7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
1
-8
2
×
=
3
+
×
5
=
×
×
6
2
=
×
7
+
+
=
=
=
=
7
-7
=
÷
-3
=
-7
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ


,







7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ










   





 







 




 















  






  



7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
         
İşleminin sonucu kaçtır?
     
−






32

22






−
12
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ

−
−
−





°
‐












7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ



 

   
 





  
   
  









 
  
 















7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ






 







  
  
  





 
  

 



     










D)

#

 



   



 




21
22
23
Glikoz miktarı
220
200
180
160
140
120
100
80
60
X
Y
0
50
100
Zaman
24
150
200
idrar kesesi
karaciğer
böbrek
üreter
böbrek
atardamarı
karaciğer
atardamarı
nefron
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
üretra
karaciğer
toplardamarı
Adı:
Adı:
Görevi:
Görevi:
Adı:
Adı:
Görevi:
Görevi:
Adı:
Adı:
Görevi:
Görevi:
Adı:
Adı:
Görevi:
Görevi:
26
27
28
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
Ülkemizin Yıllara Göre Kır ve Kent Nüfusu Oranları Grafiği
Kır Nüfusu
Kent Nüfusu
%
95
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1927
1945
1955
1975
1965
1985
2000
2013
YILLAR
Aşağıdaki soruları yukarıda verilen Ülkemizin Kır ve Kent Nüfusu Oranları Grafiğinden yararlanarak cevaplayınız.
Köy
1
3
hızla
azalırken, kent nüfusunu
hızla
artmasının
önemli nedeni nedir?
en
Kır nüfusunun en fazla
olduğu yıl hangisidir?
Kır
5
nüfusu
ve
oranlarının
kent
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………
Hangi yıldan itibaren
2
en
yıl
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………
kent
4
köy
nüfusunun
fazla
olduğu
hangisidir?
Kır
6
nüfusu,
nüfusunu geçmiştir?
Kent
nüfusu
birbirine
yakın
olduğu
hangisidir?
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………
ve
kent
en
yıl
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………
nüfusu
oranlarının birbirine en
uzak
olduğu
hangisidir?
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………
yıl
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
NÜFUSUN DAĞILIŞINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
DOĞAL
FAKTÖRLER
BEŞERİ
FAKTÖRLER
1
Belli bir zamanda, belli
1
2
bir yerde yaşayan insan
sayısına “Nüfus” denir.
2
3
Km²’ye
düşen
3
insan
“Nüfus
sayısına
Yoğunluğu” denir.
4
Nüfus
N.Y =
.
5
4
5
Alan
6
6
7
Yeryüzü şekillerinin engebeli, dağlık
ve
yüksek
olduğu
iklimin
müsait
olmadığı yerler olan iç kesimlerde
nüfus azdır.
Ülkemizde nüfus yoğunluğu her yerde
aynı değildir. Genellikle iklimin müsait
olduğu, tarım ve ulaşımın elverişli
olduğu kıyı kesimlerde nüfus fazladır.
Türk tarihinde ilk nüfus
sayımı
………
yılında
………………………..
zamanında
sadece
Ülkemizde 2005 yılına
2007
kadar
Adrese
nüfus
sayımını
Devlet
İstatistik
Enstitüsü
yaparken.
Müslüman erkek nüfus
Günümüzde nüfus sayımı
sayılmıştır. Bu sayımın
ve
amacı;
istatistikleri
…………………………………………
…………………………………….
…………………………………………
………………………………………..
yapmaktadır.
birçok
alandaki
yılından
Dayalı
itibaren
Nüfus
Kayıt Sistemine geçilmiş.
Böylelikle sokağa çıkma
yasağına
gerek
duyulmadan
T.C
Kimlik
Numarası
ile
nüfus
bilgileri
güncellenerek
tespit edilmiştir.
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
15
nüfus
Nüfus
yoğunluğu
yüzölç
üm
yüzölç
üm
Sanayi
tarım
ticaret
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
5.RTÜK’ün görevleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
1.Aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişimin en
önemli parçasıdır?
a)Güzel ve düzgün Türkçe kullanılması için
sunucular yetiştirmek
a)Güzel konuşma
b)Genel ahlaka uygun olmayan içeriği
engellemek
b)Yerinde söz söyleme
c)Jest ve mimikler
c)TV kanallarının kanunlara ve haklara uygun
yayın yapmasını sağlamak
d)Karşısındakiyle göz teması kurma
d)Akıllı işaretler yoluyla programların içeriğiyle
ilgili halkı bilgilendirmek
2.Ali bir tatil sabahı kahvaltısını yapar. Dün söz
verdiği gibi arkadaşlarıyla gezmeye
gidecektir.Ancak geçen hafta arkadaşlarıyla
beraber çarşıda aldığı yeni moda yandan
yırtmaçlı kot pantolonunun paçalarının dikilerek
birleştirildiğini görür.Annesi Ali’nin yeni aldığı
pantolonun yırtıldığını düşünerek dikmiştir.Ali
hemen pantolonu alarak sinirli bir şekilde
annesine gösterir. Bu şekilde arkadaşlarının
yanına gidemeyeceğini söyler.Anne de Ali’nin
yırtık bir pantolona para vermemesi gerektiğini
söyleyerek Ali’ye kızar.
6.Aşağıdakilerden hangisi anayasada yer alan
haklarımızdan biri değildir?
a)Özel hayatın gizliliği
b)Haber alma hakkı
c)Konut dokunulmazlığı
d)Evinde kaçak mal bulundurma hakkı
7. X şehri=78
Y şehri=270
Yukarıdaki olayda sorunun temel sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
Z şehri=10
Q şehri=130
a)Annenin Ali’ye sormadan bişey yapması.
Yukarıda nüfus yoğunlukları verilmiş olan
yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak söylenebilir?
b)Ali’nin pantolon yüzünden annesini kırması
c)Aliyle annesinin birbirlerini anlamamış olması
a) Z şehrinin yüzölçümü en küçüktür.
b) X şehrinde sanayi gelişmiştir.
c) Q şehrinin geçim kaynağı büyük oranda
hayvancılığa dayanır
d) Y şehri sanayi ve hizmet bakımından
diğer şehirlerden daha gelişmiştir
8.Aşağıdakilerden hangisi bir yere yerleşilirken
dikkat edilen doğal özelliklerden biri değildir?
d)Ali’nin annesini yeni aldığı pantolondan
haberdar etmemiş olması
3.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime
önem verdiğini göstermez.
a)Bandırma vapuruyla Samsuna çıkması
b)Trenle yurt gezilerine çıkarak halkın
şikayetlerini dinlemesi
a)iklim
c)İrade-i Milliye gazetesini çıkarması
b)Yerşekilleri
d)Ankara radyosunun yayına başlatılması
c)Su kaynakları
4.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir haberin
düzeltilmesi ile ilgili bir terimdir?
d)Eğitim olanakları
a)Tenzih
b)Teşkil
c)Tekzip
d)Tahsil
33
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
9.Aşağıdakilerden hangisi sürekli göç alan
şehirlerden biri değildir?
14.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime
sağladığı katkılardan biri olamaz?
a)Van b)Bursa c)İzmir d)İstanbul
A)Hakimiyeti Milliye gazetesinin çıkarılması.
B)İradeyi Milliye gazetesinin çıkarılması.
10.Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede hızlı nüfus
artışına etki eden sebeplerden biri değildir?
C)Anadolu ajansının kurulması
D)Türk Tarih Kurumunu kurdurması
a)Doğum oranının artması
15.Bütün insanlar birbirinden
farklıdır.Farklılıklara ………….. ile
yaklaşmalıyız.Önyargılarımızı ………… kurarak
ortadan kaldırabiliriz.Bu davranış olası bir
çatışmanın önüne geçmemizi sağlar.İletişim en
temel koşulu ………..dir. Bu günlerde belkide
en çok en çok ihtiyacımız olan şeydir birilerinin
bizi………..
b)Çocuk ölümlerinin azalması
c)İç göçlerin yaşanması
d)Sağlık alanında yaşanan gelişmelerle yaşlı
nüfusunun ömrünün uzaması
Yukarıdaki ilk üç boşluğa sırasıyla hangi
kavramlar getirilmelidir?
11.Kitle iletişim araçlarının özelliği geniş
kitlelere ulaşabilmeleridir. Aşağıdakilerden
hangisi bir kitle ile iletişim aracı değildir?
A)GAZETE
C)KİTAP
A)Dinlemek-Suçlamak-Önyargı
B)Empati-Sempati-Dinlemek
B) MEKTUP
D) TELEVİZYON
C)Hoşgörü-Empati-Dinlemek
D)Önyargı-Empati-Göz teması
12. Aşağıdaki öğretmen tutum ve davranışının
hangisi iletişimi engelleyici niteliktedir?
16.Ben dili: Kucaklayıcı,sahiplenici ve çözüm
odaklı bir dildir.Sen dili ise:Suçlayıcı, yargılayıcı
,dışlayıcı ve olumsuzluğu tespitten öteye
geçmeyen bir dildir.
A)Öğrencilerime karşı hoşgörülüyüm ve
önyargılardan uzak dururum
B)Öğrencilerimi sabırla dinlerim
Aşağıdaki şıklardan hangisi ben diline bir
örnektir?
C)Eleştirilere karşı açığım
D) Çıldırmak üzereyim!!!Bu sınıf adam
olmaz..
A)Sınıfın seviyesi bir hayli kötü.Bunlarla bir
yere varmamız mümkün değil.
13.RTÜK’le ilgili aşağıdaki bilgi şıklarından
hangisi doğru bir bilgiyi içermez?
B)Ders anlatırken öğrencilerin konuşması ders
işlenmesini zorlaştırıyor.
A) 1983 yılında 2954 Sayılı Kanunla
kurulmuştur.
C)Sana tam 8’de burada olacaksın demedim mi?
D)Böyle yatmaya devam edersen dersten
çakarsın oğlum!
B) TBMM tarafından seçilen 9 üyeden oluşur.
C) Öngördüğü yükümlülükleri yerine
getirmeyen, yayın ilkelerine ve kanunda
belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan radyo
ve televizyon kuruluşlarını uyarır.
17.İlayda:Sen nasıl bir arkadaşsın ya! Benim
aile albümümü izin almadan sınıfa nasıl
gösterirsin?
Gizem:Afedersin, kızacağını tahmin etmemiştim.
D)Yayın ilkelerine ve kanunda belirtilen esaslar
dışında hareket eden radyo ve televizyon
sahiplerine hapis cezası verir.
Yukarıdaki diyaloğa göre,İlayda’nın hangi hakkı
ihlal edilmiştir?
34
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
A)Özel yaşamın gizliliği B) Düşünceyi ifade etme
22. Kars’ın Ankara,İstanbul,Zonguldak,Antalya
illerine nazaran nüfus yoğunluğunun az
olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili
olmamıştır?
C)Konut dokunulmazlığı D)İletişim özgürlüğü
18. Nüfusu yoğun olan 4 i ilden hangisinin
nüfusunun yoğun olmasında madencilik
faaliyetinin etkisi daha büyüktür?
A)Ankara
C)İstanbul
A)Uzun kış mevsiminin zirai faaliyetleri
olumsuz etkilemesi B)Engebeli ve dağlık bir
araziye sahip olması
B)Antalya
D)Zonguldak
C)Özellikle kış aylarında ulaşım zorlaşması
D)Geniş ve verimli çayırların büyükbaş
hayvancılığın yapılabilmesine imkan sağlaması
19.Demokratik yönetimlerde basın-yayın
kuruluşları hürdür;sansür edilemez.Ancak
kanunun öngördüğü bazı durumlarda bu
özgürlükler kısmen veya tamamen askıya
alınabilir.Aşağıdaki şıklardan hangisi bu duruma
örnek gösterilebilir.
23.Türkiye’de aritmetik nüfus yoğunluğunun en
fazla ve en az olduğu bölgeler hangi şıkta bir
arada verilmiştir?
A)Akdeniz-Karadeniz
B)İç Anadolu-Ege
C)Marmara-Doğu Anadolu D)GüneydoğuMarmara
A)Demokrasi ve insan haklarını yaymaya dönük
yayınların yapılması.
B)Hükümetin olumsuz faaliyetlerini eleştirmek.
24.Mevsimlik göç: Özellikle bir ekonomik
faaliyeti yürütmek amacıyla insanların
yaşadıkları bölgeden başka bölgelere yaptıkları
süreli göçtür.Aşağıdaki illerden hangisi
mevsimlik göç alan illerden birisi değildir?
C)Halkın kültür seviyesini yükseltmeye dönük
yayınların yapılması
D)Bölücü, yıkıcı örgütlerin faaliyetlerini övücü
yayın
A)Adana
B)Antalya
veya
yayımlar
yapmak
C)Trabzon
D)K.Maraş
20.Ülkemizde ilk nüfus sayımı 1927 yılında
yapılmıştır.1935 yılındaki ikinci sayımı takiben 5
yılda bir yapılmıştır.1990 yılında 10 yılda bir
yapılma kararı alınan nüfus sayımı son olarak
2009 yılında yapılmıştır.
25.Aşağıdaki grafiğe göre soruları
cevaplandırınız?
Nüfus sayımlarının yapılma gerekçeleri
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Nüfus artış hızı
B)Nüfusun yaş yapısı
C)Çalışan nüfusun ekonomik sektörlere
dağılımı
D)Adaletin toplum üzerindeki etkisi
21.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köyden
şehirlere yapılan göçün nedenleri arasında en
fazla öneme sahiptir?
1.En düşük nüfus artış hızı hangi yıl
gerçekleşmiştir,Neden?
A)İşsizlik B)Doğal afetler
C)Terör
D)Bitki örtüsü
35
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
2.En yüksek nüfus artış hızı hangi yıllar
gerçekleşmiştir, neden?
30. insanlarla olumlu iletişim kurabilmek
için;
I.ne söylemek istediğimize karar vermeli,
26.
II. karşımızdaki kişinin ne istediğini öğrenmeli,
1927 yılında günümüze değin şehir nüfusu oranı
artarken kır nüfusu oranı azalmıştır.Kırdan
kente göçün nedenlerini yazınız?
III. konuşmaya odaklanmalı,
IV. iletişim sonunda kişi, kendi düşüncesini
kabul ettirmeli
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………..
Yargılarından hangileri yanlıştır?
A) YalnızI
B) YalnızIV
C) I ve III
D) II ve IV
27. Aşağıda bazı davranışlar verilmiştir;
1.Soru yöneltmek
31. Yapılan bir araştırmaya göre televizyon,
radyo,gazete gibi basın yayın araçlarıyla dile
getirilen halka hizmetle ilgili sorunlar,çok kısa
sürede çözümlenebilmektedir.
2. sözünü kesmek
3.Akıl vermek
Buna göre, basın yayın araçları ile ilgili
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
4.Dinlemek
Bunlardan hangisi iletişimsiz neden olan
davranışlar arasında yer almaz?
A)1
B)2
C)3
A)Ülkenin kalkınmasında etkilidir.
B)kamuoyunu bilinçlendirmektedir.
D)4
C)sorunları hemen ortadan kaldırabilmektedir.
28. Gazete, dergi televizyon gibi iletişim
araçlarının tümüne………denir.
D)Halk için yararlı çalışmalar yapmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilirse doğru olur?
A)Basın araçları
C)Yayın araçları
B)Kitle iletişim
D)Yayın evleri
32. Kamuoyu ve basın arasında sıkı bir bağ
vardır.
araçları
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen
ifadeye örnek verilemez?
A) Basının, görülen aksaklıkları ortaya koyarak
halkı bilinçlendirmesi
29.iyi bir iletişim kurmak için önce kendimize
aşağıdaki sorulardan hangisini sormamız
gerekir?
B) Demokrasinin gerçekleşmesi için yapılan
seçimler öncesinde basının, siyasi partiler
hakkında bilgi vermesi
A)Nerede konuşacağız?
B)Ne zaman konuşacağız?
C) Ülkede uygulamaya konulan yeni kanunların
basın aracılığıyla halka duyurulması
C)Ne konuşacağız?
D) Basının, bilimsel çalışmaları okul ortamına
aktararak eğitim katkıda bulunması
D) Nasıl konuşacağız?
36
7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayınız.
7. Aşağıdakilerden hangileri özürleri
nedeniyle tutamadıkları ramazan orucu
yerine fidye verirler?
1. Yaşlılık ve sürekli hastalık sebebiyle
oruç tutamayanlar ne yaparlar?
I. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar.
II. İyileşmesi kesinlikle umulmayan
hastalar.
III. Emzikli veya gebe kadınlar.
IV. 90 kilometreden uzağa yolculuk
edenler.
A) Zekât verirler.
B) Kaza orucu tutarlar.
C) Mali durumu iyiyse fidye verirler.
D) Nafile oruç tutarlar.
A) I- III
C) III- IV
2. Ramazan ayında verilmesi vacip olan
sadakaya ne ad verilir?
A) Vitir
C) Zekât
8. Bir günkü ramazan orucunu bilerek
bozan bir kişi ne yapacaktır?
B) Fitre
D) Fidye
A) 1 gün kaza edecek 60 gün peş peşe
kefaret orucu tutacaktır.
B) Yıl boyu oruç tutacaktır.
C) Sadece kaza edecektir.
D) 60 gün kefaret orucu tutacaktır.
3. Ramazan ayında birinin Kur’an okuyup
diğerlerinin de dinlemesine veya
Kuran’dan takip etmelerine ne ad
verilir?
A) hatim
C) hafız
B) Tecvit
D) Mukabele
9. Bedenin zekâtı sayılan ibadet
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kurban
c) Umre
4. Müslümanlarca “on bir ayın sultanı”
olarak bilinen ay hangisidir?
A) Ramazan
C) Şaban
B) I- II
D) I- IV
B) Muharrem
D) Recep
b) Hac
d) Oruç
10. Ramazan ayında yatsı namazından
hemen sonra kılınan namaz
aşağıdakilerden hangisidir?
5. Hastalık ve yolculuk gibi özürlerle
tutulamayan oruçların daha sonra aynı
gün sayısınca tutulmasına ne ad
verilir?
A) Teheccüt namazı
B) Kuşluk namazı
C) Vitir namazı
D) Teravih namazı
A) Adak orucu B) Kaza orucu
C) Ramazan orucu D) Nafile oruç
11. Aşağıdakilerden hangisi orucun
kazandırdıklarından değildir?
6. Aşağıdakilerden hangisi oruç
türlerinden biri değildir?
A) Oruç bizi sabırlı kılar.
B) Kötü düşünmemize engel olur.
C) Oruç duygu dünyamızı zenginleştirir.
D) Oruç bizi fakirleştirir.
A) Kader orucu B) Adak orucu
C) Nafile oruç D) Kaza orucu
45
7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
12. Ramazan ayına kavuşmuş olan kişiler
bunun bir şükrü olarak ihtiyaç sahibi
kimselerin sabah ve akşam olmak
üzere iki öğünlük yiyecek masraflarını
karşılarlar. Maddi durumu iyi olan
kişilerin Ramazan Bayramından önce
yapmak zorunda oldukları bu yardıma
ne ad verilir?
a) Zekât
c) Sadaka
16. Oruç tutan kişinin durumuyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a)Allah’ın emrini yerine getirdiği için mutlu
olur.
b) Zorlukları sabırla karşılama yeteneği
gelişir.
c) Hayatın sıkıntılarına karşı dayanıklı ve
sabırlı olur.
d) Oruç tutan kişinin sabrı tükenir.
b) Fidye
d) Fitre
13. Aşağıdakilerden hangisi orucu
bozmaz?
17. Aşağıdakilerden hangisi orucun
sağladığı yararlardan biri sayılamaz?
a) İftar vakti girdi zannederek bir şey
yemek, içmek
b) Oruçlu olduğunu bile bile yiyip içmek
c) Ağza veya burna çekilen suyu
yanlışlıkla da olsa yutmak
d) Unutarak bir şey yiyip içmek
a)Oruç bizi günahlardan koruyan bir
ibadettir.
b) Oruç, aç insanların halini anlamamızı
sağlar
c) Oruç, başkalarına yardım etme
isteğimizi artırır
d) Oruç, bizi daha sinirli yapar.
14. Aşağıdakilerden hangisi bayramlarda
yapılanlardan değildir?
18. Fitreyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
a)Bayram sabahı erkekler bayram
namazını kılmak için camiye giderler.
b) Büyükler ziyaret edilir ve elleri öpülür.
c) Mezarlıklar ziyaret edilerek ölmüşler
için dua edilir.
d) Bayramlarda da oruç tutarız.
a)Bayramdan önce verilmesi gerekir.
b) Bir fakirin sabah ve akşam olmak
üzere iki öğünlük yiyecek masraflarıdır
c) Ramazan ayına sağ olarak
kavuşulduğu için Allah’a teşekkür edilmiş
olur.
d) Herkes fitre vermek zorundadır.
15. Ramazanda oruçluyken bilerek bir
şey yiyip içen kişi iki ay oruç tutmak
zorundadır. Bu şekilde tutulan oruca
ne ad verilir?
a)Kaza orucu
c) Nafile oruç
19. Aşağıdakilerden hangisine fıtır
sadakası verilir?
b) Adak Orucu
d) Kefaret Orucu
a)Yoksul olan babamıza
b)Yoksul olan dedemize
c) Yoksul olan annemize
d) Yoksul olan kardeşimize
46
7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
47
7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
48
Download

Untitled