T.C. ÇAL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/14 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Öze llikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 5353 Parsel No, KARACADAĞ Mevkii,
BOĞAZİÇİ KÖYÜ, tarla vasfında, kuru üretim şartlarında hububat tarımı
yapılmaktadır. Az taşlı ve killi-tınlı toprak yapısına sahiptir.
Yüzölçümü: 2.000 m2
Kıymeti: 1.000,00 TL
KDV Oranı: %18
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 5910 Parsel No, KÖYİÇİ Mevkii, BOĞAZİÇİ
KÖYÜ, Köyü, 2 katlı, 50 yıllıktan fazla olduğu düşünülen bir yapıdır. Evin
yapımının eski olması nedeni ile bakıma ihtiyacı vardır. Evin bitişiğinde
yine tek katlı olarak yapılmış 41 m2 alanlı 50 yıllık bir yapı vardır.
Yüzölçümü: 1.084 m2
Kıymeti: 19.500,00 TL
KDV Oranı: %18
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Öze llikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 5348 Parsel No, KARACADAĞ Mevkii,
BOĞAZİÇİ KÖYÜ, tarla Vasfında, kuru üretim şartlarında hububat tarımı
yapılmaktadır. Az taşlı ve killi-tınlı toprak yapısına sahiptir.
Yüzölçümü: 3.000 m2
Kıymeti: 1.500,00 TL
KDV Oranı: %18
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Öze llikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 1885 Parsel No, HÜYÜKÜSTÜ Mevkii,
BAFALAR YOLU Köyü, tarla vasfında üzerinde kuru üretim şartlarında
değişik yaşlarında şaraplık siyah üzüm bağları ile badem ve ceviz ağaçları
mevcuttur. Bakımsızlıktan dolayı verimden düşmüş ve kurumuş
vaziyettedir.
Yüzölçümü: 680,00 m2
Kıymeti: 544,00 TL
KDV Oranı: %18
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 5911 Parsel No, KÖYİÇİ Mevkii, BOĞAZİÇİ
KÖYÜ, tarla vasfında üzerinde tarımsal amaçlı faaliyette bulunulmadığı,
arazinin boş ve gen kaldığı görülmüştür.
Yüzölçümü: 1.500 m2
Kıymeti: 1.500,00 TL
KDV Oranı: %18
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Öze llikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 4356 Parsel No, ÇERKEZLİK Mevkii,
BOĞAZİÇİ KÖYÜ tarla vasfında, kuru üretim şartlarında hububat tarımı
yapılmaktadır. Az taşlı ve killi-tınlı toprak yapısına sahiptir.
Yüzölçümü: 5.000 m2
Kıymeti: 5.000,00 TL
KDV Oranı: %18
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Öze llikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 4250 Parsel No, HÜYÜKÜSTÜ Mevkii,
KOCADERE Köyü, tarla vasfında, kuru üretim şartlarında hububat tarımı
yapılmaktadır. Az taşlı ve killi-tınlı toprak yapısına sahiptir.
Yüzölçümü: 13.100 m2
Kıymeti: 13.100,00 TL
KDV Oranı: %18
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 160 Ada No, 20 Parsel No, BOĞAZİÇİ Köyü,
tarla vasfında, taşınmaz üzerinde sulu tarım yapılabilen alanlardandır. Az
taşlı ve killi-tınlı toprak yapısına sahiptir.
Yüzölçümü: 21.617,00 m2
Kıymeti: 54.042,50 TL
KDV Oranı: %18
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Öze llikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 4808 Parsel No, KÖYÜSTÜ Mevkii,
BOĞAZİÇİ KÖYÜ, tarla vasfında, kuru üretim şartlarında hububat tarımı
yapılmaktadır. Az taşlı ve killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Doğudan batı
istikametinde %2-3 oranında meyillidir. Yerleşim yerine yakındır.
Yüzölçümü: 4.900 m2
Kıymeti: 3.920,00 TL
KDV Oranı: %18
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Öze llikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 1294 Parsel No, HÜYÜKÜSTÜ Mevkii,
BOĞAZİÇİ Köyü, tarla vasfında, kuru üretim şartlarında hububat tarımı
yapılmaktadır. Az taşlı ve killi-tınlı toprak yapısına sahiptir.
Yüzölçümü: 8.750 m2
Kıymeti: 8.750,00 TL
KDV Oranı: %18
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Öze llikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 4846 Parsel No, SIZANALANI Mevkii,
BOĞAZİÇİ KÖYÜ, tarla vasfında, kuru üretim şartlarında yaklaşık 25
yaşlarında şaraplık siyah üzüm bağları mevcuttur. Az taşlı ve killi-tınlı
toprak yapısına sahiptir. Batıdan doğu yönde %3-4 oranında arazi meyillidir.
Yüzölçümü: 4.550 m2
Kıymeti: 3.185,00 TL
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Öze llikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 5062 Parsel No, TOKATYOLU Mevkii,
BOĞAZİÇİ KÖYÜ, tarla vasfında, kuru üretim şartlarında hububat tarımı
yapılmaktadır. Az taşlı ve killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Batı doğu
istikametinde %1-2 oranında arazi meyillidir. Yerleşim yerine yakındır.
Yüzölçümü: 2.200 m2
Kıymeti: 1.760,00 TL
KDV Oranı: %18
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Öze llikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 4179 Parsel No, HÜYÜKÜSTÜ Mevkii,
DEREKUYU Köyü, tarla vasfında, üzerinde bir kaç yıldan bu yana toprak
işlemesi yapılmamış ve tarımsal faaliyette bulunulmadığı, Az taşlı ve
killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Arazi yolu merkeze uzak ve ulaşımı zordur.
Yüzölçümü: 5.800 m2
Kıymeti: 1.740,00 TL
KDV Oranı: %18
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Denizli İl, Çal İlçe, 138 Ada No, 11 Parsel No, KÖYİÇİ Mevkii,
BOĞAZİÇİ KÖYÜ, tarla vasfında olup, aslında Sindel mevkiindeki 3155 ve
3173 parsellerin toplulaştırılması sonucu oluşmuştur. Denizli-Çivril anayolu
yanında olup sulu tarım uygulaması yapılan alanlardandır. Killi-tınlı verimli
toprak yapısına sahiptir.
Yüzölçümü: 7.530 m2
Kıymeti: 22.590,00 TL
KDV Oranı: %18
Satış Şartları:
1- 1. Satış 17.11.2014 günü saat 14.00'dan 15.15’e kadar ÇAL ADLİYESİ
DURUŞMA SALONUNDA açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci
artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esa tis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü
saklı kalmak şartıyla 2. satış 19.12.2014 günü (yukarıda belirtilen saatlerde)
ÇAL ADLİYESİ DURUŞMA SALONUNDA ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere
süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/14 Satış sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26.08.2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
(Bas›n: 60458- www.bik.gov.tr)
Download

60458