TC POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİNE ÖĞRENCİ GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ DUYURU
1.
KKTC Polis Genel Müdürlüğüne 8’inci derece Polis Çavuşu olarak yetiştirilmek üzere
TC Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesine
5 ( 3 Erkek, 2 Bayan) öğrenci gönderilecektir. Yapılacak sınavlar sonucu oluşturulacak
başarı sırasına göre kontenjana bayan girememesi durumunda, kontenjan erkek
müracaatçılarla, erkek girememesi durumunda ise kontenjan bayan müracaatçılarla
doldurulacaktır.
2.
Mezun Olduktan Sonra Atanacağı Kadro :
Kadro Adı
: Polis Çavuşu
Meslek Derecesi : 8’inci Derece
Maaş Baremi
: 9/3
3.
Aşağıda belirtilen aranan nitelikleri taşıyanlardan 14, 15, 16, 17, ve 18 Temmuz 2014
tarihlerinde mesai saatleri (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08:30 – 15:00, Perşembe
günü Öğleden Önce 08:30-12:30, Öğleden Sonra 14:30-17:30) içerisinde müracaat kabul
edilecektir. Belirtilen saat ve tarihler dışında müracaat kabul edilmeyecektir.
4.
Müracaat etmek isteyenler, şahsen Polis Genel Müdürlüğü Personel ve Özlük İşleri
Şube Amirliğinden müracaat sırasında temin edecekleri dilekçe forumları ile müracaatlarını
gerçekleştirebilirler.
5. GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR
a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşı olmak.
b) Bekar olmak (Nişanlı, evli veya dul olmamak. Bu koşul öğrenim süresince de aranacaktır.)
c) Trafikle ilgili herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış olmak, diğer herhangi bir
suçtan ise mahkum olmamış olmak.
ç) Herhangi bir okuldan ahlak veya disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.
d) 01 Ekim 2014 tarihi itibariyle (01 Ekim dahil) 22 yaşından gün almamış olmak.(1 Ekim
1993 tarihinden sonra doğmuş olmak)
e) Hakkında herhangi bir suçtan yasal kovuşturma bulunmamak.
f) Reşit olmayanlar için Polis Akademisine karşı sorumlu bir veli göstermiş olmak.
g) Öğrenim masraflarının geri ödenmesi ile ilgili olarak bir kefil göstermek.
h) Liselerden, 2012-2013 veya 2013-2014 eğitim yıllarında mezun olmak.
ı) 2013 veya 2014 Yılı LYS Sınavının (TM-1, TM-2, TM-3, MF-3, MF-4, TS-1, TS-2)
puan türünden 180 ham puan veya daha yukarı puan almış olmak.
i) Sağlık durumu yönünden AE 598/2011 sayılı Polis Örgütü Sağlık Tüzüğünde yer alan
sağlık koşullarını taşımak. (Sağlık kontrolü tüm müracaatçılara topluca Polis Genel
Müdürlüğünce yaptırılacaktır.)
j) Erkek müracaatçılar, boy itibariyle 170 cm'den kısa olmayacak. Boy ölçüsünün cm olarak
son iki rakamı ile kilosu arasında 175 cm.(dahil) ve yukarı olanlarda 15 kg., 175 cm’den
kısa olanlarda 10 kg.’dan fazla fark olmayacak.
Bayan müracaatçılar, boy itibariyle 165 cm’den kısa olmayacak. Boy ölçüsünün cm
olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 170 cm (dahil) ve yukarı olanlarda 15 kg. 170
cm’den kısa olanlarda 10 kg.’dan fazla fark olmayacak.
k) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına
dair kendi beyanını gösterir imzalı belge vermek.
l) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
1
6. MÜRACAAT EVRAKLARI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
KKTC Kimlik Kartı ve Fotokopisi,
Doğum Şahadetnamesi (aslı),
Mezun olduğu okul diploması veya onaylanmış kopyası,
Lise öğrenimi not dökümü (transkript) – Mezun olduğu liseden onaylı,
4x6 cm ebadında 2 adet fotoğraf,
LYS Sınav Sonuç Belgesi
Sabıka kayıt belgesi.
Ancak başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden
temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler.
7. YAPILACAK İŞLEM VE SINAVLAR
a.
Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından başvuru yapanların boy-kilo ölçümlerinin
yapılması ve müracaat evraklarının değerlendirilerek yapılacak sınavlara katılmaya hak
kazananların belirlenmesi (Tarih ve Yeri: 21/07/2014, Polis Genel Müdürlüğü- Lefkoşa)
b. İngilizce Yazılı Sınavı : ( Tarihi ve Yeri: 21/07/2014, Polis Genel Müdürlüğü-Lefkoşa)
c. İngilizce Sözlü Sınavı : ( Tarihi ve Yeri: 24/07/2014, Polis Genel Müdürlüğü-Lefkoşa)
d. Yeterlik Sınavı : ( Tarihi ve Yeri: 04/08/2014, Polis Genel Müdürlüğü-Lefkoşa)
e. Spor Sınavı : (Tarihi ve Yeri: 07/08/2014, Polis Özel Harekat Müdürlüğü- Dikmen)
f. Sözlü Yarışma Sınavı : (Tarihi ve Yeri: 11/08/2014, Polis Genel Müdürlüğü-Lefkoşa)
NOT:
Yapılacak İşlem ve Sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi ve tebligat başvuru
sırasında verilecektir.
2
Download

M Ü N H A L - polis.gov.ct.tr