T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
18.08.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 101 sayılı kararı ile Komisyonumuza
havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 11.08.2014 tarihinde toplanarak,
Erzurum ili Palandöken ilçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif yerlerde yapılması
planlanan trafo binalarının mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki
kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Belediyemiz sınırları içersinde bulunan muhtelif yerlerde Aras Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan ve mevcutta bulunan trafo binalarına ait
hazırlanan plan tadilat dosyalarının imar planlarına işlenmesi için Aras Elektrik Dağıtım
A.Ş.’nin 28.04.2014 tarih ve 1679 sayılı imar plan tadilatı taleplerinin;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Belediyemiz
sınırları içersinde bulunan muhtelif yerlerde yapılması planlanan trafo binalarının daha detaylı
bir şekilde ve mevcut trafolarla birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinden
komisyonumuza ek süre istenilmesine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
18.08.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 102 sayılı kararı ile Komisyonumuza
havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 11.08.2014 tarihinde toplanarak,
Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, 84 Pafta, 6531 Ada, 3-4-5-6-7-8
Parsel ve 6532 Ada, 2-3-4-5 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan
incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Nebehe ERÇARIKÇI ve Atiye AKTAŞ’a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi
Abdurrahmangazi Mahallesi, Pafta:84, Ada:6531, Parsel:3-4-5-6-7-8ve Ada:6532, Parsel:2-34-5’de kayıtlı taşınmazlar 17 M-II 18 M-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda BL-3
Kat Ticaret alanı olarak gözükmektedir.
Atiye AKKAŞ oğlu Ahmet AKKAŞ 25.07.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize
müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Pafta:84,
Ada:6531, Parsel:3-4-5-6-7-8 ve Ada:6532, Parsel:2-3-4-5’de kayıtlı taşınmazların 3 katlı
ticaret alanından çıkarılarak 5 katlı konut alanına çevrilmesi Belediye Meclisinin 02.06.2014
tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülmediğinden 3 katlı ticaret alanının 3 katlı konut alanına
çevrilmesi için imar plan tadilatının yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Pafta:84, Ada:6531, Parsel:3-4-5-6-7-8 ve
Ada:6532, Parsel:2-3-4-5’de kayıtlı taşınmazların 3 katlı ticaret alanından çıkarılarak 3 katlı
konut alanına çevrilmesi için imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy
birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
18.08.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 84 sayılı kararı ile detaylı bir şekilde
incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz
15.08.2014 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 72
Pafta, 5936 Ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri
sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Cevat ÖZER’e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Adnan Menderes
Mahallesi, 72 Pafta, 5936 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 17 İ-II uygulama
imar planlarımızda BL-6 Kat Konut Alanı olarak gözükmektedir.
Cevat ÖZER 13.05.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili
Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 72 Pafta, 5936 Ada, 5 Parselde kayıtlı
taşınmazın ekteki vaziyet planına göre A blokun zemin katının asma katlı dükkan olarak
ticaret + konut şeklinde imar plan tadilatının yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 72 Pafta, 5936 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz
etrafındaki yapılaşmalar dikkate alınarak asma kat olmadan zemin katların ticaret işlenerek
BL-6 kat ticaret+konut şeklinde imar plan tadilatı talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy
birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
18.08.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 100 sayılı kararı ile Komisyonumuza
havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 12.08.2014 tarihinde toplanarak,
Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, 83 Pafta, 164 Ada, 344 Parselde
kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları
almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Fırat KANARYA’ya ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan
Mahallesi, Pafta:83, Ada: 164, Parsel:344’de kayıtlı taşınmaz 18 M-II 1/1000 ölçekli
uygulama imar planlarımızda Park alanı olarak gözükmektedir.
Fırat KANARYA vekili Demir KANARYA 25.11.2013 tarihli dilekçe ile
Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi,
Pafta:83, Ada: 164, Parsel:344’de kayıtlı taşınmazın bölgenin ihtiyacı da göz önüne alınarak
Park alanı olarak görünen alanın konut alanı şeklinde imar plan değişikliğinin yapılması eğer
bu mümkün değilse kamulaştırma işleminin yapılarak mağduriyetinin giderilmesi talebi
Belediyemiz Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 2 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Başkanlığının raporu doğrultusunda ertelenmiş olup, Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih
ve 100 sayılı kararı ile yeniden Komisyonumuza havale edilen taşınmazın imar plan tadilatı
talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, Pafta:83, Ada: 164, Parsel:344’de kayıtlı
taşınmazın bulunduğu mal meydanı mevkiinde TOKİ tarafından başlatılan ve devam eden
kentsel dönüşüm projesi kapsamında kamulaştırma çalışmaları sonuçlandıktan sonra, bölgeye
TOKİ tarafından yapılacak bina inşaatları ve sosyal donatı alanlarına uygun olarak, parsel
bazında değil de yapılacak bu proje ile bir bütünlük sağlanması amacıyla söz konusu
taşınmazın imar plan tadilat talebinin kentsel dönüşüm projesinin tamamlanmasından sonra
değerlendirilmesine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
18.08.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 98 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale
edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 13.08.2014 tarihinde toplanarak, Erzurum ili
Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, 810 Ada, 24 parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde
ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına tahsisli
Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 810 Ada, 24 Parsel’de
kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Maliye Lojmanları
E=0.40 olarak gözükmektedir.
Vergi Denetim Kurulu Erzurum Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı
09.06.2014 tarih ve 2387 sayılı yazıları ile Belediyemize müracaat ederek 26.02.2013 tarih ve
1025 sayılı yazılarına istinaden tahsis edilen 5954,59 m² lik alanın tahsis amacına uygun
olarak Vergi Denetim Kurulu Hizmet Binası yapılmak üzere imar plan tadilatının yapılması
talebi Belediye Meclisimizin 06.05.2013 tarih ve 81 nolu kararı ve Büyükşehir Belediye
Meclisinin 17.07.2013 tarih ve 142 sayılı kararı ile çekme mesafelerinin aynı şekliyle kalması
ve E=1.00 olacak şekilde Resmi Kurum Alanı olarak planlara işlenmesine karar verilmiş
ancak yapılacak hizmet binasının bodrum kat dahil 8 katlı olacağından E=2.00 olacak şekilde
imar plan tadilatının yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 810 Ada, 24 Parsel’de kayıtlı taşınmaz
için önceden Belediye Meclisimizin 06.05.2013 tarih ve 81 nolu kararı ve Büyükşehir
Belediye Meclisinin 17.07.2013 tarih ve 142 sayılı kararı ile çekme mesafelerinin aynı
şekliyle kalması ve E=1.00 olacak şekilde Resmi Kurum Alanı olarak imar plan tadilatı
yapılmış olması ve çevrede 8 katlı yapılaşma bulunmaması nedeniyle E=2.00 olacak şekilde
imar plan tadilatı talebinin Reddine Komisyonumuzca oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Tarık
TİMUROĞLU
Oğuz
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
18.08.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 97 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale
edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 13.08.2014 tarihinde toplanarak, Erzurum ili
Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, 79 Pafta, 4389 Ada, 4 parselde kayıtlı
taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Muhammet TURĞUN’a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni
Ulaş Mahallesi, Pafta:79, Ada: 4389, Parsel:4’de kayıtlı taşınmaz 17 K-IV 1/1000 ölçekli
uygulama imar planlarımızda 2 katlı Ticaret Alanı olarak gözükmektedir.
Muhammet TURĞUN 11.06.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek
Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Pafta:79, Ada: 4389, Parsel:4’de
kayıtlı taşınmaza 14/7-1998-11 numaralı yapı ruhsatı aldığını ancak Kadastro Müdürlüğünün
yapmış olduğu tespitte binanın 1.90 m. tecavüzlü olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple yapılmış
olan binanın mevcut durumuna göre imar planlarına işlenmesi için imar plan tadilatının
yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Pafta:79, Ada: 4389, Parsel:4’de kayıtlı
taşınmaz üzerine yapılan binanın Kadastro Müdürlüğünün yapmış olduğu tespitte 1.90 m.
tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazın yanında bulunan ticaret alanı ile
aynı cephe hattını korumak şartıyla imar plan tadilatı talebinin Kabulüne Komisyonumuzca
oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
18.08.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 99 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale
edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 12.08.2014 tarihinde toplanarak, Erzurum ili
Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 72 Pafta, 5418 Ada, 7 parselde kayıtlı
taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Murat KURT’a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Adnan Menderes
Mahallesi, Pafta:72, Ada: 5418, Parsel:7’de kayıtlı taşınmaz 17 K-I 1/1000 ölçekli uygulama
imar planlarımızda kitle işlemeli 5 katlı konut alanı olarak gözükmektedir.
Murat KURT 05.06.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili
Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, Pafta:72, Ada: 5418, Parsel:7’de kayıtlı
taşınmazın mevcut imar planındaki 10x20 ebatlarındaki blokların kaldırılarak komşu ada ve
parsellerdeki olduğu gibi 65*12,50m. ebadında blok işlenmesi için imar plan tadilatının
yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, Pafta:72, Ada: 5418, Parsel:7’de kayıtlı
taşınmazın çevresindeki yapılaşmalar ve arazinin topoğrafik yapısı dikkate alınarak parselin
doğu kısmındaki yoldan kotlandırma yapılarak parselin%35 kullanım alanına denk gelen
12*60 m ebatlarında kitle işlenmesinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar
verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
18.08.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 95 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale
edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 14.08.2014 tarihinde toplanarak, Erzurum ili
Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, 1262 Ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın
mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Remzi KETECİ’ye ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi
Mahallesi, Ada: 1262, Parsel:3’de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar
planlarımızda h=10 metre kitle işlemeli Konut Alanı olarak gözükmektedir.
Remzi KETECİ 27.06.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum
ili Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Ada: 1262, Parsel:3’de kayıtlı taşınmazın
güney cephesinde bulunan yaklaşık 12 metre boşluğun işyerine katılarak un deposu olarak
kullanmak istediğini belirterek imar plan tadilatının yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Ada: 1262, Parsel:3’de kayıtlı taşınmaza
yapılacak ek binanın cephe hattını bozacağı ve yapı yoğunluğu getireceğinden imar plan
tadilatı talebinin Reddine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
18.08.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 96 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale
edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 14.08.2014 tarihinde toplanarak, Erzurum ili
Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 5549 Ada, 13 parselde kayıtlı taşınmazın
mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti S.S Kalekent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı’na ait Erzurum ili
Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, Ada: 5549, Parsel:13’de kayıtlı taşınmaz 17 KI 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda 5 Katlı kitle işlemeli Konut Alanı olarak
gözükmektedir.
S.S Kalekent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı adına Saffan AĞYÜREK 19.06.2014
tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Adnan
Menderes Mahallesi, Ada: 5549, Parsel:13’de kayıtlı taşınmaz imar planlarında 5 kat
görünmesine rağmen mevcutta 6 katlı olarak yapılaşmayı tamamladıklarını 5 seneden beri
üyelerin oturduklarını belirterek iskan alıp kat mülkiyetine geçebilmeleri için 5549 Ada, 13
Parselin mevcut durumuna göre 6 kat olarak imar plan tadilatının yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, Ada: 5549, Parsel:13’de kayıtlı taşınmazın son
yapılan ve mevcutta 5 kat olan blokun 5 kat olarak diğer blokların ise mevcut halleriyle 6 kat
olarak imar planlarına işlenmesi için imar plan tadilatı talebinin Kabulüne Komisyonumuzca
oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
18.08.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 85 sayılı kararı ile Resmi Kurumlardan
gelecek görüş yazıları doğrultusunda detaylı bir şekilde incelenmek üzere ertelenmesine karar
verilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 15.08.2014 tarihinde toplanarak, Erzurum ili
Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 77-79 Pafta, 4445 Ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın
mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Uzmanlar Eğitim Kurumlarına Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi
Mahallesi, 77-79 Pafta, 4445 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 16 İ-II uygulama
imar planlarımızda 2 Kat Ticaret Alanı olarak gözükmektedir.
Uzmanlar Eğitim Kurumları 12.05.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat
ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 77-79 Pafta, 4445 Ada, 5
Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Zihinsel, otistik, bedelsel ve işitme engelli bireylere eğitim
ve rehabilitasyon hizmeti verildiğini, kuruma olan yoğun talepten dolayı hizmet binasının
yeterli olmadığını, hizmetin bütünlüğünün bölünmemesi adına bir kata daha ihtiyaç olduğunu
belirterek önceden yapılan inşaat temellerinin 4 kata göre atıldığını bu sebeple 1 yada 2 kat
daha yükseltilerek zemin + 3 yada zemin + 4 kat ticaret şeklinde imar plan tadilatının
yapılması talebi Resmi Kurumlardan gelecek görüş yazıları doğrultusunda detaylı bir şekilde
incelenmek üzere Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 85 sayılı kararı ile ertelenmiştir.
Uzmanlar Eğitim Kurumları tarafından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapının
denetlenmesi için yapılan müracaatta, bu denetimin Kamu adına denetim yapan Yapı Denetim
Firmaları tarafından yapılabileceği bildirildiğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş Erzurum Test Yapı Malz.Deney Lab.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılan
Deney Raporları ile Taşıyıcı Sistem ve Donatı Kontrol Tespit Raporlarına göre A-K
Müh.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından imzalanan inceleme raporunda 2 katın üzerine ilave 1
kat daha taşıyabileceği bildirilmiştir. Yapılan Deney Raporları, Taşıyıcı Sistem ve Donatı
Kontrol Tespit Raporları ve inceleme raporları dikkate alınarak ilave yapılacak katın inşaat
yapımının yapı denetimine tabi olması şartı ile, Yapı Denetim Firmasının yapmış olduğu
denetimlerin yeterli sayılarak Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 77-79
Pafta, 4445 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmazın imar planlarında 2 Kat olarak görünen ticaret
Alanının 3 Kat Ticaret Alanı olarak imar plan tadilatı talebinin Kabulüne Komisyonumuzca
oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
22.09.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 01.09.2014 tarih ve 120 sayılı kararı ile Komisyonumuza
havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.09.2014 tarihinde toplanarak,
Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 4533 Ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın
mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Adil AVCI’ya ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Ada:
4533, Parsel:1’de kayıtlı taşınmaz 16 K-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda 2 Kat
Ticaret Alanı olarak gözükmektedir.
Adil AVCI 18.08.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili
Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Ada: 4533, Parsel:1’de kayıtlı taşınmazın ön
tarafında bulunan boşluğun yan taraftaki parselin cephe hattına kadar uzatılarak tarafına
satışının yapılması için imar plan tadilatının yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Ada: 4533, Parsel:1’de kayıtlı taşınmazın ön
tarafında bulunan boşluğun yan taraftaki parselin cephe hattına uyulması kaydıyla imar adası
içerisine katılmasının uygun olacağı kanaatine varılarak imar plan tadilatı talebinin Kabulüne
Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
22.09.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 01.09.2014 tarih ve 121 sayılı kararı ile Komisyonumuza
havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 19.09.2014 tarihinde toplanarak,
Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, 7255 Ada, 9 parselde kayıtlı
taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti AK İnşaat Taah.Tic.San.Ltd.Şti.’ne ait Erzurum ili Palandöken ilçesi
Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 7255, Parsel:9’de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli
uygulama imar planlarımızda BL-6 Kat Konut Alanı olarak gözükmektedir.
AK İnşaat Taah.Tic.San.Ltd.Şti. 20.08.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat
ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 7255, Parsel:9’de kayıtlı
taşınmazın etrafındaki yapılaşmalar 8 katlı ve zemin katlarını ticaret olarak tamamladıklarını
belirterek kendi taşınmazlarının da zemin katların ticaret olacak şekilde BL-8 kat olarak imar
plan tadilatının yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 7255, Parsel:9’de kayıtlı taşınmazın zemin
katlarının ticaret işlenerek BL-6 kat ticaret + konut alanı olarak imar plan tadilatı talebinin
Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
22.09.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 01.09.2014 tarih ve 124 sayılı kararı ile Komisyonumuza
havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 17.09.2014 tarihinde toplanarak,
Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, 5178 Ada, 4-5-6-7 parselde kayıtlı
taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Müdehir CÜRCANİ’ye ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre
Mahallesi, Pafta:90, Ada:5178, Parsel:4-5-6-7’de kayıtlı taşınmazlar 18 L-III 1/1000 ölçekli
uygulama imar planlarımızda h=15.50 m. kitle işlemeli Konut Alanı olarak gözükmektedir.
Müdehir CÜRCANİ 25.08.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek
Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Pafta:90, Ada:5178, Parsel:4-5-6-7’de
kayıtlı taşınmazlar üzerinde 5 kat A ve B blok olarak 20 bağımsız bölümden oluşan Mehtap 3
Konut Yapı Kooperatifi bulunduğunu, 4 ve 5 parsele 28.08.2008 tarih ve 1-156 sayılı ruhsat
alındığını 6 ve 7 parseldeki inşaatın 8 numaralı parsele tecavüzlü olduğundan dolayı ruhsat
alınamadığını, Kadastro Müdürlüğü’nün yapmış olduğu tespitte 6 ve 7 parselde yapılan
inşaatın 8 numaralı parsele tecavüzlü olmadığını belirterek inşaat ruhsatının verilmesini talep
etmektedir. Ancak imar planına göre 8 numaralı parsel blok boşluğuna denk geldiğinden
dolayı ruhsat verilmesi mümkün olmadığından 6 ve 7 parselle şuyuludur. 6 ve 7 parsellerde
bulunan mevcut inşaata ruhsat verilebilmesi için şuyulu olan 8 nolu parsel ile ilgili imar plan
tadilatının yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Pafta:90, Ada:5178, Parsel:4-5-6-7’de kayıtlı
taşınmazların bitişiğinde bulunan 5178 Ada, 8 numaralı parselin blok boşluğu olmasından
dolayı 5178 Ada, 6 ve 7 numaralı parseller ile şuyuludur. Bu sebeple bu parsel için herhangi
bir plan değişikliği söz konusu olamayacağı için imar plan tadilatı talebinin Reddine
Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Tarık
TİMUROĞLU
Oğuz
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
22.09.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 01.09.2014 tarih ve 123 sayılı kararı ile Komisyonumuza
havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.09.2014 tarihinde toplanarak,
Erzurum ili Palandöken ilçesi Hacı Salih Efendi Mahallesi, 1274 Ada, 2 (6) parselde kayıtlı
taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti S.S. Tema (Özdikici) Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken
ilçesi Hacı Salih Efendi Mahallesi, Pafta:74, Ada:1274, Parsel: 2 (6)’da kayıtlı taşınmazla
ilgili olarak Palandöken Belediye Meclisinin 17.01.2003 tarih ve 2 sayılı Meclis kararı ve
kararın onanmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığının 01.04.2003 tarihli işlemi S.S
Özkütüphaneciler Apartman Yöneticiliği ve Sabır Evler yöneticiliği tarafından iptal davası
açılmış, Mahkemece 2004/993 sayılı karar ile dava konusu plan tadilatı müellif açıklama notu
olmadığından plan tadilatının iptal edildiği, Belediyemizce Danıştay nezdinde temyiz yoluna
gidildiği ancak Danıştay yerel mahkeme kararının onanmasına karar vermiş sonrasında tashihi
karar yoluna gidilmiş ise de karar düzeltme talebimiz red edilerek bütün hukuki yolların
kapandığı, konu hakkında imar müdürlüğümüzce yapılacak işlemler hakkında Hukuk
Müdürlüğü’ne mütaala talebinde bulunulmuş olup, verilen mütaala’da söz konusu taşınmazın
imarının plansız hale geldiği ve bu sebeple eski planların kendiliğinden yürürlüğe
girmeyeceği, Belediye Meclisinin bu konuda yeni bir işlem tesis etmesi gerektiği
bildirildiğinden;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Hacı Salih Efendi Mahallesi, 1274 Ada, 2 (6) parselde kayıtlı taşınmazın
üzerinden bulunan binanın Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.02.2005 tarih ve 36 sayılı
kararından önce tamamlanmış olmasından dolayı, Palandöken Belediye Meclisinin
23.08.2004 tarih ve 74-75 nolu, 07.10.2004 tarih ve 108 nolu Meclis kararı ve Büyükşehir
Belediye Meclisinin 21.02.2005 tarih ve 36 sayılı kararı ile parselin bulunduğu 17 K-III
paftasında 5.maddesinde pafta genelinde blok boşluklarına işlenen kitlelerden mevcut
olanların kabulüne şeklinde karar alınmış olması sebebiyle Erzurum ili Palandöken ilçesi Hacı
Salih Efendi Mahallesi, 1274 Ada, 2 (6) parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan binanın
mevcut haliyle planlara işlenmesi için imar plan tadilatının Kabulüne Komisyonumuzca oy
birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
09.10.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 133 sayılı kararı ile Komisyonumuza
havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 09.10.2014 tarihinde toplanarak,
Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 5899 Ada, 1 parsel, 5900 Ada, 1 Parsel ve
5891 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu
aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Palandöken Belediyesine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi
Mahallesi, Ada: 5899, Parsel:1 ile Ada:5900, Parsel:1’de kayıtlı taşınmaz ile mülkiyeti S.S
Evrensel Konut Yapı Kooperatifine ait 5891 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazlar 17 İ-III
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda E=2.00 hmax=15.50 m. Konut Alanı olarak
gözükmektedir.
Evrensel Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait 5891 Ada, 1 Parsel üzerinde bulunan
bina 6 kat olarak yapılaşmayı tamamlayıp içerisinde oturuluyor olması ve binanın iskan
ruhsatı alabilmesi için mevcut haliyle 6 kat olarak planlara işlenmesi ve mülkiyeti
Belediyemize ait 5899 Ada, 1 Parsel ile 5900 Ada, 1 Parselinde 6 kat olarak planlara
işlenmesi için imar plan tadilatının yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde mülkiyeti S.S
Evrensel Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi
Mahallesi, 5891 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın 6 kat olarak yapılaşmayı tamamlayıp
içerisinde oturuluyor olmasından dolayı mevcut durumuyla 6 kat olarak imar planlarına
işlenmesi ve mülkiyeti Belediyemize ait 5899 Ada, 1 Parsel ile 5900 Ada, 1 Parselinde imar
planlarında E=2.00 hmax=15.50 m. olarak görünen yapılaşma kararının çevredeki
yapılaşmalara uygun olarak E=2.40 6 kat konut olarak imar plan tadilatı talebinin Kabulüne
Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
22.09.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 01.09.2014 tarih ve 122 sayılı kararı ile Komisyonumuza
havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 17.09.2014 tarihinde toplanarak,
Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, 819 Ada, 22 parselde kayıtlı
taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Tasfiye Halinde S.S Özumut 2 Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı’na ait
Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Pafta:89, Ada:819, Parsel:22’de
kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda BL-8 Kat Konut Alanı
olarak gözükmektedir.
Tasfiye Halinde S.S Özumut 2 Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı 21.08.2014 tarihli
dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş
Mahallesi, Pafta:89, Ada:819, Parsel:22’de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılaşmaların
tamamlandığını, iskan ruhsatı için almak için yapılan müracaatta kendi taşınmazlarına şuyulu
150.30 m² den ibaret 819 Ada, 19 Parselin bulunduğu belirtilerek iskan ruhsatı alamadıklarını
beyan ederek söz konusu 819 Ada 19 Parselin yeşil alan olarak değiştirilip kamulaştırılması
için imar plan tadilatının yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Pafta:89, Ada:819, Parsel:22’de kayıtlı taşınmaza
şuyulu olan 150.30 m² den ibaret 819 Ada, 19 Parselin yeşil alan olarak değiştirilip
kamulaştırılmasının uygun olmayacağı kanaatine varılarak imar plan tadilatı talebinin
Reddine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
Download

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN LÇE BELED YE BA ŞKANLIĞI MAR