T.C
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 21/01/2015
: Çarşamba
: 10.00
: I.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında
Bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 21.01.2015 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
1- Yoklama ve Açılış.
2- İlimizde bulunan 203 köyde kilit parke taşı ile meydan ve yol düzenleme yatırım
hizmetlerinde kullanılmak üzere İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce 10.000.000,00 TL. ödeneğe
ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle ilimiz köylerinde gerçekleştirilmesi planlanan kilit parke taşı ile meydan
ve yol düzenleme yatırım hizmetlerinde sarf edilmek üzere, İller Bankası A.Ş.’den ilgili mevzuatı
çerçevesinde, 10.000.000,00 TL. kredi kullanılması hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliğinin (Strateji Geliştirme Müdürlüğü) Valilik Makamınca havaleli 16.01.2015 tarih ve
036 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
3- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, tapunun 28/A pafta, 702 ada, 746 parselde kayıtlı
11.795,00 m² taşınmaz üzerinde bulunan ve İl Encümeninin 10.01.2005 tarih ve 009 sayılı kararları
gereğince Uludağ Petrol ve Dinlenme Tesisleri Tic. San. Ltd. Şti.’ne 10 yıl süre ile işletilmek üzere
kiraya verilmiş bulunan ve kira süresi (13.02.2015 tarihinde) bitiminde idarece teslim alınacak olan
bodrum+zemin kattan ibaret Süleyman DEMİREL Kongre ve Sergi Sarayının ilgili mevzuatlar
çerçevesinde kiraya verilmesi hususunun karara bağlanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin
(Strateji Geliştirme Müdürlüğü) Valilik Makamınca havaleli 16.01.2015 tarih ve 037 sayılı teklifinin
görüşülerek karara bağlanması.
4- Kapanış
Ali BOLAT
İl Genel Meclis Başkanı
Download

Detayı Gör - Isparta İl Özel İdaresi