T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
TOPLANTI
BİRLEŞİM
CELSE
SAAT
EXP02016
7
2
1
14.00
Büyükşehir Bld Başkanı
Divan Kâtibi
Divan Kâtibi
: Menderes TÜREL
: Halil ÖZTÜRK
: Muhammet URAL
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayı Toplantısı 2. Birleşimin 1.
Oturumu yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla 12.08.2014 tarihinde ASAT Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL tarafından açıldı.
: Açılış için lütfen önce 1 tuşuna sonra okey
BAŞKAN
tuşuna basın, Mecliste varlığınızı hissettirmek için işaret buyurunuz. Bizim önümüzdeki ekran
çalışmıyor mu acaba, teknik arkadaşlar?
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.08.2014 tarihli meclis toplantısı yeterli
çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.
AK Parti Meclis Üyeleri; Hakan TÜTÜNCÜ, Ramazan ÇALIK, Hüsamettin
ÇETİNKAYA, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Mehmet
ÖZEREN, Can KASAPOĞLU Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Mehmet BAŞARAN,
Esat GÖYÜK, Cenk Halil BAYAZ, Ercan AK, İbrahim KÖSEOGLU, Yaşar SÖZEN, İsmail
TOSUN, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Mehmet UYAR, Mustafa İsmet UYSAL, Bahattin
BAYRAKTAR, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY,
Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf
GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat
DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL,
Kemal SARI YILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Orhan AVCI, Mustafa
EROĞLU, Rasim ELÇİ, Halil KARATAŞ, Ercan MERTHATUN'un CHP Meclis Üyeleri;
Ümit UYSAL, Muhittin BÖCEK, Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ, Erol
ÖZKARABEKİR, Önder ÖNEN, Ruhi BEŞİKTAŞ, Faik ÇITAK, Zafer YÖRÜK, Turgay
GENÇ, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa Reşat OKTAY, Songül BAŞKAYA, Süleyman
ACAR, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Canser TUNCER, Sıtkı
SOYDAL, Edip Kemal BAHADIR, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA,
Serdal ÇAVUŞOGLU, Hüseyin ÖZBEK'in
T
P
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
^ O *° o .
fı ?• ooV :
\ W #
e x p 02016
ANTALYA
MHP Meclis Üyeleri; Adem Murat YÜCEL, Kaan Osman SARIOĞLU, Mustafa
GÜL, Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENÎRLİ, Mustafa
TUNA, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, Haşan Nusret BAYSAL, Ertürk
YAZAR, Ahmet ÇAM’ın hazır oldukları,
AK Parti Meclis Üyeleri Süleyman TOPÇU, Mehmet SALUR, Ali Rıza ZORLU'nun
CHP Meclis Üyesi Şükrü SÖZEN, Arzu YILDIRIM, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN'ın
MHP Meclis Üyesi Haşan GÖKÇE, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN,
Ergüven YILMAZ, Ahmet YAŞAR, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Nurdan Aslı Bayar
ULUKAPI, Rasih ŞAHİN’in hazır bulunmadığı anlaşıldı.
BAŞKAN
:Evet
çoğunluğumuz
vardır,
toplantımızı
açıyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkanım toplantıya başlamadan önce bir söz
istiyorum...
BAŞKAN
:Buyurun Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım Çok Değerli Meclis Üyelerimiz
malum 10 Ağustos Pazar Günü Aziz Milletimizin tercihi ile Cumhuriyet Tarihi, Cumhuriyet
Tarihinde ilk kez Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu tercih de Recep Tayyip
ERDOĞAN olmuştur. Öncelikle Milletimize, Ülkemize ve tüm insanlığa hayırlara vesile
olmasını diliyorum.
Tabi ki Demokraside olmazsa olmaz, seçimlerde olmazsa olmaz rakip ve hakim parti
olması. Bu anlamda gerek Ekmeleddin İHSANOĞLU Bey'e gerekse de Selahattin Bey’e de
bu yarışta oldukları için şahıslarına, tüm ekiplerine teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımız
eski Başbakanımız gibi Cumhurbaşkanımız nasıl ki İstanbul’da belediyecilikte Türkiye’ye bir
model olduysa, nasıl ki Başbakanlıkta hakikaten Dünyaya bir model olduysa biz inanıyoruz ki
Cumhurbaşkanlığıyla da hem Türkiye’de hem de Dünyada bir model olacak Ülkemizin o
2023 vizyonunda önemli adımlar atacak. Bu vesileyle Ülkemize, Milletimize hayırlı olsun,
destek veren Aziz Milletimize de Partimizin Grubu adına ve şahsım adına Aziz Milletimize
sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Ülkemize hayırlı olsun bu seçim, teşekkür ediyoruz
Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum, çok sağolun. Söz mü
istiyorsunuz Songül Hanım buyurun.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım,
Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarım, Değerli Basın Mensupları ve Çok Değerli Konuklar Grubum Cumhuriyet Halk
Partisi adına Meclisi Selamlıyorum. 10 Ağustosta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için
12. Cumhurbaşkanı için Türkiye’de seçmenler sandığa gitti ve sonuç Recep Tayyip
Erdoğan’dan yana oldu. Ülkemize hayırlı olmasını dilerken burada çoğulcu Demokrasi adına
önemli kazanımlara adım atan Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve Silah Arkadaşlarını
da saygı ve minnetle anıyorum. Aynı zamanda hem Antalya hem Türkiye açısından da
yapılan seçimlerde katılımın oldukça sınırlı kalması, son yerel seçimlere göre büyük
çoğunluğun sandığa gitmemesini de her parti grubunun ve adaylarının, Cumhurbaşkanının
takdir ve değerlendirmelerine bırakıyorum, teşekkürler.
BAŞKAN
Teşekkür ediyorum, sağolun. Selçuk Bey?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\° W ° J
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
| .*M .©• \
EXP02016
ANTALYA
Üye Selçuk SENİRLİ
:Milliyetçi Hareket Partisi Grubum adına yapılan
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ve kazananın Türkiye Cumhuriyetine hayırlı uğurlu olmasını
diliyoruz hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür
ediyorum.
Değerli
Arkadaşlar
gerçekten 10 Ağustosta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin özellikle Türk Milletine
yakışan bir olgunlukta sonuçlanması Demokrasimizin kazandığı noktasındaki kanaatleri bir
kez daha teyit etmiştir. 10 Ağustos seçimleriyle aslında sandık başına giden bütün
seçmenlerimiz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez oy kullanan seçmenler olarak tarihe
geçmişlerdir. Ve ümit ediyorum ki Sayın Başbakanımızın, Cumhurbaşkanı seçilmesiyle
birlikte bu Ülkenin birlik ve beraberliği, bütünlüğü pekişecek ve yine inanıyorum ki bu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a oy verenler kadar oy
vermeyenler de kazanmış olacak ve Ülkemiz 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılında
Dünyanın en büyük 10. ülkesi, Avrupa’nın en büyük 3. ülkesi olmak gibi önemli bir hedef
doğrultusunda yoluna emin adımlarla ilerleyecektir. Ben de seçimlerin hayırlı ve uğurlu
olmasını temenni ediyorum. Evet, yoklama ve açılış maddemiz, buyurunuz Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Katılmayanların
izinli
sayılmasını,
Sayın
Başkanım.
BAŞKAN
:Evet buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Katılmayanların mazeretli sayılmasını,
BAŞKAN
:0 artık tabi teamül haline geldi, ama elbette
oylayalım. Değerli Arkadaşlar katılmayan arkadaşlarımızın mazeretli olarak kabul edilmeleri
hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler 1 nolu tuşa lütfen işaret buyursun. Evet
katılmayan arkadaşlarımız oybirliğiyle mazeretli olarak kabul edilmişlerdir. Yeterli
çoğunluğumuz vardır toplantıyı açıyorum. Gündemimizin 1. maddesi yoklama ve açılış
tamamlanmıştır.
Ümit Başkanım söz istiyorsunuz herhalde buyurunuz Efendim.
Üye Ümit UYSAL
:Geçtiğimiz Mecliste komisyona havale edilen 6
adet çok basit imar planı ve değişikliği talebimiz vardı ... 6 adet spor tesisi yapımı ile ilgili.
Çok basit şeylerdi 6 tane. İmar Komisyonumuz bunu yetiştirememiş bu meclise. İmar
Komisyonumuzun yetiştirememesinin nedeniyle 6 adet spor tesisi bir ay daha geç
AntalyalIların hizmetine girecektir. Mümkünse çok acil bir neden yoksa bu tip şeyleri
yetiştirmelerini öneriyorum. Buna dikkat çekmek istedim. Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN
:Hay hay. Nasıl gelmedi?
Üye Can KASAPOGLU
:Meclis kararları gelmemiş daha Belediyeye. Biz
yetiştirmedik değil, bize gelmedi önümüze gelmedi birşey. Gelmemiş belediyeye.
Üye Ümit UYSAL
:Geçtiğimiz, geçtiğimiz Büyükşehir Meclisinde
görüşüldü bunlar, kabul edildi Cuma günü.
BAŞKAN
:Hayır komisyona havalesini kabul ettik.
Üye Ümit UYSAL
:Komisyona havale ettik.
BAŞKAN
:Ama eksik belge mi vardı? Neyle ilgili eksik
belge vardı arkadaşlar, aydınlatırsanız Meclisimizi seviniriz. Hüsamettin Bey mi bilgi verecek
bu konuyla ilgili. Hüsamettin Bey buyurun lütfen mikrofona.
İmar ve Şeh. Dai. Bşk. Hüsamettin ELMAS :Muratpaşa Belediyesinin onaylı Meclis
Kararları henüz Kurumumuza intikal etmedi Sayın Başkanım.
BAŞKAN
-.Başkanım.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
I
\ ° ^ ° /
C
VD
flO n iG
EX
P0201B
ANTALYA
Üye Ümit UYSAL
:Dosyalar teslim edildi. Zaten Büyükşehir
Meclisinde gündemde olduğu için Büyükşehir Meclisinde dosyalar tam olarak...
BAŞKAN
:Peki Büyükşehir Meclisine onaylı dosyalar yok
iken ilk Meclis Gündemine nasıl aldık? Yani Cuma günü yaptığımız M eclise...
İmar ve Şeh. Dai. Bşk. Hüsamettin ELMAS :Önergeyle alındı Efendim bu konu.
BAŞKAN
:Ha önergeyle alındığı için,
İmar ve Şeh. Dai. Bşk. Hüsamettin ELMAS :Doğrudur.
BAŞKAN
:Ekinde onaylı planlar yoktu. Anladım.
Üye Ümit UYSAL
:Peki teşekkür ediyorum ...
BAŞKAN
:Herhalde bir aksilik olmuş, bir kasıt olmadığını
düşünüyorum arkadaşlarımızın verdiği bilgilerle.
Üye Ümit UYSAL
:Yok.. ben de beklemiyorum, sadece belki...
olabilir... teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Hayhay
önümüzdeki
Mecliste
yetiştiririz
İnşallah.
Evet, Değerli Arkadaşlar gündemimizin 1. maddesini tamamlamış bulunuyoruz.
Gündemimizin 2. maddesi.
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO: 398
ÖZÜ: 5393 sayılı yasanın 74. maddesi
çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin,
üyelerinin % 60’ım AB ülkeleri, %40’ını ise AB
dışındaki ülkelerin oluşturduğu ve Avrupa’daki
bölgeciliği geliştirme ve bölgesel çıkarları
koruma misyonu ile hareket eden Avrupa
Bölgeler Meclisi (The Assembly o f European
Regions-AER) ’ne;
a.Üye olabilmesi ve Üyelik için Antalya
Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Büyükşehir
Belediye
Başkanı’na
yetki
verilmesinin
KABULÜNE,
b.Üyelik aidatının düzenli olarak ödenebilmesi
hususlarının KABULÜNE,
c.Avrupa Bölgeler Meclisine üye seçiminin açık
oylama ile yapılmasına OYBİRLİĞİ ile,
d.Avrupa Bölgeler Meclisine asil üye olarak; AK
Parti Meclis Üyeleri Cenk Halil BAYAZ, Ali
KURŞUNLU ve Fırat DEMİRCİ, CHP Meclis
Üyesi Süleyman ACAR ve MHP Meclis Üyesi
Aslı
BAYAR
ULUKAPI’nın
seçilmesine
OYBİRLİĞİ ile,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP02016
ANTALYA
eA vrupa Bölgeler Meclisine yedek üye olarak;
AK Parti Meclis Üyeleri Mustafa Erkan ERSOY,
Kerim BAŞKANPTAN ve Orhan AVCI, CHP
Meclis Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ ve MHP Meclis
Üyesi
İrfan
YILMAZ’m
seçilmesine
OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
5393 Sayılı Yasanın 74. maddesi gereği, Antalya Büyükşehir Belediyesinin Avrupa
Bölgeler Meclisi (The Assembly o f European Regions-AER)’ne üye olabilmesi ve üyelik için
Antalya Büyükşehir Belediyesini temsilen Büyükşehir Belediye Başkanma yetki verilmesi ve
ayrıca adı geçen kuruluşun yönetim organları ve komitelerine (Ekonomik ve Bölgesel
Kalkınma Komitesi, Sosyal Politika ve Halk Sağlığı Komitesi, Kültür, Eğitim, Gençlik ve
Uluslararası İşbirliği Komitesi, Fırsat Eşitliği ile İlgili Daimi Komite, Kurumsal İşlerle İlgili
Daimi Komite) katılmak amacıyla 5 asil, 5 yedek üyenin belirlenmesi ve üyelik aidatının
ödenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan incelemede; 5393 sayılı yasanın 74. maddesi çerçevesinde
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, üyelerinin %60’ım AB ülkeleri, % 40’ını ise AB dışındaki
ülkelerin oluşturduğu ve Avrupa’daki bölgeciliği geliştirme ve bölgesel çıkarları koruma
misyonu ile hareket eden Avrupa Bölgeler Meclisine (The Assembly o f European RegionsAER);
-Üye olabilmesi,
-Üyelik için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Büyükşehir Belediye
Başkanı’na yetki verilmesi,
-Adı geçen kuruluşun yönetim organları ve komitelerine (Ekonomik ve Bölgesel
Kalkınma Komitesi, Sosyal Politika ve Halk Sağlığı Komitesi, Kültür, Eğitim, Gençlik ve
Uluslararası İşbirliği Komitesi, Fırsat Eşitliği ile İlgili Daimi Komite, Kurumsal İşlerle İlgili
Daimi Komite) katılmak amacıyla 5 asil, 5 yedek üyenin belirlenmesi,
-Üyelik aidatının düzenli olarak ödenebilmesi hususlarının uygun olduğu görüşüyle
konu Meclisimizin takdirine sunulmaktadır. 11.08.2014
Bahattin BAYRAK TAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Kom isyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOĞLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Halit ÇİLENGİR
Süleyman AC AR
Üye
Ü ye
Ü ye
İmza
İmza
İmza
Sami ALTUN
Ahmet Y A ŞA R
Ergüven YILM AZ
Üye
Üye
Ü ye
İmza
(katılmadı)
(katılmadı)
T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
o \s 7
"W
.7
e x p o 2 û16
ANTALYA
BAŞKAN
:Evet Değerli Arkadaşlar ben ilk gündemimize
geldiğinde kısaca Avrupa Bölgeler Meclisi Essembly o f European Regions ile ilgili bir kısa
bilgi vermiştim. Müsaade ederseniz biraz daha detaylı bilgi arz edeyim Meclisimize. 35
Ülkeden Fransa, İtalya, Avusturya, Hollanda, Romanya gibi toplam 250 Bölge ve Şehir
bunların içinde Katalunya Bölgesi, Alsas Bölgesi, Brüksel, Valancia, Bern gibi ve 16 Uluslar
arası örgüt üyedir. Bu üyeliklerin % 60 ’ 1 Avrupa Birliği Ülkeleri % 40’ı da Avrupa Birliği
üyesi olmayan Ülkeler tarafındandır. Türkiye’den üyeler ise Bursa, Denizli, Edirne,
Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Rize, Sakarya,
Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak Şehirleri Avrupa Bölgeler Meclisi Üyesidir. Değerli
Arkadaşlar tabi Avrupa Bölgeler Meclisi Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Meclisinden sonra Avrupa’daki en güçlü sivil toplum örgütüdür. Bir sivil toplum örgütü
olması nedeniyle gerçekten Türkiye’nin özellikle yurtdışında Uluslararası Lobi faaliyetleri
adına da fevkalade önem taşımaktadır, bu Meclisin Başkanlığına şuanda Hande Özhan
BOZATLI isimli bir geçmiş dönem İstanbul İl Genel Meclis Üyesi idi zannediyorum bu
dönem yeniden İstanbul’da Büyükşehir Meclis Üyesi olan bir hanımefendi yürütmektedir. O
dönemde benim de Yerel Yönetimler Başkanı olarak Ankara’da bulunduğumuz süreçte bu
göreve kendilerinin seçilmesi bir Türk arkadaşımızın bir bayan arkadaşımızın seçilmesi
yönünde benim çok ciddi gayretlerim olmuştu.
Sayın Başbakanımızın çok ciddi desteklerini almıştık. Karşımızda yanlış hatırlamıyor
isem bir Fransız ya da Belçikalı aday vardı. Ve bu süreçte az önce saydığım Türk İl Genel
Meclislerinin de üyelikleri hususunu bizzat takip ederek orada bir hazirunda ciddi bir
çoğunluk sağlamak adına bizzat gayret ortaya koymuştum. O Uluslararası kulis çalışmalarını
bizzat şahsen ben de Hande Hanım ile birlikte yürütmüş ve böylesine önemli bir Kurumun
başına bir Türk Hanımefendinin seçilmesini sağlamıştık. Ülkemiz için gerçekten gurur verici.
Bu süreçte Antalya’nın da Türkiye’nin Dünyaya açılan bir penceresi olması, Uluslar arası bir
turizm merkezi olması nedeniyle burada temsil edilmesi Ülkemiz adına bu faaliyetler
açısından fevkalade önem arz etmektedir.
Dediğim gibi önümüzdeki süreçte hem Türk Delegasyonunu güçlendirmiş olacağız
üyeliğimizle hem de Uluslar arası Ülkemizin lobi faaliyetleri noktasında böylesine önemli bir
Kurumda bir Türk Kardeşimizin çalışmalarım desteklemiş olacağız. O yüzden bugün
Üyeliğimiz konusu bugün gündeme gelmiştir. Böylelikle Antalya Büyükşehir Meclisi olarak
da bu çalışmaların içerisinde Uluslar arası lobi faaliyetleri ile ilgili, esas işi budur, bir çok işi
var.
Yani kısaca saymam gerekirse Avrupa Ulusal Siyasal Karar Vericiler’de lobi
yapılması, bölgesellikle yerel yönetimlere ağırlık verilmesi ile ilgili yetenek ve deneyimlerin
bir araya getirilip düzenlenmesi, düzenlenen önemli organizasyon ve etkinliklere katılımla
bölgesel sorunların belirlenmesi ve çözümünde aktif olarak rol alınması, üye ülkeler arasında
ağ oluşumu kolaylığı, farklı iletişim kanallarını kullanarak bölgesel bilgeliğin ve uzmanlığın
yayılması eğitim programlarının düzenlenmesi ve başarılı uygulamaların paylaşımı, bölgelere
yönelik fırsatların
geliştirilmesi, buluşmaların düzenlenmesi,
Üye
Bölgelerinin
görünürlüğünün ve imajının iyileştirilmesi gibi önemli faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten
bir Uluslararası Kurumdur. Takdir Meclisimizindir ben önerileri almak istiyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın
Başkanım
Değerli
Meclis
Üyesi
Arkadaşlar biz AK PARTİ Grubu olarak 3 arkadaşımızı biz önermemizi 1 arkadaşımızı CHP
ve 1 arkadaşımızı M HP’nin önermesi konusunu öneriyoruz.
BAŞKAN
:5 asil, 5 yedek üye seçimi için söylüyorsunuz?
T
£~-\
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
*xwurtf
c'\
V ° W 3/
f°
EXP02016
ANTALYA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet, biz aynı şekilde asil 3 yedek 3 önereceğiz,
diğerlerini de diğer partili arkadaşların önermesi için öneriyoruz. Bu bağlamda AK Parti
olarak asilleri söylüyorum.
BAŞKAN
:Bu konuda önerileri almadan önce bütün Parti
Gruplarımıza söylemek istediğim bir husus var Değerli Arkadaşlar Antalya’yı temsilen
gidecek arkadaşlarımızın lisan biliyor olması Antalya’nın temsili açısından son derece
önemlidir. Böylesine Uluslar arası turizmde marka bir şehri orada ben de senelerce Avrupa
Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi Milli Heyet Başkanlığını yapmış birisi olarak
çok önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum, buna şahit olmuş birisiyim. O yüzden
lisan bilen arkadaşların bu Uluslararası Kuruluşta görev yapması önem arz ediyor. Böyle bir
hukuki mecburiyet yok ama bu bu şekilde değerlendirilirse daha da isabet olur diye
düşünüyorum. Buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Peki teşekkürler Sayın Başkanım. Bu bağlamda
isimleri öneriyorum Cenk Halil BAYAZ, Ali KURŞUNLU, Fırat DEMİRCİ.
BAŞKAN
:Evet,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yedekleri de,
BAŞKAN
:Birer, birer üye de yedekleri bilahare oylayalım,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Peki.
BAŞKAN
:Yedekleri de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve
Milliyetçi Hareket Partisi Gruplarının,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Birer tane onlardan,
BAŞKAN
:Takdir etmesi hususunu da öneriyorsunuz bu
arada.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet,
BAŞKAN
:Birer üye olarak,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Doğrudur Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Evet Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkan Cumhuriyet Halk PartisiGrubu
olarak Sayın Süleyman ACAR’ı öneriyorum.
BAŞKAN
:Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Aslı Bayar ULUKAPI
BAŞKAN
:Evet Değerli Arkadaşlar bunun gizli oylama ile
yapılması gibi bir hukuki mecburiyet var mı onu öncelikle sormak istiyorum,
BAŞKAN
:Yok o zaman özellikle açık oylanması hususunu
ben oylarınıza arz ediyorum kabul edenler? Evet, Avrupa BölgelerMeclisine açık oylama ile
seçim yapılması hususu kabul edilmiştir. Önerilen isimleri 5 asil üye olarak oylarınıza arz
ediyorum. Kabul eden, başka bir aday var mı? Olmadığına göre oylarınıza arz ediyorum.
Evet, oylama durumunu da bir görebilirsek, Evet, oybirliği ile isimleri görelim arkadaşlar
ekranda, Cenk Halil BAYAZ, isimleri görelim.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. Ruhiye SAMİ
:Efendim geliyor. Haydi. Geldi efendim.
BAŞKAN
:Ali KURŞUNLU, Fırat DEMİRCİ, Süleyman
ACAR ve Aslı Bayar ULUKAPI Avrupa Bölgesel,
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. Ruhiye SAMİ
:Bölgeler.
BAŞKAN
:Avrupa Bölgeler Meclisine Antalya Heyetini asil
olarak temsil etmek üzere seçilmişlerdir. 5 yedek üye seçeceğiz. Öncelikle gruplardan
önerilerini alalım.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
K0!U«NU,fj.
1 v \®-o oI
EXP02016
ANTALYA
Üye Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Başkanım, Başkanım,
BAŞKAN
:Buyurun.
Üye Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Arkadaşlarımızı da bir görmek istiyoruz, şöyle
bir çıksınlar görelim fiziklerini.
BAŞKAN
Arkadaşlarımızı tanıyoruz artık birbirimizi ama
herkes birbirini,
Üye Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Hayır Efendim...
BAŞKAN
:Herkes sırasıyla kendisini tanıtsın, madem böyle
bir talep var. Cenk Bey sizden başlayalım buyurun.
Üye Cenk Halil BAYAZ
:Turizmciyim, İngilizce, A lm anca...
BAŞKAN
:Teşekkür ederiz. Evet,
Üye Ali KURŞUNLU
:Ali KURŞUNLU.
BAŞKAN
:Ali Bey Buyurun.
Üye Ali KURŞUNLU
:İktisatçıyım ben de.
BAŞKAN
:İsimleri ekrana yansıtalım arkadaşlar. Evet, Ali
Bey
Üye Ali KURŞUNLU
:İktisat Fakültesi mezunuyum. Kumluca’da
ikamet ediyorum. Ticaretle meşgulüm, orta derecede İngilizce biliyorum.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Ali KURŞUNLU
:Biraz da Arapça.
BAŞKAN
:Evet. Fırat DEMİRCİ.
Üye Fırat DEMİRCİ
:Fırat DEMİRCİ. Kaş ilçesinde
turizmle
uğraşıyorum, İngilizce biliyorum, hepinize saygılar.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Süleyman ACAR.
Üye Süleyman ACAR
:İsmim Süleyman ACAR. Antalya’da ticaretle
uğraşıyorum jeofizik mühendisiyim, İngilizce ve Almanca biliyorum, teşekkür ederim.
BAŞKAN
Teşekkür ederiz. Aslı Hanım herhalde yok?
:Sayın Başkanım Aslı Hanım yok.
Üye Selçuk SENİRLİ
BAŞKAN
:Kendileri fahri konsolos zaten galiba.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Aslı Hanım da İngilizce ve Almanca biliyor,
Fahri Konsolos, ayrıca bayan yani.
BAŞKAN
:Önemli.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Milliyetçi Hareket Partisi farkını burada yine
ortaya koydu yani.
BAŞKAN
:Bir, bir, bir bayan ile Antalya’nın temsil edilmesi
önemli. MHP Grubuna bir bayan teklif ettiği için.
Uye Selçuk SENİRLİ
:Tüm Meclisin Milliyetçi Hareket Partisi grubuna
teşekkür etmesi lazım Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Ben teşekkür etmek için zaten başlamıştım söze.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sağ olun.
BAŞKAN
:Teşekkürü ağzımdan aldınız. Teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Üye Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Evet yedek üyelerle ilgili önerileri alalım
Arkadaşlar.
T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
V ' •
e x p 02016
ANTALYA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet Sayın Başkanım yedek üyeyi söylüyorum
Mustafa Erkan ERSOY, Kerim BAŞKAPTAN, Orhan AVCI.
BAŞKAN
:Evet CHP Grubu?
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkanım yedek üyeliğe Sayın Ruhi
BEŞİKTAŞ’I öneriyoruz.
BAŞKAN
:Ruhi?
Üye Songül BAŞKAYA
:Beşiktaş.
BAŞKAN
.'Beşiktaş. Keşke Antalyaspor olsaydı Ruhi
Bey’in soyadı. Buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İrfan
YILMAZ.
BAŞKAN
:İrfan YILMAZ evet. Değerli Arkadaşlar yedek
üyelerin seçimlerini açık oylamayla yapılması hususunu oylarınıza arz etmiştim, oylarınıza
arz ediyorum, kabul edenler? Sayın Mustafa Erkan ERSOY, Kerim BAŞKAPTAN, Orhan
AVCI, Ruhi BEŞİKTAŞ ve İrfan YILMAZ Avrupa Bölgeler Meclisi Yedek Üyeliklerine
Antalya Heyeti adına oybirliği ile seçilmişlerdir. Arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz,
kolaylıklar diliyoruz. Gündemimizin 3. maddesi.
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO: 399
ÖZÜ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.
Maddesi
kapsamında,
Belediyemizin
görev ve sorumluluk alanlarına giren ve
Plan ve Bütçe Komisyonunda Belirtilen
Konularda Belediye Başkanma protokol
yetkisi verilmesi ve yapılan işbirliği ve
protokoller konusunda da Belediye
Başkanmm,
Büyükşehir
Belediye
Meclisine bilgi vermesine oyçokluğu ile
karar verildi.
5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi kapsamında, Belediyemizin görev ve
sorumluluk alanlarına giren konularda; Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan demekler ile ortak
hizmet projeleri gerçekleştirebilmek için hizmet süresince Belediye Başkanma yetki verilmesi
ile yapılan işbirliği ve protokoller konusunda Başkan tarafından Meclise bilgi verilmesi ile
ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Gündemin 6. maddesiyle ilgili yapılan inceleme sonucunda; 5393 sayılı Belediye
Kanunun 75. Maddesi kapsamında, Belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarına giren
konularda;
/
.►
6M
'î'u'oe.
°v^*
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
fY&*o • \
X•n\
° \s /'J
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
e x p 02016
ANTALYA
a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve
taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilmek veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet
projeleri gerçekleştirebilmek ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilmek,
b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi
amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilmek, geçici olarak araç ve personel temin
edebilmek,
c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan demekler,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07.06.2005 tarih ve 5362 sayılı
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak
hizmet projeleri gerçekleştirebilmek; mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması
koşuluyla diğer dernek ve vakıflar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmek,
d) Belediyemize ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli
veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilmek
veya süresi 25 (YirmiBeş) yılı geçmemek üzere tahsis edebilmek, bu taşınmazları aynı
kuruluşlara kiraya da verilebilmek, bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması
hâlinde, tahsis işlemi iptal edebilmek, tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis
edebilmek ve bunlara ait protokolleri imzalamak hususlarında hizmet süresince Belediye
Başkanma yetki verilmesi, yapılan işbirliği ve protokoller konusunda da Başkanın, Meclise
bilgi vermesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 09.08.2014
Bahattin BAYRAK TAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Halit ÇİLENGİR
Süleyman AC AR
Ü ye
Üye
İmza
İmza
Üye
İmza
(Ret)
Sami ALTUN
Ahmet Y A ŞA R
Ergüven YILM AZ
Ü ye
Üye
Üye
İmza
(Ret)
İmza
(Ret)
İmza
(Katılmadı)
BAŞKAN
:Teşekkür ederim buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım Komisyondan geldiği şekliyle
kabulünü,
BAŞKAN
:Songül Hanım buyurunuz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım Anayasa’da vücut bulan
Mahalli İdarelerin ilgili mevzuatlarla düzenlenen kanunlarına, mevzuatlara baktığımız zaman
Belediye Kanununun da 75. maddesinde Meclisin yetkisinde olan hususları kapsıyor.
Konuştuğumuz konu da tam da bunun üzerine. Gerek Mahalli İdarelerden gelen bakım onarım
ve ilgili talepler gerekse Belediyemizin yapacağı işbirliği, protokoller, Kamu niteliği
taşımayan meslek kuruluşlarıyla yapılacak faaliyetler konusunda hem de bedelli bedelsiz
tahsisler hususunda yani oldukça önemli bir konuda 5 yıllık süreyle gördüğümüz kadarıyla
bizden Meclisten yetki istiyorsunuz.
/
r
,o
T
<r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
v> 6Mv u'°<ı
(& • < & '
EXP02016
ANTALYA
Kanuna baktığımız zaman Kanunun ilk cümlesinde Belediye Meclisinden yetki almak
kaydıyla der. Yani buradaki her hususun, her talebin ayrı ayrı gündeme alınması Belediye
Meclisi kararıyla yetki verildikten sonra protokol yapılıp Meclisin bilgilendirilmesi
mevzuatları okuduğumuz zaman çıkardığımız sonuçtur. Kaldı ki şu yakın tarihe baktığımız
zaman böyle bir 5 yıllık süreyle Meclisin yetkisine giren hususlarda yetki talep eden bir
Belediye Başkanı şahsen hatırlamıyorum İlimizde ve işin enteresan boyutu da aslında Adalet
ve Kalkınma Partisi Grubunu da bence rencide eden tüm Meclisle birlikte zaten Sayın Başkan
Adalet ve Kalkınma Partisi 53 sandalye sayısıyla Mecliste tek başına ağırlığı bulundurmakta.
Böyle bir hususta nedir bu acele yada 5 yıllık süreyle bu yetkinin Meclisten alınmak istemesi,
şahsen grubumuz adına algılayabilmiş değiliz. Bu hususta da ayrıntılı bir bilgi verilirse
memnun olacağız. Kaldı ki biz bu düzenlemenin şuan itibariyle komisyon raporu
doğrultusunda Meclisten geçse bile yargı kanalıyla geri döneceği kanaatindeyiz. Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu olarak Meclisin iradesine 5 yıllık süreyle ambargo konulmasına hayır
diyoruz.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Selçuk Bey buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Biz komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Evet öncelikle ben de tabi Meclisimizi böyle bir
uygulamaya niye ihtiyaç duyduğumuz hususunda bilgilendirmek isterim. Değerli Arkadaşlar
bugüne kadar Kanunun 75. Maddesinde yazmasına rağmen bu gibi protokoller hususunda
Belediye Başkanlarımızın Meclise hemen hemen çok nadiren başvurduğunu biliyoruz.
Benden önceki dönemde yaklaşık 33 tane imzalanan protokolle Encümen Kararlarıyla bir
protokol imzalanması söz konusu olmuş ve Meclise dahi bu imzalanan protokoller
getirilmemiş. Dolayısıyla tabi ki bugüne kadar Meclisin böylesine bir protokol imzasından
haberdar olunmadığı hususundaki tespitleriniz doğrudur. Çünkü bugüne kadar maalesef
meclise sabahın olduğunu adeta sormadan Encümen Kararlarıyla imzalayıp geçmiş
Başkanlarımız. O yüzden bugün biz yaptığımız her uygulamanın hukuki olması hususundaki
hassasiyetlerimizle hareket ediyoruz. Enteresandır yine geçmiş uygulamalarda kötü emsal
emsal değildir bunu özellikle ifade ediyorum bir iki tane Meclis Kararı alınmak suretiyle
protokolle imzalanmış. Yani bu uygulamadan haberimiz yoktu gibi bir yaklaşım çok doğru bir
yaklaşım değildir. Daha da enteresanı protokol yapılmış yine geçmiş uygulamalarda bir sene
sonra yapılan protokol ile ilgili Meclis Kararı alınmış. Biz işimizi doğru yapalım buradaki
bizim yaklaşım biçimimiz budur. Ve,
Üye Songül BAŞKAYA
:Bir şey söyleyeceğim Başkanım,
BAŞKAN
:Neden böyle bir şeye tevessül ediyoruz,
müracaat ediyoruz noktasındaki muradımız da tabi ki Belediyenin işlerini Meclisimizi
bilgilendirmemek değil en hızlı bir şekilde yürütmeye yönelik bir gayretten ibarettir bu husus.
Bakınız Konyaaltı Sahil Projesiyle ilgili Mimarlar Odasıyla bir yarışma projesi hususunda
bütün her şey hazır yani neredeyse 1,5 aydır hazır. M aalesef Temmuz Ayının da Ramazan
Ayı vesilesiyle tatil olması ve Meclisimizin yapılamamış olması bizi 1,5 ay bu projeyle ilgili
geciktirdi Değerli Arkadaşlarım. Onun üzerine zaten böyle bir konuda Meclis yetkisine
başvurmayı uygun gördük. Şimdi bu 1,5 ay ne demektir, biz belki bu Konyaaltı Projemizi
önümüzdeki sezonu 1,5 ay çünkü zaten sezon 3 ay, 1,5 aylık bir gecikme yüzünden
Antalya’nın en önemli projelerinden birinden mahrum etmiş olacağız. Burada kesinlikle
Meclisin bilgilenmemesi yönünde bir düzenleme söz konusu değildir. Aksine geçmişte hiç
Meclise gelmeden imzalanan protokoller yerine şimdi protokol imzalandıktan sonra Meclise
muhakkak bilgi verilmesi bu yetki kapsamındadır.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP02016
ANTALYA
Meclise bilgi verilir, Meclis en yüksek karar organımızdır. Bilgi edindikten sonra
gerekirse önergeyle siz bunu aldırırsınız ve gündeme ve yeniden imzalanmış olan protokolün
feshi hususunu da Meclisimizin takdirine sunarız.
Dolayısıyla burada eğer yaklaşımınız konuyla ilgili Meclisi bilgilendirmekten
kaçındığımız yönünde bir şüphe ise bu kesinlikle yanlıştır. Böyle olmadığı protokol
hükümleri incelendiğinde görülür.
Biz burada hızlı çalışmak zorundayız ve 5 sene çok çabuk gelip geçiyor. Bunu ben
geçmişte yaşadım. Birçok tecrübeli Belediye Başkanımız, Meclis Üyesi Arkadaşımız, siyasi
arkadaşımız buna bizzat şahittir o yüzden zamana karşı yarıştığımız bir süreçte zamanı iyi
kullanma zorunda olduğumuz için bu husus gündemimize gelmiştir. Tabi ki takdir
meclisimizindir. Aksine Meclisi bilgilendirmemek değil, bugüne kadar hiç olmadığı gibi
Meclisten habersiz yapılmış protokollerin de önüne geçmek gibi bir imkan bu maddeyle
sağlanmaktadır. Bilgilerinize sunuyorum.
Uye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Ben de.
BAŞKAN
:Buyurunuz Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım Songül Hanım Meclis Üyeleri
rencidedir gibi bir ifade kullandılar. Biz AK Parti Grubu olarak herhangi bir rencide olmuş
filan değiliz. Kaldı ki bizim zaten yeter sayımız fazla kendilerinin de ifade ettiği şeklinde.
Bizim yeter sayımız fazla olmasına rağmen biz sadece Antalya’nın işlerinin daha hızlı ve daha
çabuk neticeye varması açısından böyle bir kararı daha önce de siz izah etiniz, bugün de bir
kez daha izah ettiniz, dolayısıyla biz bu Millet için daha hızlı davranmak adına bu kararı
aldığımızı biliyoruz ve kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum, teşekkür ederim sağ olun.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Buyurun Songül Hanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım Meclisin 5 yıl boyunca sağlıklı
işlemesi adına bir kez daha sizden Meclis için ricada bulunuyorum, lütfen her alacağınız
kararla ilgili geçmiş dönemde şöyleydi, şimdi böyle şeklinde bir karşılaştırmaya siyasi gerilim
yaratacak bir noktaya taşımayalım. Ben geçtiğimiz 5 yıllık dönemde AKAYDIN döneminde
CHP’li Belediye döneminde kaç tane protokol yapıldı, kaç tanesinin Meclisten yetki alınarak
yapıldı bilmiyorum, bu veriler şuan benim elimde yok, o yüzden bunun üzerine bir şey
söyleyemem.
Ama bizim değindiğimiz temel nokta önemli aciliyeti olan konular olabilir, az evvel
söylediniz ne güzel, keşke o zaman Konyaaltı Sahiliyle ilgili Mimarlar Odasıyla yapılacak
protokolü Ağustos Ayı Meclis Gündemine alsaydık ve Cuma günü gündeme alıp bugün de
görüşüp karara bağlasaydık.
Bir diğer husus biz yetki verilmesine karşı değiliz, yetki talep edilebilir. Ama bu yetki
talep edilirken konu Mecliste konuşulur, yetki verilir, daha sonra siz protokolü yaparsınız
elbette ki Meclis de bilgilendirir bu hususla ilgili. Biz buna istinaden görüşlerimizi bildirdik.
Yoksa geçmişte kaç tanesi nasıl yapıldı bilmiyorum.
Ayrıca bir kez daha ifade etmek istiyorum lütfen Sayın Başkan bu zaten Kanunlarla,
Mevzuatlarla size verilen bir yetkidir, geçmiş dönemde ne kadar usulsüz iş ve işlem varsa
gereğini yapın,
Kanunlar açık, mevzuatlar açık ama bu konuları burada konuşmak siyasi malzeme
haline getirmek Meclisi de geriyor, çalışma sistemimizi aksatıyor, teşekkürler.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
I?
\ cr
•"*1
/
E X P02016
A NT A L Y A
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Tabi elbette hukukun
emrettiği ne gerekiyorsa biz zaten yapıyoruz ondan hiç şüpheniz olmasın. Bunlarla ilgili
incelemeler hukuken yürüyor ve bunların sonuçları elbette ki tecelli edecektir. Ama yürüyen
süreçle ilgili bizim Devletin Kurumlan tarafından, ilgili Kurumlan tarafından yapılan
incelemeler hususunda hem bilgimiz olabilme şansı söz konusu değildir. O yüzden bunların
neticeleri elbette tecelli ettikten sonra hep birlikte öğreneceğiz ondan hiç şüpheniz olmasın
yani ben onu Belediye Başkanlığı Devir Teslim Töreninde de ifade ettim, bu konuda yapılmış
varsa hukuksuzluklar ben bugüne kadar hiçbir şekilde dilime dolamadım, konuşmadım, ifade
de etmedim. O kadar çok konuşabileceğimiz malzeme olmasına rağmen bunları hiç dile
getirmedim. Çünkü niye bunların hepsinin hukuki incelemeleri Resmi Makamlarca yapılıyor
iken bu inceleme ve soruşturma sefahatini de etkilememek adına konuşmamayı doğru
buluyorum. Yine konuşmuyorum, konuşmayacağım. Ben sadece bir kötü emsal emsal olmaz
diye de ifade ederek bu bizim için bir imrenilecek durum falan diye ifade etmek adına dile
getirmedim. Aksine bizim kendi hukuki hassasiyetlerimizi ifade etmek için dile getirdim. İki
Meclisimizi bugüne kadar hiç bilgilendirilmemesine rağmen özellikle tüm protokolleri
bundan sonra bilgilendirme adına bir düzenleme yaptığımızdan haberdar etmek için bunu dile
getirdim.
Dolayısıyla bugüne kadar ki uygulamayı biz hukuki hassasiyetlerimiz çerçevesinde
doğru bulmadığımızı ifade ettik ve Meclisimizin takdirinin çok önemli olduğunu söyledik ve
Meclisimize her protokol gelecektir, her protokol geldikten sonra da Meclisimiz dilerse
onunla ilgili fesih yönünde bir karar alabilir buna mani bir hal yoktur ve biz Meclisimize bu
konuda önünü açacak bir Meclisin bir bırakın rencide etmeyi önünü açacak bir uygulama
sunuyoruz, bu hassasiyetimizi de Meclisimizin takdir edeceğini düşünüyorum. Ama tabi
herkesin kararma da saygılıyız. Buyurun Muhittin Bey.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım,
Değerli Meclis
Üyesi
Arkadaşlarım, Sayın Başkan tabi ki geçmiş dönemde dedi, Sayın AKAYDIN Dönemini
dediğinizi düşünüyorum, doğru mu?
BAŞKAN
:Evet, evet 33 tane protokol AKAYDIN
Döneminde Encümen Kararıyla yapılmış. Doğrudur.
Üye Muhittin BÖCEK
:2004-2009 yılları arasında siz,
BAŞKAN
:0 dönemde de Encümen Kararlarıyla yapılan
protokoller söz konusudur, Meclis Kararıyla yapılan,
Üye Muhittin BÖCEK
:Onu sormak istedim Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Geçmiş dönemlerde diye ifade ettim,
Üye Muhittin BÖCEK
:Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Tutanaklara bakabilirsiniz.
Üye Muhittin BÖCEK
:Tamam teşekkürler Efendim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Buyurun Reşat Bey. Pardon Reşat Bey söz istedi
Bahattin Bey daha sonra size söz vereyim.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım,
Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarım,
BAŞKAN
:Şunu da, pardon Reşat Bey şunu da söyleyeyim,
Değerli Arkadaşlar bu konuda Meclisimizin bu hususlardan bilgilendirilmesi yönündeki
hassasiyetim fevkalade yüksektir.
T •L.
/~ 1
- &RIINUV.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP02016
ANTALYA
Bunu geçmiş dönemde de uyguladım ve şunu ifade edeyim o dönemde bir akıllı kart
ihalesiyle ilgili özellikle bunu Meclisi bilgilendirmek adına, hukuki bir Mecburiyet yok iken
Meclise getirdik ve Encümene Meclisten aldığımız bir yetkiyle ihale imkanı sağladık, aslında
hepiniz Belediye Başkanısınız Encümenler yapacakları ihaleler hususunda Meclisten yetki
almak gibi bir mecburiyet söz konusu değildir. Ama sırf benim bu hassasiyetim nedeniyle biz
o dönemde bunu Meclisimizi bilgilendirmek için yapmıştık. Ye sonuçta ihalemizi
gerçekleştirdik. Ancak ne gariptir ki İdare Mahkemesi o dönemde Meclis Kararında yetkiyi
aştığımızla ilgili bir gerekçeyle o ihaleyi feshetti. Yani açık konuşayım İdare Mahkemesi
aslında yetkisini aşarak böyle bir karar verdi. Öyle bir yetkiyi Meclisten istemeye gerek yoktu
ki öyle bir yetki yok iken biz bunu kendi hassasiyetlerimiz doğrultusunda istemişken bunun
yetkisinin aşıldığı hususundaki bir hukuki gerekçeyi ne kadar doğrudur yanlıştır,
takdirlerinize bırakıyoruz yani biz Meclisimizin bu konulardaki bilgilenmesi hususundaki
hassasiyetlerimiz nedeniyle çok ciddi sıkıntıları da aslında sırf gerekli olmamasına rağmen
Meclisimizi bilgilendirmek adına yaşadık. Onun da özellikle altını, sorduğunuz için Muhittin
Bey, çizmek isterim. Reşat Bey buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Saym
Başkanım,
Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarım, şahsım adına Meclisi saygıyla selamlıyorum, Sayın Başkanım Belediye
Başkanları İdarenin başı olması sıfatıyla tabi ki bir süreye m atuf görev süresi içerisinde
maksimum icra gerçekleştirebilmek adına çabuk, ivedi ve pratik hareket etmek maksadı ile
yasadan da kaynaklanan bir yöntemle yetki, Meclisten yetki almak suretiyle kendisine ait
olmayan Meclisin kendisine vermiş olduğu yetki ile yapması gereken iş ve işlemleri ve
icraları gerçekleştirmek amacıyla böyle bir yöntemlere başvururlar. Bu gayet doğaldır,
hizmetin hızlılaştırılması açısından da oldukça önemlidir. Bunu önemli saydığımızı da Sayın
Grup Sözcümüz de biraz evvel ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Belediye
Başkanlarımızın, sadece sizin değil, diğer Belediye Başkanlarımızın da Meclislerinde pratik
hareket edebilmek, Kamu iş ve işlemlerini hızlandırabilmek açısından bu tür yöntemleri
uygulamaya geçirdiklerini hepimiz biliyoruz. Ancak burada dikkatinizi çekmek istediğim
konu şudur. Birincisi bu işlemler içerisinde Akçeli işlemler var, bedelli, bedelsiz tahsisler var.
Netice itibariyle yapılacak olan her işlemi yetki almış olsanız bile yapacağınız her işlemi ki bu
yetki işlemi yasada Belediye Başkanlarının protokol yapma yetkisi olarak kendini ifade
etmektedir. Yani Belediye Başkanları Meclisten yetki almak suretiyle protokol yaparlar, yasa
budur.
Bilgilendirme ayrı bir konudur. Yani protokolünüzü yaparsınız daha sonra yaptığınız
protokolün Meclisinizden geçirirsiniz. Eksikleri varsa o protokolle ilgili eksikliklerin
Kamunun zarara uğratılmaması adına tamamlamak amacı ile eksikliklerini geçirirsiniz. Bu
gayet doğaldır.
Fakat burada özellikle üzerinde durduğumuz Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ilgili ve
daha sonra sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili Belediyenin makine parkı da dahil olmak üzere
her türlü kullanımın mutlaka günümüz koşullarında bütçe olanakları içerisinde
değerlendirilmesi olağan olduğundan akçeli işlerin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarıyla da
hatta bütçe hazırlanırken bütçe tekniği açısından da bütçeye konma anlamında Meclisin
iradesinin üzerinde bir irade kullanmak anlamı taşıyacağını düşünüyorum. Bu bakımdan, bu
bakımdan yapacağınız iş ve işlemlerle ilgili daha önceden yapacağınız iş ve işlemleri
Meclisten protokol yapma yetkisi anlamında istemenizin daha şık bir davranış olacağını
düşünüyorum. Birinci izah etmek istediğim konu budur.
T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
E X P02016
ANTALYA
İkinci konu ise Sayın Başkanım artık geçmiş dönemlerle ilgili suçlayıcı ifadelerden
kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Artık siz Antalya’nın Belediye Başkamsınız,
hepimizin Belediye Başkamsınız. Geçmiş dönemin icraları kendi içerisinde, tarihsel süreç
içerisinde siyaset kurumlan arasında mutlaka kamuoyu nezdinde tartışılacaktır. Ama geçmiş
dönemi suçlamak suretiyle kendi iş ve yapmış olduğunuz iş ve işlemleri haklılık kazandırma
talebiniz sizi zor duruma düşürebilir.
Örneğin siz 2004 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet ATALAY ile
yapmış olduğunuz protokol için Meclisten yetki almadan yaptınız protokolü. Daha sonra bu
protokolü Meclisin bilgisine getirdiniz. Bir planlama süreci gerektiren vaatlerde bulundunuz,
Vakıflar Genel Müdürlüğüyle yapmış olduğunuz protokolde de bunu yaptınız. Daha sonra o
yapılan protokoller ki içinde planlama vaadi olan yani Belediye Başkanı olarak siz Meclisin
yetkisinde olan planlama sürecini Meclisin elinden almak suretiyle planlama vaat ederek
protokol yaptınız. Ve o yapılan protokoller neticesindeki yapılan planlamaların tamamı,
tamamı 25.000, 5000 ve 1000’lik planların tamamı gerek 100. Yılda gerek Vakıflar, bugünkü
Meclis Gündemimizde de vardı bunun bir maddesi tamamı iptal edilmiş mahkeme kararlan
Belediyemizi hukuki anlamda Meclis Üyeleri olarak bizleri de dahil olmak üzere hukuki bir
sıkıntıya sokmuştur.
Meclis kayıtlarını incelerseniz ki bende var size verebilirim, siz de çok rahatlıkla
çıkartabilirsiniz, Meclise protokole getirdiğiniz gün protokol metni dahi gelmeden Meclis
kayıtlarında vardır bu, sizin ifadenizdir Belediye Başkanı olarak hatta şu ifadeyi
kullanıyorsunuz kayıtlarda, kayıtları evraklar arasına konmamış mı protokolü hemen
getirttireyim koyun diyorsunuz, Meclis kayıtlarında var bu.
BAŞKAN
:Ne kadar hassas davranmışım gördünüz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Bakın Efendim siz yetki almadan yaptınız, bunu
ben şunu eleştirmek istiyorum,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Şim di...
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Lütfen geçmişi eleştirirken kendinizi sütten
çıkmış ak kaşık gibi hareket etmeyin, sizin de var hatalarınız. Burada yapmanız gereken
Meclis Üyesi olarak benim size naçizane tavsiyem, Meclise tavsiyem acil konularınızı
Meclise getirirsiniz gerekirse senede ... yeterli miktarda olağanüstü Meclis yapma hakkınız
ve yetkiniz var, getirirsiniz, Meclisi bilgilendirirsiniz Meclis de bu size bu yetkiyi hakkaniyet
içinde vereceğine oybirliği içinde vereceğine de inanıyorum teşekkür ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Buyurun Bahattin Bey, bir müsaade ederseniz bir
konuyla ilgili hemen sıcağı sıcağına bilgi paylaşayım Reşat Bey’in söyledikleriyle ilgili sonra
size söz vereceğim hemen. Reşat Bey hatasız kul olmaz. Herhalde başka bir izaha gerek yok.
İki o dönemde de ben Meclisin bilgilenmesi adına o protokolleri Meclisimize sunduğumu
hatırlıyorum, yani öncesi sonrası ama Meclisimize sundum. Öncesi sonrası ama sundum iki.
Üç o ilgili plan değişiklikleri zaten Meclis yetkisinde oldukları için Mecliste kabul edildi.
Yani Meclis tarafından karara bağlandı. Biz Meclisin planlama yetkisine ipotek koyabilme
imkanımız yok ki bu protokolle. Ben diyelim ki bir protokolle bir planlama vaadinde
bulundum, e onu yeniden Meclise getireceğiz yani bunu biz protokol yetkisini aldık diye
Meclise getirmeden bir planlamaya tabi tutamayız bunu sizler çok iyi biliyorsunuz, bu
üçüncüsü.
T •^ ,
(.ort1* urt,
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
#&'İ+*'%
(& •? .? .'
V *V v \ /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
ANTALYA
EXP02016
Dördüncüsü de önemlisi, en önemlilerinden bir tanesi de şudur, ben geçmişi suçlamak
adına değil geçmişte yapılmış hatalardan ders alarak geleceği daha iyi düzenlemek adına
bunları bilgi paylaşma adına, suçlama adına değil bakın bilgi paylaşımı adına dile getirdim,
yoksa suçlayacağımız o kadar çok şey var ki hiç onlara girmiyoruz, mevzuumuz bu olduğu
için ben bilgi paylaşmak adına bunları söyledim. Yoksa siyaset zaten bunların hepsinin
hesabını bir şekilde sandıkta vermeyi emrediyor.
Başkanım müsaade edin ayrıca şu da önemli bizim İdare olarak İdarenin Başı dediniz
her birimimizde yapılan her iş ve işlem her türlü denetime açıktır. Meclisin denetimine açık,
Meclis Denetim Komisyonu tarafından, Sayıştay Denetçilerinin denetimine açık ve de İçişleri
Müfettişlerinin denetimine açıktır. Dolayısıyla yapmış olduğumuz iş ve işlemlerle ilgili eğer
bir hukuki hata varsa ama şikayet mekanizmasının çalışması suretiyle ama olağan
incelemelerde bunlar zaten ortaya çıkar. Buralarda bir sıkıntı yaratacak bir uygulamayı
yapmak takdir edersiniz ki hiç bir Meclis Üyesi veya Belediye Başkammızm tercihi hiçbir
zaman olmaz. Ben bunu bu Meclis çatısı altında görev yapan bütün arkadaşlarımız için ifade
ediyorum ama bizim doğru olduğumuza, doğru olduğuna inandığımız hususlar hukuken doğru
olduğumuza inandığımız hususlar hukukun yoruma açık olması nedeniyle zaman içerisinde
bir hukuksuzluk olarak karşımıza çıkabilir. Bu çıkmıştır, şükürler olsun. Ne olursa olsun
benim ilk dönemime atıfta bulunduğunuz için söylüyorum o dönemde yine bilgi paylaşmak
adına, suçlamak adına değil, sorumluları bu Meclisin içinde de var ve maalesef hala o
arkadaşlarımız bunun sıkıntısını çekiyorlar.
Bizim 5 senelik dönemimizde bizim hassasiyetlerimiz hiçbir Meclis Üyesi
Arkadaşımızın, bildiğim kadarıyla, yanlışım varsa düzeltilir, bir hukuki inceleme veya sıkıntı
yaşamadığını teyit etmektedir. Ama bizden sonraki dönemde hala siz de dahil bazı Meclis
Üyelerimiz maalesef bir takım hukuki incelemelerle karşı karşıyasmız, bunun tabi ki yargı
kararını verecektir, yanlış yaptınız adına kesinlikle bir şey söylemiyorum çünkü bu
incelenecek bir husustur. İncelenen bir konuda bizim kendimizi yargı yerine koyarak sonuçla
ilgili bir şey söylememiz kesinlikle yanlıştır. Ama bir sizin doğru olduğuna inandığınız bir
hususta bile el kaldırmak ya da oy vermek suretiyle bugün inceleniyor, ya da yargılanıyor
olmak gerçekten benim için çok büyük bir üzüntü kaynağıdır. Ben İnşallah nasıl ki 5 sene
içerisinde Meclisimin bu konuda en ufak bir sıkıntı yaşamamasını, şimdi bu konuda da
gösterdiğim hassasiyet gibi hassasiyetlerle sağladıysam bunu yeniden önümüzdeki dönemde
de sağlamaya çalışacağım. Siz rahat olun, Meclisimiz rahat olsun, iktidarı muhalefetiyle ben
bir tane kardeşimizin, arkadaşımızın, büyüğümüzün, Meclis Üyemizin mahkeme
koridorlarında hesap vermesini İnşallah geçmişte nasıl sağlamışsam bu dönemde de
sağlayacağım. Evet Bahattin Bey buyurun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sizin de ifade
ettiğiniz gibi Sayın Başkanım hatasız kul olmaz, ama bu Aziz Millet çok iyi biliyor ki
Menderes Başkanın hatasından daha ziyade hem hizmetleri hem de icraatları vardır. Bunu
sadece Antalya değil Türkiye’nin 81 vilayetinde herkes biliyordur. Dolayısıyla Songül Hanım
ortamı germeme adına geçmişle ilgili konuşmayalım noktasında bir söylemi vardı. Aslında
biz dikkat ederse hiçbir zaman geçmişle ilgili enkaz edebiyatı yapmadık. Kendilerinin olduğu
gibi. Yani daha önceki Belediye Başkanı yapmadığı gibi ancak, ancak ne zaman pas
atıyorsanız biz o zaman cevap vermek durumunda kalmak suretiyle Meclise hitap ediyoruz.
BAŞKAN
:Bahattin Bey Meclisimiz büyük bir suhulet
içerisinde devam ediyor.
.«»HM Ur*,
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f*
\ eı r
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
\
/
EXP02016
ANTALYA
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım, bittiyse Sayın Başkanın sözü
bir çok kısa, her zaman kısa konuşurum Başkanım.
BAŞKAN
:Çok tartışmaya mahal çok tartışmaya mahal
bırakmayacak bir hususta.
Üye Muhittin BÖCEK
:Yok Başkanım hiç tartışır mıyız? Sizin
söylediğinize destek olsun diye söylüyorum.
BAŞKAN
:Eksik olmayın.
Üye Muhittin BÖCEK
:Siz hani hatasız kul olmaz dediniz Orhan
Babanın sözünden esinlendiniz. Yani hatası olan sandıkta bedelini ödüyor dediniz. Ben de çok
deneyimler kazandım bu 2009’dan sonra dediniz, herhalde onu demek istediniz değil mi
Başkanım?
BAŞKAN
:Tabi tabi, ona hiç şüphe yok yani.
Üye Muhittin BÖCEK
:Teşekkürler Başkanım.
BAŞKAN
:0 yüzden değişen Menderes geldi diyorum size.
Her seferinde bunu söylüyorum yani.
Üye Muhittin BÖCEK
:Bakacağız Sayın Başkanım. Teşekkür ederiz.
BAŞKAN
:Sayın Başkan siz damdan düşmediniz, bir gün
düşerseniz görürsünüz benim yaşadığım tecrübelerin ne olduğunu.
Üye Muhittin BÖCEK
A llah düşürmesin Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Hakkımızda hayırlısı olsun. Buyurun, Selçuk
Bey buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Başkanım bir şey söyleyeceğim ya. Sayın
Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım biraz önce AKP Grup Sözcüsü
konuşurken arkadaşımız dedi ki bizim salt çoğunluğumuz var sayısal çoğunluğumuz var dedi.
Sayısal çoğunluğunuza göre yönetecekseniz zaten bize hiç gerek yok AKP Grubunu
toplarsınız oylarsınız, indirir kaldırır bitirirsiniz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Hayır...
BAŞKAN
:Ama Bahattin Bey var ama öyle yönetmemek
için bunu yapıyoruz diyor.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Bak Efendim bu söylenmez, bir kere ayrıca
Antalya Halkı size sayısal çoğunluk vermedi, siz bunu ara transferlerle hallettiniz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın, Sayın...
BAŞKAN
:Efendim lütfen Selçuk Bey bunun, bunun adına
biz katılım diyoruz Efendim.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Pardon Sayın Başkanım ara transfer ile
hallettiniz.
BAŞKAN
:Bunun adına biz katılım,
Üye Selçuk SENİRLİ
:Bir kere Antalya seçmeni kadar bilinçli bir
seçmen yoktur. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına sizi uygun gördü Antalya Halkı.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ
: 1999 yılını bir örnek verelim Sayın Başkanım bir
hatırlarsanız.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisine verdi.
Konyaaltı’nı Anavatan Partisinden Sayın Muhittin BÖCEK’e verdi.
T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\
\ cf
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
;/
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Sonra transfer mi oldu?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Yok yok sonra...
BAŞKAN
:Anavatandan seçildi deyince aklıma geldi de ona
güldüm...
Üye Selçuk SENİRLİ
:Kepezi, Kepezi Milliyetçi Hareket Partisine
verdi,
BAŞKAN
:Bakın bunlara transfer demeyelim,
Üye Selçuk SENİRLİ
:Muratpaşa’yı da DSP’ye verdi, dedi ki Antalya
seçmeni çok bilinçlidir. Antalya Halkı dedi ki sizlere Sayın Başkanım, bizlere, hepimize
burayı uzlaşı içinde yönetin dedi. Demokrasiyi işletin dedi ama siz arkadan dolanıp gücünüzü
kullanarak puan aldınız bu da size yakışmadı.
BAŞKAN
:Yok ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisiyle dün ve
bugün hesaplaşmanıza devam edecekseniz,
BAŞKAN
:Selçuk Bey hayır öyle bir şey yok.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Yok biz Meclise devam edelim, şeyleri bitirelim,
gündemi bitirelim siz devam edin sonra.
BAŞKAN
:Şimdi şunu söyleyeyim. Böyle bir şeyi kesinlikle
kabul etmem kesinlikle mümkün değildir. Bu Meclise Halkın oylarıyla Halkın iradesiyle
seçilerek gelmiş her arkadaşımızın, iktidardan muhalefetten hakkını sonuna kadar savunmak
benim en öncelikli görevimdir. Biz buna transfer gözüyle bakarsak sizin hemen sağınızda iki
tane oturan Belediye Başkanı da transfer Belediye Başkanlarıdır. Ama ben bunları bakınız,
(Mecliste Üyelerden gelen anlaşılamayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Ama bakınız, bakınız ben bunları, ben bunları
doğru bulmuyorum.
Ü ye...
:Transfer olmadık...
BAŞKAN
:Yani neyse,
(Mecliste Üyelerden gelen anlaşılamayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
böyle söylüyor. Dolayısıyla,
:... Yani bakın ben böyle demiyorum, Selçuk Bey
(Mecliste Üyelerden gelen anlaşılamayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Ben, ben, ben bunu Demokratik tercih olarak
saygı gös.........
(Mecliste Üyelerden gelen anlaşılamayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Ben saygı gösteriyorum. Değerli Arkadaşlar,
Değerli Arkadaşlar bununla ilgili örneklere girersek bu Meclis bitmez. Ben bunu, ben bunu
bir Demokratik tercih olarak saygı gösterilmesi gereken bir katılım olarak nitelendiriyorum.
Dolayısıyla böyle Selçuk Bey kusura bakmayın öyle arkadan dolanmak mevzuları falan
kesinlikle söz konusu değildir. Bunu kabul etmem de takdir edersiniz ki mümkün değildir.
Muhittin Bey ben espri yaptım yani transfer, Konyaaltı filan deyince aklıma geldi, olabilir,
Üye Muhittin BÖCEK
:Anavatan Partisinde siz de amcanız da Bakanlık
dönemi vardı, beraber partidaşdmız,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
t,»"— "rf/
If0° , °a..o
1 o®..
\ c\ f /
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Evet.
Üye Muhittin BÖCEK
:Siz de mi transfer oldunuz?
BAŞKAN
:Hayır Hamdolsun benim AK Parti siyasette
resmi olarak ilk giriş yaptığım ve halen devam ettiğim bir partidir, ileride, ileride,
Üye Muhittin BÖCEK
:Belki yaşınız tutmuyormuştur o zaman Sayın
Başkanım.
BAŞKAN
:Yo, yo ben 39 yaşımda siyasete girdim.
Dolayısıyla geçmişte bakın Değerli Arkadaşlar,
Ü ye...
:Başkanım gündeme dönelim.
BAŞKAN
:Şunu söyleyelim mevzu dağılıyor ama geçmişte
herkesin farklı siyasi görüşleri olabilir bundan, bundan,
(Mecliste Üyelerden gelen anlaşılamayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Tabi bundan kimsenin gocunmasına gerek
yoktur. Arkadaşlarımız dün sağdayken bugün solda, bugün soldayken yarın sağda siyaset
yapabilirler. Zaten Türkiye’de sağ ile sol o kadar karıştı ki son zamanlarda, kimin nerede
olduğunu anlamak da biraz güçleşmeye başladı. O derin mevzulara istiyorsanız girmeyelim
ama ben şunu söylüyorum ben bu Meclis içerisinde demokratik tercihini istediği gibi
sergileyen herkese saygı gösterilmesini ifade ediyorum, bunun en büyük savunucularından
biriyim. Benim mensubu olduğum partimden de bir arkadaşımız istifa etti. Bir cümle bir harf
benden veya bizim siyasi partimize mensup arkadaşlarımızdan niye gitti diye duydunuz mu?
O arkadaşımızın da o tercihine biz saygılı olduk çünkü, o yüzden
Üye Songül BAŞKAYA
:transfer olmadı.
BAŞKAN
:Efendim? Hayır ayrıldı yani belki başka bir
partiye girer, belki yine bize döner onu bilemem ama istifa eden bir arkadaşımız var. Tabi, hiç
tabi duymadınız bile, haberiniz olmaz, biz bunları mevzu etmeyiz,
(Mecliste Üyelerden gelen anlaşılamayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Biz bunları mevzu etmeyiz, bu bir demokratik
tercih meselesidir. Demokrasi gereği, bakın Değerli Arkadaşlar,
(Mecliste Üyelerden gelen anlaşılamayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Bu konudaki siyasilerin farklı partilere geçişi
veya katılımıyla ilgili kararları ne ilktir ne sondur. Bu Ankara’dan başlar bütün Türkiye’nin
vilayetlerine kadar gider. Demokrasiye inanıyorsak, Demokrasiye güveniyorsak,
Demokrasiye saygı gösteriyorsak bu gibi Demokratik tercihlerle ilgili kararlarını lehimize
aleyhimize bakın, muhakkak arkadaşlarımızın saygıyla karşılamak zorundayız. Laf nereden
buraya geldi çok uzadı, bilmiyorum ama Bahattin Bey siz mi söz istemiştiniz? Bilmiyorum
ama.
Üye Songül BAŞKAYA
-.Sayın Başkanım bir iki cümle etmek istiyorum,
izninizle.
BAŞKAN
:Lütfen olayı, Bahattin Bey bak bir cümle
söyledin laf nereden nereye geldi, gördün mü
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Biz söylemiyoruz, arkadaşlar...
BAŞKAN
:Songül Hanım bir şey olmadan bir gerginliğe
vesile olmayacak bir şey olursa, toparlayıcı bir konuşma yapacağınızı umarak buyurun
diyorum.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
exp
02016
ANTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:Benim açıklamalarım zaten tutanaklarda da yer
bulmuştur. Ben zaten gerilime yer bulmasın ve Meclisimiz rahat çalışsın diye sizden ricada
bulunmuştum. Ama o zaman ricamı tekrarlıyorum gruplardan da ricada bulunayım ki Adalet
ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsü de yani tam ortam yumuşamışken tekrar konuyu gerilime
havale eden söylemlerde bulunmasın.
BAŞKAN
:Aynı şeyi M HP’ye de söylüyorsunuz.
Üye Songül BAŞKAYA
:İki genel olarak gruplara da dedim ama
BAŞKAN
:Size de söylüyor Selçuk Bey.
Üye Songül BAŞKAYA
:Gerilimi yaratan ifadeler de Adalet ve Kalkınma
Partisi Grup sözcüsü bulundu, ötesinde şunu söylemek istiyorum Sayın SENİRLİ de az evvel
dedi ki siz burada hesaplaşacaksanız bize gerek yok,
BAŞKAN
:Kim söyledi affedersiniz?
Üye Songül BAŞKAYA
:MHP Grup Sözcümüz şu sözleri sarf etti eğer siz
geçmiş dönemle birlikte hesaplaşacaksanız bize yer yok biz çıkalım daha sonra yapın gibi.
Biz burada hesaplaşmak için bulunmuyoruz. Üzerine basa basa her toplantıda bunu ifade
etmeye çalışıyoruz. Burası hizmet alanı
BAŞKAN
:Bravo.
Üye Songül BAŞKAYA
:Lütfen siyaseti dışarıda yapalım, burada hizmet
için bir arada bulunalım.
BAŞKAN
:Çok
teşekkür
ediyorum
bu
toparlayıcı
konuşmanızdan dolayı. Sizden de zaten bunu bekliyordum. Ama Songül Hanım ben o gündür
bu gündür siyaset yapmıyorum farkındaysanız. Size verdiğim sözü tutuyorum. Siz
girmezseniz ben girmem. Ama siz girerseniz ben de girerim. Buyurun.
Üye Halil KOCAER
:Başkanım, gündeme devam.
Üye Ümit UYSAL
:Evet gündemle ilgili bir cümle,
BAŞKAN
:Bakın Arkadaşlar, Ümit Bey söz veriyorum,
vereceğim tabi de, Meclisimizin en büyüğü konuştu tabi Kaş Belediye Başkanımız. Gündeme
devam...
Üye Halil KOCAER
:Evet gündeme devam edeceğiz.
BAŞKAN
:Evet buyurun.
Üye Ümit UYSAL
:Şimdi hizmetlerin aksamaması hizmet hızının
yavaşlamaması konusunda bütün Belediye Başkanlarımız hepimiz Meclis Üyelerimiz hassasız
ona hiç şüphe yok. Hızlı hizmet etme yaklaşımını da ben anlıyorum bir Belediye Başkanı
olarak. Tabi teknik bir sıkıntı var yani bütün hizmet süresi boyunca 5393 sayılı Yasadaki 75.
maddenin bütün yetkilerinin kullanılması şey olur yani hukuki anlamda eğer yargıya
başvurulursa yürütmeyi durdurma kararma konu olacaktır % 99 diyorum çok büyük olasılıkla.
Ve hukuki sorun olacaktır. Hukuki sorun Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Yönetimimize
daha çok vakit kaybettirebilir. O anlamda teknik bir sorun var yani bu hizmet süresi boyunca
75’in bütün yetkilerinin kullanılması şeyi, vereceğimiz yetki teknik anlamda sıkıntılı bir yetki
olacaktır. Hani deneyelim görelim diyebilirsiniz ama ben yine de ...
BAŞKAN
:Meclis her türlü en yüksek karar, Başkanım
haklısınız yani...
Üye Ümit UYSAL
:Süre sınırı olmadığı için ve idari işlem sınırı
olmadığı için bir maddenin,
BAŞKAN
:Yok yok.
Üye Ümit UYSAL
:... yetkilerini kapsadığı için,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
.*■* , ''o.
f ı'Ü
’A %
i? •>’-? O .
s
- o
o O
O
?
V°^#;7
exp
02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Görev süresi diye bir sınırlama var galiba değil
mi protokolde arkadaşlar,
Üye Ümit UYSAL
:Yani bu,
BAŞKAN
:Süre sınırlaması,
Üye Ümit UYSAL
:Hizmet süresince,
BAŞKAN
:Hizmet süresince bir sınırlama var dolayısıyla,
Üye Ümit UYSAL
:Takdir sizlerin zaten iki grup...
BAŞKAN
:Belki bir bakarsınız yani bir 5 sene daha olur,
hizmet süremiz uzar, ne biliyorsunuz.
Üye Ümit UYSAL
:Yani AKP ve
BAŞKAN
:Ama ... Meclisinin işi olur tabi bu Meclisin
vereceği bir karar değil.
Üye Ümit UYSAL
:Gruplarımız görüşlerini belirttiği için zaten
sonuç belli de ben teknik bir uyarı yapmak adına ifade ettim.
BAŞKAN
:Tabi, sağ olun, tabi tabi hizmet süresi boyunca
diye bir sınırlama var ama tabi bir hukuki söz konusu yanlış varsa o da zaten bir şekilde
Songül Hanım ifade etti, Bağdat’tan değil yargıdan dönüyor bunlar. O yüzden onu da varsa
düzeltiriz, mahkemenin gerekçeli kararma göre. Gereken yargı kararları karşısında boynumuz
kıldan incedir. Düzenlemeyi yeniden yaparız.
Dediğim gibi zaten Değerli Arkadaşlar sonuç olarak şunu söyleyeyim bundan sonra bu
kararla bu Meclise gelmeden Belediye Başkanı olarak hiçbir protokol imzalama imkanım
kalmıyor. Bu, bu Meclisin Demokratik geleneklerine yerleşmesi açısından fevkalade
önemlidir. Bugüne kadar bu olmamış bundan önceki dönemlerde olmamış. Şimdi bunu
sağlıyoruz.
İki biz Meclisimizi bilgilendirdiğimizde ve ben Meclisin her şeyden haberdar olmasını
çok önemsiyorum. Çünkü Allah’a şükürler olsun hesabım veremeyeceğimiz hiçbir işin
içerisinde olmamak adına fevkalade yüksek bir hassasiyetimiz var. Bu bütün Meclisimiz
adına gösterdiğimiz hassasiyettir. O yüzden eğer ki bilgilendirme esnasında bir yanlışlığımız,
imza attıysak ki atmış olarak gelecek tabi Meclise bir hukuki eksiğimiz var ise Meclis zaten
bu protokolleri bilgilendirmek için geldiğinde fesih yetkisine en yüksek karar organı olarak
her zaman sahiptir. Bu imkanı da Meclise veriyoruz. Ben tekrar hassasiyetleriniz için
müsaade ederseniz herhalde yeteri kadar müzakere ettik konuyu teşekkür ediyorum ve
müsaade ederseniz oylamaya geçmek istiyorum. Değerli Arkadaşlar Gündemimizin 2.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:3.
BAŞKAN
:3.
maddesini
bütçe
komisyonu
raporu
doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler lütfen 1 nolu tuşa işaret buyursun. Evet
oyçokluğuyla gündemimizin üçüncü maddesi.
Dördüncü maddesine geçiyoruz gündemin.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f •* ••£ • \
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
E XP02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO: 400
ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesi ile
Engelli
Bireyler
Derneği
arasında
15.09.2010 ve 04.11.2013 tarihinde
imzalanan iki adet işbirliği protokolünün
feshi
için
hazırlanan
"Protokol"ü
imzalamak üzere Büyükşehir Belediye
Başkanma
yetki
verilmesinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Engelli Bireyler Demeği arasında 15.09.2010 ve
04.11.2013 tarihlerinde imzalanan iki adet işbirliği protokolünün feshi için hazırlanan
protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanma yetki verilmesi ile ilgili Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Antalya Büyükşehir Belediyesi ile
Engelli Bireyler Demeği arasında 15.09.2010 ve 04.11.2013 tarihinde imzalanan iki iş birliği
protokolünün feshi için hazırlanan Protokol” ün imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediye
Başkanma verilmesi hususu komisyonumuzca uygun bulunmuş olup Plan ve Bütçe Komisyon
Raporu imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur. 11.08.2014
Bahattin BAYRAK TAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATIPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Halit ÇİLENGİR
Süleyman AC AR
Ü ye
Üye
Ü ye
İmza
İmza
İmza
Sami ALTUN
Ahmet Y A ŞA R
Ergüven YILM AZ
Ü ye
Ü ye
Ü ye
İmza
İmza
(Katılmadı)
İmza
(Katılmadı)
BAŞKAN
:Değerli Arkadaşlar bu konuda da bir
bilgilendirme müsaade ederseniz herhangi bir tartışmaya mahal olmaması adına yapmak
istiyorum. Bu konuda Engelli Bireyler Derneği almış olduğu Yönetim Kurulu kararıyla özel,
ne diyor, onların kararından okuyorum, Özel Gereksinmeli Bireyleri Destekleme Demeğine
devredilmesine dair bir Yönetim Kurulu kararını Başkan Sayın Günseli AKAYDIN
Hanımefendi, Üyeler Hüseyin Cahit OĞUZ, Mahmut AKSOY, Ömer APA ve Özcan
ÇALTIK tarafından almışlar, dolayısıyla bu onların talepleri üzerine yeni Demeğe Özel
Gereksinmeli Bireyleri Destekleme Demeğine devredilmesi ile ilgili sözleşme hakkının bir
husustur.
g~-\
ANT AL YA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
>•\
\'cV r 7
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
T
(12.08.2014)
E X P02016
ANTALYA
Çünkü şuanda fesih yapacağımız Demek bunun zaten devredilmesi yönünde kendi
içinde karar burada Yönetim Kurulu kararını bizzat oybirliğiyle imzalayarak almış, onların
talebi üzerine bunu Meclisimizin gündemine getiriyoruz. Bilgilerinize arz ediyorum. Kararı
merak edenlere gösteririm. Yani bizim tek taraflı bir tercihimizde gündeme gelmedi.
Buyurunuz Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet teşekkür ederim
Sayın
Başkanım,
Komisyon Raporumuz uygundur Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Songül Hanım buyurunuz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporumuz uygundur.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum.
Üye Selçuk SENlRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Evet Değerli Arkadaşlar
komisyondan geldiği şekliyle gündemimizin 4. maddesini oylarınıza arz ediyorum. Bıktım
Başkanım bu kadar oldu. Yani dedim ki yarın hiçbir şekilde Mecliste ses problemi yaşamak
istemiyorum,
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Zaten demek ki yani şu anlaşılıyor Mecliste bu
işle ilgili arkadaşlar bizim sesimizi böyle eğer hala kısmaya kalkıyorlarsa bizim de onların
yakında sesini kısmamız gerekiyor, bunu lütfen siyasi değerlendirmeyin. Teşekkür ediyorum
evet oylarınıza arz ediyorum. Gündemin 4. maddesi.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. Ruhiye SAMİ
:Oylandı Efendim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Oylandı Başkanım.
BAŞKAN
:Oylanmaya başlanmıştı. Ben de oyumu
kullandım bu arada. Evet Değerli Arkadaşlar gündemimizin 4. maddesi Bütçe Komisyonu
raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 5. madde.
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO: 401
ÖZÜ: Büyükşehir Belediyesi ile Özel
Gereksinimli
Bireyleri
Destekleme
Derneği arasında; Antalya İli Döşemealtı
İlçesi Çıplaklı Mahallesinde bulunan,
spastik
engelli
çocukların
bakım,
rehabilitasyon ve meslek edindirme
merkezi olarak kullanılmak üzere Antalya
Büyükşehir Belediyesi’ne kesin tahsisi
yapılan, mülkiyeti Hâzineye ait 641 parsel
numaralı taşınmaz üzerinde yer alan
tesislerin;
r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
( ' ’* • & . ı
\* W
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
T
(12.08.2014)
e x p 02016
ANTALYA
tahsis amacı ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı/Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
arasında imzalanan 14.02.2006 onay
tarihli engelli bireylere yönelik mesleki,
bireysel,
grup
vb.
özel
eğitim
okul/rehabilitasyon
hizmetlerinin
sağlanabilmesi ve yönetilmesine ilişkin
esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan
İşbirliği
Protokolünün
imzalama
yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanma
verilmesinin KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Demeği
arasında; Antalya İli Döşemealtı İlçesi Çıplaklı Mahallesinde bulunan, spastik ve engelli
çocukların bakım, rehabilitasyon ve meslek edindirme merkezi olarak kullanılmak üzere
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kesin tahsisi yapılan, mülkiyeti Hâzineye ait 641 parsel
numaralı taşınmaz üzerinde yer alan tesislerin; tahsis amacı ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı/Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 14.02.2006 onay tarihli engelli bireylere
yönelik tüm mesleki, bireysel, grup vb. özel eğitim okul/rehabilitasyon hizmetlerinin
sağlanabilmesi ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan İşbirliği
Protokolünün imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanma verilmesi ile ilgili Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Antalya Büyükşehir Belediyesi ile
Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Demeği arasında; Antalya İli Döşemealtı İlçesi
Çıplaklı Mahallesinde bulunan, spastik engelli çocukların bakım, rehabilitasyon ve meslek
edindirme merkezi olarak kullanılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kesin tahsisi
yapılan, mülkiyeti Hâzineye ait 641 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan tesislerin;
tahsis amacı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan
14.02.2006 onay tarihli engelli bireylere yönelik mesleki, bireysel, grup vb. özel eğitim
okul/rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanabilmesi ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemek
amacıyla hazırlanan İş Birliği Protokolünün imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediye
Başkanma verilmesi hususu komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,
Plan ve Bütçe Komisyon Raporu imza altına alınarak Meclisimizin takdirine
sunulmuştur. 11.08.2014
T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|
'â*o* •o. t
•
v°v
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP02016
ANTALYA
Bahattin BAYRAK TAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Halit ÇİLENGİR
Süleyman AC AR
Üye
Üye
Üye
İmza
İmza
İmza
Sami ALTUN
Ahmet Y A ŞA R
Ergüven YILMAZ
Ü ye
Üye
Üye
İmza
İmza
(Katılmadı)
İmza
(Katılmadı)
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet Sayın Başkanım bundan sonraki oybirliği
olan maddeleri komisyon raporu okunmuş olarak kabul edilip geçirebilir miyiz diye bir
önerimiz var. Kaça kadarsa bir baksınlar. Bu 5. gündem maddesiyle ilgili de komisyon raporu
uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Arkadaşlar Gündemimiz çok yoğun değil. Takdir
ederseniz? Oybirliği mi?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Oybirliği...
BAŞKAN
:İsterseniz hepsi Bütçeyle mi ilgili?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
BAŞKAN
: 11 ’e kadar bütçeyle ilgili peki Değerli
Arkadaşlar bu da dahil mi toplu oylayalım önerisinde bulunuyorsunuz?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:01abilir evet.
BAŞKAN
:Zaten bu az önce ifade ettiğim kararın devamı
niteliğinde bir karar. Yani bu Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Demeğine daha önceki
Demek devredilmek üzere muvafakat kararım da kendi Yönetim Kurulunda oybirliği ile almış
o çerçevede bu kararı alıyoruz. Bunu dahil mi oylayalım yoksa? Dahil oylayalım oybirliği ile
peki Arkadaşlar o zaman ben, 5 dahil,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:11
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım, Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Buyurunuz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Benim ben Reşat OKTAY.
BAŞKAN
:Reşat Bey buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım zannediyorum yanılmıyorsam
16. madde de dahil olmak üzere İmar konuları da var çünkü, 16 dahil oybirliği var Komisyon
Kararlarında 16. madde dahil olmak üzere.
BAŞKAN
:İsterseniz Bütçeleri bitirelim Reşat Bey de
İmarla ilgili belki sorulacaklar olabilir. Bir Bütçeleri bitirelim.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
ıTamam, tamam Başkanım.
BAŞKAN
:Şimdi Komisyon Kararlarıbirbirine karışmasın.
Evet Değerli Arkadaşlar 5 dahil, 11 dahil hepsi Bütçe Komisyonu Kararları doğrultusunda,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet,
^6M,ru,#‘r0
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(? $ $ & \
V “w
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
°7
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Oybirliği ile alınmış raporlardır. Ben 5 dahil, 11
dahil sıralı bütün maddelerin toplu olarak oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum,
oybirliği olduğu takdirde toplu olarak oylayacağız. Evet 5 dahil, 11 dahil sıralı bütün
maddelerin toplu olarak oylanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 5 dahil, 11 dahil sıralı
bütün maddelerin Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulü hususunu oylarınıza arz
ediyorum, kabul edenler 1 nolu tuşa lütfen işaret buyursun. Evet oybirliği ile, evet Değerli
Arkadaşlar 5 ve 11 dahil bütün sıralı maddeler Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda
oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündemimizin 12. maddesi.
Ü ye...
:Burada 7. Maddeyle alakalı,
BAŞKAN
:7 mi?
Ü ye...
:7. evet,
BAŞKAN
:Evet.
Ü ye...
:İlçelerimizin hallerinin yeni fiyat listesi ve
tarifesi oluşturuldu. Bununla alakalı Meclis Üyelerimize yeni tarifeyle alakalı bilgi...
BAŞKAN
:Hay hay,
Ü ye...
:Ya mail ya da bize bir dosya ulaştırabilirse en
azından,
BAŞKAN
:İstiyorsanız hemen bilgilendirmeyi ilgili Daire
Başkanımız yapsın burada, Meclisimiz de bilgilensin.
Ü ye...
:Bilgilensin yeni hal fiyatlarıyla alakalı.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım şey öyle hemen bir anda bilgi
verilebilecek şey değil, baya...
Ü ye...
:Dosya baya kalabalık Başkanım dosya, dosya
olarak,
BAŞKAN
:Bir kısa bir bilgi Uğurcan Bey’den isteyelim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Peki.
BAŞKAN
:Biz Komisyonlarımıza itimat ediyoruz açıkçası.
Ama ben de bilgilenmiş olayım.
Zabıta Dai. Bşk. Uğurcan ECEMİŞ
:Saym Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri
bu yeni yasayla bütün alt belediyede bulunan toptancı halleri Büyükşehir Belediyesine
bağlanmıştı. Bu zamana kadar bunların gerek devir teslimleri, devri yapılmalarında gerekse
tahakkuklarında sıkıntılar yaşanıyordu. Encümenimizde bu sıkıntı devamlı yaşanıyordu.
Şimdi biz bütün 23 tane bize bağlanan hallerle kapı çıkış ücretleri, kantar paraları, devir
paraları ve büyüklüklerine göre gerek komisyoncu dükkanları, iş yerlerini, gerekse ardiyelerin
fiyatlarını komisyonumuzda derledik, artık bir standart sağladık. Bu şekilde bir çalışmadır.
BAŞKAN
:Evet teşekkür ediyorum. Sorusu olan, gene bir
dosya arkadaşlarımıza,
Zabıta Dai. Bşk. Uğurcan ECEMİŞ :Emredersiniz Efendim.
BAŞKAN
:Bilgilendirme
amaçlı
dağıtalım
Meclis
Üyelerimize.
Zabıta Dai. Bşk. Uğurcan ECEMİŞ :Dağıtalım.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim.
Zabıta Dai. Bşk. Uğurcan ECEMİŞ :Sağolun.
(Gündemin 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. maddeleri toplu olarak görüşülmesi önerilmiş ve toplu
olarak görüşülmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.)
T
r<
.►6M,rü"-b
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f
.
• 1|
f /
EXpo2oı6
ANTALYA
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO: 402
ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı işbirliği ile kurulan ve
16.06.2014 tarih ve 311 sayılı Belediye
Meclis kararıyla işletmesi ANSET’e
(Antalya Özel Sağlık Eğitim Kültür İnşaat
Ticaret Limited Şirketi) verilen Antalya
Bisiklet
Sisteminde
(ANTBİS)
ÜCRETSİZ olarak belirlenen ilk bir saatin
fiyatının 1TL olarak belirlenmesinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile kurulan ve 5216 sayılı yasanın 26. Maddesi
çerçevesinde 16.06.2014 tarih ve 311 sayılı Belediye Meclis kararıyla işletmesi ANSET’e
(Antalya Özel Sağlık Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi) verilen Antalya Bisiklet
Sistemi (ANTBİS)için fiyattarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan incelemede; sağlıklı bireylerden oluşan bir topluma ulaşma
yolunda bisiklet kullanımını aktif bir kentsel ulaşım alternatifi haline getirmek ve Antalya’da
bisikletli ulaşımı sağlamak için Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile kurulan ve
16.06.2014 tarih ve 311 sayılı Belediye Meclis kararıyla işletmesi ANSET (Antalya Özel
Sağlık Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi)’e verilen Antalya Bisiklet Sistemi
(ANTBİS)’nde ÜCRETSİZ olarak belirlenen ilk bir saatin fiyatının 1TL olarak
belirlenmesinin uygun olduğu görüşüyle, konu Meclisimizin takdirine sunulmaktadır.
11.08.2014
Bahattin BA Y RAK TAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Halit ÇİLENGİR
Süleyman ACAR
Üye
Ü ye
Ü ye
İmza
İmza
İmza
Sami ALTUN
Ahmet Y A ŞA R
Ergüven YILM AZ
Ü ye
Ü ye
Ü ye
İmza
İmza
(Katılmadı)
İmza
(Katılmadı)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLÎS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
s
# <*•»
O
a
I i„
i
e x p 02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO: 403
ÖZÜ:
6360
sayılı
Kanun
gereği
31.03.2014 tarihinden sonra Belediye
Başkanlığımız bünyesine dahil edilen
Gazipaşa ve Kahyalar, Alanya, Demirtaş,
Payallar ve Konaklı, Manavgat ve Taşağıl,
Serik ve Çandır, Korkuteli, Elmalı,
Kumluca, Mavikent ve Beykonak, Finike
Sahilkent, Hasyurt ve Turunçova, Demre
ve Beymelek, Kaş Yeşilköy, Ova ve Kınık
Toptancı Hallerinde 31.03.2014 tarihinden
itibaren 5393 ve 5216 sayılı kanun
gereğince tahsil edilecek güncel fiyat
listesinin 2014 yılı Gelir Tarifesine
eklenmesinin KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKLER:Toptancı Halleri
Teminat Ücretleri Listesi, Toptancı
Halleri Devir Ücretleri Listesi, Toptancı
Halleri Kantar Ücretleri Listesi, Toptancı
Halleri Çıkış Ücretleri Listesi )
6360 Sayılı Kanun gereği 31.03.2014 tarihinden sonra Büyükşehir Belediye
Başkanlığı bünyesine dahil edilen Gazipaşa, Kahyalar, Alanya, Demirtaş, Payallar, Konaklı,
Manavgat, Taşağıl, Serik, Çandır, Korkuteli, Elmalı, Kumluca, Mavikent, Beykonak, Finike,
Sahilkent, Hasyurt, Turuçova, Demre, Beymelek, Kaş, Yeşilköy, Ova ve Kınık Toptancı
Hallerinde 31.03.2014 tarihinden itibaren 5393 ve 5216 Sayılı Kanunu gereğince tahsil
edilecek gelirlere ilişkin fiyat tarifesinin 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan incelemede; 6360 sayılı Kanun gereği 31.03.2014
tarihinden sonra Belediye Başkanlığımız bünyesine dahil edilen Gazipaşa ve Kahyalar,
Alanya, Demirtaş, Kayalar ve Konaklı, Manavgat ve Taşağıl, Serik ve Çandır, Korkuteli,
Elmalı, Kumluca, Mavikent ve Beykonak, Finike Sahilkent, Hasyurt ve Turunçova, Demre ve
Beymelek, Kaş Yeşilköy, Ova ve Kınık Toptancı Hallerinde 31.03.2014 tarihinden itibaren
5393 ve 5216 sayılı kanun gereğince tahsil edilecek güncel fiyat listesinin 2014 yılı Gelir
Tarifesine eklenmesinin uygun olduğu görüşüyle, konu Meclisimizin takdirine sunulmaktadır.
11.08.2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(& •£ •''
v y \
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
E X P02016
ANTALYA
Bahattin BA Y RAK TAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOĞLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Halit ÇİLENGİR
Süleyman ACAR
Ü ye
Ü ye
Üye
İmza
İmza
İmza
Sami ALTUN
Ahmet Y A ŞA R
Ergüven YILM AZ
Ü ye
Ü ye
Ü ye
İmza
İmza
(Katılmadı)
İmza
(Katılmadı)
GÜNDEMİN 8. MADDESİ
KARAR NO: 404
ÖZÜ:
Elmalı İlçe Belediye Meclisinin
05.06.2014 tarih ve 44 nolu kararında yer
alan “Elmalı Belediye Başkanlığının 2014
yılı
bütçesine
Ek
Bütçe
işlemi
yapılmasının Elmalı Belediye Meclisinden
geldiği şekliyle KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi.
Elmalı Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 44 sayılı meclis kararında yer alan
“2014 Yılı Ek Bütçesi” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda: Elmalı İlçe Belediye Meclisinin
05.06.2014 tarih ve 44 nolu kararında yer alan “Elmalı Belediye Başkanlığının 2014 yılı
bütçesine Ek Bütçe işlemi yapılması hususunun Meclislerinden geldiği şekli ile uygun olduğu
görüşü doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyon Raporu imza altına alınarak Meclisimizin
takdirine sunulmuştur. 11.08.2014
Bahattin BAYRAK TAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Kom isyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOĞLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Halit ÇİLENGİR
Süleyman ACAR
Üye
Ü ye
Ü ye
İmza
İmza
İmza
Sami ALTUN
Ahmet Y A ŞA R
Ergüven YILM AZ
Ü ye
Ü ye
Ü ye
İmza
İmza
(Katılmadı)
İmza
(Katılmadı)
P
T• V-'O
^ o'G)';o-
-c.
'_•-•/_•
f .* ©
i.V
.” \;
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
V y
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
%
e x p 02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 9. MADDESİ
KARAR NO: 405
ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Başkanlığının
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan
değişiklik uyarınca Belediyemiz Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Spor
İşleri Müdürlüğü, Gece Kondu ve Sosyal
Konutlar Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü, Kreş Müdürlüğü, Huzurevi
Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü,
Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Kadın ve
Aile Hizmetler Müdürlüğü kurulmasına ve
2014 yılı bütçesi yedek bütçesinden
10.000,00TL
ödenek
aktarılması
hususunun Meclislerinden geldiği şekli ile
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor.)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 229 sayılı kararında yer alan, yeni
kurulan 9 adet Müdürlüğe ödenek aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda: Muratpaşa İlçe Belediye Meclisinin
06.06.2014 tarih ve 229 nolu kararında yer alan “Muratpaşa Belediye Başkanlığının Belediye
ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü, Ruhsat ve
Denetim Müdürlüğü, Kreş Müdürlüğü, Huzurevi Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü,
Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü kurulmasına ve 2014 yılı
bütçesi yedek bütçesinden 10.000,00TL ödenek aktarılması hususunun Meclislerinden geldiği
şekli ile uygun olduğu görüşü doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyon Raporu imza altına
alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur. 11.08.2014
Bahattin BAYRAK TAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Kom isyon Bşk.V.
İmza
Emin HATIPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Halit ÇİLENGİR
Süleyman A CAR
Üye
Ü ye
Ü ye
İmza
İmza
İmza
Sami ALTUN
Ahmet Y A ŞA R
Ergüven YILM AZ
Ü ye
Üye
Ü ye
İmza
İmza
(Katılmadı)
İmza
(Katılmadı)
•V-'•
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<5^O•Ç)ci0 *c
\
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
*
\
•is
'
EXP02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 10. MADDESİ
KARAR NO: 406
ÖZÜ:
Muratpaşa İlçe Belediye M eclisinin
04.07.2014 tarih ve 260 nolu kararında yer alan
“2014 Mali Yılında 1 Adet Minibüs (Kapalı Kasa
Panelvan) alımına ihtiyaç duyulduğundan, 2014
(T) Cetvelinde görülmediği için Taşıt Kanuna göre
1 adet taşıt aliminin Muratpaşa Belediye
Meclisinden
geldiği
şekliyle
KA BU LÜN E
oybirliği ile karar verildi.
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.07.2014 tarih ve 260 sayılı kararında yer alan “ 1
adet minibüs (kapalı kasa panelvan) alınması” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda: Muratpaşa İlçe Belediye Meclisinin
04.07.2014 tarih ve 260 nolu kararında yer alan “2014 Mali Yılında 1 Adet Minibüs (Kapalı
Kasa Panelvan) alımına ihtiyaç duyulduğundan, 2014 (T) Cetvelinde görülmediği için Taşıt
Kanuna göre 1 adet taşıt alımı hususunun Meclislerinden geldiği şekli ile uygun olduğu
görüşü doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyon Raporu imza altına alınarak Meclisimizin
takdirine sunulmuştur. 11.08.2014
Bahattin BAYRAK TAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOĞLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Halit ÇİLENGİR
Süleyman ACAR
Ü ye
Ü ye
Üye
İmza
İmza
İmza
Sami ALTUN
Ahmet Y A ŞA R
Ergüven YILMAZ
Ü ye
Üye
Ü ye
İmza
İmza
(Katılmadı)
İmza
(Katılmadı)
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO: 407
ÖZÜ: Serik İlçe Belediye Meclisinin
05.06.2014 tarih ve 91 nolu kararında yer
alan, Serik Belediye Başkanlığının 2014
yılı
bütçesine
Ek
Bütçe
işlemi
yapılmasının KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi.
Serik Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 91 sayılı kararında yer alan “2014 Yılı
Ek Bütçesi” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
( {'İ & &
\ °
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
W
° /
e x p 02016
ANTALYA
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda: Serik İlçe Belediye Meclisinin
05.06.2014 tarih ve 91 nolu kararında yer alan “Serik Belediye Başkanlığının 2014 yılı
bütçesine Ek Bütçe işlemi yapılması hususunun Meclislerinden geldiği şekli ile uygun olduğu
görüşü doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyon Raporu imza altına alınarak Meclisimizin
takdirine sunulmuştur. 11.08.2014
Bahattin BA Y RAK TAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOĞLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Halit ÇİLENGİR
Süleyman ACAR
Üye
Üye
Üye
İmza
İmza
İmza
Sami ALTUN
Ahmet Y A ŞA R
Ergüven YILMAZ
Ü ye
Üye
Üye
İmza
İmza
(Katılmadı)
İmza
(Katılmadı)
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN
Gündemimizin 11. maddesi.
12
Pardon 12. maddesi.
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO: 408
ÖZÜ: Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi
sınırları içerisinde, Korkuteli KavşağıHavalimanı ulaşım bağlantısının, Altınova
Beşkonak Köprüsü-Havaalanı Kavşağı
kısmına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli
Nazım
İmar
Planı
değişikliğinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi sınırları içerisinde kalan, Korkuteli - Havalimanı
ulaşım bağlantısının, Altınova Beşkonak Köprüsü Havaalanı Kavşağı kısmına ilişkin 1/25000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
;..\
T .C .
jr•-®!6*n " *
.-9*»O
«O - .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
l ' T
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
/
EXP02016
ANTALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi sınırları içerisinde,
Korkuteli Kavşağı- Havalimanı ulaşım bağlantısının, Altınova Beşkonak Köprüsü-Havaalam
Kavşağı kısmına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin
takdirine sunulmuştur.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 12.08.2014
Can KASAPOĞLU
Bahadır YANTAÇ
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom .Üyesi.
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Cenk Halil BA Y AZ
Haşan A li İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
(Toplantıya katılmadı)
İmza
Oytun Eylem DOĞM UŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom .Üyesi
İmar K om .Ü yesi
İmar K om .Ü yesi
İmza
İmza
İmza
BAŞKAN
:Evet Değerli Arkadaşlar, bu konuyla ilgili kısa bir bilgi
müsaade ederseniz Meclisimize paylaşmak isterim. Bildiğiniz gibi Toptancı Halinin yanından
devam eden Beşkonak Köprümüzün o devamında açılması gereken 60’lık yol maalesef gerek
imar uygulamaları gerekse muhdesatların kamulaştırılamaması nedeniyle planda bekliyor idi.
Detayları ile ilgili çalışmanın yapıldıktan sonra açılması söz konusu idi ve şimdi bununla ilgili
çalışmalarımızı tamamladık Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Esasen bu yol hemen
arkamızda Korkuteli Kavşağı diye bildiğimiz Korkuteli Kavşağından yani varyantın üstünden
Varsak İndirici Trafoya Batı Çevre Yolu kapsamında Karayolları tarafından viyadüklerle
indirilecek devamı da Büyükşehir Belediyemiz ve Kepez Belediyemizle birlikte yapacağımız
çalışmalar neticesinde Toptancı Halin yanından Beşkonak Köprüsünün önünün açılması
suretiyle Havaalanı Kavşağına bağlanacaktır. Böylelikle özellikle Altınova Kavşağındaki
sıkışıklık ki oraya da Karayolları bir üstgeçitli kavşak düşünüyor, onun projeleri bugünlerde
hazırlanıyor yapılması suretiyle Altınova Kavşağındaki sıkışıklığı da hem hafifletecek hem de
Havaalanı bağlantı yolları içerisinde bir alternatif yolun hizmete sunulması imkanını
bulacağız. Tabi bu yollar aynı zamanda değerli arkadaşlar 2016, 23 Nisan tarihinde açılacak
olan EXPO Projesi kapsamında Antalya’nın tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapacağı bir
süreçte gerçekten bir zarurettir. Ben komisyonumuza oybirliği ile bu planı geçirdiği için
teşekkür ediyorum. Biz de bu planlama neticesinde bugünlerde muktesatların
kamulaştırılması ile ilgili çalışmayı arkadaşlarımız yürütüyorlar.
^ o 0Q c;
•
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
{?& °& *, *
\
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
*
y
7
e x p 02016
ANTALVA
Zannediyorum toplam 2,5 Milyon civarında bir bedelle bu kamulaştırma çalışmalarını
2 Milyon 2,5 Milyon bir bedelle tamamlamayı planlıyoruz. Bir kısmı uzlaşarak şuana kadar
hemen hemen tamamı neticelendi ve bu çalışmaları tamamladıktan sonra bu yolun açılışını
özellikle hemen Beşkonak Köprüsünün devamından Havaalanına öncelikli bağlayarak
sağlamış olacağız.
Bu arada bir başka müjdeyi daha Meclisimizle paylaşayım Havaalanı Kavşağı da
Değerli Arkadaşlar trombon kavşak dediğimiz tek yapraklı kavşak iken 4 yapraklı kavşak
diye tabir edilen yonca yaprağı bir kavşak haline dönüşüyor. Yok özellikle ben alfabeyi 28
harfle kullandığım için yani bir hata yapmamaya çalışıyorum, dikkatli yavaş yavaş filan, o
yüzden, o yüzden, yok biz Şükürler olsun, Şükürler olsun Antalya’ya tarihinde ilk kavşakları
kazandırmış bir Belediye başkanı olmanın onurunu yaşıyoruz. Antalya tarihi boyunca ilk katlı
köprülü kavşakları benim Belediye Başkanlığı dönemimde tanıdı, benim Belediye Başkanlığı
dönemimde tanıştı dolayısıyla o konuda Başkanım, o konuda Sayın Başkanım biz
kendimizden eminiz.
Kahvem mi soğudu? Önemli değil. Önemli değil. Dolayısıyla Değerli Arkadaşlar
böylesine önemli bir ulaşım ağını bu planlamalarla 25.000, 5000 ve 1000 sırasıyla gelecek,
İnşallah tamamlamış olacağız ve Antalya’nın çok önemli bir ulaşım sorununa bir yeni bir
imkan alternatif sunmuş olacağız. Ben komisyonumuza bu hassasiyetinden dolayı teşekkür
ediyorum, zannediyorum zaten Meclisimizin de farklı olmayacaktır kararı. O yüzden peşinen,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet,
BAŞKAN
:Meclisimize de Antalya’nın az önce Songül
Hanım’m söylediği gibi hizmetinde her zaman önümüzü açan tavrını her yerde takdirle
karşıladığımı teşekkürle karşıladığımı hem MHP hem CHP Grubu olarak söylüyorum. Tabi ki
bu Meclis tartışmalar yapılması içindir demokrasinin gereğidir tartışmalarımız her zaman
olacak ama hizmet noktasında değerli dostlarım bize bugüne kadar vermiş olduğunuz desteğin
bundan sonra da aynı şekilde süreceğine olan inancımı ifade ediyorum ve grup sözcülerimize
sözü bırakıyorum. Sayın Başkanım biz de sizlere teşekkür ediyoruz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım biz de sizlere teşekkür ediyoruz.
Eski dönemde olduğu gibi yine bu dönemde hemen başlar başlamaz Antalya yeni yollar yeni
kavşaklar kazandırmak adına bu kadar hızlı bir şekilde gündeme getirip ve hizmetlere
başladığınız için biz de grubumuz adına teşekkür ediyoruz. Komisyondan geldiği şekliyle
uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:0 kadarcık da olsun Selçuk Bey ya. Songül
Hanım buyurunuz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım Antalya’da kent ulaşımının
kuzey-kuzeybatı illeri, doğu illeri ve batı çevre yolu ile ilgili olarak yaşanan sıkıntılara da
çözüm üretecek Gazi Bulvarına da alternatif olarak yapılacak yeni çalışma için bizim de
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak fikrimiz komisyon raporu doğrultusundadır, rapora
katılıyoruz.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Buyurun Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz. Yalnız AKP
Grup sözcüsü ile karşılıklı birbirinizi met etmenizden de artık sıkılmaya başladık Sayın
Başkanım yani.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkanım biz olmayan bir şey konuşmuyoruz ki
yani.
(.o**1* 0'0
•
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\
v
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
\
r
/
EXP02016
ANTALYA
Üye Selçuk SENİRLİ
:Siz bu Meclisin hepsinin Başkamsınız sadece
AKP Grubunun Başkanı değilsiniz Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Ama ben Selçuk Bey konuşmamda söyledim biz
bu hizmetleri Meclisimizin bize verdiği yetkiyle yapıyoruz. Biz dolayısıyla bu hizmetler
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin iktidarıyla muhalefetiyle ileride övüneceği, bu
görevlerimiz bitecek nasılsa bir gün hiç birimiz de baki değil, hizmetlerdir.
Geçmişte benim yaptığım kavşaklar eleştirildi, hatta ben o zaman espiri yaptım
eleştirenler alttan geçmesin üstten de geçiş var demiştim, anlatabildim mi, ama şimdi o
eleştirenler en çok o kavşakları kullanıyor. Önemli değil ama o bunu şunun için söylüyorum
bu hizmetlerle ilgili o Mecliste yer alan ve bize gereken destekleri veren CHP’li, M HP’li o
zaman başka bir parti de yoktu galiba yine 3gruptuk Meclisimiz bütün Belediye Meclis Üyesi
Arkadaşlarım AK Parti’liler detabi dahil olarak ne kadar övünseler azdır. Bu hepimizin
gururudur, hepimizin onurudur.
Kimse bu hizmetleri görev dönemi bittiğinde cebine koyup gitmiyor, bunların hepsi
memlekete kalan büyük eserlerdir. O yüzden ben Bahattin Bey’in övgüsünü hepiniz adına
yapılmış bir övgü olarak kabul ettiğimi de ifade etmek isterim.
Kendilerine de bu övgüsünden dolayı marifet de ya iltifata tabidir o kadar da olsun o
hepimiz adına böyle bir iltifat da bulunduğunu düşünüyorum öyle mi?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım siz komisyona teşekkür ettiniz
biz de bu teşekkürünüze binaen biz de size teşekkür ettik.
BAŞKAN
:Bütün Meclis adına?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Gayet tabi ki.
BAŞKAN
:Tamam.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım bu Meclis,
BAŞKAN
:Bugün Maşallah Meclisimizin Valla ... iyi
gidiyor.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Bu meclis ikna olduğu her kararı da oybirliği ile
geçirir.
BAŞKAN
:Helal olsun, bundan bir şüphem yok.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Yani ben Antalya’ya hizmet etmiş bütün
Meclislere bütün Başkanlara teşekkür ederim, benim gördüğüm kadarıyla bu Meclis ikna
olduğu her kararı geçirir.
BAŞKAN
:Eksik olmayın. Ben buna inanıyorum ve
güveniyorum bu Meclis beni İnşallah,
Üye Selçuk SENİRLİ
:Onun için diyalog kapılarının açık olması lazım,
Meclisin ikna edilmesi lazım.
BAŞKAN
:Ben buna inanıyorum ve güveniyorum. Bu
Meclis beni yamltmayacaktır İnşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, değerli Arkadaşlar
12. maddeyi İmar Komisyonundan geçtiği şekliyle oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler
lütfen 1 nolu tuşa işaret buyursun. Evet, oybirliği ile kabul edilmiştir. 12. madde bunun
değerli arkadaşlar 5000’liği, 13. madde 1000’liği, dilerseniz,
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. Ruhiye SAMİ
:Efendim 13. 5000’liği 14. 1000’liği
Efendim. Bu 12. madde.
BAŞKAN
: Pardon ben yanlış söyledim. 13. 5000’liği, 14.
1000’liği ayrı ayrı oylayalım da sırasına göre oylanmış olsun.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. Ruhiye SAMİ
:Evet, evet.
T
r~A
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
/?$£»>*\
v -^ -v
EX P 02016
ANTALVA
BAŞKAN
:Orada bir gene usul hatası gibi bir sıkıntıyla
karşılaşmayalım. 13 madde. Ahmet Bey sizi kısa bir süre için yeniden Başkanlık yapmak
üzere Divana davet ediyorum. Evet siz okuyun buyurun.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkam Menderes TÜREL Meclis Başkanlığı görevini
Meclis 1. Başkan Vekili Ahm et BÜ YÜ KAKÇA ’y a devretti.
Menderes TÜREL
Büyükşehir Belediye Başkanı
Halil OZ
Divan
Muhammet URAL
I,
I i
\j\J
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO: 409
ÖZÜ: Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi
sınırları içerisinde, Korkuteli KavşağıHavalimanı ulaşım bağlantısının, Altınova
Beşkonak Köprüsü- Havaalanı Kavşağı
kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planının KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Antalya İli, Kepez ve Aksu ilçesi sınırları içerisinde kalan; Korkuteli - Havalimanı
ulaşım bağlantısının, Altınova Beşkonak Köprüsü - Havalimanı Kavşağı kısmına ilişkin
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi sınırları içerisinde,
Korkuteli Kavşağı- Havalimanı ulaşım bağlantısının, Altınova Beşkonak Köprüsü- Havaalanı
Kavşağı kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca uygun
bulunmuş olup, Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 12.08.2014
36
T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(& ? & ^
\ c\ y \ /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
E X P02016
ANTALYA
Can KASAPOĞLU
Bahadır YANTAÇ
Kerim BA ŞK A PTA N
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom .Üyesi.
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Cenk Halil BA Y AZ
Haşan Ali İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
(Toplantıya katılmadı)
İmza
Oytun Eylem DOĞM UŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. Ruhiye SAMİ
:13. maddeyi oylayacağız Efendim.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon
raporu
uygundur
Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Teşekkür
ederim.
Evet,
komisyon
raporunu oyluyorum kabul edenler 1 numaralı tuşa basabilir. Evet, madde kabul edilmiştir.
Teşekkür ediyorum. Devam edelim.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. Ruhiye SAMİ
: 14. madde.
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO: 410
ÖZÜ: Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi
sınırları içerisinde, Korkuteli KavşağıHavalimanı ulaşım bağlantısının, Altınova
Beşkonak Köprüsü-Havaalanı Kavşağı
kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planının KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Antalya İli, Kepez ve Aksu ilçesi sınırları içerisinde kalan; Korkuteli - Havalimanı
ulaşım bağlantısının, Altınova Beşkonak Köprüsü - Havalimanı Kavşağı kısmına ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
T .C .
Ş o•• 0\e ^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP02016
A N TA L V A
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi sınırları içerisinde,
Korkuteli Kavşağı- Havalimanı ulaşım bağlantısının, Altmova Beşkonak Köprüsü-Havaalanı
Kavşağı kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca
uygun bulunmuş olup, Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 12.08.2014
Can KASAPOĞLU
Bahadır YANTAÇ
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom .Üyesi.
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Cenk Halil BA Y AZ
Haşan A li İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
(Toplantıya katılmadı)
İmza
Oytun Eylem DOĞM UŞ
A li Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
îmza
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Songül BAŞKAYA
Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Selçuk SENİRLİ
Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Arkadaşlar. Evet komisyon raporu kabul edilmiştir.
:Bahattin Bey?
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
:Songül Hanım?
:Komisyon raporu
uygundur
Sayın
:Selçuk Bey?
:Komisyon raporu
uygundur
Sayın
:Evet komisyon
Devam edelim.
raporunu
oyluyorum
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO: 411
ÖZÜ:
Kepez,0 2 5 A2
nolu
imar
paftasında yer alan Fabrikalar Mahallesi
27734 ada 2 parselin “Kamu Kurumlan
Yönetim ve Hizmet Alanından”, “Sosyal
Donatı ve Kamu Hizmetleri Kümelenme
Alam’na
dönüştürülmesine
ilişkin
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
** W »
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP02016
ANTALYA
Kepez, 025A 2 nolu imar paftasında yer alan Fabrikalar Mahallesi 27734 ada 2
parselin “Kamu Kurumlan Yönetim ve Hizmet Alanından”, “Kentsel Hizmet ve Donatı
Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar
ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A 2 nolu imar paftasında yer alan Fabrikalar
Mahallesi 27734 ada 2 parselin “Kamu Kurumlan Yönetim ve Hizmet Alanından”, “Sosyal
Donatı ve Kamu Hizmetleri Kümelenme Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.12.08.2014
Can KASAPOĞLU
Bahadır YANTAÇ
Kerim BA ŞK A PTA N
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom .Üyesi.
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Cenk Halil BA Y AZ
Haşan Ali İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
(Toplantıya katılmadı)
İmza
Oytun Eylem DOĞM UŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bahattin Bey?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın
Başkanım
komisyon
raporu
uygundur.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet komisyon raporunu oyluyorum
Arkadaşlar. Evet komisyon raporu kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz.
/ ' \ e9&ic^
{& •&
•
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
V \ v s<
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP0201B
ANTALYA
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO: 412
ÖZÜ: Kepez, 21J, 22K nolu imar
paftalarında yer alan
2. etap olarak
mutlak koruma alanında kalan Mazıdağı
çevresinde yer alan 25701 ada 1 parsel,
25662 ada 1 parsel, 27508 ada 1
parsellerin
imar haklarının transfer
edilmesi
kapsamında,
Fabrikalar
Mahallesinde yer alan 27734 ada 2
parselin bir kısmının İbadet Alanı ve
Kültür Merkezi Alanı, koruma alanında
kalan parsellerin ise park alanı olarak
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli
nazım
imar
planı
değişikliğinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 21J ve 22K nolu imar paftalarında yer alan 2. etap olarak mutlak koruma
alanında kalan Mazıdağı çevresinde yer alan 25701 ada 1 parsel, 25662 ada 1 parsel, 27508
ada 1 parsellerin imar haklarının transfer edilmesi kapsamında, Fabrikalar Mahallesinde yer
alan 27734 ada 2 parselin bir kısmının İbadet Alanı ve Kültür Merkezi Alanı, koruma
alanında kalan parsellerin ise park alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım
imar planı değişikliği ile ilgili İnceleme Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21J ve 22K nolu imar paftalarında yer alan 2.
etap olarak mutlak koruma alanında kalan Mazıdağı çevresinde yer alan 25701 ada 1 parsel,
25662 ada 1 parsel, 27508 ada 1 parsellerin imar haklarının transfer edilmesi kapsamında,
Fabrikalar Mahallesinde yer alan 27734 ada 2 parselin bir kısmının İbadet Alanı ve Kültür
Merkezi Alanı, koruma alanında kalan parsellerin ise park alanı olarak planlanmasına ilişkin
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 23.07.2014
an KASAPOĞLU
Bahadır YANTAÇ
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom .Üyesi.
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Cenk Halil BA Y AZ
Haşan Ali İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
Oytun Eylem DOĞM UŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP02016
ANTALYA
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU:
Belediye : Kepez Belediyesi
Mahalle : Fabrikalar
P a fta : 21J, 22K
Ada/ P a rse l: 25701 ada 1, 25662 ada 1, 27508 ada 1, 27734 ada 2 parseller
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21J, 22K nolu imar paftalarında yer alan 2. etap
olarak mutlak koruma alanında kalan Mazıdağı çevresinde yer alan 25701 ada 1 parsel, 25662
ada 1 parsel, 27508 ada 1 parsellerin imar haklarının transfer edilmesi kapsamında, Fabrikalar
Mahallesinde yer alan 27734 ada 2 parselin bir kısmının İbadet Alanı ve Kültür Merkezi
Alanı, koruma alanında kalan parsellerin ise park alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli
toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.07.2014 tarihinde plan değişikliğinin uygun
bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Plan değişikliği öngörülen parseller için ilgili kurumlar olan Antalya Defterdarlığımın
ve Kepez Belediyesi’nin de uygun görüşü bulunmaktadır.
1/25000 ölçekli nazım imar planında koruma alanında kalan parseller Kentsel ve
Bölgesel Açık ve Yeşil alan, 27734 ada 2 parsel ise “Kamu Kurumlan Yönetim ve Hizmet
Alanı” olarak planlıdır. Bu doğrultuda planların kademeli birlikteliği ilkesi doğrultusunda üst
ölçekli nazım imar planı ile alt ölçekli planların uyumunun sağlanması noktasında; 1/25000
ölçekli nazım imar planında 27734 ada 2 parselin “Sosyal Donatı ve Kamu Hizmetleri
Kümelenme Alanı” olarak planlanmasına ilişkin konu Büyükşehir Belediye Meclisinin
08.08.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve
Bayındırlık Komisyonunun 12.08.2014 tarihinde 1/25000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin uygun olduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Açıklamalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim. 12.08.2014
Menekşe ALKAN
Şehir Plancısı
İmza
A. Lale DARICI
Planlama Şub. Müd. V.
İmza
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı V.
İmza
:Evet Bahattin Bey?
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
:Songül Hanım?
T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
.
I
v V ”/
E x p o 2û ig
ANTALVA
Uye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım komisyon raporuna
katılıyoruz.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Komisyon...
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım, şahsım adına söz almak
istiyorum, Reşat OKTAY.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet buyurun Reşat Bey.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Saym Başkan, Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarım, öncelikle oylamaya geçmeden önce Antalya’da Kepez Bölgesini ve doğal
olarak Antalya’mızı çok önemli ilgilendiren ve şahsım adına da çok önemli bulduğum bir plan
tadilatını Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi imza koymakta. Önemli bir karar
geçirdiğimizi düşünüyorum.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Antalya için son derece önemli bir
planlama kararı geçiriyor. Bu noktada Antalya Kentinin kuzey girişinde yıllardır prestijli bir
bina olan ASAT Genel Müdürlüğünün yanında İl Özel İdaresine ait bir makine parkının
bulunduğu alan hemen doğumuzda ve onun yanında bulunan bir spor alanı olan bölgenin
Antalya’ya prestijli bir sosyal hizmet alanı ve meydan yapmak amacı ile hem 25.000 ölçekli
hem de 5000 ölçekli nazım planını geçiriyoruz. Bu bakımdan Antalya önemli bir kent
meydanına kavuşuyor. Bu bakımdan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisine oylama
öncesinde teşekkür etmek istiyorum. Plana katkı koyan, plan hiyerarşisi içerisinde bütün plan
müelliflerine ve tüm Meclis Üyesi Arkadaşlarıma zat-ı âliniz ve Başkan nezdinde teşekkür
ediyorum, sağ olun.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Ben de teşekkür ediyorum. Bu güzel
eserin sizin eseriniz olduğunu burada bir de ben ifade etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun
diyorum. Komisyon raporunu oyluyorum Arkadaşlar buyurun. Evet, Arkadaşlar madde kabul
edilmiştir. Devam ediyoruz.
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO: 413
ÖZÜ: Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak
Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mazbut
Muratpaşa Vakfına ait olan 13142 ada 1
parsel ve 13143 ada 1 parsele yönelik
hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Planı
değişikliğinin
yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığına İADESİNE oybirliği
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mazbut Muratpaşa
Vakfına ait olan 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
42
T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
& İ& 9
V' W 7
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP02016
ANTALVA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve 16.07.2014 tarihli komisyon toplantısında
görüşülerek karara bağlanmak üzere 08.08.2014 tarihli meclis toplantısı gündemine alınmış
olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisince yeniden görüşülmek üzere İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen;
Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mazbut Muratpaşa
Vakfına ait olan 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/25.000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden bir çalışma yapılmak üzere dairesine iade
edilmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Komisyon Raporu imza altına alınarak,
Meclisin takdirine sunulmuştur.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 12.08.2014
Can KASAPOĞLU
Bahadır YANTAÇ
Kerim BA ŞK A PTA N
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom .Üyesi.
İmar K om .Ü yesi
İmza
İmza
İmza
Cenk Halil BA Y A Z
Haşan Ali İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
(Toplantıya katılmadı)
İmza
Oytun Eylem DOĞM UŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Songül BAŞKAYA
Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Selçuk SENİRLİ
Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
oylarınıza sunuyorum, kabul edenler l ’e. Evet m;
:Teşekkür ederim. Bahattin Bey?
:Komisyon kararımız uygundur
Sayın
:Songül Hanım?
:Komisyon raporuna katılıyoruz
Sayın
:Selçuk Bey?
:Komisyon
raporu
Sayın
uygundur
:Evet
Değerli
Arkadaşlar
maddeyi
de kabul edilmiştir. Devam ediyoruz.
T
r-i
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
"ö '.» \
* • V.- ’
i
\ Yf
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
ANTALYA
EXP02016
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO: 414
ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.05.2013 gün ve 316-317
sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı sınırı içerisinde
geçerli olan plan notları sınırlarının
dışında kalan Varsak Bölgesi kapsamında
1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına
ek plan notu eklenmesine, Kepez
Belediyesinden
geldiği
şekli
ile
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Kepez Belediye Meclisinin 03.01.2014 gün ve 13 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 gün ve 316 - 317 sayılı kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırı içerisinde geçerli olan plan notları
sınırlarının dışında kalan Varsak Bölgesi kapsamında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planlarına ek plan notu eklenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 03.01.2014 gün ve 13 sayılı kararı ile uygun bulunan;
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 gün ve 316-317 sayılı kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırı içerisinde geçerli olan plan notları
sınırlarının dışında kalan Varsak Bölgesi kapsamında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planlarına ek plan notu eklenmesi Komisyonumuzca incelenmiş, Kepez Belediyesinden
geldiği şekli ile uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.12.08.2014
Can KASAPOGLU
Bahadır YANTAÇ
Kerim BA ŞK A PTA N
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom .Üyesi.
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Cenk Halil B A Y AZ
Haşan Ali İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar K om .Ü yesi
İmza
(Toplantıya katılmadı)
İmza
Oytun Eylem DOĞM UŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar K om .Ü yesi
İmza
İmza
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Bahattin Bey görüşünüz?
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
:Songül Hanım?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f
•\
V -V 'V
Expo2û16
ANTALYA
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
Üye Songül BAŞKAYA
Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Selçuk SENİRLİ
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
buyurun. Evet, madde kabul edilmiştir. Hayırlı ol
:Komisyon raporuna katılıyoruz
Sayın
:Selçuk Bey?
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
:Evet maddeyi oyluyorum arkadaşlar,
n. Devam edelim.
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO: 415
ÖZÜ: Kepez, Altınova Bölgesi 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planına ek plan
notu eklenmesine, Kepez Belediyesinden
geldiği şekli ile KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, Altınova Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ek plan notu
eklenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 03.01.2014 gün ve 12 sayılı kararı ile uygun bulunan;
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2012 tarih ve 526 sayılı kararı ile onaylanan
Altınova Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ek plan notu eklenmesi
Komisyonumuzca incelenmiş, Kepez Belediyesinden geldiği şekli ile uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 12.08.2014
Can KASAPOĞLU
Bahadır YANTAÇ
Kerim BA ŞK A PTA N
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom .Üyesi.
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Cenk Halil BA Y A Z
Haşan A li İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
(Toplantıya katılmadı)
İmza
Oytun Eylem DOĞM UŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar K om .Ü yesi
İmza
İmza
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Songül BAŞKAYA
:Bahattin Bey?
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
: Songül Hanım?
:Komisyon raporu uygundur.
/~1
T •C.
.
_
^ • 'g ût• \
(& •& *
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\ W V
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
e x p 02016
ANTALVA
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA : Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporu uygundur.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet maddeyi komisyondan
şekliyle oyluyorum arkadaşlar, buyurun. Madde kabul edilmiştir. Devam edelim.
geldiği
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO: 416
ÖZÜ: Kepez, 21J-IIC
nolu imar
paftasında yer alan Kanal Mahallesi 7088
ada 4,5 ve 6 nolu parseller ile 7143 ada 4
ve 8 nolu parsellerin konut alanından
akaryakıt LPG satış ve servis istasyonu
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliğine
askı süresi içerisinde yapılan itirazın
REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 21J-IIC nolu imar paftasında yer alan Kanal Mahallesi 7088 ada 4,5 ve 6 nolu
parseller ile 7143 ada 4 ve 8 nolu parsellerin konut alanından akaryakıt LPG satış ve servis
istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine
askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 122 sayılı kararı ile reddedilen, 21 J-IIC
nolu imar paftasında yer alan Kanal Mahallesi 7088 ada 4,5 ve 6 nolu parseller ile 7143 ada 4
ve 8 nolu parsellerin konut alanından akaryakıt LPG satış ve servis istasyonu alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi
içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, Kepez Belediyesinden geldiği şekli ile
itirazın reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.12.08.2014
Can KASAPOĞLU
Bahadır YANTAÇ
Kerim BAŞK A PTA N
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom .Üyesi.
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Cenk Halil BA Y AZ
Haşan Ali İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
(Toplantıya katılmadı)
İmza
Oytun Eylem DOĞM UŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar K om .Ü yesi
İmar Kom .Üyesi
İmar K om .Ü yesi
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
h(,M
\
v
n t*
I
•"
v ° y -‘
e x p o 2 oig
ANTALYA
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Bahattin Bey görüşünüzü alalım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Itirazın reddini Sayın Başkanım yani
komisyon raporu...
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet, yani komisyondan geldiği şekliyle
diyorsunuz?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Doğrudur.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet, Songül Hanım?
Üye Songül BAŞAKAYA
:Sayın
Başkanım
Kepez
Belediye
Meclisinde kabul edildiği gibi itirazların reddi uygundur. Komisyon raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Meclis 1. Bşk. V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet maddeyi oyluyorum Arkadaşlar,
komisyondan geldiği şekliyle oyluyorum. Zaten komisyonda reddedildiğine göre 2. bir ret
tabirini kullanmaya gerek y o k ... değil mi? Evet madde kabul edilmiştir. Devam edelim.
GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO: 417
ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları
içerisinde kalan
Batı
Çevre yolu
güzergâhının ve bu güzergâh üzerinde
düzenlenecek kavşakların işlenmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği paftalarının, Batı Çevre
Yolunun Karaman Çayı - Çandır Çayı
arasında kalan kısmının 19.06.2014
tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından
onaylanan
imar planları
doğrultusunda değiştirilerek KABULÜNE
oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Batı Çevre Yolu güzergâhının ve bu güzergâh
üzerinde düzenlenecek kavşakların işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 53 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde kalan Batı Çevre yolu güzergâhının ve bu güzergâh
üzerinde düzenlenecek kavşakların işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca 13.08.2013 gün 473 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş,
't
.. ..
.
.
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
.►
6M
,rü"'o
\
f T,°..V * s
/
■ r
e x p 02016
ANTALYA
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
Söz konusu plan değişikliği paftalarının, Batı Çevre Yolunun Karaman Çayı- Çandır
Çayı arasında kalan kısmının 19.06.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
onaylanan imar planları doğrultusunda değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 12.08.2014
Can KASAPOĞLU
Bahadır YANTAÇ
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom .Üyesi.
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Cenk Halil BAYAZ
Haşan Ali İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
(Toplantıya katılmadı)
İmza
(Bu adanın KDKÇA olarak
planlanmasına karşıyım)
Oytun Eylem DOĞM UŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
Meclis 1.Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekli ile uygundur
Sayın Başkanım.
Meclis 1.Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet, buyurun Başkanım.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarım öncelikle son derece Antalya’mız için, Konyaaltı’mız için önemli Batı
Çevreyolu. 99 yılı itibariyle, göreve geldiğim gün itibariyle bu Batı Çevreyolu ile ilgili
Karayollarının kamulaştırma konusuna girmeden 7 km ’lik uzunluktaki bu Batı Çevreyolunun
5200 m t’si Konyaaltı Belediyemiz tarafından çözülmüştür. Ancak, arada 1800 metre yer
vardı. Şuanda gündeme alınan yer. Burada kamu yararı vardır. Aslında kamu yararı alman
sınırlardan geçmesi daha doğru idi ancak, yolun acil ve acele olmasından dolayı buranın
sadece konut dışı kentsel olarak geçmesine, geçmemeliydi diye düşünüyorum.
Çünkü burası bir tarafı baktığınızda 0,80 emsalle geçmiştir, bir tarafı 0,60 ile. Ben
daha önceki dönemlerde de Büyükşehir’de de bu konuları dile getirdim ve her zaman doğru
olanı söylemeye çalıştım. Ancak, babadan, atadan kalma yerlerini vatandaşlarımızın, tabii ki
arzu eder ki emsali yüksek olsun isterler ama burada şehircilik ilkeleri doğrultusunda bir tarafı
0,80 olan, bir tarafı 0,60 olan yerin 0,40 gibi ortalama, onlarında atadan kalma yerinin imar
uygulaması ile geçmesinin daha doğru olacağını düşünmüştük ve şu anda da konut dışı
kentsel alanla geçiyor. Aslında düşük emsalle buranın da konut olması, hem birbiri açısından
bütünleşmesi açısından son derece önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Batı Çevreyolu
Antalya’mıza hayırlı olsun diliyorum.
Meclis 1.Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Teşekkür ederim.
Üye M. Reşat OKTAY
:Saym Başkan,
Meclis 1.Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Hem komisyonda bu görüşün dışında bir
şey mi var?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Hayır hayır.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
{? £ '& ? \
\ CV *V
expS oi6
ANTALYA
Üye Muhittin BÖCEK
:Komisyon
görüşünüz
grubumuzun
görüşü, yani konut dışı kentsel aslında değil, orada normal düşük yoğunlu vatandaşlarımızın
babalarından kalma yeri hem konut anlamında bütünsel geçmesi idi.
Meclis 1.Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Peki komisyondan nasıl geçti bu?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Oybirliği, şey oyçokluğu
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ
:Oyçokluğu.
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Grup kararını söylemediler henüz Sayın
Başkan.
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet, şimdi grup sözcüsüne veriyorum.
Buyurun.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım, aslında Başkammızın
ifade ettiği üzere bizim buradaki karşı çıkışımız sadece Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
olarak planlanarak bölgedeki bütünlüğü bozacak olması. Biz Batı Çevreyoluna ilişkin bu
planlamaya alanın, söz konusu ilgili alanın düşük emsalli konut olarak, konut alanı olarak
planlanması kaydı ile evet diyoruz.
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet, Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
ıKomisyon raporuna katılıyoruz Sayın
Başkanım biz.
Üye M. Reşat OKTAY
:Sayın Başkan, Sayın Başkan
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet, buyurun, buyurun.
Üye M. Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarım Antalya’nın gündeminde yıllardır süren bir problemin çözümü noktasında
Meclisimiz karar verme arifesinde bulunuyor. Bir kere konunun anlaşılması açısından İmar
Komisyonu Raporunda koymuş olduğum şerh ile ilgili olarak Meclisimizi bilgilendirme
amacıyla söz almış bulunuyorum.
Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki, görüşmekte olduğumuz madde Konyaaltı
Belediyesinin 1/1.000 Uygulama İmar Planlarıyla alakalı bir meclis kararını görüşüyoruz.
Konyaaltı Belediye Başkanlığı bu konudaki görevini yapmıştır. Bu planın 1/1.000 Uygulama
İmar Planının görüşülmesi esnasında daha önce, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından bölge ile ilgili resen bir planlama yapılmış olduğunu Meclisimizin bilgisine
sunmak istiyorum. Kamu yararı kararı olan bu bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından resen yolun açılabilmesi amacını güttüğünü öne süren bir inisiyatif ile Konyaaltı
ilçemizin ki Antalya’mızın en nadide ilçesidir, bu muhasara bölgesi dediğimiz 1.800 metrelik
alanın sağma ve soluna 0,40 emsalli Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları yerleştirilmek
suretiyle değiştirilerek yani Konyaaltı Belediyesi Meclis Kararını değiştirerek onama şeklinde
bir planlama teklifi geliyor. Yani buradaki komisyon raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
resen bu yolun sağı ve soluna 0,40 emsalli Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları
yerleştirilmesi ile alakalıdır ve iki mahsuru içermektedir ki bunu Meclisimizin bilmesini
istiyorum.
Öncelikle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eğer Meclisimizden bu plan bu şekilde
geçerse, yani Meclisimiz,
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Yani komisyondan geldiği şekli ile
geçerse mi diyorsunuz?
Üye M. Reşat OKTAY
:Evet, bu şekli ile geçerse,
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
a.
......
' * '8 /
MECLÎS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
% ' T '
e x p 02016
ANTALYA
Üye M. Reşat OKTAY
:Komisyondan geldiği şekli ile geçerse, bu
plana yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapmış olduğu plana dava açıldığı takdirde
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye M. Reşat OKTAY
:Konyaaltı Belediyemizin de altlığını
hazırladığı ve sunduğu plan da tümüyle yalnız 1.800 metre olarak değil, Batı Çevreyolunun
tamamım içerleyecek şekilde mülga alacaktır, iptal edilecektir ve bir başka bahara kalacaktır.
Bu konu çok önemli bir konudur, tehlikeli bir konudur. Meclisimizin bilgisine sunuyorum.
İkinci konu ise, böyle bir planın herhangi bir hukuki süreç geçirmeden kabulü
anlamında bile düşünsek iyi niyetli bile düşünsek, Antalya’nın incisi konumunda olan bir
ilçenin en önemli noktalarından bir tanesidir ki geçmiş dönemdeki kayıtlarda da vardır, biz
burayı Sayın Başkanım ile beraber Muhittin Başkanımla beraber düşük emsalli Antalya’ya
yakışır bir konut planlaması ile geçmesi noktasında fikri birlikteliğimiz vardı. Ancak, eğer
şimdi bu şekli ile bile geçerse akaryakıt petrol istasyonları, mermer depolama alanları,
konteynır depolama alanları ve buna benzer sanayi amaçlı pek çok işlemin Antalya’nın
göbeğinde Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde vücut bulacağı da kaçınılmazdır. Bu
bakımdan Meclisimizin takdirine sunuyorum. Takdir meclisimizindir. Teşekkür ediyorum.
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Arkadaşlar,
Üye Bahadır YANTAÇ
:Sayın Başkan.
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet, buyurun Bahattin Bey.
Üye Bahadır YANTAÇ
:Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri,
konuyla
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA rHerkese söz vereceğim.
Üye Bahadır YANTAÇ
:Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye
Başkanımızm Başkanlığında tüm oda temsilcilerinin, başkanlarının da bulunduğu, bizim İmar
Komisyonumuzun da bulunduğu bir toplantı yapıldı. Dolayısıyla konu ile ilgili bilgilendirme
ihtiyacı hissettim.
Söz konusu alanda evet, Reşat Bey’in söylediği gibi şuanda biz Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına 19.06.2014 tarihinde onaylanan yol kenarındaki 0,40 emsalli planını onaylıyoruz.
Onu da daha doğrusu Konyaaltı Belediyesinin planında bunu da katarak onaylıyoruz. Fakat
bölge ile ilgili Büyükşehir Belediyemiz İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bir çalışma
yapmakta. Bölgenin tamamının planlanması ile ilgili bir çalışma yapmakta. Bu çalışmaya tüm
odalar da katılmış, beraber görüşleri doğrultusunda bölgenin yeniden imar yapılanması,
çevredeki imar adalarındaki vatandaşların aynı hakları alması koşuluyla kamu yararı alınmış
kısımda imar çalışması şuanda yapılmaktadır. Söz konusu imar çalışması tamamlandığında
Büyükşehir Belediyemizin gündemine getirilecektir. Teşekkür ediyorum.
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Yol açılabilmesi,
Üye Bahadır YANTAÇ
:Evet, bu kısmı, bu kısmı yalnızca şuanda
Batı çevreyolunun gecikmemesi ve bir an önce açılabilmesi için bu hali ile gelmiştir.
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet, buyurun Başkanım.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım, müsaadenizle konut dışı
kentsel de değişme olacak mı?
Üye Bahadır YANTAÇ
:Sayın Başkanım, bütün bir planlama
yapılmakta. Daha sonra bu bittikten sonra oda başkanlarıyla ve sîzlerinde, İmar
Komisyonumuzun tamamının da katıldığı yeni bir toplantı yapılacak. Hani planlamayla ilgili
şimdi benim şahsen bir şey söylemem doğru olmaz ama bir yeni bir planlama yapılmaktadır
tüm bölgeyle.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXpo2oi6
ANTALYA
Üye Muhittin BÖCEK
:Cumhuriyet Halk PartisiGrubu olarak biz
zaten evet vereceğiz ancak,
Üye Bahadır YANTAÇ
:Tabii tabii.
Üye Muhittin BÖCEK
:Ancak, konut dışıkentsel tekrar
görüşülecek diyorsunuz. Bütün odalarla,
Üye Bahadır YANTAÇ
:Bütün planlama, bütün
Üye Muhittin BÖCEK
:Bütün siyasi partilerimizle, bütün sivil
toplum örgütleriyle.
Üye Bahadır YANTAÇ
:Sayın
Başkanım
bütün
bölgenin
planlaması tekrar gündeme alınmıştır.
Üye Muhittin BÖCEK
:Teşekkür ediyorum.
Üye Bahadır YANTAÇ
:Rica ederim.
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bugünkü şuanda oylayacağımız şey
sadece 1.800 m2 yer için herhalde. İleride buranın çözümü ile ilgili daha geniş bir kapsamlı
çalışma yapılacağına göre
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA: O zaman komisyon kararını oyluyorum
arkadaşlar.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yok, MHP
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Haa, pardon Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon Raporuna katılıyoruz Sayın
Başkanım.
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet,
komisyon
kararını,
kararını
oyluyorum arkadaşlar. Kabul edenler l ’e kabul etmeyenler T ye çekimser kalanlar 3’e
basabilir. Evet, madde kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Devam edelim arkadaşlar.
GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO: 418
ÖZÜ: Muratpaşa, 18L-IIc nolu imar
paftasında yer alan Demircikara Mahallesi
1567 ada 7, 16 parsellerin birleştirilerek
turizm tesis alanına dönüştürülmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliğinin REDDİNE oybirliği
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa, 18L-IIc nolu imar paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 1567 ada 7,
16 parsellerin birleştirilerek turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan değişikliğinin yeniden görüşülmesi ile ilgili İnceleme Raporu.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
urt,
Q .o \%
£?•••'o.
;■ o
» ;
1 •«\"** • ı
\ ° r -1
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
e x p 02016
ANTALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün 58 sayılı kararı ile uygun bulunan,
18L-IIC nollu imar paftasında yer alan Demircikara mahallesi 1567 ada 7,16 parsellerin
birleştirilerek Turizm tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği komisyonumuzca görüşülmüştür.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.25.02.2014
Turgay G EN Ç
İmar Kom.Bşk.
Iınza
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom .Üyesi
İmza
Murtaza TAM YUREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
IMARA VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU:
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/ Parsel
Muratpaşa Belediyesi
Demircikara
18L-IIC
1567 ada 7, 16 parseller
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan,
18L-IIC nolu imar paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 1567 ada 7, 16 parsellerin
birleştirilerek turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.02.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin görüşüldüğüne dair raporu bulunmaktadır. Konu Büyükşehir
Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarih ve 181 sayılı kararı reddedilmiştir. Ancak Özel Kalem
Müdürlüğü’nün 17.03.2014 tarih ve 205 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Başkanı 5216
Sayılı Yasanın 14/1 maddesi gereğince konu Meclise iade edilmiştir.
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 günlü toplantısında tekrar görüşülmüş ve
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Söz konusu 1567 ada 7, 16 parsellerin konut alanından turizm tesis alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 17.06.2013 tarih ve 394 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği, Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 58 sayılı kararı ile
uygun bulunmuş, 18L-IİC nolu imar paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 1567 ada 7,
16 parseller birleştirilerek turizm tesis alanına dönüştürülmüştür. (1/1000 ölçekli mevcut imar
planında 7 parsel konut alanı, 16 parsel turistik tesis alanı olarak planlı) Ancak Muratpaşa
Belediye Meclisinde konu “7 parselin kuzeyindeki yoldan 5 m. çekilmesi kaydıyla” kabul
edilmesine rağmen, Belediyemize iletilen onaylı paftalarda çekme mesafelerinin işlenmediği
tespit edilmiştir.
^ Ofi•
1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
•\
c' t
'
EXP02016
ANTALYA
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim. 12.08.2014
M e n e k şe A L K A N
Ş eh ir P la n cısı
İm za
A . L ale D A R IC I
P lan lam a Şub. M üd. V .
İm za
H ü sam ettin E L M A S
İmar v e Ş eh ircilik D a iresi B aşk an ı V .
İm za
Meclis 1.Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Sayın Başkanım buyurun. Pardon.
(Meclis 1. Başkan Vekili Ahm et BÜYÜKAKÇA Meclis Başkanlığı kürsüsünü
Büyükşehir Belediye Başkanı M enderes TÜREL’e bıraktı.)
Ahmet BÜYÜKAKÇA
Meclis 1. Başkan Vekili
Muhammet URAL
BAŞKAN
:Evet, Sayın Ahmet BÜYÜKAKÇA
Başkanıma teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam. Buyurun.
Üye Muhittin BÖCEK
:Batı
Çevreyoluna
yetişemediniz
Başkanım.
BAŞKAN
:Başkanım, önemli bir telefon görüşmesi
gerekiyordu. Ankara’dan tebrik için aramışlar da onun için çıktım. Buyurun efendim.
Buyurun efendim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım bu okunan rapora bir
ibare eklemek istiyorum. O şekli ile oylanmasını öneriyorum. "Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 11.03.2014 tarih ve 181 sayılı ret kararı uygundur" şekli ile oylanmasını
öneriyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Evet, teşekkür ediyorum.
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)
•t.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
|7®Â> s
Vey 9
e x p 02016
ANTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım, söz konusu plan tadilatı
ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin verdiği karara katılıyoruz.
BAŞKAN
:Yani bir,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Okuduğum şekli ile Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Bir dakika komisyon raporuna mı
katılıyorsunuz?
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Komisyon raporu yok zaten Başkanım.
Daire Başkanlığı görüşüyle geliyor.
Uye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
raporu
yok.
Daire
Başkanlığının hazırlamış olduğu
BAŞKAN
:Raporu var.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Evet.
Üye Songül BAŞKAYA
:Bir rapor var. Orada zaten bir görüş yok.
BAŞKAN
:Ama şeyi oylamamız lazım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım burada
Üye Songül BAŞKAYA
: 11.03.2014 tarihli Büyükşehir Meclisi
kararma katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN
:Yani bir önceki komisyon raporu
doğrultusunda uygun kanaatinizi belirtiyorsunuz.
Uye Bahattin BAYRAKTAR
:Ret, ret kararı uygundur Başkanım. Yani,
BAŞKAN
:Öyle anlıyorum, tamam.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Şunu eklemek istiyoruz. Büyükşehir
Belediyesi Meclisinin 11.03.2014 tarih ve 181 sayılı ret kararı uygundur.
Uye Songül BAŞKAYA
:Aynı şeyi söylüyoruz.
BAŞKAN
:Aynı şeyi söylüyorsunuz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Evet.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Selçuk SENİRLÎ
:Sayın Başkanım Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.03.2014 tarih 181 sayılı ret kararı uygundur.
BAŞKAN
:Evet, grupların ret kararını uygun
gördükleri haliyle ilgili maddeyi oylarınıza arz ediyorum, l ’e basarsanız komisyon raporu
doğrultusunda ilgili madde ret edilmiş olacak.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Daire Başkanlığı görüşü doğrultusunda
Başkanım.
BAŞKAN
:Öyle mi?
Üye Muhittin BÖCEK
:Daire Başkanlığı değil Sayın Başkanım,
Üye Songül BAŞKAYA
:Buradaki teklifi doğrultusunda oylayalım
Sayın Başkan.
BAŞKAN
:Peki. Üç grupta aynı teklifi sundu.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
BAŞKAN
:Kayıtlara geçti.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
BAŞKAN
Tam am , ben de 11.03.2014 tarihli
komisyon raporu doğrultusunda
Uye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon diyor.
BAŞKAN
:Büyükşehir Meclisi
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
e x p 02016
ANTALYA
Uye Bahattin BAYRAKTAR
:Büyükşehir Meclisinin
BAŞKAN
:Büyükşehir Meclisinin biz ısrar ediyoruz,
ha bu Bilem Otel
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ
:Bilem Otel ısrar kararı efendim.
BAŞKAN
:Öyle mi? Biz ısrar ediyoruz, başkan geri
iade etmişti. Biz Meclis Kararı doğrultusunda
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Ret ediyoruz.
BAŞKAN
:Aynı şekilde oyluyoruz. Evet, 11.03.2014
tarihli meclis kararı doğrultusunda ilgili maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 11.03.2014 tarihli
karar şekli ile kabulü için lütfen l ’e basın. Grupların önerileri doğrultusunda.
BAŞKAN
:Evet. Kabul edilmiştir grupların önerisi
doğrultusunda 11.03.2014 tarihli Meclis Kararı bir kez daha aynen bizim Meclisimiz
tarafından da onaylanmıştır. Gündemin 23. Maddesi.
GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO: 419
ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin
06.06.2014 gün ve 232 sayılı kararı ile
uygun bulunan, 20m üzeri yol kesitine
cepheli konut parsellerinde yüksek zemin
katın ticaret alanı olarak belirlenmesine
ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazlar
ile ilgili olarak;
- 20m(dahil)-30m (hariç) arası yol
kesitine cepheli parsellerdeki itirazların ve
itirazlar
doğrultusunda
hazırlanan
uygulama
imar
plan
değişikliğinin
Belediyesinden
geldiği
şekliyle
KABULÜNE,
Kemerağzı Kundu Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi
kapsamındaki taleplerin de Bakanlıkça
değerlendirilmesinin KABULÜNE,
- 3 Om üzeri yol kesitine cepheli
parsellerdeki itirazların da Belediyesi'nden
geldiği şekliyle KABULÜNE
Oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ:
1 adet rapor)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 232 sayılı kararı ile uygun bulunan
20m. Üzeri yol kesitine cepheli konut parsellerinde zemin katın ticaret alanı olarak
belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu.
T
r
• V_>.
omihov
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
fV $ .V i \
V Y r7
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP02016
ANTALVA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 232 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20m üzeri yol kesitine cepheli konut parsellerinde yüksek zemin katın ticaret alanı olarak
belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazlar Komisyonumuzca görüşülmüş;
1) 20m(dahil)-30m (hariç) arası yol kesitine cepheli parsellerdeki itirazların ve itirazlar
doğrultusunda hazırlanan uygulama imar plan değişikliğinin Belediyesinden geldiği şekliyle
kabulüne,
2) Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamındaki
taleplerin de Bakanlıkça değerlendirilmesine,
3) 30m üzeri yol kesitine cepheli parsellerdeki itirazların da Belediyesi'nden geldiği
şekliyle kabulüne karar verilmiştir.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 12.08.2014
Can KASAPOGLU
Bahadır YANTAÇ
Kerim BAŞK A PTA N
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom .Üyesi.
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
Cenk Halil BA Y AZ
Haşan Ali İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
(Toplantıya katılmadı)
İmza
Oytun Eylem DOĞM UŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
BAŞKAN
:Evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekli ile uygundur
Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz Sayın
Başkanım.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN
:Başkanım buyurun.
Üye Ümit UYSAL
:Komisyonumuza
teşekkür
ediyoruz
Başkanım.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim, sağ olun. Uygulama
konusunda ciddi bir rahatlık getirecek herhalde ilgili düzenleme. Hayırlı olsun. Evet,
gündemimizin ilgili maddesini oylarınıza .
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)
BAŞKAN
:Oylarmıza arz ediyorum
diyordum.
Gündemimizin 23. Maddesini oylarınıza arz ediyorum, komisyondan geldiği şekli ile kabul
edenler? Evet, kabul edilmiştir. Gündemimizin 23.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ :24. Maddesi efendim.
BAŞKAN
:24. Maddesi.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP02016
A
NTALYA
GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO: 420
ÖZÜ: Muratpaşa, 19L-IC nolu imar
paftasında yer alan 8287 ada 01 ve 02
nolu parsellerin Özel Eğitim Tesisleri
Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli uygulama imar plan değişikliğine
yapılan itirazın KABULÜNE oyçokluğu
ile karar verildi. (EKl: 1 adet rapor)
Muratpaşa, 8287 Ada 1 ve 2 nolu parsellerdeki plan değişikliğine askı süresi içerisinde
13.03.2014 tarihli ve 1439 sayılı dilekçeyle yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 213 sayılı kararı ile reddedilen, 19LIC nolu imar paftasında yer alan 8287 ada 01 ve 02 nolu parsellerin Özel Eğitim Tesisleri
Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan
itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 21.05.2014 gün
ve 2013423 sayılı yazısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 01.08.2014 tarih ve 3191019 sayılı
yazısı eki 25.07.2014 tarih ve 09 sayılı inceleme raporu ve Özel Kalem Şube Müdürlüğü'nün
05.08.2014 tarih ve 510 sayılı yazısı ekinde sunulan 2014-1453/04 İç Denetim İnceleme
Raporu doğrultusunda itirazın uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 12.08.2014
Can KASAPOGLU
Bahadır YANTAÇ
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom .Üyesi.
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Cenk Halil BA Y AZ
Haşan Ali İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
(Muratpaşa Bel. Mk. kararı
doğrultusunda itirazın reddine
katılıyorum.)
Oytun Eylem DOĞM UŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
(Muratpaşa Bld. Mec.kararı
doğrultusunda itirazın reddine
katılmıyorum)
İmza
İmza
(Kom isyon kararına
(Kom isyon Kararına
katılmıyorum)
katılmıyorum)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
[-'*'•£ • 5
\ ° w \ /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP02016
ANTALVA
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Konu ile ilgili
görüşü olan arkadaşlarımız, buyurun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekli ile kabulünü,
BAŞKAN
:Buyurun Songül Hanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkanım, geçtiğimiz meclislerde
konu gündeme gelmiş ve oldukça tartışılmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu
konuda Muratpaşa İlçe Belediye Meclisimizin kararı doğrultusunda itirazların reddini
öngörüyoruz ve biliyorsunuz burası devam eden bir eğitim kurumu. Yıllardır faaliyeti olan,
daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun da planlarına onay verdiği bir kurum. Ancak,
tekrar ifade edelim.
Antalya Büyükşehir Belediye uhdesinde çalışan bir İç Denetçi marifetiyle hazırlanan
rapor sonrasında biz planlama süreçlerinin iptaline karşıyız. Eğer varsa bir sıkıntı yasal
boyutta eksiklik, yargı kararıyla planlamalar iptal edilmeli. Burada meclisin oybirliği ile karar
verdiği planlamaların bir rapor marifetiyle tekrar gündeme taşınıp bugün aksi yönünde karar
çıkartılmasına biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak karşı çıkıyoruz.
BAŞKAN
:Selçuk Bey buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Muratpaşa Belediyesi Meclisinin aldığı
itirazın reddi kararma katılıyoruz. Komisyon raporuna katılmıyoruz.
BAŞKAN
:Evet,
tabii
Songül
Hanım
bir
bilgilendirme ihtiyacı söz konusu. Bir kere yine konuyu açmak adına ifade ediyorum. Burası
daha önce de benim sonradan fark ettiğim Toros Eğitim, Özel Eğitim Okuluna ait bir alan.
Ancak, burada sadece bir İç Denetçi Raporu söz konusu değil. Milli Eğitim Bakanlığında da
bu konu denetlemeye tabii olmuş.
Çok uzunca bir rapor var, Milli Eğitim Bakanlığımızın. M aarif Müfettişleri
Başkanlığınca 25 Temmuz 2014 tarihli sonuç ve teklif bölümünü okuyacağım. Zamanınızı
almamak adına uzunca bir rapor. Zannediyorum bunlar komisyona da sunuldu galiba değil
mi? Komisyonda Milli Eğitim Bakanlığı
Üye Bahadır YANTAÇ
:Evet, komisyona da sunuldu.
BAŞKAN
:Raporu da mevcuttur. Dolayısıyla burada
sadece bir İç Denetçi Raporu söz konusu değil, Milli Eğitim M aarif Müfettişleri Başkanlığının
da bir raporu var. Şunu söylüyorum Özel Eğitim, “ ....Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi
istenen taşınmazın olduğu Muratpaşa ilçesi Alan Mahallesinde okula ihtiyaç olduğu, Antalya
il nüfusunun sürekli arttığı, ayrıca Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi istenen taşınmazın
mülkiyetinin tamamının özel şahıslara ait olmaması nedeniyle daha önce Bakanlığımızca
uygun görülmediği göz önüne alındığında’’ yani bu gibi kararlar ilgili kamu kurumlarının
görüşleri doğrultusunda alınıyor, malumunuz ve Milli Eğitim M aarif Müfettişlerinin
söylediğine göre bununla daha önce de Milli Eğitimden uygun görüş alınmadan bu karar
alınmış. Bunun altını çiziyorum. Devam ediyorum okumaya. “...Bakanlığımızca uygun
görülmediği göz önüne alındığında İlimiz Muratpaşa İlçesi Alan M ahallesi”
(Konuşan Bilinmiyor)
:Sayın Başkan,
BAŞKAN
:Müsaade
ederseniz
okuyacağım,
tamamlayacağım. Bilgilendirilmesi gerekiyor Meclisin. “....8287 ada 2 parsele kayıtlı
mülkiyeti özel şahıslara ait olan Uygulama İmar Planında İlköğretim Ortaokul Alanı olarak
ayrılan taşınmaz arsa hissedarının talebi üzerine, ” yani burada bir özel mülk sahibi var,o
özel mülk sahibinin talebi üzerine. Burada itirazı yapan orada mülkiyeti olan vatandaşımız,
değerli arkadaşlar dikkatinize sunuyorum.
T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
,
.
,
V -y-7
EXP02016
ANTALYA
Onun talebi üzerine “...arsanın Özel Öğretim Tesisleri Alanına dönüştürülmesinin
uygun olmayacağı yönündeki kanaatimizi arz ederiz. ” İmzalayanlar, isimlerini
okuyadabilirim. M aarif Müfettişi Başkan Yardımcısı, M aarif Müfettişleri Başkanı.
Şimdi şunu anlıyorum. Yani az önce de başka bir konuyla ilgili ben kendi şahsi
kanaatlerimi arz ettim. Değerli arkadaşlar bu meclisin aldığı veya bizden önceki meclislerin
aldığı her karar hukukidir noktasında bir ısrarımız takdir edersiniz ki mümkün değildir.
Elbette biz de hukuki olduğu zannı ile bazı kararlar alabiliriz ama bizim de yanıldığımız,
hatasız kul olmaz dedik. Veya yanlış yaptığımız hususlar olabilir. Burada illa ki yargı
kararının bu kararları iptal etmesi gibi bir zaruriyet söz konusu değildir, hukukçu
arkadaşlarımız yanımızda. Ben az önce ne söyledim? Bir protokol imzalı Meclisimize gelir,
Meclisimize geldikten sonra Meclisimiz bunun iptali yönünde karar alma hakkına her zaman
sahiptir dedim. Bambaşka bir konu ile ilgili. Bu kararı bu Meclisin vardır, lütfen. Bu
meseleleri ben siyasallaştırmayacağımı söyleyeyim. Bu meseleleri hukuki olarak
değerlendirmek zorunda olduğumuzu Meclis Üyesi sıfatıyla hatırlamak ve buna göre hareket
etmek zorundayız.
İç Denetçi Raporunu da okuyabilirim. Orada da geçmişte alınmış kararın oybirliği de
olsa, birçok gerekçe ile fevkalade hukuki yanlışlara ait bir karar olduğu tespit edilmiştir.
Şimdi, ben Belediye Başkanıyım. Benim önüme bu İç Denetçi Raporu geliyor. Tabii bu İç
Denetçi Raporu bugün aslında gündem ile ilgili değil, gündeme bilgi olarak gelmiş İç Denetçi
Raporu. Yani İç Denetçi Raporunda buradaki 5.000’lik planın iptali hususu ifade ediliyor.
Onu da bir dahaki Meclise ben Belediye Başkanı olarak arz etmek zorundayım. Bu konudaki
takdir meclisindir.
Ben önüme gelmiş, Belediye Başkanlığı yapan arkadaşlarım var. Bir İç Denetçi
Raporunu sümen altı edemem değerli arkadaşlar. Bunu Meclise sunmak zorundayım. Yarın
ben sorumlu olurum. Bizler, bu memleket belediye başkanlığı yaptığımız sınırlar içerisindeki
bütün mahallelerimiz her yeri hukuki sorumluluk içerisinde hukuka uygun yönetmek
zorundayız. Elbette ki geçmişte alman kararla ilgili bir kasıt vardır demiyorum. Onu ifade
etmiyorum. Ama biz istemeden de olsa hukuka aykırı aldığımız kararlar her zaman olabilir.
Bu konuda yanlıştan dönmek bu Meclisin iradesi ile mümkündür.
Dolayısıyla burada illa ki yargı kararı gelsin, ona göre, hayır, bu kararda değerli
arkadaşlar yargıya açık bir karardır, aldığımız her karar gibi. Şimdi burada bunun sadece İç
Denetçi Raporu değil ve de bakınız şunu da düşünelim. Biz bu konularda değerli arkadaşlar
her vatandaşımızın hakkını savunmak gibi bir zorunluluğa sahibiz. Bu meseleyi siyasi olarak
tartışılmasın diye bunları ifade ediyorum. Biz bunların hepsini hukuken değerlendirmek
zorundayız. Kendinizi lütfen empati yapın, o vatandaşın yerine koyun. O vatandaşın mülküne
bir kamulaştırma yapılmadan, izni alınmadan bir okul yapılıyor ve vatandaş itiraz ediyor.
Diyor ki benim malımın üstüne okul yaptılar. Bu hukuki değildir diyor. Bunu Milli Eğitim
inceliyor. Diyor ki evet vatandaşın itirazı doğrudur. Burada böyle bir okul yapılamaz.
Dolayısıyla İç Denetçi Raporu önümüzde. Alman geçmişteki raporların tamamen değerli
arkadaşlar bakın altı- yedi gerekçe İç Denetçi Raporlarını da bilgilenmek istiyorsanız okurum,
komisyona dağıttık. Gerekçeleri fevkalade dikkate değer. Bakın haklıdır haksızdır diyemem.
Dikkate değer gerekçeler. Bunların hepsi Meclisimiz tarafından değerlendirilmesi gerekir.
O yüzden biz, al işte şimdi bir madde önce, Bilem Otel ile ilgili o günkü Sayın Başkan
Meclisin kararını uygun görmemiş. Meclise iade etmiş. Beş aydır bekliyordu, ben almak
zorundayım. Aldık, kararımızda ısrar ettik, doğrudur dedik.
rj-ı Ç 2
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\ cW °y
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
E XP02016
ANTALYA
Başkanın kanaatine katılmadık. Velev ki başkan bu konuda iade etme hakkı olduğu
için haklı da olabilirdi onu da görebilirdik. Onu da görebilirdik. Onun ısrarına göre bu kararı
da değiştirebildik, değiştirebilirdik. Yani Songül Hanım’ın şu söylediğine özellikle dikkatinizi
çekmek istiyorum. Biz burada aldığımız kararı değiştiremeyiz filan diye bir kaide yok. Bir yıl
boyunca yasa böyle emrediyor. Aykırı bir karar alamayız sadece. O yüzden değerli arkadaşlar
biz burada hukuken bir inceleme yapmak zorundayız. Yoksa bizim gruplarımız böyle uygun
gördü, dolayısıyla bizim de kararımız bu dur diyerek bunu geçiştirmemek adına bunları ifade
ediyorum. Yarın bunların hepsinin hukuki sorumluluğu hepimizin imzası ile olduğu için
boynunda duruyor. Biz, ben şahsen bütün Meclisimizi yarın bir sorumluluk altına girip
girmemesi hususunda uyarmakla görevliyim.
Benim vazifem bu. Bunu meclis adına
yapıyorum. O yüzden ben burada ciddi bir hukuki yanlışlığı düzeltmemiz gerektiğini Meclis
Üyelerimizin tamamına hatırlatıyorum. Yoksa biz grup olarak böyle bir yerlerden emir geldi
gelmedi, meselesi hiç önemli değil, demiyorum bak bunları. Bunlar hiç önemli, ondan dolayı
bu karar bakın ben bütün gruplardaki arkadaşlarıma hitap ederek söylüyorum. Onun için bunu
yapıyorsunuz noktasında filan bir tartışmaya da girmek istemiyorum.
Üye Songül BAŞKAYA
: 17 Aralık,
BAŞKAN
:Ama, ama değerli arkadaşlar bakınız
oraya da girersek biz çok kolay çıkarız oralardan,Songül hanım, hiç merak etmeyin.
Üye Songül BAŞKAYA
:Yok yok başkanım.
BAŞKAN
:Oralara da çok çok rahat çıkarız. Bu
Üye Songül BAŞKAYA
:Ben hiç
BAŞKAN
:Bu milletin % 45’i bizi haklı gördü 30
M art’ta, oralara girdiğimiz için. Onun için oralara girmeyelim. Bak ben girmeyeceğim
diyorum, siz giriyorsunuz. Biz oralardan çıkarız. Dolayısıyla değerli, vereceğim söz,
bitireyim,
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Ben söz vereceğim herkese. Bitireyim
müsaade ederseniz, herkese söz vereceğim. Sabaha kadar da dinlerim. Sizin için bu kadar
önemli olan bir konuda ben sonuna kadar itirazlarını dinlerim, sabaha kadar da o
gerekçelerinizin de kayda geçmesini sağlarım. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, bunlar
zaten yargıya gidecek kararlar. Yani birileri bunları nasılsa yargıya götürecek. Biz burada bu
kayıtlarla bakınız değerli arkadaşlar bütün meclis üyeleri olarak bir hukuki sorumluluğa
giriyoruz. Bizim kendi şahsımız adına verdiğimiz karar ile ilgili bir müsterih olma
durumumuz söz konusu. Herkesin olabilir bu, müsterihlik ama ben bu konuda değerli
arkadaşlar hukukun uygunluğu hususunda hareket etmeyi ben bütün meclis üyelerimize
hatırlatırım, karar tabii ki sizin. O yüzden isterseniz Sayın Başkanım söz vereceğim. Hayır,
herkes bilgilensin. İç denetçi Raporunun sonuç bölümündeki tespitleri de kayıtlara geçmesi
için okuyacağım ve böyle,
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım İç Denetçi Raporu mu?
BAŞKAN
:Söz vereceğim.
Üye Songül BAŞKAYA
:Gruplara dağıtmadınız.
BAŞKAN
A z önce m a a rif... , dağıtacağız,
Üye Muhittin BÖCEK
:Bir saniye, Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Hayır zaten komisyonda var, isteyin
arkadaşlarınızdan.
/
j '
60
/'•'t
C* .
.
t a l y a b ü y ü k ş e h ir b e le d iy e s i
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
T
(12.08.2014)
f .• ® .«v. \
\*W «/
E x p o 2 û 16
ANTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:Biz de yok. Komisyon Raporu
BAŞKAN
:Komisyon üyesi arkadaşımız,
Üye Songül BAŞKAYA
:On dakika önce geldi Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Anladım ama komisyon arkadaşı, üyesi
arkadaşınızdan isteyebilirsiniz. Onlarda var bu. Gizli saklı değil.
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)
BAŞKAN
:İç Denetçi Raporu komisyonda görülmedi
mi değerli arkadaşlar? Ben görülmesini özellikle istedim.
Üye Bahadır YANTAÇ
:Komisyonun gündemine geldi ama
komisyon olarak bize (cümlenin devamı anlaşılmıyor.)
BAŞKAN
:0 zaman daha, o zaman şimdi ben
müsaade ederseniz iç, M aarif Müfettişlerinin sonuç bölümünü okudum. O zaman müsaade
edin, müsaade edin İç Denetçi Raporunun da son bölümünü okumak istiyorum.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım,
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım, İç Denetçi Raporu
Konyaaltı ile ilgili dikkatinizi çekerim.
BAŞKAN
:İkisiyle de ilgili. İkisiyle de ilgili. Ben
şuanda ilgili madde ile ilgili olanı yani şunu söylüyorum. Muratpaşa ilçesi ile ilgili olanı
okuyorum. İkisiyle ilgili var.
Üye Muhittin BÖCEK
:Tek sayfa mı Başkanım?
BAŞKAN
:Sekiz sayfa. Ben sonuç bölümünde şu
kadar bölümünü okuyorum..
Üye Muhittin BÖCEK
:Tamam.
BAŞKAN
:Ama Meclisimiz bilgilensin. Bakınız
arkadaşlar,
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Başkanım kurt, kurt kuzuyu yemeyi
kafasına koymuş.
BAŞKAN
:Müsaade ederseniz, böyle bir şey yok.
Bakınız biz hukuku tartışmak zorundayız. Böyle, böyle, böyle efendime söyleyeyim, popülist
yaklaşımlarla bu Meclisin aydınlanmasını lütfen engellemeyin. Bu tip popülist yaklaşımlar bu
Meclisin sağlıklı karar almasını engelleyebilir. Ben buna karşı durmak durumundayım bu
Mecliste, herkesin adına bu Meclisi doğru yönetmek adına.
“Genel Değerlendirme ve Sonuç” değerli arkadaşlar, ‘‘Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.10.2013, 607 nolu 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kararı” devam
ediyor, “ . . .uygunluğuyönünden incelenmesi sonucunda;
1-Raporun 3.1 bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Muratpaşa İlçesi Alan
M ahallesi” filanca ada “...1 ve 2 parsellerin Özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesi
işleminin Plan Yapımına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesinin 1 ve 2
bentlerinde yer alan hükümler ile gerçek ve ö zel” pardon “gerçek veya özel tüzel kişilere ait
imar planında eğitim tesisiolarak ayrılmış alanların Özel Eğitim Tesisi Alanına
dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte yer alan plan değişikliğinin
sadece özel mülkiye konu alanların dönüştürülmesine ilişkin amaç ve esaslara aykırı
olamaz. ” Bunu aykırı buluyor. İki, bundan sonrakiler daha az.
T
C
“"'o.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f /•.<•>* s
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
ANTALYA
expü
2016
“2- Raporun” filanca bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere,".... yapılan plan
değişikliklerinde plan yapım ına” ait esaslara ait “yönetmeliğin 3. Maddesinde kamu yararının
gerekliliğine ilişkin zorunluluğa uyulmamış olması. ”
“3- Raporun” filanca bölümde “açıklandığı üzere, kıymet takdirinin tespitinde özel
eğitim alanına dönüştürülecek taşınmazın tamamı için değil bir kısmı için yapılmış olması, ”
bakınız bunların hepsi hukuka aykırılık,
“4- Raporun 3.3 bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Gerçek veya Özel,
Tüzel Kişilerine Ait ve İmar Planında Özel Eğitim Tesisi Alanı Olarak Ayrılmış Alanların
Özel Tesis Alanına Dönüştürülmesine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereği, Milli
Eğitim Bakanlığından imar planı değişikliği için gerekli olan uygun görüşün alınmamış
olması, ” şimdi bugüne kadar biz bu Meclislerde bir okul alanı ile ilgili bir değerlendirme
bundan sonra da gelecek. Yaptığımızda ilk önce ne soruyoruz? Milli Eğitim’in görüşünü
soruyoruz. Milli Eğitim’in görüşü ne diyor? Ben o Milli Eğitim görüşünü biliyorum. Buyurun
okuyun Meclisimiz aydınlansın.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım, önce müsaade
BAŞKAN
rBuyurun okuyun arkadaşlar uygun diyor
mu bakalım bir anlayalım. Buyurun Reşat Bey.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
-.Antalya Muratpaşa İlçesi Meydankavağı
Mahallesi ”
BAŞKAN
:Kayıtlara
geçsin
hepsi,
mikrofona
söylerseniz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:6482
BAŞKAN
:Sonunu okuyun sonunu.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Bir dakika Sıtkı Bey. “8227 ada 1 ve 2
parselde kayıtlı mülkiyeti özel şahıslar üzerinde bulunduğu parseller üzerinde Özel Öğretim
Tesisleri Alanı ve Kreş Alanı olarak planlama yapılmasının uygun olacağı yönündeki sonuç
ve kanaatin belirlendiği “C ” rumuzlu rapor yazımızın ekinde ve Valiliğimizin uygun
görüşüyle sunulmuştur ” diyor.
Üye Muhittin BÖCEK
ıTarihi okur musun? Tarihi,
Üye Sıtkı SOYDAL
:Efendim,
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:26.07.2013
Üye Songül BAŞKAYA
:Bir yıl.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Ve Bakanlığın onayı, Sayın Başkanım,
şimdi önce usul açısından düzeltme yapmamız lazım. Bakın, sizin almış olduğunuz şu İç
denetim Raporu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı her iki tarafta da şimdi biraz sonra
25. Maddede gündeme gelecek. Şimdi 24.maddeyi tartışıyoruz. 1996 yılında açılan ve yapılan
itiraz ise herhangi bir bu okul alanında hissesi olmayan bir vatandaş tarafından yaptırılan bir
itiraz ve kaldı ki, hem 5.000’liği yapılırken, hem 1.000’lik planları yapılırken AKP, MHP ve
CHP’nin oybirliği ile yapılan planlar ve aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığına Antalya Vali
Muavini Turan EREN imzalı 26.07.2013 tarihinde “....İlimiz Muratpaşa İlçesi 8287 ada i ve
2 nolu parseller sayılı taşınmaz arsaların Özel Eğitim Tesis Alanı ve Kreş Alanı olarak
planlanmasının talep edildiği ile ilgili (a) tarih ve sayılı yazınız konu ile ilgili gerekli inceleme
ve araştırma yapılarak (b) yazımız ile İl Denetmenleri Başkanlığınca gönderilmiş olup,
yapılan inceleme sonucu; Valilik Makamının görüşü ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı onayı
doğrultusunda Antalya Muratpaşa İlçesi Meydankavağı Mahallesi 8287 ada 1 ve 2 nolu
parsellerde kayıtlı mülkiyeti özel şahıslar üzerinde bulunduğu parseller üzerinde Özel
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
/V Ç Î& A
0O ö =
■v
E XP02016
ANTALYA
Öğretim Tesisi Alanı Ve Kreş Alanı olarak planlama yapılmasının uygun olacağı yönündeki
sonuç ve kanaat belirtildiği ilgili (c) rapor yazım ız ekinde sunulmuş olup, Valiliğimizce de
uygun görülmektedir. Bilgi ve gereğini arz ederim. ”
BAŞKAN
:Teşekkür
ederim.
Yazıyı
lütfeder
misiniz?
Üye Sıtkı SOYDAL
:Tabii yazıyı ben size vereyim.
BAŞKAN
:Şimdi, şimdi
Üye Sıtkı SOYDAL
:Böyle bir durumda, sadece 1.000’lik
planlar itirazı yapılırken sizin İç Denetçi Raporlarını gündeme getirip ayrıca komisyonda
Milli Eğitim İl Müdürlüğünden aldığınız bir yazı ile işlem yapmaya kalkmanız,
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Doktorun dediği gibi
BAŞKAN
:Evet.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Kurdu kuzuyu götürmek içindir.
BAŞKAN
:Peki, değerli arkadaşlar bizim kurtla
kuzuyla işimiz yok. Biz Fırat’ın kenarındaki bir tane kuzunun hesabının sorulacağını bilerek
hayatımız boyunca yaşadık, yaşıyoruz. Onu bileyim yani, onu bilin yani. İki, lütfen doğru
bilgi verelim. Bakınız ben önümdeki rapordan okuyorum. Çünkü böyle bir rapor var ise
M aarif Müfettişleri böyle bir rapor yoktur diye imzalı yazamaz. İnanın ilk defa baktım ve
bakar bakmaz da gördüm. Müsaade edin, müsaade edin ben sizi kesmeden dinledim. Diyor ki
M aarif Müfettişi Raporunda arkadaşlar bunları lütfen dikkate alın. Kıymetli, hayır diyen
Meclis Üyelerimizin dikkatine sunuyorum. Bu Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Valilik
kanalıyla aldığı karar ve onay için Bakanlığa gönderdiği karar.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Evet.
BAŞKAN
:Tamam, çok güzel. Diyor ki müfettiş,
Milli Eğitim Müfettişi bizim belediyemizin iç denetçisi değil, 25.07.2013 ve 24 sayılı
inceleme raporuna yani şu, 25.07.2013 tarihini okudunuz, EK:4 üzerine “Müdürlüğümüz
bünyesinde kıymet takdir ve değer komisyonu tarafından söz konusu okul alanının değeri
belirtilerek EK:5 ” yani Kıymet Takdir Komisyonu bir kıymet takdiri yapmış EK:5’te de bunu
rapor altına almış, “plan tadilatına izin verilmesi için Bakanlığımıza gönderilmiştir. EK:6 ”
yani şu yazı. Bu yazı sonuç yazısı değil.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Devam edin Başkanım.
BAŞKAN
:Tamam
okuyacağım.
“Bakanlığımız
İnşaat Emlak Grup Başkanlığının’’ 27 Eylül 2013 tarih ve sayısını da okuyorum “2718856
sayılı yazılarında konunun gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine alt ve imar planında eğitim
tesis alanı olarak ayrılmış alanların özel eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin usul ve
esaslara göre incelenmiş ” yani bu kararı incelemiş Bakanlık tamam mı? Bu karar nihai karar
değil bir daha söylüyorum. uözel eğitim alanına dönüştürülmesi istenen taşınmazın
mülkiyetinin tamamının özel şahıslara ait olması ve yapılana kıymet takdirinin de taşınmazın
tamamı ait olması gerektiği belirtilerek plan tadilatı uygun görülmemiştir. ” Bu nihai karar.
Şimdi bakınız değerli arkadaşlar, meclisi yanlış bilgilendirmeyelim. Aradan cımbızla
bir kararı çekip de evet, uygunluk kararı var dersek fevkalade, kendi arkadaşlarınıza
saygısızlık etmiş olursunuz.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Efendim?
Üye Sıtkı SOYDAL
:0 tarih kaç?
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
i •- \ "<J »
e x p ü 2016
ANTALYA
BAŞKAN
:Hemen söylüyorum, hemen söylüyorum.
Söyledim 27 Eylül 2013 sayısını da söyledim. 2718856 ve diyor ki Müfettiş EK:7, o kararı da
koymuş.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Ne zaman göndermiş Sayın Başkan bu
raporu?
BAŞKAN
:Nereye ne zaman gelmiş?
Üye Sıtkı SOYDAL
:Bu rapor ne zaman gelmiş?
BAŞKAN
:Nereye gönderecek bu raporu? Milli
Eğitime gönderecek. Onu da soralım.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Hayır efendim, Milli Eğitimden size ne
zaman gelmiş bu yazı?
BAŞKAN
:Efendim yazının tarihini biliyorum ben şu
anda. Önümdeki ben teftiş Raporunu okuyorum.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın
Başkanım
bir
kere
Meydankavağı’ndaki okulun arazisi şahıslarla ilgisi yoktu. Toros Eğitim Kurumu ve
Muratpaşa Belediyesine ait bir yerdir. Bunları belgeleyebilirim aynı zamanda bu Meclis Üyesi
Arkadaşlarımı.
BAŞKAN
:Özel mülkiyete sahip vatandaş benim
yerime sen okul yapamazsın diye itiraz ediyor.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım, o vatandaşın
BAŞKAN
:Herhalde
bununla
ilgili
tapusunu
koymuştur.
Üye Sıtkı SOYDAL
:0 vatandaşın, o vatandaşın yeri yok.
Bakın efendim, lütfen tam anlatalım. Bu vatandaşın babası zamanında 1994 yılında Milli
Eğitim Bakanlığına bağışta bulunmak istiyor îmam Hatip Lisesi olarak yapılmak üzere. Baba
Hac’ca gittiği zaman geldiği zaman diyor ki Milli Eğitim Bakanlığının o zaman İmam Hatip
Lisesi yapmak istediği dönemde çıkan engeller neticesinde özel okul olarak yapılmasına
müsaade ediyor ve bağışta bulunuyor. Neye bağışta bulunuyor? Bir vakfa bağışta bulunuyor.
Baba öldükten sonra çocuğu değişik nedenlerle çok nettir bu bilgiler, değişik nedenlerle itiraz
dilekçesinde bulunuyor. Ne zaman bulunuyor? 1/5000’lik planlar bitiyor, 1/1000’lik planlar
yapılıp askıya çıktığı zaman yapılıyor.
BAŞKAN
:Yani şunu teyit ediyorsunuz. Oradaki
özel mülkiyete sahip kişinin varisleri burada bu plana itiraz ediyor.
Uye Sıtkı SOYDAL
:Özel, bakın, o kişi varis
BAŞKAN
:Rızası yok yani. Bunu siz de teyit ettiniz,
çok iyi oldu.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Şimdi baba bir yeri satmış veya baba bir
yeri bağışlamış,
BAŞKAN
:....... ben bu kadar geçmişini bilmiyorum.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Şimdi bakın Başkanım, bir şeyde
anlaşalım lütfen.
BAŞKAN
:İyi oluyor Meclisimiz bilgileniyor.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Yani lütfen iyi anlayalım. Baba satmış ya
da bağışlamış, vermiş, bitmiş. Kaç sene sonra? 1996-2014.
BAŞKAN
:Şimdi bakınız bir yerin
nr r 1
1x -
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
/.• • < & • simV.
i
..
V f
i
E x p 0201 g
ANTALYA
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım bakın burası şuanda
mevcut eğitim yapan bir kurum.
BAŞKAN
:Şimdi
değerli
arkadaşlar,
şunu
soruyorum. Hukukçu arkadaşlarımızdan gerekirse M HP’den varsa, CHP’den var biliyorum,
bizden de var biliyorum, bir arkadaşımız cevaplasın. Zorda kalmayacaksa Cansel Hanım
olmazsa bizim hukukçu arkadaşlarımızdan birisi.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Başkanım,
BAŞKAN
:Kim var?
Üye Sıtkı SOYDAL
:Ümit Uysal Başkanım burada.
BAŞKAN
:Aaa Başkanım da cevap, tabii tabii çok
doğru. Şunu sormak istiyorum. Bir özel mülkiyete sahip haklar, sahip olan kişi vefat ettikten
sonra her türlü hukuki hakkı varisleri tarafından yürütülür mü yürütülmez mi?
Üye Ümit ÖZTEKİN
:Yürütülür. Hele muvazaa iddiası da varsa
zaman sınırı,
BAŞKAN
:Bakm itiraz ediyoruz. Bakın başkan
cevap vermiyor değerli arkadaşlar. Yani olmaz öyle bir şey. Yani ben sizi zorlamayacağım,
hayır başkanım,
Uye Ümit UYSAL
İzin verin, bir saniye.
BAŞKAN
.. hayır.
Üye Ümit UYSAL
Sayın Başkan, ne açıklama yapılırsa
yapılsın çok uzun yıllardır faaliyet gösteren bir eğitim kurumunun orada olduğunu bütün
meclis üyelerimiz de bütün Antalya’da biliyor.
Yapılan açıklamaların hukuka dayandırılmaya çalışılmakla birlikte, aslında işlem ve
eylemin Türkiye genelinde yaşanan bir siyasi çatışmanın sonucu olduğuna dair toplumda
yaygın kanaat vardır. Meclisimiz bu tip rövanşist işlerle uğraşmak yerine Antalya’ya hizmet
üretmesi daha yerinde olacaktır. Türkiye tarihinde yıkılmış bir eğitim kurumu ben
hatırlamıyorum. Bu kararlar uzun yıllardır faaliyet gösteren bir okul binasının yıkımına doğru
gitmektedir. Takdir Meclis üyelerimizindir ancak vaktimizi doğru kullandığımız kanaatinde
değilim. Saygılar sunarım.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Tabii Sayın Başkan
şunu söyleyeyim. Bir kere mülkiyet dökümü geldi, özel mülkiyet gözüküyor. Yani hani
arkadaşlar bu Meclisi doğru bilgilendirelim, lütfen. Bakın elimde son kayıt. Dolayısıyla ben
efendim?
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Neye itiraz ediyor? Vatandaşın itirazı
ney?
BAŞKAN
:Benim yerim var. Benden izinsiz benim
yerime okul yaptın diye. İtirazına bakalım.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Zaten okul alanı efendim.
BAŞKAN
:Şimdi ben müsaade ederseniz,
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Özel okul yaptınız diye.
BAŞKAN
:Resmi okul yapın diyor. Resmi, herhalde
ona, yani elbet.
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut)
Üye Sıtkı SOYDAL
:On sekiz sonra yıkalım diyor.
■O • O 1
T
g -i
t& tv ,u f**a
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
\
e x p 02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Bu vatandaşın her zaman hakkıdır.
Üye Sıtkı SOYDAL
:On sekiz sene sonra.
BAŞKAN
:Arkadaşlar ben ne diyebilirim ki? Ben
vatandaşın avukatı filan değilim. Onun adına bir şey söyleyemem. Böyle bir takdir hakkım
yok. Bakın arkadaşlar Sayın Başkanın söylediklerine ithafen söylüyorum. Biz almış
olduğumuz her kararı hukuka uygunluk açısından değerlendirmek zorundayız. Meclis üyesi
sorumluluğumuz bunu gerektirir. Burada meselelerin siyasi bir takım çatışmaların ürünü
olduğu şeklinde rövanşist duygularla adım atıldığına yönelik çarpıtılması bu Meclisteki
arkadaşlarımın hukuki sorumluluğunu azaltmaz. Bu sorumluluk bu kararı verecek
arkadaşlarımızındır. Burada alman kararın geçmişte hukuksuz olduğu açıktır. Bize göre
böyledir ama bunun yargı incelemesini yapar.
Bizim önümüzde bu raporlar varken, bizim elimizde mülk sahibinin varislerinin itirazı
varken, böyle bir şey bizden izinsiz yapılmış der iken ki burada mülk sahipleri yoktur denildi,
var.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım itiraz eden şahsın orada
mülkü var mı yok mu onu söyleyin lütfen.
BAŞKAN
:Var, var işte var.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Hayır efendim yok.
BAŞKAN
:İşte burada. Peki itirazını yaparsınız
gerekli yerlere.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Yok efendim, yok efendim.
BAŞKAN
:Benim elimdeki kayıtlarda taşınmaz tapu
kaydı.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Efendim itirazı yapan şahsın o tapuda
kaydı var mı yok mu?
BAŞKAN
:Değerli arkadaşlar, buradaki
Üye Sıtkı SOYDAL
:Başkanım lütfen doğru söyleyin bunları.
BAŞKAN
:Buradaki belgelere göre sonuçta oradaki
mülk sahiplerinin itirazı olduğu açıktır. Oradaki bunu bir tarafa koyun. En önemlisi bir okul
yeri ile ilgili devletin bir kurumu, Milli Eğitimin muvafakati yoktur yaa, daha ben ne
söyleyeyim. Biz bugün biz bugün hangi karara bakıyorsak Milli Eğitim ile ilgili önce Milli
Eğitimin, Milli Eğitimin muvafakati var mı yok mu diye sormuyor muyuz?
Uye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım hem muvafakati var hem
de usul ve esaslara göre.
BAŞKAN
:Burada niye sorulmayacak? Arkadaşlar
yok işte. Verin.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım ben size arz edebilirim.
BAŞKAN
:Siz Milli Eğitim Bakanı mısınız?
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım evraklar var.
BAŞKAN
:Nerde?
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım evraklar var.
BAŞKAN
:Nerde?
Üye Sıtkı SOYDAL
:Ve bununla ilgili usul ve esaslara göre
bedeli yatırılmıştır.
BAŞKAN
:Okuduğunuz,
Üye Sıtkı SOYDAL
:Yatırılmıştı.
r
T •V-'»
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
<!?
/ f f t V !• î
\ ° W ,3 /
exp
02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Okuduğunuz, okuduğunuz,
Üye Sıtkı SOYDAL
:Yatırılmıştı.
BAŞKAN
:Okuduğunuz rapor yanlış çıktı.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:S ayın Başkan,
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım bu belgeler var.
BAŞKAN
:Okuduğunuz
rapor
Bakanlıkça
ret
edilmiş.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Sayın Başkanım, Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Aradan cımbızla çekip uygun bir tanesini
söyleyip bu Meclisi kandırmayın, yanıltmayın.
Uye Sıtkı SOYDAL
:Hayır
Sayın
Başkanım,
çok
net
söylüyorum bunu.
BAŞKAN
:Lütfen, evet buyurun.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım,
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Sayın Başkanım,
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım oylamadan önce söz
almak istiyorum.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Sayın Başkanım, hayır,
BAŞKAN
:Hakan Bey buyurun.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Başkanım söz vereceğim, çok az
konuştuğu için Başkanımız nadiren söz istiyor. Buyurun, buyurun.
Uye Hakan TUTUNCU
:Sayın
Başkanım
ben
Meclisin
aydınlanması bakımından anladığım kadarıyla Sıtkı Bey’de de bir takım bilgiler var. Eğer
elinde tapu kayıt suretleri varsa bu mülkün tabii kendi ellerindeki tapu kayıt suretlerinde
kimlere tapulu olduğunu bize açıklarlarsa Meclis daha da iyi aydınlanmış olur. Delaletinizde
bunu soruyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Buyurun.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkan, gerek yok. Sayın Başkan
şuanda
BAŞKAN
:Niye gerek yok? Sen ben biliyorum
diyorsun cevap ver.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Efendim, Sayın Başkan şuanda ben tapu
kayıtları yanımda yok.
BAŞKAN
:Ama yaa o zaman neye göre konuşuyor,
Üye Sıtkı SOYDAL
:Ancak, Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Bak bende var. Bende var.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım okur musunuz? Bu itiraz
eden şahsın tapusu var mı yok mu? Onu söyleyin Başkanım.
BAŞKAN
:Değerli arkadaşlar ama siz diyorsunuz ki
burada ilgili vakıf derneğin tapusu vardır, başkasının yoktur diyorsunuz, çürütüyor benim
elimdeki
Üye Sıtkı SOYDAL
:Efendim, 1/1.000’lik uygulaması yapılan
uygulamada arsa sahipleri
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Sayın, Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Varsa tapu kaydını
%
■
g-~ \
T •^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
^gMIN Urf f
• *£)•o°^İffâ g t \
V CW ° /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
exp
02016
ANTALYA
Üye Sıtkı SOYDAL
:Kreş yerine kaydırılmıştır.
BAŞKAN
:Yahu yapmayın
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Saym Başkan
BAŞKAN
:Hem elinizde belge yok, hem iddia
ediyorsunuz. Bende var diyorum. Evet,
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Sayın Başkanım
BAŞKAN
:Muhittin Bey’e söz vereceğim Başkanım
buyurun.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Sayın Başkanım bu cevaptan sonra
anlaşılıyor ki itiraz eden şahsın orada tapu kaydında mülkü olmasa bile miras hukuku
bakımından itiraz hakkı mevcuttur. Plan on sekiz sonra mı itiraz hakkı diyorlar, yüz on sekiz
sonra olsa yine olur. Çünkü planlama plan değişikliği yeni yapılan bir hadisedir. Miras
bırakanın bütün haklarını mirasçı da devir almaktadır. Bunu da meclise kayıtlara düşmesi
açısından ifade ediyorum. Bu hukuki bir görüş.
BAŞKAN
ıHukukçu kimliğinizle.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Evet.
BAŞKAN
:Muhittin Bey buyurun.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın
Başkanım,
Meclis
Üyesi
Arkadaşlar, hani saadete gelelim diye söze başlayacağım. Sayın Başkanım şimdi burada üzüm
mü yiyeceğiz, bağcı mı döveceğiz? Bu konu çok açık.
Daha önce Arapsuyu Öğrenci Yurdu ile Adalet ve Kalkınma Partisindeki bütün
arkadaşlarımızın desteği ile geçen Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan oybirliği ile geçen
konuları da biliyoruz. Geçen mecliste bunları yaşadık. Siz, işte okyanus ötesinden mi talimat
geldi filan, bize hiçbir yerden talimat gelmedi. Hiçbir yerin üyesi de değilim. Ancak, 2006,
2004 yılında size ve TÜTÜNCÜ Başkanıma dahil olmak üzere bu destek veren insanlar
bunlar. Söz konusu Toros Koleji Arapsuyu Öğrenci Yurdu, işte 25. Madde yine Toros Koleji
Konyaaltı’ndaki. Geçen, Cuma günkü yine Mecliste Doğa Kolejine de aynı görüş düşünceyi
verdiniz. Biz o dönemde Bakanlıklardan yazılar aldık. Bu sizin Bakanlığımzdı. 2004 seçimleri
size destek oldu bu insanlar. 2009’da yine size destek oldular. 201 l ’de sayın başbakanımız
okyanus ötesine de teşekkür ederim dedi.
Şimdi bu konu çok açık, kamuoyu herkes biliyor. Bunu gizlemeyin. Biz size mi
talimat geldi, ben onu sormak istiyorum. Bize hiçbir yerden talimat gelmedi ama,
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sizden ricam
BAŞKAN
:Çok sağ olun.
Üye Muhittin BÖCEK
:Bu Antalya’da eğitimlerle ilgili,
bakınız
geçen dönem Sayın AKAYDIN Hoca döneminde de sizin döneminizde deBekir KUMBUL
döneminde de Büyükşehir’de Meclis Üyeliği görevimi yapıyorum. Bu dönemde, dördüncü
dönemde sizlerle yine buluştuk, halkımıza teşekkür ediyoruz. Ancak Kepez’de eğitim ile
ilgili gelen konularda grupta kavga eden birisiyim ben, geçmesi ile ilgili. Eğitimle ilgili
yetmedi, ben kendi okul yerimde okul yaptırıyorum şimdi. Muhittin Mustafa Böcek Anadolu
Lisesi diye yaptırıyorum ama sizden ricam ne olursunuz germeden sade ve sakin bir şekilde
bugüne kadar bütün Bakanlıklardan izin alman yerlere de bakışınız aynı. Bunda belki hata var
mı yok mu bilmiyorum Sıtkı Bey’de özellikle söylüyor. Burada diyor tapu kaydı var. Onun
detayını ben bilmiyorum.
T •f~-\•
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Uf».
/ *°Ç)o©°%,
( t İ .• \
\ °
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
r
/
E X P02016
ANTALYA
Ancak sizden ricam İç Denetçi Raporu ile ilgili burada yıllardır 1996 yılından beri
eğitim gören bu çocukları bu eğitime zarar vermeyelim. Yardımcı olabilecekseniz bu
Antalyalı sizi takdir edecektir. Bu meclisi takdir edecektir. Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Sayın
Başkanım
öncelikle
şunu
söyleyeyim. Bu meseleyi siyasi değerlendirmek bu Meclisin işi değildir.
Üye Muhittin BÖCEK
:Geçen Mecliste
BAŞKAN
:Bu meseleyi, bu meseleyi hukuki
değerlendirmek zorundayız.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım Cuma günü bizim
Pensilvanya’ya selam
BAŞKAN
:Dolayısıyla ben bakın Başkanı o kadar
çok keseceğim
Üye Songül BAŞKAYA
:Söylediğinizi, söylediğimizi siz gündeme
taşımıştınız.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Songül BAŞKAYA
:Hatta büyükşehir Belediyesi basın
servisinden Pensilvanya’ya selam şeklinde haberleri yayınlatan da yine belediyemizin
birimidir.
BAŞKAN
:Gene gitti selam zaten. Sağlam bir selam
gidiyor zaten.
Üye Songül BAŞKAYA
:Cumhuriyet Halk Partisi Grubu hiç
kimsenin talimatıyla hiç kimseye bağlı çalışmaz.
Bizim tek talimat alacağımız yer
mevzuatlarımız, yasalarımız, ilgili parti programımızdır. Bilgilerinize.
BAŞKAN
:Ben teşekkür ediyorum. Ben de bu inancı
taşıma gayretindeyim ama maalesef benim bu inancımı sizlerin böylesine bir okul yerinin
hem de gayri hukuki olarak alınmış bir kararla ilgili cansiperane bir şekilde savunuyor
olmanız benim maalesef bu endişemi, bu iddiamı endişe içerisinde bıraktırıyor. Yani ben
sizin, bizi geçmişte desteklemiş, desteklememiş isterse benim akrabamın olsun, isterse
yakınımın olsun burada bunların hiçbirisi kriter değildir. Sayın Başkan hiç önemi yok
bunların. Bunların hiçbirinin önemi olmadığı gibi bizim değerlendirilmesi gereken husus
burada meclisimiz tarafından hukuki boyutudur.
Dolayısıyla ben açıkçası arkadaşlarımızın aynen Songül Hanım’ın söylediği gibi bu
meseleyi hukuk, mevzuat, usul ve yönetmeliklere göre değerlendirilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Ancak, hala bu kadar açık olan hukuk dışı bir tutum konusunda ben de
maalesef sizlerin Pensilvanya’dan emir almak suretiyle böyle bir mücadeleyi ortaya
koyduğunuzu düşünmek durumunda kalıyorum. İstemesem de böyle, ayan beyan ortada.
Üye Songül BAŞKAYA
:0 sizin fikriniz.
BAŞKAN
:0 yüzden
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkan o sizin fikriniz.
BAŞKAN
:Dolayısıyla,
Üye Sıtkı SOYDAL
:0 sizin fikriniz.
BAŞKAN
:Dolayısıyla maalesef böyle. Bakınız ben
hepinizi görüyorum.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Alınan kararlar
/""<
T #v_x»
^>V° 0
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
u,*r
.%*%■
.\
W /
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Cumhuriyet halk Partisi Grubunun içinde
arkadaşlarımızın yüz ifadelerinden bu kararla ilgili fevkalade sıkıntı yaşadıkları açıktır. Çok
net anlaşılıyor. Bunu çok net görüyorum. Bütün hepsinin gözlerine bakarak,
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın
Başkanım
geçen
oylamada
Arapsuyu ile ilgili de
BAŞKAN
:Bunu söylüyorum. Şimdi
Üye Muhittin BÖCEK
:Adalet
ve
Kalkınma
Partisinden
arkadaşlarım
BAŞKAN
:Dolayısıyla bu,
Üye Muhittin BÖCEK
:Gururuyla onuruyla buradan meclisten
çıktılar. Onlar da geri şey yapmayın lütfen.
BAŞKAN
:Biz bütün arkadaşlarımızın burada gurur
ve onuruyla bulunduğunu iddia ediyoruz. Bu inancı taşıyoruz ama benim özellikle böylesine
hukuk ile ilgili bir karşı duruşu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak sergilemenizin
arkasında yanlış anlamayın maalesef halkçıyım, demokratım, laiğim, Atatürkçüyüm,
Cumhuriyetçiyim diyen Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun Pensilvanya’nm uydusu olduğu
konusundaki kanaatlerimi sizin bu mücadeleniz hem teyit ediyor, hem güçlendiriyor.
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)
BAŞKAN
:Ben
yanılıyorumdur
ümit
ederim.
Dolayısıyla siz açtığınız girdim. Arkadaşlar ben böyle düşünüyorum. Bunu da bu Meclisle
paylaşacağım tabi. Ayrıca bu Meclisle değil elbette basın bültenleriyle de paylaşacağım,
televizyonlarda da çıktımı paylaşacağım.
Geçen mecliste de söyledim. Cumhuriyet Halk Partisinin daha düne kadar irticai
mücadeleyi vermekle suçladığı Ak Partinin şimdi bu noktadaki tavrına karşı böylesine bir
yaklaşım
göstermesini
laiklik
Cumhuriyetçilik,
Atatürkçülük
söylemleri
ile
bağdaştıramıyorum ve Cumhuriyet Halk Partisinin sizlerin bu tavrı karşısında düşmüş olduğu
duruma da üzülüyorum, yazıklar olsun diyorum.
Üye Ümit UYSAL
:Biz de sizin düştüğünüz duruma
üzülüyoruz.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Yazıklar olsun size. Size yazıklar olsun
Başkanım.
(Salonda mikrofonsuz hep bir ağızdan konuşmalar mevcut.)
BAŞKAN
:Yanlış hesap
Üye Ümit UYSAL
:Gerçekten
Başkan,
gerçekten
toplumumuzun ve meclis üyelerimizin bana göre kapasitesini çok küçümsüyorsunuz ve
durmadan aynı noktadan dönüyorsunuz.
BAŞKAN
:Ben hukuk olarak tartışalım.
Üye Ümit UYSAL
:Gerçekten yakışmıyor. Yani hukuk olarak
tartışmadığınızı bizde biliyoruz, toplum da biliyor
BAŞKAN
:Ama ben, bakınız
Üye Ümit UYSAL
:Siz kendiniz de biliyorsunuz ama ısrar
ediyorsunuz.
°V/ı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
Urt,
^*o °
\
V cV r 7
EXPföoı6
ANTALYA
BAŞKAN
:Ümit Bey, Sayın Başkan
Üye Ümit UYSAL
:Bakın burası bu meclisi toparlayalım
BAŞKAN
:Bakm, bakınız ben size
Üye Ümit UYSAL
:Bu meclisi bu meclisi toparlayalım. Zaten
iki madde kaldı.
BAŞKAN
:Tamam toparlayalım.
Üye Ümit UYSAL
:Boşu boşuna hukuk filan diyerek
oyalamayın meclisi.
BAŞKAN
:Şimdi efendim biz,
Üye Ümit UYSAL
:Hukuk değil bu kararın gerekçesi, bunu
bütün Türkiye’de biliyor,
BAŞKAN
:Gayet
Üye Ümit UYSAL
:Siz de biliyorsunuz meclis üyelerimiz
biliyor. Geçin bunları da işimize bakalım.
BAŞKAN
:Gayet net hukuku
Üye Ümit UYSAL
:Devam edelim yalnız,
BAŞKAN
:Ben
Üye Ümit UYSAL
:Yıkıcı tavır genel anlamda şu veya bu
BAŞKAN
:Bakın
Üye Ümit UYSAL
:Sahibi kim olursa olsun yıkıcı tavır
kimseye bir şey kazandırmaz.
BAŞKAN
:Ben bu konuşma ile ilgili söze
başlıyorken, Pensilvanya sözünü ağzıma almayacağımı, Cumhuriyet Halk Partisinin bir
Pensilvanya’nın uydusu görüntü çizdiğini söylemeyeceğimi ısrarla satır aralarında ifade
etmeme rağmen bunu ilk defa siz telaffuz ettiniz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın başkanım, bırakın da Adalet ve
Kalkınma Partisi İl Başkanı da siyaset yapma olanağı bulsun. Meclisi bu siyasi
açıklamalarınıza alet etmeyin lütfen Sayın Başkan.
BAŞKAN
:Artık meclis Sayın Başkan
Üye Ümit UYSAL
:AKP Grubu da İran’ın ve Şanghay
bekçisinin emrinde mi diyelim?
BAŞKAN
:Sayın başkan onunla ilgili bir hukuki
konu gelirse
Üye Ümit UYSAL
:Geçin bunları bakın bu konuların içinden
çıkamazsınız başkan.
BAŞKAN
:Onu da değerlendiririz tamam.
Üye Ümit UYSAL
:Girmeyelim diyoruz
BAŞKAN
:Eee, giriyorsunuz
Üye Ümit UYSAL
:Her defasında yapıyorsunuz bunu.
Üye Songül BAŞKAYA
:Oylamaya geçelim.
BAŞKAN
:Evet, oylayalım.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkan, Sayın Başkanım bakınız
oybirliği ile birçok konuları birlikte geçirdik bu Mecliste. Son üslubunuz hiç yakışmadı size.
Geçen gün de uyarmıştım. Diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisine yazıklar olsun. Öyle bir
hakkınız yok.
BAŞKAN
:Üzülüyorum.
•t.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
Üye Muhittin BÖCEK
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK
gerekiyorsa.
BAŞKAN
adına üzülmüyorum
Üye Muhittin BÖCEK
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK
BAŞKAN
benim tabii ki sorumluluk alanım değil ama
Üye Muhittin BÖCEK
BAŞKAN
gerçekten.
Üye Muhittin BÖCEK
6 “*S
I> * ' > * \
Vew°V
EXP02016
ANTALVA
:Hiçbir zaman bakınız
T ü rk siyaseti adına üzülüyorum.
:Üzülmek ayrı
:Yazık yani.
:Siz
kendinize
üzülün.
Üzülmeniz
:Ben siyasi, ben Cumhuriyet Halk Partisi
:Sayın Başkanım,
:Siyaset adına üzülüyorum.
:Sayın Başkanım, bir dakika
:Cumhuriyet Halk Partisi adına üzülmek
:Sayın başkanım bakınız
:Türk
siyaseti
adına
üzülüyorum
:Bak bu ilk meclisinizde
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)
Üye Muhittin BÖCEK
:Bir dakika, Sayın Başkanım bu mecliste
ilk gün ilk meclisinizde söylediniz, güzel şeyler söyleyeceğim dediniz.
BAŞKAN
:Eee ama söylemeye çalışıyorum da
müsaade etmiyorsunuz ki.
Üye Muhittin BÖCEK
:Bakınız söylemeye çalışıyorum derken
Sayın Başkanım üslubunuzu bozmayın.
BAŞKAN
:Mevzuya
siz
giriyorsunuz.
Ben
girmeyeceğim dedim.
Üye Muhittin BÖCEK
:Hayatım boyunca Sayın Başkanım
hayatım boyunca 20 senelik siyasi parti başkanlığım dahil olmak üzere bir tek partiye yazıklar
olsun demedim. Bunlar size yakışmadı. Sözünüzü lütfen geri alın.
BAŞKAN
:Ben,
Üye Muhittin BÖCEK
:Cumhuriyet Halk Partisinin, Cumhuriyet
Halk Partisine yazıklar olsun demeyin. Şuanda hiçbir zaman ben daha Adalet ve Kalkınma Ak
Partiye, Milliyetçi Hareket Partisine veya diğer siyasi partilere yazıklar olsun dememişimdir.
Doğru değildir bu lafınız, bunlar size yakışmaz. Az önce oybirliğiyle bütün partilerin ne kadar
güzel meclisi yönettiniz, devam ediyoruz
BAŞKAN
:Ama ne bileyim ben sizin yani bu konuda
bu kadar direnç göstereceğinizi hala.
Üye Muhittin BÖCEK
:Ama ben Pensilvanya hiçbir zaman hiçbir
yerin üyesi olmadık. Talimat almadık. Siz talimat almış olabilirsiniz.
BAŞKAN
:Pek öyle gözükmüyor Başkan, pek öyle
gözükmüyor başkan. Onu söyleyeyim. Ayrıca ben geçen mecliste de söyledim. Gene
söylüyorum. Bu yaşadıklarımızı her yerde anlatacağım dedim. Gene anlatacağım. Bunu da
bilin.
T
p
•V'*
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
3• \ °0 ••\
\ ° r (
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
Üye Muhittin BÖCEK
yapın yalnız.
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK
:Anlatın da üslubunuza
EXP02016
ANTALYA
size
yakışanı
:Siz anlatın.
:Size yakışanı yapın siz.
:Siz anlatın. Dolayısıyla
:Size yakışanı yapın.
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)
BAŞKAN
:Dolayısıyla yazıklar olsun sözümü de
Türk siyaseti adına söyledim. Geri almıyorum. O sözün de arkasındayım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Cumhuriyet
Halk
Partisi
Grubuna
yazıklar olsun dediniz Sayın Başkan tutanaklara geçti lütfen.
BAŞKAN
:Söylüyorum ne söylediğimi bir daha
söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim,
Üye Songül BAŞKAYA
:Grubumuza dediniz Sayın Başkan
BAŞKAN
:Bakın o zaman
Üye Songül BAŞKAYA
:Yani şimdi lafı
BAŞKAN
:0 zaman anlamadınız herhalde.
Üye Songül BAŞKAYA
:Hayır biz çok iyi anladık.
BAŞKAN
:Ben bir daha tutanaklardan çıkartayım
okuyayım mı?
Üye Songül BAŞKAYA
:Siz demek ki konuşurken ne söylediğinizi
fark etmiyorsunuz Sayın Başkan,
BAŞKAN
:Peki, şunu söyledim tekrar ediyorum.
Cumhuriyet Halk Partisinin bu vesileyle düştüğü duruma üzülüyorum, yazıklar olsun dedim.
Bunu söyledim, bunun da arkasındayım. Dolayısıyla arkadaşlar doğal olarak oylamaya
geçelim, herhalde yeteri müzakereyi yaptık.
(Konuşan Bilinmiyor)
:Ankara'nın uslübunu .... (mikrofona
konuşulmadığından cümlenin tamamı anlaşılmıyor)
BAŞKAN
:Dolayısıyla grupların İmar Komisyonu
kararını...
Üye Ümit UYSAL
:Meclisi yönetme şekliniz çok çirkin.
Gerçekten yazıklar olsun.
BAŞKAN
:Benim şahsıma söylenmiş bir laf olması
itibariyle bunu da sizin terbiye sınırlarınıza bırakıyorum. Herkes kendi söylediğinden
mesuldür. Sizin, sizin terbiyeniz öyle bir söylemi söylemeye müsait ise o zaman ben sizin
terbiyeniz ile ilgili bir şey söyleme hakkına da açıkçası bir şey söylemiyorum.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Başkanım siz söylerseniz
Üye Songül BAŞKAYA
:Ya koskoca Cumhuriyet Halk Partisi
Grubuna yazıklar
BAŞKAN
:Ben şahsen, ben şahsen
Üye Songül BAŞKAYA
:Olsun diyorsunuz iki dakika önce
BAŞKAN
:Demedim öyle bir şey.
Üye Songül BAŞKAYA
:Şimdi demedim diyorsunuz Sayın Başkan
lütfen yani
•
•
/
'o °
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
e x p û 2016
ANTALVA
BAŞKAN
:Demedim öyle bir şey. Şahsen bir şey
söylemedim.
Üye Songül BAŞKAYA
:Bu üslubu bu meclise sokan sizsiniz.
BAŞKAN
:Şahsen, şahsen hiçbir arkadaşıma,
Üye Songül BAŞKAYA
:30 Mart seçimlerinden bugüne kadar
seviyeyi korumak adına her mecliste özellikle rica ediyorum. Ama Sayın Başkanım siz Meclis
Başkanı olarak bu üslubu ve seviyeyi korumuyorsunuz ki.
BAŞKAN
:Evet, ben hiçbir arkadaşıma şahsen
ithamda bulunacak bir sözü söylemedim söylemem.
(Konuşan Bilinmiyor)
:Gruba da söylemeyin, (mikrofonsuz
konuşma)
Üye Songül BAŞKAYA
: ... (Anlaşılamıyor)
BAŞKAN
:Söylemiyorum da Ümit, gruba da
söylemedim.
Üye Songül BAŞKAYA
:(sesler örtüştüğünden anlaşılmıyor)
BAŞKAN
:Gruba da söylemedim. Siz herhalde
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkan (sesler örtüştüğünden
cümlenin tamamı anlaşılmıyor) ...bu konuları, talimat alanın
BAŞKAN
:Siz herhalde, siz herhalde
Üye Sıtkı SOYDAL
:Talimat alanın siz olduğunu çok ortaya
çıktı
BAŞKAN
:Benim söylediklerimi anlamadınız. Sayın
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başbakandan.
BAŞKAN
:Sayın,
Üye Sıtkı SOYDAL
:Burası (mikrofona konuşulmadığından
cümlenin devamı anlaşılmıyor)
BAŞKAN
:Sayın Ümit UYSAL’m benim şahsıma
karşı kendisinin de bir başkanı olmam hasebiyle söylediği yazıklar olsun sözünü tabii ki kendi
terbiye ve nezaket ölçülerine bırakıyorum ve tabii ki her söz sahibine aittir. Evet, isterseniz...
Uye Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Oylamaya geçelim Sayın Başkan.
BAŞKAN
:İsterseniz geçelim.
Üye Ümit UYSAL
:Yönetme şekliniz ile ilgilidir.
BAŞKAN
:Şahsıma söylediniz.
Üye Ümit UYSAL
:Ama
BAŞKAN
:Değilse geri çekebilir
Üye Ümit UYSAL
:Evet, şahsi tavrınıza ilgi, şahsi tavrınız ile
ilgili
BAŞKAN
:Şahsıma değil yani.
Üye Ümit UYSAL
:Şahsi tavrınız ile ilgilidir.
BAŞKAN
:Şahsıma değil yani.
Üye Ümit UYSAL
:Yönetme şekliniz ile ilgili.
BAŞKAN
:Niye şahsınıza değil demiyorsunuz?
Üye Ümit UYSAL
:Bu anlamda şahsınıza olmuş oluyor evet.
Davranışınıza,
BAŞKAN
:Tamam. Ben de
Üye Ümit UYSAL
:Lütfen bir an önce oylarsanız lütfen
®
^**6
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
e x p 02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Her söz, her söz sahibine aittir.
Dolayısıyla sizin terbiye ve nezaket sınırlarınız içerisinde benim size cevap verebilme şansım
yoktur. Oylamaya geçelim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
BAŞKAN
:Buyurunuz Ümit Bey, Ümit Bey, yani
ben “sen” diye hitap etmem biliyorsunuz, “siz” diye hitap ederim genellikle. Arada çıkarsa
ağzımdan da “sen” diye o samimiyettendir. Buyurun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet, komisyon raporu uygundur Sayın
Başkan.
BAŞKAN
:Evet, zaten gruplar görüşlerini iletmişti.
Yeniden oylamaya geçebiliriz. Komisyon raporu doğrultusunda gündemimizin 24. maddesini
aykırı öneri yok, aykırı öneri yok, varsa onu oylatırım, 24. maddesini komisyon raporu
doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum. Buyurunuz. Evet, sormak istiyorum, oylamayı
görmek isteyen arkadaşımız var mı ekrana yansıtabiliriz.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Var, var.
BAŞKAN
:Var mı?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Yansıtalım.
BAŞKAN
:Peki yansıtalım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yansıtalım Başkanım görelim.
BAŞKAN
:Peki. Evet, “B” 2 numaralı tuş, “A” 1
numaralı tuş öyle söyleyeyim. Yeterli dediğinizde oylamayı ekrandan kaldıralım. Arkadaşlar
lütfen gösterelim, kaldırın demedim. Baskı yapmayın kullanmayanlara, geçen sefer de
söylemiştim. Kullanmayanlar var. Evet, yeterli mi? Herhalde görüldü.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yeterli başkanım.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar
gündemimizin 24. maddesi İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda uygun görülmüştür.
Hayırlı olsun. 25. madde.
GÜNDEMİN 25. MADDESİ
KARAR NO: 421
ÖZÜ: Konyaaltı, 19İ-IIId nolu imar
paftasında yer alan 6482 ada 3 parseldeki
ilköğretim okulu alanının özel eğitim
tesisleri alanına dönüştürülmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan
itirazın KABULÜNE oyçokluğu ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı, 19İ-IId nolu imar paftasında yer alan 6482 ada 3 parselin İlköğretim Okulu
Alanından Özel Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu.
T .C .
• ‘o î A ■%
i?/ ol*'is.
r: • • ° o • \
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\'cw a7
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP02016
ANTALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 79 sayılı kararı ile reddedilen, 19İIlld nolu imar paftasında yer alan 6482 ada 3 parseldeki ilköğretim okulu alanının özel eğitim
tesisleri alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine
askı süresi içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün 21.05.2014 tarih ve 2013339 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin
16.06.2014 tarih ve 322 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında özel eğitim tesisi
alanı "ilköğretim alanına" dönüştürüldüğünden 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 1/5000
ölçekli nazım imar planına uygun olmadığı tespit edildiğinden 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliğine yapılan itirazın uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 12.08.2014
Can KASAPOGLU
Bahadır YANTAÇ
Kerim BA ŞK A PTA N
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom .Üyesi.
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
Cenk Halil BA Y AZ
Haşan Ali İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar K om .Ü yesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
(Komisyon kararma
katılmıyorum)
Oytun Eylem DOĞM UŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmar Kom .Üyesi
İmza
İmza
İmza
(Kom isyon kararına
(Kom isyon kararına
(Komisyon kararına
katılmıyorum)
katılmıyorum)
katılmıyorum)
BAŞKAN
:Teşekkür ederim grupların görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon kararı uygundur Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:İlçe Belediye Meclisinden geldiği şekliyle
itirazların reddi uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılmıyoruz Başkanım.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım söz istiyorum.
BAŞKAN
:Buyurun Reşat Bey.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın
Başkanım
Değerli
Meclis
Üyesi
Arkadaşlarım öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Gerek bir önceki madde gerekse şimdiki
madde yeni Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çıkarmış olduğu Planlı Alanlar Yönetmeliği
ile onun muaciyesinde Kamunun kamulaştırma mülkiyet problemini minimuma indirmek
açısından sadece eğitim yani Kamuya ait kot veya dot kaynaklı sosyal donatı alanlarının
fonksiyonu içerisinde kullanılmak kaydıyla, burası çok önemli fonksiyonu içerisinde
kullanılmak kaydıyla, spor alanıysa spor amaçlı, kreş alanıysa kreş amaçlı, okul alanıysa okul
amaçlı, sağlık alanıysa sağlık amaçlı kullanımına imkân tanıyan, hatta bunun için bir plan
tadilatı dahi gerektirmeyecek şekilde ilçe belediyelerine bu konuyla ilgili çap verme yani imar
çapı verme yetkisini düzenlemiştir.
T
/'■ 'I
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
. öM t* O f,
f .*? .•£ i
v
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
r
I
/
e x p 02016
ANTALYA
Yeni bir hadisedir, Hükümetimiz bu konuda aslında olumlu bir kararı da yönetmelikle
icra etmiştir. Bu şudur, bu alanlarda oluşan yani okul alanı olduğu için konumuz okul
alanından gidelim, Milli Eğitim Bakanlığı yıllardır kamulaştırmasını yaparak okulu yapmıyor,
Sağlık Bakanlığı yıllardır o mülkiyet sahiplerinin üzerinde bulunduğu mülkü
kamulaştırmasını yaparak yapmıyor,
BAŞKAN
:Çoğunda kamulaştırmayı da yapamıyor zaten, o
da var yani,
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Belki yapamıyor, yapamıyor, bu doğrultuda
Hükümetimiz almış olduğu yeni yönetmelikle bunun önünü açabilmek için ve Belediyemizi
de bu nakıs durumdan kurtarabilmek, kentleşmenin önünü açabilmek ve mülkiyet sahiplerinin
de mülkiyetleri üzerinde imar planlarında görüldüğü fonksiyonu uygulamak kaydıyla burası
da son derece önemli fakat bu da çok önemli bir konu Kamunun mülkiyet edinme hakkını da
engellemeden, yani Kamu istediği zaman bedelini ödemek suretiyle arazinin veya üzerindeki
müktesebatın bedelini ödemek suretiyle geri dönüşümünü yani Kamuya geri dönüşümünü
yapabilecek şekilde izin verilmesine olanak sağlıyor.
Bu nedenle Antalya’mızda özellikle Muratpaşa’da, özellikle Konyaaltı’nda bu tip
kamulaştırma bekleyen hatta Kamulaştırmasının hangi kurum tarafından yapılacağı belli
olmadığı için Anayasa Mahkemesi içtihatlarına göre önce 10 yıl olan, şimdi ise 5 yıl olan, 5
yıla düşürülmüş bir süre içerisinde imar hakkı sahiplerine imarla ilgili haklarını kullanma
yetkisi veriyor.
Doğal olarak birinci geldiğimiz nokta şurasıdır Sayın Başkanım burada adı geçen
parselin özel eğitim tesisi alanına dönüştürülmesiyle ilgili gerek 1/5000 Nazım İmar Planı
gerekse 1/1000 Uygulama İmar Planı Konyaaltı İlçe Belediyemiz tarafından yapılmış, neye
göre yapılmış şuanda en son Mecliste sizin getirdiğiniz 5000’lik plana göre değil, daha önceki
geçerli olan 5000’lik plana göre Konyaaltı Belediyemiz 1/1000 Uygulama İmar Planlarını
yapmış. O Uygulama İmar Planlarına itirazlar olmuş, o itirazları görüşürken siz araya
oportünist bir tavırla yeni bir 5000’liği sokuverdiniz. Ve şuanda komisyonun aldığı kararla,
okursanız göreceksiniz, sizin almış olduğunuz 5000’lik karara uymadığı içindir komisyonun
almış olduğu karar halbuki en son Meclisin atmış olduğu 5000’liğin daha itirazlarını
görüşeceğiz ki o 5000’lik geçerli bir 5000’lik hukukiyet kazansın. Hukukiyet kazanmamış bir
5000’liği örnek göstermek suretiyle o 5000’liğe uygun olmadığını söylemek suretiyle alman
bir komisyon kararıyla biz mevcut, mevcut haliyle yani daha önceki 5000’liğe uygun olarak
hazırlanmış bir 1/1000 Uygulama İmar Planına yapılan itirazı reddediyoruz. Bu bir kere son
derece sıkıntılı bir hukuki sürecin de başlangıcı onu da belirtmek istiyorum.
Ayrıca bir şeyin hukuki olup olmadığına ne sizler ne bizler karar veremeyiz. Bu bir
şeyin hukuki olup olmadığına ancak yargı karar verir. Bizimki sadece yorumdan, yorumdan
öteye de gidemez. Tabi ki bu konuda Meclisimizin alacağı bu konuyla ilgili idari yargıya tabi
bütün Meclis kararlarında olduğu gibi idari yargı denetimine tabidir. Yani insanlar haklarını
idari yargıda da arayabilirler. Bu açıktır ve ülkemizin İdari Yargı Müktesebatı içinde de
önemli bir konudur. Şimdi Sayın Başkanım bu aldığımız karar bana göre ciddi anlamda
önümüzdeki süreçte yine Meclisimizi de kontrpiyede bırakacak bir karardır bu karar. Ben bir
önceki tartışmalara girmek istemiyorum. Yalnız şu görüşümü de ifade etmeden
geçemeyeceğim, sizi de tenzih ediyorum.
BAŞKAN
:Şunu söyleyeyim meseleyi siyasallaştırırsanız
ben de siyasallaştırıyorum.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Başkanım bakın siyasal...
T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
\*\r°7
\
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Bakın geçen sefer ben yapmadan siz yaptığınız
için yaptım. Gene başlarsanız ben başlarım haberiniz olsun. Buyurun söz sizin.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Ben bir şey söylemi ki Sayın Başkanım, daha
yeni,
BAŞKAN
:Buyurun söz sizin, ben yapmayayım diyorum
ama beni bırakmıyorsunuz ki.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım ben, Sayın Başkanım siz alasını
yapıyorsunuz.
BAŞKAN
:Siz yaparsanız yaparım tabi onu söylüyorum
zaten. Yapmazsanız sevinirim diyorum bu Meclis adına.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Zaten yapmadık, siz yaptığınız için biz
yapıyoruz Başkanım.
BAŞKAN
:Ben mevzuya hafif girecekmiş gibi hissettim sizi
başında uyarayım yani.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım, Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Buyurun söz sizin.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Kamuya
ait
yani
Antalya
Büyükşehir
Belediyesinin internet sayfasında, bir önceki Belediye Meclis toplantısında sizin bu konuyla
ilgili yapmış olduğunuz siyasi konuşmanın metni yayınlanırken niçin grupların bu sizin
konuşmalarınıza karşı yapmış olduğu siyasi konuşmaların metinleri yayınlanmıyor. Kamuya
ait bir internet sayfasından bahsediyoruz. Orası siyasi şov sahnesi midir? Açın dönüyor
şuanda. Bu siyaset değil midir?
BAŞKAN
:Ben sizi kesmiyorum, dinliyorum, cevap
vereceğim merak etmeyin.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Bu siyaset değil midir? Ya verirsiniz, fakat
burada bir gerçek bir şey var Başkanım bu konu,
BAŞKAN
:Reşat Bey toparlarsanız. Ben sizi kesmemek için
susuyorum yanlış anlamayın yani. Aynı saygıyı da ben konuşurken sizlerden hepinizden
bekliyorum.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Başkanım,
BAŞKAN
:Buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Ben şahsım adına konuşuyorum, görüşlerimi
özellikle belirtiyorum, şahsım adınadır.
BAŞKAN
:Buyurun verdim zaten söz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Şimdi bu konular üzerinden Mecliste siyasi
polemik yaratmak hiçbirimize fayda sağlamıyor, ne size sağlıyor, ne bize sağlıyor. Bu sadece
bu konudan faydalanmak isteyen, nemalanmak isteyen bazı insanların işine yarayabilir.
Burada addolunan şey şudur, addolunulan şudur herkes biliyor Sayın Ümit Beyin de söylediği
gibi bu artık şu iki madde temcitpilavı gibi Meclisi işgal eden bir konu haline geldi.
BAŞKAN
:Daha da gelecek,
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Daha da geleceğini düşünüyorum. Çünkü,
BAŞKAN
:Seneye de haftaya gelecek aya da raporunu
havale edecek.
T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
e x p 02016
ANTALVA
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Hukuk yani sıkıntılı süreçleri var. Sayın
Başkanım ben buranın teknik açıdan söz aldım. Bu konunun yani komisyon kararının teknik
bir hata içerdiğini size söylüyorum. Bu bakımdan teknik anlamda aldım ben sözü. Teknik
anlamda yani,
BAŞKAN
:Çok güzel teşekkür ederim.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Bu konu mevcut 5000’liğe göre değerlendirilirse
şahsi görüşüm hukuki bir sıkıntı doğacağı şeklinde...
BAŞKAN
:Bilgiyi sunacağım Reşat Bey teşekkür ediyorum.
Yo yo bir bilgi daha vereyim de yani kısa bir bilgi vereceğim. Çünkü Reşat Bey alınmış
5000’liğe uygun olmadığı kesinleşmedi askı kararları henüz karara bağlanmadığı için diyor.
Değerli Arkadaşlar burada biz itirazların kabulü yapılmış bir itirazın kabulü veya
reddini tartışıyoruz. Yeni bir imar planı veya yapılmış bir imar planının kabulü veya reddini
tartışmıyoruz. İtiraz değerlendirmesi yapıyoruz. O yüzden müsaade ederseniz Milli Eğitim,
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Vali Yardımcısı imzasıyla Antalya Valiliği’nin yazdığı bir
yazı bunlar komisyonlarda herhalde vardı, benim önümde var çünkü komisyonlarda da vardı.
Bilgilendireyim Efendim müsaade ederseniz 5 satırlık bir yazı; İlimiz Konyaaltı İlçesi
Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların, ha bu arada ilgilerini
okuyayım yazıların 24.12.2003 tarih ve filanca sayılı yazımız, yani Milli Eğitim
Müdürlüğünün yazısı herhalde bu, yazının içeriğini bilmiyorum açıkçası, 2-b ilgi b Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığına 8 Ocak 2014 94126749 sayılı yazıları, bizden önce
yazılmış bir yazı, bunun da içeriğini bilmiyorum açıkçası, öğrenirim ihtiyaç hasıl, Konyaaltı
Belediye Başkanlığında 3 Şubat 2014 tarih 120/853 sayılı yazıları, yani bizim dönemimizde
yazılmış bir yazıya binaen verilmiş bir cevap değil, bunu dikkatlerinize sunuyorum, diyor ki;
Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 21 Mayıs tarihli yazıyla; İlimiz Konyaaltı
İlçesi Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölgede hızlı
nüfus artışı ve mevcut okullarda bulunan öğrenci sayılarını fazla olması nedeniyle Konyaaltı
İlçesi Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmaza ait plan tadilatı yapılmamış
ise plan tadilatının yapılmaması, plan tadilatı yapılmış ise yapılan plan tadilatının iptal
edilmesi hususunda bilgi ve gereğini diyor, bakın bilgi de değil gereğini rica ederim Vali
Yardımcısı ismini vermiyorum böyle bir yazı önümüzde bunu da bu meseleyle ilgili benden
önce herhalde bir müracaat mı oldu Milli Eğitime ne oldu benden önceki dönemde hem Sayın
Muhittin BÖCEK Başkanımız belki hatırlıyordur yazının içeriğini çünkü sizin yazdığınız bir
yazı hem de benden önceki Büyükşehir döneminde yazılmış yazılara binaen verilmiş bir
cevabi yazıdır takdirlerinize arz ediyorum.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım tam içeriğini bilmiyorum ancak
BAŞKAN
:Bakarız yani. Ama yani bizi bizi tabi bu,
Üye Muhittin BÖCEK
:Yetkili Bakanlığın eğer ikilem içine düştüğü bir
konu varsa onu sormuşuzdur.
BAŞKAN
:Bilmiyorum, olabilir yani, açıkçası, açıkçası
sizin yazdığınız, Sayın Başkan sizin yazdığınız yazıların içeriği...
Üye Muhittin BÖCEK
:Görüş istemiş olabiliriz...
BAŞKAN
:Çok önemli değil, önemli olan gereği için Valilik
tarafından bize yazılmış olan bu yazı. Onu da ben dikkatlerinize sunmak zorundayım, bilgi
olarak arz ediyorum.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Başkanım siz 2 parsel diyorsunuz, biz 3
parselden bahsediyoruz gelen yazıyı okur musunuz lütfen tekrar?
T
n
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
yu*»u,*f0
A
\ 0 W 3J
E X P 020ie
ANTALYA
Üye Muhittin BÖCEK
:Yanlışlık olabilir mi?
Üye Sıtkı SOYDAL
:Belki Milli Eğitim ...
BAŞKAN
:Belki, belki sehven yazılmış olabilir sorarız, biz,
Üye Sıtkı SOYDAL
:Başkanım bakın tekrar tekrar konuşmak
istemiyorum söz konusu yerin Milli Eğitim Bakanlığının bizzat Bakan onayı var. Bakan onayı
verilmeden önce de sizin dediğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin hazırlamış
olduğu bir rapor var elimde. Konyaaltı Belediyemiz bu işlemleri yaparken bütün bu evrakları
inceledi, inceledikten sonra bunların evraklar tamam olduğunu gördükten sonra Meclis
Gündemine aldı,
BAŞKAN
:Evet,
Üye Sıtkı SOYDAL
:Büyükşehir Belediyesi inceledi defalarca bundan
önceki dönemde defalarca İmar Planlama Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yazılar
yazdı, hepsinin detaylı cevaplarını aldı.
BAŞKAN
:Evet
Arkadaşlar
tabi
bu
bir
itirazın
değerlendirilmesiyle
ilgili
bir
husus
dolayısıyla
biz
burada
komisyonumuz
itirazların.. .öneriyor.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım, Sayın,
BAŞKAN
:Müsaade ederseniz bitireceğim,
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sözüm bitmedi ama Başkanım.
BAŞKAN
:Ben bir cümle ile bitireyim sonra siz konuşun
gene biz burada itirazları kabul ettiğimiz takdirde Belediyesi yeniden plan yapar bize gönderir
problem yok. Yani dolayısıyla biz bu söylediğiniz gerekçeleri yeniden bir plan yapıldığı
takdirde elbette göz önünde bulundururuz. Biz sadece burada itirazın kabulünü
değerlendiriyoruz.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım bu konuyla ilgili de bugün
yapılan İmar Komisyon toplantısında alınan karar mevcut 5000’lik plana göre değil henüz
kesinleşmemiş plana göre alınmış. Burada bir usul hatası var lütfen. Çok önemli bir konu.
BAŞKAN
:Değerli Arkadaşlar şimdi yeniden hukuki bir
değerlendirmeye gireceğiz,
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım hukuki değil yani yazılan
raporda okunuyor, raporu okuyalım Efendim.
BAŞKAN
:Bize, bize Valilik bu uygulamayı derhal iptal et
diye bir yazı yazmış, biz bunu dikkate alıyoruz diye ifade edeceğim, ben oylamaya geçeceğim
yeteri kadar bence bu meseleleri tartıştık. Değerli Arkadaşlar, 25. Maddeyi İmar Komisyonu
Raporu doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler 1 nolu tuşa bastıkları takdirde
itiraz kabul edilmiş olacak, plan geçersiz olacak, kabul etmeyenler de 2 nolu tuşa bas, bir
sözümü bitirttirirsen Selçuk Bey söyleyeceğim. Evet, evet oylama, oy kullanmayan
arkadaşımız herhalde yok, işaret yok. Değerli Arkadaşlar Gündemimizin 25. Maddesi İmar
Komisyonu Raporu doğrultusunda kabul edilmiş ve itirazlar da bu vesileyle kabul edilmiştir.
Bu arada tarihle ilgili uygun görürseniz ben tarihi ilan edeyim mi şimdi, daha sonra da
bildirsem olabilir herhalde, benim de programım önümde yok. Bir saniye daha sonra
bildireyim ben Arkadaşlar.
(Mecliste mikrofonsuz konuşmalar mevcut. Meclis Başkanı bu konuşmalara binaen
cevap veriyor.)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.08.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Hemen söyleyeyim Efendim o zaman bir saniye, kendi programıma da bakayım da.
Kaçıyla kaçı arası 8’i, evet Arkadaşlar 8’i ve 12’si arasında bir gün olacak, ne gün uygun
görüyorsunuz? 8’i ve 12’si arasında bir gün sabah. 2. hafta bir gün yapıyoruz. Cuma
yapmayalım olur. Tamam peki. Arkadaşlar istiyorsanız yani ne zaman istiyorsanız yaparız. 8’i
Pazartesi, 9’u Salı, 10’u Çarşamba iyi mi 10’u. Çarşamba iyi mi Arkadaşlar, Efendim, ama
Salı Meclis koyan Meclisler oluyor ya,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Çarşamba iyi Başkanım,
BAŞKAN
:10’u yapalım. İstiyorsanız 11 ’i Perşembe de
yaparız. 11. Evet Değerli Arkadaşlar Meclisi 11 Eylül Perşembe 2014 tarihinde saat, 10.30
mu diyelim? 10.00 mu diyelim? 10.00 diyelim, Saat 10.00’da toplanmak üzere kapatıyorum,
Meclisimizin aldığı kararlar hayırlı olsun, uğurlu olsun, hepinize saygılar sunuyorum.
u
81
Download

12.08.2014 Tarihli Meclis Toplantı Tutanağı