T.C. İZMİR 3. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/5226 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Bilgileri: İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 36791 ada, 2 parselde kayıtlı 63 m2 alanlı, iki katlı ev niteliğindeki taşınmazdır.
Özellikleri: Taşınmaz O. Nafiz Gürman pazaryerine 145 mt, Kubilay Caddesine 200 mt, imbat ilköğretim okuluna 280 mt, 50. Yıl ilköğretim okuluna 465 mt mesafededir. Çevresinde 1, 2, 3
ve 4 katlı konut niteliğinde yapılmış yapılar bulunmaktadır.
Taşınmaz temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. (yol, toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye şebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri v.b.) ulaşım yönünden
otobüs ve minibüs yararlanmakta olup taşınmazın 2 nolu parsel ile bitişiğindeki 3 nolu parsel üzerinde betonarme karkas inşaat şeklinde yapılmış bodrum kat + zemin kat + 1. Kat + 2. Katlı
bina bulunmaktadır. Tapunun muhdesat bilgileri hanesindeki "üzerindeki ev Abdullah oğlu İbrahim Yağcılar'a aittir." Şerhinden dolayı bina değeri hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Adresi: Turan Mahallesi 7086/1 sokak no: 19 Bayraklı/İzmir
Yüzölçümü: 63 m2
İmar Durumu: Bayraklı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.02.2013 tarih ve 282 sayılı yazısında parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "bitişik nizam, 3 ve 4
katlı, H:9.80-12.80 mt gabarili konut adasına isabet etmektedir.
Kıymeti: 51.000,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 24/11/2014 günü 13:20 - 13:30 arası
2. Satış Günü: 19/12/2014 günü 13:20 - 13:30 arası
Satış Yeri: İzmir Adliyesi D3 Blok Zemin Kat 24 Nolu Müzayede Salonu
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Bilgileri: İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 36791 ada, 3 parselde kayıtlı 46 m2 alanlı, bir katlı ev niteliğindeki taşınmazdır.
Özellikleri: Taşınmaz O. Nafiz Gürman pazaryerine 145 mt, Kubilay caddesine 200 mt, İmbat İlköğretim okuluna 280 mt, 50. Yıl ilköğretim okuluna 465 mt mesafededir. Çevresinde 1, 2, 3
ve 4 katlı konut niteliğinde yapılmış yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır, (yol, toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye şebeke suyu,
kanalizasyon, PTT hizmetleri v.b.) ulaşım yönünden otobüs ve minibüs yararlanmaktadır.
Taşınmazın 3 nolu parsel ile bitişiğindeki 2 nolu parsel üzerinde betonarme karkas inşaat şeklinde yapılmış bodrum kat + zemin kat + 1. Kat + 2. Katlı bina bulunmaktadır. 2 ve 3 Parsel
üzerinde bulunan binanın 3 nolu parsele isabet eden kısmının tamamının bedeli hesap edilmiş olup Bodrum katta mesken niteliğinde 2 oda, salon bulunmaktadır. Zemin katta mesken
niteliğinde 3 oda, salon tabanı kara beton duvarı plastik boyalı, mutfak, antre, tabanı seramik kaplı, banyo, wc, tabanı seramik duvarı fayans kaplı iç kapıları ahşap dış kapı ve pencereleri
demir doğramalıdır. 1. katta mesken niteliğinde 3 oda, salon tabanı kara beton duvarı alçı üzeri saten boyalı, mutfak, antre, banyo, wc duvarı sıvalı, iç kapıları Amerikan panel dış cephe kapı
ve pencereleri pvc doğramalıdır. 2. Katta mesken niteliğinde kolon ve tuğla duvarları yapılmış %20 yapılma oranlıdır.
Adresi: Turan Mah. 7086/1 sokak no: 19 Bayraklı/İZMİR
Yüzölçümü: 46 m2
İmar Durumu: Bayraklı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.02.2013 tarih ve 282 sayılı yazısında parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "bitişik nizam, 3 ve 4
katlı, H:9.80-12.80 mt gabarili konut adasına isabet etmektedir.
Kıymeti: 94.000,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 24/11/2014 günü 13:40 - 13:50 arası
2. Satış Günü: 19/12/2014 günü 13:40 - 13:50 arası
Satış Yeri: İzmir Adliyesi D3 Blok Zemin Kat 24 Nolu Müzayede Salonu
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Bilgileri: İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 36791 ada, 4 parselde kayıtlı 265 m2 alanlı, avlulu bir katlı ev niteliğindeki taşınmazın (27/265) paylı hissesi satılacaktır.
Özellikleri: Taşınmaz O. Nafiz Gürman pazaryerine 145 mt, Kubilay caddesine 200 mt, İmbat İlköğretim okuluna 280 mt, 50. Yıl ilköğretim okuluna 465 mt mesafededir. Parsel 7086/1 ve
7083 sokaklara cepheli köşe parsel konumundadır. Çevresinde 1, 2, 3 ve 4 katlı konut niteliğinde yapılmış yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz temel belediye ve kamu hizmetlerinden
yararlanmaktadır, (yol, toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye şebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri v.b.) ulaşım yönünden otobüs ve minibüs yararlanmaktadır. Parsel üzerinde
bir katlı mesken niteliğindeki bina ve sundurma bulunmaktadır. Tapunun muhdesat bilgileri hanesindeki "üzerindeki ev Hamza oğlu Mustafa Budak'a aittir" Şerhinden dolayı bina değeri
hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Adresi: Turan Mah. 7086/1 sokak no: 17 Bayraklı/İZMİR
Yüzölçümü: 265 m2 Ana taşınmazın 27 m2'si satılacaktır.
Arsa Payı: (27/265) paylı
İmar Durumu: Bayraklı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.02.2013 tarih ve 282 sayılı yazısında parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "bitişik nizam, 3 ve 4
katlı, H:9.80-12.80 mt gabarili konut adasına isabet etmektedir.
Kıymeti: 22.950,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 24/11/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 19/12/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: İzmir Adliyesi D3 Blok Zemin Kat 24 Nolu Müzayede Salonu
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu (kesin ve süresiz) vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/5226 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 16/09/2014 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(Bas›n: 61753- www.bik.gov.tr)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI
SAYI: 2014/12 Satış
Samsun 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan;
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni mahalle, Ada: 7993, Parsel: 4’de kayıtlı bulunan 300,43 m2 arsa ve üzerinde bulunan 230 m2 alana sahip tek katlı yapı 322.165,00.- TL, Samsun ili, İlkadım
ilçesi, Saitbey mahallesi, Ada: 485, Parsel: 43’de kayıtlı bulunan 37,50 m2 arsa ve üzerinde bulunan iki katlı dükkan 637.000,00.- TL, Samsun ili, İlkadım ilçesi, Ulugazi mahallesi, Ada: 442,
Parsel: 16’da kayıtlı betonarme karkas sisteminde yapılmış binanın zemin katında bulunan 28/384 arsa paylı (1) bağımsız bölüm numaralı dükkan kısmı 162 m2, galeri kısmı 114 m2 olan
dükkan 2.976.000,00.- TL, Samsun ili, İlkadım ilçesi, Ulugazi mahallesi, Ada: 442, Parsel: 16’da kayıtlı betonarme karkas sisteminde yapılmış binanın zemin katında bulunan 28/384 arsa paylı
(2) bağımsız bölüm numaralı dükkan kısmı 88,75 m2, galeri kısmı 47,50 m2 olan dükkan 1.153.750,00.- TL, Samsun ili, İlkadım ilçesi, Ulugazi mahallesi, Ada: 442, Parsel: 16’da kayıtlı
betonarme karkas sisteminde yapılmış binanın ikinci katında bulunan 24/384 arsa paylı (6) bağımsız bölüm numaralı 180 m2 mesken 235.000,00.- TL muhammen bedelle satılacaktır.
Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni mahalle, Ada: 7993, Parsel: 4’de kayıtlı bulunan 300,43 m2 taşınmaz üzerinde bulunan yapının çatısı yapılmamıştır, çatıdan ve tabandan su almaktadır, binada
çatı ve tabanların yapılmamış olması sebebi ile %10 eksik imalat olup, takriben 50 yıllık olan binada %70 oranında yıpranma mevcuttur, çevresinde sanayi yapıları bulunmaktadır. Samsun
ili, İlkadım ilçesi, Saitbey mahallesi, Ada: 485, Parsel: 43’de kayıtlı bulunan 37,50 m2 taşınmaz Bağdat Caddesine cepheli durumdadır, meskün sahada ve ticaret bölgesinde bulunmaktadır,
şehir merkezinde ve her türlü yoğun ticaretin yapıldığı bir bölgede bulunmaktadır, bitişiğinde bulunan 45 numaralı parselle şuyulu durumdadır, taşınmaz üzerinde bulunan yapının zemin
katında tül/perde ticareti yapılmakta olup üst katı boştur, bina yaklaşık 60 yıllık olup çatısı yapılmamıştır. Samsun ili, İlkadım ilçesi, Ulugazi mahallesi, Ada: 442, Parsel: 16’da kayıtlı
bulunan (1), (2) ve 6 bağımsız bölüm numaralı taşınmazların bulunduğu bina 19 Mayıs caddesine cephelidir, 100.yıl bulvarı ile İstiklal caddesi arasında yer almaktadır, çevresinde yapılaşma
tamamlanmış olup 7-8 katlı yapılar mevcuttur, ticaret bölgesinde bulunmakta olup çevresinde çeşitli iş yerleri mevcuttur, (1) bağımsız bölüm numaralı dükkan mobilya mağazası, (2) bağımsız
bölüm numaralı dükkan beyaz eşya mağazası olarak kullanılmaktadır, (6) bağımsız bölüm numaralı mesken 1 antre, 1 salon, 4 oda, 1 mutfak ve 1 tuvaletten oluşmaktadır, salon ve odaların
zeminleri ahşap parke, ıslak hacimler seramik kaplamadır, pencereler PVC kapı doğramaları ahşaptır, katı yakıtlı merkezi sistem kaloriferli olan meskenin mutfak ve banyosunda doğalgaz
kullanılmaktadır, meskende % 20 yıpranma mevcuttur.
Satış Şartları:
1. Satış 14/11/2014 günü 13.30 - 13.40 saatl eri arasında Samsun ili , Canik ilçesi , Yenimahal le 7993 ada, 4 parsel , 14.00 - 14.10 saatleri arasında Samsun i li, İlkadım ilçesi, Sai tbey
mahal lesi, 485 ada, 43 parsel, 14.30 - 14.40 saatleri arasında Samsun i li, İlkadı m i lçesi , Ulugazi mahallesi , Ada: 442, Parsel: 16’da kayıtl ı (1) bağımsız bölüm numaralı dükkan, saat
15.00 - 15.10 saatleri arasında Samsun ili, İlkadım ilçesi, Ulugazi mahallesi, Ada: 442, Parsel: 16’da kayıtlı (2) bağımsız bölüm numaralı dükkan, saat 15.30 - 15.40 saatleri arasında Samsun
ili, İlkadım ilçesi, Ulugazi mahallesi, Ada: 442, Parsel: 16’da kayıtlı (6) bağımsız bölüm numaralı mesken Samsun 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda açık artırma suretiyle
yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
muhammen bedeli ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 12/12/2014 günü 13.30 - 13.40
saatleri arasında Samsun ili, Canik ilçesi, Yenimahalle 7993 ada, 4 parsel, 14.00 - 14.10 saatleri arasında Samsun ili, İlkadım ilçesi, Saitbey mahallesi, 485 ada, 43 parsel, 14.30 - 14.40
saatleri arasında Samsun ili, İlkadım ilçesi, Ulugazi mahallesi, Ada: 442, Parsel: 16’da kayıtlı (1) bağımsız bölüm numaralı dükkan, saat 15.00- 15.10 saatleri arasında Samsun ili, İlkadım
ilçesi, Ulugazi mahallesi, Ada: 442, Parsel: 16’da kayıtlı (2) bağımsız bölüm numaralı dükkan, saat 15.30 - 15.40 saatleri arasında Samsun ili, İlkadım ilçesi, Ulugazi mahallesi, Ada: 442,
Parsel: 16’da kayıtlı (6) bağımsız bölüm numaralı mesken Samsun 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ikinci açık artırma yapılacaktır. Birinci artırmadan sonraki beşinci günden,
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın muhammen bedeli ile rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Elektronik ortamda teklif vereceklerin
teminatını Vakıflar Bankası Samsun Çiftlik Şubesinde bulunan TR930001500158007300706469 numaralı hesaba yatırmaları gerekmektedir.
2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir, satıcılara ait olan tellaliye harcı dağıtım tablosunda hisseleri
oranında taraflara yükletilmek üzere ihale sonrası alıcı tarafından yatırılacaktır, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır, aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesi görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir.
6. Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatının kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/12 sayılı satış dosya numarasıyla dairemize
başvurmaları ilan olunur. 16/09/2014
(İ.F.K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(Bas›n: 61793- www.bik.gov.tr)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

61753-61793