T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
2013/10207 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Tapuda her birinin payı 1/3 olmak üzere tamamı borçlulardan
Nazmi Hilal çocukları Ahmet Yaşar AYGÜN, Burhan AYGÜN ve Orhan AYGÜN
adlarına kayıtlı olan taşınmaz, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Maltepe mahallesi,Yazlık
mevkiinde kain; tapunun 649 ada 438 parsel numarasında kayıtlı, kayden"arsa"
vasıflı taşınmazdan ibarettir. Ancak taşınmazın vasfı tapu kaydında her ne kadar
arsa olarak geçiyor ise de üzerinde dört katlı bir bina bulunmaktadır. Parselin alanı
478 m2’dir.
Taşınmaz Maltepe mahallesi Şht. Metin AKKUŞ sk no: 51 adresinde yer
almaktadır. Konum olarak Orhangazi caddesinde Dörtyol istikametine giderken TEK
Camiine 120 mt. Kala caddesnin 20-25 mt. Sağ üst tarafında kalmaktadır. Şehrin
çekirdek çarşı merkezine yaklaşık 3.5 Km. mesafede olan taşınmazın etrafı
tamamen konut şeklinde yapılaşmıştır. Ancak ana cadde boyundaki yapıların zemin
katlarında değerli işyerleri de bulunmaktadır. Şehir merkezinde ve ana caddeye çok
yakın olduğundan ulaşım imkanları iyidir. Topoğrafık olarak %25-35 eğimli bir arazide
yer almakta, tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden de faydalanmaktadır. Mevcut
imar durumuna göre taşınmazın imar planlarında İSKAN SAHASI olarak ayrılan
alanda katıldığı batısında bulunan 7.00 metrelik imar yoluna (Şht. Metin AKKUŞ
Sokak) isabet eden dar bir şerit halindeki bölümün terkinden sonra TAKS=0.40 ve
KAKS=1.20 şartlarını sağlayacak şekilde ayrık nizamda üç katlı (A-3) yapı iznine tabi
olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti
: 735.320,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 12/06/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 07/07/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri
: Sakarya Adliyesi İcra daireleri Mezat Salonu Camili
Adapazarı/Sakarya
Parsel üzerinde bulunan yapı bir zemin ve üzerinde bulunan üç kat olmak üzere
toplam dört katlıdır. Arazi eğimi çok fazla olduğundan yüksek irtifalı zemin kat yol
seviyesinin altında kalmıştır. Betonarme olarak inşa edilen yapının dış cepheleri
sıvalı ve zemin kat işyeri-depo vs. amaçlıdır. Kapı-çerçeveleri PVC kaplı alüminyum
doğramalıdır. İç kısımda zemin ve duvarlar seramik kaplı tavanlar sıvalı ve boyalıdır.
Üstteki üç katın her birinde birbirinin aynısı ikişer mesken yer almakta, üç katta
toplam altı mesken bulunmaktadır. Meskenlerin her biri girişte bir antre-koridor ile bir
salon, üç oda, mutfak, banyo, lavabo-vvc'den ibarettir. Ayrıca 1. Kattaki meskenlerde
ikişer, 2. ve 3. Kattaki meskenlerde üçer balkon bulunmaktadır. Meskenlerde salon
ve oda zeminleri ahşap laminat parke, diğer zeminler seramik kaplı, duvar ve
tavanlar sıvalı ve boyalı, iç kapılar ahşap kaplama , dış pencere doğramaları PVC
kaplı ve ısıcamlıdır. Mutfakta granit mermer tezgah ve mobilyalı dolapları, banyoda
kabinli duş teknesi, lavabo ve klozet bulunmaktadır. Tüm meskenler doğalgazlıkombili kalorifer tesisatlıdır. Binada asansör yoktur. Böylece tamamı borçlulara ait
438 parsel nolu taşınmazın, üzerinde yer alan bina ile birlikte tamamının
değeri: 133.840 TL + 601.480 TL =735.320 TL'dır.
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin
para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/10207 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
* : İlgililer tahirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
B.: 17538 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. DURSUNBEY İCRA DAİRESİ
2013/125 TLMT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Taşınmaz, Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Ferah Mahallesi 351
Ada 5 Parsel sayılı, 10 Nolu Bağımsız Bölüm, Dursunbey Belediyesinin 24/11/1993 tarih
ve 59/34 nolu yapı ruhsatı ile bodrum kat+zemin kat+4 katlı çift daireli olmak üzere
betonarme bina olarak inşaat ruhsatı düzenlenmiştir. Satışa konu olan 4. kat 10 nolu
bağımsız bölüm 1 Adet oturma odası, 1 adet yatak odası, 1 adet misafir odası, 1 adet
mutfak + wc - banyo, antre ve holden oluşmaktadır. Duvarlar alçı düzleme sıvalı ve
kartonpiyerli, oda tabanları laminant parke, Hol antre ve mutfak tabanı seramik
kalebodur kaplıdır. Daire giriş kapısı Çelik kapı ve oda kapıları amerikan pres kapıdır,
pencere doğramaları pvvc’dir. Balkon pwc doğramadır. Mutfak dolapları mevcut olup,
ıslak hacimlerde (banyo-wc) lavabo ve tesisatları eksiktir. Bina Merkezi Katı yakıtlı kazan
ile ısıtılmaktadır.
Adresi
: Ferah Mahallesi
Yüzölçümü
: 96 m2
Arsa Payı
: 15/166
İmar Durumu
: İmar planı içinde
Kıymeti
: 75.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
1. Satış Günü
: 12/05/2014 günü 14:00 -14:10 arası
2. Satış Günü
: 09/06/2014 günü 14:00-14:10 arası
Satış Yeri
: Dursunbey Adalet Sarayı Önü Otoparkında
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Taşınmaz, Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, 351 Ada, 5 Parsel
sayılı, 9 nolu Bağımsız Bölüm, Dursunbey Belediyesinin 24/11/1993 tarih ve 59/34 nolu
yapı ruhsatı ile bodrum kat+zemin kat+4 katlı çift daireli olmak üzere betonarme bina
olarak inşaat ruhsatı düzenlenmiştir. Satışa konu olan 9 nolu bağımsız bölüm 1 Adet
oturma odası, 1 adet yatak odası, 1 adet misafir odası, 1 adet mutfak+wc-banyo antre
ve holden oluşmaktadır. Duvarlar alçı düzleme sıvalı ve kartonpiyerli, oda tabanları
laminant parke, hol antre ve mutfak tabanı seramik kalebodur kaplıdır. Daire giriş ve oda
kapıları ahşap ve kontraplak kaplı olup, pencere doğramaları pwc'dir. Balkon
korkulukları Demir doğramadır. Mutfak dolapları mevcut olup, ıslak hacimlerde
(banyo-wc) lavabo ve tesisatları eksiktir. Bina Merkezi Katı yakıtlı kazan ile ısıtılmaktadır.
Adresi
: Ferah Mahallesi
Yüzölçümü
: 96 m2
Arsa Payı
: 15/166
İmar Durumu
: İmar Planı içinde
Kıymeti
: 80.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
1.Satış Günü
: 12/05/2014 günü 14:15 -14:25 arası
2.Satış Günü
: 09/06/2014 günü 14:15 -14:25 arası
Satış Yeri
: Dursunbey Adalet Sarayı Önü Otoparkında
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırinada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,
alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/125 TLMT sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 17800 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. DİDİM(YENİHİSAR) İCRA DAİRESİ
2012/2342 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Aydın İl, Didim İlçe, 1966 Ada, 1 Parsel, Didim Mah. Karukuyu
Mevkii, Zemin kat 2 nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz 6 yıllık bina olup, 1 adet açık mutfak
salon, bir oda ve banyo wc’den ibaret olup, toplam kapalı alanı 38,40 m2’dir. Taban
döşemeleri ıslak zemin kaplamaları seramik kaplama, iç kapılar amerikan panel kapı
ana giriş kapısı çelik kapı olarak yapılmıştır. Doğramalar PVC olup, mutfak ahşap
malzemeden imal edilmiştir. Site içerisinde olmasından dolayı müşterek bir yüzme
havuzu, otopark imkanı ve site yapısının verdiği çeşitli sosyal imkanlardan
faydalanmaktadır. Meskenin iskan ropuru bulunmamaktadır.
Adresi
: Efeler Mah. Batı Cad. SunGarden Sitesi Zemin Kat D: 2 /Didim
Yüzölçümü
: 579,83 m2
Arsa Payı
: 3/56
İmar Durumu
: Uygulama imar planında A-2 katlı konut alanıdır.
Kıymeti
: 42.052,70 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Tapudan alınır
1. Satış Günü
: 15/05/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü
: 10/06/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri
: İtfaiye toplantı salonu, Otogar karşısı/Didim
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Aydın İl, Didim İlçe, 1509 Ada , 16 Parsel, Didim Mah. Tekağaç
Mevkii, A blok, Zemin kat 3 nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz 6 yıllık olup, Bir adet açık
mutfak, 2 oda, banyo ve wc den ibarettir. Toplam kapalı kullanım alanı 72 m2’dir.
Dairenin taban döşemeleri ve ıslak zemm kaplamaları seramik, iç kapılar amerikan
panel kapı, ana giriş kapısıçelik kapıdır. Doğramalar PVC doğramadır. Mutfak ahşam
malzeden imal edilmiştir. Apartmanın bulunduğu yer itibariyle yerleşim yerine yaklaşık 4
km mesafede olması ve yapılaşmanın henüz %15’de olması dezavantaj olarak
gözükmektedir. Bununla beraber toplu taşıma, alt yapı, üst yapı ve benzeri hizmetlerden
kısıtlı olarak yararlanmaktadır. Bu sebeblerden mesken ancak yazlık olarak kullanımı
daha avantajlı olacaktır. Alttan ısıtma sistemi mevcuttur. Bloklar arasında bir adet kapalı
otopark alam mevcuttur. İskan raporu mevcut değildir.
Adresi
: Efeler Mah. Kocamustafa Cad. No: 44 A Blok Zemin Kat
No: 3/Didim
Yüzölçümü
: 1.148,09 m2
Arsa Payı
: 1/24
İmar Durumu
: Uygulama imar planında A-2 katlı konut alanıdır.
Kıymeti
: 73.900,50 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Tapudan alınır
1. Satış Günü
: 15/05/2014 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü
: 10/06/2014 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri
: İtfaiye toplantı salonu Otogar karşısı Didim
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin.para iledir,
alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödemnezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha soma
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/2342 Esas sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 17571 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2011/831 ESAS
T.C. FETHİYE 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Muğla İli Fethiye İlçesi Karşıyaka Mevkii Eldirek Köyü 292
Parsel 4 cilt de kayıtlı 4.600,00 m2 miktarında tarladır. Parsel içerisinde 2 katlı
160,00 m2 taban alanlı,çatısız,kısmen demir korkuluklu, zemin kat cephesi
sıvalı,boyasız,üst kat sadece yığma.tuğla örülmüş, zemin kata ilave var,her
katta 2 daire ve her dairede 4 oda olan, klimalı, güneş enerjili natamam bina
mevcuttur.Binanın güney kısmındaki 1 odanın penceresi PVC, iç kapıları
ahşaptır,binanın kuzey kısımdaki bölümlerin iç kapıları yoktur. Alanda 2130 m2
iki adet naylonları sökülmüş ve kullanılmayan sera vardır.4 adet 5-7 yaşlarında
Muşmula, 1 adet 10-12 yaşlarında erik, 1 adet 15-17 yaşlarında badem, 1 adet
4-5 yaşlarında zeytin, 1 adet 8-10 yaşlarında defne ağaçları mevcuttur.
Yüzölçümü
: 4.600,00 m2
Arsa Payı
: Tam hisselidir.
İmar Durumu : Yerleşik alan içindedir, yapılaşmada 3194 sayılı imar
yasası hükümleri geçerlidir.
Kıymeti
: 260.300,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 05/05/2014 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 30/05/2014 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri
: Fethiye Adliyesi Ek Bina 2. İcra Müdürlüğü Önü
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Muğla İli Fethiye İlçesi Eldirek Köyü Eldevil Mevkii 114
Ada 105 Parsel 20 cilt 1905 sayfada kayıtlı tarladır. Eğimli, makilik
arazidir.Yerleşik alan dışında, köy merkezine 3 km ve Fethiye-Antalya
Karayoluna 4,5 km mesafededir.
Yüzölçümü
: 3.814,75 m2
Arsa Payı
: Tam hisselidir.
İmar Durumu : Yerleşik alan dışında, plansız tarımsal nitelikli alanda
kalmaktadır. Yapılaşmada 3194 sayılı imar kanunun plansız tarımsal nitelikli
alanlarda yapılacak yapılarla ilgili hükümler geçerlidir.
Kıymeti
: 9.536,88 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 05/05/2014 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 30/05/2014 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri
: Fethiye Adliyesi Ek Bina 2. İcra Müdürlüğü Önü
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en
çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/831 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
B.: 17568 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
DOSYA NO : 2013/7 Satış
İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesince ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı İ.İ.K
Hükümlerine göre açık artırma usulü ile yapılmasına karar verilen taşınmazın,
1) 8 NOLU PARSEL’in Tapu Kaydına göre; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik
mahallesi 3713 ada, 8 parsel sayılı 398,10 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmazın
1/2400 hissesi Gülşa (Gülşan) Sancarbarzlar, 31/2400 hissesi Satı Tetik, 16/2400 hissesi
İsmail Aldaş, 17/2400 hissesi Şerif Aydın, 166/2400 hissesi Osman Demirci, 18/2400
hissesi Tekin Demirci, 16/2400 hissesi Necati Koç, 14/2400 hissesi Hüseyin Sazak,
16/2400 hissesi Yakup Tahir, 18/2400 hissesi Sait Yıldırım, 17/2400 hissesi Aynur Yıldırım,
15/2400 hissesi Abuzer Alp, 137/320 hissesi Tekin Demirci, 137/320 hissesi Osman
Demirci’ye aittir.
MAHALLİNDE YAPILAN İNCELEMEDE: 372/10 sokağa cehpeli İzmir çevreyolunun
Ege Üniversitesi Viyadüğünün doğusunda hali hazırda boş arsa olarak bulunan taşınmaz
yukarıda isimleri yazılı hissedarlara ait olup Tekin Demircinin 18/2400 hissesinin intifa
hakkı Niyazi Bora ait olduğu tapu kaydmdaki şerh ile anlaşılmıştır
2) 9 NOLU PARSEL’in Tapu Kaydına göre; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik
mahallesi 3713 ada, 9 parsel sayılı 399/01 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmazın
17/2400 hissesi İsmail Aldaş, 16/2400 hissesi Satı Tetik, 18/2400 hissesi Şerif Aydın
18/2400,175/2400 hissesi Osman Demirci 19/2400 hissesi Tekin Demirci, 17/2400 hissesi
Necati Koç, 15/2400 hissesi Hüseyin Sazak, 17/2400 hissesi Yakup Tahir, 19/2400 hissesi
Sait Yıldırım, 17/2400 hissesi Aynur Yıldırım, 16/2400 hissesi Abuzer Alp, 1027/2400
hissesi Tekin Demirci 1027/2400 hissesi Osman Demirci’ye aittir.
Mahallinde Yapılan incelemede; 372/10 sokağa cehpeli izmir çevreyolunun Ege
üniversitesi Viyadüğünün doğusunda hali hazırda boş arsa durumunda bulunan
taşınmazda Tekin Demircinin 19/2400 hissesinin intifa hakkı Niyazi Bora'a ait olduğu
anlaşılmıştır.
3) 10 NOLU PARSEL'in Tapu kaydına göre; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik
mahallesi 3713 ada,10 parsel sayılı 668,63 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmazın
19/2400 hissesi Sait Yıldırım, 16/2400 hissesi Satı Tetik, 17/2400 hissesi İsmail
Aldaş,18/2400 hissesi Şerif Aydın, 175/2400 hissesi Osman Demirci, 19/2400 hissesi
Tekin Demirci, 17/2400 hissesi Necati Koç, 15/2400 hissesi Hüseyin Sazak, 17/2400
hissesi Yakup Tahir, 17/2400 hissesi Aynur Yıldırım, 16/2400 hissesi Abuzer Alp,
1027/2400 hissesi Tekin Demirci, 1027/2400 hissesi Osman Demirci'ye aittir. Tekin
Demirci'nin 19/2400 hissesinin İntifa Hakkı Niyazi Bora'ya ait olduğu, anlaşılmıştır.
Mahiliinde yapılan incelemede 8 ve 9 nolu parsellerle aynı özellikleri taşımaktadır.
İMAR DURUMU: Taşınmazın imar planına göre 1/1000 ölçekli Yassıtepe Höyüğü
koruma amaçlı uygulama imar planında ayrık, nizam 2 katlı konut alanında kaldığı
TAKS=0,20- KAKS= 0,40 olduğu, Yassıtepe Höyüğü plan notlarına tabi olduğu 3. Derece
arkeolojik sit alanında kaldığı Bornova Belediyesi imar müdürlüğünce bildirilmiştir.
Taşınmaz Toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Üniversite caddesine ve Ege
Üniversitesi hasta kavşaağınal 330 m, Forum Bornova ve ikea AVM’sine 310 m
uzaklıktadır. Yakın çevresinde ve komşu parsellerde villa tipi müstakil dubleks konutlar ve
siteler bulunmakta belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
TAŞINMAZIN ŞERHLER BEYAN VE İRTİFAK ŞEHLERİ BÖLÜMÜNDE; 8-9-10
nolu parsellerin hepsinin 3. Derece sit alanı içinde bulunduğu bildirildiğinden taşınmaz
bu şerhle yükümlü olarak satılacaktır, Ayrıca Tekin Demircinin 18/2400 hissesi üzerinde
İNTİFA HAKKI NİYAZİ BORA ait olduğu ve bu şerhlerle yükümlü olarak satılacağı,
9 ve 10 nolu parsellerde, Tekin Demircinin 19/2400 hissesi üzerinde İNTİFA HAKKİ
NİYAZİ BORA ait olduğu ve bu şerhlerle yükümlü olarak satılacağı,
8 ve 9 nolu parseller, üzerinde Osman Demircinin hissesi üzerinde izmir 15 icra
müdürlüğünce 3466 yevmiye numarası ile İcra haczi, Necati koç’un hissesi üzerinde
Bornova Bel.Mali hiz müd 6407 yevmiye ile kamu haczi, Hüseyin Sazak'ın hissesi
üzerinde Bornova Bel. Mal. Hizm. Müd. 6444 yevmiye numarası ile Kamu haczi, Sait
yıldırım'ın hissesi üzerinde Bornova Bel. Mal. Hiz. Müd. 15365 yevmiye numarası ile
Kamu haczi, Osman Demirci'nin hissesi üzerinde İzmir 15. İcra Müd. 12/12086 sayı ile
3466 yevmiye numaralı kamu haczinin bulunduğu,
10 Nolu parsel, Osman Demircinin hissesi üzerinde izmir 15 icra müdürlüğünce 3466
yevmiye numarası ile İcra haczi, Necati koç'un hissesi üzerinde Bornova Bel. Mali Hiz
müd 6407 yevmiye ile kamu haczi, Hüseyin Sazak'm hissesi üzerinde Bornova Bel. Mal.
Hizm. Müd. 6444 yevmiye numarası ile kamu haczi, Abuzer Alp'in hissesi üzerinde
Bornova Bel. Mal. Hiz Müd. 15329 yevmiye numaralı kamu haczi, Osman Demirci'nin
hissesi üzerinde İzmir 15. İcra Müd. 12/12086 sayı ile 3466 yevmiye numaralı kamu
hacizleri bulunmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ :
8 NOLU PARSELİN = 378.195,00 TL
9 NOLU PARSELİN = 379.059,50 TL
10 NOLU PARSELİN = 635.198,50 TL
1. İHALESİ
:
8 NOLU PARSELİN = 29/04/2014 Salı Günü Saat
15.00-15.10 arasında yapılacaktır.
9 NOLU PARSELİN = 29/04/2014 salı Günü saat
15,30-15,40 arasında yapılacaktır.
10 NOLU PARSELİN = 29/04/2014 salı Günü saat
16,00-16,10 arasında yapılacaktır.
Birinci arttırmada taşınmaz masrafları ile birlikte muhammen bedelin %50’sini bulmaz
veya alıcısı çıkmaz ise (en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla) taşınmazın aynı
yer ve saatte 27 gün sonra ikinci ihalesi yapılacaktır
2. İHALESİ
:
8 NOLU PARSELİN = 27/05/2014 salı Günü Saat
15.00-15.10 arasında yapılacaktır.
9 NOLU PARSELİN = 27/05/2014 salı Günü Saat
15.30-15.40 arasında yapılacaktır.
10 NOLU PARSELİN = 27/05/2014 salı Günü Saat
16.00-16.10 arasında yapılacaktır.
Bu arttırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu
alacakların toplamını ve kıymetinin %50’sini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olacaktır.
Açık arttırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanacak olup elektronik
ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlayıp ihalenin
tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir. İkinci ihalede ise elektronik ortamda
teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlayıp ikinci ihalenin tamamlanacağı
günden önceki gün sona erecektir. Elektronik ortamda verilecek teklifler muhammen
bedelin yüzde ellisinden az olamaz. Teklif vermeden önce muhammen bedelin yüzde
yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
İhaleye girmek isteyenlerin %20 nakdi teminatlarını satış memurluğunca yazılacak bir
yazı ile Vakıfbank Adliye Şubesi' nde açılacak bir satış hesabına yatırmak zorundadırlar.
İhale bedelinden başka tapu alım harcı, ihale pulu bedeli ve katma değer vergisi alıcısına
aittir. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise ihale fesih edilir ve iki ihale
arasındaki fark ile yeni ihale masrafları alıcı ile kefillerinden hiçbir hükme gerek
kalmaksızın tahsil olunur. İhaleye girmek isteyenler satış şartnamesini okumuş ve
münderecatını aynen kabul etmiş sayılırlar. İşbu ilan, kendisine tebligat yapılamayan
ilgililer için de tebliğ yerine geçer. Daha fazla malumat almak isteyenlerin Mahkememiz
Satış Memurluğuna başvurmaları, satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini
kabul etmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.
B.: 18125 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN T.C. KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2006/2028 Esas
DAVALI : 1- CAFER ÇALIŞKAN
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan
yargılamasında;
İzmir İli Çiğli ilçesi Balatçık mahallesi Esentepe mevkii 21711 ada 3 parselde kayıtlı
taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi için açılan mahkememiz dosyasında adınıza
çıkartılan davetiyeler bila tebliğ iade edilmiş olup adres araştırmasından da bir netice
alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 14/04/2014 günü saat: 09:20’da duruşmada bizzat hazır
bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya
yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli
olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 18116 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ÇEŞME SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2012/89 Esas
Konu : .
İLAN
Davacı Cevat Aksu vekili Av. H. Kelami Akgiıneyli tarafından davalı Mustafa Çakır
aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında davalılardan Aysel Jeschor,
Beytül Ceylangözlüler ve İlknur Tüfekçi’nin adresi bütün aramalara rağmen bulunamamış
ve kendilerine tebligat yapılamamıştır.
Yukarıda adları yazılı davalıların 30/04/2014 günü saat 09:35’de hakimliğimizde hazır
bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmeleri aksi halde duruşmanın
gıyaplarında yapılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur
Adres
: ÇEŞME SULH HUKUK MAHKEMESİ
Ayrıntılı Bilgi İçin : MUAMMER KARAHAN Zabıt Katibi
B.: 18117 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

İLAN T.C. KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN