ULİK - Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü
ERASMUS+ PROGRAMINDAN
YARARLANACAK
ÖĞRENCİLER İÇİN
2015-2016 BAŞVURU SÜRECİ
Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerle
AB'ye üye ya da aday olmayan Avrupa
Serbest Ticaret Birliği (EFTA)
ülkeleri(Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn)
yüksek öğretim kurumları arasındaki
akademik işbirliğini geliştirmeye yönelik
bir programıdır.
Erasmus programı 1987'den beri uygulanmakta olup
1995'te Socrates (LLP) programları kapsamına
alınmıştır. 2010 yılı itibariyle 2 milyon civarında
öğrenci değişimden yararlanmıştır. Avrupa'da
yüksek öğretimin kalitesini artırmayı, Avrupa
boyutunu güçlendirmeyi, üniversiteler arasında
işbirliğini teşvik etmeyi, öğrencilerin ve eğitimcilerin
Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlamayı ve alınan
derecelerin tanınmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Erasmus bir burs programı değildir!
Öğrenci değişimi yapabilen kurumlar
öğrencilerine gittiği ülkeye göre değişen
miktarda maddi katkı sağlar.
Türkiye'deki üniversitelerden giden öğrenciler
için bu destek, 2014-2015 Erasmus Dönemi için
aylık, (gidilen ülkeye göredeğişen miktarlarda
olmak üzere) 300- 500 € arasındadır.
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Almanya
Estonya
İrlanda
Yunanistan
İspanya
Fransa
Hırvatistan
İtalya
Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Hollanda
Avusturya
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovenya
Slovakya
Finlandiya
İsveç
İngiltere
Makedonya
İzlanda
Lihtenştayn
Norveç
İsviçre
Türkiye
Erasmus
ÖNCELİKLİ ŞART,
•Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB)
(Erasmus University Charter-EUC)
•MSGSU başvurusunu yapmış ve
Erasmus Üniversite Beyannamesini
almıştır.
ERASMUS+ Kurumlar Arası Anlaşma
(ERASMUS+ INTER INSTITUTIONAL AGREEMENT)
 İki üniversitenin ilgili bölümleri arasında yapılan
anlaşmadır. Anlaşma, bölümler tarafından hazırlanır ve
ULİK tarafından imzalanır.
 Öğrencinin ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DEŞİMİNDEN
yararlanabilmesi için kendi bölüm ve seviyesine ait
anlaşmanın olması gerekir.
 Erasmus+ Kurumlar Arası Anlaşması olmayan bölüm
öğrencileri Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
değişiminden yararlanamaz.

Erasmus
• Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
• Öğrenci Staj Hareketliliği

Lisan ve Lisansüstü öğrencileri yararlanabilir.

Öğrenci bu programla, 1 akademik dönem anlaşmalı
bir üniversitede eğitim görebilir.

ULİK öğrenciye bir dönem hibe vermeyi garanti
eder.

Öğrenci, her dönem için en az 30 ECTS kredilik
ders almak ve bunların 2/3 sinden başarılı olmak
zorundadır.



Öğrenci, anlaşmalı üniversiteler dışında herhangi bir
kurumla değişim gerçekleştiremez.
8. yarıyıl öğrencileri değişimden yararlansalar dahi
diploma çalışması veya bitirme / ödevi / projesi / tezini
herhangi bir ortak üniversitede yapamaz.
Yüksek Lisans ve Doktora / Sanatta Yeterlik
öğrencileri tez teslimini ortak üniversitede
gerçekleştiremezler.




Staj yapma zorunluluğu olan tüm önlisans, lisans ve
lisansüstü öğrencileri başvurabilir. Staj zorunluluğu
olmayan bölümlerin öğrencilerinin başvuru hakkı
bulunup bulunmadığı, seneto kararı sonunda, başvuru
dönemi başladığında duyurulacaktır.
Staj değişiminden yararlanma hakkı kazanan
öğrenciler, AB üye ülkelerinden birinde faaliyet
gösteren bir işletmede tam olarak 2 ay (60 gün) staj
yapmak zorudadır.
Öğrenciler staj yapacakları işletmeyi kendileri bulurlar
ve bu işletmeden bir davet yazısı alırlar.
Staj yapılacak işletmenin öğrencinin öğrenim alanıyla
ilgili olması gerekmektedir aksi takdirde öğrencilerin
staj davet yazıları ULİK tarafından kabul edilmez.

Başvuru için gerekli şartlar:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tam
zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmak (Misafir
öğrenci, değişim öğrencisi vb. statülerdeki öğrenciler
programdan yararlanamaz)
Not ortalaması, lisans öğrencileri için en az
2.20/4.00. Lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00
olmalıdır.
Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus programına
başvurmasına engel değildir.





Öğrenci öğrenim Hareketliliği ve Staj
Hareketliliği Başvuru her yıl, bahar dönemi
başında alınır.
Başvuru koşulları, başvuru takvimi ve yabancı dil
sınavı tarihleri ile bunların sonuçları Erasmus
Sınava Komisyonu tarafından, ULİK aracılığı ile
duyurulur.
Başvurudan önce başvuru koşulları ve duyuru
dikkatle incelenmelidir.



Öğrenciler başvurularını, online olarak 09 –
20 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılabilir.
Online başvuru sayfası 09 Şubat 2015
tarihinde açılacaktır.
http://www.kimoerasmus.com/msgsu/
İlgili başvuru sayfasının bilgileri ULİK web
sayfasında ve üniversite ana sayfasında
yayınlanacaktır.



Başvuru sırasında öğrenci önce “Sisteme Giriş”
butonunu seçerek, sisteme kayıt yapmalı ve email adresine online başvuru sistemi tarafından
gönderilen maili aktive ederek sisteme girişini
tamamlamalıdır.
“Sisteme Giriş”i tamamladıktan sonra, “Kayıt Ol”
butonunu seçerek, Erasmus başvurusunu
gerçekleştirmelidir.
Online Erasmus başvurusu sırasında öğrenci
gerekli akademik bilgilerini ve iletişim bilgilerini ve
başvuru yapmak istediği değişim türü veya
türlerini, hangi dil veya dillerden yabancı dil
sınavına katılmak istediğini seçer.




Öğrenci kendi bölümünün anlaşmalı olduğu
Erasmus anlaşmalı üniversitelerinden 5 tercih
yapmak zorundadır.
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Online
Başvuru sistemi tarafından öğrencinin e-mail
adresine kaydın tamamlandığına ilişkin bir belge
gönderilir.
Öğrenci bu belgenin 2 adet çıkışını alarak imzalar
ve öğrenci işlerinden aldığı onaylı transkript ve
nufus cuzdan fotokopisi ile birlikte 1 kopyasını ULİK
ofisine teslim eder.
BELGELERİNİ ULİK OFİSİNE TESLİM ETMEYEN
ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI GEÇERSİZ
OLACAKTIR !!!




Öğrencinin İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca dillerinden
yapılacak yabancı dil sınavından en az 60/100 almaları
gerekmektedir. (Baraj puanda bir değişiklik olduğunda seçim
duyuruları sırasında ilan edilecektir.)
Öğrenci sınav yapılan diller dışında bir dilde (AB ülkelerinde
konuşulan resmi dillerden biri olmalıdır) yeterliliğe sahip ise,
bunu belgelendirmelidir. Başvurusu sırasında, uluslararası dil
derecelendirme sistemine uygun olan bir sertifikayı
(A1,A2,B1,B2,C1,C2) başvuru belgeleri ile birlikte ULİK ofisine
teslim etmelidir.
Öğrenci isterse birden fazla dil sınavına katılabilir.
Tercih edilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili ve talep
ettiği dil yeterliliği yerleştirmelerde dikkate alınacaktır.
Öğrencilerin sıralamasında akademik başarı
puanı ve yabancı dil puanı esas alınır.
 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Akademik başarı düzeyi* : %50
Dil seviyesi
: %50
Öğrenci
Staj Hareketliliği
Akademik başarı düzeyi* : %55
Dil seviyesi
: %45
*Genel Akademik Ortalama dikkate alınmaktadır.




Sonuç asıl ve yedek listeler olarak ULİK web
sayfasında duyurulur.
Yalnızca ASIL öğrencilerin hibeli olarak
değişim gerçekleştirme hakkı bulunmaktadır.
2015-2016 Erasmus dönemi hibeleri kesin
sonuçları açıklanana kadar tüm ASIL
öğrenciler aday öğrenci durumundadır.
Yedek öğrenciler isterlerse hibesiz olarak
değişim gerçekleştirebilirler. Bunun için takip
edilecek süreç hakkında ULİK ofisinden bilgi
alabilirler.


Öğrenciler birden fazla kez Erasmus değişim
programından yararlanabilir. Ancak aynı öğrenim
kademesi içerisinde (örneğin lisans eğitiminde)
yapılan hareketlilik süreleri toplam 12 ay’ı
geçemez.
Bununla birlikte, Erasmus+ dönemi öğrenci
seçimlerinde,
daha
önce
Erasmus
hareketliliğinden
yararlanmış
öğrencilerin
akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları
hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir
faaliyetleri için -10 puan azaltma uygulanır.
2015-2106 ERASMUS SEÇİM TAKVİMİ
09-20 ŞUBAT 2015 : Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programlarına Başvuru
tarihleri
Online başvuru adresi : http://www.kimoerasmus.com/msgsu/


24 ŞUBAT 2015 : Başvuru Kabul Listesinin İlanı

27 ŞUBAT 2015 : Yabancı Dil Sınavı Salonları Duyurusu
02-05 MART 2015 : KESİN TARİHLER DAHA SONRA İLAN EDİLECEKTİR
Yabancı Dil Sınavları (İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca)


11 MART 2015 : Yabancı Dil Sınavı Sonuçlarının ilanı

16 MART 2015 : Erasmus Öğrenci Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları İlanı (web sayfasından
yayınlanacaktır)

30 MART 2015 : Yerleştirilmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Başvuru İşlemlerini ULİK Ofisinde
Tamamlamaları için Son Tarihi (Ortak üniversiteye başvuru işlem ve belgeleri ile ilgili bilgi ve
açıklama WEB sayfasında ayrıca yayınlanacaktır.)

29 MAYIS 2015: Erasmus Staj Hareketliliği Programı için AB İşletmelerinden alınmış davet
mektubunun en son teslim tarihi
İletişim
Sübyan Mektebi, 1.Kat, Fındıklı
web:
http://www.msgsu.edu.tr/tr-TR/uluslararasi-iliskiler-ulik/615/Page.aspx
E-mail:
[email protected]
Tel: 0212 252 16 00 / 4438
Erasmus Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için
Türkiye Ulusal Ajansı’nın
www.ua.gov.tr
Web adresi ziyaret edilebilir.
Download

2015-2016 Erasmus Seçimleri için Bilgilendirme Sunumu