T.C. KOCAELİ 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
(2014/72 TLMT.)
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Kocaeli İl, İzmit İlçesi Deretepe köyü, 166 Ada, 1 Parsel, 23.214,00 m2 B-3/2/ BAĞIMSIZ BÖLÜM 14), 6/1274 ARSA
PAYLI MESKEN: Hissesi tam. Taşınmaz Kocaeli ili, İzmit ilçesi Tepeköy mahallesi Tepeköy toki konutları Egemenlik caddesi şanlı sok no 7’de 2.
katta 14 bağımsız bölüm nolu meskendir. Ulaşmak için İzmit şehir merkezinden D: 100 kara yolu üzerinden Adapazarı yönüne gidilir. Kandıra
sapağından sol tarafından kandıra yönüne doğru devam edilir. Yaklaşık 3 km gidildikten sonra sol tarafa dönülür ve kurtuluş bulvarı üzerinden
rampa yukarı çıkılır cve ileride sol tarafta, civarında tepeköy toki konutları olarak anılan sitede 166. Ada da B 3 blok'a ulaşılır. Ulaşım sorunu
yoktur, civarında gündoğdu kalıcı konutları, benzer binalar, Gündoğdu 2 Gazi ilköğretim okulu, Tepeköy cami Tepeköy mezarlığı Gölkay ve boş
arsalar bulunmaktadır. İzmit belediyesi sınırları içerisinde yer alan taşınmaz, belediyenin sağladığı imkanlardan faydalanmaktadır. Bölge konut
ağırlıklı gelişmiş olup, yapılaşma oranı %85-95'dir.
ANAGAYRİMENKUL VE BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ: Binanın dış kapısı demir doğrama merdivenler mermer kaplıdır. Korkuluklar demir
doğramadır. Dış cephesi boyalıdır. Isınma doğalgaz kombilidir. Binalar yaklaşık 8 yıllıktır. Çevre düzenlemesi yapılmış olup, açık otopark alanı
vardır. B 3 blok 2 normal kat, 14 bağımsız bölüm numaralı mesken; antre, salon, mutfak, 2 oda, banyo+ vc, vc ve bir balkondan oluşmaktadır. Alanı
brüt 62 m2, net alanı 55 m2’dir. Yerler; salon ve odalarda laminant parkedir, ıslak hacimler seramik kaplıdır, duvarlar; salon ve odalarda plastik
boyalıdır, ıslak hacimlerde seramik kaplıdır. Pencereler PVC doğramadır, kapılar ahşap panel kapıdır, dış kapı ahşaptır, mutfak dolapları mdf,
tezgahı mermerdir. Isınma doğalgaz kombilidir.
İMAR DURUMU: İzmit belediyesi imar müdürlüğünden 21/02/2014 tarih, 2426 sayılı imar durumu yazısına göre: 13/03/2009/ 127 tarih sayı ile
onaylı 1/1000 ölçekli bekirpaşa revizyon uygulama imar planı kapsamında konut alanı olup, ayrık yapı nizamında E= 0,70’dir. Ada boyunca tüm
yönlerden 10'ar m çekme mesafeli olduğu bilgisi alınmıştır. (08.09.2006 tarih onaylı mimarı proje)
Taşınmazın Adresi: Tepeköy mah. Tepeköy toki konutları Egemenlik cad. Şanlı Sok. Blok No: 7 Kat: 2, D: 14 İzmit Kocaeli
Kıymeti: 65.000,00 TL (%1 KDV alıcıya aittir.)
1. Satış Günü: 23/12/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü: 20/01/2015 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri: Karabaş mah. Hafızbinbaşı cad. Kocaeli adliyesi kat 1, 3 icra müdürlüğü İzmit/ Kocaeli
2 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Kocaeli İl, İzmit İlçe, Kozluk Mah. 3218 Ada, 12 Parsel, 949,00 m2, B/ZEMİN//(BAĞIMSIZ BÖLÜM 1) 1/28 arsa
paylı, MESKEN, hissesi tam.
Taşınmaza ulaşmak için İzmit şehir merkezinden Ordu evi yönüne gidilir. Orduevi geçildikten sonra yaklaşık 150 m devam edilir ve sağ tarafa
taşınmazın bulunduğu binaya ulaşılır. Civarında, orduevi cami, okul, benzer binalar yeralmaktadır. İzmit belediyesi sınırları içerisinde kalmakta
olup, her çeşit belediye hizmetinden yararlanılmaktadır, ulaşım sorunu yoktur.
ANAGAYRİMENKUL BAĞIMSIZ ÖZELLİKLERİ
Taşınmaz bulunduğu bina projesine göre bodrum, zemin, 6 normal kattan oluşmaktadır. Bina iki girişlidir. A ve B bloktan oluşmaktadır.
Bodrum katta bina girişleri, sığınak alanları, depo alanları, zemin ve 6 normal katta her girişte ve her katta 2'şer adet mesken olmak üzere A blokta
14 adet, B blokta 14 adet bağ.böl. olmak üzere toplam 28 adet bağ.böl. vardır. Dış cephesi plastik boyadır, giriş kapısı demir doğramadır. Bina
onarım ve güçlendirme görmüştür. Bina yaklaşık 47 yıllıktır. Isınma merkezi sistemdir. Taşınmaz B blok zemin katta bir bağımsız böl. numaralı
mesken olup antre, salon, mutfak, iki oda, hol, banyo,+ 2 vc’den oluşmaktadır, brüt alanı yaklaşık 90 m2 net alanı 78 m2’dir. Yerler; salon ve
odalarda laminant parke, ıslak hacimlerde seramik kaplı, duvarlar; salon ve odalarda plastik boyalıdır. Islak hacimlerde seramiktir. Pencereler
PVC'dir. İç kapılar ahşap doğrama kapıdır, dış kapı çeliktir. Isınma merkezi sistemdir.
İMAR DURUMU: İzmit Belediyesi imar müdürlüğünden alınan 21/02/2014 tarih, 2426 sayılı imar durumu yazısına göre; 16/02/2007/ 92 tarih
sayı ile onaylı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında ticaret alanı olup, ayrık yapı nizamında, 5 kat TAKS, 0,40, KAKS, 2,00 ön bahçe
çekme mesafesi 5 m, komşu parsel çekme mesafesi 3 m olmak şartı ve parsel üzerinde sui sale hattı geçtiğinden, yeni inşaat yapıldığı takdirde
isudan görüş alınacaktır. 15/06/1972 tarih onaylı kat irtifaklı mimarı projesi, onarımı güçlendirme ruhsatı: 04/08/2000 tarih 122 sayılı onarım ve
güçlendirme yapı kullanma izin belgesi: 21/11/2000 tarih, 1/23 sayılıdır.
Taşınmazın posta adresi: Kozluk Mah. İstanbul Karayolu Cad. Bulvar apt, no 50/b Kat Zemin no: 1 İZMİT
Kıymeti: 75.000,00 TL (%1 KDV alıcıya aittir.)
1. Satış Günü: 23/12/2014 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü: 20/01/2015 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri: Karabaş mah. hafızbinbaşı cad. Kocaeli adliyesi 1 kat 3. icra müdürlüğü İzmit/KOCAELİ
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Bu satış ilanı ilgililere tebliğe çıkarılmış olup; İİK. 127. maddesi gereği bu satış ilanının tebliğ edilemeyen ve adresi bilinmeyenler için tebliğ
yerine geçeceği,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/72 Tlmt.
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23/10/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(Bas›n: 68513- www.bik.gov.tr)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/1709 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Keşif günü dairenin boş olduğu tespit edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede; dairenin dublex tarzda inşaa edilmiş olduğu, plan
itibariyle alt katta giriş holü, koridor, salon, mutfak, iki yatak odası, tuvalet+banyo, ebeveyn banyosu ve balkon, içerden bağlantılı ve granit kaplı
merdivenle çıkılan üst katta ise; koridor, salon ve salonda mutfak nişi, 1 oda, tuvalet +banyo ve teras balkonundan ibaret olduğu tespit
edilmiştir. Alt ve üst katlar arasında içerden bağlantılı olmasına rağmen dışardan da iki ayrı girişe sahiptir. Daire giriş kapıları mobilya çelik kapı,
oda kapıları mobilya kapı, zeminler laminant parke, giriş holü, mutfak, ıslak alanlar seramik, duvarlar saten boya, kısmen kağıt kaplama
tavanlar kartonpiyer giriş holü salon ve odalarda spotlu asma tavan, pencerelerin pvc olduğu belirlenmiştir. Dairede ankastre ürünler, demirbaş
olarak kullanıma hazırdır. Bina girişinde galeri boşluğu ve binada çift asansör mevcuttur. Ortak alanlar granit seramik, merdivenler granit
mermer ve kromaj korkulukludur. Dairede doğalgaz ve kombi kullanılmaktadır. Bina kaliteli malzeme ve işçilik sarfı ile imal edilmiş olup kapalı
otopark mevcuttur. Kıymet takdirine konu taşınmaz ilçe merkezine yakın mesafede olup alışveriş noktalarına, çarşı pazara, toplu taşım araç
duraklarına yürüme mesafesindedir. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş, hızlı gelişim gösteren bir bölgede yer almaktadır. Belediye
hizmetlerinden yararlanmaktadır. E-5 karayolu ve TEM oto yoluna çıkış imkanına sahiptir. İnşaat aşamasındadır. Bölgede faaliyet gösteren çok
sayıda alış veriş merkezlerinin servis araçları ile hizmet vermektedir.
Adresi: İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, 1618 Ada No, 20 Parsel No, Gürpınar Mahalle/Mevkii, 33 Bağımsız Bölüm, Adnan Kahveci Mah. Yavuz
Sultan Selim Bulv. Bağlantılı İnci Konak 2 Kapı No:5 7 Kat 33 nolu bağımsız bölüm
Yüzölçümü: 145 m2
Arsa Payı: 50/1000
İmar Durumu: Beylikdüzü Belediye Başkanlığında yapılan incelemeye göre Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mah. Gürpınar 3. Etap uygulama
imar planında ayrık nizam konut alanı olarak planlandığı belirlenmiştir.
Kıymeti: 450.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü: 09/12/2014 günü 15:45 - 15:50 arası
2. Satış Günü: 06/01/2015 günü 15:45 - 15:50 arası
Satış Yeri: Büyükçekmece Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü Ek Binası Mimarsinan-Büyükçekmece/İST.
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1709 Tlmt.
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/10/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 68512- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

68513-68512