2015-2016 ERASMUS
ORYANTASYON EĞİTİM
TOPLANTISI
Doç. Dr. İsmail AKTAR
Erasmus+ Kurum Koordinatörü
26 Mart 2015
İstatistikler-1
BÖLÜM
İkili anlaşma sayısı
başvuru sayısı
Asil Kontenjan sayısı
Başarı Puan Aralığı
Enerji
3
17
2
86,11-67,28
Polimer
3
5
2
85,65-64,11
Bilgisayar
3
20
2
88,05-63,31
İşletme
26
61
17
93,45-74,38
Ulus. İlişk
11
115
11
92,86-83,08
Çeko
8
21
4
74,76-64,3
Sosyal H.
2
14
1
76,76-63,95
Hukuk
2
9
1
87,83-71,51
iktisat
9
15
5
88,01-82,55
UTF
27
30
6
73,23-70,51
SBE
12
9
6
92,76-72,61
İstatistikler-2
Bölüm/Fakülte
asil
yedek /hibesiz
değerlendirme dışı
toplam
bilgisayar
2
11
7
20
enerji
2
5
10
17
polimer
2
2
1
5
hukuk
1
4
4
9
çeko
3
0
18
21
iktisat
2
0
13
15
işletme
17
29
15
61
sos hizm
1
6
7
14
Uİ
11
92
12
115
UTF
3
0
27
30
SBE
6
2
1
9
50
151
114
315
Sıralı Liste Nedir?
Adı
Asil Yedek
Dönem
Gideceği
Üniversite
Dil Puan
GNO Puan
Öğrenim
Puanı
Ali
Asil
Bahar
Uniwersytet
Kardyna£A
Stefana
Wyszyñskiego
W Warszawie
100
85,53
92,765
Korhan
Yedek 1
72,5
75,03
73,765
47,5
91,36
69,43
DEĞERLENDİRME DIŞI
Elif
Dil puanı
yetersiz
değerlendirme
dışı
OLS
(Online Language Support)



AB Komisyonunun hareketlilik öncesi ve
sonrası lisan gelişimini ölçme testi
• Gitmeden önce email hesabınıza link ve
şifre gelecek.
• On line sınav ve sonucu çıkacak
• Döndükten sonra bir kere daha alacaksınız
OLS alınan düşük puan şimdilik
hareketliliğe engel değil
B2 belgesi istendiği halde temin edemeyen,
kabul alamadığı için Erasmustan
yararlanamaz
Kontenjan

Bölüm kontenjanı dolmadı, ne
olacak?
• Kontenjan şartları sağlayanlardan azami
gidebilecek miktarı gösterir

Programlara göre (İngilizce Türkçe
ayrımı) kontenjan ayrılamaz mı?
• UA sadece bölüm bazında kontenjan
ayrılabilir
Dönemi ve Üniversiteyi neye göre seçmeliyim?
• Üniversite değişikliği dilekçe ile mümkün
• Aday seçim yaparken





İngilizce verilen derslerin olup olmamasına
Bu derslerin programı ile olan uyumuna
alamayacağı derslerin önemine
Güz/Bahar döneminde uzatmak istemesine
Kalacak yer sorununa
Hibesiz Öğrenim Hareketliliği

Hibesiz kimler gidebilir?



Bölümlerin sıralı listelerinde yer alan YEDEKLER
Değerlendirme dışı kalanlar GİDEMEZ
Hibesiz nasıl gidebilirim?
• Erasmus ofisine dilekçe
• Gidilecek üniversitenin kontenjanı
dolmamış ise
• Asil adayın hazırlaması gereken tüm
belgeleri hazırlamalı
HANGİ FORMLARI
DOLDURACAĞIM?




Erasmus Öğrenci Bilgi Formu
Ofisi yerleştirildiğiniz üniversitelere
sizleri ‘aday’ (nominee) olarak
bildirecektir. Öncesinde bilgi
alabilirsiniz ancak herhangi bir işlem
yapmayınız
Karşı üniversitenin başvuru
«application» formunu
dolduracaksınız
Varsa, yurt başvuru (accomodation)
Erasmus Öğrenci Bilgi Formu
LA FORMU
(2)

Öğrenim Anlaşması (Learning
Agreement: LA (Before the Mobility kısmı)
•
•
•
•

Hangi dersleri alacağını gösterir
En az 30 ECTS olmalıdır.
Alttan veya üstten ders alınabilir.
Bölüm hocaları ile doldurulmalıdır
Ekle/Çıkar için değişiklik ‘change’
belgesi (LA During the Mobility kısmı)
gidildikten sonra hazırlanır, imza için
geri yollanır
(3)

Change formu (During The Mobility)
• Ders açılmamışsa, onun yerine alınacak
dersi gösterir
• Bölüm hocalarına danışılarak doldurulur
• Derslerin tanınmasında sıkıntı
yaşanmaması için danışmanınıza sorun
• Üniversite size kabul belgesi ‘letter of
acceptance’ gönderecektir
Kabul (Acceptance) Belgesi
Pasaport Başvurusu




Harçsız pasaport almak için Öğrenci
işleri daire bşk. Formlar kısmı:
http://www.yalova.edu.tr/icerik/172
4/1724/formlar.aspx
Yeşil pasaportlar da vize almak
zorundalar çünkü 3 aydan fazla
ikamet etmektedirler
Yabancı ülkede geçici ikametgah
belgesi alacaksınız
PASAPORT HARCI MUAFİYETİ BAŞVURU FORMU
I. ÖĞRENCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR:
……………………….. BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA,
Aşağıda belirttiğim nedenle yurt dışına çıkmak istiyorum.
onayınıza arzederim. Saygılarımla.
Yurt dışına çıkış ve pasaport
Adı Soyadı:
Yurt dışına çıkış nedeni:
Öğrenci Numarası:
Yurt dışında kalış süresi:
Bölümü:
Gidilecek Ülke-Şehir:
Fakülte/Enstitü:
Tarih:
Sınıfı:
İmza:
harcı muafiyeti için
______________________________________________________________________________
II. BÖLÜM BAŞKANLIĞI ONAYI
Öğrencinin …………………………………………………………….. ………………………………..
nedeni ile ………………………. tarihleri arasında yurtdışına gitmesi ve pasaport harcı muafiyetinden
yararlanması uygun görülmüştür/ görülmemiştir.
Bölüm Başkanı:
Tarih:
İmza:
______________________________________________________________________________
III. FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL ONAYI
Öğrencinin …………………………………………………………….. ………………………………..
nedeni ile ……………………. tarihleri arasında yurtdışına gitmesi ve pasaport harcı muafiyetinden
yararlanması uygun görülmüştür/ görülmemiştir.
Fakülte Dekanı / Enstitü Müdürü / Yüksekokul Müdürü:
Tarih:
İmza:
______________________________________________________________________________
AÇIKLAMALAR
5682 sayılı Pasaport Kanununun 16. maddesi hükmü gereği “… Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya
sosyal bir menfaat temin edecek mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığının
müsaadesiyle
ilmi
tetkiklerde
bulunmak
veya
yabancı
memleketlerde
yapılacak
spor
teması
ve
müsabakalarına iştirak etmek üzere kafile halinde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek
pasaportlar hiçbir harca tabi değildir…” Harçsız pasaport düzenlenirken yurt dışında geçirilecek süre dikkate
alınır.
Harç muafiyetinden muaf olmak için öğrenci statüsünde olmak zorunludur. Mezunlar bu muafiyetten
yararlanamazlar. Bu nedenle öğrencilerimizin mezuniyetleri kesinleşmeden önce (dönem sonu notları ilan
edilmeden) bu işlemleri tamamlamaları önerilir.
İzlenmesi gereken yol

Öğrenciler doldurdukları Başvuru Formlarına kabul mektubu, belge vb. eklerler.

Onay alan öğrenciye Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı belge hazırlar. Yurt dışında geçirilecek süre
bu belgede belirtilir. Belge 6 ay süre ile geçerlidir.

Hazırlanan belge öğrenci tarafından ilgili Valilik/ Emniyet Müdürlüğü’ne sunulur.
Vize Başvurusu





Erasmus Ofisi sizlere Erasmus öğrencisi ve
hibe alacağınıza dair konsolosluk yazısı
verecektir.
Aynı yazıyı hibesiz öğrenciler için de veriyoruz
tek farkı hibe kısmı boş kalmaktadır
Vizeye başvururken konsolosluk yazınız,
kabul belgeniz olması şart. Bazıları taranmış
halini kabul ederken, bazıları orijinal belgede
ısrarcı.
Seyahat ve Sağlık sigortası yaptırmanız
zorunlu (60-80 Euro civarı)
Apostil (noter onayı) isteyen olabilir
Sözleşme İmzalanması




VakıfBank Yalova Şb. Kendi adınıza
Vadesiz Euro hesabı açtıracaksınız,
dekontu ofise teslim edeceksiniz
Pasaportunuzun kimlik ve vize
sayfasının fotokopisi
Kabul mektubunuz
İmzalı ve mühürlü öğrenim anlaşması
(LA)
Sözleşme imzalanması (2)





Seyahat ve Sağlık sigorta poliçenizin
İngilizce nüshası
Web sayfamızdan indirip dolduracağınız
öğrenci bilgi formu
Erasmus Ofisinin hazırlayacağı
sözleşmenin imzalanması.
Ofis, katılımcıya hibenin %80’lik kısmını
peşin öder. Dönüşte kalan %20’sini öder.
Öğrenci Yalova Üniversitesine kayıt
yaptırır. Varsa harç vs. öder. Ancak ders
seçmez
Örnek Hibe Hesaplaması





Polonya gidecek öğrenci aylık 300
Euro alacaktır.
Kabul tarihleri: 10 şubat- 15 Mayıs
2015 aralığı olsun
Bu 96 gün yapar, toplam 960 Euro
demektir
%80’i 768 Euro gitmeden önce
ödenir
%20’si 192 Euro döndükten sonra
ödenir
Erasmus+ HE SM grant
calculation
Basic Monthly grant
€/month
300 €
Top-up for traineeship
€/month
€
Top-up for disadvantaged background (SMS only)
€/month
€
€/mobility
€
Special needs support
Start date
10.02.2015
End date
15.05.2015
Number of interruption days
days
Total monthly grant for SMS
€/month
Total monthly grant for SMP
€/month
Total granted days
300 €
days
96
months
3
days
6
Total grant (SMS)
€
960 €
Total grant (SMP)
€
Total duration in months
Total duration in remaining days
Sağlık ve seyahat sigortası
THY PROMOSYONU




Erasmus+ yararlanıcısı %20 indirim
alabilir
10kg ek bagaj hakkı vardır
Size gelecek olan şifre ile
İstanbul’daki acentadan ancak
yapılabiliyor.
Online bu hak kullanılamamaktadır.
Dönüşte Neler Yapmam
Gerekir?






Transkript
Learning Agreement After the Mobility kısmı
doldurulacak.
Katılım belgesi (certificate of attandance)
• Yukarıdaki 2 belge karşı üniversiteden alınır
Pasaport giriş/çıkış tarihleri fotokopisi
Nihai rapor formu (Mobility Tools’da var)
Derslerin denkliğinin tanınmasında bölümler
fakülteler veya öğrenci işleri yetkilidir. Erasmus
Ofisi’nin görev alanı değildir.
ERASMUS GİDEN ÖĞRENCİ CHECKLIST
GİTMEDEN ÖNCE – RANDEVUSUZ İŞLEM YAPILMAYACAKTIR.
 HİBE SÖZLEŞMESİ İÇİN DIŞ İLİŞKİLERE SUNULMASI GEREKEN EVRAKLARI HAZIRLADIM.
 KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZE SUNDUĞUNUZ TÜM BELGELERİN BİRER KOPYASI SİZDE
BULUNMALIDIR.
o KABUL MEKTUBU
o ÖĞRENİM ANLAŞMASI (LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES)TARAFLARCA
ONAYLANMIŞ OLACAK
o İNGİLİZCE TRANSKRIPT
o VADESİZ EURO HESABI ( CÜZDAN FOTOKOPİSİ VEYA DEKONTU)
o PASAPORT KİMLİK SAYFASI VE VİZE FOTOKOPİSİ
o SAĞLIK VE SEYAHAT SİGORTASI
o ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ SINAV SONUCU ÇIKTISI(OLS)
o UÇAK BİLET FOTOKOPİSİ
o NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
o GİDİLECEK KURUMA GÖNDERİLEN APPLICATION FORM FOTOKOPİSİ
o GİDİLECEK KURUMUM AKADEMİK TAKVİMİ
 DIŞ İLİŞKİLERDE ÖĞRENCİ BİLGİ FORMUNU DOLDURDUM
 DIŞ İLİŞKİLERDE HİBE SÖZLEŞMESİ YAPTIM
 ERASMUS ÖĞRENCİ BEYANNAMEMİ ALDIM
 ARTIK HİBENİN %80’NİNE HAK KAZANDIM. (ULUSAL AJANSTAN HİBELERİN ÜNİVERSİTE
 HESABINA GEÇMESİNİ TAKİBEN 30 GÜN İÇİNDE ÖĞRENCİ HESABINA AKTARILMAKTADIR.)
Katılımınız için
teşekkürler
Erasmus Ofisi
Download

2014-2015 erasmus oryantasoyon eğitim toplantısı