2015 - ÖSYS
Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi
Sınav Sistemi Kaç aşamadan
oluşmaktadır:
İki aşamadan oluşmaktadır:
1)Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)
2) Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
1. AŞAMA
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı
nedir?
Sınavsız geçiş ile girilen
programlar dışındaki tüm yüksek
öğrenim programlarına gitmek
isteyen adayların
başvurabileceği bir sınavdır.
Yükseköğretim programlarına
başvurabilmek için en az kaç puan almak
gerekir?
*Alan dışı meslek yüksek okulu ön lisans
programlarını tercih edebilmek için ilgili
YGS puan türünde en az 140 puan almak
gerekir.
* Alan dışı açıköğretim ön lisans
programlarını tercih edebilmek için YGS
puan türlerinin en az birinden 140 puan
almak gerekir.
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Puanları Nasıl kullanılacak?
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
puanlarından en az birinden 180 ve daha
fazla puan alan adaylar
Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girme
hakkı kazanacaktır.
* Özel yetenek gerektiren lisans
programlarına ön kayıt yaptırabilmek için
ilgili YGS puan türünde en az 140 veya
180 puan almak gerekir.
* Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı
adayların ek puan verilen lisans
programlarını tercih edebilmeleri için ilgili
YGS puan türünde en az 180 puan alması
gerekir.
* Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı
adaylara ek puan verilen programlar
dışındaki lisans programlarını tercih
edebilmeleri için ilgili YGS puan türünde
en az 180 puan almaları gerekir.
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri
Fakültesi aday alımları LYS sınav
sonuçlarına göre yapılacaktır
Astsubay Meslek Yüksekokulları,
Polis Yüksek Meslek Okulları’na
aday alımları YGS ya da LYS sınavının
çeşitli puan türleriyle olacaktır.
Başvuru detayları 2015 ÖSYS Kılavuzu’nda
ve kurumların internet sayfalarında yer
almaktadır.
II. AŞAMA
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS)
A) LYS sınav sistemi nedir?
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)
puanlarından en az biri 180 ve daha
yüksek alan adaylar isterlerse LYS’ye
başvurabilirler.
Lisans Yerleştirme Sınavı dört, beş veya
altı yıllık lisans programlarına öğrenci
yerleştirmeyi amaçlayan sınavdır.
2014-2015 Eğitim-öğretim Yılı
Bandırma Rehberlik Araştırma
Merkezi
• Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)
YGS-LYS Çalıştay programı
II.Gün 16 Haziran Salı 2015
09.00-11:00 Oturum- I
• -Meslek Yüksek Okulu ve mesleki teknik
•
•
•
•
ortaöğretim kurumları programlarına sınavsız
geçiş usul ve esasları
-Sınavsız Geçiş İle İlgili Tabloların
Yorumlanması
-Önlisans ve Açıköğretim Programlarına Geçiş
-Açıköğretim Programlarına Yerleştirmede
Kullanılacak Puanlar
-Dikey Geçiş Sınavı ve Özellikleri ( örnekler)
Meslek yüksekokullarına
sınavsız geçiş usul ve esasları
• (2014 ÖSYS KILAVUZU) 2015 ÖSYS
başvuru kılavuzunda sınavsız geçiş
yerleştirme öncelikleri aynı şekilde
belirtilmiştir.(S.25
MESLEKÎ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM
KURUMLARINDAN MESLEK
YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA
SINAVSIZ GEÇİŞ
SINAVSIZ GEÇİŞ YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ:
1- Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara
öncelik verilir.
2- Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul
türüne göre
1.
2.
3.
4.
sırada Anadolu Teknik Lisesi,
sırada Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi,
sırada Meslek Lisesi ve
sırada çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun
olunan meslek lisesi sırasında verilir.
• Okul kodları 2014 ÖSYS kılavuzundan
alınmıştır (Okul türleri 2015 ÖSYS başvuru
kılavuzunda aynı isimle belirtilmiştir.)
3- Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan
METEB içinde olanlara öncelik verilir.
4- Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi – METEB dışı
bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan
adaylara öncelik verilir.
5- Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan
doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
(METEM) ortaöğretim mezunları da
sınavsız geçiş için tercih yapabilirler.
• Mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarından mezun olan veya mezun
olabilecek durumda olan adayların kendi
alanları dışındaki meslek yüksekokulu ve
açık öğretim programları ile tüm lisans
programlarına yerleştirilmelerinde, bu
adayların 2015-ÖSYS puanları
kullanılacaktır.
SINAVSIZ GEÇİŞ İLE İLGİLİ
TABLOLARIN YORUMLANMASI
(2014 ÖSYS KILAVUZU)
(2014 ÖSYS KILAVUZU)
• Meslek yüksekokulu ön lisans
programlarını tercih edebilmek için
(sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlar
dahil) ilgili YGS puan türünde en az 140
puan almak gerekir.
Tablo 3A,Tablo 3B veTablo 4 ile ilgili açıklamalar
YGS Sonucuna Göre Merkezi Yerleştirme İle
Öğrenci Alan
Yükseköğretim Ön Lisans Programları Açıklamalar
• En Küçük Puan sütununda;
• a) 2013-ÖSYS Ek Yerleştirmede veya 2014-ÖSYS’de yeni açılan
yükseköğretim programlarının En Küçük Puan
sütununda (- - - -) işareti bulunmaktadır.
• b) 2014-ÖSYS'de puan türü değişen yükseköğretim programlarında
(* * * *) işareti bulunmaktadır.
• c) 2013-ÖSYS'de kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan
yükseköğretim programlarında ise En Küçük Puan sütununda
hiçbir işaret bulunmaz.
Başarı Sırası sütununda,
• a) 2013-ÖSYS Ek Yerleştirmede veya 2014ÖSYS’de yeni açılan ya da 2014-ÖSYS'de puan
türü değişen programların başarı sırası
sütununda (---) işareti bulunmaktadır.
• b) 2013-ÖSYS'de kontenjanı merkezî yerleştirme
ile dolmayan programların başarı sırası
sütununda hiçbir işaret bulunmaz.
• Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların
yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra Tablo-3A'daki
boş kalan kontenjanlara genel lise mezunları ile
meslek liselerinden kendi alanları dışındaki
programları tercih etmiş olan adayların
yerleştirilmeleri yapılacak,
• bu yerleştirmelerde adayların programın puan
türündeki Y-YGS puanları esas alınacaktır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ/SANAT VE
TASARIM FAKÜLTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ
LİSANS PROGRAMLARI
• Teknoloji Fakültesi/Sanat ve Tasarım
Fakültesi/Turizm Fakültesi Lisans Programlarının
M.T.O.K kontenjanlarına mesleki ve teknik öğretim
kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar
yerleştirilecektir.
• M.T.O.K kontenjanlarını,genel lise mezunları ile
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının diğer
alanlarından mezun olan adaylar tercih edemezler.
3.4. EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?
• Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra
boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir.
Yükseköğretim programlarının 2014-ÖSYS sonuçlarına göre (sınavsız
geçiş dâhil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya
kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ve varsa yeni açılan
yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek
Yerleştirme yapılacaktır.
Sınavsız geçiş dâhil merkezî yerleştirmede (açık öğretimin kontenjansız
programları dışında) bir yükseköğretim programına yerleştirilen
adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır
(Merkezî Yerleştirmede bir örgün yükseköğretim programına
yerleştirilmiş adaylar ile kontenjan sınırlaması olan açık öğretim
programlarına yerleştirilmiş olan adaylar, kontenjan sınırlaması
olmayan açık öğretim ön lisans programlarına Ek Yerleştirme için
başvuru yapabileceklerdir.)
• Ek Yerleştirmede Tablo 4'teki lisans programları ile Tablo
3B'deki ön lisans programlarına, merkezî genel yerleştirmedeki
en küçük puanlarının altında aday yerleştirilmeyecektir. Kesin
kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla
öğrenci alınmayacaktır.
• Tablo 3A'daki sınavsız geçiş programlarının genel yerleştirme
sırasında dolmama veya kaydolmama nedeniyle boş kalan
kontenjanlarına da Ek Yerleştirme yapılacaktır.
• Bu yerleştirmede de önce kendi alanlarında tercih yapmış meslek
lisesi öğrencileri yerleştirme işlemine alınacak, meslek lisesi
öğrencilerinin kendi alanlarındaki sınavsız geçiş ile
yerleştirilmelerinden sonra boş kalan kontenjanlara genel lise
mezunlarının ve meslek liselerinin diğer alanlarından mezun
olanların ilgili puanlarına göre yerleştirilmeleri yapılacaktır.
MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME USUL VE ESASLAR
• (TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ/SANAT VE TASARIM
FAKÜLTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI)
• )
AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS
PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ
(2014 ÖSYS KILAVUZU)
• Açık öğretim önlisans ve lisans
programlarını tercih edebilmek için
herhangi bir YGS puan türünde en
az 140 puan almak gerekir.
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA
(ÖNLİSANS–LİSANS) YERLEŞTİRMEDE
KULLANILACAK PUANLAR
(2014 ÖSYS KILAVUZU)
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA
(ÖNLİSANS–LİSANS) YERLEŞTİRMEDE
KULLANILACAK PUANLAR
(2014 ÖSYS KILAVUZU)
DİKEY GEÇİŞ SINAVI VE
ÖZELLİKLERİ YERLEŞTİRME USUL
VE ESASLARI
DİKEY GEÇİŞ SINAVI VE
ÖZELLİKLERİ
DİKEY GEÇİŞ SINAVI VE
ÖZELLİKLERİ
DİKEY GEÇİŞ SINAVI VE
ÖZELLİKLERİ YERLEŞTİRME
USUL VE ESASLARI
(2014 ÖSYS KILAVUZU)
(2014 ÖSYS KILAVUZU)
(2014 ÖSYS KILAVUZU)
DİKEY GEÇİŞ SINAVI VE
ÖZELLİKLERİ YERLEŞTİRME
USUL VE ESASLARI
www.dikeygecis.org
İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Download

OSYS Çalıştayı - Bandırma Rehberlik ve Araştırma Merkezi