T.C. BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/104 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Mahmutbey Köyü, Köyaltı Mevkii, 1214 Parsel, 1.960,00 m2 Yüzölçümlü, Tarla nitelikli
taşınmazın tamamı satışa konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1020 Esas sayılı dosyasından yaptırılan
30/10/2013 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Mahmutbey köyü, Köyaltı mevkiinde
Mostar Köprüsü Caddesi No: 5-7-9 adresinde yer almaktadır. İkitelli Organize Sanayi bölgesine ve İstoç'a yakın konumdadır.
Çevresinde fabrikalar yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım, hem özel hem de toplu taşıma araçları ile sağlanabilmektedir. Alışveriş
merkezleri, eğitim merkezleri, iş merkezleri ve diğer sosyal tesisler, taşınmaza yürüme mesafesindedir. Parseller üzerinde yer
alan yapılar eski yapılar olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapım inşaat birim maliyet cetveline göre 3 A sınıfında yer almaktadır.
Parselin güney cephesi ise boş arsa konumundadır. Bulunduğu mevkii itibarı ile hem Karaosmanoğlu Caddesine hem de Mostar
Caddesine cephelidir. Köşe parsel konumundadır. Bahse konu değerlemesi yapılan taşınmaz, kısmen TİM, kısmen konut, kısmen
pak, kısmen de yol alanında kaldığından yol ve park alanında kalan kısımları çıkartıldığında, konut alanı olarak 586,00 m2, ticaret
alanı olarak ise 352,00 m2 kalmaktadır." denilmektedir.
Adresi: Bağcılar/İSTANBUL
Yüzölçümü: 1.960,00 m2
Arsa Payı: --İmar Durumu: Satışa konu taşınmaza ait Bağcılar Belediye Başkanlığından alınan 18/12/2012 tarih ve 133753 sayılı yazıda;
15/09/2008 onay tarihli 1/1000 ölçekle uygulama imar planında kısmen çocuk bahçesi, kısmen yol, kısmen de 4 katlı yapılaşma
şartlarında konut ve tali iş merkezi (TİM) alanında kaldığı belirtilmektedir. Yine Bağcılar Belediye Başkanlığında alınan 17/06/2013
tarih ve 240419 sayılı yeni imar durumu ve inşaat istikamet rölevesine göre; Yaklaşık 419 m2 yol, 553 m2 çocuk bahçesi, 586 m2 konut
alanı, 352 m2 ise ticaret alanında kalmakta olduğu görülmektedir. Bir önceki imar durumuna göre parselin tasarruf edilebilen m2
miktarı azalmakta ancak E:2 olarak düzenlendiğinden toplam inşaat alanı artmaktadır.
Kıymeti: 3.263.757,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 24/02/2015 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü: 24/03/2015 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri: BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen
süre içerisinde ihaleden kaynaklanan D.V., KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca
ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı
adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri
tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış
ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2014/104 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/12/2014
(Bas›n: 80143- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 11. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/19 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Satışa konu bağımsız bölüm binanın zemin katında yer almakta olup, Daire; giriş holü, 3 oda, koridor, banyo ve mutfaktan ibaret
olup yaklaşık 85 m2 inşaat alanlıdır. Odalarda zeminler ahşap rabıta döşeli olup giriş holü mutfak ve koridor hacimlerinde ise karo
plaka döşelidir. Banyo zeminleri mozaik kaplı olup duvarları 9 sıra beyaz seramik kaplıdır. Banyoda klozet ve duş çeşmesi mevcuttur.
Bahçesinde ayrı tuvalet hacmi yer almaktadır. Arka cepheye bakan mutfağı mermerit bankolu olup banko alınları seramik kaplıdır.
Banko altında ve üzerinde hazır mutfak dolapları mevcuttur. Dairenin giriş kapısı demir doğramalıdır. İç kapılar ahşap malzemelidir.
Pencereler alüminyum ve ahşap doğramalı olup önleri demir korkulukludur.
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir İli, Karabağlar İlçe, Karabağlar mah. 3069 Ada No, 629 Parsel No, PAŞAKÖPRÜSÜ MEVKİ, Bağımsız Bölüm 1
Adresi: Yunus Emre mah 4191 sk N 11 Zemin kat 1 Nolu daire Karabağlar İzmir
Yüzölçümü: 158,00 m2
Arsa Payı: 79/158
İmar Durumu: Konut alanında kalmakta olup imar ve kitle hattı gerisinde, bitişik nizamda 3 katlı yapı yapılabilir.
Kıymeti: 90.000,00 TL.
KDV Oranı: %1
1. Satış Günü: 16/01/2015 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü: 11/02/2015 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri: İzmir Adliyesi Müzayede Salonu
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/19
Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/11/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 80432- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C FOÇA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2014/8
Örnek 27
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün;
SATIŞ SAATİ
YER:
MEVKİİ:
CİNSİ: YÜZÖLÇ. ADA PARSEL MUHAM.BEDELİ YATIRL.TEM. BAŞL.-BİTİŞ
FOÇA-GERENKÖY Türkmentepe TARLA 15360 M2. 2
94
146.445,00
29.289,00
13.30-13.35
NOT: Gayrimenkul tapuda tarla vasfında olup üzerinde 136 adet zeytin, 1 kayısı, 1 armut ve 1 erik ağacı bulunmakta olup, killi tınlı
toprak yapısına sahip her türlü hububat ekilebilinir. Kadastro yolu bulunmakta olup tapuda üzerinden Tek Genel müdürlüğünün
Enerji Nakil hattı şerhi bulunmakta olup gayrimenkul bu haliyle yukarıdaki muhammen bedelle satılacaktır.
1- Satış 19/01/2015 günü saat 13.30 - 13.35‘e kadar FOÇA ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE açık artırma suretiyle
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmunu ve satış masraflarını
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 29/01/2015 günü aynı
yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın
taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma
bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50’sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından
fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın
teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
K.D.V. (%18), ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile Onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacaatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenin
memurluğumuzun 2014/8 sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/12/2014
Bu örnek, yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64’e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 80430- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

80143-80432