T.C
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 09/04/2015
: Perşembe
: 14.00
: IV.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında
Bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI NİSAN AYI
TOPLANTISI IV. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
1- Yoklama ve Açılış.
2- İlimiz Ş.Karaağaç İlçesine bağlı Yukarıdinek Köyü içme suyunun yetersiz olduğu ve içme
suyu hattında devamlı patlakların meydana geldiği, ayrıca Fakılar köyü içme suyunu sağlayan
şebekenin yıprandığı ve devamlı patlakların meydana geldiği, bu nedenle adı geçen köylerin
mağduriyetinin giderilmesi için içme suyu hatlarının yenilenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi
Hüseyin YILDIRIM, Galip AKYOL ve Mehmet COŞKUN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına
sunulan 02.03.2015 tarihli önerge ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan
13/03/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
3- İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Kumdanlı köyü Koca Yokuştan gelen yaklaşık 1900 mt.
uzunluğu bulunan ishale hattının 1978 yılında yapıldığı, ayrıca cazibeli olarak Artırak mevkiinden
gelen yaklaşık 650 mt. uzunluğa sahip ishale hattının 1975 yılında yapıldığı ve borularınn asbestli
olduğu, bu nedenle köy halkının sağlıklı su içebilmesi için ishale hatlarının 2015 yılı programına
alınarak yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi İrfan KORKMAZ ve Mustafa Hakan
YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.03.2015 tarihli önerge ile ilgili
olarak Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan 13/03/2015 tarihli raporun okunarak, gündem
konusunun karara bağlanması.
4- İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Bağlarbaşı köyü içme suyu ishale hattının yaklaşık 1.500
metresinin 1985 yılında yapıldığı ve görevini yapmaması nedeniyle mahallelerden birinin yeteri
kadar suyu alamadığı, bu nedenle söz konusu ishale hattının 2015 yılı programına alınarak yapılması
hususunda İl Genel Meclis Üyesi İrfan KORKMAZ ve Mustafa Hakan YURTTADUR tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.03.2015 tarihli önerge ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık
Komisyonunca hazırlanan 13/03/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
5- İlimiz Ş.Karaağaç İlçesi Göksöğüt Köyü Pazar Yolu ve Çayırbaşı mevkiinde mülkiyeti
Ahmet GEZGİN’e ait tapunun L26C12C pafta, 9883 parselde kayıtlı 10.182,12 m2 yüzölçümlü
taşınmaz ile mülkiyeti AG Saat Optik Enerji Akaryakıt İnş. Taah. Tur. Oto. Gıda İth. İhr. San. ve Tic.
A.Ş.’ne ait tapunun 9881 parselinde kayıtlı 1.367,33 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması
planlanan “Akaryakıt, LPG Satış Servis İstasyonu, Restaurant ve Konaklama Tesisleri” ile ilgili Şehir
Plancısı Mehmet PALA tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planının onaylanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 27.02.2015 tarih ve 92 sayılı teklifi ile ilgili olarak İmar
ve Bayındırlık Komisyonu ile Sanayi Ticaret Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca
ortak hazırlanan 20/03/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
6- İlimiz Yalvaç İlçesi Yukarı Tırtar Köyünde Mülga Köy Hizmetleri tarafından inşa edilen yer
üstü suyu sulama tesisinin kapalı sisteme dönüştürülmesi için tesisin mütemmim cüzleri ile birlikte
bedelsiz olarak DSİ 18. Bölge Müdürlüğüne devredilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin
(Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 03.03.2015 tarih ve 2475 sayılı
teklifi ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunca
ortak hazırlanan 20/03/2015 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
7- İlimize bağlı Gelendost İlçesi ve köylerinde 28 Mart 2015 tarihinde yağan yoğun yağmurlar
nedeniyle Gelendost İlçesi Fatlın Ovası ve çevresi, Madenli, Bağıllı, Avşar, Köke ve Yenice
köylerimizin arazi ve elma bahçelerinin tamamen sular altında kaldığı, sele maruz kalan bu
bölgelerde ağaçlar bilhassa elma ağaçlarının kökünden söküldüğü, ayrıca yolların çok büyük zarar
gördüğü, şu anda elma müstahsili çiftçilerin bahçelerine giremediği, bu nedenle suların çekilmesine
müteakiben en kısa sürede öncelikli arazi yollarının onarılarak ulaşıma açılması, diğer zarar gören
yerlerinde tespit edilerek bölgede sele ve su baskınlarına maruz kalan vatandaşımızın mağduriyetinin
acilen giderilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi Necdet SATILMIŞ tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 06.04.2015 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
8- İlimize bağlı Gelendost ilçesi Yenice Köyü köy meydanında biriken suyun tahliyesi DSİ
tarafından mevcut kanala açık kanal açılmak suretiyle sağlanmakta olup, ancak açılan 500 mt.
uzunluğa sahip açık kanalın evler ve okulun yanından geçmesi nedeniyle ve içinin devamlı su dolu
olmasından dolayı tehlike yarattığı, bu nedenle tehlikenin önlenmesi için açık olan kanal içine boru
döşenip üzerinin kapatılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Necdet SATILMIŞ tarafından İl
Genel meclis Başkanlığına sunulan 06.04.2015 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
9- İlimiz Gelendost İlçesine bağlı Köke köyünün düğün salonunun bulunmadığı, bilhassa kışın
daha çok sıkıntı çekildiği, bu nedenle Köke köyünde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin
giderilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi Necdet SATILMIŞ tarafından İl Genel meclis
Başkanlığına sunulan 06.04.2015 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
10- İlimize bağlı Gelendost ilçesi Esinyurt köyünde köy konağı ve kahvehanenin bulunmadığı,
bu nedenle Esinyurt köyüne köy konağı yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Necdet
SATILMIŞ tarafından İl Genel meclis Başkanlığına sunulan 06.04.2015 tarihli önergenin görüşülerek
karara bağlanması.
11- İlimiz Yalvaç ilçesi Çamharman Köyü içme suyu şebekesinin 1980 yılında yapıldığı,
şebekede sürekli patlakların ve tıkanıklıkların oluştuğu ve ayrıca su kaçaklarının meydana gelmesi
nedeniyle köy halkının mağduriyet yaşadığı, bu nedenle İlimiz Yalvaç ilçesi Çamharman köyü içme
suyu şebekesinin yenilenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Hakan YUTTADUR ve
İrfan KORKMAZ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 06.04.2015 tarihli önergenin
görüşülerek karara bağlanması.
12- 1200 nüfusa sahip olan İlimiz Yalvaç İlçesi Özbayat Köyüne ülkemizin farklı şehirlerinde
ve yurt dışında yaşayan köylülerimizin de gelmesiyle yaz aylarında nüfusunun 4000’i bulduğu,
özellikle yaz aylarında düğünlerin çokluğundan dolayı kültürümüz olan hamursuzu kara fırında
pişirme zorunluluğunun olduğu, bu nedenle İlimiz Yalvaç İlçesi Özbayat köyüne fırın yapılması
hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Hakan YUTTADUR ve İrfan KORKMAZ tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 06.04.2015 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
13- İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Körküler köyünde Körküler Kültür ve Dayanışma Derneği’ne
ait Cem evinin 1983 yılında yapıldığı ve binada fiziki açıdan bazı sıkıntıların yaşandığı, özellikle kış
aylarında kar ve yağmur yağışları nedeniyle çatıdan içeriye sürekli yağış aldığı ve dolayısıyla
zeminde bulunan laminat ve halıların zarar gördüğü, bu nedenle binada gerekli bakım-onarımın
yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Hakan YUTTADUR ve İrfan KORKMAZ
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 06.04.2015 tarihli önergenin görüşülerek karara
bağlanması.
14-İlimiz Aksu İlçesi sınırları içerisinde bulunan Zindan Mağarasına ulaşımı sağlayan yaklaşık
4 km. yolun daha önce İlimiz Özel İdaresince kilit parke taşı ile kaplandığı, Zindan Mağarasından
Başpınar piknik alanına kadar olan yaklaşık 4 km’lik yolun ise çok kötü ve bozuk olduğu, söz konusu
piknik alanında uygulanması planlanan projeye BAKA tarafından sağlanan 300.000,00 TL. ödenekle
Kaymakamlıkça altyapı ve üst yapı çalışmalarına başlandığı, turizm sezonunun da önümüzdeki
günlerde açılacak olması nedeniyle söz konusu alana misafirlerin daha rahat ulaşabilmeleri için
Zindan Mağarasından Başpınar piknik alanına kadar olan yaklaşık 4 km. yolun kilit parke taşı ile
kaplanması veya kumlanması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet KAYA ve Mehmet
YALÇIN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 06.04.2015 tarihli önergenin görüşülerek
karara bağlanması.
15- İlimiz Aksu İlçesine bağlı Yakaafşar Köyünün bölgede bulunan 8 köyün merkezi
konumunda bulunduğu, İl Merkezine uzak olan bölgede yapılan düğün ve diğer özel etkinliklerde
(mevlit, sünnet, toplantılar, okul faaliyetleri vb.) sıkıntıların yaşandığı, Yakaafşar Köyünün diğer
köylere nazaran merkezi konumda olmasından dolayı çevre köyler de yaşanan sıkıntıların
giderilmesinde katkı sağlayacağı, bu nedenle köyde bulunan eski belediye binasının İmar ve
Bayındırlık Komisyonu tarafından yerinde incelenerek, yukarda belirtilen etkinliklerin yapılabileceği
konuma getirilmesi ve atıl durumda bulunan binanın köy halkı ve çevre köylerimizin hizmetine
sunulması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet KAYA ve Mehmet YALÇIN tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 06.04.2015 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
16- İlimiz Çünür Yolu güzergahında ana yola çıkan servis yollarının fazla olduğu ve tehlike arz
ettiği, çevre yolu olarak adlandırılan Kolçelik kavşağından Migros istikametine doğru da, benzer
durumların olduğu ve düzenlenmesi hususunda girişimlerde bulunulduğu, Çünür kavşağına
gelinirken araçların süratli gittiği, özellikle benzinlik ve kavşak arası alanda evler, okul vb. yerleşim
birimlerinin çokluğundan ötürü karşıya geçişlerin kontrolsüz ve tehlikeli olması nedeniyle can
kayıplarının yaşandığı trafik kazalarının meydana geldiği, bu nedenle mal ve can kaybına sebep olan
kazaların meydana geldiği söz konusu güzergahlarda gerekli çalışmaların yapılması hususunda İl
Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 06.04.2015
tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
17- Mülkiyeti Mehmet Gökhan BÜLBÜL’e ait olup, İlimiz Gelendost İlçesi Afşar Köyünde
tapunun 18 pafta, 1984 parselde kayıtlı 1.440,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması
planlanan“Meyve Kurutma Tesisi” ile ilgili olarak Şehir Plancısı Mehmet PALA tarafından
hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planın onaylanmasına dair İl
Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca
havaleli 06.04.2015 tarih ve 4047sayılı teklifinin görüşülerek, karara bağlanması.
18- 2015 yılı Mayıs ayı toplantı tarih ve saatinin tespiti.
Ali BOLAT
İl Genel Meclisi Başkanı
Download

Detayı Gör - Isparta İl Özel İdaresi