?
H A V A A L A N I M A H A L L E S İ
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE
SORULAR = CEVAPLAR
1. SORU
1. CEVAP
Bizim yerimiz tarla vasfındaydı miktarını bilmiyorum
ama büyük miktarda arsa kayıptı, Bu kayıp arsaların
tapuları Bakanlık ve Eskon A.Ş tarafından kamulaştırıldı.
Kamulaştırılma karşılığında bizden herhangi bir ücret
talep edilecek mi?
Proje alanı tarla vasfında ve ifrazsız olduğundan dolayı imar işlemi
yapılamıyordu. Projenin hayata geçebilmesi için önce arsanın temiz
hale getirilmesi gerekiyordu. Bakanlık ve ESKON A.Ş. kayıp olan
10068 m² arsayı kamulaştırarak arsayı temiz hale getirdi. Bu
kamulaştırma karşılığında Bakanlık ve ESKON A.Ş. vatandaştan
herhangi bir bedel talep etmedi etmeyecektir.
2.SORU
Evimizin üzerinden Yüksek Gerilim Hattı geçiyordu.
Hattın kaldırılması ve irtifak hakkının tapularımızdan
kaldırılması karşılığında haksahiplerinden herhangi bir
bedel talep edilecek mi?
2.CEVAP
Hattın kaldırılması ve irtifak hakkından dolayı
tarafınızdan herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
3.SORU
3.CEVAP
Proje alanında toplam kaç daire ve işyeri üretilmektedir.
Belediyeye (ESKON A.Ş.) yada bakanlığa herhangi bir ilave
daire ve işyeri kalmakta mıdır?
Proje alanında haksahipleri için 1403 daire, 32
işyeri, projeyi finanse etmek için 970 daire 23 işyeri
üretilmektedir. Bunun dışında projede herhangi bir
daire yada işyeri üretimi söz konusu değildir.
4.SORU
4.CEVAP
Proje ruhsatsız diyorlar doğru mu?
Proje onaylı ve ruhsatlıdır. Emlak GYO bir kamu
kuruluşudur. Ruhsatsız bir yerin ihalesini yapamaz.
Bütün bilgiler KAP’ta (Kamu Aydınlatma Platformu)
yayınlanmıştır.
5.SORU
5.CEVAP
Hak sahiplerine ait daireler bu aşamadan sonra
değiştirilebilir mi? Yani 87 m² daire tercihi yapan hak
sahibi, dairesini 113 m²’ye yükseltebilir mi?
(Oluşacak bedel ödenmek şartıyla)
Projede üretilen daire ve işyeri adetleri hak sahiplerinin
hak ettiği adedince belirlenmiş olup, kentsel tasarım
projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlı’ğı tarafından
onaylanmıştır, herhangi bir değişiklik yapılamaz.
6.SORU
Hak sahiplerine ait kuralar ne zaman çekilecek? Tapular
ne zaman verilecek?
6.CEVAP
İnşaat bitimi ile birlikte kuralar çekilecek olup kura
çekiminden sonra, hemen tapu işlemlerine başlanarak
anahtar teslimleri yapılacaktır.
7.SORU
7.CEVAP
Hak sahibine ait özel durumlardan dolayı birinci
dereceden akrabalar ile aynı blok ve katta oturabilecek
miyiz?
Hak sahiplerine ait konutlar kura sonucuna göre
dağılımı yapılacağından özel bir düzenleme
yapılmayacaktır. Ancak hastalık gibi zaruri durumları
belgelendirmek koşuluyla ayrı bir düzenleme
yapılmasına gayret edilecektir.
8.SORU
Hak sahipleri dönüşüm öncesi şifai veya noter satışları
yaptıkları için hak devrinin bir kısmı noter aracılığıyla
ilk başta yapılmıştı. Ancak noterler sonradan harç aldığı
için durdurulmuştu. Hak sahipleri hak devrini noterden
harçsız bir şekilde ne zaman yapacaktır?
8.CEVAP
Noterler Birliği tarafından verilen karar neticesinde
alınmaya başlanmıştır. Ücret alınmamasıyla alakalı
olarak Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
Noterler Birliği nezdinde girişimler yapılmaktadır.
9.SORU
Hak sahipleri dairelerini ne zaman satabilecekler?
Hak sahipleri konutlarını ESKON veya Emlak Konut’a
satabiliyor mu?
9.CEVAP
Haksahiplerine kura çekilmeden ve tapularını almadan
herhangi bir satışa izin verilmeyecektir. ESKON A.Ş.
veya Emlak Konut GYO hak sahiplerine ait daireleri şuan
itibariyle satın almamaktadır.
10. SORU
Hak sahiplerine ait konutlar verildikten sonra
konut aidatları ne kadar olacaktır?
10. CEVAP
Konutlara ait aidatlar site yönetimi ile hak
sahiplerinin belirleyeceği giderler doğrultusunda
belirleneceğinden şuan itibariyle bilinmemektedir.
11. SORU
Hak sahiplerine ait konutların inşaatı ne zaman
bitecektir?
11. CEVAP
Emlak Konut GYO’ nun yapmış olduğu ihale
kapsamında 24 ay olarak sınırlanmıştır. Yani
2016 yılının Nisan ayı itibariyle tamamlanacaktır.
Ancak inşaatın hızlı ilerlemesinden dolayı 2015
yılının sonunda konutların teslim edilmesi
hedeflenmektedir.
12. SORU
Hak sahiplerine ait konutlar ile Emlak Konut GYO’nun
satışını yaptığı konutlar arasında duvar veya çit gibi
sınır konularak ayrım yapılacak mı?
12. CEVAP
Emlak Konut GYO’nun satışını yaptığı konutlar ile
hak sahiplerine ait konutlar arasında duvar veya çit
bulunmamaktadır.
13. SORU
Hak sahiplerine ait otoparklar kapalı mı olacaktır?
Her daire için kaç m² otopark ayrılacaktır?
13. CEVAP
Otoparklar hem kapalı hem de açık olarak
bulunmaktadır. Her daireye ait 25 m² otopark alanı
mevcuttur.
14. SORU
Hak sahiplerine verilecek işyerlerinin projedeki
yerleri belli midir?
14. CEVAP
Bellidir. İşyerleri hak sahipleri blokları altında,
cadde üzerindedir.
15. SORU
Emlak Konut GYO’nun satışa çıkardığı konutlar
ile hak sahiplerine ait konutların inşaat kalitesi
farklı olacak mı?
15. CEVAP
Kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapılan bütün
konutların inşaat kalitesi aynı olacaktır.
16. SORU
Hak sahiplerine ait konutların şerefiye bedelleri
belli midir? Şerefiye bedelleri nasıl ve kim
tarafından belirlenecektir? Sözleşmelerde
belirlenen borçlanmaların içinde şerefiye
bedelleri de dahil midir?
16. CEVAP
Şerefiye Bedelleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen
Bağımsız Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunca, konutun niteliğine göre
belirlenecektir. Sözleşmelerde belirlenen borçlanmaların içinde şerefiye
payları dahil edilmemiştir. Çünkü şerefiye bedeli Emlak Konut GYO veya
ESKON A.Ş. tarafından alınacak bir ücret değil kuraların çekiminden
sonra daireler arasındaki değer eşitliğini sağlamak amacıyla, idarenin
hakemliğinde hak sahipleri arasındaki mahsuplaşmadır.
17. SORU
Sözleşmede belirtilen daire m²’leri ile mimari
projeden kaynaklanan farklı daire m²’leri
arasındaki farkların borçlanması nasıl olacaktır?
Sözleşmelerde belirlenen borçların dışında
ekstra bir borçlanma olacak mı?
17. CEVAP
Hak sahiplerinin, kura sonucu kesinleşen konutun
satışa esas brüt m2’si, mimari tasarımdaki mucbir
sebepten dolayı sözleşmedeki satışa esas brüt
m2’sinden büyük ise aradaki fark maileyetten, küçük
ise borçlandığı tutar gözönünde bulundurularak
borcundan düşülür yada alacağına eklenir.
18. SORU
Hak sahiplerine ait alanda havuz olacak mı?
18. CEVAP
İşletme maliyetinden dolayı hak sahipleri kısmında
havuz yer almamaktadır. Hak sahipleri ile yapılan
görüşmelerde hak sahiplerinin çoğunluğu
tarafından havuz istenilmemektedir.
19. SORU
19. CEVAP
Tapu harcı, damga vergisi, veraset-intikal vergisi,
banka ve sigorta işlemlerinden alınan harç ve
vergilerden muaf olacak mıyız?
Bu projede 6306 sayılı kanun hükümleri geçerlidir. 6306 sayılı
kanun 7. Maddesinin 9. Fıkrasında “ Bu kanun uyarınca yapılacak
olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı,
tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset
ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden;
kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve
sigorta muameleleri vergisinden istisnadır” denilmektedir.
20. SORU
Hak sahiplerinin imzaladığı sözleşmelerde belirtilen
m²’ler brüt alan mı, yoksa konutun yaşam alanı mı?
20. CEVAP
Hak sahiplerinden satışa esas brüt alandan
aldığımız gibi, hak sahiplerine verilecek dairlerde
satışa esas brüt alan üzerinden verilmektedir.
21. SORU
Projede belirtilen konutlar için brüt alan ile
yaşam alanı arasındaki fark nelerdir?
21. CEVAP
Brüt alan içerisinde, konut sahibinin kullandığı
merdivenler, merdiven boşluğu, apartman holü
ve dairenin yaşam alanı mevcuttur. Yaşam alanı
ise, konutun kapısından girildiğinde konut
sahibinin kullandığı alandır.
22. SORU
Hak sahiplerine ait konutlardaki brüt alan içerisine
dahil edilmeyen alanlar var mı?
22. CEVAP
Hak sahiplerine ait konutlardaki brüt alan içerisine
imar yönetmeliğinde brüt alana dahil edilmesine
rağmen şaft alanları, Asansörler, yangın asansörü,
yangın merdiveni, yangın güvenlik holü,yangın kaçış
holü, elektrik odası,mekanik oda vb. alanlar satışa
esas brüt alana dahil edilmemiştir.
Download

Soru - Cevap dosyasına ulaşmak için buraya tıklayınız!