T.C
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 05/03/2015
: Perşembe
: 14.00
: IV.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında
Bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI
TOPLANTISI IV. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
1- Yoklama ve Açılış.
2- Mülkiyeti Gelendost İlçesine bağlı Yaka Belediye Başkanlığına ait iken, 6360 sayılı yasa
gereğince İdaremiz adına tescil edilen tapunun 10 pafta, 7303 parselinde kayıtlı 872,00 m²’lik taşınmazın
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi (f) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmayacağı
hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Strateji Geliştirme
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 23.01.2015 tarih ve 873 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve
Bütçe Komisyonunca hazırlanan 13/02/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara
bağlanması.
3- 6360 sayılı yasa gereğince İdaremiz adına tescil edilen Isparta Merkez İlçesi Büyük Gökçeli
Köyü sınırları içerisinde bulunan 112231, 10179, 10169, 11762, 11743,10693, 1646, 5193, 4816, 7705,
9720, 11184, 10114, 11232, 11563, 11564, 11819, 11820, 11829, 11836, 11727, 11728, 11729, 11730,
11731, 11732, 12279, 12281, 12282, 12283, 12284, 12285, 12286, 12287, 12288, 11125, 10691, 11344,
11287, 11288, 11745, 11755, 11757, 3595, 4343, 4344, 4711, 4715, 4718, 4724, 7380, 9395, 9396, ve
9172 nolu taşınmazların ilgili Köy Tüzel Kişiliğine devir veya tahsis edilip edilmeyeceği hususunda karar
verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Strateji Geliştirme Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 23.011.2015 tarih ve 874 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu,
İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ile Sanayi, Ticaret ve Doğal
Kaynaklar Komisyonunca ortak hazırlanan 20/02/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun
karara bağlanması.
4- İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılan kadastro çalışmaları esnasında İdaremiz adına tescil edilen
taşınmazlardan olan ve 2981 sayılı yasa gereğince tapu tahsis belgesi verilerek arsa bedeli tahsil edilen
İlimiz Küçük Hacılar Köyünde tapunun 1977 nolu parselde kayıtlı 337,00 m²’lik taşınmazın hak sahibi
durumundaki Mehmet ELMAS veya varisleri adına tapu devrinin yapılması hususunda karar verilmesine
dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Strateji Geliştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli
30.01.2015 tarih ve 1192 sayılı teklifi ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan
20/02/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
5- İlimiz Ş.Karaağaç İlçesine bağlı Yassıbel köyü sulamasına ait enerji nakil hattı tellerinin binaların
üzerinden geçtiği ve direklerin yıkılacak derecede eğildiği, bu hususta bir inceleme yapılarak direklerin
değiştirilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi Mehmet COŞKUN tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli önerge ile ilgili olarak Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ile
Sanayi, Ticaret Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca ortak hazırlanan 13/02/2015 tarihli
raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
6- İlimiz Ş.Karaağaç İlçesine bağlı Muratbağı Köyü içme suyunun 5 km. aşağıdan pompa ile
basıldığı, bu nedenle elektrik faturasının yüksek geldiği ve köylünün ödeme zorluğu çektiği, yaylada içme
suyu kaynağının gözlendiği, konunun araştırılarak kaynak suyunun depoya bağlanması hususunda İl
Genel Meclis Üyesi Mehmet COŞKUN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015
tarihli önerge ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonunca
ortak hazırlanan 13/02/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
7- İlimiz Ş.Karaağaç İlçesine bağlı Çavundur köyü içme suyu deposunun yetersiz olduğu, mevcut
deponun su kaçırdığı, bu nedenle köyün ihtiyacı doğrultusunda depo yapılması hususunda İl Genel Meclis
Üyesi Mehmet COŞKUN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli önerge ile
ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan 13/02/2015 tarihli raporun okunarak, gündem
konusunun karara bağlanması.
8- İlimiz Gelendost İlçesine bağlı Yeşilköy köyünün Isparta-Konya yolu güzergâhındaki yerleşim
bölgesinde içme suyu sıkıntısının yaşandığı, yukarıda bulunan yerleşim bölgesinden cazibeli akan suyun
söz konusu yerleşim alanındaki su deposuna bağlanması halinde köyde su sıkıntısının giderileceği, bu
nedenle 3.000 mt. su borusunun temini hususunda İl Genel Meclis Üyesi Necdet SATILMIŞ tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli önerge ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık
Komisyonunca hazırlanan 13/02/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
9- İlimiz Gelendost İlçesine bağlı Yaka köyü içme suyu şebekesinin düzenli olarak çalışmadığı,
şebekenin çok eski olması nedeniyle sık sık patlakların meydana geldiği, bu nedenle köy halkının
mağduriyetinin giderilmesi için içme suyu şebekesinin yenilenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi
Necdet SATILMIŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli önerge ile ilgili
olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunca ortak hazırlanan
13/02/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
10- İlimiz Senirkent İlçesine bağlı Yassıören köyü içme suyu depoları iç sıvalarının döküldüğü ve
mevcut haliyle hijyenik olmadığı, bu nedenle deponun kalebodur veya fayans ile kaplanması hususunda İl
Genel Meclis Üyesi Kadir HEYBELİ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli
önerge ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca ortak hazırlanan
20/02/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
11- İlimiz Senirkent İlçesine bağlı Uluğbey köyü içme suyu deposunun çatlak olduğu, sıvalarının
döküldüğü ve mevcut haliyle hijyenik olmadığı, bu nedenle çatlağın tamir edilerek içinin kalebodur veya
fayans ile kaplanması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Kadir HEYBELİ tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli önerge ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre
ve Sağlık Komisyonunca ortak hazırlanan 20/02/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun
karara bağlanması.
12- İlimiz Aksu İlçesine bağlı Karacahisar Köyünün ortasından derenin geçtiği ve özellikle kış
aylarında dere içerisinden akan suyun debisinin yükselmesi nedeniyle köyün Fındık mahallesindeki
vatandaşların evlerine ve arazilerine ulaşmakta zorluk çektikleri, bu nedenle köyün mağduriyetinin
giderilmesi için Karacahisar Köyü Fındık mahallesine köprü yapılması hususunda İl Genel Meclis
Üyeleri Mehmet YALÇIN ve Mehmet KAYA tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
02.02.2015 tarihli önerge ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonunca ortak hazırlanan 20/02/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara
bağlanması.
13- Kayısı ve elma yetiştiriciliği yönünden en yüksek verimin alındığı İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı
Aşağıkaşıkara köyü ile Arızlı arasındaki yoldan Haziran ve Kasım aylarında günde 15 tır ile meyve
sevkiyatının yapıldığı, ayrıca mermer işletmecilerinin de bu yolu kullandıkları, söz konusu yol bölge
insanı ve tüccarlar için önemli olmakla birlikte ekonomiye de katkısı dikkate alınarak yolun 2015 yılı
asfalt yapım programına alınması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve M. Hakan
YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli önerge ile ilgili olarak
İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan 20/02/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun
karara bağlanması.
14- Isparta-Yalvaç anayolu üzerinde bulunan İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Yağcılar Köyünde trafiğin
çok yoğun olduğu ve ölümlü kazaların meydana geldiği, sürücülere caydırıcı olması için köy anayolu
girişine mobese kamera konulması, hız kesici bariyer ve uyarı ikaz trafik ışıklandırması yapılması
hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve M. Hakan YURTTADUR tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim,
Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan 13/02/2015 tarihli raporun okunarak, gündem
konusunun karara bağlanması.
15- İlimiz merkezinde bulunan Süleyman DEMİREL Eğitim Kompleksi içerisinde yer alan okullar
ve öğrenci pansiyonlarının güvenliği açısından bahçe duvarlarının çevrildiği, aydınlatma lambalarının
mevcut olduğu, ancak kampüse giriş ve çıkış kapılarında güvenlik görevlisinin bulunmaması nedeniyle
kampüse giriş ve çıkışlarda güvenlik zaafı yaşandığı, bu nedenle İlimiz Süleyman DEMİREL Eğitim
Kompleksi içinde bulunan okul ve pansiyonların güvenliğinin sağlanması için giderleri İl Özel İdaresi
bütçesinden sağlanmak üzere 3 adet güvenlik görevlisinin hizmet alımı suretiyle çalıştırılması hususunda
karar verilmesine dair İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Valilik Makamınca havaleli 30.01.2015 tarih ve
1114066 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler
Komisyonunca hazırlanan 13/02/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
16- İlimiz Şarkikaraağaç İlçesi Sarıkaya, Karayaka Köyleri ile Gedikli Köyü ve Gedikli köyüne
bağlı Kumluca Mahallesi ile ilgili olarak hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planlarının 23.03.2012 tarih
ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin 5
ve 7. maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünce
onaylanmak üzere sunulması için uygunluk kararı alınmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin
(İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 26.02.2015 tarih ve 2935 sayılı
teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
17- İlimiz Yalvaç İlçesi Bağkonak Köyü mevcut imar planı sınırları içerisinde park kullanım
alanında bulunan Raziye BALCILI’ya ait tapunun köy içi mevkii 3 pafta 3900 parsel ile mevcut imar
planında konut kullanım alanında bulunan Arife BALCILI’ya ait tapunun L.26.c.01.d.b pafta, 2756 ve
2757 parsellerde imar planı değişikliği ile ilgili olarak Şehir Plancısı Hüseyin YILDIZHAN tarafından
hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına
dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca
havaleli 26.02.2015 tarih ve 2936 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
18- Yaklaşık 500 yıl evvel Eğirdir Gölünün Eğirdir ve Hoyran Gölleri olmak üzere iki ayrı göl, iki
göl arasında suları Hoyran’dan Eğirdire doğru akan büyük ve derin bir ırmak, bu ırmak üzerinde Kemer
Boğazı mevkiinde bir köprünün olduğu, Efes, Sardes ve İran-Suşa şehirlerini birbirine bağlayan ünlü
Kıral yolunun bu köprüden geçtiğinin tarihi kayıtlarda yer aldığı, DSİ tarafından yapılan batımetrik
haritalarda Eğirdir Gölünün Eğirdir ve Hoyran olmak üzere iki büyük çukurdan meydana geldiği, Kemer
boğazında bulunan Bölük ada veya Bülbül adasının Miryokefalon Kalesinin yıkıntılarından hasıl olduğu,
Türk tarihi ve Türk coğrafyası bakımından çok mühim olan bu iddianın resmiyete kavuşturulması için
Kemer Boğazı mevkisinin DSİ tarafından Batımetrik haritasının çıkartılması, nehir, yol, köprü ve kale
gibi delillerin araştırılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Necdet SATILMIŞ ve Fevzi ÖZDEMİR
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.03.2015 tarihli önergenin görüşülerek karara
bağlanması.
19- 1960 yılında tek katlı olarak inşa edilmiş bulunan İlimiz Geledost İlçesi Elma Şekeri
İlkokulunun duvarlarında çatlaklıkların oluştuğu ve okulda aşırı derecede nem kokusunun bulunduğu, bu
nedenle duvarları çatlak, içerisi sıhhi olmayan ve öğrenciler için hayati tehlikesi bulunan okulun yerine
acilen 2015 yılı yatırım programına alınarak yeni bir okul yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi
Necdet SATILMIŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.03.2015 tarihli önergenin
görüşülerek karara bağlanması.
20- İlimiz Ş.Karaağaç İlçesine bağlı Yukarıdinek Köyü içme suyunun yetersiz olduğu ve içme
suyu hattında devamlı patlakların meydana geldiği, ayrıca Fakılar köyü içme suyunu sağlayan şebekenin
yıprandığı ve devamlı patlakların meydana geldiği bu nedenle adı geçen köylerin mağduriyetinin
giderilmesi için içme suyu hatlarının yenilenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin YILDIRIM,
Galip AKYOL ve Mehmet COŞKUN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.03.2015 tarihli
önergenin görüşülerek karara bağlanması.
21- İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Kumdanlı köyü Koca Yokuştan gelen yaklaşık 1900 mt. uzunluğu
bulunan ishale hattının 1978 yılında yapıldığı, ayrıca cazibeli olarak Artırak mevkiinden gelen yaklaşık
650 mt. uzunluğa sahip ishale hattının 1975 yılında yapıldığı ve borularınn asbestli olduğu, bu nedenle
köy halkının sağlıklı su içebilmesi için ishale hatlarının 2015 yılı programına alınarak yapılması
hususunda İl Genel Meclis Üyesi İrfan KORKMAZ ve Mustafa Hakan YURTTADUR tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.03.2015 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
22- İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Bağlarbaşı köyü içme suyu ishale hattının yaklaşık 1.500
metresinin 1985 yılında yapıldığı ve görevini yapmaması nedeniyle mahallelerden birinin yeteri kadar
suyu alamadığı, bu nedenle söz konusu ishale hattının 2015 yılı programına alınarak yapılması hususunda
İl Genel Meclis Üyesi İrfan KORKMAZ ve Mustafa Hakan YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 02.03.2015 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-1 İlimiz Ş.Karaağaç İlçesi Göksöğüt Köyü Pazar Yolu ve Çayırbaşı mevkiinde mülkiyeti
Ahmet GEZGİN’e ait tapunun L26C12C pafta, 9883 parselde kayıtlı 10.182,12 m2 yüzölçümlü taşınmaz
ile mülkiyeti AG Saat Optik Enerji Akaryakıt İnş. Taah. Tur. Oto. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.’ne ait
tapunun 9881 parselinde kayıtlı 1.367,33 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması
planlanan“Akaryakıt LPG Satış Servis İstasyonu, Restorurant ve Konaklama Tesisleri” ile ilgili Şehir
Plancısı Mehmet PALA tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planın onaylanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 27.02.2015 tarih ve 92 sayılı teklifinin görüşülerek karara
bağlanması.
Ek-2 İlimiz Yalvaç İlçesi Yukarı Tırtar Köyünde Mülga Köy Hizmetleri tarafından inşa edilen yer
üstü suyu sulama tesisinin kapalı sisteme dönüştürülmesi için tesisinin mütemmim cüzleri ile birlikte
bedelsiz olarak DSİ 18. Bölge Müdürlüğüne devredilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin
(Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 03.03.2015 tarih ve 2475 sayılı
teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
23- 2015 yılı Nisan ayı toplantı tarih ve saatinin tespiti.
Ali BOLAT
İl Genel Meclis Başkanı
Download

Detayı Gör - Isparta İl Özel İdaresi