T.C
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 05/02/2015
: Perşembe
: 14.00
: IV.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında Bulunan
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI ŞUBAT AYI
TOPLANTISI IV. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
1-Yoklama ve Açılış.
2- İlimiz Ş.Karaağaç İlçesine bağlı Muratbağı Köyü içme suyunun 5 km. aşağıdan pompa ile
basıldığı, bu nedenle elektrik faturasının yüksek geldiği ve köylünün ödeme zorluğu çektiği, yaylada
içme suyu kaynağının gözlendiği, konunun araştırılarak kaynak suyunun depoya bağlanması hususunda
İl Genel Meclis Üyesi Mehmet COŞKUN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015
tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
3- İlimiz Ş.Karaağaç İlçesine bağlı Çavundur köyü içme suyu deposunun yetersiz olduğu,
mevcut deponun su kaçırdığı, bu nedenle köyün ihtiyacı doğrultusunda depo yapılması hususunda İl
Genel Meclis Üyesi Mehmet COŞKUN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015
tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
4- İlimiz Gelendost İlçesine bağlı Yeşilköy köyünün Isparta-Konya yolu güzergahındaki
yerleşim bölgesinde içme suyu sıkıntısının yaşandığı, yukarıda bulunan yerleşim bölgesinden cazibeli
akan suyun söz konusu yerleşim alanındaki su deposuna bağlanması halinde köyde su sıkıntısının
giderileceği, bu nedenle 3.000 mt. su borusunun temini hususunda İl Genel Meclis Üyesi Necdet
SATILMIŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli önergenin görüşülerek
karara bağlanması.
5- İlimiz Gelendost İlçesine bağlı Yaka köyü içme suyu şebekesinin düzenli olarak çalışmadığı,
şebekenin çok eski olması nedeniyle sık sık patlakların meydana geldiği, bu nedenle köy halkının
mağduriyetinin giderilmesi için içme suyu şebekesinin yenilenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi
Necdet SATILMIŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli önergenin
görüşülerek karara bağlanması.
6- İlimiz Senirkent İlçesine bağlı Yassıören köyü içme suyu depoları iç sıvalarının döküldüğü ve
mevcut haliyle hijyenik olmadığı, bu nedenle deponun kalebodur veya fayans ile kaplanması hususunda
İl Genel Meclis Üyesi Kadir HEYBELİ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015
tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
7- İlimiz Senirkent İlçesine bağlı Uluğbey köyü içme suyu deposunun çatlak olduğu, sıvalarının
döküldüğü ve mevcut haliyle hijyenik olmadığı, bu nedenle çatlağın tamir edilerek içinin kalebodur veya
fayans ile kaplanması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Kadir HEYBELİ tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
8- İlimiz Aksu İlçesine bağlı Karacahisar Köyünün ortasından derenin geçtiği ve özellikle kış
aylarında dere içerisinden akan suyun debisinin yükselmesi nedeniyle köyün Fındık mahallesindeki
vatandaşların evlerine ve arazilerine ulaşmakta zorluk çektikleri, bu nedenle köyün mağduriyetinin
giderilmesi için Karacahisar Köyü Fındık mahallesine köprü yapılması hususunda İl Genel Meclis
Üyeleri Mehmet YALÇIN ve Mehmet KAYA tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
02.02.2015 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
9- Kayısı ve elma yetiştiriciliği yönünden en yüksek verimin alındığı İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı
Aşağıkaşıkara köyü ile Arızlı arasındaki yoldan Haziran ve Kasım aylarında günde 15 tır ile meyve
sevkiyatının yapıldığı, ayrıca mermer işletmecilerinin de bu yolu kullandıkları, söz konusu yol bölge
insanı ve tüccarlar için önemli olmakla birlikte ekonomiye de katkısı dikkate alınarak yolun 2015 yılı
asfalt yapım programına alınması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve M.Hakan
YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli önergenin
görüşülerek karara bağlanması.
10- İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Aşağıkaşıkara Köyü içme suyunun %80’inin su deresi
mevkiindeki kaynaktan karşılandığı, ancak söz konusu mevkide yapılan gölet çalışmaları nedeniyle
köyün içme suyunun kesildiği, köy ihtiyacının Kocapınar mevkiinden gelen ve köyün su ihtiyacının
%20’lik bölümünü karşılayan su ile idare edilmeye çalışıldığı, ancak köyün mağdur olduğu, bu nedenle
Cevizlikaya mevkiindeki cazibeli suyun 2015 yılı içerisinde ivedilikle köye getirilmesi hususunda İl
Genel Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve M.Hakan YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
11- Isparta-Yalvaç anayolu üzerinde bulunan İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Yağcılar Köyünde
trafiğin çok yoğun olduğu ve ölümlü kazaların meydana geldiği, sürücülere caydırıcı olması için köy
anayolu girişine mobese kamera konulması, hız kesici bariyer ve uyarı ikaz trafik ışıklandırması
yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve M.Hakan YURTTADUR tarafından
İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.02.2015 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
12 İlimiz merkezinde bulunan Süleyman DEMİREL Eğitim Kompleksi içerisinde yer alan okullar
ve öğrenci pansiyonlarının güvenliği açısından bahçe duvarlarının çevrildiği, aydınlatma lambalarının
mevcut olduğu, ancak kampüse giriş ve çıkış kapılarında güvenlik görevlisinin bulunmaması nedeniyle
kampüse giriş ve çıkışlarda güvenlik zaafı yaşandığı, bu nedenle İlimiz Süleyman DEMİREL Eğitim
Kompleksi içinde bulunan okul ve pansiyonların güvenliğinin sağlanması için giderleri İl Özel İdaresi
bütçesinden sağlanmak üzere 3 adet güvenlik görevlisinin hizmet alımı suretiyle çalıştırılması hususunda
karar verilmesine dair İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Valilik Makamınca havaleli 30.01.2015 tarih ve
1114066 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-1 İlimiz Gelendost İlçesi, Bağıllı Belediyesi’ne ait iken, 6360 sayılı yasa gereğince İl Özel
İdaresi mülkiyetine devredilen 111 pafta, 108 ada, 2 parselde kayıtlı 4.301,00 m2’lik arsa niteliğindeki
taşınmaz üzerinde Akaryakıt İstasyonu ve Belediye Hizmet Binasının bulunduğu, Akaryakıt İstasyonu
pompa binalarının mevcut imar planı dışına taşmakta olduğu, bu nedenle bu alanda kadastro sınırları
dikkate alınarak ilgili düzenlemelerin yapılması ve “LPG” ibaresinin eklenerek “Akaryakıt ve LPG Satış
İstasyonu” olarak düzenlenmesi hususunda idaremiz Şehir Plancısı Muazzez ÖZTÜRK tarafından
hazırlanan 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatının onaylanmasına dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 04/02/2015
tarih ve 1342 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
Ek- 2 İlimiz Yalvaç İlçesi Gökçeali Köyü Kırmızı Harman mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Ali
GÜLBUDAK’a ait tapunun 1 pafta 614 parselde kayıtlı 174.702,15 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı
taşınmaz üzerine “Kırsal Kalkınmayı Destekleme” kapsamında yapılması planlanan “Tarımsal Amaçlı
Soğuk Hava Deposu Tesisi” ile ilgili olarak Şehir Plancısı Hüseyin YILDIZHAN tarafından hazırlanan
1/5.000 Ölçekli Nazım ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına dair İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli
04/02/2015 tarih ve 1343 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-3 İlimiz Gelendost İlçesi, Yaka Köyü Karacayer Mevkiinde mülkiyeti Mevlüt İNANICI’ ya ait
tapunun L25-c-20-b-3-b, L25-c-20-b-3-c pafta, 7949 parselde kayıtlı 9663.64 m2 yüzölçümlü tarla
vasıflı taşınmaz üzerine “Kırsal Kalkınmayı Destekleme” kapsamında yapılması planlanan “Tarımsal
Amaçlı Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi” ile ilgili olarak Şehir Plancısı Mehmet PALA
tarafından hazırlanan 1/5.000 Ölçekli Nazım ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planının
onaylanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün)
Valilik Makamınca havaleli 04/02/2015 tarih ve 1346 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
13- 2015 yılı Mart ayı toplantı tarih ve saatinin tespiti.
Ali BOLAT
İl Genel Meclis Başkanı
Download

Detayı Gör - Isparta İl Özel İdaresi