T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU UYGULAMALARI
HAZIRLAYANLAR
SALİM YILDIZ
OKUL MÜDÜRÜ
NİYAZİ TAŞHAN
MÜDÜR YARDIMCISI
İDRİS İNCİ
MÜDÜR YARDIMCISI
ADNAN BABACAN
UZMAN ÖĞRETMEN
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU TANITIMI
–Tarihçe:
Açık Öğretim Ortaokulu, Bakanlık Makamının 12.09.1997 tarih ve 1651 sayılı onayı ile Film
Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığına bağlı olarak Açık İlköğretim Okulu adı altında
kuruldu. 1998-1999 Öğretim Yılından itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
bünyesinde öğretime devam etti. 14 Eylül 2011 tarih ve 28054 sayılı resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı KHK’nin Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yasasında
meydana getirdiği değişiklik ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Açık Öğretim
Daire Başkanlığı bünyesine geçerek öğretim faaliyetine halen devam etmektedir. Okulun
adı 21 Temmuz 2012 tarih ve 28360 sayılı resmi gazetede yayımlanan Açık İlköğretim
Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle “Açık Öğretim Ortaokulu”
olarak değişmiştir.
–Vizyonumuz:
Orta öğrenimde uzaktan eğitim sisteminin mükemmellik merkezi olmak.
–Misyonumuz:
Vatandaşlarımıza her yerde ve her durumda öğrenim olanağı sunmak, toplumun eğitim ve
kültür düzeyini yükselterek üst öğrenime hazırlamak.
–Hiyerarşik Yapı:
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Açık Öğretim Daire Başkanlığı
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
–Hedef Kitle:
 Çeşitli nedenlerle ortaokul/ilköğretim öğrenimini tamamlayamayan ve zorunlu öğrenim
yaş sınırını aşan yetişkinler.
 Bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya
vasisiyle birlikte bulunduğunu belgelendirenler.
 Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler.
 Özel eğitim gerektirdiğine Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’ndan alınacak belge ile
belgelendirenler.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 2
ÖĞRETİM SİSTEMİMİZ
–Öğretim Yılı:
İçerisinde en fazla üç dönem bulunan, başlangıç ve bitiş tarihleri çalışma takviminde
belirtilen süreyi ifade eder.
– Öğretim Dönemi:
Bir öğretim yılını en fazla üç bölüme ayıran, her birinde sınavların yapıldığı ve hangi
tarihleri kapsayacağı çalışma takviminde belirtilen süreyi ifade eder.
–Dönemsel İşlemler:
 Yeni Kayıt:
Okulumuza ilk kez kayıt yaptıracaklar için yeni kayıt işlemi yapılır. Yeni kayıt işlemi, süreleri
Açık Öğretim Ortaokulu çalışma takviminde belirtilmek kaydıyla yılda üç kez yapılır.
 Kayıt Yenileme:
Okulumuza devam eden öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanabilmek için her
dönem öncesinde kayıt yenilerler. Kayıtlarını yenilemeyenlerin öğrencilik hakları o dönem
için dondurulur. Kayıt yenileme işlemi, süreleri Açık Öğretim Ortaokulu çalışma
takviminde belirtilmek kaydıyla yılda üç kez yapılır.
 Sınavlar:
Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla çalışma takviminde belirtilen tarihlerde merkezi
sistemle yılda üç kez olmak üzere dönem sınavları yapılır.
 Mezuniyet:
Her dönem sınavı sonunda mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler okulumuzdan
mezun olur.
–Okutulan Dersler
KODU
501
502
503
504
507
508
KODU
701
702
703
704
707
708
5. SINIF
SAAT
ADI
6
Türkçe
5
Matematik
4
Fen ve Teknoloji
3
Sosyal Bilgiler
4
Yabancı Dil
2
Din K. ve Ahlak B.
7.SINIF
SAAT
ADI
5
Türkçe
5
Matematik
4
Fen ve Teknoloji
3
Sosyal Bilgiler
4
Yabancı Dil
2
Din K. ve Ahlak B.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
KODU
601
602
603
604
607
608
KODU
801
802
803
806
807
808
6. SINIF
SAAT
ADI
6
Türkçe
5
Matematik
4
Fen ve Teknoloji
3
Sosyal Bilgiler
4
Yabancı Dil
2
Din K. ve Ahlak B.
8.SINIF
SAAT
ADI
5
Türkçe
5
Matematik
4
Fen ve Teknoloji
2
İn. Tar. ve Ata.
4
Yabancı Dil
2
Din K. ve Ahlak B.
Sayfa 3
–Ders Geçme:
Herhangi bir dönem sınavında bir dersten 45 ve üzeri puan alan öğrenci o dersi başarmış
sayılır.
–Ortalama ile Ders Geçme:
Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmiş olmak ve aralarında Türkçe dersi bulunmamak
ve yılsonu başarı ortalaması en az 50 puan olmak kaydıyla en fazla iki başarısız dersi
olanlar bu derslerden ortalama ile geçerler.
–Ders ya da Derslerden Muaf Olma:
Bütün öğrenciler örgün eğitimde okutulmakta olan Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi,
Teknoloji ve Tasarım derslerinden,
İlkokulu bitirmiş olanlardan ustalık, kalfalık veya usta öğreticilik belgesi olanlar 6. Sınıf
derslerinden,
Getirdiği öğrenim belgesinde muaf olduğu belirtilen derslerden,
İşitme ve konuşma engelli olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler Yabancı Dil
dersinden,
Müslümanlıktan başka diğer dinlere mensup olanlar beyanlarına göre isterlerse Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulurlar.
– Sınıf Geçme
Sınıfın bütün derslerinden 45 puan alarak başarılı olanlar, Sınıfın bütün derslerinin
sınavlarına girmiş olmak ve aralarında Türkçe dersi bulunmamak ve yılsonu başarı
ortalaması en az 50 puan olmak kaydıyla en fazla iki başarısız dersi olanlar, sınıfı geçerler.
BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ
– Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Sistemine Giriş İşlemi
Açık Öğretim Ortaokulu’nun resmi internet adresi http://aio.meb.gov.tr dir. Sisteme giriş
için öncelikle internet sayfamızı ziyaret ediniz.
Sayfamızda bulunan “Kurum Girişi” bölümünden Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim
Merkezi Müdürü sisteme girerek komisyon yetkilendirilmesi yapmalıdır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 4
– Kurum Müdürü Komisyon Yetkilendirme İşlemi
Kurum Müdürü, Açık Öğretim Ortaokulu iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için kurum
personelinden bir komisyon kuracaktır. Kurulacak komisyonun yetkilendirme işlemi
aşağıdaki gibi yapılacaktır:
Kurum Müdürü, “Kurum Girişi” butonuna tıklayarak “Açık
Öğretim Ortaokulu Kurum Giriş” sayfasını açacaktır. Bu
sayfada:
“Giriş Kodu” alanına, ekranda görülen giriş kodunu,
“Kullanıcı Adı” alanına, kurum kodunu,
“Şifre” alanına, kurum MEBBİS şifresini yazarak giriş
yapacaktır.
Açılan sayfada “Açık Öğretim Ortaokulu Modülü” butonuna tıkladığında yetkilendirme
işlemini yapacağı sayfa açılacaktır. Bu sayfada “Okul Yönetimi İşlemleri” menüsü altındaki
“AIO Komisyon Onay” butonuna tıklayarak komisyon üyelerine yetki vereceği “Yetki Giriş
Ekranı” na erişecektir. İlgili kurumda Müdür, Müdür Yardımcısı, Öğretmen kadrosunda
bulunan tüm personel bu sayfada görülecektir. Kurum Müdürü, Açık Öğretim Ortaokulu
ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütecek personele ait onay kutucuklarını işaretleyerek
kaydedecektir. Komisyonu oluşturacak personel sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur.
– Komisyon Üyesi Giriş İşlemi
Kurum Müdürü tarafından görevlendirilen ve sistem üzerinde yetkilendirilen komisyon
üyesi Açık Öğretim Ortaokulu iş ve işlemlerini yürütmek üzere Açık Öğretim Ortaokulu
Bilgi Sistemine(AÖOBS) giriş yapmalıdır. Giriş işlemi için;
“Açık Öğretim Ortaokulu Kurum Giriş” sayfasında
“Giriş Kodu”
alanına, ekranda görülen giriş kodunu,
“Kullanıcı Adı” alanına, TC Kimlik Numarasını,
“Şifre” alanına, MEBBİS şifresini yazarak giriş yapacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 5
Açılan sayfada “Açık Öğretim Ortaokulu Modülü” butonuna tıklanır.
Bu sayfa, AÖOBS’de tüm iş ve işlemlerin yürütüldüğü menü ve uygulamaların yer aldığı
sayfadır.
–Bilgi Sistemi Genel Tanıtımı
“Hızlı Öğrenci Arama” Açık Öğretim Ortaokulu’nda kayıtlı bir
öğrencinin bilgilerine erişmek için T.C. Kimlik numarası veya
öğrenci numarası ile sorgulama yapılan alandır.
Bu alanda arama yapılarak bulunan öğrenci bilgileri sayfanın
üstünde gösterilecektir. Öğrenci ekranda göründükten sonra
menülere erişerek gerekli işlemler yapılabilir. Ayrıca aynı
menüde birden fazla öğrenci için işlem yapılacaksa hızlı öğrenci arama kullanılmalıdır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 6
“Bilgi Sistemi Menüleri” Sayfanın sol kenarında bulunur. Her bir
menü de alt menülerden oluşur. Menülerin işlevleri ile ilgili
ayrıntılar ileride anlatılacaktır.
“Öğrenci Kimlik Bilgileri Girişi” alanı menülerin başında yer alan “Öğrenci Arama”
menüsüne ait sayfadır. Öğrenci No veya T.C. Kimlik Numara ile sorgulama yapılabileceği
gibi, bu bilgileri olmayan öğrencilerin diğer kimlik bilgileri ile de sorgulama yapılabilir.
“Genel Mesajlar”
yayınlanmaktadır.
alanında tüm açık öğretim bürolarını ilgilendiren mesajlar
“Kurumunuza Özel Mesajlar” alanında ise, sadece ilgili açık öğretim bürosunu
ilgilendiren mesajlar yayınlanmaktadır.
Sayfa üstünde yer alan butonlar içinde bulunduğunuz sayfaya göre aktif ya da pasif olacak
şekilde değişiklik gösterecektir. Bu butonlar, işlev olarak e-okul bilgi sistemindeki butonlar
ile aynı özellikleri taşımaktadır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 7
YENİ KAYIT İŞLEMLERİ
–Başvuru Şartları
Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile
14 yaşından gün alanlardan;
 İlkokul mezunları,
 İlköğretim okullarının 6,7. veya 8. sınıfından ayrılanlar,
 Ortaokulların 5. 6,7. veya 8. sınıfından ayrılanlar veya ortaokulu dışarıdan bitirme sınavına
başvurup mezun olamayanlar,
 Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar, (Yönetmelik gereğince II. Kademe
okuryazarlık belge tarihi 17 Eylül 2012 tarihinden önce olanlar 6. sınıftan, sonra olanlar 5.
sınıftan itibaren öğrenimlerine devam ederler)
 Yurt dışında öğrenim görüp, en az ilkokul 4. sınıfı bitirenler düzeyinde denklik belgesi
olanlar.
 Özel eğitim gerektirenler, bedensel engelli olduklarını belgelendirenler, tutuklu hükümlü,
ıslah evindekiler ve kamu çalışanlarından ebeveynine bağlı yurt dışına çıkmak zorunda
kalanlarda
yaş
sınırı
aranmaz.
–Kayıt Evrakları
 Öğrenim belgesinin aslı
 Bir adet fotoğraf




Varsa Kalfalık, Ustalık veya Usta Öğreticilik belgesinin onaylı fotokopisi
Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi
Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi
Öğrenim belgesi ile Nüfus Cüzdanı bilgileri arasında farklılık olması durumunda bu farklılığı
gösteren belgenin (Mahkeme Kararı, Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği vb.) onaylı fotokopisi.
–Kayıt Ücreti
 Yeni kayıt yaptıracak adaylar Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası’nın
herhangi bir şubesinde Açık Öğretim Ortaokulu hesabına T.C. Kimlik numaralarını
bildirerek yeni kayıt kılavuzunda belirtilen kayıt ücreti yatırılacaktır. Ayrıca adaylar kaydı
alan öğrenci bürolarının vereceği hesaba da aynı kılavuzda belirtilen ücreti yatıracaklardır.
 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.05.1998 gün ve 1998/1 sayılı genelgesi ile
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile eş ve
çocuklarından, bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından
durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir. Bu durumdaki
öğrencilerin sistemdeki özel durumu alanında “Şehit birinci derece yakını veya gazi, eş ve
çocukları” ifadesi seçilecektir.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 8
 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemelerce üzerine “Eğitim Tedbiri”
konulan adaylardan da kayıt ücreti talep edilmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin
sistemdeki özel durumu alanında “Eğitim Tedbiri” ifadesi seçilecektir.
 Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt başvuru işlemleri sırasında; yanlış hesaba ücret yatırma,
kayıt iptali vb. gibi nedenlerle yatırılan ücretler iade edilmez.
–Bilgi Girişi
Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan sayfada “Yeni Kayıt İşlemleri” menüsü altındaki “Bilgi
Girişi” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki sayfa açılacaktır.
“ Öğrenci Kimlik Bilgileri” Alanında:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için; T.C. kimlik numarasını girerek “Sorgula” butonuna
tıklayınız. Adayın kimlik bilgileri sayfaya gelecektir. Sorgulama ile bulunan aday kayıt
ücretini yatırmışsa; Tahsilât bilgilendirme alanı açılacak ve bu alanda ücretin yatırıldığına
dair “Yeni kayıt ücreti tahsil edilmiştir.” mesajı görülecektir. Bu mesajdan
sonra işlemlere devam ediniz.
Tahsilât bilgilendirme alanında “Öğrenci yeni kayıt ücretini yatırmamıştır.
Öğrencinin muafiyeti var ise ona göre işlem yapınız.” mesajı
alıyorsanız kayıt ücretini yatırması için adayı bankaya yönlendiriniz. Eğer öğrencinin ücret
muafiyeti olduğuna dair belgesi varsa “Özel Durumu” alanından ilgili seçeneği (“Şehit 1.
Derce Yakını veya Gazi, Eş ve Çocukları” , “Eğitim Tedbiri”) seçiniz ve işlemlere devam
ediniz.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 9
Yabancı uyruklu öğrenciler için; “Yabancı uyruklu öğrenci” onay kutusunu tıklayınız.
Kimlik bilgileri alanındaki metin kutuları veri girilebilecek hale gelecektir. İlgili alanları
oturma belgesi veya pasaport bilgilerine göre doldurunuz. Bu öğrenciler kayıt ücretlerini
Ziraat Bankası Ankara / Bakanlıklar Kamu girişimci Şubesi 5495213-5043 numaralı hesaba
yatıracaklardır. Dekont bilgilerini “Banka Bilgileri” alanına işleyiniz.
Dikkat! Yabancı uyruklu olup ta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden geçici
TC Kimlik numarası almış adaylar için; TC Kimlik numarası olan adaylar gibi işlem yapınız.
“ Öğrenim Bilgileri” Alanında:
Yabancı Dili: Öğrencinin istediği yabancı dili seçiniz. (Öğrenim belgesinde belirtilen
yabancı dilden farklı bir dil de seçebilir.)
Öğrenim Durumu: Öğrencinin öğrenim belgesine göre ilgili seçimi yapınız.
Okulu: “Açık Öğretim Ortaokulu” seçili gelecektir. İşlem yapmanıza gerek yoktur.
Engel Grubu: Adayın raporuna göre ilgili seçeneği seçiniz. Herhangi bir engeli yoksa “Engel
Durumu Yok” seçeneğini seçiniz.
Sınav İli: Adayın sınava gireceği ili seçiniz
Sınav İlçesi: Adayın sınava girmek istediği ilçeyi seçiniz
Özel Durumu: Aşağıda belirtilen seçeneklerden uygun olanını seçiniz.
 “Tutuklu veya Hükümlüyüm” Seçtiğinizde açılacak olan alt alanları doldurunuz.
(Cezaevinin bulunduğu il, İlçe ve Cezaevi veya tutukevi adı)
 “Eğitim Tedbiri” ücret muafiyeti sağlar belge ibrazı zorunludur.
 “Şehit 1. Derce Yakını veya Gazi, Eş ve Çocukları” Ücret muafiyeti sağlar. Belge ibrazı
zorunludur.
 “Özel Eğitime Muhtacım-Okutman” Aday ayrı bir salonda sınava alınacak ve sınav
esnasında adaya bir okutman eşlik edecektir. Belge ibrazı zorunludur.
 “Özel Eğitime Muhtacım Yatalak” Sınav adayın bulunduğu mekânda yapılacaktır. Belge
ibrazı zorunludur.
 “Velisi ile Birlikte Yurt Dışında” Adayda yaş şartı aranmaz. Kamu hizmeti sebebi ile yurt
dışında olduğunu belgelendirmesi zorunludur.
 “Çocuk Islah Evinde Kalıyorum” Aday çocuk ıslah evinde kalıyor ise bu seçeneği seçiniz.
 “Çocuk Esirgeme Kurumunda Kalıyorum” Aday çocuk esirgeme kurumunda kalıyor ise bu
seçeneği seçiniz.
 “Özel Durumu Yok” Özel durumu olmayan adaylar için mutlaka seçilecektir.
Kalfalık/Ustalık Belgesi: Adayın “3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu”na göre
düzenlenmiş Kalfalık/Ustalık veya Usta Öğreticilik belgesi var ise bu alanda “var”
seçeneğini seçiniz. Açılan bölümde belgeye ait bilgileri giriniz. Bu durumda öğrenci
yalnızca 6. sınıf derslerinden muaf tutulur. 7. ve 8. sınıf derslerinden sorumlu olur.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 10
“ Getirdi Öğrenim Belgesi Bilgileri” alanında:
Adayın ibraz ettiği ve geçerli olan öğrenim belgesine göre ilgili alanları doldurunuz.
“ Öğrenci İletişim Bilgileri” alanında:
Öğrencinin beyanına göre adres ve iletişim bilgileri alanlarına gerekli bilgileri giriniz.
Bilgi giriş işlemlerinin tamamladınız, intibak işlemlerine geçmek için kaydet butonuna
tıklayınız.
- İntibak İşlemi
2.Kademe Okur-Yazar Belgesi - Yetiştirici Ve Tamamlayıcı Temel Eğitimi ‘B’ Kurs Belgesi:
Açık Öğretim Ortaokulu’nun 21.07.2012 tarih ve 28360 sayılı resmi gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren yönetmeliğinin Geçici-2. Maddesinde; “Açık Öğretim Ortaokuluna; 2012–2013
Eğitim ve Öğretim Yılı başlama tarihinden önce alınan Yetişkinler II. kademe eğitimi başarı belgesi
veya Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi ile başvuranlar, 5 inci sınıfı tamamlamış;
bu tarihten sonra alınan belgelerle başvuranlar ise 4 üncü sınıfı tamamlamış kabul edilir.”
Buna göre aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi belge tarihi 2012–2013 Eğitim ve Öğretim Yılı başlama
tarihi olan 17.09.2012 tarihinden sonra olduğu için bu öğrenci 5. Sınıftan öğretime başlamak
zorundadır. Bu durumda ekran üzerinde herhangi bir işlem yapmadan kaydet butonuna basarak
işleme devam ediniz.
“Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi” veya “Yetiştirici ve Tamamlayıcı Temel Eğitim-B Kurs
Belgesi” tarihi 17.09.2012 den önce olanlar için aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi 5. sınıf dersleri
muaf olup, 6. sınıftan itibaren öğrenimlerine devam edecektir. Bu durumda ekran üzerinde
herhangi bir işlem yapmadan kaydet butonuna basarak işleme devam ediniz.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 11
İlkokul Diploması - Diploma Kayıt Örneği:
Belirtilen bu belgelerden birine sahip olan öğrenciler için; sayfada herhangi bir işlem yapmadan
ders seçme işlemine geçmek için kaydet butonuna tıklayınız.
Öğrenim Belgesi ( Tasdikname) - Öğrenim Belgesini Kaybedenlere Mahsus Belge: (Tasdikname
Kayıp Belgesi)
Belirtilen bu belge türleri ile kayıt yaptıran öğrenciler için, söz konusu belgeler incelenerek Açık
Öğretim Ortaokulu’nda hangi sınıfa atanacağına karar verilir. “Öğrenim Bilgileri” alanındaki
“Atandığı Sınıf” seçim kutusundan sınıfı seçilir.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 12
“Atandığı Sınıf” 5. sınıf ve başardığı ders bulunmuyorsa. Ders seçme işlemine geçmek için kaydet
butonuna tıklayınız.
“Atandığı Sınıf” 5. sınıf ve bu sınıfa ait başardığı ders ya da dersler varsa başardığı dersleri “Sınıf ve
Ders Belirleme” bölümündeki “başarı durumu” ve “başarı puanı” alanlarına işleyiniz. Ders seçme
işlemine geçmek için kaydet butonuna tıklayınız.
“Atandığı Sınıf” 6. sınıf ve başardığı ders bulunmuyorsa. Ders seçme işlemine geçmek için kaydet
butonuna tıklayınız.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 13
“Atandığı Sınıf” 6. sınıf ve bu sınıfa ait başardığı ders ya da dersler varsa başardığı dersleri “Sınıf ve
Ders Belirleme” bölümündeki “başarı durumu” ve “başarı puanı” alanlarına işleyiniz. Ders seçme
işlemine geçmek için kaydet butonuna tıklayınız.
“Atandığı Sınıf” 7. sınıf ve başardığı ders bulunmuyorsa, 6. sınıf yılsonu başarı ortalamasını veya
derslere ait yılsonu puanlarını giriniz. Ders seçme işlemine geçmek için kaydet butonuna tıklayınız.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 14
“Atandığı Sınıf” 7. sınıf ve bu sınıfa ait başardığı ders ya da dersler varsa; başardığı ders ya da
dersleri “Sınıf ve Ders Belirleme” bölümündeki “başarı durumu” ve “başarı puanı” alanlarına
işleyiniz. Ayrıca 6. sınıf yılsonu başarı ortalamasını veya derslere ait yılsonu puanlarını giriniz. Ders
seçme işlemine geçmek için kaydet butonuna tıklayınız.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 15
“Atandığı Sınıf” 7.sınıf ve 6. sınıftan sorumlu geçilen dersi var ise; 6. sınıfın Yılsonu başarı
ortalaması girilmez. 6. sınıfta başarılan derslere ait bilgiler “Sınıf ve Ders Belirleme” bölümündeki
“başarı durumu” ve “başarı puanı” alanlarına işleyiniz. Ders seçme işlemine geçmek için kaydet
butonuna tıklayınız.
“Atandığı Sınıf” 8.sınıf ve başardığı ders bulunmuyorsa 6.ve 7. sınıf yılsonu başarı ortalamalarını
veya derslere ait yılsonu puanlarını giriniz. Ders seçme işlemine geçmek için kaydet butonuna
tıklayınız.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 16
“Atandığı Sınıf” 8. sınıf ve bu sınıfa ait başardığı ders ya da dersler varsa; başardığı ders ya da
dersleri “Sınıf ve Ders Belirleme” bölümündeki “başarı durumu” ve “başarı puanı” alanlarına
işleyiniz. Ayrıca 6.ve 7. sınıf yılsonu başarı ortalamalarını veya derslere ait yılsonu puanlarını
giriniz. Ders seçme işlemine geçmek için kaydet butonuna tıklayınız.
“Atandığı Sınıf” 8. sınıf ve 7. sınıftan sorumlu geçilen dersi var ise; 6. sınıf yılsonu başarı
ortalamasını veya derslere ait yılsonu notlarını giriniz.7. sınıfın Yılsonu başarı puanı girilmez.
7. sınıfta başarılan derslere ait bilgiler “Sınıf ve Ders Belirleme” bölümündeki “başarı durumu” ve
“başarı puanı” alanlarına işleyiniz. Ders seçme işlemine geçmek için kaydet butonuna tıklayınız.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 17
“Denklik Belgesi” Olanların İntibak İşlemi
Denklik belgesindeki “……..doğrudan 6. sınıfa, seviye tespit sınavı ile 7. sınıfa kaydı yapılabilir”
ifadesi yer alıyorsa; 6.sınıfa atanacaktır. Ders seçme işlemine geçmek için kaydet butonuna
tıklayınız.
Denklik belgesindeki “……..doğrudan 7. sınıfa, seviye tespit sınavı ile 8. sınıfa kaydı yapılabilir”
ifadesi yer alıyorsa; 7.sınıfa atanacaktır. Ders seçme işlemine geçmek için kaydet butonuna
tıklayınız.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 18
Denklik belgesindeki “……..doğrudan 8. sınıfa, seviye tespit sınavı ile 9. sınıfa kaydı yapılabilir”
ifadesi yer alıyorsa; 8.sınıfa atanacaktır. Ders seçme işlemine geçmek için kaydet butonuna
tıklayınız.
“Okul Dışı Belgesi” Olanların İntibak İşlemi
6., 7. ve 8. Sınıflarda başardığı dersler varsa o derslerin “Başarı Durumu ” ile “Başarı Puanı”
alanlarını doldurunuz. 6. Sınıftan başarısız ders ya da dersleri varsa 6.sınıfa atayınız. Ders seçme
işlemine geçmek için kaydet butonuna tıklayınız.
.
.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 19
6., 7. ve 8. Sınıflarda başardığı dersler varsa o derslerin “Başarı Durumu ” ile “Başarı Puanı”
alanlarını doldurunuz. 6. Sınıfın tüm derslerinden başarılı ise 7. sınıfa atayınız. Ders seçme işlemine
geçmek için kaydet butonuna tıklayınız.
6.7. ve 8. Sınıflarda başardığı dersler varsa o derslerin “Başarı Durumu ” ile “Başarı Puanı”
alanlarını doldurunuz. 6.ve7. Sınıfın tüm derslerinden başarılı ise 8. sınıfa atayınız. Ders seçme
işlemine geçmek için kaydet butonuna tıklayınız.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 20
İntibak İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:
 2. Kademe Okuryazarlık Belgesi ile kaydolan adayların sınıf ataması, getirdikleri belgenin tarihine
göre sistem tarafından otomatik belirlenmektedir. Buna göre adayın getirdiği belge 17 Eylül 2012
tarihinden sonra ise 5. sınıftan itibaren öğrenim görecektir.
 Almış olduğu 2. Kademe Okuryazarlık Belgesini kaybeden aday için sisteme belgenin tarihi
yazılırken kayıp belgesinin değil, kaybettiği belgenin tarih sayısı yazılacaktır.
 Yılsonu başarı puanı 5’lik sisteme göre belirtilmişse “Ortalama Not” bölümüne işlenir, sistem bu
notu puana çevirir. (Puan=(Not+1)X50/3))
 10’luk sistemde verilen yılsonu ortalamalarının 5’lik sistemdeki karşılığı bulunarak ortalama not
bölümüne işlenir.
 Öğrenim Belgesinde 10’luk not sistemi kullanılmış ve yılsonu başarı notu 4 olan ders varsa; bu ders
başarılı kabul edilerek 5’lik sistemdeki karşılığı olan 2 notu verilir.
 ŞÖK kararıyla geçilen sınıfa ait yılsonu notu veya derslere ait yılsonu notları aynen kabul edilir.
 “Öğrenim Belgesi” ( Tasdikname), “Öğrenim Belgesini Kaybedenlere Mahsus Belge” (Tasdikname
Kayıp Belgesi) olanların intibak işleminde; ders ve ya yılsonu başarı puanları sisteme girilmesi
gereken öğrencilerin öğrenim belgelerinde puanlar belirtilmemişse ayrıca not döküm çizelgesi
veya notları gösteren öğrenim belgesi istenir.
 Denklik belgesi ile kayıt işleminde derslere ait yılsonu notu veya ağırlıklı yılsonu notu
istenmeyecektir. Sistemde “Başarı Puanı” ile “Ortalama Puanı” alanları boş bırakılacaktır.
 Önceki yıllarda, ayrı ayrı okutulan, ancak sonradan birleştirilmiş derslerden birini başarmış
olanlar, birleştirilmiş dersten başarılı sayılırlar. Buna göre;
Milli Tarih veya Milli Coğrafya dersinden biri başarılıysa Sosyal Bilgiler dersi başarılı sayılır, Din
veya Ahlak dersinden biri başarılıysa Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi başarılı sayılır.
– Ders Seçme İşlemi
İntibak işlemini tamamlayıp kaydet butonuna tıkladığınızda ders seçme sayfası açılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 21
Öğrencinin atandığı sınıf ve varsa alt sınıflara ait dersler sistem tarafından seçilmiş ve pasif olarak
gelecektir. Sizden istenen bir üst sınıftan 4 adet ders seçmenizdir. Seçilecek ders sayısı öğrencinin
öğrenim belgesinde başardığı ya da başaramadığı derslere göre farklılık gösterecektir. Seçim
işleminden sonra kaydet butonuna tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Ders Seçme İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:
 “Okul dışı” belgelerinde bir üst sınıftan başarılmış dersler olabileceği için seçilecek ders sayısı 4
ten az olabilir.
 Sistem gereği ders seçilmesi gereklidir. Ders seçmeyen öğrenciye sistem otomatik ders
atayacaktır. Sistemin atayacağı derslere itiraz söz konusu değildir.
–Yeni Kayıt ve Kayıt Dosyası Raporu
Ders seçme işlemi tamamlanmıştır. Öğrenciye vermek üzere rapor alabilmek için yazıcı simgesine
tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Bu sayfada “Yeni Kayıt Raporu” ve “Kayıt Dosyası Raporu” işlemlerini yapmak için;
Önce “Yeni Kayıt Raporu” önündeki klasör simgesine tıklayınız.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 22
Açılan sayfada gerekli alanları doldurup “Tamam” butonuna tıklayınız.
Yukarıdaki sayfayı yazdırıp öğrenciye vererek bilgileri kontrol etmesini isteyiniz. Belgeyi
imzalayarak ve öğrenciye imzalatarak bir örneğini öğrenciye veriniz, diğerini de dosyasına
koyunuz. Listede belirtilen ders notlarını (kitapları) öğrenciye veriniz.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 23
“Kayıt Dosyası Raporu” alabilmek için bir önceki menüye dönmeniz gerekmektedir. Bunun için
“Ekran Raporları” ifadesine tıklayınız.
Daha sonra da Rapor alma ekranında “Kayıt Dosyası Raporu” önündeki klasör simgesine tıklayınız.
Yukarıdaki sayfayı A4 ebatlarında kayıt dosyası zarfı üzerine çıktı alınız. Öğrenci kayıt evraklarını
zarf içine koyarak arşivleyiniz. Yeni kayıt işlemi tamamlanmıştır. Öğrenciye tüm derslerden başarılı
olana kadar öğrenim süresince kayıt yenilemesi gerektiğini hatırlatınız.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 24
KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ
–Bilgi Kontrolü ve Kayıt Yenileme
Kayıt yenileme işlemi yapabilmek için sisteme giriş yapınız. Aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Kayıt yenileme işlemini yapacağınız öğrencinin bilgilerini girerek sorgula butonuna tıklayınız.
Sorgulama işlemini Öğrenci Numarası, TC Kimlik Numarası veya öğrenci kimlik bilgilerini girerek
yapabilirsiniz.
Sorgulama işlemini yaptığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 25
Öğrenci bilgilerinin sol tarafında yer alan klasör simgesine tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır.
“Kayıt Yenileme” menüsünden “Bilgi Kontrolü” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki sayfa açılacaktır.
 Tahsilât bilgilendirme alanında “Kayıt yenileme ücreti tahsil edilmiştir. (Tek Kayıt Yenileme İçin Geçerlidir. İşlemi Dikkatli
Yapınız.)”
ifadesi öğrencinin kayıt yenileme ücretini yatırdığını göstermektedir. Tahsilât
bilgilendirme alanında ücret yatırmadığı ifade edilen öğrencileri ilgili bankalara yönlendiriniz.
Eğer öğrenci ücret yatırdığını iddia ediyor ve sistemde yatırmadı görünüyorsa TC Kimlik numarası
güncelleme işlemini yaparak bu ekrana geri dönünüz.(Bkz. Bilgi Güncelleme/TC kimlik no
güncelleme)
 Ücret Muafiyeti: Kayıt yenileme işlemini yapacağınız öğrencinin “Öğrenim Bilgileri” alanında yer
alan “Özel Durumu” seçim kutusunda “Şehit 1. Derece yakını veya Gazi, eş ve çocukları” veya
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 26
“Eğitim Tedbiri” ifadelerinden biri yer alıyorsa, bu öğrenci için ücret muafiyeti vardır. “Tahsilât
Bilgilendirme” alanındaki uyarı mesajını dikkate almadan kayıt yenileme işlemini yapınız. Kayıt
esnasında muafiyeti sisteme işlenmemiş veya muafiyeti gerektirecek durum sonradan
oluşmuşsa, resmi kurumdan alınmış belgeye göre işlem yapılarak, belgenin onaylı bir fotokopisi
öğrenci dosyasına konulacaktır.
 “Öğrenci Kimlik Bilgileri” alanında herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 “Tahsilât bilgilendirme” alanına herhangi bir müdahale yapılamaz.
 “Öğrenim Bilgileri” alanında öğrencinin bilgisi dâhilinde varsa gerekli güncellemeleri yapınız.
 “Öğrenci iletişim bilgileri” alanında değişiklik varsa yapınız.
 İşlemler bitince kaydet butonuna tıkladığınızda aşağıdaki ders seçme sayfası açılacaktır.
–Ders Seçme
Seçilecek ders sayısı önceki dönem sınavlarında başardığı ya da başaramadığı derslere göre
farklılık gösterecektir. Ancak bir öğrencinin sınava girebileceği ders sayısı en çok 12 olabilir. Seçim
işleminden sonra kaydet butonun tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 27
Ders seçme işlemi tamamlanmıştır. Öğrenciye vermek üzere rapor alabilmek için yazıcı simgesine
tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır.
–Kayıt Yenileme Raporu Alma
Bu sayfada rapor almak için “ Kayıt Yenileme ” önündeki klasör simgesine tıklayınız.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 28
Açılan sayfada gerekli alanları doldurup Tamam butonuna tıklayınız. Aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Açılan bu sayfayı yazdırıp imzalayarak öğrenciye veriniz. Ekrandaki bilgilere istenildiğinde
ulaşılabileceği için dosyalanmasına gerek yoktur.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 29
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU
ÖĞRENCİ KAYIT BELGELERİNİN SİSTEME
YÜKLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ
Açık Öğretim Ortaokulu’na kaydı yapılan öğrencilerin kayıt esnasında sunmuş oldukları öğrenim
belgeleri ve diğer belgeler öğrencilere ait dosyalarda muhafaza edilmektedir. Öğrencilere ait dosyalarda
bulunan belgelerden bazıları Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Sistemi’ne (AÖOBS) yüklenecektir. Sisteme
yüklenen öğrencilere ait belgeler ikinci bir duyuruya kadar yine öğrenci dosyasına konularak arşivde
muhafaza edilecektir.
Yükleme işlemine öncelikle 21 Temmuz -12 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak olan 20142015 öğretim yılı 1. Dönemi yeni kayıt öğrencilerin belgeleri ile başlanacaktır. Belge yükleme, öğrencinin
yeni kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Ancak iş yoğunluğuna göre belge yükleme daha
sonra da yapılabilecektir. Sisteme yüklenen belgeler Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü’nce kontrol
edileceğinden yükleme işleminin gecikmeye mahal vermeden yapılması gerekmektedir. Yeni kaydın
yapılmadığı zamanlarda arşivinizdeki dosyalarda bulunan öğrencilere ait belgeler sisteme yüklenecektir.
SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER
1- Fotoğraf
2- Öğrenim Belgesi
- 2. Kademe Okur Yazarlık Belgesi
- Diploma
- Diploma Kayıt Örneği
- Tasdikname-Öğrenim Belgesi (arkalı-önlü)
- Öğrenim Belgesini Kaybedenlere Mahsus Belge
- Denklik Belgesi
3- Varsa dosyada bulunabilecek diğer belgeler;
- Kalfalık-ustalık-usta öğreticilik belgesi
- Özür durumuna ilişkin rapor
- Mahkeme kararı
- Şehit - gazilik belgesi
SİSTEME YÜKLENMEYECEK BELGELER
1234-
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Yeni kayıt veya Kayıt yenileme raporu/optik form
Dilekçe (Öğrenci tarafından verilen talebe ilişkin dilekçeler)
Banka dekontu
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 30
AÖOBS’ DE BELGE YÜKLEME İŞLEM BASAMAKLARI
AÖOB Sistemine belge yükleme işlemine geçmeden önce öğrenciye ait belgeleri tarayarak bilgisayarınıza
kaydediniz.
Bilgisayarınıza kaydedilen belgelerin sisteme yüklenebilmesi için AÖOB Sistemine giriş yapınız. Belgesi
sisteme yüklenecek öğrenciyi sistemden sorgulayarak bulunuz.
Öğrenci bulunduktan sonra yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi “Bilgi Güncelleme” menüsü altında yer
alan “Öğrenci Dosyası Ekleme” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.
Bu ekranda “Belge Türü” bölümünden yüklenecek belge türünü seçip “Gözat” butonuna tıklayınız.
Aşağıdaki ekran açılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 31
“Gözat” butonuna tıkladıktan sonra, öğrenciye ait belgelerin kaydedildiği klasörden “Belge Türü”
bölümünde belirtiğiniz belgeyi seçiniz. ”Aç” butonuna tıklayarak söz konusu belgenin sisteme
aktarılmasını sağlayınız. Belge ekranda görüntülendikten sonra kaydet “
belgenin kaydetme işlemi tamamlayınız.
” butonuna basılarak ilgili
Diğer belgeler de aynı işlem basamakları takip edilerek belgeler sisteme yüklenir. Aynı Belge türünden
birden fazla belge sisteme yüklenebilir.
BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ
–T.C. Kimlik Numarası Güncelleme
Açık İlköğretim Okulu’na geçmiş yıllarda kayıt olup, öğrenime devam etmedikleri için donuk
duruma düşen öğrencilerden sistemde T.C. Kimlik numarası olmayıp sistem tarafından rast gele bir
numara atanan (99999000009 gibi) öğrencilerin kayıt yenileyebilmeleri ve diğer işlemleri
yaptırabilmeleri için öncelikle T.C. Kimlik numarasının güncellenmesi gerekmektedir. Sisteme giriş
yaptıktan sonra açılan sayfada TC Kimlik numarası güncellenecek öğrencinin öğrenci numarasını
“Öğrenci No” alanına yazarak sorgula butonuna tıklayınız.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 32
Öğrenci bilgilerinin görüntülendiği aşağıdaki sayfa açılacaktır. Bu sayfada klasör simgesine
tıklayınız.
TC Kimlik Numarasının güncellenmesi gerektiği ile ilgili mesaj alacaksınız.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 33
Bu sayfada “Bilgi Güncelleme” menüsü altındaki “TC Kimlik No Güncelleme” butonuna tıklayınız.
Açılan sayfadaki “TC Kimlik No” alanına öğrencinin TC Kimlik numarasını girerek “Sorgula”
butonuna tıklayınız. Sorgulama sonucunda öğrencinin ekranda görülen kimlik bilgileri ile
MERNİS’te bulan bilgiler uyuşuyorsa, öğrencinin bulunduğuna dair mesaj gelecektir. Bu mesajı
aldığınızda
butonuna tıklayıp
tamamlanmış olacaktır. Diğer işlemlere geçebilirsiniz.
mesajı aldığınızda işlem
Sorgulama sonucunda öğrencinin ekranda görülen kimlik bilgileri ile MERNİS’te bulan bilgiler
uyuşmazlık varsa, sistem hangi alanda uyuşmazlık olduğunu bildirecektir. Bu durumda Açık
Öğretim Ortaokulu ile irtibata geçiniz.
–Nüfus Kayıt Bilgisi Güncelleme
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 34
Açık Öğretim Ortaokulu bilgi sisteminde TC Kimlik Numarası kayıtlı olduğu halde çeşitli
sebeplerle(mahkeme kararı, evlilik vb.) kimlik bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin sistem
üzerinde güncellenmesi gerekmektedir.
Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan sayfada Nüfus Kayıt Bilgisi güncellenecek öğrencinin öğrenci
numarasını “Öğrenci No” alanına yazarak sorgula butonuna tıklayınız. Aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Açılan sayfada “Bilgi Güncelleme” menüsü altındaki “Nüfus Kayıt Bilgisini Güncelleme” butonuna
tıklayınız. Aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Açılan sayfada hiçbir işlem yapmadan yenile butonuna tıklayınız. Öğrencilerin ekranda görülen
bilgileri MERNİS’ten sorgulanarak güncellenecektir.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 35
– Adres - Sınav Merkezi Güncelleme
Adres-sınav merkezi güncellenecek öğrencinin TC Kimlik Numarasını yazarak sorgulayınız. “Bilgi
Güncelleme” menüsü altındaki “Adres-Sınav Merkezi Güncelleme” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki
sayfa açılacaktır.
Öğrencinin güncellenecek bilgilerini ilgili alanlara girerek kaydet butonuna tıklayınız.
–Öğrenci Şifresi Güncelleme
Şifresi güncellenecek öğrencinin TC Kimlik Numarasını yazarak sorgulayınız “Bilgi Güncelleme”
menüsü altındaki “Şifre Güncelleme” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Açılan sayfada “Yeni Şifre” alanına yeni belirlenen şifreyi giriniz. Aynı şifreyi “Yeni Şifre (tekrar)”
alanına da girerek kaydet butonuna tıklayınız.
–Özel Bilgi Güncellemeleri
Okulumuza kayıtlı öğrencilerden “Özel Durumu”, “Yabancı Dili”, “Kalfalık Ustalık Belgesi”, ”Engel
Grubu”, “Yabancı Uyruklu Öğrenci”, “Din Dersi Muafiyeti” gibi özel bilgilerinin birinde değişiklik
yapılması gerekiyorsa, yapılacak güncelleme işlemi için Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü ile
irtibata geçiniz.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 36
VERİLECEK BELGE İŞLEMLERİ
– Öğrenci Belgesi (Ek-1 Öğrenim Belgesi)
Öğrenci Belgesi düzenlenecek öğrencinin TC Kimlik Numarasını yazarak sorgulayınız “Verilecek
Belgeler” menüsü altındaki “Öğrenci Belgesi” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Açılan sayfada yazıcı simgesine tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır.
“Öğrenci Belgesi” önündeki klasör simgesine tıklayınız. Aşağıdaki sayfa açılacaktır.
İlgili alanları doldurarak tamam butonuna tıklayınız. Aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 37
Açılan bu sayfayı yazıcı simgesine tıklayarak yazdırınız.
–Tasdikname (Ek-1 Öğrenim Belgesi)
Tasdikname Belgesi düzenlenecek öğrencinin TC Kimlik Numarasını yazarak sorgulayınız
“Verilecek Belgeler” menüsü altındaki “Tasdikname (Ek-1)” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki sayfa
açılacaktır.
Açılan sayfada “Tasdikname ver” onay kutusunu işaretleyerek kaydet butonuna basınız.
Aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 38
Açılan bu sayfada yazıcı butonuna tıklayınız.
Tasdikname Belgesi önündeki klasör simgesine tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır.
İlgili bilgileri girerek tamam butonuna tıklayınız.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 39
Belgeyi 2 nüsha çıktı alıp imzalayarak bir nüshasını öğrenciye veriniz, diğerini de öğrenci dosyasına
koyunuz
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 40
MEZUNİYET İŞLEMLERİ
MEZUNİYET KONTROLÜ İŞLEMLERİ
Dönem sınav sonuçlarına göre dosyası Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi
müdürlüklerinde bulunan öğrencilerden mezuniyet kontrolünde olanlarla ilgili yapılacak iş ve işlemler
aşağıda anlatılmıştır.
MEZUNİYET KONTROLÜ LİSTESİ ALMA
Dönem sınav sonuçlarına göre mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin durumu, Açık Öğretim
Okulu Müdürlüğü tarafından “Mezuniyet Kontrolü” olarak belirlenmiştir. Mezuniyet kontrolünde olan bir
öğrencinin Öğrenim Belgesi (Tamamlama) alabilmesi için, öğrencinin dosyasının bulunduğu Açık Öğretim
Bürosunun öğrenci dosyası içeriğini kontrol ederek aşağıda anlatılan işlemleri sırasıyla yapması
gerekmektedir. Açık Öğretim Bürosu arşivinde öğrenci dosyası bulunanlardan, mezuniyet kontrolünde
olanların listesini almalıdır. Bunun için Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Sisteminde Mezuniyet İşlemleri
altında Mezuniyet Bilgileri menüsü açılmalıdır.
Bu ekranda yazıcıya tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 41
Bu ekranda Mezuniyet Kontrolü Yapılaması Gerekenler Listesi klasörü açıldığında mezuniyet kontrolünde
olanların listesi ekrana gelecektir. Eğer ekrana mezuniyet kontrolünde olanlara ait bir liste gelmiyorsa
ilgili Açık Öğretim Bürosunun bu dönemde mezuniyet kontrolünde olan öğrencisi yok demektir.
MEZUNİYET KONTROLÜ
Mezuniyet kontrolü listesinde bulunan öğrencilerin dosyaları arşivden çekilir ve kontrol edilir. Kontrol
işleminden sonra bu yapılan kontrolün Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Sistemine işlenmesi gerekmektedir.
Bunun için sistemde öğrenci TC Kimlik Numarasından sorgulanarak bulunur. Mezuniyet işlemleri
menüsünden Mezuniyet Kontrol Ekranı açılır.
Açılan bu ekranda öncelikle kimlik bilgileri güncelleme butonuna tıklanarak öğrencinin kimlik bilgisi
güncellenir. Arşivden çekilerek kontrol edilen dosyanın inceleme sonucuna göre aynı ekranda Uygunluk
Durumu seçilir.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 42
Buna göre;
1-Mezun olmasında herhangi bir sakınca yoktur: Öğrencin öğrenim belgesinde ve intibakında herhangi
bir sorun yoksa bu ifadeyi seçiniz.
2-Öğrenim Belgesi Fotokopi: Öğrencinin öğrenim belgesi fotokopi, aslı gibidir onaylı veya noter tasdikli
fotokopi ise bu ifadeyi seçiniz. Öğrencinin öğrenim belgesi aslını getirmesi gerekmektedir.
3-Öğrenim Belgesi Yok: Öğrencinin dosyası veya dosya içerisinde bulunması gereken öğrenim belgesi
yok ise bu ifadeyi seçiniz. Öğrencinin öğrenim belgesi aslı istenerek yeni bir dosya oluşturulur.
4-Hatalı İntibak Yapılmış: Öğrencinin dosyasında bulunan öğrenim belgesi incelendiğinde öğrenci yanlış
sınıfa atanmışsa (Yapılan intibakı yeni kayıt işlemleri altındaki intibak ekranından görebilirsiniz), Açık
Öğretim Ortaokuluna kayıt için yeterli belge değilse (1. Kademe okuryazarlık belgesi ile kayıt gibi) bu
ifadeyi seçiniz. Bu durumda olanların Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.
5-Kalfalık-Ustalık Belgesi Yok: Dosya incelendiğinde sistemde var olarak görülen Kalfalık – Ustalık
Belgesi dosya içerisinde bulunmuyorsa veya Kalfalık-Ustalık Belgesi geçerli değilse ( Çıraklık Eğitim veya
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerince 3308 sayılı kanun kapsamında düzenlenmemiş belge ise) bu
ifadeyi seçiniz. Sistemde kalfalık-ustalık belgesi var görülen ancak dosyasında bulunmayan öğrenci
kalfalık-ustalık belgesini ibraz etmek zorundadır. Açık Öğretim Bürosu ibraz edilen belgenin ve bir
fotokopisini öğrenci dosyasına yerleştirecektir. Eğer kalfalık ustalık belgesi geçerli belge değilse, bu
durumda olan öğrencilerin Açık öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne bildirilerek intibakı düzeltilmelidir. Bir
öğrencinin sistem üzerinde Kalfalık-Ustalık belgesinin var olup olmadığını Bilgi Kontrol Ekranları menüsü
altındaki Öğrenci Bilgileri bölümünden görebilirsiniz.
Bunun için sistem üzerinden öğrenciyi sorgulayarak bulunuz. Bilgi Kontrol Ekranları, Öğrenci Bilgileri
menüsüne tıklayınız aşağıdaki ekran açılacaktır.
Bu ekranda bir öğrencinin sistemde kayıtlı bir kalfalık – ustalık belgesinin var olup olmadığı görülebilir
6-Diğer: Öğrencinin Dosyası ve öğrenim belgesi ile ilgili durum yukarıdaki ifadelerden herhangi birine
uymuyor ise bu ifadeyi seçiniz.
Öğrenci dosyasında banka dekontu, fotoğraf, kimlik fotokopisi, başvuru formu, yeni kayıt formu gibi
belgeler bulunmuyorsa herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur.
Mezuniyet Kontrolünde olan öğrenci için yukarıda belirtilen ifadelerden uygun olan seçildikten sonra
kaydet butonuna tıklanır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 43
Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü belirli aralıklarla mezuniyet kontrolü yapılan öğrencilerden “Mezun
olmasında herhangi bir sakınca yoktur” ifadesi seçilenlerin Öğrencilik Durumunu “Mezun” durumuna
getirir. Mezun durumuna gelen öğrenciye artık Öğrenim Belgesi (Tamamlama) düzenlenebilir.
Eksiklikleri tamamlanan öğrenciler için aynı yöntemle sistem üzerinde işlem yapılır.
– Ek-1 Öğrenim Belgesi (Tamamlama Belgesi) Düzenleme
21 Temmuz 2012 Tarih ve 28360 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim
Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre
mezun olanlara diploma yerine “Ek-1 Öğrenim Belgesi” düzenlenmektedir.
Ek-1 Öğrenim Belgesi (Tamamlama Belgesi), öğrencinin başvurusu üzerine dosyasının bulunduğu
kurum tarafından düzenlenir.
Öğrenim Belgesi (Tamamlama Belgesi) düzenlenecek öğrencinin TC Kimlik Numarasını yazarak
sorgulayınız. “Mezuniyet İşlemleri” menüsü altında yer alan “Mezuniyet Bilgileri” butonuna
tıklayınız. Aşağıdaki sayfa açılacaktır. Açılan bu sayfada yazıcı butonuna tıklayınız.
Açılan bu sayfada klasör simgesine tıklandığında aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 44
Açılan sayfada “Okulun Müdürünün Adı” ve “Müdür Yardımcısının Adı” alanlarını kurum müdürü
ve ilgili müdür yardımcısı bilgileri ile doldurunuz.
“Okul Müdürü Unvanı” alanına
“Okul Müdürü a.”,
“Müdür Yrd. Unvanı” alanına
“Müdür Yardımcısı a.”
yazınız.
Tamam, butonuna tıklandığında aşağıdaki rapor ekranı açılacaktır.
Yazıcı simgesine basarak bir nüsha çıktı alınız. Çıktı Kurum Müdürü ve Müdür Yardımcısı tarafından
imzalanır ve kurumun ıslak mührü ile mühürlenir. Belge öğrenciye teslim edilir.
Belge üzerine herhangi bir tarih sayı yazılmasına, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine
götürülerek mühürletilmesine, sistem üzerinde belgenin öğrenciye teslimi ile ilgili işlem
yapılmasına ve herhangi bir defter tutulmasına gerek yoktur.
Öğrenim Belgesinin kaybedilmesi durumunda aynı yöntemle tekrar düzenlenebilir.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 45
–Diploma Teslim İşlemi
02.07.2012 (2011-2012 III. Dönem) ve daha önceki tarihlerde mezun olup, diploma tanzim edilen
ancak diplomasını almayan öğrencilerin diploma teslimi ile ilgili bilgileri sistem üzerine işlemek için
“Mezuniyet İşlemleri” menüsü altında yer alan “Diploma Teslim” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki
sayfa açılacaktır.
Bu sayfada “Diploma Teslim Bilgileri” alanında ilgili bölümleri doldurarak kaydet butonuna
tıklayınız.
– Mezun Öğrenci Bilgileri
“Mezuniyet İşlemleri” menüsü altında yer alan “Mezuniyet Bilgileri” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki
sayfa açılacaktır. Açık Öğretim Ortaokulu’ndan mezun olan öğrencilerin mezuniyet bilgilerinin yer
aldığı sayfa olup, bilgi amaçlıdır.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 46
BİLGİ KONTROL EKRANLARI
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ile ilgili özel bilgileri içeren bilgi amaçlı sayfalardır.
“Bilgi Kontrol Ekranları” menüsü altında yer alan ilgili butonlarına tıklayarak bilgileri görebilirsiniz.
“Öğrenci Bilgileri”,
“Not Bilgileri”,
“Sınav Sonuç Bilgileri”
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 47
“Sınav Giriş Bilgileri”
ARŞİVLEME SİSTEMİ
Dosya Teslimi İçin Okullar Tarafından Yapılması Gereken İşlemler:
2012/45 Sayılı Genelge ile Açık Öğretim Ortaokulu iş ve işlemleri ilçenizdeki Halk Eğitimi veya Mesleki
Eğitim Merkezi Müdürlüklerine devredilmiştir. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerine ait evraklar, 19 Nisan
2013 tarihine kadar HEM veya MEM Müdürlüklerine teslim edilecektir.
Öğrenci Dosyalarının Teslimi İle İlgili İş ve İşlemler:
1-Teslim etmeniz gereken öğrenci dosyalarına ait listeyi almak için önce “Öğrenci Arama“ menüsü
altındaki yine “Öğrenci Arama“ alt menüsüne seçiniz. Sonra aynı sayfadaki yazıcı sembolünü seçerek
listeyi alınız.
2-Listeye göre dosyalarınızı ve içindeki belgeleri kontrol ediniz. Eksik olanları tamamlayınız. (Dosyanın
olmaması, dosya içindeki öğrenim belgesinin uygun olmaması gibi…)
3-Listenize göre dosyalarınızı tamamladıktan sonra teslim edeceğiniz ilgili kuruma gidiniz.
4-Dosyası Bakanlık Açık Öğretim Ortaokulunda olan ve 2012 yılı 2.döneminde kaydını ilk kez okullarda
yenileyen öğrencilerin dosyaları Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gönderilecektir.
Dosya Teslim Almak İçin HEM-MEM Tarafından Yapılması Gereken İşlemler:
2012/45 Sayılı Genelge ile Açık Öğretim Ortaokulu iş ve işlemleri ilçenizdeki Halk Eğitimi veya Mesleki
Eğitim Merkezi Müdürlüklerine devredilmiştir. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerine ait evraklar, 19 Nisan
2013
Öğrenci
tarihine
kadar
Dosyalarının
İlkokul-Ortaokul
Teslim
Alınması
Müdürlüklerinden
İle
İlgili
teslim
İş
alınacaktır.
ve
İşlemler:
1-“Nakil İşlemleri“ menüsü altındaki “Dosya Alma“ alt menüsüne seçiniz. İlgili sayfadan dosyalarını teslim
alacağınız okulun adını seçiniz. Seçilen okula ait teslim alacağınız dosya listesi gelecektir.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 48
2-Listeye göre dosyaları ve içindekileri kontrol ediniz. Eksik olanları tamamlattırınız. (Dosyanın
olmaması,
dosya
içindeki
öğrenim
belgesinin
uygun
olmaması
gibi…)
3-Dosyası yada içindeki bir belgesi tamamlanamayan öğrencinin tutanaktaki ismi karşısına belirtiniz.
Daha
sonra
öğrenci
ve
okul
işbirliği
ile
tamamlanacaktır.
4-Tutanağı almak için KAYDET butonunu seçiniz. Yazıcı sembolünden 2(iki) nüsha TUTANAK
yazdırınız. Karşılıklı imzalayarak bir nüshayı okul yetkilisine teslim ediniz, diğer nüshayı kurumunuzda
saklayınız.
5- Dosyası Bakanlık Açık Öğretim Ortaokulunda olan 2012/2.döneminde kaydını ilk kez okullarda ya da
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde yenileyen öğrencilerin dosyaları Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüklerine gönderilecektir.
Açık Öğretim Ortaokulu Uygulamaları
Sayfa 49
Download

açık öğretim ortaokulu uygulamaları