T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ
2011/22113 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği,
kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İI, Üsküdar İlçe, 771
Ada No, 4 Parsel No, Beylerbeyi mah. küplüce ve
çamlıca mevki, 520,28 m2 alanlı tapuda ana
taşınmaz niteliği bahçeli kagir ev olarak yazılı
taşınmazda borçluya ait 1/8 hissedir. Satılmasına
karar verilen taşınmaz İstanbul ili Üsküdar ilçesi
Beylerbeyi mahallesi küplüce yolu sokak no:67-69
daki binalı parseldeki Zeki Topal adına kayıtlı 1/8
hissedir. Bahse konu parsel üzerinde iki katlı ve tek
katlı olmak üzere iki ayrı bina vardır. İki katlı bina
mesken olarak tek katlı bina depolama amaçlı
kullanılmaktadır. Tabanda 80 m2 alan üzerine inşa
edilen ve mesken olarak kullanılan bina toplamda 160
m2 alanlıdır. Tek katlı bina tabanda yaklaşık 60 m2
alandır. Boğaziçi öngörünüm uygulama imar plan
şartlarına tabi olan parseldir. Belediye alt yapı
hizmetlerinin bulunduğu ve topografik olarak doğudan
batı istikametine doğru azalan bir eğime sahip
parseldir.
İmar Durumu
: İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 26/07/2011
tarihli ve 6173 sayılı yazılarında Üsküdar Beylerbeyi
mahallesi pafta 126,771 ada 4 parselde kayıtlı
taşınmaz 22.07.1983 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli
Boğaziçi öngörüm bölgesi uygulama imar planında
konut alanında kalmaktadır. 16/07/2009 onanlı plan
hükümlerinin 1.7 maddesinde "2960 sayılı yasanın
geçici 4. Maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış
yapı ancak yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü
uygulanır" denilmektedir.
Kıymeti
: 110.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 25/08/2014 günü 13:00 - 13:10
arası
2. Satış Günü
: 22/09/2014 günü 13:00 - 13:10
arası
Satış Yeri
: İstanbul Anadolu Adliyesi Mezat
Salonu Kartal İstanbul 2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl, Üsküdar İlçe, 1702
Ada No, 59 Parsel No, Beylerbeyi mah. Mahallesi,
Çamlıca mevki , B Blok 1. Kat 2 nolu Bağımsız
Bölümün 1/3 hissesi satılacaktır. Satılmasına karar
verilen taşınmaz İstanbul ili Üsküdar ilçesi Beylerbeyi
mah. Çamlıca caddesi numara 19 Mühürdar çıkmazı
sokak numara 4 deki binalı parselde 1. kat 2 nolu
dairenin Zeki Topal adına kayıtlı 1/3 hissesidir. Bahse
konu parsel üzerinde iki bloklu iki katlı ve dört katlı
betonarme kargir iki adet blok nizam yaklaşık altmış
yıl önce inşa edilen bir bina vardır. Bahse konu B
Blok dört katlı olup, parselin kuzey doğu tarafındadır.
Binanın kat alanlarında birer bağımsız bölüm
bulunmakta ve mesken niteliktedir. B Blok 1. kat 2
nolu daire iki oda , salon mutfak banyo, tuvalet ve
balkon mahallerinden ibaret yaklaşık 60 m2 alanlıdır.
Binanın doğalgaz bağlantısı olup, bağımsız bölüm
müstakil kombili kaloriferli ısınma türündedir. Binanın
ve bağımsız bölümün inşasında standart olduğu
kabul edilen malzemeler kullanılmış olup bağımsız
bölümün ıslak zemin döşemeleri seramik oda zemin
döşemeleri ise ahşap laminat malzeme ile
kaplanmıştır. Boğaziçi öngörüm Uygulama İmar plan
şartlarına tabi olan parseldir.
Yüzölçümü
: 722,09 m2
Arsa Payı
: 40/238
İmar Durumu
: İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 26/07/2011
tarihli ve 6173 sayılı yazılarında Üsküdar Beylerbeyi
mahallesi pafta 126 ,771 ada 4 parselde kayıtlı
taşınmaz 22.07.1983 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli
Boğaziçi öngörüm bölgesi uygulama imar planında
konut alanında kalmaktadır. 16/07/2009 onanlı plan
hükümlerinin 1.7 maddesinde "2960 sayılı yasanın
geçici 4. Maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış
yapı ancak yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü
uygulanır" denilmektedir.
Kıymeti
: 95.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup
beyanlar hanesinde ayrıca 23/01/1969 yönetim planı
ve 61 numaralı parselle müştereken alakaldır
yazılıdır.
1. Satış Günü
: 25/08/2014 günü 13:20 - 13:30
arası
2. Satış Günü
: 22/09/2014 günü 13:20 - 13:30
arası
Satış Yeri
: İstanbul Anadolu Adliyesi Mezat
Salonu Kartal İstanbul - null null / null
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci
artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden,
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen
değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu
gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde
ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin
görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve
münderecafını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2011/22113 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
(İİK. m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada
kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 44625 www.bik.gov.tr
T.C.NİZİP İCRA DAİRESİ
2013/329 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği,
kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İl, Nizip İlçe, 439 Ada No, 3 Parsel
No, şahinbey Mahalle/Mevkii, alpay Köyü, parsel üzerinde 3
katlı yapı mevcuttur. Parselin güney, kuzey ve dogu olmak
üzere 3 cephesi yol olup, batı cephesi kör cephelidir. Parselin
kuzey ve güney cepheleri arasında yaklaşık olarak 3 m lik kot
farkı bulunduğundan parsel üzerinde mevcut olan yapı kuzey
cepheden 2 katlı, güney cepheden ise 3 katlı olarak gözükmektedir. Bina soba ile ısıtılmakta olup, su ve elektrik tesisatı
mevcuttur. ZEMIN kat betonarme karkas inşaat işyeri, taban
beton yap olup duvarlır sıvasızdır, deponun ön cephesi galvanizli saçtan kepenkli olup 35 yaşlarındadır. 1. KAT: 195 m²
olup 37 m²lik kısmı depo olarak, 158 m² kısmı merdiven kovası ve 1 adet mesken olarak kullanılmakta, depo olarak kullanılan kısmı tabanı beton yap, ön cephesi galvanizli saçtan
kepenk, mesken olarak kullanılan kısım, misafir odası,
oturma odası, yatak odası, mutfak, banyo, lw, wcden oluşmaktadır. Kapı ve pencere doğramaları ahşap olup yağlı
boya ile boyalıdır. Duvarlar harç ile sıvalı olup, macunsuz
yağlı boya ile boyalıdır, mutfak banyo lw ve wcnin duvarları
yarım fayans döşelidir. Taban karo taşı ile döşeli, merdiven
kovasının duvarları harç ile sıvalı ve yaglı boya ile boyalı tabanı karo taşı ile döşeli olup 35 yaşlarındadır. 2. KAT: yığma
kargir inşaat sınıfına girmekte, yola çıkılan saçaklarla birlikte
205m²dir. Bu kat 2 adet mesken olarak inşa edilmiştir.
Dairelerde misafir odası, oturma odası, yatak odası, mutfak,
banyo, lw-wc bulunmaktadır. Mutfak banyolw-wcnin duvarları yarım fayanstır. Dairelerin tabanı parityen mermer döşelidir. Duvarlar harç ile sıvalı ve macunsuz
yağlı boya ile boyalıdır. kapı ve pencere doğramaları plastiktir. taşınmaz dış cephesi harç ile sıvalı ve dış cephe boyası ile
boyalı olup 20 yaşlarındadır.
Yüzölçümü: 180,33 m²
Kıymeti: 260.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: İPOTEK
1. Satış Günü: 12/08/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü: 08/09/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri: BELEDİYE MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %
20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile
sabit olmadıkça paylasmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diger zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark,
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi
için dairede açık olup gideri verildigi takdirde isteyen alıcıya
bir örnegi gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baskaca bilgi almak
isteyenlerin 2013/329 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlügümüze başvurmaları ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
B.:G 1539 www.bik.gov.tr
T.C. ELAZIĞ 2. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI: 2013/141 Esas
Davacı BETÜL KOTAN tarafından, Davalı
OKTAY KOTAN arasında mahkememizde görülmekte
olan Boşanma davasının sonucunda;
Tunceli ili, Pertek ilçesi, Sürgüç, CN: 31,
HN:13, BSN: 120 'de nüfusa kayıtlı, Hıdır ve
Güngör'den olma, 26/05/1990 Elazığ doğumlu,
13406073172 T.C no'lu, BETÜL KOTAN (Evlenerek
geldiği yer, Elazığ ili, Merkez ilçesi, Fevziçakmak
Mahallesi, CN: 5 , HN: 246 , Sıra :9 ) aynı yer BSN : 88
'de nüfusa kayıtlı, Fetih ve Yeter'den olma, 10/01/1986
Pertek d.lu, 28721452922 T.C. no'lu OKTAY KOTAN'ın
BOŞANMALARINA ,
Tarafların müşterek çocukları 01/01/2009
d.lu, Evin Kotan'ın velayetinin davacı anneye verilmiştir,
Davalının adresi meçhul olduğundan, ilanın
tebliğinden itibaren davalı tarafından 15 gün içerisinde
temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde
kesinleşeceğinin, karar tebliği yerine kaim olmak üzere
ilanen tebliğ olunur.
B.: 43683 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
TC. OĞUZELİ (KAP ATILAN) KADASTRO MAHKEMESİ
Sayı : 2010/1 Esas
İLAN
Kapatılarak Mahkememize gelen Oğuzeli
Kadastro Mahkemesinin 2010/1 esas 2012/1 karar
sayılı ilamında,
Davacı Mehmet Delibaşın davasının Feragat
nedeniyle Reddine,
Davacı Hasan Türkmen'in davasının Sübut
bulmadığından Reddine,
Kilis İli, Elbeyli İlçesi Yavşanlı Mezrasında
kain 228 nolu parselin tespit ve komisyon kararı gibi 1/2
sinin Bilal oğlu Ölü Arif Çato Bayraktarzade, 1/2 sinin
Bilal oğlu Ölü Cemil Çato Bayraktarzade adına tapuya
TESCİLİNE karar verilmiş olup karar taraflardan,
ÖLÜ ARİF ÇETO MİRASÇILARI CEVİDE ÇETO, ALİ
ÇETO, BİLAL ÇETO, MAYA ÇETO, NECİBE ÇETO,
AYYUŞ ÇETO,
ÖLÜ CEMİL ÇETO MİRASÇILARI FEHİME ÇETO,
BEDRİYE ÇETO ,FAHRİYE ÇETO SENEM ÇETO'ya iş
bu hüküm karar tebliği yerine geçerli olmak üzere
ilanen tebliğ olunur.
B.: 43804 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ANKARA 12. İCRA DAİRESİ
2014/881 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri:
1. TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara İl, Mamak İlçe, 51056 Ada No, 1
Parsel No, General Zeki Doğan İmar Mahalle/Mevkii, Taşınmaz 5 kat (18) bağımsız bölüm (ve
eklentisi E-18 nolu depo ile birlikte) numaralı mesken vasfındaki
taşınmaz tüm takyidatlardan ve şerhlerden ari olarak açık artırma
sureti ile satılacaktır. Taşınmazın tapu kaydında C-5 Blok olarak
belirtilen bloğun halihazır durumda E Blok olarak adlandırıldığı
bilirkişilerce tespit edilmiştir. Bina ayrık nizam betonarme olarak inşa
edilmiştir. Bina, 2 bodrum kat+zemin kat+8 normal kattan
oluşmaktadır. Binada toplam 28 adet bağımsız bölüm
bulunmaktadır. 2 adet asansör mevcuttur. Her türlü altyapısı mevcut
olup, tüm belediye hizmetlerinden faydalanabilen şehir ve iş
merkezlerine yakın bir bölgededir.
Satışa konu taşınmaz: Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır. Daire
antre-hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, 2 balkondan
oluşmaktadır. Antre-hol zemini seramik kaplı, salon ve odaların
zeminleri laminant parke kaplı olup, duvarları saten tavanları Plastik
boyalıdır. Mutfak zemini ve duvarlar seramik kaplı olup, mutfak
tezgahı mermerit, tezgah alnı seramiktir tezgah altı ve üst dolapları
MDF kaplamadır. Mutfak balkonu kapatılarak mutfak kullanım
alanına dahil edilmiştir. Banyo zemini ve duvarları seramik kaplı
tavanı plastik boyalıdır. Duş teknesi, klozet ve lavabo
bulunmaktadır.
WC zemini ve duvarları seramik kaplı, lavabo ve hela taşı vardır. İç
kapıları panel kapı, pencereleri ahşap doğrama ve ısıcamlıdır. Daire
doğalgaz kombili kat kaloriferi ile ısıtılmaktadır. Meskenin net faydalı
alanı toplam:95 m2.dir.Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut
bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi
: General Zeki Doğan Mah. (General Zeki
Doğan - İmar) 490 Sk (15 Sk) E Blok Yamaçevler Sitesi No21/18
Mamak / ANKARA
Yüzölçümü
: 16.341 m2
Arsa Payı
: 64/16341
Kıymeti
: 140.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
1. Satış Günü
: 05/09/2014 günü 15:00- 15:10 arası
2. Satış Günü
: 17/10/2014 günü 15:00- 15:10 arası
Satış Yeri
: 2 NOLU MEZAT SALONU
2. TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara İl, Çankaya İlçe, 29300 Ada No, 1
Parsel No, Orta İmrahor (Kırkkonaklar) Mahalle/Mevkii, A Blok 9.kat
(22) bağımsız bölüm (ve eklentisi E-22 nolu depo ile birlikte)
numaralı konut vasfındaki taşınmaz.
Taşınmaz kaydındaki 01.10.2013 tarih ve 53885 yevmiye ile Aytekin
Arslan lehine 10 yıl 10 aylığına tesis edilen kira şerhinin alacaklı
bankanın ipotek tesis tarihinden sonra olması ve kira şerhine
alacaklı bankanın muvafakati bulunmadığından İIK.m.132 uyarınca
kira şerhi ile yükümlü olmaksızın, kira şerhinden ari olmak üzere,
tüm takyidatlardan ve şerhlerden ari olarak açık artırma sureti ile
satılacaktır.
Taşınmazın tapu kaydında daire katının 9. kat olarak belirtilmiş
olmasına rağmen, fiilen biirkişiler tarafından lO.katta olduğu tespit
edilmiştir.
Bina ayrık nizam betonarme olarak inşa edilmiştir. Binada 2 bodrum
kat+2emin kat+11 normal kat+çatı katından oluşmaktadır.Sitede
Fitness salonu,yüzme havuzu vb.ortak sosyal alanlar
bulunmaktadır.Bina katlarında 2.şer daire olmak üzere toplam 24
adet bağımsız bölüm vardır. 2 adet asansör mevcuttur.Her türlü
altyapısı mevcut olup, tüm belediye hizmetlerinden faydalanabilen
şehir ve iş merkezlerine yakın bir bölgededir.
Satışa konu taşınmaz: Dairenin giriş kapısı çelik kapıdır. Daire
antre, hol,salon, 4 oda, mutfak,2 banyo,wc, 2 balkondan
oluşmaktadır.Antre-hol zemini granit seramik, salon ve 4 odanın
zeminleri laminant parke kaplı olup, duvarları saten boyadır.Mutfak
zemini ve duvarlar granit seramik kaplı olup, mutfak tezgahı
granittir.Tezgah alnı seramik kaplı, tezgah altı ve üst dolapları balon
kapaklı MDF kaplamadır.Banyo zemini ve duvarları seramik kaplı,
tavanı plastik boyalıdır.Duş teknesi duş kabini, klozet ve dolaplı
lavabo bulunmaktadır.Dairede 2 adet balkon bulunmaktadır. Bir
tanesi salon ve mutfak bağlantılıdır.WC zemini ve duvarları seramik
kaplı,lavabo ve klozet bulunmaktadır.İç kapıları ahşap mobilya kapı
olup,pencereleri ahşap görünümlü PVC doğrama ve
ısıcamlıdır.Daire doğalgaz kombili kat kaloriferi ile
ısıtılmaktadır.Daires, bina girişine göre sol ön,yan ve arka cephede
bulunmaktadır.Dairenin net faydalı alanı 140 m2.dir.Gayrimenkulün
geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi
: Kırkkonaklar (Orta İmrahor) Mah. 382 Sk.
Elegance Sitesi 16/A Blok D:22 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü
: 4.140 m2
Arsa Payı
: 80/4497
Kıymeti
: 360.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
1. Satış Günü
: 05/09/2014 günü 15:15-15:25 arası
2. Satış Günü
: 17/10/2014 günü 15:15 - 15:25 arası
Satış Yeri
: 2 NOLU MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi
gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si
oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul
üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra
ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için
dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/881
Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek
64'e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2012/13 İFLAS
B.: 44711 www.bik.gov.tr
T.C. İSTANBUL 2. İFLAS DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl, Şişli İlçe, 416 Ada No, 3
Parsel No, tapu kaydında 2.kat 3 nolu olarak yazılı olan, İstanbul ili
Şişli İlçesi Mecidiyeköy Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Defne
Apt. Kapı no:56 adresinde bulunan, ZEMİN KATTAN DAHİLİ 'BİR
MERDİVENLE ÇIKILMAKTA OLUP, APARTMAN İÇİNDEN GİRİŞ
MERDİVENİ İPTAL EDİLMİŞTİR. YAKLAŞIK BRÜT KULLANIM
ALANI 125 M2. OLUP TİCARİ İŞYERİ OLARAK
KULLANILMAKTADIR. TAPUDA 2 VE 3.KAT OLARAK
BELİRTİLMESİNE RAĞMEN FİİLEN ASMA KATTA
BULUNMAKTADIR. Keşif günü tadilat yapılmaktadır, (şu anda
tadilatı bitmiş olup işyeri olarak kullanılmaktadır) Lavabo ve wc
ünitesi mevcuttur. Döşemeler laminat parke, ıslak zeminler seramik
kaplı, duvarlar saten boya ve kısmen ahşap kaplama, tavan asma
tavan olarak yapılmış, ışıklandırma sistemi mevcuttur. Isınma
doğalgazlı olup elektriği ve suyu mevcuttur. İşyeri niteliğindedir.
Adresi
: İstanbul ili Şişli ilçesi Mecidiyeköy Fulya
Mahallesi,
Büyükdere Caddesi, Defne
Apt. Kapı no:56
Kullanım alanı
: Yaklaşık Brüt 125 m2.dir.
Arsa Payı
: 44/1000
İmar Durumu
: Bağımsız bölüm satılmaktadır.
Kıymeti
: 1.000.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Tapu kaydındaki ipotek ve
hacizlerden ari olarak satılacaktır.
1. Satış Günü
: 04/09/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü
: 29/09/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri
: İSTANBUL 2.İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
ADALET SARAYI ŞİŞLİ/İSTANBUL
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi
gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. İstanbul Adalet Sarayında Vakıfbank
bulunduğundan ihaleye iştirak etmek isteyenlerin İstanbul
2.İflas Müdürlüğüne ait TR22 0001 5001 5800 7265 0928 39 nolu
vadesiz mevduat hesabına ihale teminatını yatırarak dekontunu
dosyamıza ibraz etmeleri gerekmektedir. Yasa gereğince icra
ve İflas Dairelerinde nakit para almak yasak olduğundan ihale
katılımcılarının mutlak suretle banka hesabına teminatı
yatırmaları gerekmekledir. Bankaya teminat yatırmayan ve
ihaleye nakit teminat ile girmek isteyenler dairede nakit
alınmadığı gerekçesi ile ihaleye kabul edilmeyecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonunp kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50
sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si
oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul
üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra
ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için
dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/13
İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek
64'e karşılık gelmektedir.
B.: 44565 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İZMİR 3. İCRA DAİRESİ
2013/2696 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İzmir İl, Konak İlçe.Alsancak Mah. 25 cilt, 2458
sayfa no, 1824 Ada No, 37 Parsel No, 8. kat. 16 Bağımsız
Bölüm'de kayıtlı Taşınmazın,
Özellikleri
: Mimar Sinan Mahallesi, Ali
Çetinkaya Bulvarı 65 kapı no' lu Güler apartmanının 8. katta D: 16
Konak/İZMİR
adresindedir. Mesken dairenin içinde yer aldığı ana yapı betonarme
kolonlu yığma tuğla duvarlı olarak inşaa edilmiştir ve 3 oda, salon,
mutfak, banyo? dan ibaret olup, odaların tabanı laminant parke kaplı
olup, duvar tavan sıvalı boyalıdır. Salon, duvarları ve tavanı sıvalı ve
boyalıdır. Hol tabanı laminant parke kaplı holün duvarları tavanı sıvalı
boyalıdır. Mutfak taban seramik banko alt ve üst dolapları mevcut
olup duvar ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Banyo taban seramik kaplı
duvarları tavana kadar fayans kaplı, banyoda, jakuzi küvet, klozet,
rezarvuar ve lavabo mevcuttur. Mesken dairenin kapıları ahşap olup
boyalıdır. Pencereleri PVC doğramadır. Bina asansörlü, doğal gazlı
merkezi Isıtmalıdır. Elektrik ve suyu mevcut olan meskenin 85 m2
alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz İzmir? in Konak ilçesi. Mimar
Sinan Mahallesi, semtinde. Ziya Gökalp Caddesine 80 mt mesafede,
Namık Kemal Lisesine 300 mt mesafededir.
Adresi
: Mimar Sinan Mahallesi, Ali Çetinkaya Bulvarı
65 kapı no' lu Güler apartmanının 8. katta D: 16 Konak/IZMlR
Yüzölçümü
: 85 m2
Arsa Payı
: 20/360
İmar Durumu
: Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 03.09.2013 tarihli yazı ekine göre: 1/1000 ölçekli
uygulamam imar planına göre TM1 Ticaret Seçenekli Konut
bölgesinde olup. A1 ikili blok nizamda Hmax: 24,80 m. 8 kattır. Eski
eser karşısı olup her türlü işlem için I.K.T.V.K.B kurulundan izin
alınması gerekir.
Kıymeti
: 300.000,00 TL (1. icra Hukuk Mahkemesinin
06/03/2014 tarih 2013/658 Esas - 2014/208 Karar sayılı ilamı
gereği)
KDV Oranı
: %1
1. Satış Günü
: 29/08/2014 günü 10:20- 10:30 arası
2. Satış Günü
: 24/09/2014 günü 10:20- 10:30 arası
Satış Yeri
: İzmir Adliyesi D3 Blok Zemin kat İcra Bölümleri
24 nolu Müzayede Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si
oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
(kesin ve süresiz) vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi.
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul
üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve
İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2696
Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
B.: 43981 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

TC. OĞUZELİ (KAP ATILAN) KADASTRO MAHKEMESİ