T.C. ANKARA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NA İZAFETEN
ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2014/234 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Ankara İli Altındağ İlçesi Önder mahallesi (Siteler)
Altınay Caddesi Köyceğiz sokaktan 55 kapı nolu binanın bulunduğu yere
rastlayan imarın 9125 Ada, 11 parseli teşkil eden 920.00-m2 yüzölçümünde
Arsa (Tarla) vasıflı taşınmaz üzerine inşa edilen Bodrum kat 1 nolu
imalathane 2 bölme halinde zeminleri beton duvarları ve tavanı sıavlı ve
plastik boyalıdır. Hali hazırda boya atölyesi olarak kullanılmaktadır. wc’si
vardır soba ile ısıtılmaktadır. 210 m2 kullanım alanlı imalathane boş olup,
imalathaneye bina içinden giriş kapatılarak imalathane girişi binanın arka
tarafındaki Altınay cad. 56 kapı nolu binanın yanından giriş verilmiştir,
taşınmaz bu haliyle hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla
açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulun geniş
evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi : Önder Mah. Altınay Cad. Köyceğiz Sok No:
55/1 Altındağ/Ankara
Yüzölçümü : 920,00-m2
Arsa Payı : 68/920
imar Durumu : İmarlıdır.
Kıymeti : 110.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Eski Parayla yıllığı 10-TL’den 60 yıl müddetle
EGO Genel Müd, lehine Transformator
istasyonu için kira kontratosu şerhi vardır.
Başlama tarihi, 22/08/1973 Yev. 8801
Taşınmaz bu şerhle birlikte satılacaktır.
1. Satış Günü : 07/04/2015 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 08/05/2015 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu
Sıhhiye/Ankara
2 NO’LU TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Ankara İli Altındağ ilçesi Önder Mahallesi (Siteler)
Altınay Caddesi Köyceğiz sokaktan 55 kapı nolu binanın bulunduğu yere
rastlayan imarın 9125 Ada, 11 parselde kayıtlı 920,00-m2 yüzölçümünde
Arsa (Tarla) vasıflı taşınmaz üzerine inşa edilen 38/920 arsa paylı Bodrum
kat 2 nolu imalathanenin ön cephesi ve pencereleri demir doğramadır,
zeminleri beton 122,00-m2 kullanım alanlıdır, halen Kıracı Dursun Saygı
tarafından imalathane olarak kullanılmaktadır. Bina içinden imalathaneye
giriş kapatılarak Binanın arka tarafındaki Altınay Caddesi 56 kapı nolu
binanın yanından giriş verilmiştir. Taşınmaz bu haliyle hissedarlar
arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla satılarak
paraya çevrilecektir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi
raporunda açıklanmıştır.
Adresi : Önder Mah. Altınay Cad. KÖyçeğiz Sok. No:
55/2 Altındağ / Ankara
Yüzölçümü : 920.00-m2
Arsa Payı : 38/920
İmar Durumu : imarlıdır.
Kıymeti : 65.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Eski Parayla yıllığı 10-TL’den 60 yıl müddetle
EGO Genel Müd. lehine Transformator
istasyonu için kira kontratosu şerhi vardır
Başlama Tarihi, 22/08/1973 Yev, 8801
Taşınmaz bu şerhle birlikte satılacaktır.
1. Satış Günü : 07/04/2015 günü 09:45 - 09:55 arası
2. Satış Günü : 08/05/2015 günü 09:45 - 09:55 arası
Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu Sıhhiye/
Ankara
3 NO’LU TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Ankara İli Altındağ İlçesi Önder Mahallesi (Siteler)
Altınay Caddesi Köyceğiz sokaktan 55 kapı nolu binanın bulunduğu yere
rastlayan imarın 9125 Ada, 11 parselde kayıtlı 920,00-m2 yüzölçümünde
Arsa (Tarla) vasıflı taşınmaz üzerine inşa edilmiş 62/920 arsa paylı bodrum
kat 3 Nolu imalathanenin Ön cephesi ve pencereleri Demir Doğramadır.
Zeminleri betondur, soba ile ısıtılmaktadır, kullanım alanı 208,00m2 dir. halen kiracı Bünyamın Güldemir tarafından imalathane olarak
kullanılmaktadır. Bina içinden imalathaneye giriş kapatılarak binanın arka
tarafındaki Altınay caddesi 56 kapı nolu binanın yanından giriş veriimiştir.
Taşınmaz bu haliyle hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla
açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulun geniş
evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi : Önder Man. Altınay Cad. Köyceğiz Sok. No:
55/3 Altındağ/Ankara
Yüzölçümü
: 920,00-m2
Arsa Payı : 62/920
imar Durumu : imarlıdır.
Kıymeti : 110.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Eski parayla yıllığı 10-TL’den 60 yıl müddetle
EGO Genel Müd. Lehine Transformatör
istasyonu için kira kontratosu şerhi vardır.
Başlama Tarihi 22/08/1973 Yev 8801 Taşınmaz
bu şerhle birlikte satılacaktır.
1. Satış Günü : 07/04/2015 günü 10.00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 08/05/2015 günü 10:00- 10:10 arası
Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu sıhhiye/Ankara
4 NO’LU TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Ankara ili Altındağ ilçesi Önder Mahallesi (Siteler)
Altınay Caddesi Köyceğiz sokaktan 55 kapı nolu binanın bulunduğu yere
rastlayan imarın 9125 Ada, 11 parseli teşkil eden 920,00-m2 yüzölçümünde
Arsa (Tarla) vasıflı taşınmaz üzerine inşa edilmiş 174/920 arsa paylı
Zemin kat 5 nolu imalathanenin öncephesi Demir Doğramadır. Giriş kapısı
aliminyum doğramadır, pencerelerinde korkuluk vardır.. İdari Bölümde
zeminler seramik kaplı, depo bölümünde laminant kaplı imalathane
bölümünde mozaik kaplıdır, imalathanede kompresör odası ve zımpara
odası vardır. wc lavabo ve hela taşı vardır. Mutfak tezgahı ve yemekhane
bölümü düzenlenmiştir. Son kat boya odasının zemini ve duvarları 2m
yüksekliğe kadar seramik kaplıdır, soba ile ısıtılmaktadır, kullanım alanı
550-m2 dir kiracı Fedai Bayar tarafından kullanılmakta olan imalathane
hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla
satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut
bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi : Önder Mah. Altınay Cad. Köyceğiz Sok.
No:55/5 Altındağ / Ankara
Yüzölçümü : 920,00-m2
Arsa Payı : 174/920
imar Durumu : İmarlıdır.
Kıymeti : 990.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Eski Parayla yıllığı 10-TL’den 60 yıl müddetle
EGO Genel Müd, lehine Transformator
istasyonu için kira kontratosu şerhi vardır.
Başlama tarihi, 22/08/1973 Yev. 8801
Taşınmaz bu şerhle birlikte satılacaktır.
1. Satış Günü : 07/04/2015 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 08/05/2015 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu
Sıhhiye/Ankara
5 NO’LU TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Ankara İli Altındağ İlçesi Önder Mahallesi (Siteler)
Altınay Caddesi Köyçeğiz sokaktan 55 kapı nolu binanın bulunduğu yere
rastlayan imarın 9125 Ada, 11 parseli teşkil eden 920,00-m2 yüzölçümünde
arsa (Tarla) vasıflı taşınmaz üzerine inşa edilmiş 188/920 arsa paylı 1 kat
6 nolu imalathane vasıflı taşınmazın Giriş kapısı Demir Doğrama zeminleri
betondur, imalathane bölümlere ayrılmıştır, Kompresör odası ve zımpara
odası vardır. Wc lavabo ve hela taşı vardır, son kat boya odasının zemini
ve duvarları 2-m yüksekliğe kadar seramik kaplıdır, imalathane soba ile
ısıtılmaktadır. Pencereleri Demir Doğrama, kullanım alanı 605,00-m2dir. Kiracı İsmet Mobilya tarafından imalathane olarak kullanılmakta olan
taşınmaz bu haliyle hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla
açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulun geniş
evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi : Önder Mah. Altınay Cad. Köyceğiz Sok.
No:55/6 Altındağ / Ankara
Yüzölçümü : 920,00-m2
Arsa Payı : 188/920
imar Durumu : İmarlıdır.
Kıymeti : 540.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Eski Parayla yıllığı 10-TL’den 60 yıl müddetle
EGO Genel Müd, lehine Transformator
istasyonu için kira kontratosu şerhi vardır.
Başlama tarihi, 22/08/1973 Yev. 8801
Taşınmaz bu şerhle birlikte satılacaktır.
1. Satış Günü : 07/04/2015 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 08/05/2015 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu
Sıhhiye/Ankara
6 NO’LU TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Ankara ili Altındağ İlçesi Önder mahallesi (Siteler)
Altınay Caddesi Köyceğiz sokakta 55 kapı nolu binanın bulunduğu yere
rastlayan imarın 9125 Ada, 11 parselde kayıtlı 920,00 m2 yüzölçümünde
(Tarla) arsa üzerine inşa edilmiş 2 kat 7 nolu imalathane zeminleri beton
Pencereleri Demir Doğrama üzeri yağlı boya ısınma sabo ile yapılmakta,
imalathanede depo, geniş bir salon, soyunma odası, WC atık ürün deposu,
ve iç içe 3 bölme halinde ofisler vardır. Ofislerin zemini laminant parkedir.
Ofislerin tavanı gömme spot aydınlatma üniteleri alçı asma tavandır. Ofis
pencereleri aliminyum doğrama ve ısı camdır. Kullanım alanı 605-m2 dir. Kiracı
Ahmet Yıldırım tarafından Gaye Mobilya imalathanesi olarak kullanılmaktadır.
Taşınmaz bu haliyle hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla
açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulun geniş
evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi : Önder Mah. Altınay Cad. Köyceğiz Sok.
No:55/7 Altındağ / Ankara
Yüzölçümü : 920,00-m2
Arsa Payı : 188/920
imar Durumu : İmarlıdır.
Kıymeti : 490.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Eski Parayla yıllığı 10-TL’den 60 yıl müddetle
EGO Genel Müd, lehine Transformator
istasyonu için kira kontratosu şerhi vardır.
Başlama tarihi, 22/08/1973 Yev. 8801
Taşınmaz bu şerhle birlikte satılacaktır.
1. Satış Günü : 07/04/2015 günü 10:45 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 08/05/2015 günü 10:45 - 10:55 arası
Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu
Sıhhiye/Ankara
7 NO’LU TAŞINMAZIN:
Özellikleri
: Ankara İli Altındağ İlçesi Önder Mahallesi
(Siteler) Altınay Caddesi Köyceğiz sokaktan 55 kapı nolu binanın
bulunduğu yere rastlayan imarın 9125 Ada, 11 parselde kayıtlı 920,00-m2
yüzölçümünde Arsa (Tarla) vasıflı taşınmaz üzerine inşa edilmiş 46/920
Arsa paylı 3. kat 8 nolu imalathanenin zeminleri beton, duvarları ve tavanı
plastik boyalıdır, imalathanede boya atölyesi, zımpara atölyesi, ve ürün
dinlendirme odası vardır, soba ile ısıtılmaktadır, kullanım alanı 130-m2 dir.
halen kiracı tarafından imalathane olarak kullanılmaktadır, Taşınmaz bu
haliyle hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma
yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada
mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi : Önder Mah. Altınay Cad. Köyceğiz Sok.
No:55/8 Altındağ / Ankara
Yüzölçümü : 920,00-m2
Arsa Payı : 46/920
imar Durumu : İmarlıdır.
Kıymeti : 110.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Eski Parayla yıllığı 10-TL’den 60 yıl müddetle
EGO Genel Müd, lehine Transformator
istasyonu için kira kontratosu şerhi vardır.
Başlama tarihi, 22/08/1973 Yev. 8801
Taşınmaz bu şerhle birlikte satılacaktır.
1. Satış Günü : 07/04/2015 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 08/05/2015 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu
Sıhhiye/Ankara
8 NO’LU TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Ankara ili Altındağ ilçesi Önder Mahallesi (Siteler)
Altınay Caddesi Köyceğiz Sokaktan 55 kapı nolu binanın bulunduğu yere
rastlayan imarın 9125 Ada, 11 parselde kayıtlı 920,00-m2 yüzölçümünde
Arsa (Tarla) vasıflı taşınmaz üzerine inşa edilmiş 148/920 arsa paylı 3. kat
9 nolu imalathanenin zeminleri beton, Duvarları ve tavanı plastik boyalıdır.
Gaye mobilya tarafından imalathane olarak kullanılmaktadır, soba ile
ısıtılmaktadır, kullanım alanı ise 475,00-m2 dir. Taşınmaz bu haliyle
hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla
satılarak paraya çevrilecektir.’Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut
bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi : Önder Man. Altınay Cad. Köyceğiz Sok. NO:
55/9 Altındağ/Ankara
Yüzölçümü : 920,00-m2
Arsa Payı : 148/920
İmar Durumu : imarlıdır.
Kıymeti : 320.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Eski parayla yıllığı 10-TL’den 60 yıl müddetle
EGO Genel Müd. Lehine Transformatör
istasyonu için kira kontratosu şerhi vardır.
Başlama tarihi, 22/08/1973 Yev 8801 Taşınmaz
bu şerhle birlikte satılacaktır.
1. Satış Günü : 07/04/2015 günü 11:15 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 08/05/2015 günü 11:15- 11:25 arası
Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu Sıhhiye/
Ankara
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve
iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/234 Satış sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/02/2015
B.: 32674 www.bik.gov.tr
Download

taşınmazın açık artırma ilanı