T.C. BALIKESİR 3. İCRA DAİRESİ
2014/147 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
Özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Karesi İlçe, 4184 Ada No, 7 Parsel No, 414m2 1/3 arsa
paylı, Atatürk mahallesi, bahçeli 1 zemin 2 normal katlı kargir binada 3 nolu
Bağımsız Bölüm. 2.katta.Mesken niteliğinde eklentisi 3 nolu kömürlük olup maliki
Muammer Şen hissesi tamdır. Paşaalanı mah. Çengel caddesine cepheli, Şen
apt. B blok no/17 2.kat dairedir. Asansör yoktur. Çatı örtüsü kiremit kaplamalıdır.
Bina giriş kapısı desenli çelik, merdivenleri mermer kaplıdır. Daire giriş kapısı
çeliktir. Daire 4 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, giriş ve 2 adet balkondan
oluşmaktadır. Taban kaplamaları salon ve odalarda laminant, diğer yerler
seramiktir. Mutfak dolapları mdf malzemeden alt ve üst dolap tazgahı mermerittir.
Banyoda duvarlar dekorlu fayans, duşakabin, klozet, ve Hilton dolap mevcuttur.
İç kapıları ahşap ve cilalıdır.Pencereleri plastik doğramadır. Isıtması doğalgaz
kombilidir.
Yüzölçümü : 160 m2
Arsa Payı : 1/3
İmar Durumu : Önbahçe mesafesi 5,00m. bina yüksekliği 12,50m,bina derinliği
l=L_(K+(H/2), Arka bahçe mesafesi H/2 dir.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/04/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 04/05/2015 günü 10:00 - 10:10 arası,
Satış Yeri : BALIKESİR 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birind artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve sanş giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelJe alıcı çıkmazsa satış -talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğaır vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki:
haklarım özellikle faiz ve giderlere dair oları iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsil en mesul olacaklardır, ihale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şan nam ey i görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/147 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 24197 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN
Sayıştayda halen boş bulunan yedi (7) üyelik için, 6085 sayılı Sayıştay
Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye
adayı seçimi yapılacaktır.
Aynı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca; boş bulunan üyeliklerin beşi
(5) Sayıştay meslek mensupları, ikisi (2) Maliye Bakanlığı meslek
mensuplarından seçilecektir.
Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz (30)
gün içinde aşağıda yazılı belgeleri de ekleyecekleri bir dilekçe ile "T.C. Sayıştay
Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45, 06520 Balgat/ANKARA" adresine bizzat veya
postayla başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Dilekçeye Eklenecek Belgeler:
1- Özgeçmiş,
2- En az dört yıllık yüksek öğrenim bitirdiğine ilişkin belge,
3- 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu'nun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip
olunduğunu gösterir belge,
4- İlgilinin Dairesince onaylanmış sicil özeti,
5- Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
İlgililere duyurulur.
B.: 24426 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. GAZİANTEP ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ'NDAN
İLAN
Türk Ticaret Kanununun 417. ve İcra İflas Kanununun 179, 179/a ve
179/b maddelerine dayalı olarak.
Borçlu-Davacılar CANASLAN PETROLCÜLÜK SAN. A.Ş., ASKAR
AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA A.Ş. ve ASMET PETROL NAKLİYAT İÇ
VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. vekili Av. Feridun Sayılğan hasımsız olarak
mahkememize açtığı borçlunun kendi isteği ile doğrudan iflas ve iflasın
ertelenmesi davasında verilen karar gereğince;
Gaziantep Ticaret sicilinin 26444/26046 sırasında kayıtlı Canaslan
Petrolcülük San. A.Ş. muamele merkezi adresi Oduncular Sitesi 6 nolu cad.
No:57 Şehitkamil/Gaziantep olan, Gaziantep Ticaret sicilinin 20811 sırasında
kayıtlı Askar Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. muamele merkezi adresi
Sanayi mah.60102 nolu cad. No:20 Şchitkamil/Gaziantcp olan ve Gaziantep
Ticaret sicilinin 25388 sırasında kayıtlı Asmet Petrol Nakliyat İç ve Dış Tic.
Ltd.Şti. Muamele merkezi adresi Emek mah. 19. Sok. No:6/C
Şehitkamil/Gaziantep olan her üç şirketin iflas ve iflasının ertelenmesine karar
verilmesi talep edilmekle;
Adı geçen şirketler hakkında 30.12.2014 tarihinde açılan dava ile iflas
ve iflasının ertelenmesinin talep edildiği, davanın mahkememizin 2014/2688
Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 29.04.2015 günü saat
11.30'da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 15 günlük süre içinde
alacaklıların veya hakları zedelenen gerçek veya tüzel kişilerin işbu davaya
müdahale veya itiraz yoluyla borçlunun iflasını veya iflasının ertelenmesini
gerektiren bir hal bulunmadığını veya borçlu ile ilgili talebin hakkındaki takipleri
ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yapıldığını ileri sürerek
mahkememizden talebin reddini isteyebilecekleri, aksi halde bir daha itiraz
edemeyecekleri.
Ayrıca iflas ve iflasının ertelenmesi istenen şirketler hakkında istenen
tedbir talebi hakkında da;
İİK.nun 179/b.maddesine göre iflas ve iflasının ertelenmesi istenen
şirket hakkında yapılmış ve daha sonra yapılacak İİK.nun 206/1 de yazılı
alacaklar için yapılan takipler ve rehinli takipler haricindeki tüm icra ve iflas
takiplerinin, satış ve muhafaza işlemleri gibi tedbir uygulamalarının İHTİYATİ
TEDBİREN DURDURULMASINA.
Haciz edilen ve muhafaza altına alınan ve iflas ve iflasının ertelenmesi
istenen şirketin faaliyet alanında kullanılan tesis, eşya teçzihat, büro malzemeleri
ve demirbaşlar ile taşıtların iflas ve iflasının ertelenmesi istenen şirket
yetkililerine YEDİEMİN OLARAK TESLİMİNE.
İflas ve iflasının ertelenmesi istenen şirketin mal varlığı olan
gayrimenkullerinin ve araçlarının 3. kişilere devir ve temliklerinin
engellenmesine.
İİK.nun 179/b. maddesine göre rehinin paraya çevrilmesi yolu ile
takipler yoluyla muhafaza tedbirlerinin alınmasının ve rehinli mal satışının
durdurulmasına.
İflas ve iflasının ertelenmesi istenen şirketin borç altına girmesini
sağlayacak çek keşide etmesinin ve senet düzenlemesinin 2. bir karara kadar
önlenmesine.
İflas ertelemesi talebinde bulunan davacılar CANASLAN
PETROLCÜLÜK SAN.A.Ş., ASKAR AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA
A.Ş. , ASMET PETROL NAKLİYAT İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.' ye envanter
düzenlemek ve yönetim kurulu kararlarının onaylaması için şirketin iyileştirme
projesi yönünden haraket edip etmediği gözetleyip denetlemek ve işletmenin
durumu hakkında rapor vermek üzere GAZİANTEP 7. İCRA MÜDÜRÜ SİNAN
KARÇAK ın KAYYUM OLARAK ATANMASINA VE ŞİRKETİN MEVCUT
YÖNETİM KURULUNUN ALACAĞI TÜM KARARLARIN KAYYUMA
ONAYLATILMASI SURETİYLE YETKİLİ KILINMASI,
İşbu tedbir kararlarının tamamının Gaziantep Nöbetçi İcra Müdürlüğü
tarafından infazına.
-İşbu ihtiyati tedbir kararımızın gerektiğinde ileride her celse ve celse
arasında gözden geçirilmesine ve bu yönden yeniden bir karar verilmesinin
düşünülmesine şeklinde ihtiyati tedbir kararı verildiği hususları ilan olunur.
B.: 25456 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C NAZİLLİ 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Esas No : 2012/62
Karar No: 2014/133
İLAN
Resmi Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık suçundan sanık Mehmet
TAŞKIRAN hakkında mahkememizde açılan kamu davasının yapılan açık
yargılaması sonunda 06/11/2014 tarihli kararında yazılı olduğu üzere;
Sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık
suçlarından dolayı ayrı ayrı cezalandırılması talep edilmiş ise de; sanığın
yüklenen suçlardan dolayı mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin
ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşılmakla CMK'nun 223/2-e maddesi
uyarınca subuta ermeyen suçlardan sanığın ayrı ayrı BERAATİNE,
Emanetin 2012/181 sırasında kayıtlı çek asıllarının dosyasında delil
olarak saklanmasına,
Sanık için dosyaya yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde
bırakılmasına karar verildiği;
Yine Mahkememiz kararına katılan Yüksel Anbarcı vekili Av. Yüksel
Deniz tarafından verilen 13/12/2014 havale tarihli dilekçesi ile temyiz edildiği;
Mahkememiz kararı ile katılan vekilinin temyiz dilekçesinin Sanık
Mehmet Taşkıran' ın MERNİS adresinin bulunmaması ve sanık adına çıkarılan
tebligatların iade edilmesi nedeniyle gazete ilanı ile ilanen tebliğinden itibaren
7 (yedi) gün içinde temyizi kabil olmak üzere, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen
tebliğ olunur.
B.: 25648 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. GAZİANTEP ASLİYE TİCARET
MAHKEMESI'NDAN
İLAN
Türk Ticaret Kanununun 417. ve İcra İflas Kanununun 179, 179/a ve
179/b maddelerine dayalı olarak,
Borçlu-Davacılar SHEMS GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. vekili Av.
Cumhur MEYDAN'ın hasımsız olarak mahkememize açtığı borçlunun kendi
isteği ile doğrudan iflas vc iflasın ertelenmesi davasında verilen karar gereğince;
Gaziantep Ticaret sicilinin 33956 sırasında kayıtlı Shems Gıda San.ve
Tic.Ltd.Şti. muamele merkezi adresi 4. Organize Sanayi Böl.. 83412 Nolu Cad.
No:8 - Şehitkamil/Gaziantep olan şirketin iflas ve iflasının ertelenmesine karar
verilmesi talep edilmekle;
Adı geçen şirket hakkında 26/01/2015 tarihinde açılan dava ile iflas ve
iflasının ertelenmesinin talep edildiği, davanın mahkememizin 2015/265 Esas
sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 29.04.2015 günü saat 11.35'de
yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 15 günlük süre içinde alacaklıların
veya hakları zedelenen gerçek veya tüzel kişilerin işbu davaya müdahale veya
itiraz yoluyla borçlunun iflasını veya iflasının ertelenmesini gerektiren bir hal
bulunmadığını veya borçlu ile ilgili talebin hakkındaki takipleri ertelemek vc
borçlarını ödemeyi geciktirmek için yapıldığını ileri sürerek mahkememizden
talebin reddini isteyebilecekleri, aksi halde bir daha itiraz edemeyecekleri.
Ayrıca iflas ve iflasının ertelenmesi istenen şirketler hakkında istenen tedbir
talebi hakkında da;
İİK.nun 179/b.maddesine göre iflas ve iflasının ertelenmesi istenen
şirket hakkında yapılmış ve daha sonra yapılacak İİK.nun 206/1 de yazılı
alacaklar için yapılan takipler ve rehinli takipler haricindeki tüm icra ve iflas
takiplerinin, satış ve muhafaza işlemleri gibi tedbir uygulamalarının İHTİYATİ
TEDBİREN DURDURULMASINA.
Haciz edilen ve muhafaza altına alınan ve iflas ve iflasının ertelenmesi
istenen şirketin faaliyet alanında kullanılan tesis, eşya teçzihat, büro malzemeleri
ve demirbaşlar ile taşıtların iflas ve iflasının ertelenmesi istenen şirket
yetkililerine YEDİEMİN OLARAK TESLİMİNE.
İflas ve iflasının ertelenmesi istenen şirketin mal varlığı olan
gayrimenkullerinin ve araçlarının 3. kişilere devir ve temliklerinin
engellenmesine,
İİK.nun 179/b.maddesine göre rehinin paraya çevrilmesi yolu ile
takipler yoluyla muhafaza tedbirlerinin alınmasının vc rehinli mal satışının
durdurulmasına.
İflas ve iflasının ertelenmesi istenen şirketin borç altına girmesini
sağlayacak çek keşide etmesinin ve senet düzenlemesinin 2. bir karara kadar
önlenmesine.
İflas ertelemesi talebinde bulunan davacı SHEMS GIDA SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.' ye envanter düzenlemek ve yönetim kurulu kararlarının
onaylaması için şirketin iyileştirme projesi yönünden haraket edip etmediği
gözetleyip denetlemek ve işletmenin durumu hakkında rapor vermek üzere
GAZİANTEP 2. İCRA MÜDÜRÜ HİLMİ VERİM in KAYYUM OLARAK
ATANMASINA VE ŞİRKETİN MEVCUT YÖNETİM KURULUNUN ALACAĞI TÜM
KARARLARIN KAYYUMA ONAYLATILMASI SURETİYLE YETKİLİ KILINMASI,
İşbu tedbir kararlarının tamamının Gaziantep Nöbetçi İcra Müdürlüğü
tarafından infazına,
İşbu ihtiyati tedbir kararımızın gerektiğinde ileride her celse ve celse
arasında gözden geçirilmesine vc bu yönden yeniden bir karar verilmesinin
düşünülmesine şeklinde ihtiyati tedbir kararı verildiği hususları ilan olunur.
B.: 25477 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C.ANKARA 8.ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2015/52 ve birleşen 2015/53 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
: Ankara ili, Altındağ İlçesi, Sakarya (Turan)
Mahallesi
MEVKİİ
:PAFTA NO
:ADA NO
: 418
PARSEL NO
: 18 ve 19
VASFI
: Arsa (Ahşap ev)
YÜZÖLÇÜMÜ
: 18 parsel : 188 m2, 19 parsel: 309 m2
MALİKİN ADİ SOYADI
: İSMAİL GENÇ - BEYTULLAH GENÇ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
: ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ
: Altındağ Belediye Başkanlığı tarafından Sakarya
(Turan, Akalar) Mahallesi Kentsel Sit Alanı proje alanında kalan davalılara ait
taşınmaz hisselerinin 5393 sayılı Yasanın 34/b bendine istinaden 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre, Altındağ Belediye Encümeninin
26.04.2014 tarih 361 sayılı kararı.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği
yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı
idare tarafından mahkememizin 2015/52 ve bu dosya ile birleşen 2015/53
esaslarında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca
ilan olunur.
B.: 23730 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

tc sayıştay başkanlığından tc t tc balıkesir 3. icra dairesi