşam tarzı sunan Demtaş Gayrimenkul, yüksek prestijli arazi
geliştirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.
Demtaş Gayrimenkul satın aldığı arsaları profesyonel ekibi
ile değerlendiriyor, en uygun fizibilite şartlarını belirliyor,
müşterisinin gereksinimleri ve bütçesi doğrultusunda araziyi
iyileştirip geliştiriyor.
Yatırımcıları için mevcut arsaya en uygun fonksiyonun
belirlenmesi, konseptin oturtulması, projenin geliştirilmesi,
imar araştırmaları, hukuki değerlendirmeler ve kontratlar,
inşaat maliyetlerinin ve toplam satış-kiralama hasılatlarının
analizi, satış ve pazarlama hizmetlerinin organizasyonu, medya
planlaması süreçlerini baştan sona en doğru şekilde yönetiyor.
• Gayrimenkul geliştirme
• Gayrimenkul finasman ve pazarlama
• Proje organizasyonu
• Proje kontrolörlük hizmetleri
• Etüt mevzi imar planı tadilat ve geliştirme
• Parselasyon
• Kat karşılığı taahhüt
• Yatırım fizibilite ve çalışmaları
ile müşterilerine hizmet vermektedir.
It serves to its customers with:
• Real estate development
• Real estate financing and marketing
• Project organization
• Project control services
• Survey site zoning plan alterations and development
• Parceling
• Commitment against flat
• nvestment feasibility and work
Creating big difference and offering a new life style in each
project developed, Demtaş Real Estate realizes prestigious
land development activities.
Demtaş Real Estate evaluates the lands it buys with its
professional team, determines the most appropriate feasibility
conditions, improves and develops the land according to the
needs and budget of its customer.
It entirely manages the processes of determination of the
most appropriate function for the existing land, apprehension
of the concept, development of the project, zoning research,
legal evaluations and contracts, analysis of construction costs
and total sales-lease revenues, organization of sales and
marketing services and media planning for its investors in the
most correct way.
9
Hayallerinizi gerçekleştirir
It makes your dream come true
10
Dempark Başakşehir / Dempark Başakşehir
Toplam 190.000 m2 alana sahip arsa, 2010 yılında firmamız
tarafından, ilgililerinden satın alınmıştır. Satın alma süreçleri
tamamlandıktan sonra, 0,50 emsale sahip konut alanı olan
taşınmaz için geliştirme ve yatırımcı çalışmaları başlamıştır.
Bölgenin gelişme kaynakları ve yönlerinin profesyonel
analizi yapılmış, ekip çalışması ile tespit edilen hedefler
doğrultusunda çalışmalara devam edilmiş, imar durumu
2,00 emsal, konut+ticaret şeklinde yeniden düzenlenerek son
haline getirilmiştir.
Total 190.000 m2 land was bought by our company in 2010.
After the purchase process is completed, development and
investor work began for the immovable property having 0,50
equivalent housing zone.
Development resources and aspects of the area were
professionally analyzed, and the work continued according
to the targets set by team work, and the zoning status was
rearranged and finalized in the form of 2,00 equivalent,
residence+workplace.
11
Deneyim, vizyon ve estetik çözümler
Experience, vision and esthetic solutions
12
Dempark Bahçeşehir
Dempark Bahçeşehir
Farklı nitelikteki arsalar satın alınarak projeye uygun şekilde
arazi geliştirme çalışması yapılan, göz alıcı mimarisi ve modern
tasarımıyla Bahçeşehir’in en prestijli yaşam merkezi projesi.
Most prestigious living space project of Bahçeşehir with
its attractive architecture and modern design, with land
development according to the project on different lands
purchased.
13
Mutlu ve huzurlu yuvalar sunar
Offers happy and peaceful homes
14
Deniz Projesi / Deniz Project
Yaşam standartlarını değiştiren, beklentilerin ötesinde bir
yaşam hayali, bir huzur ve konfor ortamı ve güvenli bir gelecek
kurgulayanlar için ideal bir konut ve alışveriş merkezi projesidir
Deniz.
Her ihtiyacı karşılayan kullanım alanları, yüzme havuzu,
mükemmel bir çevre düzeni, yürüme ve bisiklet yolları, yüksek
yaşam teknolojisi, özel otoparkı ve üstün güvenlik donanımıyla
standartlarınızı değiştiren Deniz, konut ve AVM birlikteliğidir.
Modern ve güçlü mimari çizgisiyle, estetik kaygısı olanların
görsel duygularına hitap ediyor. Burada yaşayan herkesin
yaşam şartlarını kolaylaştırıyor.
Deniz is an ideal residence and shopping center project
which changes the life standards for the ones who have a life
dream beyond the expectations, look for peace and comfort
and safe future.
Changing your standards with the usage areas for all needs,
swimming pool, perfect landscaping, walking and bicycle
routes, high technology of living, private car park and superior
security equipment; Deniz is a combination of residence
and Shopping Mall. It addresses to the visual senses of the
ones having aesthetic concern with its modern and strong
architecture line. It facilitates the life conditions of everybody
living here.
15
Şehri yeniden dizayn ediyor
It redesigns the city
16
Yeşilvadi Konakları / Yeşilvadi Mansion
İstanbul’un en gözde konut sitesi olan Yeşil Vadi’nin arsa
geliştirme işi, Demtaş Gayrimenkul Yatırım tarafından
yapılmıştır. Toplam 120.000 m² alana sahip projenin, alımsatım- geliştirme organizasyonu Demtaş Gayrimenkul Yatırım
A.Ş. tarafından yapılmış, ülkemizin güzide yatırım ve inşaat
firmaları ile birlikte başarılı bir çalışma ortaya konmuştur.
Land development work of Yeşil Vadi, which is the most
favorite residence site of Istanbul, was realized by Demtaş Real
Estate Investment. Purchase-sale-development organization
of the project with total 120.000 m2 area was realized by
Demtaş Gayrimenkul Yatırım A.Ş., and successful work was
executed with distinguished investment and construction
companies of our country.
17
Bakış açınızı değiştiren projeler
Projects which change your point of view
18
Demtaş Martı Projesi
Demtaş Martı Project
Dempark’ın satın aldığı arsalar üzerinde başlattığı geliştirme
çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan proje, araziye en
uygun fonksiyonlar belirlenerek son halini almıştır. Martı
proje, tüm dairelerin denizi gördüğü özel tasarımı ile dikkat
çekmektedir.
The project which came into view as a result of the
development work started by Dempark on the lands it
purchases has taken its final form designating the most
appropriate functions for the land. Martı project attracts
the attention with its special design where all apartments
overlook the sea.
19
Özel tasarım, yenilikçi bir yapı
Special design, innovative structure
20
21
İşinize değer katar
It adds value to your business
22
Demtaş Eskişehir AVM / Demtaş Eskişehir Shopping Mall
Şehrin dinamizmine uygun dizaynıyla, gözde yaşam merkezi
projesi. 50.000 m² kiralanabilir alana sahip projede, ulusal ve
uluslararası mağazalar, hipermarket, teknoloji market, yeme
içme alanları ve eğlence birimleri yer almaktadır. Açık ve
kapalı olmak üzere toplam 800 araç kapasiteli otoparkın da
bulunduğu Eskişehir AVM Projesi ile, Demtaş Gayrimenkul
alışveriş kültürüne yeni bir boyut kazandırmıştır.
Favorite living center project with its design suitable for the
dynamism of the city. There are national and international
stores, hypermarket, technology market, food court and
entertainment units in the project having 50.000 m2 rentable
area. Demtaş Real Estate has brought a new dimension to the
shopping culture with Eskişehir Shopping Mall project which
has open and closed car park of total 800 vehicles.
23
azerturkgroup.com
24
Yurt içi ve yurt dışı mimari tasarım, proje ve uygulamaları
ile dekorasyon konusunda hizmet veren Mimkon
sektörde yarattığı çağdaş ve fonksiyonel mekanlarla fark
yaratmaktadır. Kurumların ihtiyaçlarına yönelik tasarımlar
ve bu tasarımların özgün yapılarıyla kaliteli, estetik, çağdaş
ve ergonomik çevreler yaratmaya özen gösteren Mimkon,
teknik danışmanlık, iç dekorasyon, proje ve proje yönetimi
alanlarında da müşterilerine hizmet vermektedir.
Serving in the field of decoration with its domestic and
overseas architectural design, project and applications,
Mimkon creates difference with modern and functional
spaces created in the sector. Mimkon cares to create
designs for the needs of the companies and high-quality,
esthetic, modern and ergonomic environments with
unique structures of these designs; and serves to its
customers in the fields of technical consultancy, internal
decoration, project and project management.
25
Modern yapılar çağdaş sanatla buluşuyor
Modern structures meet contemporary art
26
Mimkon / Mimkon
Mimkon, yapıları hayallerinizle birleştiriyor. Estetik dünyası
geniş proje ekibiyle müşterilerine özgün tasarım seçenekleri
sunmakta, konsept projeden uygulama projesine kadar çok
geniş bir yelpazede kapsamlı dekorasyon hizmeti vermektedir.
Tüm projelerin hem geliştirme hem de uygulama
hizmetlerinde gelişmiş tasarım teknikleri ve teknolojileri
kullanılmaktadır.
Tasarımın istenen fonksiyonu yerine getirmesi ve aynı zamanda
cezbedeci estetiğe sahip olması gerektiğini düşünen Mimkon;
fiziki konum, zaman, yapım maliyeti ekonomisi, kullanıcı ve
fonksiyonel kriterlerini en doğru şekilde ele almaktadır.
Mimkon özellikle yurtdışı projeleri için özel çalışmalar
yapmakta, bu projelerde mekan yapma ve yapı kurma
becerisini, kentin değerleri ile bütünleştirmeyi amaçlamakta,
tasarımları işin doğasına ve müşterinin isteklerine göre
gerçekleştirmektedir.
Mimkon unites the structures with your dreams. It offers
unique design options to its customers with its project
team having wide esthetic vision, and provides extensive
decoration service in a wide range from concept project to
application project.
Improved design techniques and technologies are used both
in development and application services of all projects.
Mimkon addresses physical location, time, construction cost
economy, user and functional criteria in the most correct way,
thinking that the design should fulfill the function requested
and have attractive appearance.
Mimkon performs special work for especially foreign projects,
aims to integrate the space creation and structuring skills
with the values of the city in these projects, and realizes the
designs according to the nature of the work and requests of
the customer.
27
Güven Konutları Cezayir
Güven Residence Algeria
300.000 m2 İnşaat alanı
Mimari proje ve proje yönetimi
iç dekorasyon
300.000 m2 construction area
Architectural project and
project management Internal
decoration
28
İdealistkent Konut Kompleksi İstanbul
Idealistkent Residence Complex Istanbul
55 VİLLA
30.000 m2 İnşaat alanı
mimari projelendirme
İstanbul
55 Villas
300.000 m2 construction area
Architectural project
Istanbul
29
Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı Aşkabat / Türkmenistan
Turkmenistan Presidency Ashgabat / Turkmenistan
Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı
ofis dekorasyonu
4500 m2 iç dekorasyon projelendirme
Aşkabat / Türkmenistan
Turkmenistan Presidency
Office decoration
4500 m2 internal decoration project preparation
Ashgabat / Turkmenistan
30
Gold Line Takı Üretim Tesisi / İstanbul
Gold Line Jewellery Production Facility / Istanbul
Golden Line Takı Üretim Tesisi
13.500 m2 inşaat alanı
Teknik danışmanlık ve mimari
İstanbul
Golden Line Jewellery Production Facility
13.500 m2 construction area
Technical consultancy and architecture
Istanbul
31
Spor Akademisi / Eskişehir
Sports Academy / Eskişehir
40 Derslik Spor Akademisi Kompleksi’nin
13.500 m2 inşaat alanı bulunmakadır.
Mimari projenlendirmesi de tarafımızdan
yapılan kompleks Eskişehir’de bulunmaktadır.
Sports Academy Complex consisting of 40
classes has 13.500 m2 construction area.
This complex, the architectural project of
which was prepared by us, is in Eskişehir.
32
Spor Kompleksi / Rize
Sports Complex / Rize
Rize’nin sportif, sosyal ve ekonomik
yapısına olumlu bir katkı yapan,
modern ve çok amaçlı spor tesisi.
Modern and multi-purpose sports facility
which makes positive contributions to sports,
social and economic structure of Rize.
33
azerturkgroup.com
34
Azer Türk Group’un inşaat sektöründe 20 yıldır faaliyet
gösteren firması Demtaş İnşaat, 2005 yılından itibaren
yenilenen kurumsal yapısı ile yoluna Tekin Yapı olarak
devam etmektedir. Ürettiği yapılarda uyguladığı yenilikçi
tasarımları, ileri teknolojisi ve yüksek üretim hızı ile sektörde
çok kısa bir sürede farklı bir konum elde eden Tekin Yapı,
hayata geçirdiği her projeyle büyümeye ve ilerlemeye
devam etmektedir.
AzerTürk Group’s company Demtaş Construction, operating
in construction sector for 20 years, has been continuing its
activities as Tekin Yapı with its renewed corporate structure
since 2005. Tekin Yapı has obtained a different position in
the sector in a very short time with its innovative designs,
advanced technology and high production speed applied
in the structures it produces, and continues to grow and
improve with each project it realizes.
35
Geleceği şekillendiriyoruz
We shape the future
36
Tekin Yapı / Tekin Yapı
Tekin Yapı; ilk faaliyeti olarak önce Demtaş Plaza inşaatını
tamamlamış, hemen ardından hız kesmeden ÜmraniyeŞerifali’de Sweet Home adlı 98 dairelik konut projesini 18 ay
gibi çok kısa bir sürede müşterilerine teslim etmiştir.
Tekin Yapı kat karşılığı inşaat yapımında kaliteden ödün
vermeden en kısa sürede teslimi gerçekleştirerek mülk
sahiplerine büyük bir avantaj sunmaktadır. İşveren adına
inşaat faaliyetlerinin yaptırıldığı bir çalışma modeli olan
taahhüt işlerinde ise piyasa koşullarını sürekli takip eden Tekin
Yapı, güncel ve teknik maliyet analiz sistemlerini kullanarak
işverenler için mümkün olan en uygun fiyat koşullarını
sağlamaktadır.
Satın alınan veya anlaşma yapılan araziler üzerinde yüksek
standartlarda yaşanabilir şehirler inşa etmenin yanı sıra, her
türlü plaza, konut, site, alışveriş merkezinde kullanıcıların
ihtiyaçlarını da karşılamak ve yaşam alanlarının kalitesini
yükseltmek şirketimizin temel prensibi olmuştur.
Tekin Yapı completed Demtaş Plaza construction as its first
activity, and then it delivered Sweet Home residence project
of 98 apartments in Ümraniye-Şerifali within a short time of
18 months.
Tekin Yapı offers great advantage to the property owners in
construction against flat making deliveries in the shortest
time without sacrificing quality. And it continuously follows
the market conditions in the commitment work which is a
work model where construction work is executed on behalf
of the employer; and it uses the current and technical cost
analysis systems and provides the best price conditions
possible for the employers.
It is the main principle of our company to construct livable
cities on the lands purchased or contracted at high standards
and to meet the needs of the users in any plaza, residence,
site, shopping center and to increase the quality of the living
areas.
37
Ataşehir Demtaş Plaza
Ataşehir Demtaş Plaza
Ataşehir merkezde,
toplam 6 kat ve 576 m2 inşaat alanlı plaza.
In Ataşehir center,
Plaza with total 6 floors and 576 m2 construction area.
38
Demtaş Sancaktepe Plaza
Demtaş Sancaktepe Plaza
4.897 m2 arsa üzerinde, 8.438 m2 inşaatlı,
toplamda 7 katlı plaza
A plaza with total 7 floors,
On 4.897 m2 land, with 8.438 m2 construction area.
39
Sevdikleriniz için arzuladığınız her şey
Everything you desire for your loved ones
40
Sweet Home Evleri / Sweet Home
12 ay gibi kısa sürede tamamlanan, 12.000 m2 inşaata sahip,
4 blok ve 98 daireli konut projesi. Modern insanın ihtiyaç
duyacağı tüm olanakları bir arada yaşayabileceği, rahatı ve
mutluluğu için oluşturulan bir ev. Evin içinde yaşam son
derece kolay ve huzurlu olacak şekilde tasarlandı. Banyo,
mutfak ve diğer yaşam alanlarını modern lüks bir çizgide
birinci sınıf kaliteyle müşterilerimize sunuldu.
A residence project consisting of 4 blocks and 98 apartments,
on 12.000 m2 construction area, completed in 12 months.
A home created for the comfort and happiness of modern
people with all required facilities in one. The home is designed
to offer an easy and peaceful life. Bathroom, kitchen and other
living spaces have been presented to our customers in a
modern luxury line with first class quality.
41
Şerifali Konutları
Şerifali Residences
5 kat, 20 daire ve alt dükkanlı,
modern mimariye sahip
bir konut projesi.
A residence project with 5 floors,
20 apartments and stores,
having modern architecture.
42
Ataşehir Zirve Plaza
Ataşehir Zirve Plaza
Toplam inşaat alanı 3.400 m2
13 katlı iş merkezi.
13-storey business center
with total 3.400 m2 construction area.
43
Irak-Erbil Yol Yapım Çalışmaları
Iraq – Erbil Road Construction Work
Irak’ta Erbil şehri karayolunda
temel ve tek kat sathı kaplama
yapımı inşaatı.
Groundwork and monolayer
surface dressing construction
work on Erbil road in Irak.
44
Kütahya Dempark; Alışveriş keyfi ve yaşam merkezi
Kütahya Dempark; Shopping pleasure and living center
Eskişehir Yolu üzerinde, 16.560 m2 kapalı
alan ile iki kat üzerine inşa edilen Dempark
Alışveriş Merkezi, 8.000 m2 kiralanabilir
alana ve 750 araçlık otopark kapasitesine
sahip alışveriş ve yaşam merkezidir.
Dempark Shopping Center on Eskişehir
Road, with 16.560 m2 indoor space
constructed on two floors; a shopping
and living center with 8.000 m2 rentable
area and car park for 750 vehicles.
45
Kütahya Dempark AVM
Kütahya Dempark Shopping Center
AzerTürk Group bünyesinde bulunan Tekin Yapı şirketinin
yapmış olduğu Kütahya Dempark Eskişehir yolu üzerindeki
17 dönümlük arazi üzerine kurulmuştur. Tekin Yapı tarafından
geliştirilen ve tasarlanan Kütahya Dempark projesi orta ölçekli
alışveriş kültürü olan insanlara hitap edecek bir alışveriş merkezi
olacak. Ulaşımı kolay ve rahat olan bu AVM projemiz ulusal ve
uluslararası markalar adı altında restoran, eğlence, teknoloji
market, alışveriş marketi ve mağazalardan oluşmaktadır.
Kütahya Dempark built by Tekin Yapı company of AzerTürk
Group was constructed on a land of 17 decare on Eskişehir
road. Kütahya Dempark project developed and designed
by Tekin Yapı shall be a shopping center addressing to
the people having medium-sized shopping culture. Easily
and comfortably accessible this Shopping Center project
consists of national and international branded restaurants,
entertainment, technology market, shopping market and
stores.
46
Alışveriş merkezi projemizin adı Kütahya Dempark olarak
belirlenirken, içeriği ve mimarisi kurgulanırken , teknolojinin
son imkanlarından ve özelliklerinden yararlanılmıştır. Kaliteli
malzemeler kullanılarak inşa edilen bu alışveriş merkezimiz 2
katlı olarak yapılmıştır. Stratejik mağaza karması ve faaliyetlerine
göre ayrılan bölümlerle yüksek ziyaretçi potansiyeli barındıran
bu proje, 41 mağaza, 750 adet araçlık otopark ve 8.000 m2
kiralanabilir alandan oluşmaktadır. Tüm yönleriyle değişik ve
akılcı mimari planı ile tercihlere uygun yatırım alternatifleri
sunmaktadır.
Latest benefits and features of technology were used while
determining the name of the shopping center project as
Kütahya Dempark, and designing its content and architecture.
Built by using high-quality materials, this shopping center has
2 floors. This project consists of 41 stores, an open car park
for 750 vehicles and 8.000 m2 rentable area and has strategic
store combination and high visitor potential according to the
sections of different activities. It offers investment alternatives
according to the preferences with its different and rational
architecture plan.
47
azerturkgroup.com
48
Demtaş Akaryakıt Ürünleri; perakende sektöründeki yerini
ve satış grafiğini her geçen gün biraz daha yükseltmektedir.
AzerTürk Group güvencesi ve kayıtsız şartsız müşteri
memnuniyeti misyonuna bağlı olarak hizmet sunan
firmamızın uzun vadeli hedefleri arasında akaryakıt dağıtım
şirketi haline gelme vizyonu vardır.
DEMTAŞ FUEL
Demtaş Fuel Products increases its place and sales graphics
in the retail sector more every passing day. Among the
long-term targets of our company serving with AzerTürk
Group assurance and unconditional customer satisfaction
mission is the vision of becoming a fuel distribution
company.
49
Birlikte büyüyor, birlikte gelişiyoruz
We grow together, we develop together
50
Demtaş Akaryakıt / Demtaş Fuel
Sektöründe müşterilerine hep yenilikçi ve alternatif
hizmetler sunmayı planlayan Demtaş Akaryakıt Ürünleri,
AzerTürk Group’tan alınan miras ile perakende akaryakıt
satış istasyonları yanında, plan tadilatları ile de sektöre yeni
akaryakıt istasyonları kazandırmaktadır. Yapılan bu istasyonlar
AzerTürk Group tarafından ya işletilmekte ya da mülkiyeti ile
birlikte müşterilere satılmaktadır.
Demtaş Akaryakıt ürünleri ayrıca katıldığı ihaleler ile tüm resmi
kurum ve kuruluşlara, özel sektöre ve toptan akaryakıt ihtiyacı
olan her türlü kullanıcıya, toptan akaryakıt satışı yaparak bu
anlamda da pratik çözümler üretip proje destek hizmetleri
sağlamaktadır. Firmamız, rekabetin çok yoğun olduğu bu
sektörde istikrarlı büyümesini sürdürmek için çalışmalarına
aralıksız devam etmektedir.
Always planning to offer innovative and alternative services to
its customers in its sector; Demtaş Fuel Products brings new
fueling stations to the sector by plan amendments as well
as the retail fuel sale stations with the inheritance received
from AzerTürk Group. These stations are either operated by
AzerTürk Group or sold to the customers with their title.
Demtaş Fuel also sells on wholesale basis fuel to any official
institutions and bodies in the tenders, to private sector and
any user needing fuel on wholesale basis and produces
practical solutions and provides project support services. Our
company continues its work to sustain its steady growth in
the sector where there is too much competition.
51
azerturkgroup.com
52
Geleceğin teknolojilerini üretmek amacıyla yüzde yüz yerli
sermaye ile kurulan Demtaş Bilgi Sistemleri, farklı sektör ve
ölçekteki firmalara çağdaş ve uluslararası kriterlere uygun
çözümler sunmaktadır.
Demtaş Information Systems, established with one hundred
percent national capital to produce future technologies,
offers modern solutions meeting international criteria to
the companies in different sectors and with different size.
53
Geleceği şimdiden planlıyoruz
We plan the future in advance
54
Demtaş Bilişim / Demtaş Informatics
Demtaş Bilgi Sistemleri sürekli gelişen teknolojilerin, birbirleri
ile iç içe geçmiş uygulama alanlarında, kurumların, bilgi
teknolojisi yolculuğunu kolaylaştıran, elde edilen kazanımlarını
artıran ve yenilikçi yaklaşımlarla yeni değerler üreten güvenilir
bir iş ortağı olmayı hedeflemektedir.
Sunulan her iyi hizmetin başarı olarak geri döneceğine
inanan DEMBS, önceliklerini müşterilerinin yararını gözeterek
belirlemektedir. Önce müşterisini tanıyan ve onun ihtiyaçlarını
belirleyen DEMBS, en yaratıcı yazılım ve tasarım üzerinde
çalışır, ortaya çıkan çözümle müşterisinin gelişimine katkıda
bulunur ve dünya standartlarını yakalamasına yardımcı olur.
Demtaş Information Systems aims to become a reliable
business partner that facilitates the information technology
travel of the organizations in the interlocking application
areas of the ever-growing technologies, increases the
gains obtained and produces new values with innovative
approaches.
Believing that every good service provided will return as
success, DEMBS determines its priorities considering the
benefit of the customers. DEMBS first knows its customer
and determines its needs, and works on the most creative
software and design, and contributes to the development of
its customer with this solution created and helps it to reach
the world standards.
55
Kurumsal Kaynak Planlama
Dış Kaynak Kullanımı
Web Portal
Enterprise Resource Planning
Outsourcing
Web Portal
Demtaş Bilgi Sistemleri, geniş kapsamlı ve her sektöre
özel çözümleriyle Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise
Resource Planning) alanında yeni standartlar yaratıyor.
ERP çözümleri, iş süreçlerinin entegrasyonu ve işbirliği ile
maliyetleri düşürüp verimliliği arttırıyor.
DEMBS, Bilişim Teknolojisi operasyonunuzu sizin yerinize
yüksek kalite ve standartlarda üzerine alıyor ve BT ürünlerinizi
işinize maksimum katkıyı sağlayacak şekilde çalışmasını
garanti ediyor. Dış kaynak kullanımı hizmetlerimiz ile çalışma
verimliliğinizi arttırarak müşterisinin asıl etkinlik alanınızdaki
başarınızı yükseltiyor.
DEMBS Web Portal ve Intranet çözümleri, şirketlerin görsel ve
kurumsal kimliğinin internet üzerinde de aynı şekilde devam
etmesi için özel web sitesi tasarımları yapıyor, şirketle ilişkili
her türlü veri ve kaynağı tek bir şemsiye altında birleştiren
Portal çözümleri sunuyor.
Demtaş Information Systems creates new standards in
Enterprise Resource Planning field with its comprehensive
and sector-specific solutions. ERP solutions reduce the costs
and increase the productivity with the integration and
cooperation of business processes.
56
DEMBS undertakes your Information Technology operation
with high quality and standards and guarantees the
operation of your IT products with maximum contribution
to your business. It increases your business productivity with
our outsourcing services and increases your success in the
main effective area.
DEMBS Web Portal and Intranet solutions make special
website designs for the continuation of the visual and
corporate identity of the companies in the internet, and
provide Portal solutions which unite all data and resources
related to the company under a single roof.
Rfid Uygulamaları
Fiziksel Güvenlik
Rfid Applications
Physical Security
RFID teknolojileri, radyo frekansı yardımı ile nesneleri ve
canlıları tanımlamaya yarar. Bu teknoloji sayesinde işyeri,
hastane, okul, alışveriş merkezi, stad gibi her türlü alanda ve
yapıda bireylerin konumunu tespit edebilir, yasaklı alanlar
oluşturabilir, giriş-çıkışları takip ve kontrol edebilirsiniz.
Demtaş Bilgi Sistemleri’nin geliştirdiği fiziksel güvenlik
çözümleri ile farklı güvenlik ve iş sistemlerini tek bir
platformda yönetmek mümkün hale gelmektedir. Böylece
bağımsız sistemler birbirleri ile entegre edilerek insan
hatası azaltılmakta ve daha verimli güvenlik yönetimi
sağlanmaktadır.
It is possible to manage different security and business
systems from a single platform with the physical security
solutions developed by Demtaş Information Systems. Thus,
independent systems are integrated and the human error is
reduces and more efficient security management is ensured.
RFID teknolojileri ayrıca takip ve tasnif etmek gibi zaman
alan, yoğun emek gerektiren işleri kolaylaştırır; stok giriş
çıkışların takip ve kontrolünü sağlar; işletme, mağaza ve
imalathanelerdeki satış ve üretim süreçlerini otomatik hale
getirir.
RFID technologies help to identify the objects and living
creatures by radio frequency. You can locate the individuals
anywhere such as workplace, hospital, school, shopping
center, stadium etc., create forbidden zones and monitor
and control entries-exits thanks to this technology.
RFID technologies also facilitate the work taking time,
requiring intensive effort such as monitoring and classifying;
ensures tracking and control of stock input-output, and
automate the sales and production processes in enterprises,
stores and factories.
57
Id Kartlar
Dijital Arşiv
Yüz Tanıma ve Parmak izi Çözümleri
ID Cards
Digital Archive
Face Recognition and Fingerprint Analysis
DEMBS ID Kart Ürünleri, kamu, emniyet, güvenlik, ulaşım,
turizm, üretim, inşaat, finans ve diğer birçok sektörde
kullanılabilmektedir. ID kartlarda en son biyometrik teknolojiler
kullanılarak, farklı sektörler için alanında en iyi teknolojilerle
üretilmiş ürünlerle uygun kullanım sağlanmaktadır
DEMBS, belgelerinize hızlıca ulaşmak ve arşivinizi yönetilebilir
kılmak için fiziki belgelerinizi düzenleyip, elektronik ortama
aktardığı dijital arşiv hizmetiyle işlerinizi kolaylaştırıyor.
Belgelerin aranması, analiz edilmesi süreçlerini hızlandırarak
hizmet kalitesinin artmasını sağlıyor..
DEMBS otomatik ve eş zamanlı yüz tanımayı olanaklı kılan en
ileri biyometrik sistemleri kullanarak yüksek güvenlik hizmeti
sağlıyor. Yüz tanıma ve profesyonel parmak izi tanıma
ürünleri, hem bağımsız olarak tek başına, hem de her türlü
sistemle eş zamanlı olarak çalışacak altyapıya sahiptir.
DEMBS ID Card Products can be used in public, safety, security,
transportation, tourism, production, construction, finance
and many other sectors. The latest biometrical technologies
are used in ID cards, and the products produced with the
best technologies of the relevant fields for different sectors
provide appropriate use.
DEMBS facilitates your work by digital archive service
organizing your documents and transferring to the electronic
media to access your documents fast and make your archive
controllable. It expedites the search and analysis processes
of the documents and increases the service quality.
DEMBS uses the most advanced biometrical systems which
enable automatic and simultaneous face recognition
and provides high security service. Face recognition
and professional fingerprint recognition products have
the infrastructure to operate both independently and
simultaneously with any systems.
58
Bakım Hizmetleri
Mobil Çözümler
Maintenance Services
Mobile Solutions
DEMBS; mobil iletişim teknolojilerini, iş süreçlerinizi
değiştirecek, maliyetleri azaltacak ve şirketinizin rekabet
gücünü arttıracak çözümlere dönüştürüyor.
DEMBS, bakım hizmetleri ile bünyenizde bulunan
donanımlara ve yazılımlara belirlenmiş hizmet seviyelerine
göre arıza giderme, periyodik bakım ve yedek parça sağlama
hizmetleri sunuyor. BT ürünlerinizin bakım hizmetleri
sayesinde işinize maksimum katkı sağlayacak şekilde
çalışmasını güvence altına alıyor.
DEMBS offers troubleshooting, periodical maintenance and
spare part provision services to your software and hardware
according to the preset service levels. It ensures the
operation of your IT products with maximum contribution
to your work thanks to maintenance services.
İşletme içerisinde ve dışarısında üretim izleme, depo yönetimi,
etiketleme, sevkiyat, sahadan sipariş toplama, müşteri bilgileri
takibi, tahsilat yapma gibi süreçlerin takibi gibi çözümlerle
olası hataları engelleyerek; bilgilerin düzenli, tutarlı ve gerçek
zamanlı olmasını sağlayarak işletme verimliliğini arttırıyor.
DEMBS converts the mobile communication technologies
to the solutions which will change your work processes,
reduce the costs and increase the competition power of your
company.
It prevents the possible errors with solutions such as followup of the processes such as production monitoring, depot
management, labeling, shipment, order picking, customer
information follow-up, collection inside and outside the
enterprise and ensures that the information is organized,
consistent and real-time and increases the productivity of
the enterprise.
59
azerturkgroup.com
60
Demtaş Evrensel, AzerTürk Group’un şirketler zincirinin
şimdilik son halkası olarak kırtasiye ve ofis malzemeleri
sektöründe müşterilerine en iyi hizmeti vermek amacıyla
hayata geçirilmiştir.
DEMTAŞEVRENSEL
OFFICE & STATIONERY SOLUTIONS
Demtaş Evrensel has been established to provide the best
service to its customers in stationery and office materials
sector as the last ring of AzerTürk Group companies chain.
61
Ofis gereçlerinde yeni perspektifler
New perspectives in office supplies
62
Demtaş Evrensel Ofis & Kırtasiye Çözümleri
Demtaş Evrensek Office & Stationery Solutions
Demtaş Evrensel, dinamik ve çözüm odaklı anlayışıyla kırtasiye
pazarında tanınan bir üretici ve marka haline gelmiştir.
Kullanıcılarında alışkanlık yaratmış olan klasik ürünlerinin yanı
sıra, yaratıcı tasarımcıların yenilikçi çözümleriyle geliştirilen
yeni ürün grupları ile de bir ofiste ihtiyaç duyulan her türlü
malzemeyi müşterilerine sunmaktadır.
Demtaş Evrensel has become a recognized producer and
brand in stationery market with its dynamic and solution
oriented understanding. As well as the classical products
which the users are accustomed to, it offers any materials
required in an office with its new product groups developed
by innovative solutions of creative designers.
63
azerturkgroup.com
64
17.000 m2 kapalı alan üzerine kurulan Medistate Kavacık
Hastanesi, İstanbul’un en önemli merkezlerinden biri olan
Kavacık’ta Levent’e 8 km, Ümraniye’ye 12 km mesafedeki
ulaşım kolaylığı sayesinde, ihtiyacı olan herkese kaliteli
sağlık hizmeti sunuyor.
MEDISTATE KAVACIK HOSPITAL
Built on 17 thousand m2 closed area, Medistate Kavacık
Hospital offers high-quality healthcare service to anybody
in need in Kavacık, one of the most important centers of
Istanbul, thanks to its accessibility at a distance 8 km from
Levent, 12 km from Ümraniye.
65
Sağlığınız bizim için değerlidir
Your health is valuable for us
66
Medistate Kavacık Hastanesi
Medistate Kavacık Hospital
Bütüncül kalite ve hizmet anlayışı ile etik ilkelerden ödün
vermeden, alanlarında uzman hekimleri ve sağlık çalışanları
ile güncel, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmeti sunarak
tıbbın gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinen Medistate
Kavacık Hastanesi, profesyonel yaklaşımı ve ileri teknolojisiyle
sektöründe çıtasını sürekli yükseltiyor.
İnsanların sağlıklarını güvenerek emanet ettikleri Medistate
Kavacık Hastanesi, bilimsel ve ileri teknolojiye sahip altyapısı,
uzman hekim kadrosu, doğru tanı ve hizmet anlayışını
destekleyen etik bilimsel kurulu, hasta sağlığı için en doğru
kararın alınabilmesi adına yurtdışındaki hekimler ile hasta
rapor ve durumlarının paylaşıldığı online bir sisteme sahiptir.
Medistate Kavacık Hospital which adopts as a principle to
contribute to the development of medicine by offering
current, preventive and medicinal health services with
its expert physicians and medical staff without sacrificing
integrative quality and service understanding and ethical
values continuously increases its level in the sector with its
professional approach and advanced technology.
Medistate Kavacık Hospital, where the people entrust
their health in confidence, has scientific and advancedtechnology infrastructure, specialized physician staff, ethical
scientific board supporting the true diagnosis and service
understanding, and an online system to share the patient
reports and conditions with the physicians abroad in order to
take the most correct decision for the patient health.
67
Medistate Kavacık Hastanesi
Medistate Kavacık Hospital
Kalite Yönetim Birimi, konusunda yetişmiş uzman ekibi ile
temel değerlerinden ödün vermeden, tüm dünya ülkelerinde,
sağlık hizmetleri kalitesi ve hasta güvenliği konusunda
tanınmış bir dünya lideri olan, JCI (Joint Commision
International) akreditasyonuna uyumlu çalışmalarına hızla
devam etmektedir.
Quality Management Unit continues its work with its
qualified team without sacrificing the basic values, in line
with JCI (Joint Commission International) accreditation, a
well-known world leader in health care services quality and
patient security in all countries of the world.
68
• Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri
• Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği
• Ağrı Kliniği ve Yoğun Bakım Üniteleri
• Akupunktur
• Anestezi
• Beslenme ve Diyet
• Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi (Nöroşirürji)
• Check-Up Birimi
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
• Dermatoloji
• Emergency and Ambulance Services
• Mouth and Dental Health Clinic
• Pain Clinic and Intensive Care Units
• Acupuncture
• Anesthesia
• Nutrition and Diet
• Brain, Nerve and Spinal Cord Surgery (Neurosurgery)
• Check-Up Unit
• Children’s Health and Diseases
• Dermatology
• Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
• Gastroentoroloji
• Genel Cerrahi
• Göğüs Hastalıkları
• Göz Sağlığı ve Hastalıkları
• İç Hastalıkları
• Kadın Hastalıkları ve Doğum
• Kalp ve Damar Cerrahisi
• Kardiyoloji
• Endocrinology and Metabolism Diseases
• Physical Therapy and Rehabilitation
• Gastroenterology
• General Surgery
• Chest Diseases
• Eye Health and Diseases
• Internal Diseases
• Gynecology and Obstetrics
• Cardiovascular Surgery
• Cardiology
• Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
• Laboratuvar
• Medikal Estetik Birimi
• Nöroloji
• Nükleer Tıp
• Ortopedi ve Travmatoloji
• Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
• Radyoloji
• Üroloji
• Ear, Nose and Throat Diseases
• Laboratory
• Medical Esthetics Unit
• Neurology
• Nuclear Medicine
• Orthopedics and Traumatology
• Plastic, Reconstructive and Esthetic Surgery
• Radiology
• Urology 69
azerturkgroup.com
70
1965 yılında prefabrike yapı elemanları üretmek ve taahhüt
projelerini gerçekleştirmek için kurulan Eston Yapı A.Ş,
inşaat sektöründe son yıllarda ortaya çıkan uzmanlaşma
eğilimlerine paralel olarak taahhüt ve gayrimenkul
geliştirme alanında faaliyet göstermektedir. 46 yıllık bilgi ve
deneyimleri ışığında sayısız projelere imza atan Eston, 2011
yılında AzerTürk Group bünyesine katılmıştır.
Established in 1965 to produce prefabricated construction
elements and realize commitment projects, Eston Yapı A.Ş.
operates in commitment and real estate development
fields in parallel with the recent specialization trends of
the construction sector. Eston realized numerous projects
within the light of 46-year experience and knowledge, and
joined AzerTürk Group in 2011.
71
Geleceğe değer katar
It adds value to future
72
Eston Yapı A.Ş.
Eston Yapı A.Ş.
Türkiye genelinde birçok projeye imza atan Eston bugüne
kadar projeleri için 350.000 m2 den fazla kapalı alan inşa
etmiştir. Eston tarafından inşa edilen konutlar çağdaş yaşamın
her türlü gerekliliğini ve konforunu sağlayacak şekilde
tasarlanırken aynı zamanda doğaya ve insana saygıdan ödün
vermemeyi birincil hedef olarak alır.
Kuruluşundan itibaren değer yaratmayı ilke edinen Eston
Yapı; Dizayn, işçilik ve malzemeden ödün vermeden en düşük
maliyetle projelerini bitirmek için en yeni teknolojileri ve en
verimli yönetim sistemlerini kullanmakta, müşteri odaklı
hizmet anlayışı ile de maliyetlerindeki düşüşü fiyatlarına
yansıtmaktadır.
Realizing many projects throughout Turkey, Eston has
constructed more than 350 thousand m2 closed area for its
projects by this time. Residences built by Eston are designed
to provide any requirements and comfort of modern life and
primarily aims not to compromise on respect to nature and
people.
Aiming to create value since its establishment, Eston Yapı uses
the latest technologies and the most efficient management
systems to finish its projects with the lowest cost without
sacrificing workmanship and materials, and reflects the
decrease in the costs to its prices with a customer oriented
service understanding.
73
Hayallerinizi daima canlı tutar
It keeps your dreams always alive
74
Eston Deniz / Eston Deniz
İstanbul Yakuplu’da 1.5 milyon m2’lik alan üzerine 5.359 bahçeli
villa ve en yükseği 6 katlı apartmanlardan oluşacak şekilde inşa
edilen Eston Deniz, size şehir merkezinde marinası, plajı ve 1.5
km’lik sahil şeridi ile denizle bütünleşmiş, yeşili ve maviyi bir
arada bulacağınız ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.
Eston Deniz’de, 2007 yılında Yakamoz Evleri’nin
tamamlanmasıyla başlayan hayat; 9 farklı tipte, farklı plan, renk
ve mimari konseptlerde 342 adet bahçeli ev ve apartmandan
oluşan yeni etabı Kalyon Evleri ile genişliyor. Eston Deniz,
güvenli ve huzurlu bir site ortamında, her türlü spor ve alışveriş
olanaklarının yanı sıra, önünde uzanan 500 teknelik marina,
1,5 km’lik sahil şeridi ve ferah bahçeleriyle İstanbul’da benzeri
olmayan özel bir dünya vaat ediyor.
Constructed on an area of 1.5 million m2 in Istanbul Yakuplu
with 5.359 villas with garden and the apartment blocks of
maximum 6 floors, Eston Deniz offers you a premium life
integrated with sea and combining the green and blue with
its marina, beach and coastline of 1.5 km in the city center.
Beginning with the completion of Yakamoz Evleri in 2007,
Eston Deniz now expands with the new stage Kalyon Evleri
consisting of 342 houses with gardens and apartment blocks
with 9 different types, different plans, colors and architectural
concepts. Eston Deniz promises a unique world in Istanbul in
a safe and peaceful site, with all sports and shopping facilities
and marina of 500 boats, coastline of 1,5 km and wide gardens.
75
Neşeli ve eğlenceli bir hayat sunar
It offers a cheerful and enjoyable life
76
Eston Şehir / Eston Şehir
Eston Şehir, İstanbul Bahçeşehir’de “yaşam alanlarından
sadece bir evden fazlasını bekleyenler” için tasarlandı. Geniş
bahçeli villaları, ikiz dubleks çeşitleri ve en fazla 4 katlı apartman
seçenekleri ile Eston Şehir size seçkin, konforlu ve çağdaş bir
yaşam sunarken çocuklarınıza da doğadan kopmadan her
türlü sosyal imkanı içinde barındıran bir gelecek sağlıyor.
Kendi içinde bağımsız yönetime sahip güvenli sitelerden
oluşan Eston Şehir, geniş bahçeleri, her ayrıntısı özenle
düşünülmüş zevkli dizaynı, çağdaş şehircilik anlayışı ile
gerçekleştirilmiş planlaması, ulaşım kolaylığı, şehrin merkezine
ve büyük alışveriş merkezleriyle sosyal tesislere yakınlığı ile
ESTON’un çağdaş bir yaşama ve her şeyden önce insana
duyduğu saygının en büyük göstergesidir.
Eston Şehir has been designed in Istanbul Bahçeşehir for the
ones who expect more than a house from the living spaces.
With its villas with wide gardens, twin duplexes and maximum
4-storey apartment blocks, Eston Şehir offers you an elite,
comfortable and modern life and your children a future with
all social facilities without moving away from the nature.
Consisting of secure sites having independent managements,
Eston Şehir is the biggest indicator of the respect of ESTON for
a modern life and the human with its wide gardens, pleasant
design, planning realized with modern urban development
understanding, ease of transportation, and closeness to the
city center and the big shopping centers and social facilities.
77
Tamamlanmış Projeler / Completed Projects
Ardıçlı
Evleri
Ardıçlı Göl
Evleri
Ardıçlı Residence
Ardıçlı Göl Residence
Eston
Reşitpaşa Evleri
Eston Villa
Eston Villa
Eston Reşitpaşa Residence
78
Eston
Kandilli Evleri
Eston
Derince Evleri
Eston Kandilli Residence
Eston Derince Residence
Eston
Derince Evleri
Barış Kent
Eston
Kirazlı Evleri
Eston Kirazlı Residence
Eston Derince Residence
Barış Kent
Çayyolu
Eston Konutları
Eryaman
Konutları
Çayyolu Eston Residence
Eryaman Residence
Siyami Ersek
Hastanesi
Siyami Ersek Hospital
Sabah
Yayıncılık Basım
Tesisleri
Sabah Publication Printing
Facilities
79
Yeni Şehir Mahallesi E-80 Güney Yan Yol
Rumi Sokak No:29 Ataşehir/İstanbul
T: +90 216 455 14 14 pbx
F: +90 216 455 14 84
E: [email protected]
www.azerturkgroup.com
Download

Medistate Kavacık Hastanesi Medistate Kavacık