TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:
Kalkınma ajanslarının başlattığı yerel
kalkınma anlayışını destekliyoruz
Kalkınma Ajansları çalıştayında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kamuözel sektör diyaloğunun her platformda artarak devam etmesi gerektiğine işaret ederek, TOBB olarak kalkınma ajanslarının
başlattığı yerel kalkınma anlayışına maddi ve manevi destek verdiklerini söyledi.
sarcıklıoğlu, özel sektörü temsil eden oda ve
borsalar ile Türkiye’nin geleceği için büyük
rol üstlenen kalkınma ajanslarının nasıl daha
yakın çalışabileceğini tartışmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.
Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti. Bu bölümde Denizli
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer
9’da
de söz alarak, görüşlerini bildirdi.
Sayfa 3
Kalkınma Ajansları Çalıştayı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve 81 ilin oda ve borsa başkanlarının da katılımıyla TOBB İkiz
Kuleler’de gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
Denizli-Almanya Köln
uçak seferleri 3 Şubat
2015’te başlıyor
www.dto.org.tr
Yıl: 5 • Sayı: 65 - Eylül 2014
ISSN: 2147-8708
Ücretsizdir
14.000 adet basılmıştır.
Denizli Ticaret Odası ve İşkur,
500 yeni girişimci yetiştirecek
Denizli Ticaret Odası ile Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
işbirliğiyle düzenlenecek “Girişimcilik Eğitim Programı” için protokol
imzalandı. İmza protokolü kapsamında 500 kişinin yeni girişimci olarak
yetiştirilmesi hedefleniyor.
Kendi işini kurmak
isteyenlere yönelik
olarak “Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi
Projesi” için Denizli
Ticaret Odası’nda
bir imza töreni
düzenlendi.
Törende Denizli Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer ile Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürü Ferudun Giresun
hazır bulundu.
Başkan Necdet Özer, törende yaptığı konuşmada, Denizli Ticaret Odası olarak
mevcut yasal görevlerinin
yanında sosyal sorumlulukları gereği faaliyetler
gerçekleştirdiklerini, bunlar
içinde de girişimciliği çok
!
önemsediklerini vurguladı.
Başkan Özer, işsizliğe çözüm olarak kendi işini kurarak, ekonomiye dinamizm
kazandıracak girişimcilerin
yetiştirilmesinin çok büyük
önem taşıdığını ifade ederek, “Girişimcilik eğitimleri, Denizli ve Türkiye için
Oda Aidat Gecikme
Zamlarına Af
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Üyesi Necdet Özer, 11 Eylül 2014 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
kanun ile Odalara olan üye aidat borçlarının gecikme zammına af getirildiğini, herhangi bir hak
kaybına uğranmaması için kanun kapsamında
olan üyelerin en geç 2014 Kasım ayı sonuna kadar
Denizli Ticaret Odası’na başvurulması gerektiğini
açıkladı.
Detaylı açıklama sayfa 2’de
çok önemli. İlimizde iş kurmak isteyen kişiler, belirli
bir kriterlerden geçtikten
sonra eğitimler alacak ve
ardından da iş kurabilecekler. Ekim ayında başlayacak
olan bu girişimcilik eğitimlerini çok önemsiyoruz. Ülkemiz işsizlikle mücadele
ederken böyle eğitim faaliyetleri ile bir kişinin iş sahibi olması ve yanında eleman çalıştırması istihdam
açısından çok önemlidir. Bu
eğitimlerin ilimiz, bölgemiz
ve ülkemiz için hayırlı ol5’te
masını diliyorum.” dedi.
Kayıtlı işsizin istihdamında
parası ve sağlık sigortası
ve
primi İŞKUR’dan Çalışma
İş Kurumu
Çalışma ve İş Kurumu
Denizli İl Müdürü Ferudun Giresun, Türkiye
İş Kurumu’na (İŞKUR)
kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde,
teorik bilgileri uygulama
yaparak pekiştirmelerini ve mesleki deneyim
kazanmalarını sağlamak
amacıyla “İşbaşı Eğitim
Programı” düzenlendiğini
belirterek, “Katılımcılara
programa katıldıkları her
fiili gün için 25 lira verilmektedir. Ayrıca çalışanın ‘İş Kazası ve Meslek
Ahilik Kültürü Haftası kutlandı
Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret
Odası ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından
düzenlenen “Ahilik Haftası” çeşitli etkinliklerle kutlandı.
12’de
Hastalığı Sigorta primi’
ve Genel Sağlık Sigortası primi ödenmektedir.”
dedi.
Çalışma ve İş Kurumu
Denizli İl Müdürü Ferudun Giresun ve ekibi,
Denizli Ticaret Odası’nı
ziyaret etti. Başkanlık makamında Denizli Ticaret
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Necdet Özer ile
biraraya gelen Müdür Giresun, İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
3’te
Denizli İl Müdürü Giresun :
“Katılımcılara
programa katıldıkları her fiili
gün için 25 lira
verilmektedir.
Ayrıca çalışanın ‘İş Kazası
ve Meslek
Hastalığı Sigorta primi’ ve
Genel Sağlık
Sigortası primi
ödenmektedir.”
Sayın Üyemiz
5174 sayılı kanun gereğince
2014 yılı, yıllık ve munzam
aidatlarının ikinci taksitlerinin,
31 Ekim 2014 Cuma günü
mesai bitimine kadar (17.00)
ödenmesi gerekmektedir.
Üyelerimizin bilgilerine sunulur.
2
Eylül 2014
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
Denizli Ticaret Odası ve Denizli Sanayi
Odası’ndan Vali Demir’e veda yemeği
Denizli Ticaret Odası ve Denizli Sanayi Odası tarafından Valiler Kararnamesi ile merkez
valiliğine atanan Denizli Valisi Abdülkadir Demir onuruna veda yemeği düzenlendi.
Yemekte konuşan Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Vali
Abdülkadir
Demir’in
Denizli’de görev yaptığı
üç yıl içinde önemli projeleri hayata geçirdiğini,
özellikle Organize Sanayi
Bölgeleri’nin kurulması
için yoğun çaba harcadığını belirtip, “Birçok vali
ile çalıştık. Abdülkadir
Bey de unutmayacağımız,
kendimizden biri saydığımız valilerimizden biri.
Sizi çok seviyoruz ve Denizli için yaptığınız çalışmalar nedeniyle teşekkür
ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Denizli Ticaret Odası
Başkanı Necdet Özer,
yaptığı konuşmada, Vali
Demir’in, sağduyulu ve
kriz yönetiminde oldukça
başarılı olduğunu belirterek, “Vali Demir’in Denizli için bizlerden daha
çok çalıştığını biliyoruz.
Vali Demir, yalnızca çalışkanlığı değil, sorunlara yaklaşımı, sağduyusu
ile de başarılı çalışmalar
sergilemiştir. Geçtiğimiz
yıl yaşanan Gezi Olayları
buna örnektir. Eğer Gezi
Olayları’nda Denizli’de
kan dökülmediyse, bu
Vali Demir’in sağduyulu
yaklaşımından kaynaklanmıştır. Sizi unutmayacağız. Bu bir veda yemeği
değil. Denizli’de artık bir-
Dikkat! Kasım 2014 sonunu kaçırmayın...
Oda Aidat Gecikme
Zamlarına Af
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet
Özer, 11 Eylül 2014 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile Odalara olan üye
aidat borçlarının gecikme
zammına af getirildiğini,
herhangi bir hak kaybına
uğranmaması için kanun
kapsamında olan üyelerin
en geç 11 Kasım 2014 tarihine kadar Denizli Ticaret
Odası’na başvurulması gerektiğini açıkladı.
Başkan Necdet Özer, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda “Torba Yasa”
olarak bilinen “6552 sayılı
İş Kanunu ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”unun,
Oda ve Borsa üyelerine
önemli imkanlar sunduğunu ifade etti. Özer, “Maddenin yürürlüğe girdiği
11 Eylül 2014 tarihinden
itibaren iki ay içinde başvurulması ve varsa bu
alacaklarla ilgili açılan davalardan feragat edilmesi
şartıyla; maddenin yayım
tarihi itibariyle, üyelerin
oda ve borsalara olan aidat
asıllarına isabet eden faiz,
gecikme faizi, gecikme
zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.”
şeklinde konuştu.
borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile
bunlara bağlı faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi
alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe
kadar enflasyon aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;
birinci taksiti bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık
dönemler halinde sekiz eşit
taksitte ödemeleri halinde,
bu alacaklara uygulanan
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların
ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce kısmen veya
tamamen ödenmiş olması
halinde ise ödenmiş borç
Ödenmesi gereken toplam
tutarın birinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi
halinde, ödenmesi gereken
tutardan yüzde 10 oranında indirim yapılacağını
dile getiren Özer, şöyle
konuştu: “Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi
için; maddenin yürürlüğe
girdiği tarihi izleyen ikinci
ayın sonuna kadar alacaklı
birime başvurulması şarttır. Ayrıca işi bırakma veya
resen terk nedeniyle vergi
mükellefiyeti sona erdiği
hâlde oda/borsa kayıtları
devam eden üyelerin vergi
mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu madde
hükümleri uygulanır. Vergi
mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk
etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte feri borçlarının tamamının tahsilinden
vazgeçilir. Oda aidatları
gecikmiş üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için en geç 11
Kasım 2014 tarihine kadar
Odamıza
başvurmaları
menfaatlerine olacaktır.”
çok eviniz, can dostunuz
var.” dedi.
Vali Demir ise merkeze
alınma talebi öncesinde
başından geçen bir olayı anlattı. Görev yaptığı
süre içerisinde Denizli’ye
birçok hizmeti bürokrasiye çelme atarak hayata geçirdiklerini belirten
Demir, “İddia ediyorum,
81 ilin bırakın yarısını,
üçte biri Denizli olsa bu
ülke çok işi başarır ve bu
ülke şimdi yaşadığı çoğu
çelişkiyi yaşamaz. Çünkü
Denizli’de yapılan her iş
doğrudan ülkenin büyüklüğüne yapılan yatırımdır.
Denizli’de ne yaptıysak
bürokrasiye çelme atarak
yaptık. Daha 15 gün önce
bir organize sanayi bölgesinin yapımı ile ilgili
Ankara’da bir genel mü-
dürün odasında neredeyse
yumruk yumruğa giriyorduk. İnsanlara derdinizi
anlatamıyorsunuz. Yani
bu işleri çözmeden, başarmadan, üretimi artırmadan, yeni katma değerler
katmadan sorunları nasıl
çözeceğiz, nasıl güçleneceğiz, nasıl büyüyeceğiz?
Sadece borsaya ve o günkü döviz kuruna bakarak
bu ülkeyi götüremeyece-
ğimiz belli. Bunu mutlaka
çözmek zorunda bu ülke.”
diye konuştu.
Yemek ve konuşmaların
ardından Denizli’de 3 yıl
görev yapan Vali Abdülkadir Demir’e, Başkan
Özer ile Başkan Keçeci,
bakır ibrik, Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan
ise vazo hediye etti.
KOSGEB Müdürü Selim
Erkoç ve uzman ekibi, Denizli
Ticaret Odası’nı ziyaret etti
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) Denizli İl Müdürü Selim Erkoç ve beraberindeki
uzman ekip, Denizli Ticaret Odası Meclis Başkanı Habib Yıldız’ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan KOSGEB Denizli İl Müdürü Selim Erkoç, bu
yıl 29 Eylül-5 Ekim 2014 tarihleri
arasında kutlanan Avrupa KOBİ
Haftası kapsamında Denizli Ticaret Odası’nı ziyaret ettiklerini
belirterek, “Bu hafta kapsamındaki etkinlikler, 37 ülke ile birlikte
2009 yılından bu yana Türkiye’de
de gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Avrupa KOBİ Haftası’na etkin
bir şekilde katılım sağlamaktadır.
Türkiye’de Avrupa Birliği KOBİ
Haftası etkinliklerini yürüten
KOSGEB, başlattığı lobi faaliyetleri ile 2012 yılı Haziran ayında, Türkçe dilini, Avrupa Birliği
KOBİ Haftası web sitesinde resmi
dil olarak tanınmasını sağlamıştır.
Avrupa Birliği çapında yürütülen
bu çalışmalarda Türkçe’nin resmi dil olarak yer alması oldukça
önemlidir. Bu hafta kapsamında
KOBİ’lerin çatı kuruluşu olan Denizli Ticaret Odası’nı ziyaret ettik.” dedi.
Üyelerinin yüzde 99’una yakınının KOBİ’lerden oluştuğuna
işaret eden Başkan Habib Yıldız,
“Denizli’de 15 bin üyemiz var. Yasal mevzuat çerçevesindeki sosyal
sorumluluğumuz gereği Denizli’de
çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. KOBİ’lerden oluşan bu
üyelerimizin işlerine katkı sağlaması, yeni müşteriler edinmeleri
amacıyla yurtiçinde düzenlenen
fuarlara ücretsiz olarak katılımlarını sağlıyoruz. Ayrıca yurtdışında
düzenlenen fuarlarda da yeni teknolojilerle tanışmalarını ve yeni
pazarlarda yer edinebilmeleri için
KOSGEB destekleri iş seyahatleri
düzenlenmeye başladık. Bu gezilerimizde bizlere destek olması dolayısıyla KOSGEB’e çok teşekkür
ediyoruz.” diye konuştu.
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
Eylül 2014
3
Necdet ÖZER
DTO Başkanı / TOBB Yön. Kur. Üyesi
Denizli Ticaret Odası ve
İşkur 500 yeni girişimci
yetiştirecek
Değerli üyelerimiz
Denizli Ticaret Odası olarak mevcut
yasal görevlerimizin yanında sosyal
sorumluluğumuz gereği faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda girişimciliği desteklemek amacıyla Denizli
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
ile bir protokol imzaladık. Bu protokol
çerçevesinde 500 kişinin, yeni girişimci olarak yetişmesini hedefliyoruz.
Bizler, işsizliğe çözüm olarak kendi
işini kurarak, ekonomiye dinamizm kazandıracak girişimcilerin yetiştirilme-
sinin çok büyük önem taşıdığını
biliyoruz. Verilecek olan girişimcilik eğitimleri, Denizli ve Türkiye için çok önemlidir. İlimizde
iş kurmak isteyen kişiler, belirli
bir kriterlerden geçtikten sonra
eğitimler alacak ve ardından da
iş kurabileceklerdir. Ülkemiz işsizlikle mücadele ederken böyle
eğitim faaliyetleri ile bir kişinin iş
sahibi olması ve yanında eleman
çalıştırması istihdam açısından
çok önemlidir.
programı kapsamında, katılımcıların işsiz olması durumunda kişilere, günlük
20 lira verilecek. Eğitim sonrasında ise
girişimci adayları, kendi iş fikirlerine
ilişkin iş planları ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’e
başvurarak, onay çıkması durumunda
30 bin TL’ye varan hibe, 70 bin TL’ye
varan faizsiz kredi imkanından faydalanabilecek.
Daha önce düzenlediğimiz girişimcilik
eğitimleri ile 350 girişimci yetiştirmiştik. Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik olarak “Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi Projesi” bu ay başlayacak. Eğitimler, Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) tarafından
20 ayrı eğitimde toplam 500 kişiye verilecek.
Denizli Ticaret Odası olarak mesleki
eğitim konusunda çalışanları ve kendi
işini kurmanın gayreti içinde olanları
eğitme, destekleme ve kamunun tahsis
ettiği finans kaynaklarına ulaşmaları konusunda yönlendirmenin gayreti
içinde olmaya devam edeceğiz. Yeni
başlayacak eğitimlerimizin ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını
diliyorum.
Denizli Ticaret Odası’nda 25’er kişilik
gruplar halinde düzenlenecek eğitim
Değerli üyelerimiz
Değerli üyelerimiz
Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sayın Ferudun Giresun ile yaptığımız görüşmelerde, “İşbaşı Eğitim
Programı”nı detaylı bir şekilde görüştük. Bu program, sizlere önemli fırsatlar sağlarken işsizliğe de çözüm olacak önemli bir proje olarak karşımıza
çıkmaktadır. Çünkü programın amacı,
İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde, teorik bilgileri
uygulama yaparak pekiştirmelerini ve
mesleki deneyim kazanmalarını sağlamaktır.
Program, en az 2 sigortalı çalışanı bulunan işyerleri, kamunun payının yüzde
50’nin altında bulunduğu iktisadi teşekküller, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve
sanayi odaları ile noterlerde uygulanabiliyor. 2 ile 10 arasında çalışanı bulunan firmalar 1, 10 ve üzerinde çalışanı
bulunan firmalar ise mevcut çalışan sayısının 1/10’una kadar katılımcı alarak
programdan faydalanabiliyor. Haftada
Kayıtlı işsizin istihdamında
parası ve sağlık sigortası
primi İŞKUR’dan
en fazla 6 gün ve 45 saat olmak üzere toplamda 160 fiili gün devam eden
program boyunca katılımcı her gün 25
lira İŞKUR tarafından verilirken aynı
zamanda katılımcıların “İş Kazası ve
Meslek Hastalığı Sigorta primi ile Genel Sağlık Sigortası primi” yine kurum
tarafından karşılanmaktadır.
Değerli üyelerimiz
Bu program, mesleki eğitimin pratiğe
dönüştürülmesini ve işsiz olan kişilerin
işgücü piyasasına dahil edilmesi sağlayacaktır. Diğer yandan 160 gün boyunca program katılımcılarının, iş kazası
ve meslek hastalığı sigorta priminin ve
Genel Sağlık Sigortası priminin devlet
tarafından karşılanması ve katılımcılara günlük 25 lira devlet tarafından verilecek olması işletmelerimizin gider
kalemlerinde düşüş sağlayacaktır. Sizler için önemli gördüğümüz bu “İşbaşı
Eğitim Programı”ndan faydalanmanızı
tavsiye ediyoruz.
Sevgi ve saygılarımla…
Çardak-Almanya
Köln uçak
seferleri 3 Şubat
2015’te başlıyor
Sağlık turizminin Denizli/Pamukkale-Karahayıt bölgesinde desteklenmesi kapsamında, Almanya Köln
(CGN) Havalimanı’ndan Denizli-Çardak (DNZ)
Havalimanı’na 3 Şubat 2015 tarihinden itibaren her
iki haftada bir karşılıklı charter seferlerine başlanacak
“
Çalışma ve İş Kurumu Denizli İl Müdürü Ferudun Giresun Denizli Ticaret
Odası’na yaptığı ziyarette, “Katılımcılara programa katıldıkları her fiili gün için
25 lira verilmektedir. Ayrıca çalışanın ‘İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta primi’ ve Genel Sağlık Sigortası primi ödenmektedir.” dedi.
Çalışma ve İş Kurumu Denizli İl Müdürü Ferudun Giresun,
Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR)
kayıtlı işsizlerin yine kuruma
kayıtlı işyerlerinde, teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini ve mesleki deneyim
kazanmalarını sağlamak amacıyla “İşbaşı Eğitim Programı” düzenlendiğini belirterek,
“Katılımcılara programa katıldıkları her fiili gün için 25 lira
verilmektedir. Ayrıca çalışanın
‘İş Kazası ve Meslek Hastalığı
Sigorta primi’ ve Genel Sağlık
Sigortası primi ödenmektedir.”
dedi.
Çalışma ve İş Kurumu Denizli
İl Müdürü Ferudun Giresun ve
ekibi, Denizli Ticaret Odası’nı
ziyaret etti. Başkanlık makamında Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Necdet Özer ile biraraya gelen
Müdür Giresun, İşbaşı Eğitim
Programı ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Programın, işsizlerin
teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini ve mesleki
deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlendiğini ifade eden Müdür Giresun,
“Program süresi; haftada en fazla 6 gün ve 45 saat olmak üzere
toplamda 160 fiili gündür. Programdan 15 yaşını tamamlamış
kuruma kayıtlı olan, işverenin
birinci veya ikinci derece kan
hısmı olmayan, son 6 ay içinde
başvuru yapılan meslekte çalışmamış olan ve emekli olmayan
işsizler yararlanabilecekler. Katılımcılara programa katıldıkları
her fiili gün için İŞKUR tarafından 25 lira verilmektedir. Ayrıca
kurumumuz tarafından çalışanın
‘İş Kazası ve Meslek Hastalığı
Sigorta primi’ ve ‘Genel Sağlık
Sigortası’ primi ödenmektedir.”
dedi.
Programın en az 2 sigortalı çalışanı bulunan işyerleri, kamunun
payının yüzde 50’sinin altında
bulunduğu iktisadi teşekküller,
dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları
ve noterlerde uygulanabileceğini açıklayan Giresun, programa katılım şartı olarak kuruma
kayıtlı olunması gerektiğini ve
başvuru yapılan aydaki çalışan
sayısının son 3 aylık çalışan sayısının ortalamasına eşit veya
bu sayıdan yüksek olması gerektiğini bildirdi.
2 ile 10 çalışanı olan işyerlerinde en fazla 1 kişi, 10’dan fazla
çalışanı olan işyerlerinde çalışan
sayısının yüzde 10’u kadar işsize işbaşı eğitim verilebildiğini
anlatan Giresun, “Program süresince işletmenin çalışan sayısının programa başvuru yapılan
aydaki çalışan sayısının altına
düşmemesi gerekir. Çalışan sayısında azalma olursa işletmeye
1 ay süre verilir ve bu süre içinde başlangıçtaki çalışan sayısına
ulaşılması talep edilir. Belirtilen
“
süre içinde başlangıçtaki sayıya
ulaşılmazsa azalan çalışan sayısı kadar işbaşı eğitim programı
katılımcısı işletmeden geri alınır.” diye konuştu.
Başkan Necdet Özer, İşbaşı Eğitim Programı’nın hem esnafın
güçlendirilmesi hem de istihdamın artırılmasında önemli bir
fırsat olacağını belirterek, “İşbaşı eğitim programı, işsizlerin
mesleki becerilerinin geliştirilmesi açısından çok önemlidir.
Bu program, mesleki eğitimin
pratiğe dönüştürülmesini ve
işsiz olan kişilerin işgücü piyasasına dahil edilmesi sağlayacaktır. Diğer yandan 160 gün
boyunca program katılımcılarının, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin ve Genel
Sağlık Sigortası priminin devlet
tarafından karşılanması ve katılımcılara günlük 25 lira devlet
tarafından verilecek olması işletmelerimizin gider kalemlerinde düşüş sağlayacaktır.” dedi.
Almanya Köln (CGN) Havalimanı’ndan Denizli-Çardak
(DNZ) Havalimanı’na 3 Şubat 2015 tarihinden itibaren her
iki haftada bir karşılıklı charter seferlerine başlanacağı bildirildi.
Denizli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon
Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer
verildi: “Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nden alınan 9 Eylül 2014 tarihli yazısı ile
10. Kalkınma Planı’nın önemli başlıklarından biri olan
sağlık turizminin Denizli/Pamukkale-Karahayıt bölgesinde desteklenmesi kapsamında, Almanya Köln (CGN)
Havalimanı’ndan Denizli-Çardak (DNZ) Havalimanı’na 3
Şubat 2015 tarihinden itibaren her iki haftada bir karşılıklı
charter seferlerine başlanacağı bildirilmektedir.”
4
Eylül 2014
Denizli Ticaret Odası
DTO HABER
Denizli’nin 9 aylık ihracatı yüzde 12,34 arttı
ÜLKELER
FOB / 1.000 $
ALMANYA
İNGİLTERE
A.B.D
İTALYA
FRANSA
HOLLANDA
IRAK
AVUSTURYA
DANİMARKA
ÇİN HALK CUMHUR.
DİĞER ÜLKELER
GENEL TOPLAM
Eylül 2013
29.335
27.892
25.740
14.078
12.019
4.658
5.405
4.763
3.821
4.371
63.636
195.718
Eylül 2014
Değişim %
30.109
30.086
22.390
14.308
10.318
6.502
5.341
4.114
3.024
3.518
68.411
198.121
2,64
7,87
-13,01
1,63
-14,15
39,59
-1,18
-13,63
-20,86
-19,51
7,50
1,23
Pay %
15,20
15,19
11,30
7,22
5,21
3,28
2,70
2,08
1,53
1,78
34,53
100,00
Ocak-Eylülx
2013
263.531
179.327
135.702
127.896
104.495
48.270
47.868
42.289
40.889
37.219
522.774
1.550.260
Ocak-Eylül
2014
Değişim %
291.563
220.292
154.245
143.486
103.733
74.022
43.978
41.768
39.455
36.836
592.146
1.741.524
10,64
22,84
13,66
12,19
-0,73
53,35
-8,13
-1,23
-3,51
-1,03
13,27
12,34
Pay %
16,74
12,65
8,86
8,24
5,96
4,25
2,53
2,40
2,27
2,12
34,00
100,00
Tablo incelendiğinde, 2014 Ocak-Eylül döneminde ilk üç sırayı alan ülkelerden Almanya’ya yönelik ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 10,64’lük, İngiltere’ye yapılan ihracatta yüzde 22,84’lük ve ABD’ye yönelik gerçekleştirilen ihracatta yüzde 13,66’lık bir artış meydana
geldiği görülüyor. Bu üç ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 38,25’tir.
1 Ocak-30 Eylül 2014 tarihleri arasındaki 9 aylık dönemde Denizli’nin ihracat rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12,34’lük bir artışla 1 milyar 741 milyon 524 bin 356 dolar olarak gerçekleşti.
Eylül 2014 içerisinde kayda
alınan, ana sektörlerden tekstil ve hammaddeleri ihracat
kayıt rakamı geçen yıla göre
yüzde 8,13 artışla 23 milyon
352 bin 366 dolar, hazır giyim
ve konfeksiyon rakamı yüzde
6,82’lik bir artışla 105 milyon 543 bin 641 dolar olarak
gerçekleşti ve toplamda yüzde
4,43’lük eksi değişimle 128
milyon 896 bin 7 dolar oldu.
Toplam ihracat payının yüzde
39,44’ünü oluşturan mamullerden bornoz-sabahlık ihracatında geçen yılın eylül ayına
göre yüzde 24,66’lık ve çarşafnevresim grubunda da yüzde
8,65’lık düşüş olurken, örmedokuma pamuklu bukle havlu
ihracatında yüzde 1,23’lük
ve bir artış meydana geldi.
28 Avrupa Birliği ülkesinden
27’sine yapılan ihracat, geçen
yılın eylül ayına göre yüzde
0,92’lik artışla 125 milyon 6 bin
948 dolar olarak gerçekleşti.
Denizli’den 2014 Ocak-Eylül döneminde toplam 159
ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup, ülkeler bazında
kayda alınan ihracat rakamlarının ilk 10 ülkeye göre
dağılımı yandaki şekildedir.
Denizli Valisi Demir’den Denizli
Ticaret Odası’na veda ziyareti
Valiler Kararnamesi’yle
merkeze atanan Denizli
Valisi Abdülkadir Demir,
Denizli Ticaret Odası’na
veda ziyareti yaparak, Denizli Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri ve personeli ile tek tek vedalaştı.
Ziyarette, Denizli Ticaret
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Necdet Özer, Denizli Ticaret Odası Meclis
Başkanı Habib Yıldız ve
Denizli Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri hazır
bulundu. Başkanlık makamındaki ziyarette konuşan Başkan Necdet Özer,
Vali Demir’e ziyaretleri
dolayısıyla teşekkür etti.
Vali Demir’i tanımaktan
büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Özer, “Sayın valimizin, adı Denizli olan her
şeyde ön plana geçtiğine
bizzat şahidim. 3 yıldır
görev yaptığı sürede ilimizde, ülkemizin çeşitli
illerinde veya yurt dışında sorunlarımız için emek
harcadılar. Sayın Valimiz, oda başkanlarımıza
da sürükleyici bir sinerji
oluşturmuştur. Bugün Denizli’deki sivil toplum ku-
ruluşlarının başarısı varsa
Sayın Valimizin öncülüğü
sayesinde olmuştur. Diğer
yandan Sayın Valimizin
işletmelerimizi ziyaret etmelerinin iyi bir motivasyon olduğuna hep birlikte
şahit olduk.” dedi.
Başkan Özer, bürokratik engelleri Vali Demir
sayesinde
aştıklarına
vurgu yaparak, “Bugün
Denizli’nin 3 milyar dolar
ihracatından söz ediyorsak, bu Sayın Valimizin
sayesinde olmuştur. 15
milyar dolarlık hedefinin
tohumları da bu 3 yıl içe-
risinde atılmıştır. Turizm,
termal turizm, tekstil,
mermer ve deri sektörlerine katkıları büyük olmuştur. Özellikle deri ve sera
organize bölgeleri için
yaşanan bürokratik engelleri Sayın Valimiz sayesinde aştık ve bu bölgelerin kurulmasını sağladık.
Denizli’nin, iş dünyasının önü açıktır. Biz Sayın
Demir’e veda etmiyoruz
çünkü Denizli’de birçok
evi, can dostu var. Ben
bir sivil toplum kuruluşu
başkanı olarak Sayın Valimize teşekkür ediyorum.”
diye konuştu.
Denizli Ticaret Odası’na
teşekkür eden Vali Abdülkadir Demir, şöyle
konuştu: “Denizli’de odalar bizim için son derece
önemlidir. Ben göreve ilk
başladığımda oda başkanlarıyla biraraya geldik ve
istişare ederek kararlar
aldık. Kararlarımızın oda
başkanlarıyla birlikte alınmış olması Denizli’nin
tüm kesimlerinin görüşlerini de yansıtıyordu.
Sonuçta 16 bin üyesi olan
Denizli Ticaret Odası’nın
başkanının görüşü bizim
için önemliydi. Biz bunun çok faydasını gördük.
Yalnızca Ege Bölgesi’nde
değil de Türkiye’nin çoğu
bölgesinde konuşulur hale
geldik. Biz bu toplantılarımızın çoğunda Denizli
Büyükşehir
Belediyesi
Başkanı, Üniversite Rektörü ile birlikte olduk.
Alınan kararlarda sonuçta
gözüktü. Bu süreç içinde Necdet Bey Odalar ve
Borsalar Birliğinin Yönetim Kurulu üyesi oldu.
Bu son derece önemliydi.
Türkiye’de bu kadar oda
başkanı içerisinde 14 kişinin girebildiği bir yere
girdi ve Denizli’yi çok
güzel bir şekilde temsil
etti. Birliğin olduğu yerde bereket oluyor, başarı
oluyor. Hep ileriye gittik
böylece.”
Demir, Türkiye’de Denizli gibi üreten kentlere
ihtiyaç olduğunu ifade
ederek, “Bunun için de
arkadaşlarımızla el ele
gönül gönüle gayret gös-
terdik. Denizli’den gönül
hoşnutluğu ile ayrılıyorum. Bu kentte hiç incinmedik. Tabi zaman zaman
ülkenin kritik süreçlerinde
ilimizde de kritik zamanlar geçirdik. Ancak Denizli insanının birliği ve
beraberliği ile bu süreçleri
çok rahat atlattık. Denizli
olarak hep örnek olundu.
Ben özellikle Denizli Ticaret Odası başkanımızın
hem büyüklük olarak hem
sivil toplum içerisindeki
yerinden dolayı da çok
daha özel bir desteğini
gördüm. Ben kendisi başta olmak üzere yönetim ve
meclis üyelerine teşekkür
ediyorum.” dedi.
Yapılan konuşmalar sonrasında Özer, Vali Demir’e
şifa ayetlerinin yazılı olduğu “Şifalı Vazo” hediye etti. Ardından Demir,
Denizli Ticaret Odası personeliyle de tek tek vedalaşarak Oda önünde toplu
fotoğraf çektirdi.
ŞİRKETLERDE SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN İÇ YÖNERGENİN
TESCİL VE İLANI ZORUNLU HALE GETİRLMİŞTİR (TTK 367-371-629)
Resmi Gazetenin 11 Eylül
2014 tarih 29116 (Mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanan 6552 sayılı kanun
ile 6102 Sayılı Türk Ticaret
Kanununda
değişiklikler
aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
MADDE 131 – 13/1/2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununun 371
inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“(7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili
olmayan yönetim kurulu
üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları
sınırlı yetkiye sahip ticari
vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir.
Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367
nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça
belirlenir. Bu durumda iç
yönergenin tescil ve ilanı
zorunludur. İç yönerge ile
ticari vekil ve diğer tacir
yardımcıları atanamaz. Bu
fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer
tacir yardımcıları da ticaret
siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve
üçüncü kişilere verecekleri
her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen
sorumludur.”
MADDE 132 – 6102 sayılı
Kanunun 629 uncu maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(3) Müdürler tarafından
şirkete hizmet akdi ile bağlı
olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer
tacir yardımcıları olarak
atanması hususunda 367 nci
madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen
limited şirketlere de uygulanır.”
BU HÜKÜMLERE
GÖRE TİCARET SİCİLİ
VE TESCİL İŞLEMLERİ:
ANONİM VE LİMİTED
ŞİRKETLER ;
Sınırlı yetkiye sahip ticari
vekil ve diğer tacir yardımcılarının tescil ve ilanını
yaptırabileceklerdir.
1-Ana sözleşmede yönetim
kurulu İç yönergesi ile ilgili
hüküm bulunması gerekir.
2-TTK 367. Maddedeki yönetim kurulu iç yönergenin
tescil ve ilanı yapılacaktır.
3-Sınırlı yetkiye sahip ticari
vekil ve diğer tacir yardımcılarının tescil ve ilanı yapılacaktır.
Bu üç aşama aynı anda
tescil edilebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken sınırlı yetkililer iç yönerge ile
atanmayacak, yetkililerin
atanması ile ilgili karar iç
yönerge kararından sonra
alınmış olacak.
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
Eylül 2014
5
Denizli Ticaret Odası ve İşkur,
500 yeni girişimci yetiştirecek
Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik olarak
“Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi Projesi” için Denizli Ticaret Odası’nda bir
imza töreni düzenlendi.
Törende Denizli Ticaret
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Necdet Özer ile
Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferudun
Giresun hazır bulundu.
Başkan Necdet Özer, törende yaptığı konuşmada,
Denizli Ticaret Odası olarak mevcut yasal görevlerinin yanında sosyal sorumlulukları gereği faaliyetler
gerçekleştirdiklerini, bunlar içinde de girişimciliği
çok önemsediklerini vurguladı. Başkan Özer, işsizliğe çözüm olarak kendi
işini kurarak, ekonomiye
dinamizm
kazandıracak
girişimcilerin yetiştirilmesinin çok büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Girişimcilik eğitimleri, Denizli
ve Türkiye için çok önemli.
İlimizde iş kurmak isteyen
kişiler, belirli bir kriterlerden geçtikten sonra eğitimler alacak ve ardından da iş
kurabilecekler. Ekim ayında başlayacak olan bu girişimcilik eğitimlerini çok
önemsiyoruz. Ülkemiz işsizlikle mücadele ederken
cına uygun olarak hizmet
vereceğine inanıyoruz.”
Denizli Ticaret Odası
ile Denizli Çalışma
ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü işbirliğiyle
düzenlenecek
“Girişimcilik Eğitim
Programı” için protokol
imzalandı. İmza
protokolü kapsamında
500 kişinin yeni girişimci
olarak yetiştirilmesi
hedefleniyor.
böyle eğitim faaliyetleri ile
bir kişinin iş sahibi olması
ve yanında eleman çalıştırması istihdam açısından
çok önemlidir. Bu eğitimlerin ilimiz, bölgemiz ve
ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
nın gayreti içinde olanları
eğitme, destekleme ve kamunun tahsis ettiği finans
kaynaklarına
ulaşmaları
konusunda yönlendirmenin gayreti içinde olmaya
devam edeceğiz.” diye konuştu.
Daha önce düzenledikleri girişimcilik eğitimleri
ile 350 girişimcinin yetişmesini sağladıklarını dile
getiren Özer, “Denizli Ticaret Odası olarak mesleki
eğitim konusunda çalışanları ve kendi işini kurma-
İstihdamın artırılmasının
ülkemizde ve bölgemizde
en önemli sorunlardan biri
olduğunu söyleyen Denizli
Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürü Ferudun Giresun,
şöyle konuştu: “Ülkemizdeki ve bölgemizdeki en
KOBİ’ler teminatı Kredi
Garanti Fonu’ndan alabilecek
Kredi Garanti Fonu (KGF),
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) ve
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’den
destek almaya hak kazanan
işletmelerin teminat gösterme sorununa çare olacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Denizli Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Necdet Özer, Küçük ve
Orta Büyüklükte İşletmeler
(KOBİ)’lerin, ekonomik
gelişmenin en temel unsuru olduğunu dile getirerek, Türkiye’deki ihracatın
yüzde 63’ünü, ithalatın ise
yüzde 39’unu KOBİ’lerin
gerçekleştirdiğini söyledi.
Denizli’de faaliyet gösteren firmaların neredeyse
yüzde 96’sının KOBİ niteliğinde işletmeler olduğunu anlatan Özer, “Ülkemizde olduğu gibi ilimizde
de KOBİ’lerin en önemli
problemi yetersiz ve yüksek maliyetli finansmandır.
Bazı dönemlerde firmalarımız bu anlamda güç
durumda kalmışlardır. Bu
nedenle KOBİ niteliğindeki firmalarımız faaliyetlerini büyük oranda kendi öz
kaynakları ile finanse etme
yoluna gitmişlerdir. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni başlattığı uygulama ile KOBİ’lerimiz kredi
ve destek mekanizmalarından faydalanmak için
gerekli teminatları KGF
ile tam ve zamanında bulacaktır.” şeklinde konuştu.
KGF’nin Denizli Ticaret
Odası’nın 4. katında hiz-
met vermeye devam ettiğini belirten Başkan Özer,
“KOBİ’lerin KGF’ye doğrudan başvuru imkanı bulunmamaktaydı. Bu kural,
Eximbank’tan kredi kullanacak ihracatçı KOBİ’ler
için değiştirilmiş iken, şu
anda bu istisna KOSGEB,
TÜBİTAK ve TTGV’den
destek almaya hak kazanan
KOBİ’lerimiz içinde geçerli hale gelmiştir. Dolayısıyla bu tür KOBİ’lerimizin
teminat gösterme sorununa
KGF çare olacaktır.” dedi.
500 yeni girişimci
yetişecek
önemli sorun olan işsizliği
gözönünde bulundurduğumuzda girişimcilik, işsizliğin önlenmesinde işsizlikle mücadelede önemli bir
yöntem, önemli bir araçtır.
Girişimciliğin istihdama
katkısı açısından değer-
lendirildiğinde çarpan etkisi oluşturduğunu, kişinin
kendisi çalışırken yanında başkalarının da çalışır
duruma getirmesinin çok
önemli olduğunu belirtmek
istiyorum. Dolayısıyla da
kendi işini kurmak isteyen
vatandaşlarımıza uygulamalı girişimcilik eğitimi
verilmesi istihdama büyük
katkı sağlayacaktır. İş kurma konusunda deneyimli
olan Denizli Ticaret Odası
ile yapacağımız bu girişimcilik eğitimlerinin de ama-
Ekim ayında başlaması
planlanan girişimcilik eğitimleri, Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi
(ABİGEM) tarafından 20
ayrı eğitimde toplam 500
kişiye verilecek. Denizli
Ticaret Odası’nda 25’er kişilik gruplar halinde düzenlenecek eğitim programı
kapsamında, katılımcıların
işsiz olması durumunda
kişilere, günlük 20 lira verilecek. Eğitim sonrasında
ise girişimci adayları, kendi iş fikirlerine ilişkin iş
planları ile Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’e
başvurarak, onay çıkması
durumunda 30 bin TL’ye
varan hibe, 70 bin TL’ye
varan faizsiz kredi imkanından faydalanacak.
MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED
ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN
TİCARET SİCİL KAYITLARININ RE’SEN TERKİNİ HAKKINDA DUYURU
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Geçici 7. maddesi ile
30/12/2012 tarih 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesin İlişkin Tebliğ
“ hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü’nün 18.07.2013 tarih 5782 sayılı yazıları gereğince,
münfesih durumdaki anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin sicil kayıtları re’sen terkin edilecektir. 11.9.2014 tarihli
29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan torba yasadaki 133. Madde gereği re’sen silme işlemleri 1 Temmuz 2015
tarihine kadar uzatılmıştır.
ÖNEMLİ;
Sermayelerini, 14.2.2014 tarihine kadar 50.000 TL’ye çıkarmayan anonim şirketler ile 10.000 TL’ye çıkarmamış limited şirketlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 7. maddesi ile
“Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Ticaret
Sicil Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ” gereği sicil kayıtları
silinmiş olan şirketler 11.9.2014 tarihli 29116 sayılı Mükerrer
Resmi Gazetede yayımlanan torba yasadaki geçici 10. madde
gereği 11.12.2014 tarihine kadar sermaye artışı için başvurmaları halinde sicil kayıtları açılarak tescil işlemleri yapılacaktır.
6
Eylül 2014
Denizli Ticaret Odası
DTO HABER
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
FUAR TAKVİMİ
Eylül 2014
7
8
Eylül 2014
Denizli Ticaret Odası
DTO HABER
Teknoloji ve Ticari İşbirliği Duyuruları
(Ref: BRCY20140806001):
Kıyafet konusunda perakende satış yapan ve bu konuda
uzmanlaşan Kıbrıs firması, iç
giyim, gecelik ve eşofman üreten üreticilerle temasa geçmek
istemektedir. Firma, üretici
firmanın bir temsilcisi veya distribütörü olarak görev yapabilecek. Talep edilen eşofmanlar
rahat, trende uygun ve fiyatı
ortalama düzeylerde olmalıdır.
Gecelikler ise streç ve esnek
olmalıdır. Kullanılan materyal
saten, polyester, likra, ipek veya
ince ve saydam kumaş olabilir.
Çek Ev Dekorasyon Firmasının
Üretici Arayışı
Litvanyalı Tekstil Üreticisinin
Taşeron Arayışı
(Ref: BRLV20140902001):
Litvanyalı tasarım ve kıyafet
üreticisi, tekstil ürünleri imalatı
yapan firmalar aramaktadır.
Taşeronluk hizmeti alınması
planlanan partnerlerden gömlek, kot, elbise, pantolon ve
dokuma kumaş (baskı tekstili)
konularında üretim yapabiliyor
olması istenmektedir.
İsveçli Firmanın Radon Ayırıcı
Tedarikçisi Arayışı
(Ref: BRSE20140407001):
İsveç’te bir firma, su analizi,
su arıtma ve suyun temizlenmesi konusunda çalışmaktadır.
Firma, kendi filtre sistemlerini geliştirmek ve müşteri
gereksinimleri karşılayabilmek
için radon ayırıcı veya radon yakalıyıcı (radon separator/radon
trap) temin edebilecek firmalar
aramaktadır.
Sporcular İçin Çok Özel
Kıyafet Üreten İngiliz Firmanın
Distribütör Arayışı
(Ref: BOUK20140725001):
İngiliz bir firma, sporcuların ve
özellikle atletlerin kullanabileceği bir kıyafet türü geliştirmiştir. Bu kıyafet, sporcuların koşu
esnasında vücudundan atılarak
kaybolan (ortalama %60)
enerjinin bünyede tutulmasını
sağlamaktadır. İçeriğinde 13
termo-reaktive mineral bulunan kıyafet, tendeki oksijen
miktarını %20 arttırmakta ve
kişinin mevcut dayanıklılığının
üzerine çıkmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra hücresel
metabolizmayı arttırır, enerji
üretimini sağlar ve ağrı giderici
bir özelliğe de sahiptir. Firma
üretmekte olduğu bu çok
özel tekstil ürününün satışını
sağlayabilecek distribütörler
aramaktadır.
İsveç Gömlek Tasarım Firması
Gömlek Üreticisi Arıyor
(Ref: BRSE20140828001):
İsveçli gömlek tasarımcısı bir
firma, yüksek kalitede ve asgari
sipariş miktarı olmadan üretim
yapacak üreticiler arıyor. İlk
aşamada sipariş miktarı çok
düşük olacaktır. 24 gömlek
ve 8 farklı renkte üretilmesi
planlanmıştır. İlerleyen süreçte
sipariş adetlerinin artması söz
konusudur.
İspanyol Metal Sütun ve Direk
Üreticisinin Distribütör Arayışı
(Ref: BOES20130731004):
İspanyol metal sütun, trafik
ışıkları, yüksek metal direkler
üreticisi, elektrik sektöründe
deneyimi olan distribütörler
aramaktadır. Potansiyel distribütörün, elektrik sektörü ile
ilgili geniş bilgisi olan ve sokak
aydınlatması ekipmanlarını
ticarileştirme konusunda deneyimi olması istenmektedir.
Bulgar Enerji Firmasının Solar
Ekipman Üreticileri Arayışı
(Ref: BRBE20140806002):
Yenilenebilir enerji üzerine
faaliyet gösteren Bulgar firma,
Senegal menşeili bir proje esasında solar ekipman üreticileri
aramaktadır. Solar ekipman ile
ifade edilmek istenen ürünler; pompalar, konteynerler,
frigorifik kamyon, frigorifik
depolarıdır.
Medikal ürünlerin distribütörü
Çek firma bu hizmetini
sunmaktadır
(Ref: BRCZ20140827001):
Medikal malzemeler, aletler,
ekipmanlar, ilk yardım cihazları
vb. gibi ürünlerin bölgesinde
dağıtımını yapan Çek distribütör, bu hizmetini ilgili sektörde
faaliyet gösteren firmalara
sunmaktadır. Dağıtımı yapılacak
ürünlerin Çek Sağlık Bakanlığının kriterlerine uyması
gerekmektedir.
Buzdolabı Parçası Distribütörü
Fransız Firmanın Üretici Arayışı
(Ref: BRFR20140819001):
Buzdolabı ekipmanları distribütörlüğü yapan Fransız firma,
ürünlerini Fransa’da satmak ve
Fransa pazarına gitmek isteyen
üreticilere bu hizmetini sunmak
istemektedir. Özellikle, profesyonel mutfak ısıtma ekipmanlarını, paslanmaz çelik (inox)
mobilyaları, tezgâhları üreten
firmalarla temasa geçilmek
istenmektedir.
Polonyalı Firmanın Board
Game Üreticileri Arayışı
(Ref: BRPL20130812001):
Polonyalı firma, board game
üreticileriyle temasa geçmek
istemektedir. Kendisi de bir
üretici olan firma henüz Polonya da bulunmayan board game
leri sağlayabilecek firmalar
aramaktadır ve bu firmalarla
ortaklık kurmak istemektedir.
Bulgar Kozmetik ve Eczacılık
İçin Polimer ve Plastik
Üreticisinin Distribütör Arayışı
(Ref: BOBG20140801001):
Bir Bulgar şirketi kozmetik /
eczacılık sanayisi ve teknik
polimer ürünlerinin üretimi
için inovatif, modern ve lüks bir
üretim hattı tanıtımı yapmıştır.
Şirketin yurtdışında ürünlerinin tanıtımını ve dağılımını
desteklemek için distribütör
ihtiyacı bulunmaktadır. Firma
ayrıca, taşeronluk hizmetleri de
sunabileceğini belirtmiştir.
El Yapımı Dekorasyon İşleriyle
Uğraşan Bulgar Üreticinin
Distribütör Arayışı
(Ref: BRCZ20140819001):
Çek bir firma ev dekorasyon
ürünleri konusunda faaliyet
göstermektedir. Firma, inovatif
tasarımlara sahip, ürün üreten
üreticilerle temasa geçmek
istemeketedir. Söz konusu
ürünler, iç dış dekor aksesuarları veya mobilyaları olabilir. Çek
firma arzu eden firmalar için
distribütörlük hizmeti verebileceğini belirtmiştir.
Polonyalı Satış Firmasının
Mobilya Ve Elle Boyama Resim
Üreticileri Arayışı
(Ref: BRPL20140812001):
Polonya da Silesia bölgesine
online satış yapan bir firma,
mobilya ve elle boyama resimleri üreticileriyle temasa geçip
ürünlerini kendi bölgesinde
satmak istemektedir. Mobilyaların tarzı şu şekilde olmalıdır;
French/shabby chic/Italian/
Retro/ rustic/Scandinavian stili
olmalıdır.
İtalyan Parke Distribütörünün
Üretici Arayışı
(Ref: BRIT20140711001):
Parke ve parke aksesuarları
distribütörlüğü yapan İtalyan
firma, üretici aramaktadır. 4 yıl
önce kurulan firma, çeşitli markaların ürünlerini tüm İtalya’ ya
satışını sağlamaktadır. İtalyan
firma özellikle, 3 tabakalı parke,
masif parke ve dış mekân parke
aksesuarları tedarikçileri ile
temasa geçmek istemektedir.
Norveçli Ev Otomasyon
Firmasının Modem Üreticisi
Arayışı
(Ref: BRNO20140815001):
Norveçli bir ev otomasyon
sistemleri firması, modem
(wireless residential gateway)
üreticileriyle temasa geçmek
istemektedir. Modemler
aşağıda sıralanan özelliklere
sahip olmalıdır. (konunun
teknik olması sebebiyle çevirisi
yapılmamıştır)
•Raspberry PI (general compute module)
•EnOcean TCM310 (radio
transceiver)
•Antenna
•Real time clock (with battery)
•Ethernet RJ45 POE (Power
over Internet) or Micro USB
power
•On/off switch (mechanical)
Hollandalı firma elektronik
bileşenleri tedarik edebileceği
üreticiler aramaktadır. Elektronik bileşenlerle kastedilen
ürünler şunlardır; kontrol ünitesi, uzaktan kumanda, grafik
gösteriler, sensörler, soketler
ve uzatmalar. Potansiyel firma
üretim sürecinde de işin içinde
olup tavsiyeler ve yönlendirmeler alınması adına önemli rol
oynayacaktır.
Polonyalı Mobilya ve Sunta
İthalatçısı Firmanın Üretici
Arayışı
(Ref: BRPL20140807001):
Polonyalı bir ithalatçı, mobilya
ve kontrplak/sunta üreticileriyle temasa geçmek ve onların
ürünlerinin Polonya’da satışını
yapmak istemektedir. Firma
aynı zamanda yönlendirilmiş
lif levhalar (oriented strand
board) , yüksek yoğunluklu lif
levhalar (high density fibreboard) ve döşeme tahtalarıyla da
ilgilenmektedir. 2000 yılından
bu yana faaliyet gösteren firmanın ülkede geniş bir satış ağı
da bulunmaktadır.
Polonyalı Satış Firmasının
Mobilya Ve Elle Boyama Resim
Üreticileri Arayışı
(Ref: BRPL20140812001):
Polonya da Silesia bölgesine
online satış yapan bir firma,
mobilya ve elle boyama resimleri üreticileriyle temasa geçip
ürünlerini kendi bölgesinde
satmak istemektedir. Mobilyaların tarzı şu şekilde olmalıdır;
French/shabby chic/Italian/
Retro/ rustic/Scandinavian stili
olmalıdır.
Kötü Hava Koşullarına
Dayanıklı ve Çok Yönlü Bir
Kıyafet Geliştiren İngiliz
Firmanın Üretici Arayışı
(Ref: BRUK20140813001):
İngiltere de bir firma çok yönlü
olup bir çok yerde(sörfte, su
sporlarında, balık avlama da,
avlanmada) kullanılabilecek
kötü hava koşullarına dayanıklı
bir kıyafet tasarlamıştır. Bu
kıyafetin üretilmesi noktasında
ilgilenen üreticilerle temasa
geçmek ve işbirliği içinde
olmak istemektedir. Potansiyel
partnerin dış giyim üretimi
konusunda deneyimli olması ve
küçük siparişleri de üretebiliyor
olması gerekmektedir
Polonyalı Firmanın Soğutucu
Ünite Üreticileri Arayışı
(Ref: BRPL20140814001):
Polonyalı bir firma kozmetik,
bakım ve güzellik ürünleri
için soğuk presle özel yağlar
üretmektedir. Bu yağlar, vücut,
saç ve yüz bakımlarında son
bileşen olarak kullanılmaktadır. Ürünler 100% doğal olup
parafin ve paraben içermez.
Bu üretilen ürünlerin içinde
muhafaza edilebileceği mini
soğutucu üniteler üretebilecek firmalar aranmaktadır.
Bu firmayla üretim anlaşması
imzalamak istenmektedir.
TEKNOLOJİ İŞBİRLİKLERİ
•Reset button
(Ref: BOBG20140805003):
•Status LEDs
El yapımı işlemeli düğün kartları, tebrik kartları, hediyelik
eşya, kurumsal hediye ve tasarlanmış süslemeleri ve hazırlanması konusunda uzmanlaşmış
bir Bulgar şirketi, müşterilerinin
özel isteklerine göre özelleştirilmiş, üretim ve taşeronluk
hizmetleri sunmaktadır. Şirket
ayrıca bardak dekorasyonu,
duvar örtüsü, mobilya, dış ve
iç araba süslemeleri, cüzdan ve
çantada sunmaktadır.
•Circuit board (to connect the
above components)
Kıbrıslı Parakende Firmasının
İç Giyim Ve Gecelik Üreticileri
Arayışı
(Ref: BRNL20140805001):
•Case
•Packaging
*Tahmini sipariş adedi 2014
te 1000 adet ve 2015 te ise
3-5000 adet olarak öngörülmektedir.
Gazlı Amortisör Firmasının
Elektrik Bileşen Üreticisi
Arayışı
Gazlı amortisörlerin (shock
absorbers) montajı ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösteren
Tekstil Endüstrisi İçin Daha
Verimli Atık Su Arıtımı
(Ref: TODE20140902001):
Alman mühendislik şirketi,
tekstil atık suları için patentli
mikro yüzdürme teknolojisi ile
ön arıtma veya üçüncül arıtım
yapmaktadır. Teknoloji ultra
ince baloncuk filtrelemesi ile
organik olmayan renklerde güzel sonuçlar vermektedir. Çevre
dostu olan bu teknoloji ile
teknik destekli ticari anlaşma
yapılmak veya lisans verilmek
istenmektedir.
Araçlarda Prototipten Seri
Üretime Kadar Kullanılabilir
Son Model Teknoloji/Gelişim
Yarı Aktif Dinamik Sönümleme
Süspansiyon Sistemi
(Ref: TONL20140811001):
Hollandalı KOBİ, Araçlarda
prototipten seri üretime kadar
kullanılabilir son model teknoloji/gelişim yarı aktif dinamik
sönümleme süspansiyon sistemi geliştirmiştir. Motorsiklet,
araba, kar araçlarında kullanılabilen yenilikçi sönümleme
valfi, istikrarlı ve hâlihazırdaki
sistemlerden daha ucuzdur.
Firma teknolojilerini lisanslamak veya üretim anlaşması
yapılmak istenmektedir.
Akıllı İç Çamaşırı
(Ref: 12 GB 44O6 3R0A):
Londra’dan bir üniversite, idrar
tutamama sorunu olanlar için
akıllı iç çamaşırı sistemi geliştirmiştir. Benzersiz olan sistem
entegre sensör ile aşınmaya ve
yıkanma ile bozulmamaktadır.
Üniversite teknolojisini lisanslamak istemektedir.
Polimer İşlemede Online
İzleme İçin Mikrodalga
Teknolojisi
(Ref: 10 ES 23D1 3HLQ):
İspanyol Araştırma merkezi
poliüretan çözüm için mikrodalga sensörleri geliştirmiş olup,
proses öncesi polimerin kirlilik,
hava girişi veya parçalanma
şartları için üretim şartlarını bir
araya getirmektedir. Sensörler
kablosuz erişim, uzaktan kontrol, alarmların eşik değer implementasyonunu içermektedir.
Araştırma merkezi herhangi
bir endüstriyel sektör ortağı ile
sektörün pazarına adaptasyonu
için beraber gelişim yapmak
istemektedir. Üretim anlaşması,
teknik destekli ticari anlaşma,
teknik ortaklık anlaşması yapılmak istenmektedir.
Bina Yapı Malzemeleri Ve
Yapıların Yüzeylerinin İ
Koruması İçin Hidrofobik
İzolasyon Bileşimi
(Ref: 12 UA RE05 3PPH):
Ukraynalı araştırmacılar bina
koruması için yeni verimli bir
malzeme geliştirmiştir. -60
santigrat dereceden +250
santigrat dereceye özelliklerini
kaybetmeden kullanılabilmektedir. Lisans anlaşması, finansal
anlaşma, üretim anlaşma,
teknik destekli ticari anlaşma,
teknik ortaklık anlaşması veya
ikili ortaklık anlaşma yapılmak
istenmektedir.
Tarihi Binaların Yer Altı
Kısmının Sızdırmazlık ve Su
Koruma
(Ref: TODE20140625003):
Alman firma, binalarının yeraltında kalan yatay veya dikey
düzlemleri için basit, ekonomik
ve etkili mühürleme ve su yalıtımı sistemi geliştirmiştir. Koruma altında olan tarihi binaların
yenilenmesi veya sel hasarlı binaların yenilenmesi için uygun
bir teknolojidir. Teknik işbirliği,
lisans sözleşmesi veya teknik
yardım sunan ticari anlaşmalar
yapılmak istenmektedir.
Kimyasal Ürünler İçin Daha
İyi Karıştırma Özelliklerinden
Dolayı Kolayca Ölçeklenebilir
ve Yüksek Randımanlı Mikro
Reaktör
(Ref: TOAT20130703001):
Avusturyalı KOBİ, kimyasal
ürünler için daha iyi karıştırma
özelliklerinden dolayı kolayca ölçeklenebilir ve yüksek
randımanlı mikro reaktör
geliştirmiştir. Özel kimyasal ve
farmasötik içerikleri ile GMP
(Good Manufacturing Practice)
ve FDA’ya uygundur. Sistem,
geliştirilmiş parametre kontrolü
ve karıştırma çıkarmaya optimize edilmiştir. Ürün, laboratuvar
boyutundan üretim prosesine
kadar ölçeklenebilmektedir.
Lisans anlaşması, finansal
anlaşma, teknik destekli ticari
anlaşma, teknik ortaklık anlaşması, ikili ortaklık anlaşması
veya araştırma ortaklığı anlaşmalarından seçilerek ortaklık
kurulabilir.
Türbin Tasarımında Ve Basınçlı
Hava Kullanımında Uzmanlık
Arayışı
(Ref: TRNL20140814001):
Enerji depolama ürünleri tasarımında aktif olan, Hollandalı
KOBİ, basınçlı hava ve türbin
alanlarında deneyim aramaktadır. Enerji depolama sistemlerinin daha da geliştirilmesi ve
optimize edilmesi için teknik
işbirliği arayışındadır. İdeal
ortağını da projeye yatırım
yapmaya istekli olması beklenmektedir. Bunun yanında,
şirket bir demo uygulama /pilot
kurulumun finanse edilmesi
için yatırımcılar aramaktadır.
Finansal anlaşma, ikili ortaklık
veya teknik ortaklık anlaşması
yapılmak istenmektedir.
Otomotiv ve Petrol Ürünleri
Sektörü İçin Yüksek Sıcaklık
ve Yüksek Yağ Direnci Olan
Ucuz, Geri Dönüştürülebilir
Termoplastik Vulkonize (TPVs)
(Ref: TOUK20131010001):
Teknoloji transfer ile bağlantılı
İngiliz üniversite, termoplastik
ailesi ile bağlantılı elastomer
bileşim malzemesi için yeni
ürünler sunmaktadır. Ucuz, geri
dönüştürülebilir malzeme diğer
malzemelere göre yüksek sıcaklık stabilitesi ve yüksek petrol/
yağ ve alkali/asit direnci vardır.
Malzeme üretimi için otomobil
ve petrol ürünleri sektöründe
lisans verilmek istenmektedir.
Hidrolik Debriyaj İçin Piston
İçin Baskı Cihazı
(Ref: TOES20130807001):
İspanya Katalan bölgesinden bir teknoloji merkezi,
motosiklet ve otomobillerde
debriyajı otomatikleştiren ve
frenleyen elektromekanik cihaz
geliştirmiştir. Araçlarda hiçbir
değişiklik olmadan bu sistem
araca entegre edilebilir. Aracın
bataryası ile çalışan bu sistem
için lisans anlaşması yapılmak
istenmektedir.
Yenilikçi Kompakt ve Çevre
Dostu Zeytin Yağı Üretim
Prosesi
(Ref: TOGR20130801002):
Yunan mühendislik şirketi,
patentli, yenilikçi, kompakt ve
çevre dostu zeytinyağı üretim
prosesi geliştirmiştir. Basınç
kullanarak yapılan proseste,
atık su üretilmemektedir. İkili
ortaklık ve teknik destekli ticari
anlaşma yapılmak istenmektedir.
Taş, Metal, Cam, Seramik ve
Plastik Kesim Teknolojisi
(Ref: TOPL20140425002):
Polonyalı bir KOBİ, CNC kontrollü cihaz geliştirmiş olup su
ile kesim yapmaktadır. Firma
sanayiden ortaklar aramaktadır.
Teknik destekli ticari anlaşma
yapılmak istenmektedir
Lazer Uyarımlı Superplastisite
Teknolojisi Gelişimi
(Ref: TOUK20140619001):
İngiliz KOBİ, lazer uyarımlı
superplastisite teknolojisi
gelişimi için ortaklar arayışındadır. Firma teknik ortaklık
anlaşması yaparak beraber
teknoloji gelişimi yapmak ve bu
tür aktivitelere destek olmak
istemektedir.
Buhar Basıncını Kullanan
Otomatik Besleme Cihazı
(Ref: 13 KR 9A9E 3S0S):
Koreli şirket, buhar pompası
kullanarak otomatik besleme
cihazı geliştirmiştir. Buharda
basıncı için kullanılan elektrik
enerjisi fiyatlarını düşürmektedir. Cihaz yenilikçi bir enerji
tasarrufu cihazıdır ve bütün buhar jeneratörleri ile kullanılmaya uygundur. Koreli şirket lisans
anlaşması yaparak teknoloji
transferi yapmak istemektedir
veya finansal kaynaklar ile ikili
ortaklık kurmak istemektedir
Doğal Fiber Bazlı Biyokompozit
Malzeme
(Ref: 12 FR 32j3 3QYD):
Fransız laboratuvar reçine ve
doğal fiber bazlı kompozit malzeme geliştirmiştir. Bu malzeme
mobilya üretiminde, endüstriyel panellerde, yapı sektörü,
otomotiv, denizcilik, havacılık,
spor, ekipman parçaları vs. gibi
sektörlerde kullanılmaktadır.
Lisans anlaşması, yeni ürün/uygulamalara test ve adaptasyon
için teknik ortaklık anlaşması
yapılmak istenmektedir.
Uygun Fiyat, Yüksek Etkili
Yapısal Entegratör Dağıtabilir
Takviye
(Ref: 12 GB 4103 3OXY):
İngiliz firma patentli, ıslak
betona karıştırılabilen, çelik
ve plastikten özel şekiller
üretmektedir. Bu ürün ile enerji
çekme kapasitesini yüksek
derecede arttırabilme özelliğine
sahiptir. Ürün sayesinde inşaatta daha az malzemeye ihtiyaç
duyulmakta ve inşa sürecinde
daha az zorluk yaşanmaktadır.
Firma, inşaat firmaları, beton
ve asfalt tedarikçileri ile lisans,
ortak girişim anlaşmaları veya
ürünün optimizasyonu için
ortak Ar-Ge yaparak gelişimi
devam ettirmek istemektedir.
Orta Kulak Ventilasyonu İçin
Sistem
(Ref:13 DE 17A1 3SRA):
Alman bilim insanları orta
kulağın ventilasyonu için yeni
bir araç ve sistem geliştirmiştir. Bilim insanları ürünlerinin
patentini satmak veya lisans
vermek istemektedirler.
Solar Güç Kaynaklı At
Sineklerini Yakalama İçin Cihaz
(Ref: 12 HU 5010 3QLC):
Otomatik solar güçlü atsineği
yakalama cihazı Macaristan’ın
en büyük üniversitesinin
araştırma takımı tarafından
yapılmıştır. At sinekleri insanlar
ve insan sağlığı açısından büyük
tehlike taşımaktadır. Yüzme
havuzlarında, at çiftliklerinde,
turistik mekânlarda sık sık bu
sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.
Teknik ortaklık, lisans anlaşması, ikili ortaklık gibi anlaşmalar
düşünülmektedir.
Canlı Kökenli Atıklardan
Termo-Mekanik Çürütme
(Ref: TODE20140417002):
Makine araçları alanında aktif
Alman KOBİ, canlı kökenli atıklardan termo-mekanik çürütme
teknolojisi geliştirmiştir. Sistem
sıkıntısız çalışmakta olup, son
ürünü özel özelliklerde verebilmektedir. Niteliksel olarak farklı
ürünler üretilebilmektedir.
Endüstriyel ortaklar aranmakta
olup üretim anlaşması, teknik
destekli ticari anlaşma ve/
veya teknik ortaklık anlaşması
yapılmak istenmektedir.
Nanomalzemelerden Tek
Proses Döngüsünde Üretilen
İlaç ve Endüstride Kullanılan
Küçük Yapısal Elementlerin
Üretiminde İleri Üretim
Teknolojileri
(Ref: TOPL20140421001):
Polonyalı araştırmacılar küçük
yapısal parçaların ön tasarım
üretimini nanoteknoloji ile gerçekleştiren teknoloji sunmaktadır. Lisans anlaşması yapılmak
istenmektedir.
İletişim için 241 17 37 veya [email protected] Not: İletişimde sizlere daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen ilgilendiğiniz alanın “REF” numaralarını belirtiniz.
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
Eylül 2014
9
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:
Kalkınma ajanslarının başlattığı yerel
kalkınma anlayışını destekliyoruz
Kalkınma Ajansları çalıştayında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
kamu-özel sektör diyaloğunun her platformda artarak devam etmesi gerektiğine işaret ederek, TOBB olarak
kalkınma ajanslarının başlattığı yerel kalkınma anlayışına maddi ve manevi destek verdiklerini söyledi.
Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından basına
kapalı devam etti. Bu
bölümde Denizli Ticaret
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet
Özer de söz alarak, kalkınma ajansları ile ilgili
şu görüşlerini aktardı:
Kalkınma Ajansları Çalıştayı,
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve 81 ilin oda ve borsa
başkanlarının da katılımıyla
TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında
konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörü
temsil eden oda ve borsalar ile
Türkiye’nin geleceği için büyük
rol üstlenen kalkınma ajanslarının nasıl daha yakın çalışabileceğini tartışmak üzere bir araya
geldiklerini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, yerel değerlerin
ve şehirlerin önemine dikkati çekerek, “Ankara’dan karar
alalım, Anadolu’dan ses gelsin, dönemi bitti. Her ilimizin
ihtiyaçları farklı. Yerel hedefler
koymalı ve bu hedefler etrafında
kenetlenmeliyiz.” diye konuştu.
-Yeni markalar şehirler
olacak
Dünyanın yeni markalarının
artık ülkeler değil şehirler olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 1950’de dünya genelinde
nüfusu 1 milyonun üzerine olan
şehir sayısı 77 iken, bu rakamın
436’ya ulaştığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, son 60 yılda şehirlerin
hızla büyüdüğünü belirterek,
şunları kaydetti: “Bu şehirlerde toplamda 179 milyon insan
yaşıyordu, bugün 1,4 milyar
insan yaşıyor. 2025’e geldiğimizde nüfusu 1 milyonun üzerinde olan şehir sayısı 616’ya
çıkacak. Bu şehirlerin toplam
nüfusu ise 2,1 milyara yaklaşacak. Müthiş bir rekabet. Geride
kalan şehir kaybedecek. Kendini gösterenler yarının yıldız şehirleri olacak.”
Şehirlerin bu rekabette öne
çıkabilmek için 5 temel şartı
sağlaması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu şartları
“nitelikli insan, yaşam kalitesi,
özel sektör dostu iş ortamı, şeh-
Başkan Özer, çalıştayda söz aldı
rin diğer şehirlerle ve ülkelerle
bağlantısı, güçlü liderlik” olarak
sıraladı.
Hisarcıklıoğlu, kalkınma ajansları ile oda ve borsaların birlikte
çalışmasının, yerelde özel sektör odaklı kalkınmayı hayata geçirmek ve küresel rekabette öne
çıkmak adına önemli olduğunu
söyledi.
Bakan Yılmaz: Yeni bölgesel
politika, rekabet ve hakkaniyet kavramları ile şekilleniyor
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında, yeni
bölgesel politika anlayışının rekabet ve hakkaniyet kavramları
etrafında şekillendiğini belirterek, “Bu iki kavram yeni bölgesel politikamızın özünü oluşturuyor.” dedi.
Bakan Yılmaz, son 12 yılda yapılan reformlarla Türkiye’nin
belli bir eşiğe geldiğini ifade
ederek, 10. Kalkınma Planı çalışmalarında ilk defa yerel düzeyden bilgi alındığını söyledi.
Yılmaz, yeni bölgesel politika
anlayışı belirlediklerini de dile
getirerek, yeni politikanın rekabet ve hakkaniyet kavramları
etrafında şekillendiğini belirtti.
Yılmaz, “Bu iki kavram yeni
bölgesel politikamızın özünü
oluşturuyor. Biz diyoruz ki bütün bölgelerimizin rekabet gücünü artıralım. İstanbul’un da
Şırnak’ın da rekabet gücünü
artıralım. Topyekün Türkiye’yi
rekabetçi hale getireceksek
bunu yapmak zorundayız. Bir
taraftan rekabet gücünü artıralım, bir taraftan da hakkaniyeti
artıralım.” şeklinde konuştu.
Yılmaz, yerel düzeyde kurumsallaşmanın sağlanmasını
isteyerek, birçok ülkenin kalkınma ajansları gibi modelleri
çok önce hayata geçirdiğini,
Türkiye’nin bu konuda geç kaldığını kaydetti.
Kalkınma ajanslarına merkezi
bütçeden 1,3 milyar lira, yerel
düzeyden, belediyelerden 694
milyon lira, ticaret ve sanayi
odalarından ise 24 milyon lira
kaynak aktarıldığını anlatan
Yılmaz, ticaret ve sanayi odalarının mali katkısının toplam
içindeki payının yüzde 1,2 olduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle
konuştu:
“Aslında mali boyut açısından
çok büyük destek değil. Biz
bunu özellikle koyduk. Sadece fikir ve faaliyet anlamında
değil, mali anlamda da katılım
olsun, bu çorbada sizin de tuzunuz olsun ki sahiplenme artsın. Buraya kendi kurumunuz
olarak bakın. Özellikle oda ve
borsalardan beklentimiz mali
değil. Esas beklentimiz sahiplenme, özel sektör beklentilerinizi, taleplerinizi bu sisteme
yansıtmanız ve ajansların doğru
yöne gitmesinde sizin rehberlik
etmeniz.”
Yılmaz, kalkınma ajanslarının
değişik bakanlıkların yerelde
yaptığı programlara da katkı sunacak önemli platformlar olduğunu kaydetti.
Kalkınma ajanslarını, bölgesine
göre farklılaştırmak istediklerini dile getiren Yılmaz, “Amacımız bir taraftan belli standartlar
olsun ama bir taraftan da belli
farklılaşmalar olsun. Ajanslar
birbirinin kopyası olmasın.”
dedi.
Eleştirilere açık olduklarını ifade eden Yılmaz, “Yapıcı eleştirilerinizle bu kurumsal yapıyı
çok daha iyi bir noktaya çıkarırız. Her şey kanun demek değil.
Kanunun yasaklamadığı her şey
meşrudur, yapılabilir” diye konuştu.
-Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), ülkemiz
sosyo-ekonomik yapısı
içinde; ülkemizin planlı şekilde kalkınması ve
bugünlere gelmesinde önemli bir misyonu yerine getirmiştir. Daha sonra DPT’nin görevinin son bulması ve bunun
yerine bölgelerde kalkınma ajanslarının oluşturulması ile
birlikte bölgesel kalkınma faaliyetlerinin, yatırım öncelikleri ve alanlarının belirlenmesinde rehberlik, danışmanlık
edecekleri yönünde her bölgede olduğu gibi bölgemizde de
bu yönde bir beklenti oluşmuştur. Odamızca ilimiz iş alemi
mensupları bu yönde bilgilendirilmişlerdir.
-Bugüne kadarki performansları incelendiğinde ajansların
(Bölgemizde GEKA) önemli bir yol kat ettiğini söyleyebiliriz. Ancak yine de başlangıçta geçiş dönemi nedeniyle ufak
da olsa sıkıntılar yaşanmıştır.
-Ajans yönetim kurullarında özel sektörün ağırlığının artırılması faydalı olacaktır. Kurulda kamu-özel sektör dengesi bu
anlamda kurulabilir. Bunu sağlamak üzere ticaret ve sanayi
odalarının ayrı olduğu yerlerde her iki oda başkanı kurulda
yer almalıdır. Bu odaların ayrı olmadığı yerlerde ise varsa
ticaret borsası, yoksa ziraat odası başkanı kurulda yer alabilmelidir.
-Ajanslar, özel sektöre yönelik destekler konusunda “ilk
adım” kuruluşlar halinde hizmet vermeli ve buna göre koordine edilmelidir. Bölgeye sağlanan tüm desteklerle ilgili koordinasyon merkezinin ajanslar olması, desteklerle ilgili bilgi kirliliği ve bürokrasiyi azaltacak, özel sektörün desteklere
çok daha kolay ulaşmasını sağlayarak yararlanma oranlarını
artıracak, desteklerin bölgesel ve sektörel dağılımı izleme ve
değerlendirme açısından da faydalı olacak ve desteklerin etkin/yerinde kullanımını sağlayacaktır.
-Özel sektöre özellikle teknolojik yenilikle ilgili olmak üzere proje desteği verilebilmelidir. Bölgesel temel önceliklerle
ilgili olarak özel sektöre yönelik güdümlü proje destekleri de olabilmeli ve buradaki destek miktarı 3-5 milyon TL
mertebesinde olabilmelidir. Önceliklerine göre özel sektöre
yönelik alternatifli proje destekleri de olabilmeli ve buradaki
destek miktarı da yine 3-5 milyon TL olabilmelidir.
10
Eylül 2014
Tarih
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
Fuarın Adı
Konusu
Başlıca Hizmet Grupları
Tür
Yer
Şehir
Eğitim, Eğitim Materyalleri ve Teknolojileri
Eğitim, Materyalleri ve Teknolojileri, Sınavlar, Yurtdışı Programlar, Finansal ve Bankacılık, Sigorta, Uçak Biletleri, Vize
Hizmetleri, Konsolosluk ve Dernekler,
İhtisas Fuarı
Ankara Mövenpik Oteli
Ankara
Hammadde, Yardımcı Madde, Saf, Özel,
Spesifik ve Temel Kimyasallar, Labaratuar
Cihazları ve Üretim Teknolojileri
Ham ve Yardımcı Madde, Kimyasallar, Laboratuar Kimyasalları Ve Enstrümantasyon Ürünleri, Kimya Sanayi Makineleri Ve
Ekipmanları, Su Şartlandırma, Arıtma, Ambalaj, Geri Dönüşüm, Ölçüm – Kontrol,
Uluslararası
İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
16.10.2014 Cosmetics & Home Care Ingredients 2014
Kozmetik, Ev Bakım Ürünleri, Hammaddeleri
ve Bileşenleri Teknolojileri
Kozmetik, Kişisel Bakım, Ev Bakım Ürünleri, Hammadde ve Bileşenleri, Esanslar, Labboratuar, Üretim Ekipmanları, Test
Ölçüm Cihazları
İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
16.10.2014 Best Gayrimenkul 14 Fuarı
Gayri Menkul
Konut, İşyeri, Arsa Satınalma, Kiralama, Aracılık Etme, Danışmanlık ve Finansman
İhtisas Fuarı
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı
İstanbul
Best Bina Elektrik, Elektronik, Mekanik ve Kontrol
16.10.2014 Sistemleri Fuarı 2014 (Mühendislikte Kariyer Günleri
Özel Bölümü)
Bina Elektrik, Elektronik, Mekanik ve Kontrol
Sistemleri (Mühendislik Öğrencileri ile Sektör
Profesyonellerinin Buluşması)
Yangın Güvenlik Sistemleri, Bina Otomasyonu, Aydınlatma, İklimlendirme, Audio-Video Sistemleri, Giriş ve Taşıma Sistemleri, Yapısal Kablolama, Enerji Sistemleri
İhtisas Fuarı
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı
İstanbul
16.10.2014 Food & Spirit İstanbul
Yerli Yabancı Firma,Yeme- İçme Sektörüne
Dahil Olan Tüm Firmalar, Restoranlar, Cafeler,
İçecek ve İçki Firmaları
Yemek Firmaları, İçecek Firmaları, İçki Firmaları, Restoranlar, Kafeler, Barlar, Gece Kulüpleri ve Tedarikçileri, Yayınlar
İhtisas Fuarı
Küçük Çiftlik Park Maçka
İstanbul
16.10.2014 Kent Expo "2.Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuarı
Şehircilik ve Kent İhtiyaçları
Belediye Araçları, Kent Mobilyaları, Park, Bahçe Düzenleme Ekipmanları, Arıtma Ekipmanları ve Malzemeleri, Taşıma
Sistemleri, Spor Tesisi Ekipman ve Donanımları
İhtisas Fuarı
Uluslararası İzmir Fuar Alanı
İzmir
16.10.2014 Bijuteri 2014 - Bijuteri Moda ve Aksesuarları Fuarı
Bijuteri Moda ve Aksesuarları
Bijuteri Ürünleri
İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
İstanbul Jewelry Show Ekim 2014 39.İstanbul
16.10.2014
Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı
Takılar, Taşlar, Saatler Hediyelik Eşyalar, İlgili
Yan Sanayi
Her Türlü Değerli ve Yarı Değerli Metalden Mamül Takılar, Değerli Yarı Değerli Sentetik Taşlar, İnciler, Saatler, Değerli
Hediyelik Eşyalar, İlgili Makine, Ekipman, Dekorasyon, Yazılım, Aksesuar
Uluslararası
İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
16.10.2014 OTM 2014
Tekstil, Dokuma, İplik, Terbiye, Örgü, Konfeksiyon, Makineleri,
Pamuk, Elyaf ve İplik Hazırlama Makineleri ve Aksesuarları, İplik Büküm Makineleri, Dokuma Hazırlık ve Dokuma
Makineleri, Halı ve Tafting Makineleri, Örgü Makineleri, Tekstil Kimyasalları, Laboratuar Cihazları, Makine Yan Sanayi ve
Aksesuarlar
İhtisas Fuarı
OFM Ortadoğu Fuar Merkezi
Gaziantep
Otomobil, Ticari Araçlar, Yan Sanayi ve
Aksesuarlar
Otomobil, Motosiklet, Dizayn, LPG, Lastik, Jant, Akü, Yansanayi, Aksesuarlar, Banka, Sigorta, Hizmet Sektörü
İhtisas Fuarı
Alanya Park Fuar Merkezi
Antalya
17.10.2014 İstanbul Havacılık Eğitimleri Fuarı
Havacılık ve Uçuş Eğitimleri
Uçuş Eğitim Şirketleri ve Bunlara Hizmet Sağlayan Diğer Havacılık Şirketleri
İhtisas Fuarı
WOW Kongre Merkezi
Yeşilköy
İstanbul
17.10.2014 3.Malatya İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı
İnsan Kaynakları ve İstihdam
İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve Pazarlama
İhtisas Fuarı
Mişmiş Park Fuar Alanı
Malatya
18.10.2014 QS Dünya MBA ve Yüksek Lisans Fuarı
Uluslararası Yüksek Eğitim
YüksekÖğretim Kurumları
İhtisas Fuarı
İntercontinental Otel
İstanbul
18.10.2014 Eğitim, Eğitim Materyalleri ve Teknolojileri Fuarı
Eğitim, Eğitim Materyalleri ve Teknolojileri
Eğitim, Materyalleri ve Teknolojileri, Sınavlar, Yurtdışı Programlar, Finansal ve Bankacılık, Sigorta, Uçak Biletleri, Vize
Hizmetleri, Konsolosluk ve Dernekler,
İhtisas Fuarı
Mövenpick Hotel
İstanbul
18.10.2014 INARTS Yurtdışı ve Yurtiçi Sanat Okulları Fuarı
Sanat Eğitimi ve Kariyer
Ulusal ve Yabancı Üniversiteler, İlköğretim, Lise ve Kolejler, Dil Okulları, Dershane ve Kurslar, Mesleki Eğitim urumları
İhtisas Fuarı
İstanbul Kongre Merkezi
İstanbul
Ankara
16.10.2014 Eğitim, Eğitim Materyalleri ve Teknolojileri Fuarı
16.10.2014
16.10.2014
TURKCHEM Chem Show Eurasia 2014 6.Uluslararası
Kimya Sanayi Grup Fuarı
Ortadoğu Tekstil Makineleri Fuarı
Alanya Auto Show 2014 2.Alanya Otomobil, Ticari
Araçlar, Yan Sanayi ve Aksesuarları Fuarı
21.10.2014 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları
Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları
Yurtdışında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancı Dil, Yaz Okulu, Lise Eğitimi
İhtisas Fuarı
Sheraton Hotel ve Kongre
Merkezi
22.10.2014 7.Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi
Hidrolik ve Pnömatik Makinelerın Yenilikleri,
Farkları, İşlevliği
Hidrolik ve Pnömatik Elemanları, Sızdırmazlık Elemanları, Valfler
İhtisas Fuarı
Askeri Müze Kültür Sitesi
İstanbul
22.10.2014 Expo Health
Sağlık Turizmi
Hastaneler, Diş, Saç Ekme ve Göz Hastane ve Klınikleri, SPA ve Termal Turizm Tesisleri, Estetik ve Plastik Cerrahi, Dermatoloji
İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
22.10.2014 5.YÖREX- Yöresel Ürünler Fuarı
Yöresel Ürünler
Tarım, Hayvancılık, Gıda, İçecek,
İhtisas Fuarı
Antalya Fuar Merkezi
Antalya
23.10.2014 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları
Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları
Yurtdışında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancı Dil, Yaz Okulu, Lise Eğitimi
İhtisas Fuarı
İzmir Hilton Oteli
İzmir
Paintistanbul 2014- Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler
23.10.2014
Kongre ve Fuarı
Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler
Boya ve Hammaddeler- Makine ve Ekipmanlar
İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
23.10.2014 2.Frutech Meyve Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı
Meyvecilik, Üretim Girdileri, Mekanizasyon,
Hasat, Muhafaza, Paketleme, Lojistik ve
Pazarlama
Alet ve Makine, Bitki Besleme, Zirai İlaç, Depolama Ürünleri, Lojistik, Fide, Meyve
İhtisas Fuarı
Cam Piramit Sabancı Kongre ve
Fuar Merkezi
Antalya
23.10.2014
1.Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri, Yan Sanayi ve
Aksesuarları
Tekstil, Konfeksiyon Makineleri ve
Aksesuarları
İplik, Dokuma, Boya Baskı Terbiye ve Nonwoven Makineleri, Tekstil Kimyasalları, Laboratuar Cihazları ve Aksesuarları
İhtisas Fuarı
Kahramanmaraş Belediye Fuar
Merkezi
K.Maraş
23.10.2014
PET İstanbul Fuarı- 3.Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve
Aksesuar Tedarikçileri Fuarı
Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarı
Kedi Köpek Ürün ve Malzemeleri, Kuş Ürünleri, Akvaryum ve Akvaryum Malzemeleri, Veterinerlik Malzemeleri
İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
23.10.2014 FOODEX İzmir Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı
Gıda ve Gıda Teknolojileri
Yaş, Kuru, Dondurulmuş Gıda Ürünleri, Et, Süt, Yumurta ve Gıda Teknolojileri
İhtisas Fuarı
Uluslararası İzmir Fuar Alanı
İzmir
23.10.2014 Tokat Tarım Fuarı 2014, Tokat Tarım ve Hayvancılık Fuarı
Tarım ve Hayvancılık
Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, Hayvancılık, Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Fidancılık
İhtisas Fuarı
Tokat Senateks Fuar Alanı
Tokat
23.10.2014 27.Yapı Fuarı - Turkeybuild Ankara 2014
Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri
Hizmetler, Altyapı, Kaba Yapı, Bitirme İşleri, Tesisat, Elektrik-Elektronik, Bina Donanımı, Mutfak-Banyo, Çevre Düzenleme
Uluslararası
İhtisas Fuarı
ATO Kongre ve Sergi Sarayı
Ankara
Alanya Yapı Dekor 2014 (Yapı Malzemeleri ve Dekorasyon Yapı ve İnşaat Malzemeleri, Dekorasyon
Ürünleri)
Ürünleri
Yapı ve İnşaat Malzemeleri, Çelik ve Ahşap Kapılar, Isıtma ve Soğutma Üniteleri, Zemin ve Duvar Kaplamaları, Aydınlatma
Ürünleri, Mutfak ve Banyo Dolapları,
İhtisas Fuarı
Alanya Park Fuar Merkezi
Antalya
23.10.2014
23.10.2014 Yöresel ve Geleneksel Ürünler Genel Ticaret Fuarı
Yöresel ve Geleneksel Ürünler
Yöresel ve Geleneksel Ürünler, Gıda, Hediyelik Eşya, El Sanatları
Genel Fuar
Kütahya Belediyesi Fuar Alanı
Kütahya
25.10.2014 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları
Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları
Yurtdışında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancı Dil, Yaz Okulu, Lise Eğitimi
İhtisas Fuarı
Hilton Kongre ve Sergi Merkezi
İstanbul
29.10.2014 Premiere Vision İstanbul
Hazır Giyime Yönelik Kumaş, İplik ve Aksesuarlar
Kumaş (Dokuma, Örme, Denim), Aksesuarlar (Askı, Bilgisayar ve Etiketleme Sistemleri, Etiket, Fermuar, Düğme, Çıtçıt,
Transfer Baskı, Vatka Tela, Dar Dokuma)
İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
30.10.2014 İstanbul Tasarım Haftası
Yerli Yabancı Firma ve Şahısların Tasarım
Ürünlerinin Sergilenmesi
Endüstriyel Tasarım Ürünleri (Mobilya, Aksesuar, Mutfak, Banyo, Seramik, Moda ve Mimari Tasarımı, Çevre Tasarım
Ürünleri, Tasarım Yayınları
İhtisas Fuarı
Küçük Çiftlik Park Maçka
İstanbul
30.10.2014
Rensef Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği
Fuarı
Rensef Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji
Güneş, Rüzgar, Biyokütle, Biyogaz, Jeotermal, Doğalgaz ve Enerji Verimliliği Alanında Teknolojiler
Verimliliği
İhtisas Fuarı
Cam Piramit Sabancı Kongre ve
Fuar Merkezi
Antalya
30.10.2014
Mersin Otel Ekipmanları 2014 Mersin Konaklama,
Ağırlama Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı
Otel ,Otel Ekipmanları, Restoran, Havuz,
Endüstriyel Temizlik, Bakım Onarım
Yapı Malzemeleri ve Ekipmanları, Mobilya ve Aksesuarları, Spor ve Eğlence, Temizlik Ekipman ve Hizmetleri, Endüstriyel
Mutfak, Servis Ekipman ve Malzemeleri
İhtisas Fuarı
Yenişehir Fuar Merkezi
Mersin
30.10.2014 Mersin Turizm 2014- Mersin 2.Turizm ve Seyahat Fuarı
Turizm ve Seyahat
Konaklama Tesisleri, Seyahat Acentaları, Yolcu Taşımacılığı Firmaları, Turizm Firmaları, Dernek ve Birlikler
İhtisas Fuarı
Yenişehir Fuar Merkezi
Mersin
7.Toyzeria Oyuncak, Lisans, Oyun Ve Oyun Ekipmanları
30.10.2014
Fuarı
Oyuncak, Lisans, Oyun ve Sektöründeki Her
Şey
Oyun Ve Oyuncak Çeşitleri, Elektronik Oyuncaklar, Eğlence Araçları, Masa Oyunları, Spor Oyun Alanları, Araçları Ve Lisans
Firmaları.
İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
30.10.2014 Tümexpo Tümsiad Sanayi ve Ticaret Fuarı
Gıda, Tarım, İnşaat, Tekstil, Makine Teknolojileri
Gıda ve Gıda İşleme, Tarım Seracılık, Hayvancılık, İnşaat, Banyo, Mutfak, Yapı Malzemeleri, Tekstil, Makine Teknolojileri
İhtisas Fuarı
OFM Ortadoğu Fuar Merkezi
Gaziantep
Tarım ve Hayvancılık
Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, Hayvancılık, Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Fidancılık
İhtisas Fuarı
Erzurum Galeria Fuar Alanı
Erzurum
Kitap ve Süreli Yayınlar
Kitap ve Süreli Yayınlar
İhtisas Fuarı
Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi
Van
İstanbul
30.10.2014
Doğu Anadolu Tarım Fuarı 2014 Erzurum Tarım ve
Hayvancılık Fuarı
03.11.2014 2. Van Kitap Fuarı
04.11.2014 Texworld İstanbul
Hazır Giyim Kumaşlar ve Aksesuarları
Hazır Giyim Kumaşlar ve Aksesuarları
İhtisas Fuarı
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı
04.11.2014 MODEF EXPO 2014 Mobilya ve Dekorasyon Fuarı
Mobilya ve Dekorasyon
Modern, Klasik ve Modüler Mobilya Yemek ve Yatak Odası Grupları Duvar Ünitesi,Sandalye Bebek ve Genç Odası, Mobilya
Aksesuarları
İhtisas Fuarı
İnegöl Belediyesi Fuar Merkezi
Bursa
Ankara
05.11.2014 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları
Yurt Dışı Eğitim
Yurtdışı Eğitim Seçenekleri, Üniversiteler, Dil Okulları, Kolejler, Eğitim Kurumları, Konsolosluklar, Vakıflar
İhtisas Fuarı
Sheraton Hotel ve Kongre
Merkezi
TRANSİST 2014 5.İstanbul Ulaşım Teknolojileri, Araçları
05.11.2014
ve Ürünleri, Sistemleri Sempozyum ve Fuarı
İstanbul Ulaşım Teknolojileri, Araçları ve
Ürünleri, Sistemleri Sempozyum ve Fuarı
Kara ve Demiryolu Toplu Ulaşım Araçları, Yol, Köprü ve Demiryolu Teknolojileri, Metro Demiryolu Araçları, Bilet ve
Ücretlendirme Sistemleri, Trafik Yönetimi, Deniz Taşımacılığı, Yol- İnşaat Bakım Araçları
İhtisas Fuarı
Sinan Erdem Spor Salonu
İstanbul
05.11.2014 Aymod 13.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı
Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar,
Kurum, Mümessillikler ve Dergiler
Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler Ve Basın
Uluslararası
İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
06.11.2014 Eğitim, Eğitim Materyalleri ve Teknolojileri Fuarı
Eğitim, Eğitim Materyalleri ve Teknolojileri
Eğitim, Materyalleri ve Teknolojileri, Sınavlar, Yurtdışı Programlar, Finansal ve Bankacılık, Sigorta, Uçak Biletleri, Vize
Hizmetleri, Konsolosluk ve Dernekler,
İhtisas Fuarı
Ankara Hilton Oteli
Ankara
06.11.2014 IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları
Yurt Dışı Eğitim
Yurtdışı Eğitim Seçenekleri, Üniversiteler, Dil Okulları, Kolejler, Eğitim Kurumları, Konsolosluklar, Vakıflar
İhtisas Fuarı
İzmir Hilton Oteli
İzmir
06.11.2014 Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı
Tarım, Seracılık, Hayvancılık Makine ve
Teknolojileri
Tarımsal Mekanizasyon ve Teknolojileri, Sera, Su ve Sulama, Gübreler, Tohum, Fide, Fidan ve Bahçecilik, Ekolojik Tarım
İhtisas Fuarı
Kahramanmaraş Belediye Fuar
Merkezi
K.Maraş
Uluslararası İzmir Fuar Alanı
İzmir
06.11.2014 20.Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir 2014
Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri
Hizmetler, Altyapı, Kaba Yapı, Bitirme İşleri, Tesisat, Elektrik-Elektronik, Bina Donanımı, Mutfak-Banyo, Çevre Düzenleme
Uluslararası
İhtisas Fuarı
06.11.2014 Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı
Tarım Gıda ve Hayvancılık
Tarım Teknolojileri, Tarımsal Mekanizasyon, Hayvancılık Teknolojileri, Hayvan Sağlığı, Yem, Tohum, Gübre, Fidancılık,
Sulama, Gıda ve Teknolojileri ve Endüstrisi
İhtisas Fuarı
Fuar Alanı
Aydın
06.11.2014 CITEX 2014
Ankara Bilişim Fuarı
Donanım, Yazılım, Network, Sistem Entegrasyon, İletişim, Halkla İlişkiler, Üretim, Ar-Ge ve İnovasyon, Yaratıcılık, Srktörle
İlgili Kurulşlar, Teknoparklar,
İhtisas Fuarı
ATO Kongre ve Sergi Sarayı
Ankara
07.11.2014 8.Hac ve Umre Turizm Fuarı
Hac ve Umre Turizmine Yönelik Oteller, Turizm Acentaları ve Diğer Hizmet Sektörleri
Hac Ve Umre Turizmi Hizmetleri Veren Seyahat Acenteleri, Oteller, Hava Yolu Şirketleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Vb..
Kuruluşlar Hizmetlerini Sergileyecekler.
İhtisas Fuarı
Hilton Kongre ve Sergi Merkezi
İstanbul
08.11.2014 Eğitim, Eğitim Materyalleri ve Teknolojileri Fuarı
Eğitim, Eğitim Materyalleri ve Teknolojileri
Eğitim, Materyalleri ve Teknolojileri, Sınavlar, Yurtdışı Programlar, Finansal ve Bankacılık, Sigorta, Uçak Biletleri, Vize
Hizmetleri, Konsolosluk ve Dernekler,
İhtisas Fuarı
Hilton Kongre ve Sergi Merkezi
İstanbul
08.11.2014 IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları
Yurtdışı Eğitim
Yurtdışı Eğitim Seçenekleri, Üniversiteler, Dil Okulları, Kolejler, Eğitim Kurumları, Konsolosluklar, Vakıflar
İhtisas Fuarı
İstanbul Kongre Merkezi
İstanbul
Yemek ve Pasta Eğitimi
Yurt İçi ve Yurt Dışı Yemek Okulları ve Pasta Okulları Hizmet Grupları
İhtisas Fuarı
Askeri Müze Kültür Sitesi
İstanbul
08.11.2014 33.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
Kitap ve Süreli Yayınlar
Kitap ve Süreli Yayınlar
Uluslararası
İhtisas Fuarı
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
08.11.2014 ARTIST 2014 24.Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı
Sanat
Sanat
Uluslararası
İhtisas Fuarı
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
10.11.2014 IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları
Yurtdışı Eğitim
Yurtdışı Eğitim Seçenekleri, Üniversiteler, Dil Okulları, Kolejler, Eğitim Kurumları, Konsolosluklar, Vakıflar
İhtisas Fuarı
İstanbul Hilton-Kozyatağı+K281
İstanbul
08.11.2014
Culinary Education Yemek ve Pasta Okulları ile Üniversiteler Fuarı
.
12.11.2014 Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı
Çağdaş ve Güncel Sanat
Çağdaş ve Güncel Sanat Galerileri, Müzeler, Sanat Kurum ve Kuruluşları
Uluslararası
İhtisas Fuarı
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre İstanbul
Merkezi
13.11.2014 Marathon Expo 2014
4.Spor ve Sağlıklı Yaşam Fuarı
Spor Tesisi Teknolojileri ve Spor Ekipmanları, Spor Tekstili ve Aksesuarları, Fitness ve Kondisyon Aletleri, Sporcu Destek
Ürünleri, Spor Cihazları
İhtisas Fuarı
Sinan Erdem Spor Salonu
İstanbul
13.11.2014 Kentsel Dönüşüm ve Yapı Malzemeleri Fuarı
İnşaat Malzemeleri, Banyo, Mutfak, Seramik,
Nalburiye, Hırdavat, Tesisat
İnşaat Malzemeleri, Banyo, Mutfak, Seramik, Nalburiye, Hırdavat, Tesisat
İhtisas Fuarı
Kahramanmaraş Belediye Fuar
Merkezi
K.Maraş
Güzellik, ve Bakım, Saç, Kozmetik ve
Parfümeri
Profesyonel Cilt Bakım ve Kozmetik Cihazları ve Ürünleri, Profesyonel Manikür Pedikür Cihazları, Profesyonel Saç Ürünleri,
Kuaför Ekipmanlar...
Uluslararası
İhtisas Fuarı
ATO Kongre ve Sergi Sarayı
Ankara
İnşaat Ekipmanları, Yapı Kimyasalları, Duvar-Cephe Kaplamaları, Asansörler, Elektrik Malzemeleri, Yalıtım, Doğal Taşlar,
Banyo-Mutfak Ürünleri, Restorasyon
Uluslararası
İhtisas Fuarı
Antalya Fuar Merkezi
Antalya
13.11.2014
Güzellik & Bakım 2014
25.Güzellik, ve Bakım, Saç,
Kozmetik ve Parfümeri Fuarı
13.11.2014
22.Uluslararası Yapex -Yapı Malzemeleri, İnşaat TeknoloYapı-İnşaat Yenileme ve Restorasyon
jileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı
13.11.2014 MERYAPI -Mersin 8.Yapı ve Emlak Fuarı
İnşaat Malzemesi, İş Makineleri, Dekorasyon,
Gayrımenkul
İnşaat Malzemeleri, İş Makineleri, Dekorasyon, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Arıtma Sistemleri, Asansör,
Yalıtım, Gayrimenkul Pazarlama
İhtisas Fuarı
Yenişehir Fuar Merkezi
Mersin
13.11.2014 İnovasyon Türkiye, Yenilikçi Teknolojiler Zirvesi ve Fuarı
Yenilikçi Teknolojiler ve Projeler
Yenilikçi Teknolojiler ve Projeler
İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
13.11.2014 İnovasyon Türkiye, Üniversite Projeleri Zirvesi ve Fuarı
Üniversite Projeleri
Üniversite Projeleri
İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
13.11.2014 İnovasyon Türkiye, Patent Zirvesi ve Fuarı
Patentli Ürünler ve Projeler
Patent Almış Yenilikçi Teknolojiler ve Buluşlar
İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
İhtisas Fuarı
Süleyman Demirel Kongre ve
Sergi Sarayı
Isparta
13.11.2014 Göller Bölgesi-Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık
Tarım ve Hayvancılık
Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, Hayvancılık, Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Fidancılık
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
meclisten bir portre
Bu ayki röportaj
konuğumuz; iş
hayatıyla küçük
yaşlarda simit,
gazoz satarak
tanışan, 1979
yılından bu yana
ise kendi işiyle
meşgul olan
Denizli Ticaret
Odası’nın Meclis
Üyesi Ramazan
DOĞAN.
Eylül 2014
11
Denizli Ticaret Odası
Eylül ayı Meclis
Toplantısı yapıldı
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, Denizli Ticaret Odası 2014
yılı Eylül ayı Meclis Toplantısı’nda ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yaptı.
Ramazan
Doğan
• Bize kendinizi
tanıtır mısınız?
neler söylersiniz?
Neler değişti?
1961 yılında İzmir’de
doğdum. Eğitimlerimi
İzmir’de tamamladım.
Askerliğimi 1981-1983
yılları arasında yaptım. Acemi birliğini
Denizli’de usta birliğini
Kıbrıs’ta yaptım. 1985
yılında evlendim. 1986
ve 1991 doğumlu iki oğlum var. Büyük oğlum
Mustafa, yanımda beraber çalışıyoruz. Küçük
olan Cem hem yanımda
çalışıyor hem de üniversite okuyor. 1988 yılında
ise ticari anlamda işyeri
açmak için Denizli’ye
yerleştim.
Ben her zaman ilk önce
“ülkem” sonra “dostum” sonra “ben” ilkesi ile yaşıyorum. Fakat
insanların
çoğunda
zaman ilerledikçe bu
anlayışın önce “ben”
olarak değiştiğini fark
ediyorum. Kişiler hakkında yanıldığımı fark
ediyorum. Karşımdaki
kişilerde bunu görememek beni oldukça üzüyor.
• İş hayatına ne
zaman atıldınız?
İş hayatına aktif olarak
1979 yılında atıldım.
Ama 1967 yılından
bu yana ticaretin içindeyim. 1988 yılından
beri ise Denizli Ticaret
Odası’na kayıtlı üyeyim.
• Neden bu sektörü
tercih ettiniz? Ticarete başlamadan
önce hayalinizde
yapmak istediğiniz
başka bir iş var
mıydı?
Çeşitli meslek anlayışım
hiç olmadı. Önemli olan
işim ne olursa olsun
yaptığım işin her zaman
en iyisini yapmak oldu.
• Bize içerisinde
olduğunuz sektörü,
yani mesleğinizi
anlatır mısınız?
Sektörümüz,
makine
yedek parçaları üzerinedir. Çalışan aksamı, toptan ve perakende olarak
hizmet veriyoruz. Aslında bir nevi pazarlama işi
yapıyoruz.
• Geçmişten bugüne
mesleğinizle ilgili
• Mesleğinizin avantajları nelerdir?
Ticareti, sermaye ilişkileriyle tanımak.
• Mesleğinizde yaşadığınız zorluklar
oluyor mu? Sektördeki sıkıntılardan
söz eder misiniz?
Uzun yıllardan beri ticaretle
uğraşıyorum.
Bizim gayri resmi işlerimiz yoktur. Aynı şekilde herkesin de vergi
mükellefi olmasını ve
net vergi vermesini istiyoruz. Allah, “Ne ile gelirsen gel fakat kul hakkı
ile gelme” diyor. İşte
bunu iyi anlamak gerekiyor. Bizler 1000 kişi de
bir kişiye güvenebiliyoruz. O bir kişi ise yanlış
yaptığında hiç güvenilmeyeceğini düşüyoruz.
Ticarette paramızla iş
yapıyoruz. Fakat alacaklarımızı alamıyoruz. Bu
konuda hiçbir teminatımız yok.
İleride
torunlarımızı vergi külfetlerinden
azaltan, üreten bir toplum olarak yaşamalarını
çok arzu ediyorum.
• Özellikle mesleğinizle ilgili unutamadığınız bir anınız
var mı?
Unutamadığım anı çok,
anlat anlat bitmez. Ama
aklımda özellikle yer
etmiş bir anı var. Yıllar
önce fabrikadan bir şirkete malzeme verdim.
Ödeme uygun anlaşılıyordu. 3 aylık süreç
içerisinde alacak temini için şirket sahibinin
her yanına gidişimde
yemin ederek parasının
olmadığını söylüyordu.
Alacağım için en son
yanına gidişimde bana
yine parasının olmadığı
yönünde yemin etti. Ardından tam ben odadan
çıkarken bir dakika diyerek bana 7000 mark
olan borcuna karşılık
cebinden 1000 mark
çıkararak, üzerimde bu
kadar para var. Vereyim
dedi. Yani o kadar yeminin ardından cebinden
1000 mark çıkması beni
şaşırmıştı.
• Ticarete yeni
atılmayı düşünen
gençlere neler tavsiye ederseniz?
Mesleğe yeni atılmayı
düşünen kişilerin öncelikle mesleğini severek
yapması gerekiyor. Yalan dolan gibi menfaat
ilişkilerinden uzak olmaları gerekiyor.
• Denizli Ticaret
Odası’nda görev
almış bir kişi olarak
Odamız faaliyetlerini nasıl değerlendirirsiniz?
Necdet Başkan’ın yaptıklarını destekliyorum
ve olumlu buluyorum.
Önemli olan bizlerin
O’na karşı olan güven
duygusunu,
rencide
edecek davranışlardan
kaçınarak kurumları güvenilir hale getirmesidir.
Kendisine bu anlamda
çok teşekkür ediyorum.
Başkan Necdet Özer, dünya ekonomisiyle ilgili yaptığı açıklamada,
dünya ekonomisinde normalleşme ve iyileşme trendinin devam
ettiğini belirterek, “Bu bağlamda;
ABD, AB, Japonya ve diğer gelişmiş ve sanayileşmiş ülke ekonomileri, gerek uygulanan ekonomi
politikaları ve gerekse ekonomilerinin sorunları itibariyle öngörülebilir bir görünüm sergilemektedir.
ABD ekonomisinde, ekonomik
büyüme, enflasyon ve istihdam
verilerine bağlı yürütülen para
politikası dünya ekonomisini ve
özellikle küresel sermaye hareketlerine yön vermektedir. FED’in
son toplantısında yapmış olduğu
değerlendirmeler incelendiğinde,
piyasalar için sürpriz kararlar alınmayacağı, parasal genişlemeden
çıkışın ardından faiz oranlarının
yükseltilmesi uygulamasının, piyasaları sarsmadan gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. AB ekonomisi, büyüme sorunları yaşamaya
devam etmektedir. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), parasal
genişleme stratejisindeki belirsizliğin muhtemelen kasım ayında ortadan kalkacağı öngörüsü
yapılmaktadır. Japonya, uygulamakta olduğu parasal genişleme
politikası sayesinde, uzun yıllar
devam eden deflasyondan çıkışı
sağlamış, ekonomik büyüme yüzde ikilere ulaşmıştır. Gelişmekte
Olan ülkelerde sınırlı iyimserlik
devam etmektedir. Küresel ekonomi için risk sayılan unsurlar
azalmış yalnızca, Ülkemizi de yakından ilgilendiren Ortadoğu’daki
siyasi gelişmeler sıkıntı yaratmaya
devam etmektedir.” dedi.
Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendiren Özer, “Açıklanan 2014 yılı ilk altı aylık ekonomik veriler incelendiğinde
ekonomik büyüme, enflasyon,
cari açık, işsizlik ve mali disiplinde
olumsuzluklar göze çarpmaktadır.
TÜFE bazlı enflasyon oranı Ağus-
tos ayında % 9,2 ye çıkmıştır. Bu
oran ülkemizin birlikte anıldığı
Hindistan, Güney Afrika, Rusya,
Çin, Brezilya gibi ülkelerin enflasyon oranlarının biraz üzerindedir.
Yüksek enflasyon oranı ile birlikte
ekonomik büyümenin düşük gelmesi, önümüzdeki günlerde ekonomik anlamda sıkıntı riski taşımaktadır. İşin sevindirici tarafı, bu
dönemde dış ticaretin ekonomik
büyümeye katkısı pozitif olmuştur. Öteden beri sürekli belirttiğimiz, ihracata dayalı büyüme
ve teşvik politikalarına geçilmesi
talebimizin gerçekliğini göstermektedir. Büyüme hızında kamu
harcama artışının önemli rol oynadığı görülmektedir. Ülkemizde
yüksek enflasyon, düşük büyüme
hızı ile birlikte cari açığın GSYİH’ya
oranı hala çok yüksektir. Tasarruf
oranımızdaki düşüklük sürdürülemez bir duruma gelmiştir. Kurumsal tasarrufların artırılması
için Kıdem Tazminatı Fonu kurulması yararlı bir girişim olacaktır.
Uzun zamandan bu yana kurumsal tasarruf açığını olumlu yönde
etkileyeceğini düşündüğümüz bu
düzenleme hem işçilerin hem de
işverenlerin lehine olacak bir katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.
Özer, Denizli ekonomisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede ise
Denizli ekonomisinin de ülke
ekonomisindeki gelişmelerden
ve uygulamalardan etkilendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
“2014 Ağustos ayı itibariyle geçen 8 aylık dönemde dünyada
180’in üzerinde ülkeye, geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde
9.60 oranında artışla ilimizden 2
milyar 165 milyon 83 bin dolar
ihracat yapılmıştır. Bu oran Türkiye için yüzde 5.34’tür. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM)
2014 Ağustos ayı verilerine göre,
il ihracatının yüzde 52.78’ine tekabül eden ihracatın yapıldığı ilk
beş ülke; sırasıyla İngiltere (yüzde
14.41), Almanya (yüzde 13.78),
ABD (yüzde 11.35), İtalya (yüzde 7.36) ve Fransa (yüzde 5.88)
şeklinde sıralanmaktadır. İhraç
edilen mallarda ise 2014 Ağustos ayı verilerine göre ihracatın
yüzde 83.69’una tekabül eden ilk
beş mal grubu; hazır giyim-konfeksiyon (yüzde 37.74), elektrikelektronik-makine-bilişim (yüzde
13.73), çelik (yüzde 13.21), demir ve demir dışı metaller (yüzde
11.51), tekstil ve hammaddeleri
(yüzde 7.50) olmuştur. İthalat
rakamlarına bakıldığında; 2014
yılı Ağustos ayı sonu itibariyle ithalat, geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 5.79 oranında artışla
1 milyar 373 milyon 404 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İthal
edilen malların başında bakır ve
bakır türevleri (yüzde 49.32), pamuk (yüzde 15.32), demir-çelik
ürünleri (yüzde 11.63) gelmektedir. En fazla ithalat yapılan ülkeler ise Özbekistan (yüzde 9.12),
İspanya (yüzde 8.85), Rusya Federasyonu (yüzde 7.87) şeklinde
sıralanmaktadır. 2014 Haziran ayı
itibariyle Denizli’de sigortalı çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.05 oranında
artarak 192.582 kişiye ulaşmıştır.
2014 Ocak-Ağustos döneminde
Odamıza kaydolan firma sayısı
1.225, Odamızdan kaydı silinen
firma sayısı 430’dur. 2014 Ağustos ayı sonu itibariyle Odamıza 11
bin 765 adedi faal, 3 bin 376 adedi de askıda olmak üzere 15 bin
141 üye kayıtlı bulunmaktadır. Çıkarılan Torba Yasa ile diğer kamu
kurumu alacaklarında olduğu
gibi üyelerimizin Odamıza yönelik aidat borçları için de gecikme
faizi alınmadan tahsilat için bir
düzenleme getirilmiştir. Üyelerimizin bundan yararlanmaları için
Yasanın yayın tarihinden itibaren
iki aylık süre için Odamıza başvurmalarını bekliyoruz.”
12
Eylül 2014
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
Ahilik Kültürü Haftası kutlandı
Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Odası ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği tarafından düzenlenen “Ahilik Haftası” çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Ali Önal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Musa Çelikkol, esnaf
odalarının temsilcileri ve
vatandaşlar katıldı.
Törenin açılışında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Başkanı
Musa Çelikkol, “Bugün
ustalarının yanında pratik
bilgi ve beceri kazanan
çocuklarımızın,
mesleki eğitim merkezlerinde
çağdaş araç ve gereçlerle
tanışmasını
sağlayarak
Avrupa ve dünya ile rekabet edebilecek birer esnaf
sanatkar olmalarını hedefliyoruz.” dedi.
Denizli Ticaret Odası
(DTO) Başkanı Necdet
Özer, Ahilik kültürünün
önemine işaret ederek,
“Çağımızda batıdan özenerek örnek almaya, öğrenmeye çalıştığımız iş
ahlakı, mesleki standartlar, mesleki eğitim, fikri mülkiyet hakları gibi
kavramların, 900 yıl önce
Ahilik disiplini altında
Ahi Evran başta olmak
üzere Atalarımız tarafından uygulanmakta oldu-
Ahilik
“Ahilik Haftası” etkinlikleri kortej yürüyüşü ile
başladı. Mehter takımının
eşlik ettiği kortej yürüyüşü Gazi Bulvarı’ndan
başlayarak
Bayramyeri
Meydanı’na kadar devam
etti. Buradaki törene, Denizli Vali Vekili Ekrem
Büyükata, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer,
Denizli Ticaret Odası
Meclis Başkanı Habib Yıldız, Denizli Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
ğunu gurur duyarak ifade
etmek istiyorum. Günümüzde modern işletmelerde kalite kontrolü vardır,
bu kontrollerin temelleri
de Ahilikte atılmıştır. Üretilen bu kaliteli ürünler,
Denizli’den dünyanın 170
ülkesine gönderilmektedir. Denizli iş alemi mensupları olarak bu değerlerimizi önce kendimize,
sonra da dünyaya daha
fazla anlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla da bu
Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf
dayanışma teşkilâtıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde
Anadolu’da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli
meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki
yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir
örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir
işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün
güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Ahi Evran'a Ahi Baba da denir.
kutlamaların önemli olduğunu düşünüyorum.” diye
konuştu.
edilmiş olan başarıyı ortaya koyamazdı.” şeklinde
konuştu.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Zolan da Ahilik felsefesinin dürüstlük ve ahlak
temeline oturmuş bir anlayış olduğunu belirterek,
“Özümüzü hiçbir zaman
unutmayacağız. Geldiğimiz yeri unutmayacağız.
Denizli’miz bu ahilik kültüründen nasibini almamış olsaydı, bugün elde
Vali Vekili Ekrem Büyükata da, Ahiliğin dünyada
eşi benzeri olmayan en
eski bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade ederek, “Özellikle ülkemizde
Ahilik kültürü çok anlamlı
hale gelmektedir. Müteşebbis Denizli insanı olaylara hep ılımlı yaklaşmış
sorunları mümkün olduğu
kadar kendi imkanları ile
çözmeye çalışmıştır. Bugün 3 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye ihracatında 8. sıraya yerleşmiştir.”
diye konuştu.
Törende ayrıca Denizli’de
tuhafiyecilik yapan esnaf
Şerif Ali Balcı’ya “Yılın
en iyi esnaf ödülü” verildi.
Etkinliğin sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatrosu ekibi, şed
kuşanma törenini canlandırdı.
Denizli Ticaret
Odası üyeleri,
Avrasya Ambalaj
Fuarı’ndaydı
Denizli Ticaret Odası’nın 27.
Meslek Komitesi’ne mensup 28 üye, 20. Uluslararası
Avrasya Ambalaj Fuarı’nda
araştırma, inceleme ve yeni
teknolojilerle tanışma fırsatı
yakaladı.
REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş. ve Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (ASD)
işbirliğinin yanında, sektörün diğer
dernekleri Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj
Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği
(OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (SEPA) desteği-
ni de alan Avrasya Ambalaj Fuarı 18-21
Eylül 2014 tarihlerinde Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Bu yıl 20.’si düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı; kapılarını, dünyadan ve
Türkiye’den sektörün lider üreticilerine
açtı. Katılımcılarını, 50 binin üzerindeki profesyonel ziyaretçiyle buluşturan
Avrasya Ambalaj Fuarı, 105 bin metrekare kapalı alanda, 41 ülkeden 1.170
firma ve firma temsilcisinin katılımıyla
gerçekleşti.
28 kişilik Denizli Ticaret Odası heyeti, fuarda geniş kapsamlı araştırma ve
inceleme yaptı. Heyet, özellikle makineler ve yeni ambalaj teknolojilerinde
gözle görülür bir ilerleme kaydedildiğini, fuara katılan firmaların genel olarak
görüşme ve bağlantılarından memnun
olduklarını gözlemledi.
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi
Necdet Özer, 5 yıldır üyelerini dünyada
ve Türkiye’nin değişik illerinde düzenlenen fuarlara araştırma ve inceleme
yapmak üzere gönderdiklerini belirterek, “Üyelerimize, fuar desteğimiz devam ediyor. Son olarak 28 üyemizi, 20.
Uluslararası Avrasya Ambalaj Fuarı’na
gönderdik.” dedi.
Download

Gazete 65 - Denizli Ticaret Odası