Malzeme Elleçleme Çözümleri
Yer ve zaman2
Modern, dinamik depolama
sistemlerinin geleceğini bugünden
yaşayın:
İntralogistic sisteminizi en iyi duruma
getirmek için Kardex Remstar'ın
sunduğu çözümler
Kardex Remstar sistemleri:
Dinamik, pratik, ekonomik: üretim ve
depoda daha fazla yer açın
8
Kardex Remstar Shuttle –
Dikey Sistemler
14
Kardex Remstar Megamat –
Dikey Döner Sistemler
20
Kardex Remstar Horizontal –
Yatay Döner Sistemler
28
Kardex Remstar Yazılımı –
Power Pick Global
30
Service – Kullanım Sürekliliği Yönetimi
34
Kardex Group – Otomatik depolama ve
toplama çözümleri için güvenilir iş ortağınız
2
Otomatik depolama ve geri alma sistemleri
Depolama alanınızı ve üretkenliğinizi en iyi duruma getirmek için
otomatik depolama ve geri alma sistemleri.
Depoladığınız mal ne olursa olsun
güvenlik, depo alanını optimize olarak
güvenilir ve etkin bir depolama ve geri
kullabilmeyi sağlama, ergonomik dizayn
alma sistemi, personel giderinizi ve
ve verimliliktir. Bunlar uzun vadeli
depolama masraflarınızı önemli ölçüde
ekonomik verimliliği ve başarıyı sağlayan
azaltır. Sistemi ister manüel ister
en önemli avantajlardır. Bu özellikler,
otomatik olarak işletin bu avantaj değiş-
gün geçtikçe sizde büyük bir güven
mez.
duygusu yaratacaktır.
Verimli donanımdan tümüyle entegre
Örnek ister misiniz? Tüm Kardex Remstar
sistemlere kadar: İhtiyaçlarınıza göre
dikey ve yatay sistemleri "Mal kullanıcıya"
uyarlanmış depolama ve geri alma
prensibine göre çalışır. Bu sayede mallar
sistemlerinizi geliştiriyor ve kuruyoruz.
hızla geri alınabilmekte, toplama süreleri
Her bir ürünümüzün öne çıkan özellikleri;
ve yolları belirgin olarak azalmaktadır.
Yüksek üretkenlik, performans ve
Daha çok depolama alanı,
daha kısa sürede erişim
–– Mevcut hacimden yararlanma
verimliliği yüzde 80 kadar artar
–– Erişim doğruluğu yüzde 99
oranına kadar artar
–– Toplamadaki üretkenlik
yüzde 400 kadar artar
–– % 99'a kadar stok mevcudu
doğruluğu elde edersiniz
doğruluğu elde edersiniz
–– % 99'a kadar stok mevcudu
Ek bilgi için:
www.kardex-remstar.com
yüzde 400 kadar artar
–– Toplamadaki üretkenlik
oranına kadar artar
–– Erişim doğruluğu yüzde 99
verimliliği yüzde 80 kadar artar
–– Mevcut hacimden yararlanma
3
Otomatik depolama ve geri alma sistemleri
Kardex Remstar:
Dünyanın her yerinde depolama ve geri
alma çözümleri için üst düzey teknoloji
Kardex Remstar:
Bellheim/Almanya
4
Kardex Remstar:
Neuburg/Almanya
Kardex Remstar yazılım
çözümleri, Wörth/Almanya'daki
yetkinlik merkezimizde
geliştirilmektedir.
Her sektör için başarıya ulaşmanızı güvence altına almak için her bir
müşteriye özel esnek çözümler.
Profesyonel depolama ve malzeme elleçleme çözümleri:
daha yüksek üretkenlik ve karlılık için başarı formülünüz.
Teknik çözümler üretmeyi seviyoruz ve
oyuncular durumdadır. Kardex Remstar bu
daima mükemmelini yapmaya gayret
gerçeğe kendisini erkenden hazırlamıştır:
ediyoruz. Yenilikçi sistemleri sürekli olarak
Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu yerde biz
geliştirmeye devam ediyoruz, çünkü
de varız. Ekonomik açıdan dünyanın önem
ürünlerimizin en yüksek beklentileri
taşıyan tüm ülkelerindeki bağlı ortaklıkları-
karşılamalarını istiyoruz. Başarılı bilanço-
mız ve temsilciliklerimiz müşterilerimize
muz: "Ofis", "Depo" ve "Ticaret" alanlarında
olan yakınlığı sağlamaktadır. Ve bir adım
140.000'i aşkın sistem kurulmuştur.
daha ileri gidiyoruz: 2.200'ü aşkın çalışanı
olan Kardex grubunun bir parçası olarak
Kardex Remstar, otomasyonlu depolama
bilgi birikimimizi servis, destek ve eğitimler
ve geri alma sistemlerinde dünyanın önde
aracılığıyla aktarma olanağına sahibiz.
gelen üreticilerindendir. Bu sistemlerin her
biri teknik açıdan ince elenip sık dokunmuş
Kalite ve güvenlik
ve ekonomik açıdan etraflıca düşünülmüş
Yüksek beklentilerinizi daima karşılamak
konseptleri izleyerek üretkenliğinizi
istiyoruz; çünkü biliyoruz ki sadece kalıcı
artırmak ve iş süreçlerinizi daha verimli
bir kalite bir şirkete olan güveni sağlayabil-
kılmak hedefiyle tasarlanmıştır.
mektedir. Bu nedenle en yüksek talepleri
bile üstleniyoruz: Tüm Kardex Remstar
Ismarlama depolama ve toplama çözümle-
sistemleri çok katı kalite yönergeleri
rimiz, depolama alanlarınızı en iyi şekilde
altında Bellheim ve Neuburg (Almanya)
kullanmanızı sağlar ve mallarınızın
merkezlerimizde üretilmektedir.
Otomotiv
Üretime malzeme tedariği ve alet sunumu
Elektronik
Kontrollü koşullar altında depolama
Kimya/ilaç sektörü
Robot destekli sistemler, proses güvenliği,
klima ve temiz oda koşulları
Depolama/
Dağıtım
Küçük parçaların kontrollü toplanması
Makine imalatı
Ara depo,alet depolaması, yarı mamül besleme
elleçlenmesi sürecinde önemli tasarruflar
getirir. Otomasyon düzeyi, üretim, imalat
Ürünlerimiz başka standartların yanında
ve dağıtım alanlarınızdaki iş süreçlerine
aşağıdaki standartlara göre sertifikalıdır:
tam uyacak şekilde uyarlanabilmekte ve
––DIN EN ISO 9001 ve 14001; Kardex
tam otomatik, robot destekli sistemlere
Produktion Deutschland GmbH
varıncaya kadar geliştirilebilmektedir.
firmasının ürünleri için
Hastaneler
Birden fazla bina katına hizmet eden tam
otomatik sistemler
––UL test edilmiş ve lisans alınmış
Dünyanın her yerinde varız
––CE uyumlu
Global düşünmek demek her yerde olmak
––RAL kalite standartları, Almanya
ve her yerde düşünmek demektir.
––TÜV-GS-/TÜV-NRTL sertifikalı
Pazarımız dünya pazarıdır. Müşterilerimiz
genelde uluslararası iş yapmakta ve
dünya çapında faaliyet gösteren global
5
Kardex Remstar Özel Uygulamalar
İntralojistik ve inovasyon:
Dahili lojistik altyapınızı daha
verimli kullanabilme potansiyelinden
yararlanın
Kardex Remstar sistemleri her türlü sipariş toplamayı desteklemektedir:
ergonomik dizaynı sayesinde zaman ve yerden tasarruf ettirir.
Ürünlerin alım, kontrol ve ambalaj
Modern taşıma teknikleri kullanılarak
Depolama alanlarının kaotik olarak
haznelerine paketlenmesi işlemleri
elleçleme adımları daha da azaltılmakta-
atanması sayesinde iki kademeli
birleştirilerek tek bir adımda
dır. Sirkülasyon süreleri, Power Pick Global
toplama da mümkün olmaktadır.
gerçekleştirilmektedir.
gibi modern stok kontrol yazılımları ile
Depolama aynı anda yapılabilmekte,
optimize edilmektedir.
depoya verme ve depodan alma
işlemlerinde hata oranları asgariye
düşürülmektedir.
6
Kardex Remstar kullanarak lojistik süreçlerinizi mükemmel bir
şekilde planlayın, yönetin ve denetleyin.
Akıllı üretim elleçlemesi ve optimize üretim lojistiği:
Rekabet avantajınız!
Mükemmel lojistik süreçleri, kendilerini
Kardex Remstar sistemlerinin bilinçli
Doğrudan çevrede yer alan imalat
stok mevcudunun azlığı, kısa teslim
olarak üretimde kullanılması, ağır
makinelerine bağlantı sağlamak da
süreleri, yüksek termin sadakati ve düşük
aletlerin veya kalıpların doğrudan
mümkündür. İşlenecek parçalar
lojistik masrafları şeklinde gösterirler.
imalat makinesinde güvenli, ergonomik
Shuttle XP tarafından otomatik
Üretim yapan şirketler için lojistik
olarak elleçlenmesine izin verir. Düşük
düzenekler, robotlar veya sevk birimleri
süreçlerini bilinçli olarak planlama,
lot adedi olan ve sıkça değişen bu tür
yardımıyla kullanıma sunulmaktadır.
kumanda ve kontrol etme gereği vardır.
siparişler sorun olmaktan çıkar ve
işletme masrafları daha fazla düşürülür.
Ek bilgi için:
www.kardex-remstar.com
7
Standart çözümler | Dikey Sistemler
Kardex Remstar Shuttle® XP:
en küçük taban alanında yüksek
yoğunluklu, dinamik ve akıllı bir dikey
depolama sistemidir
8
9
Kardex Remstar Shuttle XP
Kardex Remstar Shuttle XP:
Asgari bir zemin alanı üzerindeki depolama
alanından en iyi şekilde yararlanır
Kardex Remstar Shuttle XP sistemi, modüler yapılı otomasyonlu bir dikine raflı depo
olup "mal kullanıcıya" prensibine göre çalışır.
"Optimum depo yoğunlaştırma"," esnek,
depolanır. Yüksek nesneler depolama
Bina durumuna uyarlama
verimli depolama stratejileri" , "güvenli,
sırasında tespit edilir ve kumanda
Birden çok bina katında kullanıldığında
yormayan çalışma":
panelindeki bir bilgi iletisiyle görüntülenir.
Shuttle XP sisteminin önünde ve
Shuttle XP, münferit spesifikasyonları
Saniyede iki metre kadar bir hızı olan
arkasında istenen bir yerde kullanıcı
tek bir sistemde birleştirmektedir ve
akıllı bir kontrol sistemi, depolanmış
alanları açılabilir ve bunları daha sonra
sahadaki gerekliliklere ve bireysel
olan mallara kontrollü erişimi sağlar.
değiştirme olanağı da vardır. Her
şartlara tam olarak uymaktadır. Başarı
kullanıcı alanındaki kalkan kapı, hava
formülünün özeti: OptiFlex sayesinde
Esnek, verimli depolama stratejisi
cereyanı çıkmasını önler, hareket
verimlilik.
Shuttle XP sisteminin modüler yapısı,
gürültülerini azaltır, çalışanları ve
farklı oda yüksekliklerinden faydalan-
malları korur.
Verimli Depolama Alanı Kullanımı
mak için neredeyse sınırsız bir esneklik
Kullanıcı her tabla için azami depolama
tanımaktadır. Cihaz yüksekliği 100
Bağımsız veya birleşik sistem
yükseklikleri tanımlayabilir. Neredeyse
milimetrelik adımlarla Shuttle XP,
Her Shuttle XP sistemi bağımsız bir
kademesiz, sadece 25 milimetrelik bir
mevcut kapasite ve yükseklik ihtiyacını
sistem olarak kullanılabilir ya da birleşik
mesafeye indirgenmiş cihaz kademe-
daima en iyi karşılayacak şekilde
sisteme genişletilebilir. Bu sayede
lendirmesi sayesinde dikine raflı
seçilebilir. Lokasyon değiştirildiğinde
gelecek için ihtiyaca uygun ve hesaplı
depolarda çok düşük hacimli depolama
veya taşınıldığında, modül eklenerek
bir yatırımla planlanabilen bir büyüme
olmaktadır. Elektronik yükseklik ölçüm
veya çıkartılarak hızla yeni şartlara
olanağı verir.
sistemi sayesinde, depolanacak ürünler
uyarlanabilir.
otomatik olarak ölçülür ve buna göre
10
Yükseklik + Genişlik + Derinlik =
En iyi alan kullanımı sayesinde depo kapasitesi artar.
Prensip
Avantaj: daha hızlı sipariş toplama
Yüksek sürüş hızları, min. bekleme
süreleri ve bunların sayesinde elde
Shuttle XP, "mal kullanıcıya" prensibine
edilen daha yüksek toplama perfor-
göre çalışır ve istenen taşıyıcı daima en
mansı nedeniyle Shuttle XP sistemi,
iyi erişim yüksekliğine getirilir. Shuttle,
deponuzdaki üretkenliği artırır. Sistemin
malları optimize edilmiş sekanslarla
lokasyonundan bağımsız olarak mallar
ayıklayarak makine çalışma sürelerini
en kısa sürede çalışanlara ulaştırılır.
azaltır ve bu sayede toplama hızını dört
Kullanıcı alanındaki yanal taşıma
kat artırır.
dirsekleri, çalışma alanı içerisinde
birden çok tablanın konumlandırılmasına
olanak sağlamaktadır. Bir tablada
toplama yapılırken arka plandaki
Avantaj: Hacimden tasarruf
ekstraktör sıradaki tablayı kullanıma
Shuttle XP sistemi, küçük bir taban alanı
sunabilmektedir.
üzerinde yüksek kapasiteye sahiptir:
Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında
sistem, yüzde 80 daha az taban alanına
gerek duyar. Sadece 10 metre karelik bir
alanda 2.000 metre karelik bir depolama
alanı sunulabilmektedir.
Avantaj: Yüksek güvenlik
Yüksek yoğunluklu depolarda yüksek sürüş
hızları sunabilmek için uygun güvenlik
ögelerinin sağlanması gerekir. İster aktif
veya pasif, ister insan, makine ya da mal
için güvenlik olsun Shuttle XP tüm
alanlarda hiçbir ödün vermemekte, azami
koruma sağlamaktadır. Güvenlik donanımının
Bir bakışta avantajlar:
–– Çok daha küçük taban alanında
daha fazla depolama alanı
–– Mallara Erişim sürelerinin
azaltılması
ana unsurları mal geri alış noktasının arka
bölümündeki otomatik kalkan kapı ve mal
alış noktasının önündeki kişileri koruyucu
ışık bariyeridir.
Avantaj: Daha yüksek esneklik
–– Mallara Hızlı ve güvenli erişim
Optimal ve esnek: OptiFlex daima en iyi
–– Dahili stok kontrol sistemine
eklenerek kesin envanter
çıkartılması
kapasite kullanımını sağlar. 25 milimetrelik
–– Kullanıcı ve mal için daha fazla
güvenlik
–– Daha fazla mal depolama
ayar kademeleri, çok farklı yüksekliklere
sahip malların en küçük hacimle
depolanmasına olanak tanır. Bu düşük
depolama hacimleri sayesinde daha
çok esneklik ve daha etkin hacimsel
kullanımdan yararlanabilirsiniz.
–– Daha fazla mal depolama
güvenlik
–– Kullanıcı ve mal için daha fazla
11
Kardex Remstar Shuttle XP
Kardex Remstar çözümleri:
Daha kısa erişim süresi,
çok farklı hacimler için daha
fazla depolama alanı
Teknik özellikleri
Cihaz ebatları
Genişlik Derinlik
Yüksekliği
1.580 - 4.380 mm
2.312 - 4.292 mm
2.550 - 30.050 mm
Cihaz yüksekliğinin değişme kademesi
100 mm'lik adımlarla
Performans verileri
Dikey hızı 2,0 m/s değerine kadar
ayarlanabilir
Depolama ve geri alma hızları 0,7 m/s
değerine kadar ayarlanabilir
Brüt yükleme kapasitesi max 67/120 t
Tablalar
Genişliği 1.250 - 4.050 mm
Derinliği
61 0 - 1 .270 mm
Ayar kademeleri 25 mm
Tabla kademeleri 75 mm
725 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi
Seçenekler
–Tablanın manüel olarak tam dışarı
çekilebilmesi için katlanabilir masa
–Tablanın otomatik olarak tam dışarı
çekilmesi
–Taşıma arabası
–Kullanıcı ünitesi için döner kol
–Kullanıcı ünitesi için kürsü
1
Yüksekliği
2,55 m - 30 m; 100 mm'lik kademelerle
2
Genişliği
3
Derinliği
4
Yük profilleri
5
1,58 m - 4,38 m
2,31 m - 4,29 m
67/120 t'a kadar yük bindirme
Ekstraktör kanalı
Tablalar
6
7
Bireysel bölümleme sayesinde tablalar her mal için organize edilebilir.
İhtiyaca göre doğru tabla: Çok farklı uygulamalar için farklı ebatlar
kullanılabilmektedir. Tablaların basit ve net olarak bölümlenmesi
sayesinde toplama süreleri önemli oranda azaltılabilmektedir.
Kepenkli Mal Sunum Kapısı
Kullanıcı alanı, malı içeren tablanın ergonomik bir şekilde sunulduğu
alandır. Her cihaz için altı kadar kullanıcı alanı mümkündür. Kullanıcı
alanındaki kepenkli kapılar insan ve malları korumaktadır.
–Işıklı pozisyon göstergesi
Yüksekliği Ayarlanabilir Mal Sunum Rafı
–Numaralandırılmış pozisyon
göstergesi
Kullanıcı alanının yan duvarları kesintisiz olarak taşıyıcı dirsek
–Her cihaz için min. 6 erişim kapısı
–Çift mal alma foksiyonu
–ESD versiyonu
–İstifleme aracının cihaz önüne erişimi
–Tabla kilitleme düzeneği
–Tek parçalı kalkan kapı
–Kullanıcı alanının önünde tabla tahdidi
–Tablalar için bölmeler
–Kullanıcı yönetimi
12
8
9
10
modülleriyle donatılmıştır. Kullanıcı operatörlerin beden
yüksekliğine bağlı olarak kesintisiz taşıyıcı dirseği modülleri
sayesinde çalışma pozisyonları kişilere göre ayarlanabilmektedir.
Sınırları aşan boyutları ölçebilen ışık bariyeri
Otomatik yükseklik ölçüm sistemi; depo malı tespiti
25-mm'lik kademelerle
Asansör ana motoru/sürücüsü
Motor gücüne bağlı değişen hızlar
Modüler dizayn ve akıllı depolama tekniği; daha fazla esneklik ve
depolama alanı sağlayan çifte fayda.
Shuttle-XP serisinin
diğer ürünleri:
Kardex Remstar
Shuttle XP700
çok ağır ve çok uzun
depo malları için.
Kardex Remstar
Shuttle XPlus
otomatik hızlı
depolama devi.
Kardex Remstar
Shuttle XPmultiple
Oda genişlikleri küçük olduğunda
hacim en iyi şekilde kullanılır.
13
Standart çözümler | Dikey Döner Sistemler
Kardex Remstar Megamat® RS:
İki dünyanın en iyisi: modern ve
geleneksel depolama teknolojilerinin
kombinasyonu
14
15
Kardex Remstar Megamat RS
Kardex Remstar Megamat RS:
En küçük hacimde en yüksek kapasite
Kardex Remstar Megamat RS, otomatikleştirilmiş bir döner raf sistemi olup
paternoster işlevselliğine dayanır ve "Mal kullanıcıya" prensibine göre çalışır;
sık kullanılan depo malları için mükemmeldir.
Yeni araştırma ve geliştirme sonuçları,
Megamat RS sistemi, üretimden
Tüm üretim sürecinde Kardex Remstar,
kullanılan kaynaklara ve çevre korumasına
başlayarak tüm kullanım ömrü boyunca,
katı bir çevre yönetim sistemi uygula-
ilişkin artan gereklilikler, müşterilerimiz
çevreyi ve maliyet unsurunuda gözeterek
maktadır:
için pazara uygun çözümler üretmede
kaynak kullanımının hakkını vermektedir.
Geçtiğimiz yıllarda yüksek verimliliği olan
gözününe alınmaktadır. Kardex Remstar
Statik yapısında yapılan iyileştirmelerle
bir enerji yönetim sistemi oluşturularak
firmasının yetkinlikleri ve deneyimlerinden,
yapımında kullanılan malzeme miktarı
tüm üretim ve tedarik süreçlerine entegre
sektörünüzün pazarında sizi ileriye
önemli ölçüde azaltılabilmiştir: Çeşitli
edilmiştir. Getirisi olmanın ötesinde ödüle
götürecek sistemler üretilmektedir.
yapı parçalarında, daha önceki modellere
laik görülen bir çabadır: Kaynakların
Bu şekilde örneğin, onyıllardır kendini
göre yüzde 50 kadar bir ağırlık düşüşü
verimli kullanılmasına yönelik ürettiği
kanıtlamış olan Megamat sistemini,
sağlanabilmiştir.
süreçleri için Kardex Remstar, geçmişte
tümden çevreye duyarlı ve enerji
birkaç kez Almanya çapında ödüllendi-
tasarrufunu göz önünde bulundurularak,
rilmiştir.
en modern üretim ve yapım teknikleri
yardımıyla daha da geliştirdik. Sonuç:
Megamat RS.
16
Yenilikler: Otomatik zincir gericisi, azaltılmış enerji tüketimi, kolay
hareket eden sürgülü kapı, modern tasarım.
Prensip
Avantaj: Hız
Megamat RS sisteminin kompakt
yapısı asgari bir taban alanında azami
Megamat RS, yüksek bir dönüş hızıyla
bir depolama alanı sunmaktadır.
hareket ederek tüm depo mallarına
Megamat RS'in bağımsız döner raflara
hızlıca erişilmesini sağlamaktadır.
ya da birden çok mal sunum kapısına
sahip çok katlı kombinasyonlara entegre
edilebilmesi, 10 metre yüksekliğe kadar
sorunsuz olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu yüksek yoğunluklu depolama
sayesinde mümkün olan en fazla
kapasite kullanımı sağlanmaktadır.
Megamat RS sistemi, bağımsız çözüm
olarak kullanılabilir ya da ihtiyaç halinde
birleşik sistem olarak genişletilebilir.
Modüler yapısı azami bir yatırım ve
gelecek güvencesi sağlar.
Avantaj: Müşteriye özel ve esnek
Çok işlevli, çok amaçlı taşıyıcılar
neredeyse her çeşit uygulama için
uyarlanabilmektedir. Esnek taşıyıcı
sistem, çok farklı malların ekonomik
olarak depolanmasına izin vermektedir.
Avantaj: Kalite ve ekonomiklik
Elektromotor, yüksek verimli dişli kutusu
ve ayrıntısıyla uyarlanmış frekans
invertörünün mükemmel uyumu
sayesinde yeni Megamat RS günümüzde
yüzde 40 daha az enerji kullanmaktadır.
Bir bakışta yenilikçi özellikler:
Sonuç: Hissedilebilir şekilde azaltılmış
toplam sahip olma maliyeti (TCO).
–– Enerji tasarrufu sağlayan sürücü
teknolojisi
–– Asgari malzeme kullanımıyla
azami güvenlik
Avantaj: Personel ve depo mallarının güvenliği
–– Her kullanım alanı için ihtiyaca
uygun kontrol sistemi konseptleri:
"Görüşle sürüş"
Mümkün olan yüksek güvenliği
–– Optimize edilmiş güvenlik
sistemleri
durumlar için krank kolu, otomatik zincir
–– Kapsamlı bir taşıyıcı konsepti ile
esnek depolama
sağlamak için yeni Megamat RS dört
yeni fonksiyonla donatılmıştır: acil
gericisi, clip sistemi ve rahat hareket
eden sürgülü kapı.
esnek depolama
–– Kapsamlı bir taşıyıcı konsepti ile
sistemleri
–– Optimize edilmiş güvenlik
"Görüşle sürüş"
17
Kardex Remstar Megamat RS
Düzenli, modüler, çok amaçlı:
Bunlar mallarınızı ekonomik ve güvenli
depolamak için önemli avantajlardır
1
2
3
4
Yer açın, düzeni sağlayın
Hız ve üretkenlik
Bireysellik ve esneklik
Kalite ve ekonomiklik
––Yüzde 60'a kadar daha fazla
––Yüksek toplama
––YENİ: Modüler yapı
––Kısaltılmış amortisman
depolama kapasitesi
––Küçük parçaların düzenli
depolanması
performansı
––Yüksek sirkülasyon hızı
––Depolama alanlarının
––Çok farklı şekillerde
genişletilebilir
––YENİ: Taşıyıcı konsepti
––Kısa yollar, hızlı erişim
optimizasyonu ve
––Çok sayıda opsiyon
––Tüm bilinen depolama
yoğunlaştırılması
––Bağımsız veya entegre
hazneleri ve kutuları için
uygundur
––Toplamadaki hata oranının
düşürülmesi
çözüm
maliyeti hissedilir şekilde
azalmaktadır. Masraflarınızı
geri kazanmak yerine baştan
önleyin.
––Sertifikalı kalite ve çevre
yönetim sistemleri
––Made in Germany.
––Kısa alma (pick) süreleri
Döner raf
––Konum göstergesi
sistemlerinde uzman.
––Dünya çapında servis ağı:
Kardex Remstar Kullanım
Sürekliliği Yönetimi
18
Teknik özellikleri
Cihaz ebatları
Genişliği -
3.075 mm
3.875 mm
Yüksekliğiasg. 2.360 mm
azm.
10.010 mm
Derinliği1.270 mm
1.470 mm
1.670 mm
Taşıyıcının faydalı ölçüleri
Genişliği -
2.450 mm
3.250 mm
Yüksekliği
-
225 mm
491 mm
Derinliği428 mm
528 mm
628 mm
Birim dengesizlik azm.
1.200 kg
Her taşıyıcı için yük
350 kg
Cihaz için yük azm.
12.500 kg
Standart renkler
Kullanıcı alanı:
10 farklı standart renk
Dış kaplama ve taşıyıcılar:
şık grisi RAL 7035
Diğer renkler opsiyoneldir
5
6
7
8
Güvenlik
Ergonomi
Teknoloji
Yatırım güvencesi
––YENİ: Elektrik kesintisi
––"Mal kullanıcıya" prensibi
––Modern tasarım
––Uzun ömürlü
olduğunda acil durum
––Görüşle sürüş
––YENİ: Otomatik zincir
––YENİ: Kullanım amacında
çevirme kolu
––Optimum kullanım kolaylığı
gericisi sayesinde
––Çok işlevsel profil:
aşınmasız çalışma şekli
––YENİ: Kolay, hızlı montaj
ve yüksek seviyede sistem
Kumanda elemanı için
istikrarı için clip sistemi
bireysel sabitleme
––Erişim kontrolü
––Personel ve depo malları
için optimum koruma
––YENİ: Rahat hareketli
sürgülü kapı
––Modern ve uzun süreli
testlerle sınanmış yapı
––Opsiyonel Power Pick
Global stok yönetim
yazılımıyla cihaz kontrolü
değişiklik
––olduğundan ekleme ve
tadilat paketleri mevcut
––Kardex Remstar; Güvenilir
ortağınız
––Yarının teknolojisine
bugünden sahip olun
19
Standart çözümler | Kardex Remstar Yatay Sistemler
Kardex Remstar® Horizontal:
Yatay yönde hızlı geri alma ve yüksek
depolama kapasitesi
20
21
Kardex Remstar Horizontal (Yatay) Sistemler
Kardex Remstar Horizontal:
Alçak oda yüksekliklerinde maksimum
depolama kapasitesi ve hızlı geri alma
Kardex Remstar Horizontal, güvenli ve yorulmadan çalışmaya olanak sağlar.
Genişletilebilmeye uygundur. Bu nedenle şirketinizin geleceği için güvenli
bir yatırımdır.
Horizontal (yatay) sistem, otomatik-
Çok katlı istasyon
Kaldırma platformlu yüksek istasyon
leştirilmiş bir yatay döner sistemdir.
İki ya da üç Horizontal (yatay) sistem
Horizontal yüksek istasyonu ile mevcut
4,10 metreye kadar yüksekliği ve 60 tona
üst üste yerleştirilmiştir. Kullanım ve
depo yüksekliği 4,5 metreye kadar
kadar yük kapsitesi bulunmaktadır. Çok
toplama yerleri zeminde ve ilgili
nerdeyse sınırsız kombinasyonlarda
sayıda tesise başarıyla monte edilmiştir.
platformların üzerinde yer almaktadır.
en yüksek faydayla kullanılabilir. Bir
Her kat bağımsız olarak çalışır. Katlar
kaldırma platformu, kullanan kişiyi
Verimli Toplama istasyonu
arasında bağlantı için malzeme akışını
daima ergonomik olarak doğru kavrama
Tesisin büyüklüğüne ve tasarım
sağlayacak bir taşıma sistemi takılabilir.
yüksekliğine kaldırır. Zaman optimizas-
yaklaşımına bağlı olarak bir çok farklı
yonu için tesis yüksekliği depolama
uygulama oluşturmak mümkündür: İkili
yönetim yazılımı tarafından kavrama
istasyon, paralel düzenli veya birbirile-
bölge lerine bölünmektedir: Kaldırma
rine göre dik olan kullanıcı alanları ile
platformu başka bir kavrama bölgesine
rahatlıkla tek bir kişi tarafından kullanı-
geçmeden bir bölgenin tüm ürünlerine
labilmektedir. Bir üçlü istasyon için L ya
gidilmektedir.
da U şeklinde düzenler tercih edilmekte
ve dörtlü istasyon çok çeşitli ürünlere
erişime
sık ihtiyaç duyulması durumunda
tavsiye edilir.
22
Hızlı, hedefe yönelik ve güvenli erişimle zamandan tasarruf edin.
Kardex Remstar Horizontal, daima en kısa yolu izler.
Prensip
Avantaj: Optimum Ürün Toplama
"Mal kullanıcıya" prensibi hızlı, hedefe
yönelik ve güvenli bir erişim sayesinde,
İş süreçlerini değiştirmeden kağıtsız
üretken olmayan gidip gelme ve arama
komisyonlama mümkündür. Stok
sürelerini ortadan kaldırır.
yönetimi PC kontrol sistemi üzerinden
birden çok siparişi bir toplu komisyonlama
Horizontal (yatay) sistem, daima en
işine birleştirmektedir. Bu sayede sürüş
kısa yoldan kullanıcı alanına gider. Bir
yollarının sayısı azaltılmaktadır.
LED göstergesi ilgili depo bölmesini
gösterir. Kardex Remstar'ın yazılım
çözümleri sayesinde yüksek mal çekme
(Pick) oranlarına ulaşılmaktadır. Birden
çok Horizontal sistem tek bir kişi
tarafından kullanılabilmekte bu sayede
Avantaj: Esnek ayarlama
bekleme süreleri asgari seviyeye inmek-
Yatay döner mekanizmada farklı ürünler
tedir.
depolanabilir. Büyük hacimli ürünler de
yerini bulur. Raf alanının büyüklüğüne göre
büyük hacimli ürünlerde depolanabilir.
Bir bakışta avantajlar:
Avantaj: Yüksek Taşıma Kapasitesi
–– Sürekli mal erişimi
Horizontal sistemi, 60 ton kadar faydalı
yük depolanmasına olanak sağlar. Her
–– Bekleme süreleri asgari düzeye
taşıyıcının yüksekliği ayarlanabilir raflarla
indirilirmiştir
düşürülebilir. Taşıma kapasitesi, yapılacak
uygulamaya bağlı olarak seçilir.
–– Yazılım kontrollü Pick-to-Light
sistemi sayesinde yüksek doğruluk
–– İyileştirilmiş süreçler sayesinde
yüksek müşteri memnuniyeti
yüksek müşteri memnuniyeti
–– İyileştirilmiş süreçler sayesinde
sistemi sayesinde yüksek doğruluk
–– Yazılım kontrollü Pick-to-Light
indirilirmiştir
–– Bekleme süreleri asgari düzeye
–– Sürekli mal erişimi
Avantaj: Hacimden tasarruf
Ürünler sınırlandırılmış bir alanda yoğunlaştırılmış olarak depolanır. Geri dönüş ve
ürün alma koridorları bulunmamaktadır.
Depoya verme ve depodan alma, merkezi
ve optimum bir şekilde düzenlenmiş bir
yerde gerçekleşir.
23
Kardex Remstar Horizontal (Yatay) Sistemler
Yatay Döner Sistem:
Depolama alanlarınızın yatay boyutunu
keşfedin
1
24
2
3
Taşıyıcıya bindirilen yük:
Yatay döner mekanizmalı
Kendinden yağlanan
450 kg, 680 kg,
sistemin faydalı
rulmanlar sayesinde güçlü,
900 kg.
yüksekliği 1,80 m ve
güvenilir ve çok az bakım
3,65 m arasındadır.
ihtiyacı duyan cihaz.
4
5
6
Yatay döner sistemler,
Cihaz içerisindeki motor,
Taşıma hızı:
sistemin yüksekliği 2,2 m
birden çok bina katında
Dakikada 24 m.
ve 4,1 m arasındadır.
çalışılmasına olanak
sağlamaktadır.
25
Kardex Remstar ile Toplama
Akıllı, esnek, modüler:
En yüksek verimlilik düzeyinde
depolama ve toplama
6
11
10
5
Bir bakışta avantajlar:
–– Çok daha küçük taban alanında
daha fazla depolama alanı
–– Depolamış ürünlere erişim süreleri
eklenerek kesin envanter çıkartılabilir
–– Depo sisteminin kullanıcısı ve
kısalır
–– Etkin depo yönetimi sayesinde
hızlı, güvenli erişim
–– Mal elleçleme hacmi artar
1
–– Şirket içi stok kontrol sistemine
2
taşınan mal için daha fazla güvenlik sağlar
–– Bireysel müşteri hizmetleri
3
4
5
6
Sipariş girişi
Siparişi işleme
Stok kontrol
Power Pick
Malın sunumu
Mal alımı
Sipariş yazılı,
alma
sistemi
Global
Malın bulunduğu
Kullanıcı malı
telefonlar, faksla
Sipariş geldikten
Stok kontrol
Müşteriye özel
tabla, istenen
Shuttle ünitesinden
veya e-posta ile
sonra kayıt edilir
sistemi (ERP),
yazılım, stok
kata gönderilir.
alır.
gelir.
ve işleme alınır.
malın mevcut olup
mevcudiyetini
olmadığını derhal
rapor eder ve
kontrol eder.
shuttle'a ürün
alma emri verir.
26
6
2
1
2
1
2
1
6
7
8
3
4
9
7
8
9
10
11
Barkod tarama
Mal gönderimi
Minimum Stok
Malın siparişi
Maksimum
Malın alındığı,
Mal doğrudan
Bildirimi
Stok kontrol
miktara getirme
barkod taraması
sevk edilir.
Min. miktarı
sistemi, otomatik
Siparişi verilmiş
tanımlanmış bir
olarak merkez
olan ürün teslim
ürün, min. miktara
depoya sipariş
alınır ve maksi-
indiğinde, ERP
emri gönderir.
mum miktara
yapılarak onaylanır.
sistemince rapor
ulaşılır.
edilir.
27
Kardex Remstar Power Pick Global
Kardex Remstar Power Pick® Global:
Depolama ve geri alma çözümlerinin
kontrolünde yazılım mucidi
Kardex Remstar Power Pick Global yazılımıyla intralojistik süreçlerinizi optimize eder
ve en üst düzeyde ekonomiklik ve müşteri memnuniyeti sağlar.
15 yılı aşkın bir süredir Kardex Remstar
tespit edilmesi, malları siparişlere
altında bulundurmanın ötesinde, yazılım
zorlu lojistik görevleri için, şirketinizin
eşleştirilmesi, depolama kapasitelerinin
destekli envanter çıkartma yöntemiyle
gereksinimlerini karşılayacak yazılım
daha iyi kullanılması ve doğru yere en iyi
hem kendi stok mevcudunuzu hem de
çözümleri geliştirmekte ve uygulamaya
şekilde iletilmesi yer alır. Horizontal,
müşterilerinizin stoklarını, düzenli
koymaktadır. Depolama sistemi ve
Megamat RS, Shuttle XP ve Power Pick
aralıklarla kontrol edebilirsiniz. Bu
yazılımı biraraya getirilerek daha entegre
Global gibi modern ekipman ve yazılım-
sayede deponun belli bölümlerini
ve uyumlu bir sistem meydana getirirler.
larla otomatik depolama teknolojisini iş
birbirinden ayırmanıza gerek kalmaz.
süreçlerinizin tamamına entegre
Bilgi ve deneyimlerimiz bundan böyle
edebilirsiniz.
yeni bir yazılım nesliyle şirketinize
Yer optimizasyonu
Kardex Remstar depolama ve geri alma
girmektedir: "Power Pick Global" Sürekli
Dikine raflı depolar gibi dinamik olmayan
sistemlerini uygulayarak depolama
olarak daha da geliştirilen bu modern ve
sistemleri de yazılımımızla sorunsuz
alanınızdan faydalanma oranını yüzde
kullanıcı dostu yazılım sistemiyle yarının
olarak yönetebilirsiniz. Her depolama
35 kadar artırabilirsiniz. Power Pick Global
intralojistik ihtiyaçlarına bugünden hazır
teknolojisi, kendine özgü avantajlarıyla
yazılımını entegre ederek bu değeri
duruma gelirsiniz. Şirketinizin hangi
yazılıma entegre edilmektedir. Bu
belirgin olarak daha da artırabilirsiniz.
sektörde faaliyet gösterdiğinden bağım-
sayede deponuzda kullanabileceğiniz
Bunun için örneğin yükseklik ve ağırlık
sız olarak, Power Pick Global hazırdır.
yeri en iyi şekilde optimize edebilirsiniz.
optimizasyonu için özel algoritmaları
Danışmanlık, kurulum, destek, özel
çeşitli depolama yeri ve depo bölgesi
programlama gibi hizmetler ve günün
Stok kontrolü
stratejileriyle birleştirebilirsiniz. olarak
yirmidört saati emrinizde olan telefonla
Mal akışı üzerinde her an tüm kontrolü
kullanılan doğrulama yöntemlerinden,
danışma hattı portföyümüzü tamamla-
elinizde bulundurmanızı sağlamak, bir stok
Pick-Light ya da Putby-Light veya
maktadır.
yazılımının ana işlevidir. Power Pick Global
Laserpointer gibi çok sayıda optik kullanıcı.
büyük resmi görmenizi sağlar.
Depo kontrolü
Power Pick Global yazılımıyla FiFo, seri
Bir depo yönetim çözümünün merke-
ve parti numarası veya son kullanma
zinde malların kesin olarak kimliklerinin
tarihi gibi çeşitli spesifik yöntemleri el
28
İşlevsel, kullanıcı dostu ve saymakla bitmeyecek başka
avantajlar. Power Pick Global için birçok iyi neden var.
Power Pick Global İşlevsellik İlkesi
Modüler yapıya sahip işlevsel ve kullanıcı dostu Depo Yönetim Yazılımı.
Doğruluk
Çeşitli yazılım arayüzleri
Barkod, elde kullanılır tarayıcı ya
Kolay “Plus and Play (Tak Çalıştır)” ve
Kardex Remstar geniş
yazılım uygulama portföyü
sunar:
da ağırlık kontrolü ile standart doğrula-
özel yazılımdan kişiselleştirilmiş çö-
madan Işıklı Toplama, Ürün Yerleştir-
zümlere kadar bütün Power Pick Global
me, Lazer/LED Göstergeye kadar:
yazılım çözümleri, son Windows® tek-
Kardex Remstar Power Pick Global
nolojisine* dayalıdır ve kat bir ve kat iki
yazılımı, operator hatalarını en aza
WMS ve ERP tedarikçilerinin çoğu ile
Küçük ve orta ölçekli işletmeler
indirger ve toplama doğruluğunu
etkileşim kurabilir.
için yazılım çözümleri
%99 arttırır.
Modülerlik
–Cleverstore 1000
–Smartpick 6000
Yüksek toplama oranı ile
Verimlilik
En küçük mağazadan kompleks dağıtım
Power Pick Global yazılımı işlem süre-
merkezine kadar: Power Pick Global,
lerinin kısalmasını sağlar. İş tamamla-
paket kapsamındaki gelecek güvenlik
ma sürelerini en alt seviyeye indirmek
de dahil olmak üzere ihtiyaçlarınıza
ve verimliliği artırmak için PTL sistem-
mükemmel bir şekilde uyarlanabilir.
Özellikle elektronik endistürisi
lerini birleştirir, yığın siparişlerini, çoklu
Çünkü Power Pick Global sistemini sü-
için yüksek toplama oranı ile
sipariş toplama ve depolama sistem-
rekli olarak geliştiriyor ve genişletiyoruz.
profesyonel toplama
*Windows ® Microsoft Şirketinin tescilli
ticari markasıdır.
profesyonel toplama
profesyonel toplama yazılım
paketi
–Smartpick 5200
lerinin en iyi süre kullanım hareketini
(HoriOpt) en iyi duruma getirir.
Güvenlik
Yazılım entegrasyonu sayesinde kullanıcı ve grup hakları kontrol edilebilir
ve yönetilebilir; sisteme olan her bir
erişim takip edilebilir.
için yüksek toplama oranı ile
Özellikle elektronik endistürisi
–Smartpick 5200
paketi
profesyonel toplama yazılım
Yüksek toplama oranı ile
–Smartpick 6000
uygulama portföyü sunar.
Kardex Remstar geniş yazılım
29
Kardex Remstar Kullanım Sürekliliği Yönetimi
Kardex Remstar servis prensibi:
Başarınız için 3 düzlem: Ekonomiklik,
sürdürülebilirlik, güvenlik
Kardex Remstar daima emrinizdedir; nerede, nasıl ve ne zaman bize ihtiyacınız varsa
oradayız. Arzunuz üzerine günün yirmi dört saati yanınızdayız. Bu amaçla sizler için
üç kullanışlı servis paketi hazırladık:
BASIC
PLUS
EXTRA
BASIC Servis olanağını kullanarak,
PLUS Servis olanağını kullanarak
Biraz daha fazlası için ise EXTRA Servis
otomatik depolama sistemlerinizin
otomatik depolama sistemlerinizin
olanağı en doğru seçim olacaktır. Aktif
uzun vadeli ve verimli çalışması için
sürdürülebilirliğini ve ekonomikliğini
bakım yönetimi, yer değiştirme hizmetleri,
gerekli altyapıyı oluşturabilirsiniz.
güvence altına alabilirsiniz. Onarım
modifikasyon hizmetleri, eğitimler
Bununla sadece yasal asgari gereklilik-
hizmetleri yanında yılda 365 gün /
ve düzenli bir yazılım desteği, servis
ler karşılanmaz, servisimiz bunun
günde 24 saat/ haftada 7 gün öncelik
hizmetimizi herşeyin dahil olduğu bir
ötesine geçilir: Kalifiye servis teknisy-
ayrıcalığı olan telefon desteği ve
paket haline getirmektedir.
enleri, Kardex Remstar bilgi birikimini
ekonomik bir yedek parça yönetimi,
makinelerinizi korumak ve değerlerini
PLUS Servis desteğinin taşıyıcı
muhafaza etmek için kullanır.
sütunlarını oluşturmaktadır.
30
Kardex Remstar intralojistik çözümlerinin tüm kullanım ömrü için
aktif yönetim.
Kurulum ve
çalıştırma
Yazılım
desteği
ik
i
m
lil
rd
ül
ür
G
Sü
Ve
r
Yedek parça
paketleri
Güvenlik
doğrulaması
ebilirlik
üv
Çağrı servisi
enlik
Eğitim
Telefon
desteği
Modifikas­
yonlar
Onarımlar
Bakım
Yedek
parçalar
Uygulama
Daha fazla servis mi istiyorsunuz?
Problem değil:
Detaylı bilgi için:
www.kardex-remstar.com
Servis yönetimimiz, sizinle birlikte
bireysel konsept geliştiriyor.
Bize zorlu bir görev verin!
31
Kardex Remstar özel çözümler
Kardex Remstar özel çözümler:
Kontrollü hava koşullarında depolama
ve toplama
En yüksek teknik ve kalite standartlarına ulaşmada yetkinlik. Klimalı,
kurutmalı ve temiz odalar için Kardex Remstar depolama sistemleri.
Kuru, klimalı, temiz ya da tümü birden:
Nasıl olsun? Oda içerisindeki odada mı
yoksa müstakil mi dursun? Fark etmez.
Çünkü Kardex Remstar sistemleri ile
ürünlerinizi kontrollü koşullar altında
depolayabilirsiniz. Bunlar bina yapısından
kaynaklanan kısıtlamalar olmaksızın
isteğiniz yere konumlandırılabilir, hatta
mevcut olan temiz odalara bile bağlanabilir, bir örnek vermek gerekirse; temiz
odaya sadece erişim kapısı koyabilirsiniz.
Kardex Remstar Kurutma Çözümü
––Azotla durulama sayesinde yüzde
İlk bakışta avantajlar:
10 bağıl nem
––Adsorpsyonlu kurutma sayesinde
yüzde 5 bağıl nem
––ESD dengi uygulama
Kardex Remstar Clima Çözümü
–––20 °C'ye kadar derin dondurulmuş
ortamda depolayın (Hijyen odaklı
dizayn ile soğuk depolama)
––+70 °C'ye kadar yüksek sıcaklıkta
depolayın
––+/–1 °C sıcaklık değişmezliği
Kardex Remstar Temiz Oda Çözümü
––5 ila 8 arası EN-ISO sınıflarından
temiz oda sınıfları (5 için sorunuz)
––Sabit sıcaklık +/–1 °C
–– Düşük İşletme maliyetleri
–– İzlenebilirlik sayesinde azami
güvenlik sağlar
–– Hassas parçaların depolanmasında
mutlak güvenlik sunar
–– Geleneksel çözümlere göre düşük
yatırım maliyeti vardır
–– Oda-içi-oda çözümleri, bağımsız
hücreler ara bölgede durabilir
–– Serbest konumlandırma
sayesinde esnektir, bu sayede
bina yapısından kaynaklanan
kısıtlamalar ortadan kalkar
––Yüksek/alçak basınç
––Düz yüzeyler
kısıtlamalar ortadan kalkar
––Hijyen dizayn
bina yapısından kaynaklanan
sayesinde esnektir, bu sayede
–– Serbest konumlandırma
32
hücreler ara bölgede durabilir
–– Oda-içi-oda çözümleri, bağımsız
Kardex Remstar ofis çözümleri
Kardex Remstar ofis çözümleri:
zamandan, yerden ve maliyetten tasarruf
ettiren her bir müşteriye özel doküman
yönetimi sistemi
Kardex Remstar ofis çözümleri dosya, kartotek ve her türlü bilgi ortamlarını içeren
yerden, zamandan ve masraftan tasarruf ettiren bir doküman yönetimi sunar.
Ayrıntılarda mükemmellik
İstek üzerinde profesyonel hizmet
Doğru donanımın en uygun aksesuarlarla
Doküman servisimizi, telefonla arayıp
birlikte kullanılması, ihtiyaca uygun ve
profesyonel ve verimli servis hizmeti-
geleceğe yönelik sistemler için en üstün
mizden kısa sürede yararlanabilirsiniz.
Lektriever, yazılım kontrollü, otomatikleşti-
çözümü vermektedir. Bunun altyapısında
Ekibimizin hizmetleri ve kapsamlı
rilmiş bir bilgi ortamı deposu olup binlerce
Kardex Remstar yetkinliği ve bulundu-
danışmanlığı, değişen gereklilikleri hızla
dosyayı, videoyu, CD'yi, DVD'yi vs. yönete-
ğunuz pazardaki uygulamaya yönelik
tepki vermenizi güvence altına alır.
bilmektedir. Çevrimdışı olarak işletilebilir
büyük bilgi birikimimiz vardır.
Kardex Remstar Lektriever®
veya çevrimiçi olarak BT (bilişim teknolojisi)
sistemlerimize bağlanabilir. Kullanımı kolay
Görerek döküman yönetme
Bilgisayar destekli sistemle doküman
yönetimi şirket altyapılarının vazgeçilmez
öğeleri arasında yerlerini almışlardır.
Bununla birlikte bilgi akışı ne sadece
Bir bakışta ofis çözümleri:
–– Kardex Remstar Lektriever
–– Kardex Remstar Times Two
ve kullanıcı için rahattır: Lektriever, arzu
edilen her bilgi ortamını otomatik olarak
ve tek düğmeye basılarak arar.
Kardex Remstar Times Two
kağıt üzerinde ne de tümüyle elektronik
–– Mobil raf sistemleri
ortamda gerçekleşmektedir. Geleceğin
–– Arşivleme ihtiyaçları
Times Two, çift taraflı bir raf sistemi olup
–– Yangına karşı koruma
çok az taban alanı kullanır. Asıl raf alanı,
ofisinde de kağıt eksik olmayacaktır.
Buradan Kardex Remstar çözümleri gibi,
analog ve dijital dünyaları birleştiren
çözümlerin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
–– Görerek döküman yönetme
–– Doküman servisi
statik kasanın içerisindeki, döndürülebilen bir
küpte yer almaktadır. Bu sayede ön ve arka
yüz, depoya verme veya depodan geri alma
için daima kolaylıkla erişilebilir durumdadır.
–– Doküman servisi
–– Görerek döküman yönetme
–– Yangına karşı koruma
33
Kardex Group
Kardex Group:
Otomatik depolama ve toplama
çözümleri için güvenilir iş ortağınız
Kardex Group, ısmarlama otomatik depolama ve ofis lojistik sistemlerinin dünyanın
önde gelen üreticisidir.
Kuruluşumuz, yenilikçi ürünlerin, hizmetlerin ve müşteriye
yönelik danışmanlık hizmetlerin geliştirilmesi konusunda
uzmanlaşmıştır. Müşterilerimizle yakın işbirliği yaparak,
beklentilerini ve isteklerini en üst düzeyde karşılayarak,
rekabetçi pozisyonlarını güçlendirmek için çalışıyoruz.
İş hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirerek, çalışanlarımıza
zorlu ama fırsatlarla dolu, heyecanlı bir kariyer imkanı
sunuyoruz.
34
Kardex Remstar, dünyanın önde gelen otomatik
Merkezi Neuenstadt am Kocher şehrinde bulunan
depolama ve geri alma sistemleri üreticileri
Mlog Logistics GmbH firması, otomatik depolama
arasında yeralmaktadır. 1873'ten bu yana "Ofis",
ve malzeme elleçleme sistemlerinin önde gelen
"Depo" ve "Ticaret" alanlarında 140.000'i aşkın
tedarikçileri arasında yer almaktadır. Bu firma,
sistemi başarıyla kurmuştur.
Mayıs 2010'da Kardex Group ailesine dahil olmuştur
ve tam otomatik lojistik çözümlerinin planlanması,
Ürünlerimiz, üretkenliğinizi artırma ve iş
gerçekleştirilmesi ve onarılması konusunda 40 yılı
süreçlerinizin verimliliğini iyileştirme hedefiyle
aşkın bir deneyime sahiptir.
üretilmiştir. Ismarlama çözümlerimiz depolama
alanlarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza
İster kullanımda olan bir sistemin modernleştirilmesi
olanak sağlar.
ister anahtar teslimi yeni sistemlerin kurulması
ihtiyacı olsun: Kardex Mlog, dikine raflı depolarınız
için en iyi lojistik konsepti sunar.
Yenilikçi ve kendini kanıtlamış ürünler ve 800'ü
aşkın başarıyla gerçekleştirilmiş projeye dayanan
bütünsel lojistik konseptleri sayesinde Kardex Mlog,
ihtiyaçlarınıza hızlı ve esnek bir şekilde yanıt
verebilmektedir.
35
Avustralya
Büyük Britanya
Polonya
Çek Cumhuriyeti
Belçika
Hindistan
Rusya
Türkiye
Çin
İrlanda
İsveç
Macaristan
Danimarka
İtalya
İsviçre
ABD
Almanya
Hollanda
Singapur
Kıbrıs
Finlandiya
Norveç
Slovakya
Fransa
Avusturya
İspanya
1102B-0214-TR-1301-HT
Kardex Remstar:
Dünyanın her yerinde daima yakınınızda
Ek bilgi için:
www.kardex-remstar.com
Standart teslimat kapsamında broşürde belirtilen tüm opsiyon ve donatım seçenekleri mevcut değildir. Yapısal ve şekilsel değişikler, yanlışlıklar ve baskım hataları teslim süresi içerisinde
bildirim olmaksızın saklı kalır. Aksi belirtilmedikçe bu broşürde belirtilen tüm markalar Kardex AG şirketinin tescilli markalarıdır.
Download

Product Overview Broschüre