T.C
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 16/02/2015
: Pazartesi
: 14.00
: I.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında
Bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 16.02.2015 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
1- Yoklama ve Açılış.
2- İlimiz Özel İdaresince 16.01.2015 tarih ve 484 sayılı yazı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait
olup, İlimiz Çünür Mahallesinde tapunun 63-64 pafta, 5379 parselde kayıtlı olan ve Isparta Belediyesi
İmar Planı sınırları içerisinde bulunan 100.179,60 m2’ alanlı, E=1.00, Hmax=Serbet yapılaşma
koşullarına sahip taşınmaz üzerine Süleyman Demirel Üniversitesinde okuyan öğrenci sayısının her
geçen gün artmakta olduğu ve barınma sıkıntısının yaşandığı da göz önünde bulundurularak Yüksek
Öğrenim Yurdu yapımı amacıyla “Turizm Tesisi Alanı” vasfından “Sosyal Tesis Alanı” vasfına
dönüştürülmesi, ayrıca E=2.00 ve Hmax= Serbest yapılaşma koşulları ile düzenlenmesinin Isparta
Belediye Başkanlığından talep edildiği, ancak Isparta Belediye Meclisi tarafından talebin reddine karar
verilmiş olduğu bu nedenle, 70.000 öğrencinin öğrenim gördüğü ve her geçen gün öğrenci sayısında
artışın olduğu İlimiz Süleyman Demirel Üniversitesinde okuyan öğrencilerin Yurt-Kur’a müracaat
ettikleri ancak yedek statüde bekletildiği hususları da göz önünde bulundurularak 5.000 kişilik Yüksek
Öğrenim Yurdu yapımı amacıyla Isparta Belediyesi İmar Planı sınırları içerisinde bulunan 100.179,60
m2’ alanlı, E=1.00,Hmax=Serbest yapılaşma koşullarına sahip “Turizm Tesisi Alanı” vasıflı arsanın
29.06.2011 tarih ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ç) ve (h) maddelerine
göre kamu yararı da gözetilerek “Sosyal Tesis Alanı” vasfına dönüştürülmesi, ayrıca E=2 ve
Hmax=Serbest yapılaşma koşulları ile imar planı tadilatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal
Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasına karar verilmesi.
3- İlimiz Gelendost İlçesi, Bağıllı Belediyesi’ne ait iken, 6360 sayılı yasa gereğince İl Özel İdaresi
mülkiyetine devredilen 111 pafta, 108 ada, 2 parselde kayıtlı 4.301,00 m2’lik arsa niteliğindeki taşınmaz
üzerinde Akaryakıt İstasyonu ve Belediye Hizmet Binasının bulunduğu, Akaryakıt İstasyonu pompa
binalarının mevcut imar planı dışına taşmakta olduğu, bu nedenle bu alanda kadastro sınırları dikkate
alınarak ilgili düzenlemelerin yapılması ve “LPG” ibaresinin eklenerek “Akaryakıt ve LPG Satış
İstasyonu” olarak düzenlenmesi hususunda idaremiz Şehir Plancısı Muazzez ÖZTÜRK tarafından
hazırlanan 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatının onaylanmasına dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 04/02/2015
tarih ve 1342 sayılı teklifi ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan 16/02/2015
tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
4- Kapanış
Ali BOLAT
İl Genel Meclis Başkanı
Download

Detayı Gör - Isparta İl Özel İdaresi