T.C. SAMSUN 8. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/170 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Samsun İli, İlkadım İlçesi, kılıçdede mah Mahalle/Mevkii, 3415 Ada Nolu,
29 Parsel Nolu, 14 Bağımsız Bölüm taşınmaz; betonarme karkas yapı sisteminde
yapılmış olan A blok binasının 6. katında bulunan meskendir. Taşınmazın yapı ruhsatı
bulunmaktadır. Yapı kullanma izin belgesi mevcut değildir. Mesken salon, ebeveyn yatak
odası, çocuk odası, oturma odası mutfak banyo wc duş antre hol gece holü ve iki
balkondan oluşmaktadır. Taşınmazın kaba inşaatı tamamlanmıştır. Pencere kasaları
takılmıştır, tesisatları çekilmiştir, ancak diğer ince imalatları tamamlanmamıştır. Projeye
göre asansör mevcuttur. Binanın tamamlanma oranı %65’dir.
Taşınmaz Gazi Ethem Paşa Bulvarı ile İstanbul Caddesinin kesiştiği köşebaşında
bulunmaktadır. Belediyenin tüm imkanlarından faydalanmaktadır.
Adresi: Fevzi Çakmak Mah. Gazi Ethem Paşa Bulvarı, A blok No: 58 İlkadım/Samsun
Yüzölçümü: 127,75 m2
Arsa Payı: 6170/920164
İmar Durumu: Samsun İl, İlkadım İlçe, 3415 Ada No, 29 nolu parsel, 1/1000 uygulama
imar planında, konut alanı blok nizam dokuz (BL-9) katlı kütle işli yere, isabet
etmektedir.
Kıymeti: 135.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 04/11/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 04/12/2014 günü 14:10 - 14:10 arası
Satış Yeri: Samsun 8. İcra Müdürlüğü Kalemi
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Samsun İli, İlkadım İlçesi, kılıçdede Mahalle/Mevkii, 3415 Ada Nolu, 29
Parsel Nolu, 19 Bağımsız Bölüm taşınmaz; betonarme karkas yapı sisteminde yapılmış
olan A blok binasının 8. katında bulunan dubleks meskendir. Taşınmazın yapı ruhsatı
bulunmaktadır. Yapı kullanma izin belgesi mevcut değildir. Mimari projesine göre
dubleks meskenin iki adet 85,70 m2 toplam alana sahip terası mevcuttur. Toplam alanı
242,15 m2’dir. Mesken salon, ebeveyn yatak odası, çocuk odası, yatak odası, oturma
odası+mutfak, oturma odası mutfak 2 banyo 2 wc duş 2 antre ve iki balkonda
oluşmaktadır. Taşınmazın kaba inşaatı tamamlanmıştır. Pencere kasaları takılmıştır,
tesisatları çekilmiştir, ancak diğer ince imalatları tamamlanmamıştır. Projeye göre
asansör mevcuttur. Binanın tamamlanma oranı %65’dir. Taşınmaz Gazi Ethem Paşa
Bulvarı ile İstanbul Caddesinin kesiştiği köşebaşında bulunmaktadır. Belediyenin tüm
imkanlarından faydalanmaktadır.
Adresi: Fevzi Çakmak Mah. Gazi Ethem Paşa Bulvarı, A blok No: 58 İlkadım/Samsun
Yüzölçümü: 156,45 m2
Arsa Payı: 6184/920164
İmar Durumu: Samsun İl, İlkadım İlçe, 3415 Ada No, 29 nolu parsel, 1/1000 uygulama
imar planında, konut alanı blok nizam dokuz (BL-9) katlı kütle işli yere, isabet
etmektedir.
Kıymeti: 185.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 04/11/2014 günü 14:15 - 14:25 arası
2. Satış Günü: 04/12/2014 günü 14:15 - 14:25 arası
Satış Yeri: Samsun 8. İcra Müdürlüğü Kalemi
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Samsun İli, İlkadım İlçesi, kılıçdede Mahalle/Mevkii, 3415 Ada Nolu, 29
Parsel Nolu, 13 Bağımsız Bölüm taşınmaz; betonarme karkas yapı sisteminde yapılmış
olan A blok binasının 5. katında bulunan 13. bağımsız bölüm meskendir. Taşınmazın
yapı ruhsatı bulunmaktadır. Yapı kullanma izin belgesi mevcut değildir. Mesken salon,
ebeveyn yatak odası, çocuk odası, oturma odası mutfak banyo wc duş antre hol gece
holü ve iki balkonda oluşmaktadır. Taşınmazın kaba inşaatı tamamlanmıştır. Pencere
kasaları takılmıştır, tesisatları çekilmiştir, ancak diğer ince imalatları
tamamlanmamıştır. Projeye göre asansör mevcuttur. Binanın tamamlanma oranı
%65’dir. Taşınmaz Gazi Ethem Paşa Bulvarı ile İstanbul Caddesinin kesiştiği
köşebaşında bulunmaktadır. Belediyenin tüm imkanlarından faydalanmaktadır.
Adresi: Fevzi Çakmak Mah. Gazi Ethem Paşa Bulvarı, A blok No: 58 İlkadım/Samsun
Yüzölçümü: 133,65 m2
Arsa Payı: 6170/920164
İmar Durumu: Samsun İl, İlkadım İlçe, 3415 Ada No, 29 nolu parsel, 1/1000 uygulama
imar planında, konut alanı blok nizam dokuz (BL-9) katlı kütle işli yere, isabet
etmektedir.
Kıymeti: 135.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 04/11/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü: 04/12/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri: Samsun 8. İcra Müdürlüğü Kalemi
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Samsun İli, İlkadım İlçesi, kılıçdede Mahalle/Mevkii, 3415 Ada Nolu, 30
Parsel Nolu, 14 bağımsız bölüm taşınmaz, betonarme karkas yapı olarak yapılmış binan
bodrum katında bulunan depodur. Taşınmazın yapı ruhsatı belgesi ve yapı kullanma izni
belgesi mevcuttur. Depo bir bölümden oluşmaktadır, iç ve dış duvarları boyalı zemin
seramik kaplamadır. Dış cephe kapı ve pencereleri alüminyum doğramadır. Parselin
kuzey ve batı taraflarından yollar geçmektedir. Belediyenin tüm imkanlarından
faydalanmaktadır.
Adresi: Fevzi Çakmak Mah. Cankurtaran Sok. No:5 İlkadım/SAMSUN
Yüzölçümü: 26 m2
Arsa Payı: 112/7000
İmar Durumu: Samsun İli, İlkadım İlçesi, 3415 Ada Nolu, 30 parsel nolu taşınmazın
1/1000 uygulama imar planında konut alanı, serbest nizam dört (S-4) katlı yere isabet
etmektedir.
Kıymeti: 25.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 04/11/2014 günü 14:45 - 14:55 arası
2. Satış Günü: 04/12/2014 günü 14:45 - 14:55 arası
Satış Yeri: Samsun 8. İcra Müdürlüğü Kalemi
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/170 Esas sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/09/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
(Bas›n: 57983- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
BAYRAKLI BELEDİYESİ’NDEN AKARYAKIT İSTASYONU KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI
İL /İLÇESİ
MAHALLESİ
ADA PARSEL
İzmir/Bayraklı
Salhane Anadolu 1129 1-4-5-6-7-8-9
Cad. No: 32/10
CİNSİ
Akaryakıt
İstasyonu
FİİLİ DURUMU PEŞİN 3 (ÜÇ) YILLIK
TAHMİNİ BEDEL
İŞGALLİ
873.000,00 TL + (KDV)
Bayraklı Belediye sınırları dahilinde Belediye tarafından tespit edilen ihale şartnamesinde yazılı
Akaryakıt İstasyonunun kiralama hakkı 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3
(üç) yıl süreyle kiralanması, belirtilen tarih ve saatte Bayraklı Belediyesi Osmangazi Şubesinde
bulunan Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.
1- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, ihale katılım belgesi ve geçici teminat
bedelini ihale başlama saatine kadar İhale komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli
taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) Geçici Teminat ve ihale katılım belgesine ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya
Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka
şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz
Teminat Mektubu, Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin
GEÇİCİ TEMİNAT
SÜRESİ
26.190,00 TL
3 YIL
İHALE TARİHİ
30.09.2014
İHALE SAATİ
14:00
bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut
benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir
noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise,
yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak
veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
2- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birini (d) ve (e)
fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
3- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, alıcıya aittir.
Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya
aittir.
4- İhaleye ait genel şartlar ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz verilir.
5- 3 (üç) yıllık kira bedeli üzerinden KDV alınır.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
(Bas›n: 57955- www.bik.gov.tr)
İLAN OLUNUR.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. KARŞIYAKA 4. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/344 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir İl, Karşıyaka İlçe, 35694 Ada No, 18 Parsel No, ÖRNEKKÖY Mahallesi'ne olduğu
belirtilen ve mahallinde Resimleri çekilen fotoğrafı sunulan parsel üzerinde tek katlı yığma bina
bulunmaktadır. Bina keşif anında kapalıdır. Çevrede yapılan beyanlara göre 2 oda 1 salon, mutfak, banyo
ve wc'den ibarettir. Pencere doğramaları ahşap ve demir korkulukludur. Meskenin giriş kapısı demir
doğramadır. Karşıyaka Belediyesi İmar Arşivinden yapılan inceleme sonucu parsel üzerindeki bina yasal
bir ruhsata ve tasdikli bir mimari projeye dayandırılmaksızın yapıldığı anlaşılmıştır. Mesken, Girne
Caddesine, Okullara, Sağlık kuruluşlarına ve ticaret merkezlerine yakındır. Ulaşım kolaydır. Belediye
Hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi: Latife Hanım Mah. 7484 sk no 12 (TEK KATLI EV) Karşıyaka/İzmir
Yüzölçümü: 66,00 m2
Arsa Payı: 100/100
İmar Durumu: İzmir ili Karşıyaka İlçesi Örnek köy Mahallesinde bulunan 26MID pafta, 35694 Ada, 18
Parsel ile ilgili yapılan incelemede gayrimenkul 17 parsel ile tevhitli olup imar hattı tahakkukundan sonra
bitişik nizam, 2 katlı konut adasına isabet etmektedir.
Kıymeti: 61.613,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: İhale alıcısına geçecek şerh yoktur.
1. Satış Günü: 22/10/2014 günü 09:45 - 09:55 arası
2. Satış Günü: 17/11/2014 günü 09:45 - 09:55 arası
Satış Yeri: KARŞIYAKA ADLİYESİ EK BİNASI KEMALPAŞA CAD VAKIF İŞHANI NO 82/C K:4
KARŞIYAKA/İZMİR
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. (Teminat, T.Vakıflar Bankası Karşıyaka/İzmir
Şubesi'nin TR100001500158007290493572 nolu hesabına yatırabilir.) Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. KDV oranın
değişmesi halinde belirtilen yeni oran üzerinden yatırılacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2014/344 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,
7- İİK.'nun 127.md. gereğince, işbu satış ilanının, gazetede yayınlanan ve elektronik ortamda yapılan
ilanı, tapuda adresi olmayanlar ve tüm ilgiler için, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ
olunmasına, ilan olunur. 01/09/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 58232- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. URLA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/13 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir İli, Urla İlçesi, tapuda güvendik mahallesi akyer
mevkiinde 151 m2 yüzölçümlü olarak, arsa vasfıyla kayıtlı 11 Ada No, 4 Parsel sayılı
taşınmaz olup, halen üzerinde bir adet yaklaşık 5 yıllık tek katlı 65 m2 alanlı, 1 adet açık
mutfak, salon ve 2 adet oda ile 1 adet küçük wc’den oluşan tüm doğramaları pvc
malzeme olan ıslak zemini komple seramik ile kaplı, iç kapılar ahşap malzemeden
halen oturulur durumda ruhsatsız bina bulunan taşınmazdır.
Adresi: Güvendik mh. 241 sk. N 9 Urla
Kıymeti: 86.400,00 TL
Yüzölçümü: 151 m2
KDV Oranı: %1
İmar Durumu: Urla Belediye Bşk. yazılarında "güvendik mahallesi 11 ada 4 parseli
1/1000 ölçekli çeşmealtı revizyon imar planında konut alanı olarak planlıdır. 06/06/2014
gün ve 3448 sayılı teknik komisyon raporuna göre 11 ada 4 parselin komşu parseli olan
5 nolu parsel ile tevhit edilmesinden sonra TAKS.0.20 KAKS.0.40 olmak kaydıyla iki katlı
(hmax=6.50 m )yapı yapılabilir" denilmektedir.
1. Satış Günü: 04/11/2014 günü 16:00 - 16:10 arası
2. Satış Günü: 02/12/2014 günü 16:00 - 16:10 arası
Satış Yeri: Urla Adliyesi Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğü Odasında
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2
tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye, resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/13 Satış sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/09/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
(Bas›n: 58231- www.bik.gov.tr)
Download

57983-57955-58232