T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/699 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul ili, Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle, Ayazma mevkiinde kain 2774 ada, 7 parsel sayılı 596,00 m2. miktarlı kat irtifaklı Bağ Yeri
nitelikli ana gayrimenkulde 40/400 arsa paylı Zemin Kat (1) bağımsız bölüm nolu Dükkan vasıflı taşınmaz; Kartal, Esentepe, Atalar Mahallesi, Yayla
Sokak üzerinde 4 kapı sayılı yerde Kayaalp Kardeşler Apartmanı zemin katında bulunan dükkandır. Ana gayrimenkulün Yayla Sokağa 18,00 m. ve
Utku Sokağa 34,00 m. cephesi olup 596,00 m2. yüzölçümlüdür. Dikdörtgen geometrik şekilli ve %5 eğimlidir. İmar ve yapılanma şartlarına göre tek
başına yapılanabilir. Taşınmazın bulunduğu bina 1 bodrum kat+zemin kat+5 normal katlı betonarme karkas olarak sistemde zemin katı dükkan ve
diğer normal katları mesken olarak inşa edilmiştir. Açık otopark mevcuttur. (1) nolu dükkan; binanın zemin katında bulunmaktadır. Brüt 142,00 m2.
olup, 3,25 m. yükseklikte 440,00 m3 iç hacimlidir. İçerisinde alaturka tuvalet ve ayaklı lavabosu bulunmaktadır. Tretuar kotundan 40,00 cm. yüksekte
girişi olan dükkanın ve Yayla Sokağa 7,50 m. cephesi bulunmaktadır. Dükkan Zemini Mermer, duvarları plastik badana, Yayla Sokaktan giriş tarafı
Alüminyum doğrama diğer Utku Sokak tarafı doğramaları demir doğramalıdır. Tuvaletinde zemin döşemeler seramik duvarları tavana kadar fayans
kaplıdır. Soba ile ısıtmalı, vasat kalitede malzeme ve işçilik sarf edilerek inşa edilmiş 6-7 yıllık yapıdır. Orta gelirli memur, esnaf gruplarının oturduğu
semtlerdendir. Taşınmazın çevresi meskün olup, konut binaları ile gelişmiştir. İlçe merkezine yakın sayılabilecek yerde, okula, camiye, Kartal Devlet
Hastanesi-Koşuyolu Kalp Damar-Lütfi Kırdar Araştırma Hastanesi gibi sağlık tesislerine, Anadolu Adalet Sarayına, E- (D 100). TEM şehirlerarası
karayollarına, minübüs ve otobüs toplu taşım ana arterine, çarşı pazara, alış veriş merkezlerine yakın mesafede ulaşımı normal durumda ve tüm
Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi: İstanbul, Kartal, Esentepe, Atalar Mahallesi, Yayla Sokak üzerinde 4 kapı sayılı yerde Kayaalp Kardeşler Apartmanı zemin kat 1 nolu
dükkan.
Yüzölçümü: Brüt 142,00 m2
Arsa Payı: 40/400
İmar Durumu: Kartal Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22/05/2013 tarih ve 213/7064 sayılı imar durum yazısında; Kartal
İlçesi, 187 pafta,2774 ada,7 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli 19/09/2006 tasdik tarihli "Kartal Güneyi İmar Planı" kapsamında 5/A/3 (0,20-0,40) / 1,75
Emsal, Ayrık Nizam yapılanma şartlarında KONUT alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti: 300.000,00.-TL.
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü: 04/11/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü: 01/12/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, Taşocakları mevkiinde kain 456 ada, 12 parsel sayılı 397,03 m2. miktarlı kat irtifaklı
Arsa nitelikli ana gayrimenkulde 10/100 arsa paylı 1. Kat (6) bağımsız bölüm nolu Daire vasıflı taşınmaz; Sancaktepe İlçesi, Atatürk Mahallesi,
Ceylan Caddesi, Alkış Sokak üzerinde mahallen 16 kapı sayılı Umut Apartmanı birinci katında 6 nolu dairedir. Betonarme karkas tarzda yapılmış
bodrum+zemin+3 normal kat ve teras katlı apartmanın birinci katındaki daire antre, mutfak, koridor, tuvalet banyo, 3 yatak odası ve balkonlardan
ibaret 108,00 m2. Brüt kullanım alanı bulunmaktadır. Islak zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarlar plastik boyalı, tavan
kenarları kartonpiyerli, dış cepheler pvc çift camlı, iç kapıları panel kapı, dış kapısı çelik kapıdır. Banyo zeminleri seramik, duvarlar tavana kadar
fayans kaplı, duş ve kabini, Hilton lavabosu ve klozeti aksesuarları bulunmaktadır. Mutfak zeminleri saremik kaplı, laminat tezgah ve mdf dolapları
bulunmaktadır. Dairenin doğalgazı, elektrik ve suyu mevcut olup, kombi kat kalorifer ile ısıtılmaktadır. Bina vasat kalitede malzeme ve işçilik sarf
edilerek inşa edilmiş 5-6 yıllık yeni yapıdır. Taşınmazın çevresi, ticaret ve konut binaları ile gelişmekte olup, belde ve ilçe merkezine, çarşı pazara
alış veriş merkezlerine, sağlık tesislerine, minübüs otobüs ana arter duraklarına yakın sayılabilecek konumdadır. Bağlantı yollarına, kavşaklara, TEM
Otoyoluna, Üsküdar-Şişe yollarına yakındır.
Adresi: İstanbul, Sancaktepe İlçesi, Atatürk Mahallesi, Ceylan Caddesi, Alkış Sokak üzerinde mahallen 16 kapı sayılı Umut Apartmanı 1. katında 6
nolu daire.
Yüzölçümü: Daire Brüt 108,00 m2
Arsa Payı: 10/100
İmar Durumu: Sancaktepe İlçesi, Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17/05/2013 tarih ve 684403/5951 sayılı imar durumu
yazısında Sancaktepe 456 ada, 12 parsel sayılı yerin 15/02/2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam
TAKS: 0,40, KAKS: 0,90 4 Kat yapılanma şartlarında KONUT alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti: 150.000,00.-TL.
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü: 04/11/2014 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü: 01/12/2014 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Sultanbeyli Mahallesi, Saliç mevkiinde kain 4612 ada, 1 parsel sayılı 7.805,84 m2. miktarlı kat irtifaklı
Tarla nitelikli ana gayrimenkulde 200/7600 arsa paylı Zemin Kat (8) bağımsız bölüm nolu 3 Katlı İşyeri vasıflı taşınmaz; Sultanbeyli İlçesi hudutları
içinde, Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi Şark Sokak üzerinde mahallen 31 kapı sayılı binanın devamında AYTOP GIDA SİTESİ içinde yer alan
J-Blok No: 8’de bulunan Bodrum+Asma Katlı Zemin Kat+Normal Kattan ibaret dört katlı işyeri olan gayrimenkuldür. Ana gayrimenkulün tamamı
7.805,84 m2. olup, bitişik tarzda tamamı üzerinde sanayi sitesi tarzında dükkan ve işyerlerinden müteşekkildir. Bodrum-zemin ve asma katı ile
normal katlı inşa edilmiş olup, asma katı tam kata dönüştürülerek dört katlı işyeri görünümündedir. Çevresinde ve civarında imara aykırı ve kaçak
yapılaşma sonucu oluşan kent dışı yerleşim alanında bulunmaktadır. Bulunduğu bölge K2 bölgesi olup, imara aykırı yapılaşmış 1 ila 5 katlı mesken
olarak kullanılan yapılarla gelişmektedir. Bodrum Kat: Zemin kata merdivenle irtibatlı 200,00 m2. Brüt kullanım alanı olan ve 3.30m. yükseklikte, 612
m3 iç hacmi bulunmaktadır. Zemini beton şap, duvarları plastik boyalı, demir doğramalıdır. Soğuk hava deposu olarak kullanılmaktadır. Zemin kat
dairesi takriben 15 yıllık ve birinci kat dairesi takriben 7 yıllık yapı olduğu anlaşılmaktadır. Zemin ve Asma Kat: Bodrum ve asma kata içten
merdivenle irtibatlı (200,00 + 200,00)= 400,00 m2. brüt kullanım alanı olan ve zemin kat kısmı 3.40 m. yükseklikte, 680 m3. İç hacmi bulunmaktadır.
Zemini beton şap, duvarları plastik boyalı, demir doğramalı ve depo olarak kullanılmaktadır. Asma kat bölümü ise tam profil taşıyıcı kirişlerle tam
kata çevrilmiş 2,30 m. yükseklikte 460,00 m3 iç hacimlidir. Camekanla bölmelere ayrılarak ofis şeklinde satış-muhasebe, toplantı salonu gibi idari
hizmetler, mutfak, tuvalet banyo gibi sosyal ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Zemin döşemeleri kısmen seramik, kısmen laminant parke döşelidir.
Duvarları plastik badanalı, dış camları demir doğramalıdır. Birinci kat: Zemin ve asma kattan irtibatlı merdivenle çıkılmakta olup, 200,00 m2. brüt
kullanım alanlı 3,00 m. yüksekliğinde 600,00 m2. iç hacimlidir. Üzeri boru profil makas çatı kaplaması trapezoidal saç panel kaplamalıdır. Zemin
döşemesi kısmen seramik, duvarların bir kısmı fayans ve diğer kısımları plastik badanalıdır. İmalathane olarak kullanılmaktadır. Taşınmazda zemin
üzerindeki asma katı kombi doğalgazlı ısıtma sistemi ile diğer katlar soba ile ısıtmalıdır. Taşınmazda yük asansörü mevcut olup, vasat kalitede
malzeme ve işçilikle inşa edilmiş, elektrik suyu mevcuttur. Taşınmazın çevresi meskun olup, ilçe merkezine uzak konumda, civarı mesken ve işyeri
olarak kullanılan mesken ve işyeri ekseriyettedir. Çevresinde cami, okul, sağlık kurumları bulunmakla, minibüs ve otobüs toplu taşım ana arterine,
çarşı pazara, alışveriş merkezlerine ve şehirlerarası E-5 Devlet Karayolu, TEM Otoyolunun ve kavşaklara yakın sayılabilecek mesafede ulaşımı
normal seviyede ve tüm Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi: İstanbul, Sultanbeyli İlçesi hudutları içinde, Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi Şark Sokak üzerinde mahallen 31 kapı sayılı binanın
devamında AYTOP GIDA SİTESİ içinde yer alan J-Blok No:8
Yüzölçümü: Dükkan Toplamda Brüt 800,00 m2
Arsa Payı: 200/7600
İmar Durumu: Sultanbeyli İlçesi, Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17/05/2013 tarih ve 43360/3670 sayılı imar durumu
yazısında; Sultanbeyli, G22B01B4A pafta, 4612 ada, 1 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli 25/11/2010 Tarih ve 2010/2658 Sayılı "Sultanbeyli ilçesi K2
Bölgesi Uygulama imar Planı" kapsamında TAKS: 0,25 - E:0,25 Emsal yapılanma şartlarında kısmen Ticaret kısmen de YOL alanında, kalmakta
olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti: 1.050.000,00.-TL.
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü: 04/11/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü: 01/12/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen
tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/699 Tlmt. sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/08/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(Bas›n: 57188- www.bik.gov.tr)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/1039 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmaz, tapu'nun Esenyurt ilçesi, Kapadık köyü, 135 ada,
7 parsel sayılı, 10.417,00 m2 yüzölçümlü, "B.A.K Villa ve Arsası" nitelikli ana taşınmaz, kat mülkiyetli,
188/6106 arsa paylı, 2 bağımsız bölüm numaralı, "C007 Tipi Dubleks Villa" nitelikli taşınmazdır. Adres
olarak; Ardıçlı mahallesi, Ardıçlı evler, Papatya sokak, No: 26 (Safir 55/2)'da yer almaktadır. Villa keşif
itibariyle açık olup, yerinde yapılan incelemede; zemin katta; giriş terası, giriş, girişin hemen yanında
lavabo, merdiven altı depo, salon, mutfak, teras, (kış bahçesi), normal katta; merdiven çıkışında hol,
çalışma odası, banyo, 2 adet yatak odası, ebeveyn odası + bir adet sandık odası (giyinme odası) +
ebeveyn banyosu + balkon, 2 adet Fransız balkonundan ibarettir. Zemin kat bahçe ile irtibatlıdır. Zemin
kat teras üzeri kapatılarak kış bahçesi şeklinde kullanılmaktadır. Zemin kat, giriş ve mutfak zemini
mermer, salon ahşap parke, katlar arası merdiven basamakları ahşap, merdiven korkulukları kısmen
ağaç kısmen metal, zemin kat terasları mermer döşeli, oda kapıları panel kapı, radyatörleri panel, dış
cephe doğramaları çıtalı PCV, giriş kapısı mobilya çelik kapıdır. Üst kat oda ve hol zeminleri parke
kaplıdır. Islak alan kaplamaları mevcuttur. Mutfak ve banyo alt üst dolapları mevcuttur. Vitrifiye ve
armatürleri tam ve niteliklidir. Isıtma sistemi doğalgazlıdır. Villa, nitelikli malzeme ve özenli işçilikle inşa
edilmiştir. Taşınmazın ana yapı olarak yıpranma payı azdır. Taşınmaz teras ve balkon alanları dahil brüt
180.00 m2 net 172,17 m2 alana sahip bulunmaktadır. Villa kullanımına ayrılmış bahçesi vardır. Bahçe
düzenlemesi yapılmış, çimlendirilmiş ve ağaçlandırılmıştır. Villa bahçesi bakımlı ve düzenlidir. Villa,
site kapsamında yer almakta, giriş ve çıkışı kontrollüdür. Site ortak alanları bakımlı ve düzenlidir.
Peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Site kapsamında; bahçe alanları, site içi yollar ve sosyal tesisleri
bulunmaktadır. Ardıç'lı evlerde özel kısımlar, her kısmın ortak alanında açık yüzme havuzu, ortak
dinlenme alanlarının yanı sıra, açık ve kapalı yüzme havuzu, spor merkezi gibi üniteleri içeren 3.400
m2 alanlı bir sosyal tesis, site yönetimi ve güvenlik hizmetleri ve kesintisiz elektrik enerjisi ile uydu
televizyon yayın sistemi mevcuttur. Ardıç'lı evler İstanbul'un sorunlarından uzak, ama kentin tüm
imkanlarından faydalanmaktadır. Proje toplamda yaklaşık 1000 dönümlük arazi üzerinde, 4 etap
halindedir. Site, ü villalardan oluşan, yaklaşık 1000 konut planlı yerleşim modelinin uygulandığı bir
alandır.
Taşınmaz toplu konut alanlarına yakın ve Esenkent, Boğazköy Bahçeşehir gibi toplu konut
alanlarına komşudur. Sitenin kendi kullanımındaki yeşil alan miktarı oldukça fazla olup, bahçesi
bakımlıdır. Site modern yaşam standartlarında inşa edilmiş olup yeşil alan ve yapılaşmalarıyla tercih
edilen yerleşim alanlarından biridir. Prim yapan yerleşim alanında bulunmaktadır. Taşınmazın ulaşım
imkanları kolay ve çok yönlüdür. Taşınmazın TEM ve Devlet karayolu ulaşım imkanını oldukça
elverişlidir. Taşınmaz ilgili kamu hizmetlerinden yararlanmakta olup alt yapı sorunu
bulunmamaktadır. Sitenin yakın çevresinde büyük alışveriş merkezleri bulunmaktadır.
Adresi: Ardıçlı mahallesi, Ardıçlı evler, Papatya sokak, No: 26 (Safir 55/2)'da yer almaktadır.
Yüzölçümü: 172,17 m2
Arsa Payı: 188/6106
İmar Durumu: Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.03.2014 tarihli
yazısında; Esenyurt ilçesi, Ardıçlı mahallesi, 135 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz, İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi'nin 12.07.2013 tarih 1524 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi III. Etap
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "E.0,45/Hmax: 6,50/konut alanı" olarak ayrıldığı
belirtilmektedir.
Kıymeti: 750.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 17/10/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü: 14/11/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri: BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EK BİNASI BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
KALEMİ BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2014/1039 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur. 03/09/2014 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 57264- www.bik.gov.tr)
Download

57188-57264