T.C. ANKARA 22. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/7308 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara ili, Altındağ ilçesi, Akbaş mahallesi, 2226 ada, 9 parselde kayıtlı 20/302 arsa paylı, 3.
kat 6 no.lu mesken cinsi taşınmazdır. 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo ve wc’den müteşekkil, 75,00 m2 net kullanım alanlı
mesken vasıflı taşınmaz bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satılacaktır.
Adresi: Akbaş Mah. Ulucanlar cad. Selen apt. No: 42/6 Altındağ Ankara
Yüzölçümü: 75,00 m2
Arsa Payı: 20/302
Kıymeti: 90.000,00 TL
KDV Oranı: Alacaklı Varlık Yön. Şirketi olduğu için K.D.V.'den muaftır.
1. Satış Günü: 28/04/2014 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü: 26/05/2014 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ 2 NO.LU MEZAT SALONU SIHHİYE/ANKAR A
2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara ili, Altındağ İlçesi, Akbaş mahallesi, 2226 ada, 9 parselde kayıtlı 20/302 arsa paylı, 3.
kat 7 no.lu mesken cinsi taşınmazdır. 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo ve wc’den müteşekkil, 75,00 m2 net kullanım alanlı
mesken vasıflı taşınmazdır. Tapu kaydında 3. katta kayıtlı olmasına rağmen fiiliyatta 4. katta yer almaktadır. Taşınmaz bir borç
nedeniyle açık artırma suretiyle satılacaktır.
Adresi: Akbaş Mah. Ulucanlar cad. Selen apt. No: 42/7 Altındağ Ankara
Yüzölçümü: 75,00 m2
Arsa Payı: 20/302
Kıymeti: 90.000,00 TL
KDV Oranı: Alacaklı Varlık Yön. Şirketi olduğu için K.D.V.'den muaftır.
1. Satış Günü: 28/04/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü: 26/05/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ 2 NO.LU MEZAT SALONU SIHHİYE/ANKARA
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2
tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2013/7308 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 25/03/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. (Bas›n: 4025- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
DOSYA NO: 2013/21 SATIŞ
Mahkemece satış sureti ile satılarak ortaklığının giderilmesine karar verilen ve satışı İc. İf. Kanun hükümlerine
göre yapılacak olan gayrimenkul İzmir ili Karabağlar ilçesi Bozyaka 15060 ada 4 parselde parselinde kayıtlı
715,00m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazdır.
Tapu kaydında taşınmazın cinsi arsa olarak belirtilmiş ise de, taşınmazın üzerinde 1 adet 1 katlı 1 adet 4 katlı 2
adet 4,5 katlı olmak üzere 4 adet bina bulunmaktadır.
Taşınmaz Kibar mahallesi 3782 sokak no: 7-7/A-7/2-9 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunmaktadır.
Kibar mah. 3782 sokak no: 7 Karabağlar/İZMİR adresindeki bina; Zemin +3 kat olmak üzere 4 katlı betonarme
binadır. Zemin katında dükkan, depo normal katların her birinde 1 adet mesken bulunmaktadır. Zemin kat 64,70
M2 olup, normal katlar da 68,70 m2 daireler bulunmaktadır. Zemin katta bulunan 7/A kapı no.lu dükkan/deponun
bakımsız olduğu ve zeminlerinin ham beton duvarları sıvasız vaziyette ve dükkan cepheleri demir doğramalıdır.
1, 2, 3 kat daireleri 2 oda, salon mutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan ibarettir.
Kibar Mah. 3782 sokak no:7/1 Karabağlar/İZMİR adresindeki bina: Taşınmaz üzerinde zemin kat+3 normal
kat+ kısmi çatı katı, toplam 4,5 katlı betonarme bina mevcut olup, zemin katında 2 dükkan/depo normal katların
her birinde bir adet mesken dairesi mevcuttur. Zemin katın 88.90 m2 normal katların 96.70 m2 olduğu tespit
edilmiştir. Zemin katta bulunan dükkanlara, no:7/1A ve no:7/1B kapı numarası ile giriş yapılmaktadır. Her iki
dükkan boş durumdadır. 1. kat 1 no.lu daire ikinci katta bulunan 2 no.lu daire aynı özelliktedir.
Kibar Mah. 3782 Sokak no:17/2 Karabağlar/İZMİR adresindeki bina: Taşınmaz üzerinde, zemin kat+3 normal
kat+ kısmi katı kat, toplam 4,5 katlı betonarme bina mevcut olup, her katında mesken olarak kullanılan birer daire
mevcuttur. Merdiven ve kat sahanlığı zeminleri mermer döşelidir. Zemin katı 110 m2 normal katları 136 m2 1 teras
katı 45 m2 alanlıdır. İkinci kat 3 no.lu daire 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan ibarettir. Diğer
normal katlar da ikinci kata benzer özelliktedir. Teras katında oda mutfaktan oluşan kısımlar bulunmaktadır.
Kibar mah. 3782 sokak no: 9 Karabağlar İZMİR adresindeki bina: 7/1 adresindeki binanın bitişiğinde bulunan
üzeri eternit malzeme ile kapatılmış depo/müştemilat niteliğindeki basit tarzdaki yapıdır. Taşınmazın tapu kaydı
üzerinde Mehmet Şirin Aydemir ve Nurettin Çiçek hisseleri üzerinde haciz bulunmaktadır.
İmar durumuna göre ise; " Karabağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen 27.11.2013 tarih
18905 sayılı imar durumu yazısında "5 M İnşaat Yaklaşma sınırları dahilinde TAKS= 0,40-kaks= 1,40 Olmak üzere
Serbest Nizam HP.max= 21.80 M. Gabaride ,en fazla 7 kat inşaat yapımına izinli yapı adasına isabet ettiği"
bildirilmiştir.
Muhammen Kıymeti: 1.000.000,00 TL
Satış Şartları: İhalesi İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde yapılacaktır.
1. İhalesi: 05/05/2014 günü saat 15.00 - 15.10 arasında yapılacaktır. Bu artırmada verilecek bedel masraflar ile
birlikte kıymetinin %50’ını bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise 2. İhalesi yine aynı mahkemede 30 gün sonra
yapılacaktır.
2. İhalesi: 06/06/2014 günü saat 15.00 - 15.10 arasında yapılacaktır.
Bu artırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların toplamını ve
kıymetinin %50’sını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olacaktır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanacak olup elektronik ortamda teklif verme birinci
ihale tarihinden yirmi gün önce başlayıp ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir. İkinci
ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlayıp ikinci ihalenin
tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir. Elektronik ortamda verilecek teklifler muhammen bedelin
yüzde ellisinden az olamaz. Teklif vermeden önce muhammen bedelin yüzde yirmisi nispetinde teminat
gösterilmesi zorunludur.
İhaleye girmek isteyenlerin %20 nakdi teminatlarını satış memurluğunca yazılacak bir yazı ile Vakıfbank Adliye
Şubesi'nde açılacak bir satış hesabına yatırmak zorundadırlar. İhale bedelinden başka tapu alım harcı, ihale pulu
bedeli ve katma değer vergisi alıcısına aittir. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise ihale fesih
edilir ve iki ihale arasındaki fark ila yeni ihale masrafları alıcı ile kefillerinden hiçbir hükme gerek kalmaksızın
tahsil olunur. İhaleye girmek isteyenler satış şartnamesini okumuş ve münderecatını aynen kabul etmiş
sayılırlar. İşbu ilan, kendisine tebligat yapılamayan ilgililer için de tebliğ yerine geçer. Daha fazla malumat almak
isteyenlerin Mahkememiz Satış Memurluğuna başvurmaları, satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve
(Bas›n: 19792- www.bik.gov.tr)
içeriğini kabul etmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 17/03/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.'DEN YATIRIMCILARA DAVET
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)'ne Ait M/T Ömerli Su Tankeri, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Hükümleri Çerçevesinde "Satış" Yöntemiyle Özelleştirilecektir.
Geminin Adı Geçici Teminat Bedeli
Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartları Belgesi Bedeli Son Teklif Verme Tarih ve Saati
ÖMERLİ
5.000,00 $ (Beşbin ABD Doları)
100,00 (Yüz Türk Lirası)
09/04/2014 - 14.00
1. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca
gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle
sonuçlandırılabilir.
2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı bedeli
olarak, TDİ'nin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi /İstanbul nezdindeki TR080001500158007261917602 (IBAN NO.LU) hesabına
yatırılarak, "ilgili geminin adı ile İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli" ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan
gerçek/tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, aşağıda
belirtilen adresten 28/03/2014 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir. Ne surette olursa olsun İhale Şartname
ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.
3. İhaleye Türk ve yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri ihaleye katılabilmek için
5.000,00 $ (Beşbin ABD Doları) tutarında geçici teminat vereceklerdir. Teminatın nakit olarak verilmesi halinde; TDİ'nin Türkiye Vakıflar
Bankası A.Ş., Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki TR800001500158048000714670 no.lu hesabına yatırılarak banka dekontunun son
teklif verme tarihine kadar "İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler" maddesinde açıklandığı şekilde Teklif Zarfı'nın içerisine
konularak TDİ'ye teslim edilmesi zorunludur.
4. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden sonuçlandırılacaktır. Teklifler, gemi için peşin olarak verilecektir.
İhale bedeli sözleşmenin imza tarihinde peşin ödenebilecektir.
5. Teklifler, Şartname ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 09/04/2014
Çarşamba günü saat 14:00'e kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,
(Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi Merkez Han No: 47 Giriş Kat 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresine
elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra TDİ'ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp TDİ/ÖİB ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine
yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.
7. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun Geçici 12'nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046
sayılı Kanun'un 27'nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, Merkez Han No: 47 Kat: 2 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL
Tel: (0212) 243 73 03 - (0212) 252 44 17 - (0212) 293 90 32 -Faks: (0212) 243 73 02 -252 52 67 www.tdi.gov.tr
(Bas›n: 19077- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2013/568 Esas
Davacı KARTAL METAL GALVANİZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. vekili tarafından hasımsız olarak açılan
borca batıklık bildirimine dayalı doğrudan iflas ve iflasın ertelenmesi davasında iflasın ertelenmesi
talebinin kabulü ile;
T.T.K.'nun 324. maddesi ve İ.İ.K.'nun 179. ve devamı maddeleri gereğince Ankara Ticaret Sicil
Memurluğu’nun 97536 sicil numarasında kayıtlı davacı Kartal Metal Galvaniz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
iflasının 06.03.2014 tarihi saat: 12.20 itibariyle bir yıl süre ile ertelenmesine,
Şirket yönetim kurulunun T.T.K.'daki görev ve sorumlulukları devam etmek koşuluyla;
a) İ.İ.K.'nun 179/a maddesi gereğince mahkememizce 05.09.2013 tarihli karar ile kayyum olarak atanan
Mali Müşavir Vedat Kaman'ın görevine devamına, kayyum için bu tarihten geçerli aylık 1.500,00 TL
kayyum ücretinin davacı şirket hesabından karşılanmasına,
B) Şirket faaliyetlerinin kayyum heyetinin gözetim ve izni doğrultusunda şirket yönetim kurulunca
sürdürülmesine, şirketi ıslah tedbirlerinin bu şekilde icrasına, gerektiğinde kayyumca profesyonel
yönetici istihdam edilmesine,
c) Kayyum tarafından karar tarihinden itibaren üçer aylık dönemler halinde şirket envanterini, şirketin
faaliyetlerini ve şirket işletmesinin ekonomik durumunu gösterir şekilde rapor düzenlenmesine, şirketin
projeye uygun olarak iyileştirme gösterip göstermediğinin belirtilmesine, şirket yönetim kurulunun
kayyum heyetinin gözetim ve izni dışında davranması veya başkaca olumsuz gelişmelerin ortaya çıkması
halinde kayyumun süre beklemeden rapor düzenleyip mahkememize vermesine, mahkemece bu rapor
üzerine veya gerek gördüğünde alınacak bilirkişi raporuna göre, erteleme isteminin değerlendirilip
iyileştirmenin mümkün olamayacağı kanaatine varıldığı takdirde erteleme kararını kaldırılacağının
ilgililere ihtarına,
Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan şirketin mali durumunun
iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılırsa erteleme kararının kaldırılarak şirketin iflasına
karar verilebileceğinin ilgililere ihtarı hususu ilanen tebliğ olunur. 06/03/2014
(Bas›n: 19799- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.'DEN YATIRIMCILARA DAVET
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)'ne Ait Paşalimanı Römorkörü, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Hükümleri Çerçevesinde "Satış" Yöntemiyle Özelleştirilecektir.
Geminin Adı
PAŞALIMANI
Geçici Teminat Bedeli
Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartları Belgesi Bedeli
2.000,00 $ (İkibin ABD Doları)
50,00 (Elli Türk Lirası)
Son Teklif Verme Tarih ve Saati
10/04/2014- Saat 14.00
1. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca
gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle
sonuçlandırılabilir.
2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı bedeli
olarak, TDİ'nin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki TR080001500158007261917602 (IBAN NO.LU) hesabına
yatırılarak, "ilgili geminin adı ile İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli" ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan
gerçek/tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, aşağıda
belirtilen adresten 28/03/2014 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir. Ne surette olursa olsun İhale Şartname
ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.
3. İhaleye Türk ve yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri ihaleye katılabilmek için
2.000,00 $ (İkibin ABD Doları) tutarında geçici teminat vereceklerdir. Teminatın nakit olarak verilmesi halinde; TDİ'nin Türkiye Vakıflar
Bankası A.Ş., Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki TR800001500158048000714670 no.lu hesabına yatırılarak banka dekontunun son
teklif verme tarihine kadar "İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler" maddesinde açıklandığı şekilde Teklif Zarfı'nın içerisine
konularak TDİ'ye teslim edilmesi zorunludur.
4. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden sonuçlandırılacaktır. Teklifler, gemi için peşin olarak verilecektir.
İhale bedeli sözleşmenin imza tarihinde peşin ödenebilecektir.
5. Teklifler, Şartname ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 10/04/2014
Perşembe günü saat 14:00'e kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,
(Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi Merkez Han No: 47 Giriş Kat 34425 Karaköy-Beyoğlu /İSTANBUL) adresine
elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra TDİ'ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp TDİ/ÖİB ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine
yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.
7. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun Geçici 12'nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046
sayılı Kanun'un 27'nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, Merkez Han No: 47 Kat: 2 Karaköy- Beyoğlu/İSTANBUL
Tel: (0212) 243 73 03 - (0212) 252 44 17 - (0212) 293 90 32 -Faks: (0212) 243 73 02 -252 52 67 www.tdi.gov.tr
(Bas›n: 19075- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

4025-19792-19077-19799