•L.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
^ r„c\
\
v Y 'J
EXP02016
ANTALYA
8
BİRLEŞİM
CELSE
SAAT
1
1
10.00
Meclis Başkanı
Divan Kâtibi
Divan Kâtibi
:Menderes TÜREL
:HaIil ÖZTÜRK
:Muhammet URAL
30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli idareler Genel Seçimleri sonucunda, Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin ilk toplantısı çoğunluğun sağlanmasıyla 11.09.2014 tarihinde
ASAT Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis Başkanı
Menderes TÜREL tarafından açıldı.
BAŞKAN
:... salon dışındaki arkadaşlarımız ua
salona teşrif etmişlerdir. Toplantımızı açacağız. Çok kıymetli Belediye Başkanlarımız,
Değerli Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz Eylül Ayı Olağan Büyükşehir Belediye
Meclis Toplantısına öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Toplantımızın hayırlı ve
uğurlu olması temennisiyle gündeme geçiyoruz.
Gündemimizin 1. Maddesi yoklama ve açılış. Yoklama ve açılış için bildiğiniz gibi
önce 1 nolu tuşa, daha sonra okey tuşuna basmak suretiyle varlığınızı Meclisimize
hissettirebilirsiniz. Buyurunuz.
AK Parti Meclis Üyeleri; Hakan TÜTÜNCÜ, Ramazan ÇALIK, Hüsamettin
ÇETİNKAYA, Halil ŞAHÎN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKÎN, Süleyman
TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ,
Bahattin BAYRAKTAR, Mehmet BAŞARAN, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, KerimBAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver
APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali
KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol
DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Hüseyin TORUN, İsmail TOSUN, Muhammet URAL, Kemal
SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR,
Orhan AVCI, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN,
Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Önder ÖNEN'in CHP Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL,
Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa Reşat
OKTAY, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Erol ÖZKARABEKİR, Süleyman ACAR,
Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Canser TUNCER,
Sıtkı SOYDAL, Edip Kemal BAHADIR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Faik ÇITAK, , Halil ARIKAN,
Arzu YILDIRIM, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Serdal
ÇAVUŞ OGLU'nun MHP Meclis Üyeleri; Adem Murat YÜCEL, Haşan GÖKÇE, Mustafa
GÜL, Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Mustafa TUNA, Selçuk
SENİRLİ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Ahmet YAŞAR, Emin ÇAĞLAR, Haşan Nusret
BAYSAL, Mehmet K ILINÇ,, Ertürk YAZAR, Ahmet ÇAM, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI,
Rasih ŞAHİN'in ve Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet SALUR'un hazır oldukları,
/~1
T •V/»
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
>*St*Uft*o
</'O.*'C
°G
)ia\
*
•
o
L
}
ST.
t,
-
<s
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP020i6
ANTALYA
AK Parti Meclis Üyeleri; Can KASAPOĞLU, Haşan Ali IRBAN, Sadullah
BAYAR, Ali Rıza ZORLU, Kaan Osman SARIOĞLU'nun CHP Meclis Üyeleri; Seyfı
ARIKAN, Zafer YÖRÜK'ün MHP Meclis Üyesi; Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim
AYDOGAN, Ergüven YILMAZ, irfan YILMAZ’m hazır bulunmadığı anlaşıldı.
BAŞKAN
:Evet, yeterli çoğunluğumuz vardır.
Olmayan arkadaşımız varsa lütfen onlar da işaret buyursunlar. Şuanda bile yeterli
çoğunluğumuz vardır. Toplantımızı açıyorum, yeni katılan arkadaşlar da oylama işlemini
sürdürmek suretiyle toplantıya katıldıklarını işaret edebilirler. Gündemimizin 2. Maddesine
geçmeden önce gündemle ilgili önerisi olan arkadaşlarımız varsa onları rica ediyorum
herhalde,
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Efendim önergelerimiz var.
BAŞKAN
:Buyurun.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA; “11.09.2014 tarihinde
yapılan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı gündeminde bulunan 23, 31, 32, 33 ve 36.
maddelerinin gündemden çıkarılması hususunda gereğini arz ederiz.” Meclis Üyeleri Haşan
Fevzi YILMAZ, Bahattin BAYRAKTAR ve Fırat DEMİRCİ imzalı önerge. (1)
BAŞKAN
:Evet Değerli Arkadaşlar oylarınıza arz
ediyorum ilgili önergeyi. Kabul edenler lütfen 1 nolu tuşa işaret buyursun. Önerge gündeme
alınmıştır. Diğer önerge. Evet buyurun.
BAŞKANLIK MAKAMINA; “Mezarlıklar Şube Müdürlüğünce yürütülen şehir
mezarlıkları peyzaj ve yeşil alan düzenleme çalışmaları kapsamında Andızlı Kent Mezarlığı
ile Uncalı Kent Mezarlığında defin yapılabilecek boş alanlar tespit edilmiştir.
Uncalı Kent Mezarlığı 11.12.2012 tarih ve 658 nolu Meclis Kararı ile (Ek-1) Andızlı
Kent Mezarlığı 07.03.1997 tarih ve 10 nolu Meclis Kararı ile (Ek-2) define kapatılmıştır.
Uncalı ve Andızlı Kent Mezarlıklarında tespit edilen boş alanlara defin yapılabilmesi
için gerekli kararın alınması amacıyla Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.”
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının Dairesi Başkanlığının 11.09.2014 tarih ve 3182 sayılı teklif
yazısı. (2)
BAŞKAN
:Evet Değerli Arkadaşlar mezarlık da
aslında defne kapatılmış ama bir miktar boş alan var. Bu mezarların kullanımıyla ilgili her
gün en az 5 kişi bizzat şahsımı arıyor. Böyle bir torpile gerek yok biz açalım, doluncaya kadar
dolsun, kim ihtiyacı varsa kullansın, dolduktan soma zaten yapacak bir şey kalmıyor. Onun
için bir önerge yazalım dedim Meclise. Uncalı evet. Uncalı, zaten öteki dolmuş tamamen
Andızlı Mezarlığı, evet açacağız, az bir miktar kalmış, açalım ne sizi arasınlar ne bizi
arasınlar. Böylelikle vatandaşa eşit hizmet, Başkan torpiline gerek kalmadan verilmiş olsun
diyoruz. Dolayısıyla, buyurun,
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Saym Başkanım bu önergeyi şahsım
adına güzel bir önerge olarak görüyorum, hakikaten çok sıkışık bir durum vardı. Yalnız
sizlerden ricamız.
BAŞKAN
:Zaten çok kısa bir sürede dolacak yani
orası. Ondan sonra.
t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
(
£
\
EXP02016
ANTALYA
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Şimdi şöyle bir de durum var Uncalı
Mezarlığımızda özellikle, Andızlı Mezarlıkta da var gerçi ama,
BAŞKAN
:Evet.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sahipsiz kalmış, metruk karmış mezarlar
var. Çoğu kişi kendi olanaklarıyla ailesinin, eşinin, dostunun mezarlarını yaptırmış. Ama çok
az sayıda da olsa sahipsiz kalmış mezarlar var. Bunların uygun bir imkan dahilinde
Belediyemiz tarafından.. .öneriyorum.
BAŞKAN
:... elden geçirelim, elden geçirelim, ben
arkadaşlarla gereken görüşmeyi yapacağım sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, önergeyi
okumuştuk galiba okuduk mu?
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Okuduk efendim.
BAŞKAN
:Oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler
gündeme alınmasını? Kabul edilmiştir. Diğer önerge.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞNA; “ Serik
Belediyesi içerisinde büiunan Kız Deresi 20 m ’lik yol düzenlenmesine ilişkin hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin meclis gündemine alınmasını arz ederim.”
Meclis Üyeleri Haşan Fevzi YILMAZ, Bahattin BAYRAKTAR ve Prof. Dr. Ramazan
ÇALIK imzalı önerge. (3)
BAŞKAN
:Evet oylarınıza arz ediyorum, kabul
edenler? Oy kullanmayan arkadaşlar oylarını bir an önce kullanırlarsa zamanı iyi kullanmış
oluruz. Evet, gündeme alınmıştır. Diğer önerge.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞNA; “ Serik
Belediyesi içerisinde bulunan Kız Deresi 20 m’lik yol düzenlenmesine ilişkin hazırlanan
1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin meclis gündemine alınmasını arz ederim.”
Meclis Üyeleri Haşan‘Tevzi YILMAZ, Bahattin BAYRAKTAR ve Prof. Dr. Ramazan'
ÇALIK imzalı önerge. (4)
BAŞKAN
alınmıştır, buyurunuz.
:Evet oylarınıza arz ediyorum, gündeme
MECLİS BAŞKANLIĞINA; “ 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanmış bulunan 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği gereğince; 2464
sayılı Kanunla belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri
arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak, İlan reklam vergisi,
biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait eğlence vergisi, işgal harcı, tatil
günlerinde çalışma ruhsat harcı ve işyeri açma izni harcına ilişkin maktu vergi ve harç
tarifeleri Konyaaltı Belediye Meclisimizin 09.09.2014 tarih ve 124 sayılı kararı ile tespit
edilmiştir.
İlgili tebliğ uyarınca 01.10.2014 tarihine kadar Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine
İlişkin Tablolar İçişleri Bakanlığına gönderileceğinden konunun Meclis gündemine alınarak
karara bağlanması hususunu arz ederiz. Eki: Ad. Meclis Kararı” Meclis Üyeleri Edip Kemal
BAHADIR ve Cansel TUNCER imzalı önerge. (5)
T
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
/^ (
.►&Rt£Mu,’o 0
■L.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
#■"'“*</;«\
fV®&V*i \
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
AN T A L Y A
EXP02016
:Oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler?
MECLİS BAŞKANLIĞINA; "Gündemin 36. Ve 3-ŞsL Maddelerinin gündemden
çekilmesini arz ederiz 11.09.2014" Meclis Üyeleri Songül BAŞKAYA ve Ümit UYSAL
imzalı önerge.
(Önerge, CHP Grup sözcüsü Songül BAŞKAYA'nın isteği üzerine geri çekilmiştir.)
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ: Ama 36’yı çekmiştik efendim zaten.
BAŞKAN
:36’yı çekmemiştik.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Çektik Efendim ilk önergede çektik.
BAŞKAN
:Öyle mi çekmiş miydik?
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Evet, evet.
BAŞKAN
:36’yı zaten çekm işiz,___._, ._
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:38. maddenin gündemden çekilmesi,
BAŞKAN
:Onda zaten karar verilmesine gerek
olmadığına diye bir kararı var komisyonun, yani alada biliriz o kararı, bir karar almayacağız
çünkü. Yani onu zaten izah edeceğiz. Muratpaşa Belediyesi Yönetmelikle kendisi çözüyor
bunları. Bize gelmesine gerek yok. İsterseniz o kararı alalım Muratpaşa Belediyesinin eli
güçlensin, onun için. Takdir sizin. Tamam, peki o zaman önergeyi çekiyorsanız eğer,
çekebilirsiniz.
Üye Songül BAŞKAYA
:.. .çekelim Başkanım, geri çekelim.
BAŞKAN
:Tamam peki hiç olmazsa daha rahat karar
alır Muratpaşa Belediyesi. Hem de emsal olacak, diğer ilçe Belediyelerimiz de artık bunları
Büyükşehir’e getirmeden kendi Meclisinde çözebilir hale gelecek. Yönetmeliğin 14. maddesi
çalıştırılarak çözülebiliyormuş bu konu. Evet ... önergeyi geri çektiler, oya sunmuyorum.
Başka önerge? *
- ’ Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Önergelerimiz bitti efendim. Gündeme,
Gündemin 2. Maddesi.
BAŞKAN
:Evet Değerli Arkadaşlar öncelikle
gündemle ilgili geçmiş toplantılardaki o yoğunluğu yaşatmadığı için bütün Belediye
Başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum... bir önerge trafiği gerçekleşiyordu, bizi de
yoruyordu, sizi de yoruyordu, bu sefer çıkanlarla girenler neredeyse denk yani.
Gündemimizde çok fazla kalabalıklık olmadan demek ki zamanında bu konuda hassasiyeti
hep birlikte gösterdiğimizde meseleyi gittikçe daha da güzel bir şekilde rayına oturtacağız.
Hassasiyeti için bütün Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Gündemimiz kaç maddeden oluşuyor?
‘
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım gündeme geçmeden
önce bir söz almak istiyorum.
BAŞKAN
:Bu arada gündemden çıkarılan ve eklenen
maddelerle ilgili sizlere ilan edilen rakamları değiştirmeyelim, geçen sefer onları değiştirmeye
kalktık baya bir karıştık gittik. Üstündeki ilan edilen rakamlara göre gündem maddelerini
gündeme sırası geldikçe tartışacağız, eklenenler hariç. Bahattin Bey buyurun.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
h ’cî£o"i\
•0 »I
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Exp020ie
A N T A L Y A
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet Sayın Başkanım çok değerli
Arkadaşlar... öncelikle tabi Aziz Milletimizin ortaya koymuş olduğu irade neticesinde
Türkiye’de Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız değişmiştir. Bu bağlamda Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Ülkemize, Milletimize ve
bütün insanlığa hayırlı ve uğurlu olsun. Yine Sayın Başbakanımız Davut, Ahmet
DAVUTOĞLU Türkiye’mize, Milletimize ve bütün insanlığa hayırlara vesile olsun. Tabi bu
değişiklik Antalya’ya çok çok önemli bir ivme kazandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın
Antalya’ya olan ilgisi, alakası bütün Antalya Halkımız tarafından bilinmektedir ve bunu
yaşanmaktadır. Yine Sayın Başbakanımız hemen Toros Dağlarının eteğinden olması, bu
vesileyle Antalyalı olması Antalya için büyük bir şanstır. Yine... Dışişleri Bakanımız Sayın
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Antalya’dan Antalya Milletvekili olarak Antalyalı olması Antalya için
büyük bir şanstır. İnşallah bütün bu ... de hep beraber bir esen rüzgara yelken koymak
suretiyle Antalya’da müthiş bir enerji üreteceğiz. Bu eneıji de İnşallah bu Millete sinerji
olarak, hizmet olarak geri çevireceğimize inanıyorum. Bu vesileyle Antalya’nın bu
önümüzdeki İnşallah 2016’ya kadar, 2017, 2018’e kadar çok şanslı yılları olduğunu
düşünüyorum. Bu vesileyle hem Antalya’mıza, hem Ülkemize, hem Milletimize hayırlı olsun.
Tabi bu vesileyle muhalefet partisinin de Genel Başkanı bir kongre yapmıştı, onu da yeniden
seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz, hayırlı olsun kendilerine İnşallah, evet tekrar teşekkür
ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Songül
Hanım herhalde söz istiyorsunuz?
Üye Songül BAŞKAYA
:Evet. Sayın Başkanım, Değerli Meclis
Üyesi Arkadaşlarım öncelikle Eylül Ayı Meclis Toplantımızın Antalya açısından verimli
geçmesini diliyorum Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak. 12 Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN’la ilgili geçtiğimiz Meclis Toplantısında da temennilerimizi
iletmiştik, görevinde başarılar diliyoruz. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün koltuğunda oturma
bilinciyle Ülkemiz açısından hayırlı ve faydalı icraatlar yapmasını, Hükümetin atacağı
adımlar konusunda Anayasa, Hukuk ve Mevzuatlar açısından gereken tedbirleri almasını
temenni ediyoruz. Onun dışında Ahmet DAVUTOĞLU Başkanlığındaki yeni Hükümete de
başarılar diliyoruz. Antalya’dan Alanya Milletvekili ve daha önce AB Bakanı olan Sayın
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun da Dışişleri Bakanı olması Antalya açısından diliyorum çok daha
güzel başarılar getirecektir. Ona da çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ve biliyorsunuz
geçtiğimiz günlerde 18. Olağan, Olağanüstü Genel Kurultayını gerçekleştirdi Cumhuriyet
Halk Partisi. Mevcut Genel Başkammız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU Kurultay
Delegelerinin teveccühü ile tekrar Genel Başkanlığa getirilmiştir. Ve yeni Parti Meclis
Üyeleri seçilmiştir. Genel Başkanımızı tekrar tebrik ediyor, Parti Meclis Üyelerini de
kutluyoruz ve Antalya’dan da Antalya Milletvekilimiz Sayın Avukat Gürkut ACAR da Parti
Meclisine seçilmiştir. Ona da görevlerinde başarılar diliyoruz. Yerel gündeme ilişkin de
birkaç söz söylemek istiyorum. Geçtiğimiz ay Meclisimizde biliyorsunuz 5393 sayılı
kanundaki Meclisin yetkilerinin 5 yıl süreyle Sayın Belediye Başkammız Menderes TÜREL’e
yetki hususunu görüşmüştük ve oyçokluğuyla da karar geçmişti. Tutanaklarımızda mevcuttur
biz burada kaygılarımızı dile getirmiştik.
Konuların tek tek gündeme alınmasının hem Meclisin bilgilendirilmesi açısından
önemli olacağını hem de kamuoyu açısından şeffaf Belediyecilik ve Yönetim anlayışının da
bir gereği olduğuna inancımızı ifade etmiştik.
T X~1.
U>tfo_
y
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
\
I
f \ O/
5 o
«
''© 'o
»
Expo201g
A N T A L Y A
Geçtiğimiz günlerde kamuoyundan öğrendiğimiz kadarıyla önceki dönemde Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirilen Günören’deki öğrenci yurdunun
TÜRGEV isimli vakfa devredildiğini duyduk. Daha sonra yine Altındağ Mahallesindeki bir
.kısım lojman ve yurdun da yine aynı vakfa devri hususunu göldük. Gündeme baktığım zaman
isterdim ki verdiğimiz söz gereği hani gündemde de bilgilendirme hususunda bir madde olsun
ama görmedik. O yüzden sözlü olarak bu konuda Meclisin bilgilendirilmesini, hangi şartlarla
protokolün yapıldığı konusunda da ve varsa protokol örneğinin de gruplarımıza sunulmasını
istiyoruz ve lütfen istirham ediyorum sizden, kamuoyunda tartışma yaratacak, gerecek,
polemiğe neden olacak bu takım, bir takım tahsis ve işlemleri yapmayın lütfen. Yani Meclisin
de gerilmemesi, kamuoyunun da gerilmemesi açısından. Konuyu açacağımız zaman
TÜRGEV’in altında kimlerin yönetici olduğu vesaire konuları mevcuttur kamuoyunda,
biliniyor hepimizce.
Yine kamuoyunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği ile ilgili ANSAM’la ilgili bir
takım tartışmalar da devam ediyor. Sanki belli gruplara Belediyenin olanaklarının tahsisinin
yapıldığı gibi bir kaygı ve endişe haline yol açan iş ve icraatlar görüyoruz. Bunların da
diliyorum önümüzdeki dönemlerde olmamasını daha fazla gerilim yaşanmamasını Antalya
adına hep birlikte el ele hizmet üretmemizi, geçtiğimiz günlerde yine basından öğreniyoruz
Sayın Başkanım, koordinatörler ile İlçe Belediye Başkanlarıyla toplantılar yapılıyor, siz bütün
şehir Belediye Başkamsınız, Büyükşehir Belediye Başkamsınız, tabi ki kendi Belediye
Başkanlarınıza özel toplantılar yapabilirsiniz ama koordinasyon adı altında bir toplantı
gerçekleşiyorsa bütün Belediye Başkanlarının da burada olmasının daha önemli olacağına
inanıyorum. Çünkü koordinasyonu sağlamak açısından oradaki vatandaşlarımızın sıkıntılarını
çözmek Belediye Başkanlarının Büyükşehir’den talepleri konusunda görüş alışverişinde
bulunmanın Antalya açısından daha faydalı olacağına inanıyoruz, teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür
ediyorum, çok sağ olun öncelikle tabi ben de 12. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOGAN’ın Türkiye’de ilk kez halkın iradesi ile Cumhurbaşkanı görevine getirilmesiyle
başlanılmış olan yeni Türkiye’nin yeni döneminin hepimize, Ülkemize, Milletimize hayırlı ve
uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve yine AK Parti Olağanüstü 1. Genel Kurulunda
Başbakanlık ve Genel Başkanlık görevine seçilen Sayın Ahmet DAVUTOGLU’na da aynı
başarı temennilerimi yineliyorum, iletiyorum. Tabi ki yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk
Partisi’nin Olağanüstü Genel Kurulunda yeniden Genel Başkanlık görevine seçilen Sayın
Kemal KILIÇDAROĞLU’nu tebrik ediyorum. Parti Meclisinde yer alan Antalya
Milletvekilimiz Sayın Gürkut ACAR’a da başarılar diliyorum. Türkiye’de tabi önemli bir
değişim ve restorasyon dönemi yaşanmaktadır. Bu restorasyon döneminde geçmişteki kat
edilen 10 yıllık sürece baktığımızda İnşallah bundan sonraki 10 yıllık sürecin de yine aynı
başarılarla, hatta çok daha yüksek başarı çıtasının yükseldiği bir dönemi Milletçe, Ülkece
yaşamak en büyük arzumuzdur. İktidarıyla, muhalefetiyle temennimiz budur diye
düşünüyorum ve yeni dönemin yeni Türkiye’ye başarılı ve hayırlı ve' uğurlu olmasını
gönülden diliyorum.
Tabi gündemle ilgili, yerel gündemle ilgili Songül Hanımın söylediği hususlarla ilgili
TÜRGEV protokolü zaten aldığımız Meclis kararı gereği Meclise gelmek zorunda. Ben yurt
dışında olduğum için Meclis Gündemini Başkanvekili Arkadaşımız hazırladı. Dolayısıyla
müdahale imkanım olmadı ama muhakkak TÜRGEV protokolü Meclis kararı gereği Meclise
gelecek. Dolayısıyla burada saklanan gizlenen bir şey yok. Onun gelmesini ben zaten
herkesten çok istediğimi geçen Meclis’te de söylemiştim.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
ANTALYA
Biz söylediklerimizin siyasette hayatımız boyunca arkasındayız. Siyasi yaşamımız
boyunca değil hayatımız boyunca arkasındayız. Dolayısıyla onu önümüzdeki gündeme
arkadaşlar not alsınlar, muhakkak TÜRGEY protokolü Meclise bilgi olarak gelsin. TÜRGEV
.bildiğiniz gibi Kamu yararına bir demektir ve yine Meclisimizin bana vermiş olduğu yetkiye
dayanarak Kamu Kuramlarıyla, Kuruluşlarıyla ve Kamu yararı dernekler, vakıflarla her türlü
protokol yapma yetkisine dayalı olarak Meclisimizi akabinde bilgilendirmek üzere böyle bir
adımı attık. İyi ki de atmışız çünkü malum eğitim öğretim sezonu açılıyorken bu yurtların
nasıl yönetilebileceği hususu belki de muallak kalacaktı.
Zamanı iyi kullanma şansımız olmayacaktı. O yüzden geçmişte de tabi bu yurdun
İşletmesine dönük bir çok husus var. Bunlara girmiyorum yani buradaki referans listeleri
elimizde. Buralardaki öğrencilerin kimlerin referansıyla hangi CHP’li Milletvekili, Genel
Başkanları, Genel Başkan Yardımcılarını referansıyla oraya alındıkları malumaliniz. Bunları
sizler çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla biz burada yapmış olduğumuz iş şudur; biz
TÜRDGEV’in Türkiye’de özellikle eğitim'noktasında çok önemli bir görev ifa ettiğini
biliyoruz ve buna inanıyoruz. O yüzden Kamu yararı demek statüsünde de olduğu için aynı
zamanda Büyükşehir Belediyesi olarak bu gibi yurtların Büyükşehir Belediyesine yük
getirmesinden öte daha verimli çalışmasını sağlayacak bir düzen oluşturmaya, bir sistem
kurmaya çalışıyoruz, o çerçevede atılmış bir adım ama tabi bunun siyasi olarak
tartışılabilmesi imkanını biz engelleyemeyiz. Buna diyebilecek bir şeyimiz yok ama biz
yaptığımız işten eminiz ve çok doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla hayırlı ve
uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Diğer taraftan ayrıca şunu da ifade edeyim ben yeni çıkan zannediyorum torba yasada
çıktı yasayla bütün ilçe belediyelerimizin bundan sonra benzeri yurtlar açılması hususunda
imkana sahip olduğunun altını çizmek istiyorum. Ve böylelikle geçmişte bir çoğumuzun
muzdarip olduğu bu meselenin hatta zaman zaman bazı cemaatlere mensup yurtlarda
sıkıntıların ortaya çıkmasından dolayı bunların Devlet eliyle yapılmasının çok daha faydalı
olduğunu düşünerek özellikle bu kanunla torba kanunla bu meselenin imkan dahilinde
olmasını tüm belediye başkanlarımıza hatırlatıyor ve bütün belediye başkanlarımızı bundan
sonra özellikle eğitime daha çok önem vermesi hususunda bu konuda bir yapılanma içerisine
girebilmeleri hususunun artık kanunen de mümkün olduğunu hatırlatarak gerekli adımları
atmasını da naçizane tavsiye ediyorum. Bunun dışında Antalya’nın gerilemesi herhalde en son
benim işime yarar, en son ben isterim. Bunu maksatlı olarak yapmayacağımı herkes bilir.
Ancak tabi Antalya’da tartışılan bir takım hususlar benim de dikkatimden elbette
kaçmıyor. Şunu söyleyeyim biz Antalya’ya hizmet etmek istiyoruz. Biz Antalya’ya hizmet
etmek istiyorken kimseyi kırıp dökmek istemiyoruz. Dolayısıyla Antalya’ya bir proje
gerçekleştiriyor isek bu projede işin mağdurlarını hiçbir şekilde sokağa bırakmak değil
alternatif sunmak suretiyle onları mağduriyetten kurtarmak gibi bir çalışmayı da birlikte
yürütüyoruz.
Dolayısıyla ANSAN, Çağdaş Yaşamı Destekleme gibi ki benim 5 senelik Belediye
Başkanlığımda Çağdaş Yaşamı Destekleme, ANSAN malumunuz mevcut yerinde benim
talimatımla kurulmuştur. Yani bunları unutmayalım. Dolayısıyla benim bu konulardaki
hassasiyetimi Antalya çok iyi bilir, AntalyalIlar çok iyi bilir. Bunları bugün içinde
bulunduğumuz konjonktürle bizi böyle siyaseten yıpratmaya yönelik tartışmalarla gündeme
getirirlerse Antalya bizi iyi tanıdığı için ben o tartışmalardan da açıkçası çekinmem,
bunlardan da rahatsız da olmam.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Doğru bildiğim işi doğru bir şekilde yaptığıma emin olduğum takdirde de yoluma
devam ederim. O yüzden 5 sene boyunca Belediye Başkanlığımda tahliyesi gündeme
geldiğinde hayır tahliye edilemez diyen bir anlayışla ANSAN’ı orada koruyan bir Belediye
Başkanı olarak daha sonraki süreçte de benden sonraki süreçte de ANSAN’ı orada kültürel ve
sanatsal etkinlikler yapması için bir tahsis yapılmasına rağmen bu konuda fevkalade kısıtlı ya
da hiç elimizdeki bilgi ve belgelere baktığımızda bize verdikleri bir tane kültürel ve sanatsal
etkinlik söz konusu değil, resmi dilekçelerde böyle görüyoruz ve burayı sadece bir çay ocağı
işletmesine dönüştürmek suretiyle aslında amacın orada kültürel ve sanatsal etkinlikler
yapılması olmasına rağmen bu konuda resmi verilere baktığımızda hiçbir faaliyet yapılmamış
iken çünkü Büyükşehir Belediyesinden biliyorsunuz yapılan protokol gereği benden önce izin
alınması veya bilgi verilmesi gerekiyor. Hiçbir bilgi bize intikal etmediğine göre böyle
kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılmaması tabi ki amacına yönelik o alanın
kullanılmadığım ortaya çıkartmıştır.
Biz de farklı bir amaçla burada Şehit ailelerimizin çocuklarına eğitim bursu temin
edebilerek kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılmadığı için yapılması gerekmesine rağmen
böyle bir tercihte bulunmuşuzdur. Mesele bundan ibarettir. Mesele ANSAN’ın tahliyesi veya
yerinde kalması meselesi değildir. Herkes işini iyi yaptıktan sonra, doğru yaptıktan sonra
mesele kalmaz. Ben işimle meşgulüm. Ben siyasi tartışmalar, birisi bana eğer cevap verme
hakkım doğuyorsa elbette girerim, en ağır şekilde de cevabımı veririm. Ama aksi takdirde ben
kendiliğimden siyasi tartışmaların hiçbir zaman odağı olmadım, mevzusu da olmam, buna
sebep de olmam. Çünkü dediğim gibi bu benim işim değil. Ama birisi bana cevap hakkı
doğurursa da en güzel şekilde, en ağır şekilde cevabım veririm. O yüzden ANSAN meselesi
bundan ibarettir. Keşke ANSAN orada kültürel etkinlikleri, sanatsal faaliyetleri en iyi şekilde
yapsaydı da biz böyle bir tercih içerisinde olmasaydık. Konu zaten yargıda. Yargının vereceği
karar, karara göre de sonuçlanacaktır.
Çağdaş Yaşamı Destekleme ise farklı bir konudur. Çağdaş Yaşamı Desteklemeyle
ilgili malum o İl Özel İdare Binasının yıkılmasıyla orada bize çok güzel bir proje alanı
çıkmıştır. Ve hem o alan, hem o alanın içinden geçerek köprünün altından Mehmet Özcan
Parkına ulaşarak bir bütünsel, yeşil.... reklerasyon, peyzaj alanı, bir park alanı
değerlendirebilme şansı çıkmıştır. O yüzden orada sadece ANSAN değildir tahliyesi talebinde
bulunan, pardon Çağdaş Yaşam değildir sadece tahliye talebini, oradaki bütün üniteler artık
oranın tamamen açık park alanı haline dönüştürülmesi vesilesiyle tahliyesi gündemdedir ve
bir tek engellilere yönelik bir park vardır, çok önemli bir işlev gömlektedir. O korunacak ama
onun dışındaki tüm üniteler, sadece Çağdaş Yaşamı Destekleme değil tüm üniteler orada artık
halkın tamamıyla açık bir park alanı olarak kullanımına sunulacak bir proje haline
dönüştürülecektir.
Dolayısıyla Değerli Arkadaşlar meseleyi bir tek yere odaklayıp da böyle bir siyasi
münazaa, siyasi bir gerginlik, tartışma konusu yaratan taraf ben değilim. Ben işimi iyi
yapmaya çalışıyorum. Böyle de devam edeceğim. Dolayısıyla bizim orada Çağdaş Yaşamı
tahliye falan gibi bir derdimiz de yok. Alternatif bulduğumuz takdirde Çağdaş Yaşamı
Destekleme Demeğine farklı bir alternatifi Muratpaşa Belediyemiz, Konyaaltı Belediyemiz,
Antalya Büyükşehir Belediyemiz olarak her türlü alternatifi sunmak üzere ben şahsen
hazırım. Herhalde Başkanlarım adına konuşmuş olmak istemem tabi ama onlarda bu konuda
aynı şeyi düşündüklerini biliyorum. O yüzden dolayısıyla biz gerekli alternatifleri sunarız ama
Çağdaş Yaşamı orada koruyacağız diye Antalya’yı güzel bir park projesinden mahrum
edemeyiz. Ben bunu kabul edemem, ben buna hiçbir şekilde evet diyemem.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
((* & £
V'\Y %
EXP02016
AN T A L Y A
Dolayısıyla mesele bundan ibarettir. Meselenin siyasi bir tartışma mevzusu haline
dönüştürülmesi benim dışımdadır. Ama çok merak ediyorsanız onu da söyleyeyim gerek
ANSAN gerekse Çağdaş Yaşamın tahliyesi hususunda gelen taleplerin önemli bir bölümünü
Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki arkadaşlarımızdan gelmektedir. Onu da bir dipnot olarak
sizlerle paylaşmakta fayda var diyorum. O yüzden bu konuda ben buna rağmen bunun bir
siyasi tartışma olması, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Meclisimizi de saygıyla
bilgilendirmiş oluyorum, teşekkür ediyorum. Evet, gündemimize zannederim geçebiliriz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım beni unuttunuz.
BAŞKAN
:Hayır ben baktım söz istemeyince, yoksa
Selçuk Bey sizi unutmamız ne mümkün efendim buyurun. Buyurunuz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri,
Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı seçilmesini daha önceki Gündemimizde de
konuşmuştuk. Yeni Meclisimizin Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca
Cumhurbaşkanımızın da tekrar Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. AKP’nin yeni Genel
Başkanı ve Türkiye Başbakanı Sayın Ahmet DAVUTOGLU’na da başarılar diliyorum.
Ayrıca hassaten Antalya Milletvekilimiz Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun da Dışişleri Bakanı
olması bizim için onur verici bir şeydir. Siyasi görüş başka şeydir ama Antalya için bir
kazanım olduğu düşüncesindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın
KILIÇDAROĞLU’nu ve yeni Yönetimini de hem partiler adına hem Ülkemiz adına başarılı
hizmetler vermesini diliyorum. Sayın Başkanım size bir soru sormak istiyorum.
BAŞKAN
:Hay Hay.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Siz Büyükşehir Belediye Başkanısınız,
Şehrüleminsiniz yani,
BAŞKAN
:Öyle...
Üye Selçuk SENİRLİ
:Şehrin en emin insanı diye bu Halkımız
oy verdi, siz Belediye, ilçe belediyelerimizi de AKP’li, CHP’li, MHP’li diye hizmette bir
ayrım yapıyor musunuz, yaptınız mı, yapacak mısınız?
BAŞKAN
" :Evet ben bunu yapmayacağımı seçildiğim
gün bütün iktidar, muhalefet Belediye Başkanlarımızı bizzat ziyaret ederek ifade ettim. Bu
arada Songül Hanımın sordukları arasında bir husus kaldı, onu da, onu da müsaade ederseniz
izah edeyim. Tabi biz o toplantıyı gerçekleştirdik. Biz o parti, biz o toplantıyı AK Partili
Belediye, ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bürokrasi ve bizim Büyükşehir Belediyesi
olarak görevlendirdiğimiz Büyükşehir Koordinatörlüğü ile birlikte gerçekleştirdik. O toplantı
talebi AK Parti İl Başkanımızdan geldi. Aynı teklif, aynı talep Cumhuriyet Halk Partisi İl
Başkanından gelirse veya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanmdan gelirse ben seve seve
benzeri toplantıları yapacağımı bu vesileyle ifade etmek isterim.
Dolayısıyla biz talebe göre hizmet vermek gibi bir durumdayız. Öyle bir talebi ben
karşılıksız bırakamazdım. Aynı şekilde CHP ve MHP’nin bu talebi yapması halinde
karşılıksız bırakmayacağım gibi. Dolayısıyla bunun bir taraf açısından ortaya konulmuş bir
toplantı değil, bir talep açısından ortaya konulmuş bir toplantı olduğunu da bu vesileyle
açıklamama fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum ve bu konudaki tarafsız kalma çabamı
her şeye rağmen ortaya koyacağımı 5 sene boyunca da bir kez daha tekrarlamama fırsat
verdiği için de Selçuk Bey’e özellikle teşekkür ediyorum.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Selçuk Bey bitmedi galiba...
..
.
.
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
..
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
/«;-cİ-.*\
!; £*.%• \
EXP0201G
ANTALVA
Üye Selçuk SENİRLÎ
:Çok özür, Sayın Başkanım gerekli
açıklamalarına teşekkür ediyorum. Şimdi bir belediye başkanımız geçen süreç içerisinde
hizmet alamadığından dolayı AKP’ye geçme mecburiyetini hissetmiş. Basın açıklamalarında
böyle söylemiş. Basın açıklamaların.'a daha önce neler söylediklerini de biliyorum.
Şimdi Belediye Başkanları Şehrülemindir. Şehrül, sözüne güvenilen, verdiği sözü
tutan insanlarıdır. Ondan belediye başkanları olmuşlardır. Ben sadece bu arkadaşımız için
şunu söylüyorum bu sadece belediye başkanı değil şehrülemin değil bir zennedir yani o
kadar...
BAŞKAN
:Estağfurullah tabi arkadaşlar mümkün
olduğunca seviyeyi düşürmeme gayretini göstermenizi sizlerden istirham ediyorum. Siyasi
yaşamda açık konuşayım parti değiştiren ilk ve son kişi hiçbir zaman çok kıymetli Belediye
Başkanımız olmayacaktır, olmamıştır, bundan sonra da olacaktır. Bunu geçtiğimiz
Meclislerde de konuştuk. Aranızda da yani Milliyetçi Hareket Partisinde de Cumhuriyet Halk
Partisinde de AK PARTİ’de de parti değiştirmiş birçok arkadaşımız vardır. Eğer bunları böyle
zennelik gibi falan yakışıksız bir suçlamayla itham altında bırakırsak aynı tercihi geçmişte
bulunmuş arkadaşlar da aynı suçlamaya tabi olurlar ki ben bunu kabul edemem, kusura
bakmayınız. Dolayısıyla bu konuda lütfen daha dikkatli olmaya hepinizi davet ediyorum.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Bir de başka bir mevzu var, bir yere
geçecek olan varsa geçsin de artık bu Meclis, bu Belediyeler Antalya’ya hizmet etmeye
başlasın. Bu siyasi kavgalardan geçecek olan kim varsa bir geçsin ya.
BAŞKAN
:Sayın Başkanım,
Üye Selçuk SENİRLİ
:... kimi alacaksanız, kimi verecekseniz,
ama ben size başka bir şey söyleyeyim 5 sene bu, yarın siz...
BAŞKAN
:Bakımz Sayın Başkanım,
Üye Selçuk SENİRLİ
:... transfer sezonları açılır yani, herkes...
BAŞKAN
:Şunu söyleyeyim bu bir demokratik
tercihtir, ben bizden giden arkadaşlarımız da oldu onlar hakkında,
Üye Selçuk SENİRLİ
:Ya.. karar verecek... kim nereye
gidecekse bir gitsin. Herkes...biz işimize bakalım...
BAŞKAN
:...ben
onlar
hakkında... yakışıksız
suçlamalar... ne ben ne bizim partimiz mensupları arkadaşlarımız bulunmadı, bulunmadık,
bulunmayız. Bu bizim siyasi nezaketimize sığmaz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Yok ben bul... demiyorum...
BAŞKAN
:Sadece sizden gittiğinde değil bizden
gittiğinde de biz arkadaşlarımızı korumayı bir siyasi sorumluluğumuz gereği olarak
düşünüyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Bu söylediğim size değil
Sayın
Başkanım...
BAŞKAN
ç :Bana diyemezsiniz...
Üye Selçuk SENİRLİ
:Bir yere gitmek isteyen varsa bir gitsin
biz işimize bakalım ya.
BAŞKAN
:Evet Şükrü Bey buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ
:... spekülasyonlardan bıktık usandık yani.
Herkes yerine bir otursun.
BAŞKAN
:Şükrü Bey buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Hepinize saygılar sunarım.
CANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
I?
• ı
\ l f ‘/
Expü2016
ANTALYA
Üye Şükrü SÖZEN
:Sayın Başkanım sizlere tüm Meclis
Arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum ben de. İzin verirseniz 3 cümle de bu konuyla ilgili ben
arz etmek isterim. Bu Meclis toplantısına gelirken...gazetelerimizin birinde bir demeç
gördüm manşetle “beceriksizler” diye.
BAŞKAN
:Onu düzelteyim...
Üye Şükrü SÖZEN
:...yani ben sizin böyle bir demeç
vermeyeceğinizi bildiğim için burada bütün arkadaşlarımın önünde bunu açıklama ihtiyacı
duydum. Sizin adaletinizi, siyaset çizginizi, siyaset anlayışınızı bildiğim için,
BAŞKAN
:Haberin içini okursanız öyle demediğim
zaten...
Üye Şükrü SÖZEN
:... şimdi siz ilk göreve geldiğiniz zaman
bu süre içinde edindiğiniz deneyimin Antalya için bir şans olabileceğini en önce ifade eden
insanlardan birisiyim. Ve şunda da yürekten inanıyorum Antalya ölçeğinde Büyükşehir
Belediyesinin şemsiyesi altında müşterek çalışmamız gerektiğini, 'hoşgörülü çalışmamız
gerektiğini, birbirimizi yok farz etmeden çalışmamız gerektiğini de ifade ettim. Her zaman
bakış açım da bu. ...yorum, sözlerimi geri alıyorum ama bizler de bu ... Yüce Mecliste görev
yapıyorsak beldelerimizde başarılı olduğumuzun en büyük işaretidir bu. Ve ben Büyükşehir
Belediye Başkanlığı makamına da sonsuz saygı duyarım. Sizlere de yürekten başarı diliyorum
ve ağzımdan çıkan her kelimeyi özellikle sizlere yönelik böylesine bir siyasi ortamda 3 kere
düşünerek ifade ettiğimi de bildirmek istiyorum ben hak etmediğimizi o manşeti atan
gazeteye de ifade etmek istiyorum aslında, yoksa teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim, sizin nezaketinizi ve
centilmenliğinizi her zaman yaşayan bilen birisi olarak özellikle böyle bir söz söyleyeceğime
inanmadığınızı ifade etmenizden dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Söylediğim
söz şudur. Ben beceriksiz diye hiç kimseyi itham altında bırakmam. Bu benim siyasi üslubum
değil. İçinde de yazıyor zaten. Tabi ben bana cevap hakkı doğduğu takdirde bunlara cevap
vermek zorundayım aksi takdirde haksız suçlamaları cevaplamayarak kamuoyunu da doğru
bilgilendirmemiş olmak gibi bir hatanın içerisine düşerim. O yüzden tabi malum sinekle
mücadele meselesi. Bizim Büyükşehir Yasasının geçiş döneminde bütün ilçe
belediyelerimizin kucağında bulunduğu, Büyükşehir’in de kucağında bulunduğu bir sorun.
Bugüne kadar bu mücadeleyi ilçe belediyeleri yapmaktaydı ilçelerinde yani merkezin
dışındaki ilçelerde ilçe belediyeleri yapmaktaydı. Ve hatta sizinle olan Manavgat’taki
buluşmamızda bir ilaç, sinek ilacı talebinizi de derhal yerine getirilmesi hususunda
arkadaşlara talimat vermiştim sonra o yerine de getirildi. Ama tabi yeteri kadar,
Üye Şükrü SÖZEN
:Gelmedi.
BAŞKAN
:Hiç mi gelmedi? Hiç mi gelmedi?
Üye Şükrü SÖZEN
:Biz talip olabileceğimizi ifade etmemize
rağmen Büyükşehir kendi düzenini kurguladı. Şuanda da başarılı olunması bu koşulda
mümkün değil.
BAŞKAN
:Ama o zaman size ilaç... 4 ay önce hiç
mi size o zaman ilaç?
Üye Şükrü SÖZEN
:Yok yok,
BAŞKAN
:Keşke bana söyleseydiniz. Çünkü ben o
gün orada huzurunuzda, huzurunuzda o talimatı verdim gerekli ilaç temini verilmesiyle ilgili.
Onu da şimdi tabi arkadaşlarla değerlendirmesini yaparım.
T
r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
..►““ " “"•o.
I
\
Ex p o 2û16
ANTALVA
Ancak buradaki husus izah etmeye çalıştığım husus şudur; Sinekle mücadele Değerli
Arkadaşlar bunu bütün belediye başkanlarımız iyi bilir şubat ayı sonu itibariyle biter. Çünkü
lavra döneminde yani yumurtlama döneminde en geç Şubat Ayıdır, tamamlanmayan sinek
mücadelesinde sinek havaya uçtuktan sonra yapacağınız mücadelede etkili sonuç almanız çok
mümkün değildir. Hatta hiç mümkün değildir. Yani biz yaz aylarında bol bol böyle sinekleme
ilaçlarını... caddelerde gezdiririz, o birkaç gün iyileşmeye vesile olur ama sineği öldürmez,
sineği geçici yok eder. Dolayısıyla bunun yok edilmesi gereken zaman Şubat Ayıdır. Şubat
Ayında ben Belediye Başkanı değildim. Şubat Ayında Belediye Başkanı olan arkadaşlarımız
şimdi sinekle mücadelede beni itham ediyor. Ben buna cevap vermek zorundayım.
Dolayısıyla keşke o zaman bu mücadele iyi yapılmış olsa keşke bunu iyi becerebilseydik.
Demek istemeye çalıştığım budur.
O dönemde bunu beceremeyenler şimdi beni suçluyorlar (Anlaşılamayan mikrofonsuz
konuşma mevcuttur.) yoktur sadece yine Korkuteli Belediye Başkanımızın bana ithafen
söylemiş olduğum bir takım iddialarla ilgili suçlamalarla ilgili verilmiş bir cevaptır.
Kendisinin orada yapmış olduğu 2 projeyi hala hizmete alamıyoruz. İnşaat bitmiş ama hizmeti
alamıyoruz. İnşaat da tam olarak bitmemişse de az bir bölümü kalmış tamamlanmak suretiyle
aşılabilir. Ama basında da söyledim otogar yapmış Sayın Başkan girişi ve çıkışı yok araçların
nerden gireceği ve çıkacağı belli değil. Etrafında ciddi bir kamulaştırma alanı söz konusu.
Kamulaştırma yok ama otogar maliyetinin 2 misli. Dolayısıyla biz oraya paraşütle mi
yolcuları indireceğiz diye ben bir basma Başkan söyledikten sonra söyledim. Bunu durduk
yerden söylemedim.
Dolayısıyla bir toptancı hali yapmış kamyon girebilecek kadar genişlik alanı yok
içinde ve yükseklikler komisyoncuları yani uzun atlama rekortmeni yapmak gibi bir
mecburiyeti ortaya çıkartıyor. Şimdi tabi ki o zaman ben de dedim ki yani bunlarla ilgili
Büyükşehir Yasasını kimse sorumlu tutmasın ilk önce insanlar kendi yaptıkları işi iyi
yapabildiklerim, becerebildiklerini iyi ortaya koyabilmeleri gerektiklerini bir hatırlasınlar.
Söylemeye çalıştığım budur. Ve Sayın Başkanın ben bir basında beyanatını okudum,
yapamıyorsa bıraksın biz yapalım, derhal bıraktım, derhal bıraktım, 1 hafta sonra bana yazı
yazmış sen yap diye. E hani yani yapamıyorsa bıraksın ben yapayım demişti Başkan da
burada devamında da konuşur. Derhal dedim ki alsın yapsın işletsin...Meclisimizden gerekli
kararı alırız, otogarı Korkuteli Belediye Başkanımız yapmış, ha binayı da o yapmış Allah razı
olsun ben yapılanı inkar edecek değilim ama işlevi yok. Kullanılabilir değil, girişi yok, çıkışı
yok dolayısıyla ya paraşütle oraya yolcuları indireceğiz ya da kargalarla kuşlara hizmet
edecek otogar havadan gelen. İnsanlara hizmet edebilecek durumda değil.
Başkan da ben yaparım yapamıyorsa bıraksın gitsin dedi ben de bıraktım gittim ama
bir baktım ki 1 hafta sonra bana resmi yazı yazdı elimde yazısı hayır bana siz yapın diyor. Ha
biz yapacağız gene, biz yapacağız gene ama durduk yerden beni bu konularla ilgili kaşımaya
kalkarsa herhangi bir Belediye Başkanımız arkadaşlar ee ben de tabi cevap vermek
durumunda kalır ve gereğini yaparım hadise bundan ibarettir.
Üye Şükrü SÖZEN
'.(Anlaşılamayan konuşma mevcuttur) ...
sinekle ilgili bir cümle ifade edebilir miyim izin verirseniz efendim. Dün Sayın Genel
Sekreterimle bir telefon konuşmam oldu. Orada bir sıkıntımız var belki... ama vesile
olmuşken 3 cümleyle ifade etmek istiyorum, bize bir resmi yazı geldi, sinek ilaçlama
yapmaya devam ediyorsanız Cuma’ya kadar bize bir resmi yazı bildirin diye.
T •/'•'I
t.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
ffc
\ °W ' /
* A *
e x p 02016
ANTALYA
Ben de Sayın Genel Sekreterime döndüm dün bir görüşmemiz oldu şöyle bir
tereddüdüm oldu benim arkadaşlarımı da topladım, biz bu seneki ilaçlamaya talibiz,
yapabiliriz, başarılı bir kadromuz var. Eğitimli bir ekibimiz var...bir de Manavgat’ın yapısı
çok farklı efendim. İki... ortasında ırmak: geçiyor, iki tane baraj gölü ve bir tane baraj her
tarafı su. Dolayısıyla profesyonel çalışılması gereken bir bölge. Ben şunda tereddüt ettim
sadece ilaç karşılığı ki gelen yazıda da Sayın Büyükşehir yetkilileri bildirmiş. Sadece ilaca
razıyız içindeki... kendimiz kullanalım. Ama şunu bilmek durumundayız biz nasıl bir etkili
ilaç verilecek. Bize ne kadar ilaç verilecek. Hangi aralıklarda verilecek, benim ilçem diğer
ilçeler gibi değil biraz ... su itibariyle farklı. Bunları ben bilmek durumundayım. Şuna
müsaade eder misiniz dedim... biz yapalım etkin maddeleri ve metraja biz koyalım, ya da
şartnameyi biz hazırlayalım Büyükşehir ihale etsin geri kalan tümünü üstlenelim biz. Hem
işçiler, hem aracı, hem makineyi...hangi... ne kadar... etkin maddelerini hiçbir şey
bilmiyorum, teşekkür ederim.
BAŞKAN
:Tabi ben şimdi şunu söyleyeyim, şunu
söyleyeyim, tabi bunu ben özellikle arkadaşlarımla geçmiş dönem tecrübemden de
kaynaklanarak ben özellikle bu şekilde hareket edilmesini önerdim. Çünkü biz geçmişte
Konyaaltı Belediyemiz, Kepez Belediyemiz, Muratpaşa Belediyemiz bu sinek mücadelesini
yapmaktaydı. Büyükşehir Yasası olarak aslında benim şahsi kanaatim bu Büyükşehir’in
sorumluluğu altında olan bir husus değildir. Ancak o dönemde Muratpaşa Belediye
Başkanımız yanlış hatırlamıyorsam Sayın Süleyman EVCİLMEN bize dava açtı, bu
Büyükşehir’in yetkisindedir dedi ve biz o davayı kaybettik. Ben hala o yetkinin
Büyükşehir’de olduğunu düşünmüyorum bakınız, ancak biz o davayı kaybettiğimiz için sinek
mücadelesi işine yasa gereği, hukuk gereği biz girmek durumunda kaldık. Ve o dava
Türkiye’ye emsal teşkil etti. Türkiye’deki bütün ilçe Belediye Başkanları sizin yüzünüzden
biz kurtulduk diye geldiler bana teşekkür ettiler.
Yani Adana’dan geldiler, Yozgat’tan geldiler, geldiler. Tabi biz o dönemde bunu
yapıyor iken ilçe belediyesinin sinekle mücadeledeki başarısı kadar bir Büyükşehir kadar
yöreyi onlar kadar bilemeyeceğimiz için başarılı olamayacağız endişesiyle yaşadık ve ilk 1
sene 2 sene bölgeyi tamamen öğreninceye kadar ki şimdi coğrafya daha da genişledi çok ciddi
bir sorun devam etti. Bu tecrübeden de ben dedim ki biz bu dönemde çünkü Manavgat’ta
Manavgat Belediyesi sinekle mücadeleyi yapmadığı takdirde biz geliriz yaparız bu bizim
yasal sorumluluğumuz. Ama sizin kadar öğreninceye kadar iyi yapamayız. Dolayısıyla
mücadeleyi onlar yani sinekle mücadeleyi onlar yapsınlar ilacı biz temin edelim. Ama sinekle
mücadele ekibi, araç, şimdi anlatacağım, araç vesaire onlar artık ilçe belediyesinin
sorumluluğunda ilacı biz temin edeceğimiz için zaten biz kendimiz ne kullanıyorsak Antalya
Büyükşehir Belediyesi olarak aynı ilacı vereceğiz size de yani farklı bir ilaç verebilme
şansımız olmaz.
Dolayısıyla bizim ilaç temini ihalemizi sizin yapmanız veya sizin şartnameyi
hazırlayıp bizim yapmamız teknik olarak mümkün değil, biz ilaç teminini kendimiz ne
kullanıyorsak ihalemizi yapacağız.
Tabi eğer siz evet, biz kendi ekibimizle kendi araçlarımızla mücadeleyi yaparız ilacı
siz verin diyor iseniz ihtiyaç nedir belirlenir, çünkü bunların hepsinin protokolle yapılması
gerekecek onları protokole yazarız biz senede size ne kadar ilaç temin edeceğiz o kadar ilacı
temin ederiz onların dolanım tarihlerini yazarız şu ayda bu kadar şu ayda bu kadar bu ayda bu
kadar size ilacı temin eder veririz ama onun gerisine karışmayız.
fj l
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
/ ® °C e c
ai
= • S
• •
,
EXpo2oi6
SNTALVA
Çünkü niye orada yapılacak mücadeleyi en iyi ilçe belediyesi yapar. Ve bakın gelin
işte işbirliği yapalım. Ama hayır bu niye hemen Cumaya kadar cevabını istedik onu da
söyleyeyim çünkü ihale dönemi geliyor ben eğer ilçe belediyeleri hayır biz bunu
yapmayacağız Büyükşehir yapacak diyor ise hemen,ihaleleri düzenlemek zorundayım. Çünkü
ancak yeni sezona kadar malum ihale takvimi bitecek o yüzden çok dar bir zamana sıkışmış
durumdayız, o yüzden çok acele olarak bütün ilçelerimize yani AK PARTİ’li, MHP’li, CHP’li
bütün ilçelerimize bu yazıyı Başkanlarımıza yazdık cevabı bekliyoruz, eğer mücadeleyi ben
yapacağım derse biz ilacı vereceğiz ama hayır gelsin Büyükşehir burada yapsın diyorsa da
bütün her şeyiyle biz orada sinek mücadelesini yürüteceğiz. Takdiri Başkanlarımıza bıraktık
cevapları bekliyoruz. Yorum bundan ibaret.
Üye Haşan GÖKÇE
:Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Siz bendensiniz biliyorum, biliyorum,
biliyorum. Yo öğrendik, yani merkezi öğrendik merkezi, ama geç öğrendik Başkanım
hatırlayın o dönemi yani ilk sene biz mücadeleyi eskiden siz yapıyorken daha başarılı
yapıyordunuz doğru konuşalım, bölgeyi daha iyi biliyorsunuz. Ama 1 sene sonra 2 sene sonra
biz de Konyaaltı Muratpaşa, Kepezi öğrendik. Arkadaşlarımız şimdi sinek mücadelesi öyle
önemli ki küçücük bir su birikintisi sinek yuvası haline geliyor, senelerdir yapan ekipler
biliyor oraları. Yeni gelen ekipler öğreninceye kadar sıkıntı devam ediyor. O yüzden isteyen
belediyelerimize ilaç temini yaparak sinekle mücadeleyi iş birliği içerisinde yürütebiliriz ama
hayır imkanımız yok diyen varsa da saygıyla karşılayarak biz gereğini yaparız. Buyurun
Başkanım.
Üye Haşan GÖKÇE
:Sayın Başkanım ben bir söz hakkı
doğduğunu inanarak söz istedim.
BAŞKAN
:Ha buyurun Başkanım.
Üye Haşan GÖKÇE
:Teşekkür ediyorum. Bütün Meclisi de en
derin saygılarımla selamlıyorum öncelikle beceriksizliği kesinlikle kabul etmiyorum. Eğer
böyle bir şey söylemişseniz size iade ediyorum.
BAŞKAN
:Ne efendim?
Üye Haşan GÖKÇE
:“Beceriksiz”. ..
BAŞKAN
:Söylemediğimi söyledim.
Üye Haşan GÖKÇE
:Lütfen
tekzip
edin
o
zaman
söylemediyseniz.
BAŞKAN
:İşte buradan tekzip ettim. Gazeteye de...
Üye Haşan GÖKÇE
:Gazeteye de lütfen...
BAŞKAN
:...
Üye Haşan GÖKÇE
:Biz beceriksiz olmuş olsaydık sınavdan
geçemezdik ki seçim kaybetmedik. Bunu biliyorsunuz. Allah da kimseye kaybettirmesin.
Korkuteli’yi bu kadar önemsediğiniz için de teşekkür ediyorum. Çünkü çok fazla gündeme
aldınız. Fakat kamuoyunu yanlış bilgilendiriyorsunuz düzeltme gereği hissettim. Çok kısaca
birkaç şey söyleyeceğim.
Birçok yatırım devraldınız bizden bilginiz dahilinde miydi bilmiyorum. Ama sadece
belde olduğu için ve ekonomik rant getirmeyeceği için otogar konusunu ısrarla gündeme
getiriyorsunuz. Bizden arıtmayı devraldınız mezbahayı devraldınız, Antalya Caddesinin bir
kısmını devraldınız. Hızlı bir şekilde yapıp boy boy reklamlarınızı da yapıyorsunuz. Tabi
teşekkür ediyorum, ilçemiz için teşekkür ediyorum öncelikle yaptığınız her hizmet için.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/*:& > *
\ cw \ j
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Ex p o 2û16
A N T A L Y A
Halde de herhangi bir sıkıntı çıkarmadınız. Fakat otogardan ekonomik bir gelir elde
edilemeyeceğinden dolayı bu konuyu ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorsunuz. Oradaki
kamulaştırma maliyeti 143.000 Liradır. Otogarın maliyeti kadar değildir lütfen Mali
Hizmetler Daire Başkanlığına hesaplattırm.
BAŞKAN
:Efendim 143.000 Lira yarın size
aktaracağım bitirin.... Kamulaştırmayı bana teslim edin etrafını.
Üye Haşan GÖKÇE
:Niye ben teslim edeyim efendim.
BAŞKAN
:Oranın kamulaştırması 3 Milyondan aşağı
değil....
Üye Haşan GÖKÇE
:Biz kamulaştırırız efendim.
BAŞKAN
: 143.000 Lira... doğruları konuşalım,
Üye Haşan GÖKÇE
:Ben sizi kesmedim eğer o saygıyı hak
ettiğimi düşünüyorum.
BAŞKAN
:Eyvallah, Estağfurullah,
r..Üye Haşan GÖKÇE
:Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi
Belediye Başkanı olarak, lütfen bunu konuşuruz bu problem’ değil ama polemiğe girmek
istemiyorum sizlerle. Yalnız kamuoyunu lütfen doğru bilgilendirelim. Otogarın girişi çıkışı
güzeldir, bölgenin en büyük otogarlarından bir tanesidir.
BAŞKAN
:Yap Başkanım dedik, onu da yapmadın.
Üye Haşan GÖKÇE
:0 zaman diğer yatırımları da verin. Yani
gelir getiren diğer yatırımları da verin aldığınız. Onlara hiç sesiniz çıkmıyor. Ama otogara
gelince ısrarla bunu Antalya kamuoyuyla Korkuteli kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Bu birinci
mesele bununla ilgili de bakın...yapılmıyorsa bütün yatırımlarımın ben arkasındayım. bütün
hepsini bana veriversin dedim.
BAŞKAN
Verdim gitti yapın.
Üye Haşan GÖKÇE
Hepi Hepsini verin o zaman.
BAŞKAN
Verdim gitti.
Üye Haşan GÖKÇE
Hali de verin.
BAŞKAN
Hali de verelim.
Üye Haşan GÖKÇE
... de verin.
BAŞKAN
Güle güle kullanın.
Üye Haşan GÖKÇE
.. .biz buna hazırız efendim.
BAŞKAN
Tamam ama ... gibi versin dediniz ondan
sonra 1 hafta sonra bana...
Üye Haşan GÖKÇE
:Israrla Valilikten yazı yaz...hiç mesele
gündeme gelmedi, gelmiyor. Arıtmada da gelmiyor, mezbahada da gelmiyor. Antalya
Caddesini çok güzel yapıyorsunuz onda da gelmedi. Ama otogarda kredi borcu olduğu için
bunu sürekli gündeme getiriyorsunuz. Ben artık bu meselenin kapanmasını istiyorum, en son
Valilik,
BAŞKAN
:Başkanım sen açmazsan biz açmayız, sen
açıyorsun.
Üye Haşan GÖKÇE
:Ben açmıyorum ben sineklemeyle ilgili
mazeretimi ilettim, aradılar düşüncelerimi söyledim. Şunu söyleyeyim biz önce Belediye
Başkamydık evet doğru ama 50 tane yeni mahalleyi yeni yasayla bağladınız. O bölgenin
ilaçlamasından önce biz sorumlu değildik.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
k&r«nurff
& o•
° ^
s• Aj l
â îr f ••6 * I
\ c W °/
EXP02016
A
NTALYA
BAŞKAN
:Yo Şubatta sorumluydunuz. ...hizmet
verebiliyordunuz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Başkan
sadece
Korkuteli’nden
sorumluydu...
Üye Haşan GÖKÇE
:Korkuteli’nden sorumluydum merkezden.
Şimdi bizi mi
BAŞKAN
:Hayır hayır Korkuteli’nin 52 tane
bağlanan beldesinden de oralara hizmet verebilme şansınız Şubat Ayında vardı,
sorumluydunuz. Müsaade ederseniz...
Üye Haşan GÖKÇE
:Büyükşehir Yasası 31,
BAŞKAN
:Bütçede yeri olmayabilir ama isterseniz
hizmet verebilme imkanınız vardı onu söylüyorum.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Orada Belediyeler vardı Başkanım.
BAŞKAN
:Olsun destek olabiliyordunuz, neyse evet.
Üye Haşan GÖKÇE
:Yani bitireyim çok kısa polemiğe girmek
istemiyorum. Biz önce aynı ilaç stokuyla sadece avucumuzun içine hizmet verirken daha
sonra bütün beldeye hizmet vermek sorunuyla karşı karşıya kaldık. Biz bunu ifade etmeye
çalışıyoruz. Diyoruz ki burada bir sıkıntı var vatandaş bizi arıyor biz de bunu kamuoyuyla
paylaşıyoruz. Siz sineklemeyle ilgili sinek ilaçlamasıyla ilgili yaptığınız açıklamaları otogara
paraşütle getirdiniz, teşekkür ediyorum. Yani otogarın girişi de vardır lütfen gelin ben
göstereyim. Bir dahaki Meclis toplantısına da bunları getireceğim.
BAŞKAN
:Kamulaştırma gerekiyor.
Üye Haşan GÖKÇE
:Kamulaştırmayı da kamulaştırmada da
yardımcı oluruz. Bize bir kere bu konuda talebiniz gelmedi. Israrla geri verelim, ısrarla yazı
yazdırdınız. Kamulaştırmada yardımcı oluruz size. Ekiplerimizle de yardımcı oluruz. 8 bin
küsur metrekare bir kamulaştırtacak alan var 16.17 kuruş lütfen çarpın. Bunu
koordinatörünüze de söyledim. 143.000 Lira tutarında bir kamulaştırma bedeli var.
BAŞKAN
:Ben de diyorum ki gönderiyorum yarın
yapın kamulaştırmayı işi çözelim.
Üye Haşan GÖKÇE
:Niye ben yapayım efendim yardımcı
olurum. Korkuteli için ilçem için yardımcı olurum.
BAŞKAN
:Bak maliyet de gelmesin parayı
göndereyim yapın diyorum...
Üye Haşan GÖKÇE
:0 zaman diğer tarafları da verin yaparız,
biz hepsini yaparız hazırız yani borcuna harcına. Teşekkür ediyorum sağ olun.
BAŞKAN
:Ben teşekkür ediyorum. Yani 140.000
Liralık zaten bir kamulaştırma olsaydı ben kimseyi konuşturmazdım hiç merak etmeyin, sizi
de konuşturmazdım.
Üye Haşan GÖKÇE
Efendim hesap açık bakın 8344 m2
BAŞKAN
. . .biz çalıştık. Arkadaşlar...
Üye Haşan GÖKÇE
Biz yarısını kamulaştırdık. Lütfen burada
arkadaşlar varsa hesap makineleri varsa çarpsınlar.
BAŞKAN
:Korkuteli, Korkuteli otogarıyla ilgili
kamulaştırma bedeli ne tutuyor, kaç metrekare
Üye Haşan GÖKÇE
:Kalan metrekareyi lütfen 16 lira 17
kuruşla çarpsınlar,
.C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
«v^'o° Q)İ,0
f
\
O
t
Ex p 02016
A N T A L Y A
BAŞKAN
:Arkadaşlar, arkadaşlar bu çalışmayı
yaptılar, ben size sunacağım, getireceğim... 140.000 Lira filan keşke olsaydı yani.
Üye Haşan GÖKÇE
:Teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN
:İkincisi toptancı halinde de ayni durum
söz konusu. Üçüncüsü otogar kar etmiyor değil, otogarlar para kazanır. Para kazanmayacak
bir hizmeti siz geri vermeye çalışıyorsunuz diyorsunuz, o da doğru değil. Otogarlar para
kazanır, ben otogar işletiyorum. Senelerdir işletiyorum Belediye Başkanlığım dönemimde.
Otogarlar iyi para kazanır dolayısıyla, dolayısıyla talibi çok otogarlar para kazanır para
kazanmayan yeri geri vermeye çalışıyorsunuz lafı da doğru değil anlatabildim mi. Dolayısıyla
dolayısıyla...verdiğiniz borçlar devraldığımız borçlar ortadadır, o devraldığımız borçlarla
beraber onlardan para kazanabilme falan şansımız yoktur. Söylediklerinizin tamamı yanlış
bilgidir.
Üye Haşan GÖKÇE
:Sizin de tamamen yanlış bilgi Sayın
Başkanım.
BAŞKAN
:Bunu da özellikle belirtiyorum am a...
Üye Haşan GÖKÇE
:Kabul etmiyorum, bu yanlışlığı size iade'
ediyorum. Lütfen arkadaşlarımız hesaplasın ekrana da yansıtabiliriz hiç sorun değil.
BAŞKAN
:Yo yo ben şimdi kamulaştırma bilgisini...
Üye Haşan GÖKÇE
:Tabi tabi rica ediyorum, lütfen.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:İstiyorsanız toptancı halini de devredelim.
Üye Haşan GÖKÇE
:Hepsine talibiz, aldığınız her şeye talibiz.
BAŞKAN
:Hemen yazı hemen yazı yazm protokolle
devredelim...
Üye Haşan GÖKÇE
:Toptancı Hali arıtma su hepsine biz
talibiz. Lütfen...yazın, köylere de hizmet biz götürmeye hazırız.
BAŞKAN
:Toptancı haliyle ilgili talebinizi yapın
arıtmayı suyu işletemezsiniz...
Üye Haşan GÖKÇE
:Yani koskoca Korkuteli’nde 3 tane yol
yaptınız.
BAŞKAN
:0 arıtmadan sudan da para kazanılmaz.
Ciddi zarar edersiniz.
Üye Haşan GÖKÇE
:Niye biz önce işletiyorduk.
BAŞKAN
:Neyi merkezde işletiyordunuz.
Üye Haşan GÖKÇE
:Evet işletiyorduk.
BAŞKAN
:Merkezde işletiyorduk.
Üye Haşan GÖKÇE
:Tamam.
BAŞKAN
:Hadi bakalım arıtma kanalizasyonla
acaba biyolojik arıtma neden yapmadığınız bana kaç defa geliyor Korkuteli’nden
arkadaşlar...
Uye Haşan GÖKÇE
:Türkiye’de 2 tane biyolojik arıtma var
Sayın Başkan lütfen araştırın. Biri Gazipaşa’da biri Bodrum’da. Anlatabildim mi,
Türkiye’deki diğer bütün arıtmalar
BAŞKAN
Üye Haşan GÖKÇE
:Sizin Bakanlığınızın,
Bakanlığınızın
hazırladığı tip projelerle yapıldı.
T r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• V .
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
^
° .° .ö .•
«■>
f'j> & • • \
\ ®w ®/s
Expo2oig
ANTALYA
BAŞKAN
:Biz yapacağız ama merak etmeyin...
Üye Haşan GÖKÇE
:Lütfen o arıtmayı biyolojik arıtmaya
çevirin ben bu işi bırakacağım.
BAŞKAN
:... böyle
Üye Haşan GÖKÇE
:Evet o tesisin tamamen değiştirilmesi
lazım.
BAŞKAN
Üye Haşan GÖKÇE
:Tamam yıkın 10 trilyonu yıkın biyolojik
arıtma yapın.
BAŞKAN
:Bak biz oraya biyolojik arıtma da
yapacağız hem de arıtma suyundan bahçeleri sulama suyunu da göndereceğiz.
Uye Haşan GÖKÇE
:Yok biz de çalıştırıyoruz.
BAŞKAN
:Sen o zaman istifa edeceksin.
Üye Haşan GÖKÇE
:Hayır,
BAŞKAN
:Tamam mı ... ben demiyorum.
Üye Haşan GÖKÇE '
:Hayır ben size söylüyorum. Türkiye’de 1
tane, 2 tane biyolojik arıtma var diyorum. Masrafsız çevirin 5-6 trilyon 10 trilyon masraf edin
çevirin ben ... bir şey söylemiyorum. Ha paranız bol ise çevirirsiniz.
Uye Şükrü SÖZEN
:Sayın Başkanım Pazartesi ben de halle
terminali isteyebilir miyiz efendim?
BAŞKAN
:... Sayın Başkan... Korkuteli’yi biyolojik
arıtma yapacağız tamam mı Sayın Başkan, bak bak biyolojik arıtma yapmakla bitmeyecek
Korkuteli arıtmasının suyuyla o civardaki o civardaki sulama suyu olarak o arıtma suyunu
kullanacağız, bunun açılış törenine seni davet edeceğiz. İstifa mektubunla seni o törene
bekliyorum. Buyrunuz.
Üye Haşan GÖKÇE
:Teşekkür ediyorum, ben öyle kolay gaza
gelecek biri değilim
BAŞKAN
:Yav sen söyledin ben söylemedim.
Üye Haşan GÖKÇE
:Bakın ben diyorum ki o tesisi yıkmadan
biyolojik arıtmaya çevirin istifa edeceğim diyorum.
BAŞKAN
:...Ben yapacağım...
Üye Haşan GÖKÇE
:Kayıtlardadır yıkmadan bu şekliyle
çeviremezsiniz diyorum.
BAŞKAN
:Yıkarım yıkmam o benim işim.
Üye Haşan GÖKÇE
:0 benim işim yok işte benim söylediğimi
lütfen iyi algılayın. İşinize geldiği yönünden çekmeyin.
BAŞKAN
:... Onu da eksik yapmışsınız.
Üye Haşan GÖKÇE
:Ben siz istiyorsunuz diye cebime istifa
mektubumu koymadım, koymam da.
BAŞKAN
:Ben söylemedim, ben istemedim.
Üye Haşan GÖKÇE
:Asla bunu aklınızın ucundan bile
geçirmeyin.
BAŞKAN
:Yav sen söyledin. Ben istemedim.
Üye Haşan GÖKÇE
:Ben dedim ki masrafsız, masrafsız o tesisi
biyolojik arıtmaya çevirin istifa edeceğim dedim.
BAŞKAN
:Masrafsız bir şey olur mu?
/'"I
T #L.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
c.o
\ *® \.Oy o*|
■% W ■#
exp02ûig
A N T A L Y A
Üye Haşan GÖKÇE
:Yani ne demek yeniden yıkıp yapmanız
lazım diyorum.
BAŞKAN
:Biz yapacağız, yaptığımızda da seni istifa
mektubunla...
Üye Haşan GÖKÇE
:Sanki arıtma suyu ile sulamayı yeni
keşfetmiş gibi konuşuyorsunuz. Her bölgede yapılan bir şey. Önce siz Korkuteli’nin ve
köylerinin şeylerinin diğer mahallelerinin alt yapısını...
BAŞKAN
:Korkuteli’nde yaptığınız bütün yatırımlar
hepsi fevkalade verimsiz yatırımlar onu açık söyleyeyim.
Üye Haşan GÖKÇE
:0 sizin görüşünüz efendim.
BAŞKAN
:Benim görüş...
Üye Haşan GÖKÇE
:Sizin görüşünüz, siz, bana göre de sizin
yaptığınız yatırımlar çok verimsizdir. Mesela tramvay projeniz. Halk da size gereken cevabı
verdi zaten. Evet, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Evet 30 Mart’ta da gereken cevabı...
Üye Haşan GÖKÇE
:Aldımz, bir dahaki döneme hayrola.
Üye Şükrü SÖZEN
:Sayın Başkanım o konuda ben de bir
cevap alabilir miyim? Halle terminali biz Pazartesi biz resmi bir yazıyla isteyebilir miyiz
efendim?
BAŞKAN
ıBaşkanım siz verimsiz yapmamışsınız
projelerinizi.
Üye Şükrü SÖZEN
:Yok yok öyle değil hakikaten bu
kaynaklara ihtiyacımız var..
BAŞKAN
:Hem verimsiz proje olup da hem talip
olsaydınız değerlendirirdik ama. Siz doğru proje yapmışsınız, doğruya doğru, Sezarın hakkı
Sezara.
Üye Adem Murat YÜCEL
:Sayın Başkanım biz de aynı isteği
yapacaktık ama cevabını aldık... ama ben şunu söylemek istiyorum vektörel mücadelede biz
gerek ilçe belediye başkanlarıyla biz yani bölge hepimizin bölgesi, en azından bu da % 50 hep
beraber taşın altına elimizi sokarak buna yapma taraftarıyız yani ben kendi adıma taraftarım.
% 50 mücadele birim maliyetlerini paylaşmak üzere.
BAŞKAN
:Efendim Başkanım pardon, önüme bir not
geldi de Başkanın söylediğiyle ilgili evet buyurun,
Üye Adem Murat YÜCEL
:Vektörel mücadelede birim maliyetlerini
% 50 paylaşmaya ben kendi bölgem adına hazırım.
BAŞKAN
:Bir maliyet paylaşmayacağız artık,
maliyet, siz kaça ne kadar ucuza mal ederseniz edin biz sadece ilaç temini yapacağız tamamen
ondan somaki mücadele sizin kendi ekipleriniz kendi araçlarınız kendi teçhizatınızla olur. Biz
ilaç temin ederiz. Yani eğer yapamam diyorsanız hay hay biz...
Üye Şükrü SÖZEN
:Sayın Başkan doğru yöntem şu değil
midir, bizlerden birer rapor alarak bölgenizin detayı nedir, bölgenizde yıllık ne kadar ilaç
kullanıyorsunuz
BAŞKAN
:Tabi tabi...
Üye Şükrü SÖZEN
:Bölgenizin hassasiyeti nedir diye bizden
rapor olarak bunun bize sunulması gerekir. Başkanım bana ne kadar ilaç verileceğini
bilmeden hangi periyotlarda ilaç verileceğini bilmeden ben bu protokole nasıl imza atabilirim.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
/S y fö N
Ex p 02016
ANTALVA
BAŞKAN
:Sayın Başkanım bunu çalışacağız üstüne
ne kadar zaten sizin hazırlayacağınız raporlara göre ilaç temini gerekiyorsa onu da yapacağız.,
îlaç temini yapacağız, ona göre yapacağız problem yok. Ama bu arada şunu da söyleyeyim,
Manavgat için belde köyleri için 1 adet teknik... 11 adet şoför, 36 adet ilaçlama işçisi 1
adet..., 10 adet pikap, 10 a d e t... ulb vesaire vesaire
Uye Şükrü SÖZEN
:4 aydır kiraladığımız oldu Başkanım.
BAŞKAN
:Evet, bunlar bizim hizmet alımı
yaptığımız işler
Üye Şükrü SÖZEN
:4 aydır hizmet alımı yapıyoruz onların
araçları...
BAŞKAN
:İşte bunların temini ile ilgili bir talebiniz
olmuş 17 Haziranda.
Üye Şükrü SÖZEN
Geç bile...
BAŞKAN
Onları sağlamıştık,
Üye Şükrü SÖZEN
... zemine oturtabiliriz, ilaç karşılığı
talibiz.
BAŞKAN
:Birliğimizde 600 kg judi 2 rt ile Konaklı
Belediye Başkanlığına teslim edilmiştir. Teslim alan Ahmet... Manavgat Belediyesi, Temizlik
İşleri Müdürlüğü.
Üye Şükrü SÖZEN
:Şu anda siz yapıyorsunuz.
BAŞKAN
:Hiç vermediniz dediniz de.
Hiç
vermediniz ilaç dediniz de onun belgesi geldi. Ben de sorarım hesabını deyince hemen belge
geldi önüme. O zaman yani demek ki vermişiz. ... yani hemen belgesi geldi ayrıca gene
makineyle ilgili ama bir 600 kg bir 2 rt ilacı 600 kg. belgeyi...
Üye Haşan GÖKÇE
:Sayın Başkanım bizim belge ne oldu
efendim. Sayın Başkanım bizim belge gelmedi Meclise,
BAŞKAN
Efendim?
Üye Haşan GÖKÇE
Bizim Kamulaştırma belgesi gelmedi.
BAŞKAN
Kamulaştırma mı?
Üye Haşan GÖKÇE
Evet. Onunla ilgili.
BAŞKAN
.. .Akşama kadar buradayız,
Üye Haşan GÖKÇE
Tamam, tamam tamam teşekkür ederim,
bütün belgeleri toplantınız da sorayım dedim.
BAŞKAN
:Eyvallah, geriye dönük, bunlar daha
önceki sonuçlar.
Üye Ümit UYSAL
:Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyelerimiz
gündeme...
BAŞKAN
:Benim de kısa bir ara ayrılmam lazım
şunun için ÇevreŞehircilik Bakanıyla orada konuşmam var, hemen
Başkanım kısa
toparlarsanız,
Üye Ümit UYSAL
:tabi toparlayayım.
BAŞKAN
:... çıkarız Başkanvekilimiz gündeme
devam eder.
•C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
#
\
\ eW '/
EXP0201G
ANTALYA
Üye Ümit UYSAL
:Evet her Mecliste aynı konuştuğumuz bir
konu var bu parti değiştirmeler üzerine bir konuşuyoruz. Çok uzun yıllardır birçoğumuz
siyasetin içindeyiz ve siyaset kurumuna da inanıyoruz, gelişmesini istiyoruz, toplumdaki
güvenin artmasını istiyoruz. Toplumumuzun doğal karşıladığı parti değiştirmeler var. Örneğin
seçimden önce bir partiden aday olma, daha önce üye olduğunuz partiden ayrılıp. Bunu bir
görev teklifi gibi algılıyor toplum doğal karşılıyor, zaten seçilirse de o partiden hizmet ediyor.
Aramızda böyle çok arkadaşımız var. Sempatizan ya da üye olduğu partinin dışında
partilerden seçilmiş ve sonra o partide görev yapmaya devam eden birçok arkadaşımız var.
Parti tabanları bazen birleşir parti tabanları, kesmeyin efendim, kesmeyin efendim,
parti tabanları bazen birleşir, parti tabanları bazen birleşir bu durumda da halkımız normal
karşılıyor, bir parti ömrünü tamamlıyor kapanma noktasına geliyor oradan başka yerde
siyaset...bazen çok keskin bir ilkesel ayrım, partide bir tartışma çıkıyor, bazıları diyor ki bu
koşullarda parti beni ifade etmiyor, buradan ayrılabiliyor. Bunu da toplumumuz normal
karşılıyor.
Ancak eğer biz şöyle dersek bu Mecliste kimseyi yargılamak için ben bunu
söylemiyorum siyasetle uğraşmak isteyen çok sayıda genç insanımız var, siyasete heves
duyan insanlar var, siyasetin kitlesel bir karşılığı var. Eğer biz çok normaldir, bütün siyasi
parti değiştirmeler zaten aynıdır, çok doğaldır, olağandır, ilk olmamıştır, son da olmayacaktır,
seçildikten 3 gün sonra da herkes parti değiştirse bu diğerleriyle de aynıdır dersek bu çok
doğru olmaz. Eğer bir siyasi partiden seçilip hemen akabinde o partiyi terk ediyorsa bir
siyasetçi, halkımız buna zaten transfer diyor. Ya da siyaset kurumunu geliştirmiyor, siyaset
kurumunu yıpratıyor. Bence hem alan için hem geçen için ağır sonuçlar doğuruyor ve bunun
zaten normalleştirilmesi demokrasi için doğru bir şey değil. Bunu normal saymak, normal
anlatmak, normal bir şeymiş gibi ilan etmek siyaset kurumumun gelişimine, sivil toplumun
gelişimine Türkiye’de katkı sağlamaz. Ve seçilinen siyasi parti tabanın kandırılması
mahiyetinde bir siyasi etik açısından da hiç doğru değildir. En hafif kelimelerle söylemeye
çalıştım. Bunu şerh düşeyim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Yeni bir tartışma
yaratmayayım ama söylediklerinizin üzerine bu işin mucidi ve icat sahibi siyasi partinin
CHP’nin olduğunu Güneş Otel hadisesiyle hepimiz biliyoruz.
Üye Ümit UYSAL
:Bu yaptığınız çok yanlıştır.
BAŞKAN
:Tamam teşekkür ederim.
Üye Ümit UYSAL
:Siyaset kurumu etik...normal olmayan
şeyleri normalleştirerek bir adım atarak kötü örnek olmaya hakkımız yok.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Cevabımı aldım çok
sağ olun. Gündemimizi yeteri kadar gündem dışı tartıştık arkadaşlar.
Üye İsmet TOK
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Buyurun.
Üye İsmet TOK
:Çok kısa bir şey söylemek istiyorum,
geçen Meclis toplantılarının birisinde yanlışlıklan dönmek erdemdir diye söylemiştiniz.
BAŞKAN
:Kapı gibi arkasındayım.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
©W o /
%
EXP02016
ANTALYA
Üye İsmet TOK
:Eğer CHP geçmişte böyle bir transfer
yaptıysa bunu devam ettirmemek gerekir. Ondan da dönülmesi gerekir. Şimdiki
Cumhurbaşkanımız, geçmişteki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN demişti ki
partiden ayrılan istifasını versin gitsin başka bir partiye geçi nesin veyahut bağımsız olmasın
demişti.
Ben şahsen İsmet TOK olarak o fikrine katılıyorum, bilmiyorum sizler de buna
katılıyor musunuz? Böyle transfer tartışmaları ortadan kalkar. Eğer halk atıyorum AK PARTİ
için, CHP için oy vermiştir seçmiştir, ondan sonra gitmiş başka bir yerde siyaset yapıyor. Bu
kişi seçmenlere karşı benim görüşüme göre bir saygısızlıktır. Şayet istifasını verdiyse Meclis
Üyeliğinden, Milletvekilliğinden istifasını vermeli, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Değerli Arkadaşlar
demokratik...dünden beri söylüyorum.
Üye Erşan ÖZDEN
:Sayın Başkanım, müsaadenizle söz
alabilir miyim?
BAŞKAN
:Buyurun.
Üye Erşan ÖZDEN
:Sayın Başkanım Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlar biraz önce Başkanım bir açıklama yapmıştı ben Manavgat Belediye Meclis
Üyesiyim ve... Manavgat’a teslim edilen ilaçlar sadece MATAB deposunda bulunan tablet
ilaçlar. Onu düzeltin isterseniz. Bana kalırsa Büyükşehir’den teslim edilmiş hiçbir ilaç yoktur.
BAŞKAN
:7 Mayıs, 7 Mayıs 2014’de yazı yapılmış
o tarihte MATAB yok, feshedilmiştir. Dolayısıyla,
Üye Erşan ÖZDEN
:MATAB Tüzel kişiliği devam etmektedir
Başkanım. MATAB Başkanıyım.
BAŞKAN
:Ama bu mücadeleyi yapmamaktadır,
işlevi yoktur.
Üye Erşan ÖZDEN
:Sadece...
BAŞKAN
:Efendim ben sadece belgeyi söylüyorum
Ahmet TAT Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili teslim almış teslim almış...
Üye Erşan ÖZDEN
:MATAB deposundan teslim edilmiş
aslında Büyükşehir’den gelen diye onlar daha nettir.
BAŞKAN
:Şimdi ben onu bilemem Manavgat
Belediyesi adına Temizlik İşleri Müdürü Vekili almış, teslim etmişiz biz o nereye koydu
MATAB’a mı koydu GATAB’a mı koydu onu ben bilemem ki.
Üye Erşan ÖZDEN
:Hayır MATAB’m depolarından...Hayır
MATAB depolarından ...Teslim edilen tablet ilaçlama Başkanım.
BAŞKAN
:Değerli Arkadaşlar biz teslim etmişiz,
ama nereye konulmuş nerden alınmış bizim o konu şuanda bilebilme şansımız,
Üye Erşan ÖZDEN
:0 konuyla ilgili arkadaşlarım...açıkladı,
BAŞKAN
:Evet Değerli Arkadaşlar Gündemimizin
2. Maddesi karar özetlerinin okunması. Karar özetlerinin okunmuş olarak kabulü hususunu
oylarınıza arz ediyorum, Kabul edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Karar özetlerinin
onayını oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler? Evet, kabul edilmiştir.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
İçtima
Tarih
Karar No
Birleşim .
Ö zet
Saat
Oturum
08-08-2014
10:30
08-08-2014
14:30
329
7
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli Meclis
1
Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte
1
toplam 164 maddeden oluşmuştur.
7
330
1
2
5216
Sayılı
Büyükşehir
Belediyesi
Kanununun
15.
maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere Çevre
ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine Meclis Üyesi Ertürk
YAZAR’ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin
08-08-2014
14:30
7
331
dördüncü fıkrası gereğince kalan süreyi tamamlamak
1
üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine
2
Meclis Üyesi Sıtkı SOYDAL’ın seçilmesine oybirliği ile
karar verildi.
08-08-2014
14:30
7
332
1
2
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin
dördüncü fıkrası gereğince kalan süreyi tamamlamak
üzere Ulaşım Komisyonu Üyeliğine: Meclis Üyesi Erol
ÖZKARABEKİR'in seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili
08-08-2014
14:30
333
7
hakkında
1
verilmesine
2
Büyükşehir
yer
Belediyesi
olmadığından
Meclisince
konunun
karar
Muratpaşa
Belediyesine iadesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor.)
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım imar
Planı Hükümlerinin 17-1 maddesi, Antalya Büyükşehir
08-08-2014
14:30
7
334
1
2
Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 2.06 maddesi,
Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 10., 27. ve 34. maddeleri
doğrultusunda "görev ve yetkilerinin genişletilerek' 19 ilçe
sınırlarını kapsayan "Kent Estetiği Kurulu" oluşturulmasına
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor.)
6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen
N25C-12D nolu imar paftasında yer alan Aksu ilçesi,
7
335
Yeşilkaraman Mahallesi 234 ada 1 parselin Akaryakıt ve
1
LPG Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000
2
ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
18®..!®• '
1° y
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Ex p o 2û16
AN T A L Y A
İçtim a
Tarih
Karar No
Birleşim
Özet
Saat
Oturum
Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde, Antalya Orman
08-08-2014
14:30
7
336
1
2
işletme Müdürlüğü, Antalya Şefliği 149 numaralı bölmede
kalan
ve
Orman
Bölge
Müdürlüğünce
il
Sağlık
Müdürlüğüne ön izni verilen alanda hazırlanan 1/25000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Aksu, 220-2A nolu imar paftasında yer alan Macun
Mahallesi sınırları içerisindeki 234 ada 7, 8 parsellerin,
Antalya 2. idare Mahkemesinin 2013/1493E., 2014/536K.
08-08-2014
14:30
sayılı
337
iptal
alanından
kararı
konut
gereği
ve
akaryakıt,
konut
altı
LPG
istasyonu
ticaret
alanına
dönüştürülmesi ve 234 ada 2, 3, 4, 5, 6 parsellerde sehven
unutulan B-3 ibaresinin eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama imar planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Aksu, 22P-1A.1B nolu imar paftalarında yer alan Barbaros
Mahallesi sınırları içerisindeki 308 ada 2 parsel, 274 ada 1
ila 16 parseller ve 273 ada 1 ila 14 parsellerdeki imar
uygulaması
ile
imar planı
arasındaki
uyumsuzluğun
giderilmesine yönelik ticaret alanındaki 10 metrelik yol
08-08-2014
14:30
7
338
1
2
güzergâhında düzenleme yapılması ve kuzeyde otopark
yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliğinin:
1/5000
ölçekli
nazım
imar
planına
uymadığından Büyükşehir Belediyesine 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliği teklifinin sunulmasına, 1/1000
ölçekli uygulama imar planının ise 1/5000 ölçekli nazım
imar planı çalışmasından sonra değerlendirilmek üzere
BELEDİYESİNE İADESİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
Döşemealtı, N25D-22A nolu imar paftasında yer alan
08-08-2014
14:30
7
339
1
2
Antalya 1.idare Mahkemesinin 2012/562E. 2013/1194K.
sayılı
kararı
gereği
83 parselin
tarım
alanı
olarak
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına
askı süresi içerisinde yapılan itirazın REDDİNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
Döşemealtı, N25D-23D-1A nolu imar paftasında yer alan
340
7
Yeniköy tapulaması 2144 ada 2 parselin tescil sınırına
1
çekilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
2
değişikliğine
askı
süresi
içerisinde
yapılan
itirazın
REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
•C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Ex p o 2û16
AN T A L Y A
İçtim a
Karar No
Birleşim
Ö zet
Oturum
Döşemealtı, N25D-23D-1D.4A, N25D-22C-3B nolu imar
paftalarında yer alan Yeniköy tapulaması 1980 ada 1
parselin akaryakıt bakım ve servis istasyonu alanından alt
08-08-2014
14:30
341
7
merkez alanına dönüştürülmesi ve antik suyoluna ait
1
koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
2
Uygulama imar Planı değişikliğinin plan lejantındaki, ‘alt
merkez alanı" ibaresinin “ticaret alanı” olarak değiştirilmesi,
“koruma alan sınırı
içerisinde yapı yapılamaz" plan
notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Döşemealtı, 29L-1J nolu imar paftasında yer alan Dağbeli
1581, 1582 parsellerdeki konut alanının cami alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/2000 ölçekli nazım ve 1/1000
ölçekli Uygulama imar Plan değişikliğinin: 6360 sayılı On
Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması
ile
Bazı
Kararnamelerde
gereğince,
Kanun
Değişiklik
ve
Kanun
Yapılmasına
30 Mart 2014 Mahalli
Hükmünde
Dair
Kanun
idareler Seçimleri
08-08-2014
itibariyle Döşemealtı Belediyesinin 1/2000 ölçekli nazım
14:30
imar planını onama yetkisi ortadan kalktığından, 1/2000
ölçekli
nazım
imar planı
değişikliği
için
Büyükşehir
Belediyesine başvurulması gerektiği (1581 parsel için
Maliye Hâzinesinin görüşü alınarak), üst ölçekli imar planı
Büyükşehir Belediye Meclisinde karara bağlandıktan sonra
uygun bulunması durumunda 1/1000 ölçekli uygulama imar
planının
DÖŞEMEALTI
BELEDİYE
MECLİSİNDE
GÖRÜŞÜLMESİNİN UYGUN OLDUĞUNA oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Döşemealtı, N25D-17C-2A,B,C,D nolu imar paftalarında
yer alan Kömürcüler 8196 ada 1 ila 19 parseller, 8197 ada
08-08-2014
14:30
343
1
^
58, 59, 99, 100 parsellerin Afet Eğitim Yönetim ve Destek
Merkezi Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planının Belediyesinden geldiği şekliyle
REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Döşemealtı,
025A-03B-4A,
025A-03A-3B
nolu
imar
paftalarında yer alan Yeşilbayır tapulaması 345 ada 1
344
7
parselin konut alanından LPG akaryakıt bakım ve
servis
1
istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli
2
Uygulama imar Planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
X»
i)(Â
°s
\ ° W ° 4i
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
e x p o 2û16
ANTALVA
İçtima
K arar No
Birleşim
Özet
Oturum
Döşemealtı, N25D-17C-3A nolu imar paftasında yer alan
08-08-2014
14:30
7
345
1
2
Yeniköy Tapulaması 389 ada 1 ve 2 parsellerin tevhid
edilmesi amacıyla TİA ve çekme mesafesi verilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin
belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.02.2012 gün ve 23
sayılı kararı ile uygun bulunan: Estetik ve Sanat Kurulu
Yönetmeliği, Hukuk Müşavirliği'nin 14.07.2014 tarih ve
08-08-2014
14:30
7
346
2762 sayılı yazısı doğrultusunda (5216 sayılı yasanın
1
14.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin
2
meclis kararlarının
uyarınca)
ilçe
kesinleşmesi başlıklı
belediyesince
17.maduuleri
değerlendirilmesi
gerektiğinden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Gazipaşa, 20K-IVc, 20K-llld nolu imar paftalarında yer
alan Pazarcı Mahallesi sınırları içerisindeki 472 ada 41
08-08-2014
14:30
7
347
1
2
parselde emsal aynı kalmak kaydıyla yüksekliğin 3 kattan 5
kata çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar
planı değişikliğinin, "Uygulamaya geçmeden önce DSİ’den
görüş alınması gereklidir.” plan notunun eklenmesi şartıyla
değiştirilerek KABULÜNE oybirliği ile karar veridi. (EKİ: 1
adet rapor)
Antalya ili, Kepez ilçesi sınırları içerisinde, Antalya Orman
işletme Müdürlüğü, Antalya Şefliği Döşemealtı Serisi 490,
491 Antalya Serisi 115,126 numaralı bölmelerde Orman
Bölge Müdürlüğünce il Sağlık Müdürlüğüne ön izni verilen
alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
08-08-2014
14:30
348
7
değişikliğinin, “16.06.2014 tarih ve 323 sayılı meclis kararı
1
ile onaylanan Kepez ilçesi, Korkuteli Kavşağı-Havaalanı
2
ulaşım bağlantısının Mazıdağı
Bölgesi-Varsak bölgesi
bağlantısı ve viyadüküne ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım
imar Planı değişikliği kapsamında birlikte değerlendirilerek
gerçekleşmiş olduğundan” TEKRAR GÖRÜŞÜLMESİNE
GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
Kepez, 22K nolu imar paftasında yer alan Kütükçü
349
7
Mahallesi 27525 ada 2 parselin Resmi Kurum Alanından,
1
Konut ve Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000
2
ölçekli Nazım imar planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
I .L.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
°m\
(f^İ
3 • „
\
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
\
S
J('S
EXP02016
ANTALYA
İçtim a
Tarih
Karar No
Birleşim
Özet
Saat
O turum
Kepez, 025A-05A nolu imar paftasında yer alan 3277 ada
08-08-2014
14:30
7
350
1
2
14 parseldeki Cami alanının, Park alanı ve Sosyal Tesis
Alanına, 1240 ada batısındaki Park alanının, Cami Alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
Kepez Belediyesince sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği ile mülkiyeti Muratpaşa Vakfına
ait
Duraliler Mahallesi (eski 2975 parsel) 28156 ada 1 parselin
3500 m2’lik kısmının LPG ve Akaryakıt Servis istasyonu
08-08-2014
14:30
7
351
1
2
Alanı, geri kalan kısmının Semt Spor Tesis Alanı, Ahatlı
iviahaııesi 7 parselin Vakıflar Özel Sosyal ve Kültürel
Tesisleri Alanı, Spor Tesisleri Alanı, Özel İlköğretim
Tesisleri Alanı olarak planlanması, 25045 ada 1 parselin
Kentsel ve Bölgesel Merkezi iş Alanı (MİA) olarak 25042
ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerin ise Özel Eğitim Tesis Alanı
olarak planlanmasının
KABULÜNE oyçokluğu ile
karar
verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
Kepez, 025A-10a nolu imar paftasında yer alan Varsak
9334 ada 6 parseldeki cami alanının 9335 ada 2 ve 3 nolu
parsellerle birleştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
08-08-2014
14:30
7
352
1
2
imar Planı değişikliği Antalya 2.idare Mahkemesi'nin
2013/1370 E. 2014/27 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden
mahkeme kararının yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan
1/5000 ölçekli Nazım imar Planında, 9334 ada 6 parselin
"ibadet yeri", 9335 ada 2 ve 3 parsellerin de "konut alanı"
olarak planlanmasının
KABULÜNE oyçokluğu ile
karar
verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
Kepez, 025A-09C nolu imar paftasında yer alan Karşıyaka
Mahallesi
08-08-2014
14:30
7
353
1
2
5419
alanından
ada
Akaryakıt
18,30,31,32
ve
LPG
parsellerin
konut
İstasyonu alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğine
askı
süresi
içerisinde
yapılan
itirazın
REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
Kepez, 025A-09C-2C
nolu imar
paftasında yer
alan
Karşıyaka Mahallesi 5419 ada 18, 30, 31, 32 parsellerin
354
7
konut alanından Akaryakıt ve LPG istasyonu alanına
1
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
2
Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 2 adet rapor)
t~c>rseN
/ ^
.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
fY*-»ÎİV.\
\ CW ° /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
ANTALVA
İçtima
Karar No
Birleşim
Özet
Oturum
Kepez, 025A-05C-2D nolu imar paftasında yer alan Şelale
Mahallesi 738 ada 11 parseldeki konut alanındaki mevcut
08-08-2014
14:30
7
355
1
2
yapıların kütle olarak işlenmesi ve h=11 kat yükseklik
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliğinin,
emsal
"E=1.20"
ibaresinin
eklenmesi
kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE oyçokluğu ile karar
verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
Kepez, 025A-10C-1A nolu imar paftasında yer alan Güneş
08-08-2014
14:3ûr
7
356
1
2
Mahallesi 9994 ada 7 parselin polis karakolu alanından
konut ve park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğinin 'KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 025A-03C-3A.4B nolu imar paftalarında yer alan
08-08-2014
14:30
7
357
Duacı Bölgesi sınırları içerisinde ormandan tahsisli Atış
1
Poligonu Alanının emsalinin 0.30 olarak düzenlenmesine
2
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 025A-10B-2B.2C ve 025B-06A-1A,1D,4A nolu
imar paftalarında yer alan Baraj Mahallesindeki Belediye
08-08-2014
14:30
7
358
Hizmet Alanı, spor tesisleri alanı, otopark alanının Belediye
1
Hizmet Alanı, spor tesisleri alanı, otopark, konut ve park
2
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar planı revizyonunun KABULÜNE oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 025A-04B-03D nolu imar paftasında yer alan
08-08-2014
14:30
7
359
1
2
Varsak
Karşıyaka
azaltılması
için
Mahallesi
konut
1899
adalarının
parselde
zayiatın
birleştirilmesi
ve
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar planı değişikliğinin eski haline dönecek şekilde
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı İlçesi, Yarbaşçandır Mahallesi 024b-24d-3d nolu
imar paftasında yer alan 1144(yeni 21086/52) ve 2767(
08-08-2014
14:30
7
360
1
2
yeni 21086/53) parsellerdeki konut, yeşil alan ve yol
kullanımına yönelik imar planına altlık teşkil eden kadastral
verilerde Kadastro Bölge Müdürlüğünce yapılan 22/A
düzenlenmesi
nedeniyle
oluşan
değişiklik
gereğince
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
361
Konyaaltı, 025A-13C-1C nolu imar paftasında yer alan
T
/'■'I
•C* .
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÛO « °0 0i
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
A N T A L Y A
İçtim a
Karar No
Birleşim
Oturum
14:30 r;
Ö zet
..........................
i
Arapsuyu Mahallesi 3948 ada 9 parselin konut alanından
turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı, 18İ-lb nolu imar paftasında yer alan Gürsu
08-08-2014
14:30
7
362
1
2
Mahallesi 20184 ada 3 parselin E=0.80 emsalli konut
alanından
kütle
nizam
özel eğitim tesisleri
alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar
planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen:
08-08-2014
14:30
7
363
1
2
N25C-12D nolu imar paftasında yer alan
Korkuteli,
Başpınar 9, 16, 42, 43, 1083, 2015 parsellerin konut
amaçlı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
imar Planının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen:
08-08-2014
14:30
364
7
Korkuteli İlçesi Varsak Yaylası Başpınar Köyü 24 ila 33
1
parsellerin konut amaçlı olarak planlanmasına ilişkin
2
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde, Manavgat
Orman İşletme Müdürlüğü, Şelale Şefliği, 283 numaralı
bölmede
Orman
Bölge
Müdürlüğünce
İl
Sağlık
Müdürlüğüne ön izni verilen alanda hazırlanan 1/25000
ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin “1990 yılında
08-08-2014
14:30
7
365
1
2
yapılmış ancak 644 sayılı Kararname kapsamında Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı olmadığı için geçerli
olmayan bir ÇDP üzerinde değişiklik önerdiği ve 1/100000
ölçekli ÇDP'nın 9.6.4 maddesine göre orman alanlarında
tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir olması nedeni ile
1/25000 ölçekli plana gerek duyulmadan 1/100000 ölçekli
ÇDP'ye göre 1/5000 NİP yapılabileceğinden” KARAR
VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Manavgat, 31L nolu imar paftasında yer alan Pazarcı
7
366
1
2
Mahallesi 1219 ada 2 parseldeki konut alanına yol boyu
ticaret alanı kullanımı verilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım imar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
/'-l
•C -
.
•
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(
O
39 « °0 ° ;
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
T
(11.09.2014)
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Karar No
Birleşim
Ö zet
Oturum
Muratpaşa, 18L nolu imar paftasında yer alan 5826 ada 2
08-08-2014
14:30
367
7
parseldeki çocuk bahçesi ile doğusundaki yeşil alanın yer
1
değiştirmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
2
değişikliğinin
"emsali
aşan
mevcut yapılaşma
tespit
edildiğinden" REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
Muratpaşa,
08-08-2014
14:30
7
368
1
2
19L
nolu
imar
paftasında
yer
alan
Meydankavağı Mahallesi 8214 ada 7 parselin konut
alanından
Akaryakıt
ve
LPG
istasyonu
alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
Muratpaşa, 19K, 19L nolu imar paftasında yer alan Sinan
08-08-2014
14:30
369
7
mh. 872 ada 34 parselin konut alanından turizm tesis
1
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
2
Planı değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ:
2 adet rapor)
Muratpaşa, 18L nolu imar paftasında yer alan Demircikara
08-08-2014
14:30
7
370
1
2
Mahallesi 1591 ada 5 ve 12 parsellerin Konut Alanından
Turizm Tesis Alam’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, "ada bütünü
kullanımını bozması nedeniyle" REDDİNE oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa,
08-08-2014
14:30
7
371
1
2
18L-3B
nolu
imar
paftasında
yer
alan
Demircikara Mahallesi 1591 ada 12 parselin kıyı bandında
yer alan bir adet sabit iskelenin (güneşlenme platformu)
işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin "Muratpaşa Belediyesinden geldiği şekliyle
REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa,
20L-4A
nolu
imar paftasında
yer alan
Kızıltoprak Mahallesi 4748 ada 8 parselin 0.00-2.50 m kotu
arasının ticaret olarak kullanılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin, “söz konusu parselin
372
7
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2014 tarih ve 65
1
sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği kapsamında
2
İsteğe Bağlı Zemin Ticaret alan parsellerden olduğundan
Muratpaşa
Belediyesinden
geldiği
şekliyle"
KARAR
VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
g~\
T7Cl?TTTn T
»T?T mrvTA7T?OT
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
*O .>0i ®X I»°
\ O
n
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
T
(11.09.2014)
t
o
£
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Tarih
Karar No
Birleşim
Ö zet
Saat
Oturum
08-08-2014
14:30
7
373
1
2
Muratpaşa, 18M-2C, 18N-1D nolu imar paftalarında yer
alan Güzeloba Mahallesi 5471 ada 1 parselin yapılanma
emsalinin E:0.15 'den E:0.25’e çıkarılmasına ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin
REDDİNE
oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa, 20K-3A
08-08-2014
14:30
7
374
1
2
nolu
imar paftasında
"ticari amaçlı bağımsız bölümler oluşturulabilir" plan notu
eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
■
Muratpaşa, 18M-1C
08-08-2014
14:30
7
375
1
2
yer alan
Kızılsaray Mahallesi 3265 ada 4 parselde otel alanında
nolu
imar paftasında
yer alan
Çağlayan Mahallesi 7273 ada 1 parselin Sosyal tesis
alanından
Özel
Sosyal
ve
Kültürel
Tesis
Alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa, 18M-2D
08-08-2014
14:30
376
nolu
imar paftasında
yer alan
7
Çağlayan Mahallesi 7282 ada 4 parselin Kreş alanından
1
Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesine
2
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğinin
REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa, 18M-4B
nolu
imar paftasında
yer alan
Demircikara Mahallesi 7268 ada 9 parselin 0.00-2.50 kotu
arasında
08-08-2014
14:30
7
377
1
2
ticaret
kullanılmasına
ilişkin
1/1000
ölçekli
Uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan itiraz, “söz konusu parselin Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin
13.01.2014 tarih ve 65 sayılı
kararı
ile
onaylanan plan değişikliği kapsamında İsteğe Bağlı Zemin
Ticaret alan
parsellerden olduğundan
Belediyesinden
geldiği şekliyle itirazın" KABULÜNE oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa, 190-4A, 19N-3B nolu imar paftalarında yer
alan Ermenek Mahallesi 10539 adada yapılanma koşulları
7
378
1
2
belirtilmemiş olduğu, adaya çevre yapılanma koşullarına
uygun
olarak
A-2
0.30/0.60
yapılanma
koşulları
belirtilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
•C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
°c%
|
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Expo2016
A N T A L Y A
İçtim a
Tarih
K arar No
Birleşim
Ö zet
S aat
Oturum
Muratpaşa,
08-08-2014
14:30
379
190-4A
nolu imar paftasında
yer alan
7
Ermenek Mahallesi 10614 adada yapılanma koşulları
1
belirtilmemiş olduğu, adaya çevre yapılanma koşullarına
2
uygun
olarak
A-2
0.30/0.60
yapılanma
koşulları
belirtilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
Muratpaşa, 19K-2C nolu imarpaftasında yer alan Zerdalilik
Mahallesi 7237 ada 12 parsel ve çevresinde Antalya 1.
08-08-2014
14:30
380
7
İdare
1
K:2010/154 sayılı kararının yerine getirilmesi gerekçesiyle
Mahkemesi’nin
09.02.2010
tarihli
E:2008/16GC-
2
1/5000 ölçekli nazım imar plan uyarınca hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama imar planının KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa,
20K-3A
nolu
imar paftasında
yer alan
Kızılsaray Mahallesi 3269 ada 1 parselde koruma alanı
sınırının plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar planı değişikliğinin: “19.03.2012 tarih ve 452 sayılı
08-08-2014
14:30
7
381
1
2
kurul kararı gereği hazırlanan plan değişikliğine “2863
sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince koruma alanı içinde
Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan herhangi bir
fiziki yada inşai uygulamada bulunulamaz.’’ plan notunun
eklenmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE ve onanmak
üzere
Kültür
Varlıklarını
Koruma
Bölge
Kurulu’na
gönderilmesinin KABULÜNE’’ oybirliği ile karar verildi. (EKİ:
1 adet rapor)
Muratpaşa, 20K-3D nolu imar paftasında yer alan Kışla
Mahallesi Cumhuriyet caddesinde bulunan tescilli tarihi
köprünün koruma alanı sınırının işlenmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin: “21.05.2012
tarih ve 597 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan plan
08-08-2014
14:30
382
7
değişikliğine “2863 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince
1
koruma alanı
2
alınmadan herhangi bir fiziki yada inşai uygulamada
bulunulamaz.’’
değiştirilerek
Varlıklarını
içinde Koruma Bölge Kurulundan izin
plan
notunun
KABULÜNE ve
Koruma
Bölge
eklenmesi
onanmak
Kurulu’na
kaydıyla
üzere
Kültür
gönderilmesinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
r /.
T •V
^
%
(($
&%*
i n\ «r „
\ ° ^ e/
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
A N T A L Y A
İçtim a
Tarih
Karar No
Birleşim
Özet
Saat
Oturum
Muratpaşa, 20K-4C nolu imar paftasında yer alan Deniz
Mahallesi Konyaaltı caddesinde bulunan tescilli tarihi
köprünün koruma alanı sınırının işlenmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin: “21.05.2012
tarih ve 597 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan plan
08-08-2014
14:30
383
7
değişikliğine “2863 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince
1
koruma alanı içinde Koruma Bölge Kurulundan izin
2
alınmadan herhangi bir fiziki yada inşai uygulamada
bulunulamaz."
değiştirilerek
Varlıklarını
plan
notunun
KABULÜNE
Koruma
ve
Bölge
eklenmesi
onanmak
Kurulu'na
kaydıyla
üzere
Kültür
gönderilmesinin
KABULÜNE” oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa, 20K-3D nolu imar paftasında yer alan Elmalı
Mahallesi 183 ada 71 parselde koruma alanı sınırının
plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar
planı değişikliğinin: “10.10.2011 tarih ve 22 sayılı kurul
kararı gereği hazırlanan plan değişikliğine “2863 sayılı
yasanın 8. Maddesi gereğince koruma alanı içinde Koruma
Bölge Kurulundan izin alınmadan herhangi bir fiziki yada
7
inşai uygulamada bulunulamaz.’’ plan notunun eklenmesi
08-08-2014
1
kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE ve onanmak üzere
14:30
2
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilmesinin
KABULÜNE’’ oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa,
20K-3A
nolu
imar paftasında
yer alan
Tahılpazarı Mahallesi 8276 ada 6 parsel ve çevresinde
koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin: “21.05.2012
tarih ve 616 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan plan
08-08-2014
14:30
değişikliğine “2863 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince
koruma alanı
içinde Koruma Bölge Kurulundan izin
alınmadan herhangi bir fiziki yada inşai uygulamada
bulunulamaz."
değiştirilerek
Varlıklarını
plan
notunun
KABULÜNE
Koruma
Bölge
ve
eklenmesi
onanmak
Kurulu'na
kaydıyla
üzere
Kültür
gönderilmesinin
KABULÜNE" oybirliği ile karar verildi. (EKl: 1 adet rapor)
/
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\ ' ¥ /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
e x p o 2û16
A N T AL V A
İçtim a
I Karar No
Birleşim
Özet
Oturum
Muratpaşa,
18M-IIA
nolu
imar paftasında
yer
alan
Çağlayan Mahallesi 8463 ada 13 ve 14 nolu parselleri de
kapsayan 20 metre ve üzeri yol kesitine cepheli konut
parsellerinde zemin katın ticaret olarak belirlenmesine
ilişkin plan değişikliğindeki maddi hatanın düzeltilerek plan
onama sınırının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
08-08-2014
386
14:30
7
Uygulama İmar Planı değişikliğinin: “8463 ada 14 parselin
1
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2014 tarih ve 62
2
sayılı kararı “LPG İkmal Akaryakıt ve Servis İstasyonu”
alanına dönüştürülmüş olduğu, sehven yol boyu ticaret
alanı olarak gösterildiğinden, 13 ve 14 nolu parsellerin plan
onama sınırı dışına çıkarılmasının Belediyesinden geldiği
şekliyle’’ KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Muratpaşa, 19L-la nolu imar paftasında yer alan 2788 ada
11,12 ve 13 nolu konut parsellerindeki A-4, TAKS=0.25,
08-08-2014
14:30
7
387
1
2
KAKS=1.00 yapı nizamının, h=29.50 m ile yeni yapı nizamı
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin
“jeolojik etüt
raporu
alınması
kaydıyla”
KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
10.04.2013 tarih ve 242 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis
Kararı ile uygun bulunan, 20 metre üstü ve 20 metre altı yol kesitine
cepheli
imar
adalarındaki
konut
alanlarında
zemin
ticaret
kullanımına ilişkin alınmış olan kararda yer alan 1/5000 ölçekli plan
notlarının 2. maddesinin “30 m. ve üzeri yol kesitine cepheli imar
08-08-2014
14:30
388
7
adalarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmek
1
kaydıyla “konut alanlarında” yüksek
2
şeklinde değiştirilerek ve “20m. (dahil)-30m.(hariç) arası yol kesitine
zemin ticaret yapılabilir"
cepheli imar adalarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında
gösterilmek kaydıyla "konut alanlarında" isteğe bağlı olarak 0.00
kotu üzerinde +2.50m. giriş katı veya +5.50m. kotuna kadar ticaret
yapılabilir.” maddesinin eklenmesi şerhi ile KABULÜNE oyçokluğu
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 233
sayıh kararı ile reddedilen, 20m altında yol kesitine cepheli
konut parsellerinde (isteğe bağlı) zemin katın ticaret alanı
7
389
olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan
1
itirazların: -7710 ada 1, 5766 ada 18, 2550 ada 2, 6598
2
ada 3, 7801 ada 6, 6598 ada 4, 5, 5812 ada 1, 6030 ada
03 parsellere ilişkin itirazların KABULÜNE, -4508 Ada 1
parsele ilişkin itirazın, zaten plan değişikliği kapsamında
olduğundan REDDİNE, -Diğer itirazların ise: bulunduğu
/
-
T
A N T A L Y A
P
•C .
.OMENU,,
B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İ
fV e o y ^
\ 8V
M E C L İS
T O P L A N T I T U T A N A Ğ I
/
EXP02016
A N T A L V A
(11.09.2014)
İçtima
Tarih
Karar No
Birleşim
Ö zet
Saat
Oturum
alan, yakın evresi, yol aksı ve "isteğe bağlı zemin ticaret
planlama ilkeleri" doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi
ve belediyesince planların revize edilmesi gerektiğinden
Belediyesine iadesinin
KABULÜNE oybirliği
ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez ilçesi sınırları içerisinde yol boyu ticaret ve isteğe
bağlı zemin ticaret kullanımına ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde
08-08-2014
14:30
7
390
1
2.
yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama imar planı değişikliğinin, “025A-03D-2B nolu
imar paftasında yer alan Kanal Mahallesi sınırları içerisinde
7205 ada 7 parsele zorunlu yüksek zemin kat ticaret
kullanımı kararı getirilmesi kaydıyla” ilçe belediyesinden
geldiği şekli ile KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
Aksu, 220 nolu imar paftasında yer alan Orman ve Su işleri
08-08-2014
14:30
7
391
1
2
Bakanlığı tarafından il Sağlık Müdürlüğü'ne 2013/57 sayılı oluru ile
hastane yeri olarak tahsisi yapılan 149 nolu bölmenin orman
alanından sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Antalya ili, Alanya ilçesi, Demirtaş Mahallesi sınırları
içerisinde kalan alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
08-08-2014
14:30
7
392
1
2
Makamının 22.04.2013 tarih ve 27051 sayılı Olur’u ile
onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına askı
süresi içinde yapılan 7 adet itirazın ve askı süreci dışında
yapılan 2 adet başvuru olmak üzere toplam 9 adet
itiraz/başvuru'nun imar ve bayındırlık Komisyon Raporu
doğrultusunda KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
Kepez Belediyesi sınırları
paftasında yer alan
içerisinde,
Orman
ve Su
23J
işleri
nolu
imar
Bakanlığı
tarafından il Sağlık Müdürlüğüne 2013/88 sayılı oluru ile
sağlık kampusu olarak tahsisi yapılan Göçerler Mahallesi
08-08-2014
14:30
7
393
1
2
490-491 ve 115-126 nolu bölmelerin orman alanının sağlık
tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım imar Planı değişikliğinin “Sağlık il Müdürlüğü'nün
22.07.2014
tarih
ve
79190145/769
sayılı
yazısı
doğrultusunda 661 parselin onama sınırı dışına çıkarılması
kaydıyla" KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
r p
/-ı
le - .
.
.
-----------------------------ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
î •Jitt
•'• ,
„ » ”G ; « |
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
e x p 02016
ANTALYA
İçtima
Karar No
Birleşim
Ö zet
Oturum
Antalya
08-08-2014
14:30
394
ili,
Kepez
ilçesi
sınırları
içerisinde
Başköy
7
mevkiinde bulunan Hurdacılar kooperatifine ait parseller ve
1
çevresinin 1/25000 ölçekli Nazım imar Planına uygun
2
olarak hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Manavgat, 026B-24B nolu imar paftasında yer alan Orman
ve Su İşleri Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne
2013/84 sayılı oluru ile sağlık tesisi (ağız ve diş sağlığı
08-08-2014
14:30
7
395
1
2
merkezi, fizik tedavi merkezi) olarak tahsisi yapılan 283
nolu bölmenin orman alanından sağlık tesisi alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin, "plakama alanının kuzeyinden geçen içme
suyu boru hattının 10 metre sağına ve soluna temelli yapı
yapılamaz" plan notunun eklenmesi kaydıyla KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Antalya İli, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 8490 ada
9 parselin de yer aldığı Düden Çayı doğusunda 1/5000
08-08-2014
396
14:30
7
N.İ.P.’de Tercihli Konut Alanı olarak planlı olan bölgenin
1
Karma
2
hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin
Kullanım Alanı olarak düzenlenmesine
ilişkin
REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli Meclis
toplantısında: a) Gündemin 7, 48 ve 107. maddelerinin
yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmesini OYBİRLİĞİ, Gündemin 21.
maddesinin yeniden değerlendirilmek üzere
İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesi OYÇOKLUĞU
ile kabul edildi, b) Gündemin, 6. maddesinin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine OYÇOKLUĞU, 81, 82, 83, 84,
08-08-2014
14:30
397
7
85, 86, 87, 88, 89 ve 90. maddelerinin ise Plan ve Bütçe
1
Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c)
2
Gündemin
12.
maddesinin
İmar
ve
Bayındırlık
Komisyonuna havalesi OYÇOKLUĞU, Gündemin 34, 35,
40, 72, 91, 92, 93, 94, 95, 96,97, 98, 99, 100,
101, 102,
103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ve 146.
maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
T .Vr > .
# t»°
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(•
\
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
•I
EXP02016
A N T A L Y A
İçtima
Tarih
K arar No
Birleşim
Özet
Saat
Oturum
5393 sayılı yasanın 74. maddesi çerçevesinde Antalya
Büyükşehir Belediyesi’nin, üyelerinin %60’ım AB ülkeleri,
%40'ını
ise
AB
dışındaki
ülkelerin
oluşturduğu
ve
Avrupa’daki bölgeciliği geliştirme ve bölgesel çıkarları
koruma misyonu ile hareket eden Avrupa Bölgeler Meclisi
(The Assembly of European Regions-AER)’ne: a.Üye
olabilmesi ve Üyelik için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni
temsilen Büyükşehir Belediye Başkam’na yetki verilmesinin
12-08-2014
14:00
7
398
2
1
KABULÜNE,
b.Üyelik
aidatının
düzenli
olarak
ödenebilmesi hususlarının KABULÜNE, c.Avrupa Bölgeler
Meclisine üye seçiminin açık oylama ile yapılmasına
OYBİRLİĞİ ile, d Avrupa Bölgeler Meclisine asil üye olarak:
AK Parti Meclis Üyeleri Cenk Halil BAYAZ, Ali KURŞUNLU
ve Fırat DEMİRCİ, CHP Meclis Üyesi Süleyman ACAR ve
MHP Meclis Üyesi Aslı BAYAR ULUKAPI’nın seçilmesine
OYBİRLİĞİ ile, e.Avrupa Bölgeler Meclisine yedek üye
olarak: AK Parti Meclis Üyeleri Mustafa Erkan ERSOY,
Kerim BAŞKANPTAN ve Orhan AVCI, CHP Meclis Üyesi
Ruhi BEŞİKTAŞ ve MHP Meclis Üyesi İrfan YILMAZ’ın
seçilmesine OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi kapsamında,
Belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarına giren ve Plan
12-08-2014
14:00
399
7
ve Bütçe Komisyonunda Belirtilen Konularda Belediye
2
Başkanına protokol yetkisi verilmesi ve yapılan işbirliği ve
1
protokoller
konusunda
da
konusunda
da
Belediye
Başkanının, Büyükşehir Belediye Meclisine bilgi vermesine
oyçokluğu ile karar verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Engelli Bireyler Derneği
12-08-2014
14:00
400
7
arasında 15.09.2010 ve 04.11.2013 tarihinde imzalanan iki
2
adet işbirliği protokolünün feshi için hazırlanan "Protokol"ü
1
imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki
verilmesinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
Büyükşehir Belediyesi ile Özel Gereksinimli Bireyleri
Destekleme Derneği arasında: Antalya İli Döşemealtı ilçesi
Çıplaklı Mahallesinde bulunan, spastik engelli çocukların
12-08-2014
14:00
7
401
2
1
bakım, rehabilitasyon ve meslek edindirme merkezi olarak
kullanılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kesin
tahsisi yapılan, mülkiyeti Hâzineye ait 641 parsel numaralı
taşınmaz üzerinde yer alan tesislerin: tahsis amacı ve Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 14.02.2006 onay
c
h
{
37
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
v v r
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
e x p û 2016
;
A N T A L Y A
İçtim a
Tarih
Karar No
Birleşim
___ . ...
Oturum
Özet
Saat
... -..
tarihli engelli bireylere yönelik mesleki, bireysel,' grup vb.
özel eğitim okul/rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanabilmesi
ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla
hazırlanan
işbirliği
Protokolünün
imzalama
yetkisinin
Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesinin KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
işbirliği ile kurulan ve 16.06.2014 tarih ve 311 sayılı
Belediye Meclis kararıyla işletmesi ANSET’e (Antalya Özel
12-08-2014
14:00
402
7
Sağlık Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi) verilen
2
Antalya Bisiklet Sisteminde (ANTBİS) ÜCRETSİZ olarak
1
belirlenen ilk bir saatin fiyatının 1TL olarak belirlenmesinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
6360 sayılı Kanun gereği 31.03.2014 tarihinden sonra
Belediye Başkanlığımız bünyesine dahil edilen Gazipaşa
ve Kahyalar, Alanya,
Demirtaş, Kayalar ve Konaklı,
Manavgat ve Taşağıl, Serik ve Çandır, Korkuteli, Elmalı,
Kumluca, Mavikent ve Beykonak, Finike Sahilkent, Hasyurt
12-08-2014
14:00
403
7
ve Turunçova, Demre ve Beymelek, Kaş Yeşilköy, Ova ve
2
Kınık Toptancı Hallerinde 31.03.2014 tarihinden itibaren
1
5393 ve 5216 sayılı kanun gereğince tahsil edilecek güncel
fiyat listesinin 2014 yılı Gelir Tarifesine eklenmesinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKLER:Toptancı
Halleri Teminat Ücretleri Listesi, Toptancı Halleri Devir
Ücretleri Listesi, Toptancı Halleri Kantar Ücretleri Listesi,
Toptancı Halleri Çıkış Ücretleri Listesi)
12-08-2014
14:00
7
404
2
1
Elmalı ilçe Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 44 nolu
kararında yer alan “ Elmalı
bütçesine
Ek
Bütçe
işlemi
Belediye Başkanlığının
yapılmasının
Elmalı
2014 yılı
Belediye
Meclisinden geldiği şekliyle KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
Muratpaşa Belediye Başkanlığının Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair
Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca Belediyemiz Basın Yayın
7
405
2
1
ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü, Spor işleri Müdürlüğü, Gece Kondu
ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü,
Kreş Müdürlüğü, Huzurevi Müdürlüğü, Dış ilişkiler Müdürlüğü,
Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü
kurulmasına ve 2014 yılı bütçesi yedek bütçesinden 10.000,00TL
ödenek aktarılması hususunun Meclislerinden geldiği şekli ile
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor.)
İ 38
.c.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
* o»
I?
ş\. ı"
■\i.®U
e Vo.
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
A N T A L Y A
İçtim a
Karar No
Birleşim
Özet
O turum
Muratpaşa İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2014 tarih ve 260 nolu
' U>-'
12-08-2014
14:00
7
406
2
1
kararında yer alan “2014 Mali Yılında 1 Adet Minibüs (Kapalı Kasa
Panelvan) alımına ihtiyaç duyulduğundan, 2014 (T) Cetvelinde
görülmediği için Taşıt Kanuna göre 1 adet taşıt alim inin Muratpaşa
Belediye Meclisinden geldiği şekliyle KABULÜNE oybirliği ile karar
verildi.
12-08-2014
14:00
7
407
2
1
Serik İlçe Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 91 nolu
kararında yer alan, Serik Belediye Başkanlığının 2014 yılı
bütçesine Ek Bütçe işlemi yapılmasının
KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi.
Antalya ili, Kepez ve Aksu İlçesi sınırları içerisinde,. Korkuteli
12-08-2014
14:00
7
408
Kavşağı- Havalimanı
ulaşım bağlantısının, Altınova
Beşkonak
2
Köprüsü-Havaalanı Kavşağı kısmına ilişkin hazırlanan 1/25000
1
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi sınırları içerisinde,
12-08-2014
14:00
409
7
Korkuteli
2
Altınova Beşkonak Köprüsü- Havaalanı Kavşağı kısmına
1
ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının
Kavşağı-
Havalimanı
ulaşım
bağlantısının,
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Antalya İli, Kepez ve Aksu ilçesi sınırları içerisinde,
12-08-2014
14:00
410
7
Korkuteli
2
Altınova Beşkonak Köprüsü-Havaalanı Kavşağı kısmına
1
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planının
Kavşağı-
Havalimanı
ulaşım
bağlantısının,
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 025A2 nolu imar paftasında yer alan Fabrikalar
12-08-2014
14:00
7
411
2
1
Mahallesi 27734 ada 2 parselin “Kamu Kurumlan Yönetim
ve Hizmet Alanından", “Sosyal Donatı ve Kamu Hizmetleri
Kümelenme Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/25000
ölçekli Nazım imar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 21J, 22K nolu imar paftalarında yer alan 2. etap
olarak mutlak koruma alanında kalan Mazıdağı çevresinde
yer alan 25701 ada 1 parsel, 25662 ada 1 parsel, 27508
7
412
2
1
ada
1 parsellerin
imar
haklarının
transfer
edilmesi
kapsamında, Fabrikalar Mahallesinde yer alan 27734 ada
2 parselin bir kısmının İbadet Alanı ve Kültür Merkezi
Alanı, koruma alanında kalan parsellerin ise park alanı
olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
T./-1
t.
^
/'» ;o ° .\
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\ 9y ° /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
A N T A L Y A
İçtim a
Tarih
Karar No
Birleşim
Özet
Saat
Oturum
Muratpaşa
İlçesi,
Kızıltoprak
Mahallesinde
bulunan
mülkiyeti Mazbut Muratpaşa Vakfına ait olan 13142 ada 1
12-08-2014
14:00
413
7
parsel ve 13143 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/25.000
2
ölçekli
1
değerlendirilmek
Nazım
İmar
Planı
üzere
değişikliğinin
İmar
ve
yeniden
Şehircilik
Dairesi
Başkanlığına İADESİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 gün ve 316317 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
7
sınırı içerisinde geçerli olan plan notları sınırlarının dışında kalan
2
Varsak
1
planlarına ek plan notu eklenmesine, Kepez Belediyesinden geldiği
12-08-2014
414
Bölgesi
kapsamında
1/1000
ölçekli
Uygulama
İmar
14:00
şekli ile KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, Altınova Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ek
12-08-2014
plan notu eklenmesine, Kepez Belediyesinden geldiği şekli ile
415
14:00
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 21J-IIC nolu imar paftasında yer alan Kanal Mahallesi 7088
ada 4,5 ve 6 nolu parseller ile 7143 ada 4 ve 8 nolu parsellerin
7
konut alanından akaryakıt
LPG satış ve servis istasyonu alanına
2
dönüştürülmesine
ilişkin
1/1000
1
değişikliğine
süresi
12-08-2014
416
ölçekli
uygulama
imar
planı
14:00
askı
içerisinde yapılan
itirazın
REDDİNE
oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde kalan Batı Çevre yolu
güzergâhının ve bu güzergâh üzerinde düzenlenecek kavşakların
işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
7
paftalarının, Batı Çevre Yolunun Karaman Çayı- Çandır
2
arasında kalan kısmının 19.06.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik
Çayı
1
Bakanlığı
12-08-2014
417
14:00
tarafından
onaylanan
imar
planları
doğrultusunda
değiştirilerek KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Muratpaşa, 18L-IİC nolu imar paftasında yer alan Demircikara
7
Mahallesi 1567 ada 7, 16 parsellerin birleştirilerek turizm
2
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
tesis
1
Planı değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
12-08-2014
418
14:00
rapor)
r
T
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
fs& İH'*
\ CV /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
AN T A I Y A
İçtim a
Tarih
Karar No
Birleşim
Ö zet
Saat
O turum
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 232 sayılı kararı
ile
uygun
bulunan,
20m
üzeri
yol
kesitine
cepheli
konut
parsellerinde yüksek zemin katın ticaret alanı olarak belirlenmesine
ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili olarak: - 20m(dahil)30m (hariç) arası yol kesitine cepheli parsellerdeki itirazların ve
12-08-2014
itirazlar doğrultusunda hazırlanan uygulama imar plan değişikliğinin
419
14:00
Belediyesinden geldiği şekliyle KABULÜNE, - Kemerağzı Kundu
Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim
Bölgesi kapsamındaki
taleplerin de Bakanlıkça değerlendirilmesinin KABULÜNE, - 30m
üzeri yol kesitine cepheli parsellerdeki itirazların da Belediyesinden
geldiği şekliyle KABULÜNE Oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Muratpaşa, 19L-IC nolu imar paftasında yer alan 8287 ada
12-08-2014
14:00
7
420
01 ve 02 nolu parsellerin Özel Eğitim Tesisleri Alanına
2
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
1
değişikliğine yapılan itirazın KABULÜNE oyçokluğu ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı, 19l-llld nolu imar paftasında yer alan 6482 ada
12-08-2014
14:00
7
421
2
1
3 parseldeki ilköğretim okulu alanının özel eğitim tesisleri
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan
itirazın KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
BAŞKAN
:3.
Maddeye
geçmeden
Sayın
Başkanvekilimiz Ahmet BÜYÜKAKÇA Beyefendiyi buraya davet ediyorum, ben Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının toplantısına katılacağım ve derhal toplantımıza yeniden intikal
edeceğim Arkadaşlar.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Başkanım
katılmayanları
mazeretli
sayıyorduk değil mi?
BAŞKAN
:Artık o teamül her seferinde oylamıyoruz,
o teamül zaten o yani hukuki geçerliliği de yok.
BAŞKAN
:Evet buyurunuz 3. Madde...
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
„ , °#
o
\
• • « i-
f J % • £1
\c \, o a
Expo2016
A N T A L Y A
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO: 423
ÖZÜ:
Büyükşehir
Belediyesi
personelince 2014 yılı Haziran ve Ağustos
ayında yapılan yurtdışı ziyaretine ilişkin
görevlendirmeler
hakkında
Meclis
bilgilendirildi.
Gündemin 3. maddesinde yer alan; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü’nün 25.10.2007 tarih ve B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısıyla;
20.06.2005 tarih ve B050MAH076000/5003/5052 2005/62 sayılı genelgede yapılan değişiklik
doğrultusunda, Haziran ve Ağustos ayında Belediye personelince gerçekleşecek olan yurt dışı
görevlendirme aşağıda belirtildiği gibidir.
• 20.06.2014 tarih ve 230/301 sayılı Başkanlık OLUR’u ile görevlendirilen; Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL, 24 Haziran 2014 tarihinde ile İlişkiler
Çalışma Grubu’nun 15. toplantısına katılmıştır.
• 23.07.2014 tarih ve 268/349 sayılı Başkanlık O L U R ’u ile görevlendirilen;
Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Oyuncuları; Ayşe Sinem KOROLA, İnanç Tartan, Şebnem
YURTTUTAN, Çağatay ÇANTA, Selim Turgay DELİ, Erhan ÖZDEMİR, Muharrem Anıl
ŞEREFLİOĞLU, Çağdaş ÇOBANOĞLU, Harun DAĞA ŞAN, Pınar BOYAR, Tiyatro Şube
Müdürü Seyfı ALBAYRAK, Proje Başkanı Hasibe Aygül ÖZGÜR (İşçi), Teknik personel
Mustafa Özgür DOKUYUCU (işçi), Müzisyenler; Serkan KANDEMİR, Burcu ZEREN,
Tunus Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından 16 - 22 Ağustos 2014 tarihleri arasında
Arianna İlinde gerçekleşen 7. Avro - Akdeniz Gençlik Tiyatro Festivali”nde “Değiştirilmiş
Çocuk” adlı çocuk oyununu sahnelemek üzere yurtdışına ziyarette bulunmuşlardır.
İçişleri Bakanlığı’nın 20.06.2005 tarih ve B050MAH076000/5003/5052 2005/62
sayılı genelgesi doğrultusunda Meclisin bilgilendirilmesi hususunu Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini arz ederim.” Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının 26.08.2014 gün ve 412
sayılı yazısı.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
Ü ye...
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
bu konuda,
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
gerek yok,
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ
isterseniz her masaya dağıttık.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet Arkadaşlar,
:Bilgilendinne biliyorsunuz,
:Efendim.
:Bilgilendirme.
:Bilgilendirme yazısıydı zaten Arkadaşlarımız
:Sadece bilgilendirme efendim Meclisi.
:Evet bununla ilgili herhangi bir oylamaya
:Bu geziyle ilgili bilgi notu var okumamı
:Okuyalım,
t
n
‘ - i : 11"-
1 .C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
f " .... • |
\ ° V /
EXP02016
ANTALYA
:Okuyabilirim ama baya uzun.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMI
:Ben okunmuş sayılsın yani, dağıtıldığı için,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:0 zaman okunmuş sayılsın arzu ediyorsanız.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
Ne diyorsunuz?
A rkadaşlar uygun görürse?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
A K PARTİ görüşü nedir? Okunsun sayılsın
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
mı?
:Okunmasın
diye
düşünüyorum
çünkü
Üye Bahattin BAYRAKTAR
herkesin önünde var.
:Okunmasın mı?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Okunmuş sayılsın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Okunmuş sayılsın deniyor. Selçuk Bey?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Okunmuş sayılsın Sayın Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Okunmuş sayılsın dedi Arkadaşlarımız. Evet
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
oylamaya geçiyorum. Bu da bilgilendirme o zaman tamam.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk Ruhiye SAMİ
:Bilgilendirme olduğu için oylamaya gerek
yok efendim.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk Ruhiye SAMİ
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Gündemin 4. Maddesi.
:Buyurun.
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO: 424
ÖZÜ: Döşemealtı İlçe Belediye Meclisinin
02.06.2014 tarih ve 122 nolu kararı ile uygun
bulunan ve 06/05/2014 tarih ve 84 sayılı
meclis kararı ile oluşturulan Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü biriminin 2014 Mali Yılı
içinde faaliyette bulunabilmesi için bütçe
oluşturulmasına, 2014 mali yılı bütçesi
düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında yeni
kurulan biriminin bütçesi Basın Yayın ve
Halkla
İlişikler Müdürlüğü
bünyesinde
oluşturulmuş
olduğundan
bu
birimin
ödeneklerinden yeni kurulan birim için yeni
kurumsal kod açılarak toplam 908.770,00TL
ödenek aktarılmasının KABULÜNE oybirliği
ile karar verildi. ( EKİ: 1 adet rapor)
Döşemealtı İlçe Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 122 sayılı kararında yer alan
“2014 yılı bütçesi ödenek aktarımı yapılması” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun
11.08.2014 tarihli raporu.
T .c.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/■££“> ,
i ; C- 4 • I
% *
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
w
° /
EXP02016
ANTALYA
Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.08.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda- Döşemealtı İlçe Belediye Meclisinin
02.06.2014 tarih ve 122 nolu kararında yer alan “Döşemealtı Belediye Başkanlığının
10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli îdare Birlikleri Norm Kadro îlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre 06/05/2014 tarih ve 84 sayılı
meclis kararı ile oluşturulan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü biriminin 2014 Mali Yılı içinde
faaliyette bulunabilmesi için bütçe oluşturulması gerektiğinden Belediyemiz 2014 mali yılı
bütçesi düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında yeni kurulan biriminin bütçesi Basın Yayın ve
Halkla İlişikler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş olduğundan bu birimin ödeneklerinden
yeni kurulan birim için yeni kurumsal kod açılarak ekli ödenek aktarma cetvelinde belirtildiği
şekilde toplam 908.770,00TL ödenek aktarılması hususunun Meclislerinden geldiği şekli ile
uygun olduğu görüşü doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Ahmet YAŞAR ve
Ergüven YILMAZ Katılmadı imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisimizin takdirine
sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Arkadaşlar AK PARTİ görüşünü
alalım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım söz konusu gündem yeni
kurulan bir birimin faaliyette bulunması adına yapılan bir ödenek aktarımıdır komisyon
raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Teşekkür ederim. Selçuk Bey?
...Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Arkadaşlar, o zaman komisyon
raporunu oyluyorum. Kabul edenler l ’e bassın. Evet, madde kabul edilmiştir, devam edelim.
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO: 425
ÖZÜ: Antalya İli, Aksu İlçesi 13203 ada
65 parsel numaralı 1.088.330 m2 alanda
hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı değişikliği Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan
Antalya Burdur İsparta Bölgesi 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında
gerçekleşmiş olduğundan YENİDEN BİR
KARAR
ALINMASINA
GEREK
OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
ryı
f~ A
harXt,,u' t ,
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
I °®.. ®!• s
\ * y ° /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Ex p û 2016
ANTALVA
Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına tahsisli 13203 ada ve 65 parsel numaralı 1.088.330 m2 alanda 2016 yılında
yapılacak olan EXPO için hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun'22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde yer alan
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tahsisli 13203 ada ve 65 parsel numaralı
1.088.330 m2 alanda 2016 yılında yapılacak olan EXPO için hazırlanan 1/100.000 ölçekli
Ç.D.P değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15.04.2014 tarihinde
onanan Antalya Burdur İsparta Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında
gerçekleşmiş olduğundan Komisyonumuzca yeniden bir karar alınmasına gerek olmadığı
görüşüne varılmış olup,-Komisyon Raporu Haşan Ali İRBAN imzasız, diğer üyeler imzalı
Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet AK PARTİ’nin görüşü alalım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Komisyon raporu uygundur Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Cumhuriyet Halk Partisi görüşünü alalım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım komisyon raporuna
katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Arkadaşlar komisyon raporunu
oyluyorum, kabul edenler l ’e bassın. Madde kabul edilmiştir, devam edelim.
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO: 426
ÖZÜ: Antalya İli, Aksu İlçesi 13203 ada
65 parsel numaralı 1.088.330 m2 alanda
hazırlanan
1/50.000
ölçekli
S.F.P
değişikliği onaylı bir Stratejik Fiziki Plan
olmaması nedeniyle REDDİNE oybirliği
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına tahsisli 13203 ada ve 65 parsel numaralı 1.088.330 m2 alanda 2016 yılında
yapılacak olan EXPO için hazırlanan 1/50.000 ölçekli Stratejik Fiziki Plan değişikliği ile ilgili
İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|H
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
^6 M
ENU*f ,
* • Q c *A - ' *
?•
• ;
EXP02016
ANTALYA
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli toplantısında görüşülerek îmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde yer alan
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tahsisli 13203 ada ve 65 parsel numaralı
1.088.330 m2 alanda 2016 yılında yapılacak olan EXPO için hazırlanan 1/50.000 ölçekli
S.F.P değişikliği onaylı bir Stratejik Fiziki Plan olmaması nedeniyle komisyonumuzca uygun
bulunmamış olup, Komisyon Raporu Haşan Ali İRBAN imzasız, diğer üyeler imzalı
Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Efendim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporu uygundur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
rKomisyon raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet raporu oyluyorum kabul edenler l ’e.
Evet madde kabul edilmiştir devam edelim.
(Divan Kâtibi Muhammet URAL divandan kalktı ve yerine 1. Yedek Divan Kâtibi
Mustafa EROĞLUgeçti.)
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO: 427
ÖZÜ: Antalya İli, Aksu İlçesi, 13575 ada
3, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 19 parsellerin
bulunduğu alana ilişkin hazırlanan
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği,
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin 29.08.2013 tarihli 496 sayılı
kararı ile onaylanan ve 13.01.2014 tarihli
35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
kapsamında gerçekleşmiş olduğundan,
YENİDEN BİR KARAR ALINMASINA
GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Antalya İli, Aksu İlçesi, 13575 ada 3, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 19 parsellerin bulunduğu
alana ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
f
V
\ ° V 7
EXP02016
A N T A L Y A
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Aksu İlçesi, 13575 ada 3, 6, 7, 10, 12,
15, 1 6 , 9 parsellerin bulunduğu alana ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekd.Nazım İmar Planı
değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.08.2013 tarihli 496 sayılı kararı ile onaylanan
ve 13.01.2014 tarihli 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
kapsamında gerçekleşmiş olduğundan Komisyonumuzca yeniden bir karar alınmasına gerek
olmadığı görüşüne varılmış olup, Komisyon Raporu Haşan Ali İRBAN imzasız, diğer üyeler
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Songül BAŞKAYA
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Selçuk SENİRLİ
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
maddeyi oyluyorum böylece, kabul edenler l ’e.
Devam edelim.
:Evet Bahattin Bey?
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
:Songül Hanım?
:Komisyon raporu uygundur.
:Selçuk Bey?
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
:Evet komisyon raporunu oyluyorum,
Evet madde kabul edilmiştir arkadaşlar.
GÜNDEMİN 8. MADDESİ
KARAR NO: 428
•
ÖZÜ: Antalya ili, Aksu ilçesi sınırları
içerisinde yer alan 13419 ada 6 parselde
Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan
Ticaret Alanı yapılabilmesi amacıyla
hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Planı
değişikliğinin
KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde yer alan 13419 ada 6 parselde Entegre
Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı yapılabilmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli
Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya ili, Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan
13419 ada 6 parselde Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı yapılabilmesi
amacıylahazırlanan
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tarım Gıda ve
Hayvancılık İlMüdürlüğünün 26.08.2013/33999 sayılı görüşü ve İl Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Müdürlüğü'nün 01.03.2013 tarih ve 75 sayılı oluruna istinaden Komisyonumuzca
uygun bulunmuş olup, Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
r
c -
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
T
(11.09.2014)
f "* .•••. ı
Exp020ıe
AN T A L Y A
“Üst ölçekli plan kararlarına uygun olmadığından komisyon kararma katılmıyorum
Mahalli îdareler Genel Müdürlüğünün olumsuz görüşü mevcuttur.” Oytun Eylem DOĞMUŞ
şerhli imzalı, Haşan Ali ÎRBAN imzasız, diğer üyeler imzalı.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Bahattin Bey buyurun?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
rKomisyondan geldiği şekliyle uygundur
Saym Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım gündemde teklif edilen
değişiklikler aslında Mekansal Planlama Yönetmeliğinin 6-7-8. maddelerine aykırı olup
1/100.000 ölçekli üst planlara da aykırı bulunmaktadır. Yine Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü tarafından 2013 tarihli olması gerekiyor, 21.06.2013 tarihli de uygun olmadığına
dair görüş bulunmaktadır ama bununla birlikte entegre tarımla yapılacak yatırım konusunda
biz de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak komisyon raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Teşekkür ederim, Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
'
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet, komisyon raporunu oyluyorum
arkadaşlar kabul edenler l ’e. Evet madde kabul edilmiştir. Devam edelim.
GÜNDEMİN 9. MADDESİ
KARAR NO: 429
ÖZÜ: Aksu, 025B-02B nolu imar
paftasında yer alan Fatih Mahallesi 13419
ada 6 parselin Entegre Tarımsal İşletme ve
Toptan
Ticaret
Alanı
olarak
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planının KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Aksu, 025B-02B nolu imar paftasında yer alan Fatih Mahallesi 13419 ada 6 parselin
Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-02B nolu imar paftasında yer alan Fatih
Mahallesi 13419 ada 6 parselin Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı olarak
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, aynı
alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Tarım Gıda ve Hayvancılık İl
Müdürlüğünün 26.08.2013 tarih ve 33999 sayılı görüşü ve İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Müdürlüğü'nün 01.03.2013 tarih ve 75 sayılı oluru doğrultusunda uygun olduğu görüşüne
varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
P
T•
------------- i -- ------- --- -
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
*r''°cO :.o
^^0*0 0*0
(?■%%.,
\ vO'
o
R
<
EXP02016
A N T A L Y A
"1/100.000 ölçekli ÇDP'na uygun olmadığından komisyon kararma katılmıyorum.
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün olumsuz görüşü mevcuttur." Oytun Eylem DOĞMUŞ
şerhli İmzalı, diğer üyeler imzalı.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Bahattin Bey?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Arkadaşlar komisyon raporunu
oyluyorum. Madde kabul edilmiştir teşekkür ederim. Devam edelim.
(Divan Kâtibi Halil ÖZTÜRK divandan kalktı ve yerine Divan Kâtibi Muhammet Ural
geçti.)
GÜNDEMİN 10. MADDESİ
KARAR NO: 430
ÖZÜ: Antalya İli, Döşemealtı İlçesi,
Çıplaklı Mahallesi 510 ve 511 parsellerin
23.8 ha'lık kısmının ağaçlandırılacak
alandan
Eğitim
Kampüsü
alanına
dönüştürülmesine
yönelik
hazırlanan
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği
“Büyükşehir
Belediye
Meclisinin 29.08.2013 tarihli 496 sayılı
kararı ile onaylanan ve 13.01.2014 tarihli
35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
kapsamında gerçekleşmiş olduğundan”
YENİDEN BİR KARAR ALINMASINA
GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi 510 ve 511 parsellerin 23.8 ha'lık
kısmının ağaçlandırılacak alandan Eğitim Kampüsü alanına dönüştürülmesine yönelik
hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
T
r
&MENUff
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
/.*
.
\ 0 \®/ ° /
EXP02016
ANTALYA
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2013 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi
510 ve 511 parsellerin 23.8 ha'lık kısmının ağaçlandırılacak alandan Eğitim Kampüsü alanına
dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.08.2013 tarihli 496 sayılı kararı ile onaylanan ve
13.01.2014 tarihli 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
kapsamında gerçekleşmiş olduğundan Komisyonumuzca yeniden bir karar alınmasına gerek
olmadığı görüşüne varılmış olup, Komisyon Raporu Haşan Ali İRBAN imzasız diğer üyeler
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bahattin Bey?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu
uygundur
Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
üye Songül BAŞKAYA
rKomisyon ' raporuna katılıyoruz Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
ıKomisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Komisyon
raporunu
oyluyorum
Arkadaşlar. Kabul edenler l ’e. Madde kabul edilmiştir devam edelim.
GÜNDEMİN 11. MADESİ
KARAR NO: 431
ÖZÜ: Antalya İli, Kepez İlçesi sınırları
içerisinde 141,311,352, 402 ve 1154 nolu
parsellerin bulunduğu alana ilişkin
Antalya 2. İdare Mahkemesinin kararları
doğrultusunda Kepez Başköy Üniversite
Alanı ve Çevresinin 1/25000 ölçekli
Nazım îmar Planı iptali, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 29.08.2013 tarihli
496 sayılı kararı ile onaylanan ve
13.01.2014 tarihli 35 sayılı kararı ile
değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım
İmar Planı kapsamında gerçekleşmiş
olduğundan, YENİDEN BİR KARAR
ALINMASINA GEREK OLMADIĞINA
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
.. .. ı c * .
.
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
/.İ S V N
f ? U, ° • I
V ° \r/
EXP02016
Antalya İli, Kepez İlçesi sınırları içerisinde 141, 311, 352, 402 ve 1154 nolu
parsellerin bulunduğu alana ilişkin Antalya 2. İdare Mahkemesinin kararları doğrultusunda
Kepez Başköy Üniversite Alanı ve Çevresinin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı İptali ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22,08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2010 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez İlçesi sınırları içerisinde 141,
311, 352, 402 ve 1154 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Antalya 2. İdare
Mahkemesinin kararları doğrultusunda Kepez Başköy Üniversite Alanı ve Çevresinin 1/25000
ölçekli Nazım İmar Planı İptali konusunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.08.2013
tarihli 496 sayılı kararı ile onaylanan ve 13.01.2014 tarihli 35 sayılı kararı ile değişiklik
yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında gerçekleşmiş olduğundan
Komisyonumuzca yeniden bir karar alınmasına gerek olmadığı görüşüne varılmış olup,
Komisyon Raporu Haşan Ali İRBAN imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bahattin Bey?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporu uygundur Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Arkadaşlar komisyon raporunu
oyluyorum, kabul edenler l ’e. Madde kabul edilmiştir. Devam edelim.
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO: 432
ÖZÜ: Antalya İli, Konyaaltı İlçesi,
Gargılık Pınar Mevkiinde yer alan ve
27.12.2011 gün ve 249 sayılı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı
ile onaylanan 1. Derece Arkeolojik Sit
Alanı
sınırının
işlenmesine
ilişkin
hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği “Büyükşehir Belediye
Meclisinin 29.08.2013 tarihli 496 sayılı
kararı ile onaylanan ve 13.01.2014 tarihli
35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
kapsamında gerçekleşmiş olduğundan”
YENİDEN BİR KARAR ALINMASINA
GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
f
• i
»■%®\ w
o / «#/
EXP02016
ANTALYA
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Gargılık Pınar Mevkiinde yer alan ve 27.12.2011 gün ve
249 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile onaylanan 1. Derece Arkeolojik
Sit Alanı sınırının işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22.0i-:2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Gargılık Pınar
Mevkiinde yer alan ve 27.12.2011 gün ve 249 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu kararı ile onaylanan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının işlenmesine ilişkin
hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin
29.08.2013 tarihli 496 sayılı kararı ile onaylanan ve 13.01.2014 tarihli 35 sayılı kararı ile
değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında gerçekleşmiş olduğundan
Komisyonumuzca yeniden bir karar alınmasına gerek olmadığı görüşüne varılmış olup,
Komisyon Raporu Haşan Ali İRBAN imzasız diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bahattin Bey?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur
Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
rKomisyon raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Arkadaşlar komisyon raporunu
oyluyorum. Kabul edenler l ’e. Evet madde kabul edilmiştir devam edelim.
GÜNDEMİN 13. MADESİ
KARAR NO: 433
ÖZÜ: Muratpaşa ilçesi, Kızıltoprak
Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mazbut
Muratpaşa Vakfına ait olan 13142 ada 1
parsel ve 13143 ada 1 parsele yönelik
hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği ile ilgili söz konusu
alanda yeniden bir imar planı çalışması
yapılmak üzere DAİRESİNE İADE
EDİLMESİNE oyçokluğu ile karar
verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
I .*C.#°V ..
\ E° T2 J
xpo oig
ANTALYA
Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mazbut Muratpaşa
Vakfına ait olan 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.08.2014
tarihli İnceleme Raporu.
,:
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Saym Başkanım Arkadaşlar uygun
görürse okunmuş sayabiliriz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Şimdi Arkadaşlar bu oy birliği ile geçen
komisyon kararları var. Olmazsa onları tespit edelim, onları toptan oylayabiliriz.
Üye Bahattin BAYRATKAR
:Geldikçe şey yapalım ki.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım bazı maddelerde bunu
yapmak mümkündür ama 13. gündem maddesiyle ilgili raporlar okunsun Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Hayır hayır onu demiyorum yani
önümüzdeki maddelerde ortak karar varsa bunları oylayalım anlamında söyledim.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının İnceleme Raporunda;
Belediye
:Muratpaşa Belediyesi
Mahalle
:Kızıltoprak
Pafta
:
Ada/ P arsel: 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parsel
Vakıflar Genel Müdürlüğü Antalya Bölge Müdürlüğü 28.03.2013 tarih ve 1407 sayılı
yazısı ile Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Muratpaşa Vakfına
ait 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parsele (eski 69 ada 1 parsel) yönelik 1/25000 ölçek
Nazım îmar Planı teklifi sunmuş ve meclis gündemine alınması talep edilmiştir. Söz konusu
talep yazısı îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü’nün
29.01.2014/202-389 sayılı yazısı ile birimimize gönderilmiştir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.02.2014 tarihli toplantısında gündemin
66. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup
16.07.2014 tarihli komisyon raporunda söz konusu plan teklifinin komisyonca uygun
bulunmadığı görüşüne varılarak imza altına alınmış olup Antalya Büyükşehir Belediyesi
Meclisi’nin 08.08.2014 tarihli toplantısında söz konusu plan teklifi yeniden değerlendirilmek
üzere îmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmiştir. 12.08.2014 tarihli komisyon
toplantısında söz konusu plan teklifinin yeniden bir çalışma yapılmak üzere dairesine iade
edilmesi kararma varılmış olup imza altına alınmıştır. 12.08.2014 tarihli ve 413 sayılı meclis
karan ile Dairemize iade edilmiştir.
İlgili süreç devam ederken Vakıflar Genel Müdürlüğü Antalya Bölge Müdürlüğü’nün
11.08.2014 tarih ve 3191 sayılı yazısı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü
06.08.2014 tarih ve 8307 sayılı yazıları ile söz konusu alanda yeniden bir plan çalışması
yapılması konusunda ki talepleri tarafımıza iletilmiştir.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından teklif edilen plan değişikliği ile “Kentsel ve Bölgesel
Spor Alam’ndan “Vakıflar Sosyal Tesis, Kültür ve Spor Kompleksi” alanına dönüştürülmesi
ve alanın %30’luk bir kısmına 0.60 emsal ile ticari fonksiyonların yapılması önerilmektedir.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
A N T A L Y A
29.08.2013
tarih ve 496 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Antalya
Bütünü 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Bu planda söz konusu alan Kentsel
Hizmet ve Donatı Alanları başlığı altında “ Spor Tesisleri Alanı” olarak planlanmıştır. Plan
hükümlerin de bu alanlara ilişkin koşullar şu şekilde belirlenmiştir;
"Spor ve oyun ihtiyacını karşılayan, kent, bölge ve semt düzeylerinde hizmet veren açık veya
kapalı spor tesisleridir. Spor alanlarında, futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni
vb. Spor faaliyetleri için stadyum, kapalı spor salonu ile sporcu ve seyircilere hizmet veren açık kapalı
otopark, büfe, lokanta, kafeterya vb. Tesisler yer alabilir.”
Yapılmak istenen tadilat ile bölgeye getirilecek fonksiyonların bazıları bütüncül 1/25000 ölçekte spor
alanları ile ilgili plan notu ile uyum göstermemektedir.
Söz konusu alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 14.10.2005 tarih ve 686 ve 687 sayılı
kararları ile onanan alanın ‘Spor Tesis Alanı ve Ağaçlandırılacak A lan’dan ‘Vakıflar Bölgesel Kentsel
Kültürel Spor Kompleksi’ alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliklerine açılan 2006/847 Esas sayılı dava 2007 yılında sonuçlanarak 2007/1466 sayı ile
karara bağlanmıştır. Söz konusu karar metninde “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 14.10.2005 tarih
ve 686 ve 687 sayılı kararları ile onanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile
eksilen sosyal donatı alanlarına karşılık ilgili mevzuatın ön gördüğü eş değer alanların yaratılması
koşulunun yerine getirildiğine dair herhangi bir sağlıklı bilgiye rastlanmamakta olduğu.” ve “Plan
değişikliğinde kentin ve ilgili bölgenin ihtiyaçlarından çok, plan değişikliği ile mevcut kullanımın
değiştirilmesi yolu ile kaynak yaratma kaygısının öne çıktığı, bunu ise kamusal yararlardan çok
şehircilik ve planlama esasları açısından gerekçeleri korunmaksızın, yalnızca kurumların yararına
yönelik bir yaklaşım özelliği sergilediği, dava konusu değişiklik ile yaratılan ticaret alanı inşaat alanı
ile değerlendirildiğinde yakın bölgede üst ölçekli planların ön görmüş olduğu merkezler ve alt
merkezler dağılımı üzerinde olumsuz etki yaratacağı, dava konusu plan değişikliği ile yakın bölgede,
planın ön gördüğü ticaret kullanımını oldukça üzerinde, gereğinden fazla, ticaret alanı yaratılmakta
olduğu, planda önemli bir işlev yüklenmiş ve bölgesel düzeyde işlevsel olan bir spor alanı bölgesinin
küçültülmekte olduğu, eksilen sosyal donatı alanlarına karşılık başka bir yerde alan ayrılmasını söz
konusu alanın işlevsel bütünlüğünün bozulmuş olması sorununu gideremeyeceği görüşlerinden
hareketle, dava konusu 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli plan tadilatlarının plan bütününde ve parsel
özelinde, planlama ilkelerine şehircilik esaslarına ve kamu yararına uygun bulunmadığı” gerekçeleri
ile söz konusu planlar iptal edilmiş ve alan yeniden spor alanına dönüşmüştür.
Yukarıdaki açıklamalar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Antalya Bölge M üdürlüğü’nün 11.08.2014
tarih ve 3191 sayılı yazısı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 06.08.2014 tarih ve
8307 sayılı yazılan ile söz konusu alanda yeniden bir plan çalışması yapılması doğrultusunda 1/25.000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin ve ilgili kurum taleplerinin görüşülerek karara
bağlanması hususunu; Bilgilerinize arz ederim. 29.08.2014
(imza)
Ceyda PALANCI SERTBAŞ
Şehir Plancısı
(imza)
A.Özlem ALPASLAN
Nazım Plan Şube Müdür V.
(imza)
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.08.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve 16.07.2014 tarihli komisyon toplantısında görüşülerek
karara bağlanmak üzere 08.08.2014 tarihli meclis toplantısı gündemine alınmış olan ve Antalya
Büyükşehir Belediyesi Meclisince yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilen; Muratpaşa ilçesi, Kızıltoprak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mazbut Muratpaşa
Vakfına ait olan 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliğinin yeniden bir çalışma yapılmak üzere dairesine iade edilmesi
Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
OTUfMüf,
_<
O.
ro
I;
\
I
Ex p 02016
ANTALYA
Komisyon Raporu Haşan Ali IRBAN Toplantıya Katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin
takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Arkadaşlar bu baya karışık bir
mesele, baya da tarihi bir şeyi var. Bu konuda tabi ki inceleme yapan arkadaşlarımız vardır,
bunlardan bilgi alacağız, bu konuda vereceğimiz kararı da birlikte vereceğiz. Evet, Bahattin
Bey bu konuda görüşlerinizi alalım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından
geldiği şekliyle uygundur Başkanım raporu.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım? Çok karışık bir konu yani
bilemiyorum.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım bu kamuoyunda da uzun
bir dönem tartışılan 2007 yılında da daha doğrusu şöyle söyleyeyim 30.000 m2’lik alanda
spor semt spor alanı olan bir alanda emsal bir alan yaratmadan planlama ilkelerine kamu
yararına aykırı birşekilde bir emsalli 30.000 m2’lik bir ticari alan yaratan bir planlamaydı:’Buna ilişkin olarak açılan dava sonucunda, biraz önce raporlarımızda da var eklerinde
de var, kamu yararına uygun olmadığı, planlama ilkelerine uygun olmadığı, sadece kaynak
yaratma kaygısıyla yapılan bir düzenleme olduğu üst ölçekli planlara uygun olmadığı gibi
gerekçelerle de yargıdan da iptal edilmiştir. Bu çerçevede zaten imar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı inceleme raporunda da bu olumsuzluklar beyan edilmiştir. O nedenle geçmişte
yargı kanalıyla iptal edilen bir düzenlemenin tekrar teklif edilmesi bizce uygun değildir.
Teklifin reddi.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yani Daire Başkanlığı mı Komisyon mu?
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Daire Başkanlığı,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Daire Başkanlığı inceleme,
Üye Songül BAŞKAYA
:Daire Başkanlığının en
son.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Katılıyoruz Başkanım.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım, Sayın Başkanım,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Önce oylamayı yapmanızı yani Daire
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının inceleme raporu doğrultusunda Vakıflar Genel
Müdürlüğünün istemiş olduğu öneri planın, plan önerisinin reddi noktasında grupların görüşü
o şekilde cereyan etti.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Öyle değil mi Bahattin Bey?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından
geldiği şekliyle onaylıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Gelen şekliyle diyorsunuz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Şimdi bakın burada.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Aynı şeyi mi söylüyoruz?
c - y»y
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
«i
° /
e x p 02016
A N T A L Y A
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Bakın burada şunu, sesim geliyor galiba,
burada şunu ortaya koymamız gerekiyor İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının inceleme
raporu doğrultusunda talep sahibinin plan önerisinin reddi şeklinde oylanması gerekiyor, şey
bu yani Daire Başkanlığının inceleme raporu doğrultusunda oylatırsanız bu bir yorumdur. Bir
çok noktaya gider. Alttaki komisyon raporlarında zaten bir tanesi bu reddi ortaya koyuyor.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Yani burada komisyon raporunda,
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Efendim?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bu komisyona geldi mi?
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Tabi iki tane komisyon raporu var 2 kere
geldi. İkisi,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :İkisi, ikisi aynı noktada mı birleşiyor?
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:İlk rapor reddi, ikinci gelişinde tekrar,
tekrar konu bir daha incelensin. İnceleniyor, inceleme raporu haline dönüşüyor Daire
Başkanlığının, Daire Başkanlığı İnceleme Raporu olayın safahatını,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Tamam ... beraber izah ediyor
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Anlatıyor, ama biz neyi oylamamız
gerekiyor, Planın neresini olumlu mu olumsuz mu olmasını oylamamız gerekiyor. Bu noktada
oylamanızı bu şekilde yaptırmanızı öneriyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Oylama bittikten sonra da şahsım adına
söz istiyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım biz İmar ve Şehircilik
Daire Başkanlığından gelen raporu onaylamak yani onaylıyoruz ve planlamak üzere
onaylıyoruz. Öncelikle de...
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Yani
bunun
yeniden
planlanması
yapılmak üzere,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Tabi evet.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Şimdi bakınız Arkadaşlar burada henüz
bir bir planlama yapılamamış anladığım kadarıyla.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Şimdi farklı bir şeyden bahsetti biraz
evvel.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Hayır hayır şimdi tamam ben o şeyi
söylemiyorum ben kendi görüşümü söylüyorum. Burada bu bilmecenin çözümüne dair neler
yapılabilirin çalışması da var bu işin içerisinde anladığım kadarıyla.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım 7. ayda İmar Komisyonu
oybirliği ile bir karar vermiş ilgili planlama teklifinin reddi diye. 8. ayda yine İmar
Komisyonu tarafından oybirliği ile karar veriliyor ilgili dairesine gönderilsin diye, ilgili daire
inceleme yapıyor ve bütün olumsuzlukları yargı kararlarını her şeyi sıralıyor zaten.
Meclis 1. Başkan V:Ahmet BÜYÜKAKÇA :E o zaman.
,,'i
Üye Songül BAŞKAYA
:Bu raporlar doğrultusunda, bu bilgiler
ışığında ilgili planlama teklifinin reddi gerekmektedir Sayın Başkanım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Şimdi Arkadaşlar ben burada İmar
Komisyonundaki Arkadaşlardan birisine söz vermek, Bahadır Bey siz açıklar mısınız, bilgi
verir misiniz?
.L .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
(?‘<kÛ
\ eW °/
n
EXP02016
ANTALYA
Üye Bahadır YANATAÇ
:06’ya 08 Gençlik ve Spor Bakanlığından
gelen son yazıya göre biz karar aldık grubumuzda, burada protokole konu edilen taşınmazın
yaklaşık 136.000 m2’lik bölümü kentsel spor alanı olarak Genel Müdürlüğümüzün
ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli olup geri kalan kısmı Genel Müdürlüğümüzün tasarrufları
doğrultusunda yapılacak İmar Plan Değişikliği Genel Müdürlüğümüzce muvafakat
edilmektedir denmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yazılmıştır. Vakıflar Genel
Müdürlüğü de bize yazdı 06’ya 08 tarihinde yazılmış bir yazı.
Dolayısıyla biz de grubumuzda bu yazıya istinaden yeniden planlama yapılmak üzere
dairesine gönderilme kararı aldık. Bunun bunun oylanılmasmı istiyoruz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Şimdi daireden geliyor daireye gidiyor,
burada bir çelişki var.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Şimdi yeniden Arkadaşlar,
Üye Songül BAŞKAYA
:Bu
nasıl
bir
kafa
karışıklığıdır
algılayabilmiş değiliz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Şimdi bu konu çok karışık bir dosya yani
ben bu konuda detaylı bilgi size veremem. Şimdi
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkanım kamuoyu bu konuyu çok
yakından biliyor yıllardır konuşuluyor,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet,
Üye Songül BAŞKAYA
:Daha geçtiğimiz aylarda verilen oybirliği
ile verilen bir karar var reddi yönünde İmar Komisyonu Başkanmm açıklamalarını kaygıyla
izliyorum üyesinin,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Ama en son gelen bir yazı var o yazıya
istinaden konuşuyor İmar Komisyonu Başkanmm.
Üye Songül BAŞKAYA
:Ya Bakanlıktan, Genel Müdürlükten
böyle bir teklif gelmiş olabilir, biz mevzuatlar ve hukuk çerçevesinde eğer görev yapacaksak
hukuk da mevzuatlar da ne söylüyor yargı zaten iptal etmiş, mevzuatlar gereği de 30.000
m2’lik bir ticari alan yaratılıyorsa spor alanı 30.000 m2 küçültülüyorsa aynı alanda eşdeğer
bir alan yaratmak zorundayız spor alanı. Böyle bir çalışma mümkün mü?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Saym Başkanım biz yine ifade ediyoruz
İmar ve Şehircilik Başkanlığından geldiği şekliyle yeniden imar yapılmak üzere oylanmasını
istiyoruz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım şahsım adına da söz
istiyorum oylama yapıldıktan sonra.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bir dakika oylama yapıldıktan sonra şey
yapalım. Arkadaşlar o zaman oylamaya geçeceğim başka türlü bunun tartışması bitecek gibi
değil.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Neyi oylayacağız Başkanım?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Burada yeniden bir imar planı...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından
gelen raporu,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet, rapor doğrultusunda,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Geldiği şekliyle
T r
• v> *
4 °°Cyİm. %
.
?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f ?.a. ° • S,
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXM2016
ANTALYA
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :İmar ve Şehircilik Dairesinden gelen
rapor doğrultusunda,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yeniden imar yapılmak üzere,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Efendûn?..
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yeniden imar yapılmak üzere kabulünü
istiyoruz biz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet oyluyorum Arkadaşlar.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın
Başkanım
burada
açıklığa
kavuşturalım, burada bir yanlışlık yapıyoruz, usul yönünden de yanlış yapıyoruz. Daire
Başkanlığına bu gönderilmiş. Daire Başkanlığı görüşünü yazmış göndermiş. Şuanda biraz
evvel Sayın Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup Sözcüsü biz plan önerisinin kabulü
noktasında düşünüyoruz derken,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Hayır efendim biz önceden de aynı
şekilde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından geldiği şekliyle demiştim ben yine aynı
şekilde söylüyorum.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Kayıtlarda var, kayıtlarda var, kayıtlarda
var
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :... ben onun üstünde durmuyorum...
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Siz netice itibariyle burada İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığının bu plan önerisi ile ilgili safahatı açıkladığı rapor okundu
Meclisimizin bilgisine girdi. Ve burada Mahkemelerin neyi iptal edip neyi iptal etmediği de
ortaya çıktı. Şimdi burada bizim oylamayı şu noktada yaptırmamız gerekiyor. İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığının raporunun görüşü doğrultusunda öneri planın reddi veya
kabulü şeklinde oyla, kabulüyse kabulü reddiyse reddi efendim.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Şimdi Arkadaşlar şimdi burada bir imar
planı yeniden yapılması söz konusu mu?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Yeniden pianlâma, planlama yapılacak
anladığım kadarıyla.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:0, o yani o kendi görüşleridir, biz de
kendi görüşümüzü ifade ediyoruz, neticede oylamaya sunulmasını arzu ediyoruz.
Üye Reşat OKTAY
:İşte zaten çelişki orada.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Arkadaşlar ben İmar Dairesinden
gelen şekliyle oyluyorum kabul edenler? Etmeyenler olarak oylayacağım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkanım aykırı oylamadan
başlayacaksınız o zaman. 1/25.000’lik nazım imar planı teklifinin reddi uygundur Sayın
Başkanım. Aykırı oylamadan başlayarak oylayalım o zaman.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA Yani şimdi siz Cumhuriyet Halk
Partisinin önerisi olarak mı önce reddini şey yapacağız bu aykırı, aykırı teklif olarak bunu
m u....
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:İkisi de olabilir yani,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Tamam önce önce aykırı teklifi
oylayalım. Evet buyurun. Buyurun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Neyi şuanda oyluyoruz?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Onların görüşü biliyorsunuz. Şeyin
teklifin...
.L .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
i(^ < iV
\° W V
expo2chg
ANTALYA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Şimdi zaten,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :... istikametinde bir görüş bu.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım, Sayın Başkanım şuanda
gerek MHP sözcümüz gerekse AK PARTİ olarak biz İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından
gelen şekliyle,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Tamam onu da oylayacağız.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:İmar yapılması noktasında tercihimiz var
dolayısıyla bunu bir oylayalım olmazsa zaten CHP’ninki kabul olmuş olacak.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet ne diyorsunuz. Raporu, raporu
oylayacağız.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Hayır aykırı bir şey yok kabul edenler,
etmeyenler var. Aykırı bir şey yok yani kabul edenler etmeyenler, kabul olursa zaten bizim
dediğiniz oluyor kabul olmazsa sizin dediğiniz oluyor.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA Aykırı önergeyi oylayalım tamam aykırı
önergeyi oyluyoruz.
. _ .. . . .
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın BAYRAKTAR nasıl aykırı önerge
yok.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Arkadaşım işte bunlar.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Biz kabul ediyoruz,
siz kabul
etmiyorsunuz yani zaten,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Yani şimdi yılların yılların sorununu
şurada konuya vakıf olmayan bir arkadaşınız olarak yani beni de müşkül durumda
bırakıyorsunuz arkadaşlar yani. Gerçekten benim anladığım kadarıyla, ben de eski bir
belediyeciyim,
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Burada imarda bir sıkıntı var anladığım
kadarıyla. Mesela diyorsunuz ki siz aynı değerde bir yer bulmadan burayı değiştiremezsiniz
diyorsunuz. Doğrudur.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Mahkeme diyor, biz demiyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Efendim mahkeme değil, biz deriz onu
biz diyebiliriz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım, Sayın Başkanım,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA A m a
burada
anladığım
kadarıyla,
anladığım kadarıyla arkadaşlar burada bir imar sorunu var imar planlama sorunu var.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:İmar sorunu yok Efendim burada,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Demek ki burada yeniden bir imar planı
yapılacak anladığım kadarıyla
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkamın değiştirilen bir şey yok,
yeniden planlanması için biz buna evet diyoruz. Ve gerekçemizden Genel Müdürlükten
Vakıflar Genel Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :... benim kanaatinde...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Bunun onanmasını istiyoruz, oylanmasını
istiyoruz, pardon.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Arkadaşlar
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet oylanmasını talep ediyoruz Sayın
Başkanım.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
(& ••&
e x p ü 2016
ANTALVA
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Sayın Başkanım, Sayın Başkanım,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :İmar Şehircilik
Dairesinden geldiği
şekliyle oylamaya alıyorum Arkadaşlar,
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Sayın Başkanım,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Buyurun. Evet.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Buyurun.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Planlama teklifleri dairesinden geliyor
zaten daha önce de geldi. Bu Mecliste de Planlama Dairesinin teklif ettiği hususları
oyluyoruz. Burada bir plan teklifi yok. Biz Vakıflar Genel Müdürlüğünden talep ettiği arazi
kullanım kararını Meclis olarak,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :...imar planı yapımı işi var burada...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım,
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Bunun için bunun için daireye yetki
vermemize,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA Yeniden imar planı yapılacak arkadaşlar
burada.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Sayın Başkanım bunun için daireye yetki
vermemize gerek yok daire zaten bu teklifleri,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Dairenin görüşü ortaya konuyor.
(Konuşmalar örtüşiiyor, anlaşılamıyor.)
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Sadece görüş...
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :...anladığım kadarıyla,
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Vakıflar Genel Müdürlüğünün teklifini
meşru hale getiriyoruz, daire teklif etsin.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım şu şekilde oylanmasını
istiyoruz,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bir dakika,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Söz konusu alanda yeniden bir plan
çalışması yapılması şuanda yapılacak olan işlem bu.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :... bana göre de .. .burada yapılacak...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: 1/25.000 ölçeğinde.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet şimdi burada yeniden bir imar
planlaması çalışması yapılmak üzere konuyu oyluyorum Arkadaşlar,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Kabul edenler ve etmeyenler olarak şey
yapacağım buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Ya neyi oyladık Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Ya yeniden imar planlaması yapılacak bu
bölgenin.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:...plan yok ki neyin ...karar veremeyiz
ki.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Imar planlaması yapılacak ne demek...
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
f*
ş
expo2016
ANTALYA
Üye Mustafa Reşat OKTAY
Meclis olarak niye ona karar verelim
dairesi getirebilir...
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Dairesi,
Üye Songül BAŞKAYA
•
:Sayın Başkanım eğer böyle bir çalışma
yapılırsa Meclise sunulur zaten.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Mahkeme kararlarına aykırı diyor siz
diyorsunuz ki dairesi yeni bir plan yapsın getirsin diyorsunuz.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Dairesi değil efendim ilgili Belediyesi
yapacak planı.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Sayın Başkanım,
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:llgili Belediyesi ne yapsın Muratpaşa
Belediyesi mi yapacak.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Hangi Belediyeye bağlıysa o yapacak.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Sayın Başkan Hangi
paftada, hangi
adada, hangi parselde yapılacak bu planlama?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Arkadaşlar,
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Planlama sınırları belirlensin,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Neyse oyladım ben konuyu sonra gene
yanlış varsa gene de düzeltirsiniz. Evet,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Doğrudur Sayın Başkanım.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Böyle bir karar olamaz Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Kararı aldık, karar oldu işte. Evet, madde
kabul edilmiştir. Tartışmaya gerek yok yani burada burada benim benim sizlere herhangi bir
kastım filan yok. Oranın Efendim konu bu kadar karmaşık bir konu bu kadar yüzeysel laflarla
bu Meclisteki Arkadaşlarımızın konuya vakıf olma şansı dahi yok.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım
dosyalar 3 gün
öncesinden herkesin eline ulaşıyor,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Efendim 3 gün öncesi...bir konu.
Üye Songül BAŞKAYA
:Eklerin
incelenmesi
mümkündür,
araştırılması mümkündür, kaldı ki buradaki her Meclis Üyesi Büyükşehir Meclis Üyesidir her
konuya vakıf olmak zorundayız. Kent adına önemli bir karar alıyoruz. Ben yaptım oldu karar
budur şeklinde bir dayatma Meclise sunulamaz. Böyle bir kararla da belki tarihte bir ilke imza
atıyor olabiliriz yani. İyi planlama yapılsın, Vakıflar Genel Müdürlüğü teklif etmiş spor
alanında 30.000 m2’lik ticari alan yaratılmak üzere haydi arkadaşlar Meclisçe karar verelim
İmar Şehircilik Daire Başkanlığı da bu konuyu planlasın getirsin yok böyle bir...
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet arkadaşlar tartışma bitmiştir.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Siz planlanmasını istemiyor musunuz?
planlanmasını istemiyor musunuz?
Üye Songül BAŞKAYA
:Biz ticari alana karşıyız Efendim orası
semt spor alanıysa Kentsel spor alanıysa spor alanı olarak korunmalıdır. Ha 30.000 m2’lik
ticari bir alan yaratılıyorsa emsal bir 30.000 m2’lik spor alanı yaratılsın.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Biz
planlanmasını
istiyoruz
ve
Antalya’ya hizmet yapılmasını istiyoruz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Antalya’ya hizmet yapmak için kentin
kaynaklarını kullanarak mı yapacaksınız Sayın Bahattin BAYRAKTAR?
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
as o
EXP02016
ANTALYA
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Arkadaşlar,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Bir kısmı kullanılacak, bir kısmı
kullanılmayacak.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Oylama, oylama bitmiştir.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkan şahsım adına söz istiyorum.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA : 14. maddeye geçiyoruz. Gereği kadar
konuşulmuştur.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Hayır Efendim şahsım adına söz
istiyorum.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Buyurun. Çok kısa olsun...
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Kısa değil yasada ne kadar yönetmelikte
ne kadar hakkım varsa o kadar konuşurum.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Konuşun ama yani kime ne anlatacaksınız
Arkadaşım ya.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Meclise anlatacağım Efendim.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Anlat o zaman anlat bana mı anlatacaksın
Meclise anlatırken.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Meclise anlatacağım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Şuanda Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:İbretlik bir karar almıştır. İbretliktir bu
karar. Bu kararla ilgili yeteri kadar çalışma yapılmıştır. İki tane komisyon kararı vardır, bir
tane Daire Başkanlığı görüş raporu vardır. Siz bu noktada buradaki bir planlama isteğinin
yapılması için ilgili dairesine yetki veriyorsunuz şuanda. Meclisin böyle bir yetkisi yok zaten.
Birincisi bu, İkincisi, evet dairesi yaparak getirebilir zaten o zaman şey yaparız, siz
plan yapma yetkisi olan bir kuruma, plan getirme yetkisi olan bir daireye Belediye
Başkanlığına siz bu planı yapın getirin diyorsunuz. Bir kere Meclisin aldığı bu karar sıkıntılı
bir karardır. İkincisi, bu konunun safahatı Antalya Meclisi 2009 yılından bu tarafa Antalya’da
tartışılan bir olaydır. 100. yıl spor alanının mahkemelerle ilgili planlamasının iptali neticesi
buraya kadar dayanmıştır, bu safahatı anlatmak için ben sizden söz istedim.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Bakınız burada mevcut olan
Meclis
Üyelerimizin ben de dâhil olmak üzere bu alanların planlanmalarının iptali ile ilgili mahkeme
kararlarını yerine getirmiş olduğu için Belediyenin zarara uğratılması iddiası ile trilyonlara
varan tazminat davalarıyla şahsen karşı karşıyayız. Belediyemiz de karşı karşıya.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
'.(Konuşması anlaşılmamaktadır.)
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sözümü kesmeyin beyefendi.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bir dakika, devam edin siz hatip.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Bu safahat şudur Sayın Menderes
TÜREL 2004’te Belediye Başkanı olduktan sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile o
zamanki Genel Müdür Mehmet ATALAY’la bir protokol yapıyor Meclisten yetki almadan,
daha sonra Meclise getiriyor protokolü. Önce Meclisten yetki almadan bu protokolü yapıyor.
Ve planlama vaadi var.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
V '\ y \ /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP0201G
ANTALYA
Vakıflar Genel M üdürlüğü’niin Kızıltoprak’taki spor alanına 100. yıldan sökülecek olan
amatör spor tesislerinin taşınmasıyla ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüyle yapmış olduğu bir protokolde
sizin alanınızı ticarete belli bir alanınızı ticarete çevireceğim bu alana 100. yıldan sökülecek olan
amatör spo? esislerini getireceğim diye. Bu protokolün neticesinde Antalya Büy ikşehir Belediyesi
hem 100. yıl alanında hem Kızıltoprak’taki malum alanda ticari planlamalar yapıyor. Bu safahat
devam ederken bak bu planlamalara davalar açılıyor.
Buraların davaların neticelenmesi yani 25.000’lik 5000’lik 1000’lik planların iptali ile
sonuçlanıyor. Buradaki mahkemenin ana kararı bu alanda eşdeğer alan yaratmadan siz yeni bir ticari
alan oluşturamazsınız diyor, diye alınıyor mahkeme kararları, sonuçta Vakıflar Genel Müdürlüğünün
malı olan bir alanın üzerinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan bir spor
tesisi var. Belediyemizde bu spor tesisine 9 trilyon 300.000 Lira para ödemiştir. Doğal olarak ortada
defakt bir durum vardır, sıkıntılı bir durum vardır. Ama bu durumu ortadan kaldırabilmek için Vakıflar
Genel Müdürlüğü getirmiş olduğu plan önerisinde spor alanının içine gizli saklanmış bir 30.000
m2’lik ticari alan planlaması talep etmektedir. Bu Daire Başkanlığımızın eğer bizim Daire
Başkanlığımıza güveniyorsak safahatı olduğu gibi anlatıyor. Bu bu planlama diyor 25.000’lik,
5000’lik planlamalar mahkemeler tarafından şu gerekçeyle iptal edilmiştir diyor. Bunun anlamı şudur
okuma yazması olan1h ^ k e s anlayabilir bunu. Burada bu şekilde planlama yapamayız efendim diyor.
Ha bu rapora rağmen şuanda yapmış olduğunuz oylama neticesinde ilgili Dairesi şu raporuna göre
planlama yapsın getirsin ondan sonra görüşelim burada. Şu rapora göre.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Tamam teşekkür ederim.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım şu oylamayı bir yansıtabilir
misiniz biz konuşurken herhalde oylama yapıldı. Oy bile kullanamadık ama salonda 54 kişi mevcut
mudur oy veren okey veren.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Oylamayı zaten... arkadaşımıza söz verdim
oylamadan sonra bu arada.
Üye Songül BAŞKAYA
:Büyütebilir miyiz?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım oy kullanmış dışarı çıkmış
olabilir.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Oylamayı
bitirdikten
sonra
zaten
arkadaşımıza biz konuşma izni verdik.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:0ylamasım yapmış, dışarı çıkmıştır.
Üye Songül BAŞKAYA
rKamera görüntüleriyle tespit edilir Sayın
Bayraktar çıkıp çıkmadığı.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet devam ediyoruz.
(1. Yedek Divan Kâtibi Mustafa EROĞLU divandan kalktı ve yerine Divan Kâtibi Halil
ÖZTÜRK geçti.)
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO: 434
ÖZÜ: 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Sınırları İçerisinde İlçe kurulması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun ile İlimiz Büyükşehir Belediyesi
sınırları içerisinde yeni kurulan 5 ilçenin
sınırlarının
belirlenmesi
konusundaki
çalışmanın, 6360 sayılı Kanun gereğince il
bütününde gerçekleştirilmesi gerektiğinden
HÜKÜMSÜZ KALDIĞINA oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
np
K&RtENu^.
IC ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\° V /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
ANTALYA
5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe kurulması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlimiz Büyükşehir Belediyesi sınırlan
içerisinde yeni kurulan 5 ilçenin sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındıra;.
Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2010 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları
İçerisinde İlçe kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile
İlimiz Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yeni kurulan 5 ilçenin sınırlarının
belirlenmesi konusunun; Komisyonumuzca, söz konusu çalışmanın 6360 sayılı “On Dört İlde
Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince il bütününde
gerçekleştirilmesi gerektiğinden hükümsüz kaldığı görüşüne varılmış olup, Komisyon Raporu
Haşan Ali İRBAN imzasız diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet Sayın Başkanım.
Üye Şükrü SÖZEN
:Başkanım toplu oylama geçelim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet siz efendim Songül Hanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Mustafa GÜL
ıKomisyon Raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Raporu oyluyorum arkadaşlar. Buyurun.
Kabul edenler l'e. Madde kabul edilmiştir. Devam edelim.
Yazı İşi. Ve Kararlar Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ
:Gündemin 15. maddesi
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO: 435
ÖZÜ: Antalya İli, Döşemealtı İlçesi
sınırları içerisinde yer alan, Kömürcüler
mahallesinin 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Yasası ile belirlenen sınırlara
göre yeniden Belediyemiz sınırlarına
dahil edilmesi konusu, 6360 sayılı
Kanun kapsamında Antalya Büyükşehir
Belediyesinin sınırı, il mülki sınırı
olduğundan YENİDEN BİR KARAR
ALINMASINA
GEREK
OLMADIĞINA oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
/'-i
T •V-.
^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
%
/£ * •!• A'
i ’V i
Ex p ü 2016
A N T A L Y A
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Kömürcüler mahallesinin 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile belirlenen sınırlara göre yeniden Belediyemiz sınırlarına dahil
edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2009 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Döşemealtı İlçesi sınırları içerisinde yer alan,
Kömürcüler mahallesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile belirlenen sınırlara göre
yeniden Belediyemiz sınırlarına dahil edilmesi konusunda, 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir
Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında gerçekleşmiş olduğundan Komisyonumuzca
yeniden bir karar alınmasına gerek olmadığı görüşüne varılmış olup, Komisyon Raporu Haşan Ali
İRBAN imzasız diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet. Bahattin Bey görüşleriniz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Songül Hanını?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Selçuk Bey?
Üye M ustafa GÜL
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet. Komisyon Raporunu oyluyorum.
Üye Şükrü SÖZEN
:Başkanım
oybirliği
olanları
oylayalım
Başkanım. Oybirliği olanları.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Biraz evvel ki teklifim o idi zaten. Onları
tespit etsin komisyondaki arkadaşlar. Değil mi Başkanım?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Devam etsin Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet devam edin.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ
:Gündemin 16. maddesi
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Bir dakika. Şimdi bu oybirliği ile alınmış
olan maddelerin bir sıralamasını yapalım kaç tane var böyle onları da toplu olarak şey yapalım
isterseniz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Ya
da
oybirliği
olanların
raporları
okunmayabilir.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet. 15. Madde kabul edilmiştir. Devam
edelim.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ
:Gündemin 16. maddesi
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO: 436
ÖZÜ: Finike, 19K nolu imar paftasında yer
alan Yenimahalle Mahallesi 530 ada 11
parselin Pazar Yeri ve Ticaret Alanının,
Belediye Hizmet Alanı (Pazar A lanı)’na
dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Finike Belediyesi sınırları içerisinde, 19K nolu imar paftasında yer alan Yenimahalle
Mahallesi 530 ada 11 parselin Pazar Yeri ve Ticaret Alanının, Belediye Hizmet Alanı (Pazar
Alam)’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar
ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Finike Belediyesi sınırları içerisinde, 19K nolu imar paftasında yer alan Yenimahalle
Mahallesi 530 ada 11 parselin Pazar Yeri ve Ticaret Alanının, Belediye Hizmet Alanı (Pazar
Alam)’na dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet arkadaşlar.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Mustafa GÜL
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Komisyondan geldiği şekliyle oyluyorum
arkadaşlar. Kabul edenler 1'e. Evet madde kabul edilmiştir. Devam edelim.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Gündemin 17. maddesi
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO: 437
ÖZÜ: Finike, P24A-19D nolu imar
paftasında yer alan Sahilkent Mahallesi
İncirağacı mevkii 341 ada 3 parselin
Pazar Yerinden Belediye Hizmet
Alanına dönüştürülmesi ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin
KABULÜNE oyçokluğu ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Finike Belediyesi sınırları içerisinde, P24A-19D nolu imar paftasında yer alan
Sahilkent Mahallesi İncirağacı mevkii 341 ada 3 parselin Pazar Yerinden Belediye Hizmet
Alanına dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Finike Belediyesi sınırları içerisinde, P24A-19D nolu imar paftasında yer alan
Sahilkent Mahallesi İncirağacı mevkii 341 ada 3 parselin Pazar Yerinden Belediye Hizmet
Alanına dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, 530 ada 11 parsel de yapılan plan değişikliği ile de Pazar Alanı kullanımı
ayrıldığından uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
î®.İ.® • *«
\ ° r /
Exp 02ûib
ANTALYA
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Mustafa GÜL
:Komisyon Raporu uygundur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet. Komisyondan geldiği şekliyle
oyluyorum. Kabul edenler l'e. Madde kabul edilmiştir. Devam edelim.
Yazı İşi. Ve Kararlar Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ
:Gündemin 18. maddesi
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO: 438
ÖZÜ: Antalya İli, İbradı İlçesi
Çukurviran, Maşat(Aydınyayla), Düzlen
Mahalleleri ve Kovaalanı mevkiine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
yapılması için, Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisi tarafından İbradı
Belediyesinin mevzuatlar kapsamında
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklif
verme yetkisi bulunduğundan ayrıca
meclis tarafından İbradı Belediyesine
YETKİ
VERİLMESİNE
GEREK
OLMADIĞINA oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
İbradı Belediye Meclisi’nin 06.06.2014 tarih ve 6 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Antalya İli, İbradı İlçesi Çukurviran, Maşat(Aydınyayla), Düzlen Mahalleleri ve Kovaalanı
mevkiine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması için Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi tarafından İbradı Belediyesi’ne yetki verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
İbradı Belediye Meclisi’nin 06.06.2014 tarih ve 6 sayılı kararı ile uyun bulunan, Antalya
İli, İbradı İlçesi Çukurviran, Maşat(Aydınyayla), Düzlen Mahalleleri ve Kovaalanı mevkiine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması için Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi
tarafından İbradı Belediyesi’ne yetki verilmesi konusuna ilişkin talep Komisyonumuzca
incelenmiş, yetki verilmesine gerek olmadığına, ilçe belediyeleri tarafından ilgili mevzuatlar
kapsamında hazırlanacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı tekliflerinin Büyükşehir
Belediyesine sunulabileceği görüşüne varılmıştır.
g^
.o ia tN o ^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
T
(11.09.2014)
--*
'*
-
EXP02016
A N T A L Y A
Komisyon Raporu Ali Baki SARICA ve Kerim BAŞKAPTAN Toplantıya Katılmadı,
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Rapora katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Mustafa GÜL
:Komisyon Raporu uygundur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Komisyondan geldiği şekliyle
oyluyorum arkadaşlar. Kabul edenler l ’e.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Bir de Sayın Başkanım. Ara 12:30'da
arkadaşlar içinde uygunsa 12:30'da verebiliriz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Tamam 15 dakika var. 15 dakika soma
bir ara verelim uygun mudur arkadaşlar?
... Üye Mustafa GÜL
:Başkanım bitirelim.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye Mustafa GÜL
: 1 saatte bitirip ondan sonra ara verelim.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Efendim.
Üye Mustafa GÜL
:Bitirip ondan soma 1 saat anca sürüyor
zaten konular. Gerisi çoğu komisyona gidecek.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Yok daha kaç ...
Üye...
:Başkanım uzak yerlerden geliyoruz
bitirelim.
Üye Mustafa GÜL
:Bitirilsin belediyelere döneceğiz işimiz
var.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Vallahi siz karar vereceksiniz ona eğer
arzu ederseniz devam ederiz yani.
Üye Mustafa GÜL
:Ayda bir kere çalışıyoruz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Uygundur yani bitirelim diyorsanız
arkadaşlar uygundur.
Üye ...
:Bitirelim Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Tamam devam ediyoruz o zaman.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Gündemin 19. maddesi
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO: 439
ÖZÜ: Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi 159
ada 115 parselin Akaryakıt ve LPG satış
istasyonu olarak planlanmasına ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının
REDDİNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Iİ*4 H
\* V \/
Ex p o 2oig
ANTALYA
İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 187 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik
Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen
P22B-13D nolu imar paftasında yer alan Kaş-İlçesi, Çavdır Mahallesi 159 ada 115 parselin
Akaryakıt ve LPG satış istasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 187 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik
Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen
P22B-13D nolu imar paftasında yer alan Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi 159 ada 115 parselin
Akaryakıt ve LPG satış istasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Komisyonumuzca incelenmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15.04.2014
tarihinde onaylanan Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planının 9.34.5. maddesinde Karayolları GeneL Müdürlüğü sorumluluğu dışındaki
güzergâhlarda yer alan akaryakıt istasyonları için belirtilen min. parsel büyüklüğü koşulunu
sağlamaması nedeniyle planın uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Rapora katılıyoruz Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
Komisyondan raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet oyluyorum arkadaşlar komisyondan
geldiği şekliyle. Madde kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, bir saniye şimdi ben önümüze
gelen gündem maddelerinin komisyon raporlarını okuyalım oybirliği olanları oybirliğidir
denen kısımları zaman kaybına uğramadan...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Okunmuş sayalım hızlı geçelim.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Oylayalım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Okunmuş sayalım geçelim.
Üye Şükrü SÖZEN
:Evet Başkanım doğru.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:20. Gündem maddesi okunmuş sayılarak
oylanmasını
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Oybirliği ile mi? Evet 20. Maddeyi
okunmuş sayılarak oylayacağım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Oybirliği ile zaten karar alınmış. Kabul
edenler?
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ :Önce
okunmuş
sayılmasını,
önce
okunmuş sayılmasını sonra...
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Önce okunmuş şeklini okunmuş olarak
kabul edilmesini oyluyorum. Kabul edenler? Okunmuş sayılmasını oyluyoruz.
Üye Mustafa GÜL
:Sayın Başkanım oybirliği olanların
hepsini birden oylayalım.
T
r
•C* .
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
v>6
\
! i . ®• ?
V V /V '
exp02016
A N T A L Y A
Meclis 1. Başkan VAhmet BÜYÜKAKÇA :Yahu benimde fikrim o istikamette ama.
İki kere yapmayalım o zaman.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Okunmuş Kabul edilmesi kaydıyla
kabulü yönünde oylarınıza i unuyorum dediğiniz zaman.
.,1*
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet şimdi okunmuş.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
rVakitten kazanalım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet vakitten kazanma adına okunmuş
kabul etme kaydıyla bütün maddelerin oybirliği ile kabul...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yok bütün maddeleri değil. 21. Madde ile
şey 20. maddeyi oyladık şuanda. 21 'e geçiyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :21'i
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ:20'yi oylamadık sadece okunmuş saydık.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Okunmuş saydık.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Ruhiye Hanım okunmuş sayılmak
kaydıyla oyladığımız için geçerli olabiliyor. Aıkadaşlarımızın hukuk görüşüne göre.
(Mikrofonsuz anlaşılmayan konuşmalar mevcuttur.)
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO: 440
ÖZÜ: 6360 sayılı yasa gereğince
Belediyemizin yetkisine geçen P22B12C nolu imar paftasında yer alan Kaş
İlçesi, Çavdır Mahallesi 163 ada 1
parselin zeytinyağı üretim tesisi olarak
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planının KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 192 sayılı kararı ile uygun bulunan ancak Valilik
Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen
P22B-12C nolu imar paftasında yer alan Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi 163 ada 1 parselin
zeytinyağı üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili
İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 192 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik
Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen
P22B-12C nolu imar paftasında yer alan Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi 163 ada 1 parselin
zeytinyağı üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı,
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
r
.V.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
/■
%- ••S • 1
v
EXP02Qie
A N T A L V A
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Arkadaşlar beni geriye çevireceksiniz ya.
Üye Mustafa GÜL:Başkanım zaman kazanalım derken
zaman kaybediyoruz. Bir tane daha oylayalım ne olacak ki.
M ec'kiij Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet
okunmuş
sayumış
kaydıyla
oylarınıza sunuyorum. 20. Maddeyi. Evet, kabul edilmiştir artık.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet kabul olmuştur. 21. Madde ile ilgili.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Gündemin 21. maddesi
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Komisyon raporu nedir burada.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Burada bizim aykırı birgörüşümüz
var.
Komisyon uygun bulmuş ama biz aksine plan değişikliğini uygun buluyoruz.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Komisyon raporunda uygun olmadığı
görüşüne varılmıştır diyor efendim. Okumamı ister misiniz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Uygun olmadığı görüşü b i z ^ uygun*:*.,,
buluyoruz bunu.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :0 zaman bu maddeyi okutalım. Evet, bu
maddeyi okutalım.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Evet.
GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO: 441
ÖZÜ: Kepez, 21K (025B-06A,06B)
nolu imar paftasında yer alan Altınova
28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret
Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım
ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin KABULÜNE oyçokluğu
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21K (025B-06A,06B) nolu imar paftasında yer
alan Altınova 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve
Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21K (025B-06A,06B) nolu imar paftasında yer
alan Altınova 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve
Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin (04.12.2013) alana
ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06.2014) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne
varılmıştır.
.L.
A NTA LY A B Ü Y Ü K ŞEH İR BELED İYESİ
*•/©•# '‘V
f t ••tÖ
&
\ ®W • j
M ECLİS TO PLAN TI TUTANAĞ I
EXP02016
(11.09.2014)
ANTALV*
Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı,
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.A&rhet BÜYÜKAKÇA :Evet görüşünüz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet Sayın Başkanım AK
Parti
görüşümüz komisyon raporu uygun görülmüş olmakla birlikte kaydıyla olmasına rağmen biz
uygun görmüyoruz. Planın değişikliğinin uygun olduğunu düşünüyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım değerli meclis üyelerim.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Siz buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Bu konu bir sonraki görüşeceğimiz
gündem maddesi ile ilintili bir konudur. Vicdanlara da hitap eden bir konudur. Siyasetin
matematiği olmaz derler, siyasetin aslında matematiği vardır. Siyasetin matematiği vicdandır.
Burada komisyon kararı oybirliği ile alınmış bir komisyon kararı var. Burada oybirliği ile
alınan komisyon kararında komisyon kararına, imza koyan arkadaşlarımızın hepsi değerli
meclis üyelerimizden oluşmaktadır. Komisyon bu konu ile ilgili çalışma yaparken oldukça
ince eleyip sık dokuyarak hem bu 21. Maddede hem de 22. Maddede ortak karar almıştır.
Bakınız, Altınova bölgesinde planlaması bitmiş uygulaması yapılmış bir alan var. Bu
uygulama alanı ile ilgili uygulaması Kepez belediye encümeninden geçtikten sonra tapu tescil
işlemleri yapılıyor parsellerin tapu tescil işlemleri yapılıyor. Tapu tescil işleminin hem bu
parsel için hem bundan bir sonraki parsel için komisyonda belirtildiği gibi 30.06.2014 yani 2
parselinde tapu tescili Haziran ayının 30'u ilgili parselin tapu tescillerinin yapılabilmesi için
Kepez Belediyesi encümeninden alman encümen kararı ise tahmin ediyorum. Çok net
bilmemekle beraber Sayın Bahattin BAYRAKTAR Kepez Belediye Meclis üyesidir. Sayın
Başkanımızda burada encümen kararı da büyük bir ihtimalle asgari 2 - 2,5 ay öncesine
dayalıdır. Buranın tescili ile ilgili alınmış uygulama dosya tarihi şimdi müracaat ne zaman
yapılmış 04.12.2013 günü yapılmış bu müracaat, peki bir sonraki 22. Maddedeki müracaat ne
zaman yapılmış? Bundan bir gün önce yapılmış. Peki, siz bu parselin size ait olup olmadığını
nereden biliyorsunuz? Nereden öğrendiniz? Bu parselin size ait olup olmadığını sizin adınıza
tescil yapılıp yapılmayacağını nereden öğrendiniz? Ayın 3, 4 Ocakta gidip belediyeye gidip
belediyeye müracaat ediyorsunuz bu birincisi.
İkincisi, siz burayı komisyon inceledi gayet iyi biliyor. Bir önceki parselin kadastral
sahipliği 1993 tarihine dayanıyor. Peki bu konuştuğumuz gündem maddesindeki parselin
uygulaması nasıl oluyor 5 tane ihdastan oluşuyor. Bu ne demektir, 5 ayrı noktadan toplanmış
tapulardan oluşuyor. Vicdan vardır, vicdanın matematiği de vardır. Siyasetin de matematiği
vardır. Burada siz bu kararı verirseniz bir sonraki maddedeki istem sahibinin istemini ortadan
kaldırıyorsunuz. Çünkü asgari mesafe tutanağı 1.000 metreden az olan bir parsele 2.
müracaatçının hakkını yiyorsunuz. Resmen yiyorsunuz. Bu ne siyasete sığar ne vicdana sığar
ne de ahlaka sığar. Burada komisyon bu kararı alırken komisyon üyesi arkadaşlarıma hepsine
teşekkür ediyorum. Vicdanlarını ortaya koydular bende dahil. Onun için iki öneriyi de ret
kararı aldık biz bu durumda ama ondan iki madde sonra gelecek bir teklif daha var. Yolun
karşı tarafında vatandaş müracaatını tescil tarihinden sonra yapmış, evrakları tamdır.
Hakkıdır, yine komisyon oybirliği ile o vatandaşın hakkını teslim etmiştir. Burada Adalet ve
Kalkınma Partisinin almış olduğu bu kararın tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi grubu
tarafından gözden geçirilmesi önerimiz vardır.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLÎS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
3• \ "O ®
\ \ p
Ex p o 2û16
A N T A L Y A
Bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim görüşümüz bu raporun bu gündem
maddesinin komisyondan geldiği şekliyle oylanmasıdır efendim.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Selçuk Bey? Nerede Selçuk Bey yok
mU?
.
itki AS;..
Üye Mustafa GÜL
:Biz komisyon kararını uygun buluyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :0 zaman bu konu
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet oylamaya geçiyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Efendim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Oylamaya geçebiliriz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bu konu ile ilgili Kepez Belediye
Başkammız bize bilgi verebilir mi?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Bunda bilgi verilecek bir şey yok. Plan
değişikliğini biz uygun görüyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Plan değişikliğini uygun görüyorsunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
.
(Anlaşılamayan konuşmalar mevcuttur.)
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Biz aykırı teklif yapıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Aykırı teklif veriyorsunuz öyle mi?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet aykırı teklifi oyluyorum arkadaşlar.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Plan değişikliğini uygun görüyoruz, kabul
edenler 1'e basıyor.
Üye Cansel TUNCER
:Oylamaya geçildi mi efendim.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Aykırı öneriye evet diyenler l'e basacak
arkadaşlar.
Üye Songül BAŞKAYA
:Oylamayı bir yansıtabilir miyiz ekrana?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA .‘Efendim?
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Oyları görelim.
Üye Songül BAŞKAYA
:Oyları bir görebilir miyiz? Ekrana
yansıtabilir miyiz tam sayfa?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet yansıtalım.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Tamam Songül Hanım yansıttık.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Yeterli mi arkadaşlar? Sayıları bir
görelim. Evet, oyçokluğu ile aykırı önerge kabul edilmiştir.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım, önerge sahibinin
isminin mecliste zikredilmesini istiyorum. Komisyon zikretsin efendim. Önerge sahibinin
ismini yani teklif sahibinin.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Teklif zaten nereden geldi..
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:AK Parti grubu adına biz teklif ettik zaten
bu...
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Planlamasım yaptığınız ...
Üye Songül BAŞKAYA
:Planlama teklifinin sahibi kimdir? O
açıklanabilinir mi?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
! { C o>;|
EXP02016
ANTALYA
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sahibinin ismini burada müracaatçı da
kayıtlarda ...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Müracaat sahibini bugüne kadar hiçbir
•«-'i'teklifin sahibini bugüne kadar açıklamadık bunda açıklanmasında .
Meclis 1. Başkan V Ahmet BÜYÜKAKÇA :Yani teklifini bilemem ben sadece
önümdeki maddenin oylamasına bakarım arkadaşlar.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın
Başkanım
diğer
maddeye
geçebiliriz bence.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Geçmeyelim efendim. Planlama sahibinin
ismi Barış KEPEZ'dir.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Ben bilemem kardeşim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Siz biliyorsunuz, ben bilmiyorum şahsen.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Ben bilerek herhangi
ikisini
de
tanımıyorum.
.
Üycs-MuStafa Reşat OKTAY
:İşinize
g e lm e d i^ m i^ -h iç b ir
şeyi
bilmezsiniz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Hayır efendim ben işime geleni de bilirim
gelmeyeni de. Lütfen.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Ben grup sözcüsüne söylüyorum.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :0 zaman öyle konuşacaksınız. Evet
arkadaşlar devam ediyoruz.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Gündemin 22. maddesi
GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO: 442
ÖZÜ: Kepez, 025B-06A nolu imar
paftasında yer alan Altınova Orta
Mahalle, 28533 ada 2 parselin 2500
m2'lik
kısmının,
Toptan
Ticaret
Alanından, Akaryakıt ve LPG Servis
İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-06A nolu imar paftasında yer alan
Altınova Orta Mahalle, 28533 ada 2 parselin 2500 m2’lik kısmının, Toptan Ticaret Alanından,
Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-06A nolu imar paftasında yer alan Altınova
Orta Mahalle, 28533 ada 2 parselin 2500 m2 lik kısmının, Toptan Ticaret Alanından,
Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin
(03.12.2013), alana ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06.2014) önce olması nedeniyle uygun
olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı,
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet grupların görüşlerini
alıyoruz.
Buyurun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım talep edilen plan
değişikliğinin değişiklik teklifinin reddini öneriyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Yani bir.evvel ki gibi mi olacak yani.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yok plan değişikliğinin reddi.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Plan değişikliğinin reddi diyorsunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
rKatılmakla birlikte de bu şekilde ifadeyi
de kullanmak istiyorum. Talep edilen plan değişikliğinin teklifinin reddi.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Yani komisyon kararma katılmakla
birlikte Plan teklifinin reddi diyorsunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Vay vay vay
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet. Siz efendim.
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkanım İmar Komisyonu raporu
uygundur.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Saym Başkanım benim
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Selçuk Bey? Bir dakika
Üye Mustafa GÜL
:Grubumuz çekimserdir efendim.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Çekimser.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkamın benim önerim var.
Benim önerimin de oylanmasını istiyorum. Asgari mesafe tutanağını cevaz vermediği şekliyle
reddinin oylanmasını öneriyorum.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet, Komisyon kararma...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Aykırı şeyden başlayabiliriz Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Tamam arkadaşımızın ... efendim?
(Miki'ofonsuz anlaşılamayan konuşmalar mevcuttur.)
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :CHP'nin
aykırı
önergesini
sizin
önergenizi.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Evet benim önergemi şahsi önergem.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet.
T .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Z - 3 " .\
f'j
- ®Vey 3 -
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Ex p 02016
A N T A L Y A
kararı
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Grubumuz
komisyon
doğrultusunda önergesi. 3 önerge oylatacaksınız.
oyluyorum
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet aykırı
önergesini
.• arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisinin. Kabul edenler l'e bassımisv..
Üye Songül BAŞKAYA
:Şahsi önergesi. Şahsi önergesi.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Efendim şahsi mi sizinki?
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Şahsi önergem. Benim
önergemin
gerekçesi şudur. Biraz önceki meclis kararında aldığımız ...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Reşat Bey bununda ismi belli mi?
Bununda ismini söyleyebilir misiniz?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Biraz evvel söylediniz tekrar etmeye
gerek yok. Önergeyi....
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Neden
etmeyeyim
sözümü
niye
kesiyorsunuz Sayın Başkan? Niye etmeyeyim?
...Meclis; 1.-Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Söylediniz zaten şeyini,adını.söyledik.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Bir daha söylerdik.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Canım tamam anladık ama anlaşıldı yani
burada aptal mı insanlar elbet söylenen şeyi anlayacak beyefendi.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
Anlaşıldığını düşünmüyorum.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Hayır anlaşıldı, niye anlaşılmasın ki?
Evet, Arkadaşımızın şahsi önergesini reddi istikametinde kabul edenler 1'e bassın.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Bir daha söyler misiniz Sayın Başkanım
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA Aykırı önergeyi kabul edenler.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Kabul etmeyenler 2'e basıyor.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Kabul etmeyenler 2'ye basıyor, kabul
edenler l'e basacak. Evet, arkadaşınızın şahsi önergesi reddedilmiştir. Şimdi AK Partinin
önergesi komisyona katılmak kaydıyla plan teklifinin reddi istikametinde oyluyorum. Kabul
edenler l'e.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet buyurun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Reşat Bey bu önergenin de sahibinin
ismini açıklayabilir mi acaba biz bunu da bilmiyoruz doğrusu.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Yok açıklarım sorun değil. Bir önceki
önergenin sahibi Muratpaşa Belediyesinden istifa ederek AK Partiye geçen bir belediye
meclis üyemiz Osman KEPEZ'in amcasının oğludur bu bir. İkincisi de geçen dönem
Muratpaşa Belediyesi ve Büyükşehir Meclisi olan bu önerge oylattırdığınız bu önergede Sayın
Gürsel KARABAYIR'ın arazisidir efendim. Yetti mi?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Teşekkür ederiz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet bende teşekkür ederim oylama
bitmiştir arkadaşlar.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım yani Adalet ve Kalkınma
Partisi grubu sözcüsü Sayın BAYRTAKTAR öyle bir soru sordu ki, biz farklı bir karar
kullanmadık her ikisine de ret kararı kullandık. Bunu da çelişki içerisinde olan aynı
şartlardaki iki istasyon ile ilgili iki farklı karar veren gruptur ki bu da ortadadır.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
n '
ANTALYA
EXP02Q16
Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz birisi kısa bir süre önce MHP grubundan Adalet ve
Kalkınma Partisi grubuna geçen bir arkadaşımızın birinci derecede akrabasına ait bir tadilattır.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Doğrudur ben bilemiyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Sayın sözcümüz zaten bizde iki önergeye
ayrı oy kullanabiliriz sizde ...
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Herkes aynı istikamette oy kullanacak
diye bir kaide yok .....
Üye Songül BAŞKAYA
ıTeşekkiir ederiz açıklamanız için
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA ıMadde ile ilgili son oylama kabul
edilmiştir arkadaşlar. Komisyona uymakla birlikte plan değişikliğinin reddi kabul edilmiştir.
Devam ediyoruz.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Gündemin 23. Maddesini gündemden
çıkarttık. Gündemin 24. Maddesi.
:»•
(Gündemin 23, 31, 32, 33 ve 36. Maddelerim önerge ile meclis gündeminden
çıkartılmıştır.)
GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO: 443
ÖZÜ: Antalya ili, Konyaaltı İlçesi,
Çakırlar ve Bahtılı bölgesi Antalya
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 19.11.2013 gün ve 2171
sayılı kararı ile tescil edilen yapıların
işlenmesinin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı konusu olması nedeniyle
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına
İşlenmesine GEREK OLMADIĞINA
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Antalya İli Konyaaltı İlçesi Çakırlar ve Bahtılı bölgesi Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 19.11.2013 gün ve 2171 sayılı kararı ile tescil edilen yapıların
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun
22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek imar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, Çakırlar ve Bahtılı
bölgesi Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.11.2013 gün ve 2171 sayılı
kararı ile tescil edilen yapıların işlenmesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu
olması nedeniyle Komisyonumuzca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İşlenmesine gerek
olmadığı kararma varılmış olup,
Komisyon Raporu Haşan Ali İRBAN imzasız diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine
sunulmuştur.
..
..
ı
c
-
.
.
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
I
v \ ° j
EXP02016
ANTALYA
Meclis 1. Başkan VAhmet BÜYÜKAKÇA :Evet Bahattin Bey?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
■
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Selçuk Bey?
Üye Mustafa GÜL
:Komisyon raporuna katılıyoruz. Ben
Mustafa GÜL Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Pardon Mustafa Bey dilimiz alışmış
kusura bakmayın. Evet, Komisyondan geldiği şekliyle kabul edenler 1’e. Evet madde kabul
edilmiştir. Devam edelim.
Yazı îşl. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Gündemin 25. Maddesi.
GÜNDEMİN 25. MADDESİ
KARAR NO: 444
ÖZÜ: Konyaaltı, 025A13C nolu imar
paftasında yer alan Gürsu Mahallesi
5338 ada 12 parselin ticaret alanından
konaklama, akaryakıt ve LPG servis
istasyonu
alanına dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği
“Konaklama
ibaresinin
kaldırılması ve TS 11939 ile TS 12820
standartlarını sağlaması koşulu”
ile
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A B C nolu imar paftasında yer alan
Gürsu Mahallesi 5338 ada 12 parselin ticaret alanından konaklama, akaryakıt ve LPG servis
istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile
ilgili îmar ve Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A13C nolu imar paftasında yer alan Gürsu
Mahallesi 5338ada 12 parselinticaretalanından konaklama, akaryakıt ve LPG servis
istasyonu alanınadönüştürülmesine ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, konaklama ibaresinin kaldırılması ve TS 11939 ile TS 12820
standartlarını sağlaması koşulu ile uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı,
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
n
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
T
(11.09.2014)
I ; ®*4X \
\° W °/
ExpS oi6
ANTALVA
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Bahattin Bey?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şek];yİ e uygundur
Sayın Başkamın-.Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Mustafa Bey?
Üye Mustafa GÜL
rKomisyon komisyon raporuna katılıyoruz
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA rKomisyondan geldiği şekliyle oyluyorum
arkadaşlar kabul edenler l ’e. Evet madde kabul edilmiştir devam ediyoruz.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Gündemin 26. Maddesi.
GÜNDEMİN 26. MADDESİ
KARAR NO: 445
ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları
içerisinde
025A-13A
nolu
imar
paftasında
yer
alan
Mollayusuf
Mahallesi 20205 ada 1 parselin sosyal
tesis alanından Belediye Hizmet Alanına
(Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3
parselin resmi kurum alanından ibadet
alanına, 20196 ada 4 parselin cami
alanından belediye hizmet alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliğinin; 20205
ada 1 parselin sosyal tesis alanından
Belediye Hizmet Alanına, 20205 ada 3
parselin resmi kurum alanından ibadet
alanına dönüştürülmesi ve 20196 ada 4
parseldeki “ibadet alanı mevcut plan
kararı” korunduğundan onama sınırı
dışına çıkarılması kaydıyla KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet
rapor)
Konyaaltı, Mollayusuf Mahallesi 20205 ada 1 parselin sosyal tesis alanından Belediye
Hizmet Alanına (Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parselin resmi kurum alanından cami
alanına, 20196 ada 4 parselin cami alanından resmi kurum alanına (BHA) dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 02.09.2014 tarihli İnceleme Raporu.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
ANTALYA
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.02.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde; 025A-13A nolu imar paftasında yer alan
Mollayusuf Mahallesi 20205 ada 1 parselin sosyal tesis alanından Belediye Hizmet
Alanma(Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parselin resmi kurum alanından cami alanına,
20196 ada 4 parselin cami alanından resmi kurum alanına (BHA) dönüştürülmesine ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca Konyaaltı İlçe Müftülüğünün
13.11.2013 tarih ve 709 sayılı yazısı ile Batı Antalya Emlak Müdürlüğünün 03.12.2013 tarih
ve 30841 sayılı yazısına göre incelenmiş, uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Deniz FİLİZ, Murtaza TAM YÜREK imzasız diğer üyeler imzalı
Meclisin takdirine sunulmuştur.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının İnceleme Raporunda;
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/Parsel
: Konyaaltı Belediyesi
: Mollayusuf Mahallesi.
: 025A-13A
: 20205 ada 1 ve 3 parseller 20196 ada 4 parsel
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-13A nolu imar paftasında yer alan
Mollayusuf Mahallesi 20205 ada 1 parselin sosyal tesis alanından Belediye Hizmet Alanına
(Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parselin resmi kurum alanından cami alanına, 20196
ada 4 parselin cami alanından belediye hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2013 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Konyaaltı Belediyesince hazırlatılan plan değişikliği
teklifi incelendiğinde mülkiyetinin bir kısmı maliye hâzinesine ait olan 20205 ada 3 parselin
mevcut kullanımı olan resmi kurum alanından cami alanına dönüştürüldüğü, 20196 ada 4
parselin mevcut kullanımı olan cami alanından belediye hizmet alanına dönüştürüldüğü, fakat
ilgili kuramların görüşlerinin alınmadığı tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda, Planlama Şube Müdürlüğü’nün 24.10.2013 gün ve 32864 sayılı
yazısıyla söz konusu plan değişikliği teklifine ilişkin Defterdarlık Milli Emlak Dairesi
Başkanlığı Antalya Batı Emlak Müdürlüğü’ne görüşleri sorulmuş olup, Defterdarlık Milli
Emlak Dairesi Başkanlığı'nm 03.12.2013 gün ve 30841 sayılı yazısı ile "....plan
değişiklikleriyle yapılan çekme mesafesi düzenlemelerinin Hazine açısından uygun olduğu,
fakat 20205 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinde gerçekleştirilmek istenen arazi kullanım
kararlarının plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesine ve hazine menfaatine
aykırı olduğu, plan değişikliğinin sadece çekme mesafeleri düzenlenmesi ve 20205 ada 3
parseldeki arazi kullanım kararlarının mevcut halinde (resmi kurum alanı) kalması şeklinde
yapılmasının uygun olacağı..."ifade edilmiştir.
Yine Planlama Şube Müdürlüğü’nün 24.10.2013 gün ve 32858 sayılı yazısıyla söz
konusu plan değişikliği teklifine ilişkin Konyaaltı İlçe Müftülüğüne görüşleri sorulmuş olup,
Konyaaltı İlçe Müftülüğünün de 13.11.2013 gün ve 709 sayılı yazısı ile öneri plan
değişikliğinin uygun olmadığı belirtilmiştir.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
S~
: o ? \®'ı c\.
!• _
|
% Y v
EXP02016
ANTALYA
Ayrıca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olmadığına ilişkin
04.02.2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu bulunmaktadır.
Konu Planlama Şube Müdürlüğünün 05.02.2014 tarih ve 474 sayılı yazısı ile Meclise
yazılmış, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında alman, karar ile
kurum görüşlerinin tekrar sorulması gerektiği noktasında; Planlama Şube Müdürlüğü’nün
27.02.2014 gün ve 6414 sayılı yazısıyla Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile
Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün görüşleri sorulmuş olup; Defterdarlık Milli Emlak Dairesi
Başkanlığı'nın 12.03.2014 gün ve 8564 sayılı yazısı ile "....plan değişikliğinin
gerçekleşmesinin ilgili kanun ve yönetmeliklere, planlama ilkelerine ve hazine menfaatine
uygun bir hal almasının diğer plan kararlarının aynı kalarak 20196 ada 4 parselin Belediye
Hizmet Alanı olarak planlanması yerine Resmi Kurum Alanı olarak planlanması şartının
sağlanmasıyla mümkün olacağı" belirtilmiştir.
Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün 17.03.2014 gün ve 189 sayılı yazısı ile de "....söz
konusu plan değişikliğinde kamu yararı tahakkuk etmeyeceği düşünüldüğünden, uygun
olmadığı..."belirtilmiştir.
.
Ancak 29.05.2014 gün ve 22625 Belediyemiz kayıt numaralı Konyaaltı İlçe
Müftülüğü'nün 28.03.2014 gün ve 358 sayılı yazısı ile "...20196 ada 4 parselin cami yeri
olarak muhafaza edilmesi, 20205 ada 3 parsel üzerine ikinci bir camii yapılmasının uygun
olacağı..." hususları tarafımıza iletilmiştir.
Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 20.06.2014 gün ve 16223 sayılı yazısı
ile "...3399 m2 yüzölçümlü 2/3399 hissesi maliye hâzinesine ait 20205 ada 3 parselin orman
niteliği ile tescil edildiği, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ö.maddesi uyarınca da orman
idaresinden görüş alınması gerektiği..." belirtilmiştir.
Bu doğrultuda; Planlama Şube Müdürlüğü’nün 16.07.2014 tarih ve 18602 sayılı yazısıyla
Orman Bölge Müdürlüğü'ne görüş sorulmuş olup, Orman Bölge Müdürlüğü'nün 14.08.2014
tarih ve 1254 sayılı yazısı ile "...20205 ada 3 parselde orman sayılmayan alan olduğundan
cami yapılmasında sakınca olmadığı..." belirtilmiştir.
İlgili kurum kuruluş görüşleri doğrultusunda yeniden 1/5000 ölçekli Nazım imar planı
değişikliği teklifi tarafımıza sunulmuş olup, 20205 ada 1 parsel sosyal tesis alanından
Belediye Hizmet Alanına (Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parsel resmi kurum
alanından cami alanına dönüştürülmüştür. Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün 28.03.2014 gün ve
358 sayılı yazısı doğrultusunda 20196 ada 4 parseldeki mevcut plan kararları korunmuştur.
Açıklamalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim. 02.09.2014
(imza)
Özlem KOCABAŞ
Şehir Plancısı
(imza)
Menekşe ALKAN
Planlama Şube Müd. V.
(imza)
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı V.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkanım okunmuş sayılabilir mi?
Üye...
:Evet Başkanım okunmuş sayılsın.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :...siz gruplar karar alırsanız.
Üye Songül BAŞKAYA
:Uygundur Başkanım.
/" -I
T#L.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
^GRtENUr,,
°e
(& •% *&
\ ° | s/
EXP02016
ANTALYA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:İmar Komisyon Başkammız bir ilave yapması
söz konusu Bahadır Bey.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Bu konuyla -i-ili.mi?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet buyurun Bahattin Bey nedir
ilave
edeceğiniz?
Üye Bahadır YANTAÇ
:Önce bir grup sözcümüzü düzelteyim İmar
Komisyon Başkammız Can Bey bugün mazeretli. Ben üyesiyim. Şöyle bir şey ilave ediyoruz. Aslında
bunu metni şeye verdik görevli arkadaşlara verdik onlar da okuyabilir varsa?
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ :Ben okuyabilirim efendim?
Üye Bahadır YANTAÇ
:Evet, lütfen.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ
:Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde
025A -13A nolu imar paftasında yer alan M ollayusuf Mahallesi 20205 ada 1 parselin sosyal tesis
alanından Belediye Hizmet Alanına (Sosyal/Külttirel Tesisler), 20205 ada 3 parselin resmi kurum
alanından ibadet alanına, 20196 ada 4 parselin cami alanından belediye hizmet alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, Batı Antalya Emlak
M üdürlüğü’nün 20.06.2014 tarih ve 16223, Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 358
sayılı yazıları doğrultusunda 20205 ada 1 parselin sosyal tesis alanından Belediye Hizmet Alanına,
20205 ada 3 parselin resmi kurum alanından ibadet alanına dönüştürülmesi ve 20196 ada 4 parseldeki
“ibadet alanı mevcut plan kararı” korunduğundan onama sınırı dışına çıkarılması kaydı ile kabulüne.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Uygundur Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Uygundur Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Mustafa Bey?
Üye M ustafa GÜL
:Uygundur Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet
komisyondan
geldiği şekliyle
oyluyorum Arkadaşlar kabul edenler 1’e bassın. Madde kabul edilmiştir devam ediyoruz.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk Ruhiye SAMİ
:Gündemin 27. Maddesi
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım yine 26’nın devamı
okunmuş sayılmak suretiyle oylanmasını.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet öyle midir?
GÜNDEMİN 27. MADDESİ
KARAR NO: 446
ÖZÜ: Konyaaltı, 20İ-IVb nolu imar paftasında yer
alan M ollayusuf Mahallesi 20205 ada 1 parselin
sosyal tesis alanından Belediye Hizmet Alanına
(Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parselin
resmi kurum alanından cami alanına, 20196 ada 4
parselin cami alanından belediye hizmet alanına
dönüştürülmesine ve eneıji nakil hattının yer altına
alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliğinin; 20205 ada 1 parselin sosyal
tesis alanından Belediye Hizmet Alanına, 20205
ada 3 parselin resmi kurum alanından ibadet
alanına dönüştürülmesinin, enerji nakil hattının yer
r
k&W‘ N U ^ ,
T •L.
&•• %>
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
w °/
EXP02016
A N T A L Y A
altına alınmasının ve 20196 ada 4 parseldeki “cami
mevcut plan kararı” korunduğundan onama sınırı
dışına
çıkarılması
kaydıyla
değiştirilerek
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKÎ: 2
adet rapor)
Konyaaltı, 20İ-IVb nolu imar paftasında yer alan Mollayusuf Mahallesi 20205 ada 1
parselin sosyal tesis alanından Belediye Hizmet Alanına (Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3
parselin resmi kurum alanından cami alanına, 20196 ada 4 parselin cami alanından resmi kurum
alanına (BHA) dönüştürülmesine ve enerji nakil hattının kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2014
tarihli İnceleme Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.02.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.09.2013 gün vs 9.1 sayılı kararı ile uygun bulunan; 20İIVb nolu imar paftasında yer alan Mollayusuf Mahallesi 20205 ada 1 parselin sosyal tesis
alanından Belediye Hizmet Alanına (Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parselin resmi kurum
alanından camialanına,20196 ada 4parselin cami alanından resmi Kurum alanına (BHA)
dönüştürülmesine veenerji nakilhattının
kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün 13.11.2013 tarih ve 709 sayılı
yazısı ile Batı Antalya Emlak Müdürlüğü'nün 03.12.2013 tarih ve 30841 sayılı yazısına göre
incelenmiş uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Deniz FİLİZ, Murtaza TAMYÜREK imzasız diğer üyeler imzalı
Meclisin takdirine sunulmuştur.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının İnceleme Raporunda;
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/Parsel
:Konyaaltı Belediyesi
:Mollayusuf Mahallesi.
:20İ-IVb
:20205 ada 1 ve 3 parseller 20196 ada 4 parsel
'
Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.09.2013 gün ve 91 sayılı kararı ile uygun bulunan; 20İIVb nolu imar paftasında yer alan Mollayusuf Mahallesi 20205 ada 1 parselin sosyal tesis
alanından Belediye Hizmet Alanına (Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parselin resmi kurum
alanından cami alanına, 20196 ada 4 parselin cami alanından belediye hizmet alanına
dönüştürülmesine ve enerji nakil hattının yer altına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında
görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2013 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen plan değişikliği teklifi incelendiğinde mülkiyetinin bir
kısmı maliye hâzinesine ait olan 20205 ada 3 parselin mevcut kullanımı olan resmi kurum
alanından cami alanına dönüştürüldüğü, 20196 ada 4 parselin mevcut kullanımı olan cami
alanından belediye hizmet alanına dönüştürüldüğü, fakat ilgili kuramların görüşlerinin alınmadığı
tespit edilmiştir.
r
C- .
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
T
(11.09.2014)
>**“7*%,
! ° ®.'i.• • \
Ex p o 2ûis
ANTALVA
Bu doğrultuda, Planlama Şube Müdürlüğü’nün 24.10.2013 gün ve 32864 sayılı yazısıyla
söz konusu plan değişikliği teklifine ilişkin Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Antalya
Batı Emlak Miidürlüğü’ne görüşleri sorulmuş olup, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi
Başkanlığının 0S.-12.2013 gün ve 30841 sayılı yazısı ile "....plan değişiklikleriyle yapılan çekme
mesafesi düzenlemelerinin Hazine açısından uygun olduğu, fakat 20205 ada 3 parsel numaralı
taşınmaz üzerinde gerçekleştirilmek istenen arazi kullanım kararlarının plan yapımına ait esaslara
dair yönetmeliğin 27.maddesine ve hazine menfaatine aykırı olduğu,plan değişikliğinin sadece
çekme mesafeleri düzenlenmesi ve 20205 ada 3 parseldeki arazi kullanım kararlarının mevcut
halinde (resmi kurum alanı) kalması şeklinde yapılmasının uygun olacağı..."ifade edilmiştir.
Yine Planlama Şube Müdürlüğü’nün 24.10.2013 gün ve 32858 sayılı yazısıyla söz
konusu plan değişikliği teklifine ilişkin Konyaaltı İlçe Müftülüğü'ne görüşleri sorulmuş olup,
Konyaaltı İlçe Müftülüğü’nün de 13.11.2013 gün ve 709 sayılı yazısı ile öneri plan
değişikliğinin uygun olmadığı belirtilmiştir.
Ayrıca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olmadığına ilişkin
04.02.2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu bulunmaktadır. Konu Planlama
Şube Müdürlüğünün 05.0^.2014 tarih ve 474 sayılı yazısı ile Meclise yazılmış, Büyükşeiiir
Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında alınan karar ile kurum görüşlerinin tekrar
sorulması gerektiği noktasında; Planlama Şube Müdürlüğü’nün 27.02.2014 gün ve 6414 sayılı
yazısıyla Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün
görüşleri sorulmuş olup;
Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nın 12.03.2014 gün ve 8564 sayılı yazısı
ile "....plan değişikliğinin gerçekleşmesinin ilgili kanun ve yönetmeliklere, planlama ilkelerine
ve hazine menfaatine uygun bir hal almasının diğer plan kararlarının aynı kalarak 20196 ada 4
parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması yerine Resmi Kurum Alanı olarak
planlanması şartının sağlanmasıyla mümkün olacağı" belirtilmiştir.
Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün 17.03.2014 gün ve 189 sayılı yazısı ile de "....söz konusu
plan değişikliğinde kamu yararı tahakkuk etmeyeceği düşünüldüğünden, uygun olmadığı..."
belirtilmiştir.
Ancak 29.05.2014 gün ve 22625 Belediyemiz kayıt numaralı Konyaaltı İlçe
Müftülüğü'nün 28.03.2014 gün ve 358 sayılı yazısı ile "...20196 ada 4 parselin cami yeri
olarak muhafaza edilmesi, 20205 ada 3 parsel üzerine ikinci bir camii yapılmasının uygun
olacağı..." hususları tarafımıza iletilmiştir.
Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nın 20.06.2014 gün ve 16223 sayılı yazısı
ile "...3399 m2 yüzölçümlü 2/3399 hissesi maliye hâzinesine ait 20205 ada 3 parselin orman
niteliği ile tescil edildiği, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ö.maddesi uyarınca da orman
idaresinden görüş alınması gerektiği..." belirtilmiştir.
Bu doğrultuda; Planlama Şube Müdürlüğü’nün 16.07.2014 tarih ve 18602 sayılı
yazısıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne görüş sorulmuş olup, Orman Bölge Müdürlüğü'nün
14.08.2014 tarih ve 1254 sayılı yazısı ile "...20205 ada 3 parselde orman sayılmayan alan
olduğundan cami yapılmasında sakınca olmadığı..." belirtilmiştir.
İlgili kurum kuruluş görüşleri doğrultusunda yeniden hazırlanan 1/5000' ölçekli nazım
imar planına göre Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.09.2013 gün ve 91 sayılı kararı ile uygun
bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin "20205 ada 1 parselin sosyal tesis
alanından Belediye Hizmet Alanına (Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parselin resmi
kurum alanından cami alanına dönüştürülmesi, 20205 ada 1 ve 3 parseller üzerinden geçen
enerji nakil hattının yer altına alınması,
_,
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
T
(11.09.2014)
f ’ ®.. ®•. I
t G'\q7 o £
%
*
Ex p 02016
ANTALYA
Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün 28.03.2014 gün ve 358 sayılı yazısı doğrultusunda da
20196 ada 4 parselin mevcut plan kararı korunarak cami alanı olarak kalması kaydıyla
değiştirilerek karara bağlanması hususunu; Bilgilerinize arz ederim. 02.09.2014.
(imza)
Özlem KOCABAŞ
Şehir Plancısı
(imza)
Menekşe ALKAN
Planlama Şube Müd. V.
(imza)
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı V.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk Ruhiye SAMİ
:27. Maddede de bir İmar ve Bayındırlık
Komisyonunun bir ek ilavesi var şerhi var onu okumak istiyorum.
“Konyaaltı, 20İ-IVb nolu imar paftasında yer alan Mollayusuf Mahallesi 20205 ada 1
parselin sosyal tesis alanından Belediye Hizmet Alanına (Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada
3 parselin resmi kurum alanından cami alanına, 20196 ada 4 parselin cami alanından belediye
hizmet alanına dönüştürülmesine ve enerji nakil hattının yer altına alınmasına ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Batı Antalya Emlak Müdürlüğü’nün 20.06.2014
tarih ve 16223, Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 358 sayılı yazıları
doğrultusunda 20205 ada 1 parselin sosyal tesis alanından Belediye Hizmet Alanına, 20205
ada 3 parselin resmi kurum alanından ibadet alanına dönüştürülmesinin, enerji nakil hattının
yer altına alınmasının ve 20196 ada 4 parseldeki “cami mevcut plan kararı” korunduğundan
onama sınırı dışına çıkarılması kaydıyla değiştirilerek kabulüne.”
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Bahattin Bey?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Uygundur Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
rUygundur Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA M ustafa Bey?
Üye Mustafa GÜL
:Uygundur Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet komisyondan geldiği şekliyle,
Üye Bahadır YANTAÇ
:Başkanım komisyondan geldiği değil
ilave edilmiş şekliyle, bir önceki maddede de öyle.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :İlave... ilave yapıldığı şekliyle. Evet, bir
önceki maddeyle ilintili zaten anladığım kadarıyla, evet kabul edenler l ’e. Evet madde kabul
edilmiştir. Devam ediyoruz.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk Ruhiye SAMİ
:Gündemin 28. Maddesi
GÜNDEMİN 28. MADDESİ
KARAR N O : 447
ÖZÜ: Korkuteli, N24D-21A nolu imar
paftasında yer alan Yukarıkaraman
Mahallesi 139 ada 21 parselin güneş
enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planının KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
T
r
^OMINÜ,,
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
•’
\ sr i
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
expo 2ûig
ANTALVA
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24D-21A nolu imar paftasında yer alan
Yukarıkaraman Mahallesi 139 ada 21 parselin güneş'enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24D-21A nolu imar paftasında yer alan
Yukarıkaraman Mahallesi 139 ada 21 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
. -^f^-işvÜye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon,- .^rapora; uygundur Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Siz Efendim?
Üye Songül BAŞKAYA
:Rapora katılıyoruz Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Mustafa Bey?
Üye Mustafa GÜL
:Komisyon raporu uygundur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet komisyon raporunu oyluyorum
kabul edenler? Madde kabul edilmiştir devam ediyoruz.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk Ruhiye SAMİ
:Gündemin 29. Maddesi
GÜNDEMİN 29. MADDESİ
KARAR NO: 448
ÖZÜ:
Manavgat
İlçesi
Şeydiler
Mahallesi 802 parselin “Akaryakıt, CNG
ve LPG Satış ve Servis İstasyonu”
kullanımına ayrılmasına ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Manavgat İlçesi Şeydiler Mahallesi 802 parselin “Akaryakıt, CNG ve LPG Satış ve
Servis İstasyonu” kullanımına ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Manavgat İlçesi Şeydiler Mahallesi 802 parselin “Akaryakıt, CNG ve LPG Satış ve
Servis İstasyonu” kullanımına ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
(
86
T r
.V /.
^
>6Mwu,f
\
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\ * V ’/
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
e x p o 2Q16
ANTALYA
Komisyon Raporu Ali Baki SARICA ve Kerim BAŞKAPTAN Toplantıya Katılmadı,
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Balkan V Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bahattin Bey?
■
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Rapora katılıyoruz Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Mustafa Bey?
Üye Mustafa GÜL
:Komisyon raporu uygundur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Komisyon
raporunu
oyluyorum
Arkadaşlar kabul edenler l ’e bassın. Madde kabul edilmiştir devam ediyoruz. Evet okuyalım.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk Ruhiye SAMİ
:Gündemin 30. Maddesi
GÜNDEMİN 30. MADDESİ
KARAR NO: 449
ÖZÜ: Manavgat, 026-B-24-A nolu imar
plan paftasında yer alan 1710 Ada 4
parsel bitişiğinde orman alanında
"Eğitim Alanı (Halk Eğitim)" yeri
ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım
imar
plan
değişikliğinin
değerlendirilmek üzere KÜLTÜR VE
TURİZM
BAKANLIĞINA
GÖNDERİLMESİNE oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde 026-B-24-A nolu imar plan paftasında yer
alan 1710 Ada 4 parsel bitişiğinde orman alanında “Eğitim Alanı (Halk Eğitim)” yeri
ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde 026-B-24-A nolu imar plan paftasında yer
alan 1710 Ada 4 parsel bitişiğinde orman alanında “Eğitim Alanı (Halk Eğitim)” yeri
ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş,
söz konusu alanın “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” sınırları kapsamında
olması nedeniyle konunun değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına
gönderilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bahattin Bey?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu
Başkanım.
uygundur
Sayın
..
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
ANTAL¥A
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Rapora katılıyoruz Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Mustafa Bey?
«i&Öye Mustafa GÜL
:Komisyon raporu -uygundur?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Komisyon
raporunu
oyluyorum
Arkadaşlar. Madde kabul edilmiştir. Devam ediyoruz.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk Ruhiye SAMİ
:Gündemin 31, 32, 33 maddeleri
gündemden çıkartılmıştır. Gündemin 34. Maddesi.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:... okunmuş kabul edilerek oylanmasını
öneriyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Songül Hanım ne diyorsunuz?
Okunmuş kabul edebilir miyiz?
Üye Songül BAŞKAYA
:Uygundur Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Mustafa Bey?
Üye Mustafa GÜL
:Uygundur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet madde okunmuş kabul ediyoruz.
Evet oyluyorum kabul edenler 1’e, hem okundu hem de maddenin kendisini
Üye Songül BAŞKAYA
:... Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Efendim. Daha önce bukonuyla ilgili bir
görüşme yaptığımız için. O zaman o zaman normal seyrinde devam ettireceğiz maddeleri
anladığım kadarıyla. Evet evet Arkadaşlar okutuyoruz bunu. 35. Madde miydi?
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:34. Efendim.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :0 zaman bir okuyalım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Hayır şimdi okunmuş olarak kabul
edilmesini oyluyoruz,
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım sıkıntı şu okunmuş
olarak kabul edilebilir ama grup görüşlerini almadınız.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Ha sordum ben kabul edilip edilmediğine
dair. Öyle mi?
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Çekimser var efendim.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Oylamayı sordum herhalde değil mi?
tamam oylamayı şey yaptık.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Görüşleri,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Hayır hayır yani benim buradaki önceki
oylamam okunmadan oylansın anlamında.
GÜNDEMİN 34. MADDESİ
KARAR NO: 450
ÖZÜ:
Muratpaşa
Belediyesi
sınırları
içerisinde, 18M nolu imar paftasında yer alan
8490 ada 10 parselin turizm tesisi alanından
konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı
süresi içerisinde yapılan itirazın KABULÜNE
oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 18M nolu imar paftasında yer alan 8490 ada
10 parselin turizm tesis alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan idı-azrile ilgili İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarihli İnceleme Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.03.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu imar paftasında yer alan 8490 ada
10 parselin turizm tesisi alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca
incelenmiş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında aynı ada
içerisinde bulunan 9 parsel, mahkeme kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planında konut alanından turizm tesisi alanına dönüştürüldüğünden 10 parsele yapılan itirazın
uygun..olduğu;:parselin önceki imar durumu olan turizm tesis .alanına-.-dönüştürülmesinin
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Turgay GENÇ imzasız diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine
sunulmuştur.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının İnceleme Raporunda;
Belediye: Muratpaşa Belediyesi
Mahalle
: Güzeloba
Pafta
: 18M
Ada/ Parsel : 8490 ada 10 parsel
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu imar paftasında yer alan 8490 ada
10 parselin Turizm Tesis alanından Konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.03.2014 tarihinde 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın uygun olduğu parselin eski imar
durumu olan turizm tesis alanına dönüştürülmesinin uygun olduğuna dair raporu
bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Parselin, 0,80 Emsalli Turizm Tesis Alanından 0,60 Emsalli Konut Alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin 10.12.2013 gün ve 750 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 20.12.2013 - 20.01.2014
tarihleri arasında Planlama Şube Müdürlüğü ilan panosunda 1 ay süre ile askıda kalmıştır.
T.C. .
....--.
.
ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
^OM tN Uft f
f ;c °.rİ °X \
\ 0 \oy ° /
% M *
EXP02016
ANTALVA
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde iletilen 16.01.2014
tarih ve 2286 kayıt sayılı dilekçe ile, “sosyal ve teknik altyapı alanları da göz önüne alınarak
alanda bütüncül bir imar planı çalışması yapılması gerektiği' gerekçesiyle Şehir Plancıları
Odası tarafından itiraz edilmiştir.
Söz konusu plan değişikliğine itiraz sahibi olan Şehir Plancıları Odası tarafından dava da
açılmış olup dava süreci devam etmektedir.
Bunun yanında 8490 ada 2 ve 9 parsellerin Turizm Tesis alanından Konut alanına
dönüştürülmesine ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine de dava
açılmıştır. Bu davalarda 8490 ada 9 parsele ilişkin iptal kararı verilmiş, 8490 ada 2 parsele
ilişkin ise yürütmenin durdurulması kararı alınmış olup dava süreci devam etmektedir.
Ayrıca söz konusu parselin bulunduğu 8490 adanın "Turizm Tesis" alanından "Karma
Kullanım Alanları (Konut, turizm, ticaret)"'na dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2014 tarihli
toplantısında reddedilmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli N azıniJm ar. Planı değişikliğine yapılan
itirazın görüşülerek karara bağlanması hususunu; Bilgilerinize arz ederim. 01.09.2014
(imza)
Serdar PALLAVUŞ
Şehir Plancısı
(imza)
Menekşe ALKAN
Planlama Şube Müd. V.
(imza)
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dai. Başkanı V.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım grup görüşlerini almadan
oylamaya geçtiğiniz için şey yapıyorlar,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet o zaman görüşlerinizi alalım
buyurun?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Uygundur Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet sizin görüşünüz?
Üye Songül BAŞKAYA
.-Rapora katılmıyoruz Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Mustafa Bey?
Üye Mustafa GÜL
:Uygundur?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet raporu kabul edenler l ’e, kabul
etmeyenler T ye bassın Arkadaşlar? Evet madde oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Devam
ediyoruz.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Efendim bu maddede itirazın kabulünü
oyladık değil mi onu kabul ettik?
Meclis 1. Başkan Y.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Efendim?
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:İtirazın kabulünü mü oyladık Efendim bu
maddede?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Hayır ikisini bir oyladık efendim kabul
edenler l ’e, etmeyenler 2 ’ye dedik.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Evet itirazın kabulünü dedik.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :İtirazın kabulünü mü oylayacağız önce?
O zaman oylamayı yenileyeceğiz.
Üye Bahadır YANTAÇ
:Konuyla ilgili odanın bir itirazı var o
itirazın kabulünü oylamamız gerekiyor idi.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/•••<*
I %%• • f
\ ° r /i
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
ANTALYA
.
EXP02016
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Tamam o zaman itirazın kabulünü
oyluyorum o zaman Arkadaşlar. Bu oylamayı tekrarlıyoruz. Yani gündem maddesinin
içerisinde odanın itirazı vardı öyle mi onu mu atlamış olduk önce biz? Herhalde öyle oldu.
Evet. Evet, reddi kabul edildi değil mi şimdi? İtira2in .kabulü uygundur. Şimdi 35’e mi
geçiyoruz?
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:35. gündem maddesi Efendim.
GÜNDEMİN 35. MADDESİ
KARAR NO: 451
ÖZÜ: Muratpaşa,
20K nolu imar
paftasında yer alan Muratpaşa Mahallesi
4469 ada 4 nolu parselin "Uygulama
Aşamasında
Kesinleştirilecek
Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik
Donatı Bölgeleri" kullanımından "Sosyal
Tesis
Alanına"
dönüştürülmesine;
1/1000 ölçekli uygulama imar planında
yer alan 3 parseldeki trafo alanının
1/5000 nazım imar planına işlenmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin, “Jeolojik etüt raporu
onaylanmadan
uygulamaya
geçilememesi” kaydıyla KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20K nolu imar paftasında yer alan Muratpaşa
Mahallesi 4469 ada 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20K nolu imar paftasında yer alan Muratpaşa
Mahallesi 4469 ada 4 nolu parselin “Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli
Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgeleri” kullanımından “Sosyal Tesis Alanma
dönüştürülmesine; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan 3 parseldeki trafo alanının
1/5000 nazım imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Ali Baki SARICA ve Kerim BAŞKAPTAN Toplantıya katılmadı,
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet grupların görüşlerini alıyoruz.
/
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
/3 ? .\
%®W ° /
A *
EXP02016
ANTALVA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım jeolojik etüt raporu
onanmadan uygulamaya geçilemez notuyla beraber komisyon raporu uygundur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım sizin görüşünüz?
Üye Songül BAŞKAY.„
:Komisyondan geldiği şekliye uygundur
Başkanım.
Üye Mustafa GÜL
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet jeolojik etüt,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Bu nota siz,
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Etüt yapılmadan zaten bir planlama
yapılamaz?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Bir şey demiyorsunuz değil mi Songül
Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Uygundur
Başkanım
jeolojik
etüt
raporlarıyla beraber kabulü.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
. -,
- :Tamam.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet evet oyluyorum, Arkadaşlar evet
madde kabul edilmiştir.
(Gündemin 36. Maddesi sehven okunuyor iken...)
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bir dakika bir dakika bu 36. Maddeyi...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Bir dakika bunu geri çekmiş olmamız
lazımdı.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Ha pardon. Efendim bu 36 çıktı.
Üye Songül BAŞKAYA
:36 ve 38 evet çıkmıştı.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Evet.
GÜNDEMİN 37. MADDESİ
KARAR NO: 452
ÖZÜ: Muratpaşa, 20L nolu imar
paftasında
yer
alan
Kızıltoprak
Mahallesi 12887 ada 1 nolu parselin
"Uygulama
Aşamasında
Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel
Sosyal ve Teknik Donatı Bölgeleri"
kullanımından
"Spor
Alanına"
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım
İmar
Planı
değişikliğinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
’c ‘
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\
f j c- i « • !
T
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
(11.09.2014)
AN T A L Y A
\0 \ o / *J
EXP02016
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20L nolu imar paftasında yer alan
Kızıltoprak Mahallesi 12887 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunda 29.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20L nolu imar paftasında yer alan Kızıltoprak
Mahallesi 12887 ada 1 nolu parselin "Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli
Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgeleri" kullanımından “Spor Alanına dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Ali Baki SARICA ve Kerim BAŞKAPTAN Toplantıya katılmadı,
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Grupların görüşünü alalım?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon
raporu
uygundur
Sayın
Başkanım.
.... ...
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :SongüI Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA Mustafa Bey? Mustafa Bey sizin
görüşünüzü de alalım?
Üye Mustafa GÜL
:Uygundur Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Komisyondan geldiği şekliyle oyluyorum
Arkadaşlar kabul edenler l ’e. Madde kabul edilmiştir devam ediyoruz.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ :Gündemin 38. Maddesi.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Okunmuş sayılmak şartıyla oylanmasını
öneriyorum.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA Y a bu okunmuş, okunmuş sayılması
başımıza iş açıyor ya. Daha fazla zaman kaybediyoruz inanın yani, gene okumaya devam edelim
bari. Evet.
GÜNDEMİN 38. MADDESİ
KARAR NO: 453
ÖZÜ: Muratpaşa, 20L-IIIa,d nolu imar plan
paftalarında yer alan 12887 Ada 1 parselin "Semt
Spor Sahası" alanından 5m inşaat yaklaşma
sınırları içerisinde maxh=14.50m ve "Kapalı Spor
Tesisi Alanında Kapalı ve Açık Spor Tesisleri,
Yüzme Havuzu Tesisleri yer alabilir" ibaresi ile
"Kapalı Spor Tesisi Alanına" dönüştürülmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliği,
Planlı
Alanlar
Tip
İmar
Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2b bendine göre
uygulama yapılabileceğinden, plan veya plan
notlarında yapılaşma koşulları belirlenmeyen
donatı alanlarında ilgili mevzuat hükümlerine göre
yapılaşması mümkün olup belediyesince ruhsat
düzenlenebileceği için KARAR VERİLMESİNE
YER OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
T.C.
A NTA LY A B Ü Y Ü K ŞEH İR BELED İYESİ
M EC LİS TO PLAN TI TU TAN A Ğ I
(11.09.2014)
ff^
•
#°%*
*1
EXP02016
ANTALYA
M uratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20L-IIIa,d nolu imar plan paftalarında yer 12887
Ada 1 parselin “Semt Spor Sahası” alanından 5m inşaat yaklaşma sınırları içerisinde maxh=14.50m ve
“Kapalı Spor Telisi Alanında Kapalı ve Açık Spor Tesisleri, Yüzme Havuzu Tesisleri yer alabilir”
ibaresi ile “Kapalı Spor Tesisi Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
20L-IIIa,d nolu imar plan paftalarında yer alan 12887 Ada 1 parselin “Semt Spor Sahası”
alanından 5m inşaat yaklaşma sınırları içerisinde maxh=14.50m ve “Kapalı Spor Tesisi Alanında
Kapalı ve Açık Spor Tesisleri, Yüzme Havuzu Tesisleri yer alabilir” ibaresi ile “Kapalı Spor Tesisi
Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2b bendine göre uygulama
•yapılabileceğinden, plan veya plan notlarında yapılaşma koşulları belirlenmeyen donatı alanlarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılaşması mümkün olup belediyesince ruhsat düzenlenebileceği
için karar verilmesine yer cimsd;ğı görüşüne varılmıştır.
'
;" :
Komisyon Raporu Ali Baki SARICA ve Kerim BAŞKAPTAN Toplantıya katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet Bahattin Bey görüşünüzü alalım?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
ıMustafa Bey?
Üye M ustafa GÜL
:Komisyon raporuna katılıyoruz Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Komisyondan geldiği şekliyle oyluyorum
Arkadaşlar, kabul edenler l ’e. Evet madde kabul edilmiştir devam ediyoruz.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ
:Gündemin 39. Maddesi.
GÜNDEMİN 39. MADDESİ
KARAR NO: 454
ÖZÜ: Alanya, Kızlarpınarı Mahallesi
027C-20C-4C nolu imar paftasında yer alan
759 ada 5 parseldeki mezarlık duvarı ile
parselasyon planının uyumunun sağlanması
ve 6parselin cephesinde düzenleme
yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliğinin Mezarlık Alanının
1/1000'lik planlara işlenmesi ve İçişleri
Bakanlığından görüş alınması kaydıyla
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
T r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
. .'■“"‘"'•a.
-•
% Sy°/
expü2016
Alanya Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Kızlaıpınarı Mahallesi 027C-20C-4C nolu imar paftalarında yer alan 759 ada 5 parseldeki
mezarlık duvarı ile parselasyon planının uyumunun sağlanması ve 6 parselin cephesinde
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Alanya Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Kızlarpınarı Mahallesi 027C-20C-4C nolu imar paftasında yer alan 759 ada 5 parseldeki mezarlık
duvarı ile parselasyon planının uyumunun sağlanması ve 6 parselin cephesinde düzenleme
yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş,
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Ali Baki SARICA ve Kerim BAŞKAPTAN Toplantıya katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
iahattin Bey görüşünüz?
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Komisyon
raporu
uygundur
Sayın
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Songül Hanım?
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
Üye Songül BAŞKAYA
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Mustafa Bey?
:Komisyon raporu uygundur.
Üye Mustafa GÜL
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Komisyon raporunu oyluyorum Arkadaşlar,
:Başkanım bunda da bir ilave maddemiz
Üye Bahadır YANTAÇ
vardı.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet buyurun,
:Mezarlık alanının 1/1000’lik planlara
Üye Bahadır YANTAÇ
işlenmesi ve İçişleri Bakanlığından görüş alınması kaydıyla notunu düşmek gereğini duyuyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet zaten evet kayıtlı bir şekilde.
:Uygundur Sayın Başkanım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet, kabul edenler l ’e. Evet Arkadaşlar
madde kabul edilmiştir. Devam ediyoruz.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ :Gündemin 40. Maddesi.
GÜNDEMİN 40. MADDESİ
KARAR NO: 455
ÖZÜ: Döşemealtı, Kömürcüler Mahallesi,
N25D-18D-1 A, 1B, İD nolu imar
paftalarında yer alan 8195 ada 1, 3, 4, 5,
15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin "Resmi
Kurum, Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri
Depolama Alanı" olarak planlanmasına
ilişkin
hazırlanan
1/1000
ölçekli
Uygulama İmar Planının REDDİNE
oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
^ ,
T •c ’
ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
K&MENüAf«Q
//.'.«
foo@
t -®\
oC
ı G'* - 5
o,
*
° Q ‘- 0 1
\
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Ex p 0201G
ANTALYA
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.07.2014 gün ve 136 sayılı kararı ile reddedilen,
Kömürcüler Mahallesi, N25D-18D-1A, İB, İD nolu imar paftalarında yer alan 8195 ada 1,3,
4, .5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin "Resmi-Kurum, Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri
Depolama Alanı" olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.07.2014 gün ve 136 sayılı kararı ile reddedilen,
Kömürcüler Mahallesi, N25D-18D-1A, İB, İD nolu imar paftalarında yer alan 8195 ada 1,3,
4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin "Resmi Kurum, Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri
Depolama Alanı" olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle reddinin uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bahattin Bey görüşünüz?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım komisyon
raporu
doğrultusunda reddi uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz Sayın
Başkanım.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Efendim 5 dakika müsaade istiyoruz.
Bilgisayarda kilitlenme olmuş teknik bir arıza, 5 dakika istiyoruz Efendim.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Nasıl anlayamadım.
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Teknik bir arıza olmuş efendim bilgisayar
kilitlenmiş bir 5 dakika müsaade istiyoruz oylama için.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet buyurun Bahattin Bey?
Üye Songül BAŞKAYA
:Bir ara verelim o zaman.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:İşaretle yani oylamayı yapabiliriz yani el
sistemiyle eski sistemiyle.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Yani şeyde elektronik cihazdaki arızadan
ötürü mü. O zaman bu arada ara verelim isterseniz birazcık ne derseniz?
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Yemek yemek arası verebiliriz Efendim?
Yemek arası.
Üye Songül BAŞKAYA
:Kısa bir ara verebiliriz Sayın Başkanım.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA :Bir ara verelim onun arkasından daha
hızlı bir şekilde bitiririz. Bu arada cihazlar, neyse 1 saat ara veriyoruz Arkadaşlar. Evet, saat
1.00, 2.00’de toplantımız 14.00’te. Toplantı saatimiz 14.00’tür Arkadaşlar.
Ahmet BÜYÜKAKÇA
Meclis 1. Başkan Vekili
Halil OZTURK
Divan
Muhammet URAL
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
TOPLANTI
BİRLEŞİM
CELSE
SAAT
EXP02016
8
1
2
Meclis Başkanı
Divan Kâtibi
Divan Kâtibi
:Menderes TÜREL
:Halil ÖZTÜRK
:Muhammet URAL
:Toplantımızın 2. Bölümünü aradan sonra
BAŞKAN
açacağım çoğunluğumuzun olup olmadığını yeniden teyit etmek için lütfen 1 ve okey
tuşlarına basarak işaret buyurunuz. Benim acaba varlığımı hissettirmem için oylama cihazı
neredeyse onu da ben rica edeyim. Sesimizden ve sedamızdan toplantıda olduğumuz, geldi mi
bastın mı bir de ben basayım nasıl olsa mükerrer ol muyor bunda. Tamam, oylama cihazı geldi
aramasın arkadaşlar.
Üye...
:Başkanım bir gösterebilirler mi bazen
temas olmuyor?
AK Parti Meclis Üyeleri; Hakan TÜTÜNCÜ, Ramazan ÇALIK, Hüsamettin
ÇETİNKAYA, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Süleyman
TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ,
Bahattin BAYRAKTAR, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa
Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan
ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan
AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat
DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN, Hüseyin TORUN, İsmail TOSUN, Muhammet URAL, Kemal
SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR,
Orhan AVCI, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN,
Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Önder ÖNEN, Kaan Osman SARIOĞLU'nun CHP
Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ,
Songül BAŞKAYA, Erol ÖZKARABEKİR, Süleyman ACAR, Erkan DEMİRCİ, Ali
COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Canser TUNCER, Sıtkı SOYDAL, Edip
Kemal BAHADIR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM,
Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Serdal ÇAVUŞOGLU'nun MHP
Meclis Üyeleri; Adem Murat YÜCEL, Haşan GÖKÇE, Mustafa GÜL, Ali Baki SARICA,
Mehmet BALIK, Mustafa TUNA, Selçuk SENİRLİ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Ahmet
YAŞAR, Emin ÇAĞLAR, Haşan Nusret BAYSAL, Mehmet KILINÇ, Ertürk YAZAR,
Ahmet ÇAM, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Rasih ŞAHİN'in ve hazır oldukları,
AK Parti Meclis Üyesi Can KASAPOĞLU, Mehmet BAŞARAN, Sadullah
BAYAR, Ali Rıza ZORLU'nun CHP Meclis Üyesi; Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ,
Serkan KÜÇÜKKURU, Faik ÇITAK, Zafer YÖRÜK'ün MHP Meclis Üyesi; Zihni
ASİLTÜRK, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Ergüven YILMAZ, İrfan
YILMAZ’m Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet SALUR'un hazır bulunmadığı anlaşıldı.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
Arkadaşlar gösterelim bazı arkadaşlar
teyit etmek istiyorlar. Ümit yok mu ya Ümit, Ümit, Muhammet sen yok gözüküyorsun ökeye
basacaksın üstüne bir de olmuyor. 1 okey. Başkanvekili bana, oylama cihazını veriyorken
;*kendisi oylamamış. Evet, Arkadaşlar gündemimizin kaçıncı maddesinde kalmıştık Ahmet
Bey?
Yazı îşl. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:40.
Maddesini
okuduk
efendim
oylamadık.
BAŞKAN
:40. madde galiba görüşmeler müzakereler
tamamlandı 40. Maddeyle ilgili bir tek oylama kaldı. 40. maddeyi Değerli Arkadaşlar hemen
ben de önümdeki notları açayım bu arada reddi hususu galiba,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet komisyon raporu doğrultusunda
BAŞKAN
:Komisyon raporu doğrultusunda,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Reddi hususu.
BAŞKAN
:Reddini
oylarınıza
arz
ediyorum,
reddetmek-isteyen arkadaşlarımız 1 nolu tuşa basabilir komisyon raporu doğrultusunda. Evet
41. madde komisyon raporu doğrultusunda,
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:40. madde efendim
BAŞKAN
:Pardon 40. Madde komisyon raporu
doğrultusunda reddedilmiştir. 41. Madde buyurunuz.
GÜNDEMİN 41. MADDESİ
KARAR NO: 456
ÖZÜ:
Döşemealtı,
K.Yeniköy
Mahallesi, N25D-22B-3C,N25D-23A4D nolu imar paftalarında yer alan 734
ada 1 parselin kuzeyindeki 15 metrelik
yol aksının mülkiyet dokusu dikkate
alınarak parsellere eşit olarak yol terki
oluşturulması amacıyla 734 ada 1 parsel
ile 255 ada 8 nolu parsellere 3 m çekme
mesafesi verilerek yolun dengelenmesine
ilişkin
hazırlanan
1/1000
ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.06.2014 gün ve 114 sayılı kararı ile uygun
bulunan, K.Yeniköy Mahallesi, N25D-22B-3C, N25D-23A-4D nolu imar paftalarında yer
alan 734 ada 1 parselin kuzeyindeki 15 metrelik yol aksının mülkiyet dokusu dikkate alınarak
parsellere eşit olarak yol terki oluşturulması amacıyla 734 ada 1 parsel ile 255 ada 8 nolu
parsellere 3 m çekme mesafesi verilerek yolun dengelenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014
tarihli Raporu.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
! o. o i \
\ °W « /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
ANTALYA
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.06.2014 gün ve 114 sayılı kararı ile uygun bulunan,
K.Yeniköy Mahallesi, N25D-22B-3C,N25D-23A-4D nolu imar paftalarında yer alan 734 ada
1 parselin kuzeyindeki 15 metrelik yol aksının mülkiyet dokusu dikkate alıuarak parsellere
eşit olarak yol terki oluşturulması amacıyla 734 ada 1 parsel ile 255 ada 8 nolu parsellere 3 m
çekme mesafesi verilerek yolun dengelenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Döşemealtı Belediyesinden geldiği
şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Oytun Eylem DOĞMUŞ ve Kerim BAŞKAPTAN imzasız diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Evet,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz-.-.Sayın»
Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Değerli
Arkadaşlar
41.
maddeyi
Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler lütfen 1 nolu tuşa
basabilir. 41. madde komisyon raporu doğrultusunda uygun görülmüştür. 42. Madde.
GÜNDEMİN 42. MADDESİ
KARAR NO: 457
ÖZÜ:
Döşemealtı,
N25D-17C1A,1B,1C, N25D-17C-2A,2D nolu imar
paftalarında yer alan Yağca Tapulaması
433 parsel, 8707 ada 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 parseller, 1906 ada 1
parsel, 1907 ada 1 parsel, 8711 ada 1
parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planına askı süresi
içerisinde yapılan itirazların; 433 parsele
ilişkin itirazın REDDİNE, diğer itirazın
Döşemealtı Belediyesince itirazın kabulü
doğrultusunda
hazırlanan
plan
değişikliğinde “Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Bölgesel Spor Alanı, Bölge
Otoparkı”
ibarelerinin
kaldırılması,
parsellerin
“Spor
Alanı”
olarak
planlanması kaydıyla kamulaştırmaya
maruz
kalınmayacak
şekilde
değiştirilerek KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
(11.09.2014)
i
*• « -
İT, ®.^£f.\
\ ° W® ı
% M *
Ex p o 2û16
A N T A L Y A
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.06.2014 gün ve 115 sayılı kararı ile 1 adet itirazın
reddi, 1 adet itirazın kabul edilerek planın yeniden düzenlenmesi kararı alman, N25D-17C1A,1B,1C N25D-17C-2A,2D nolu imar paftalarında yer alan Yağca Tapulaması 433 parsel,
8707 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2fe28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1 parsel, 8711 ada 1 parsellerde hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içersinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarihli İnceleme Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.07.2014 tarihli raporunda;
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.06.2014 gün ve 115 sayılı kararı ile 1 adet itirazın
reddi, 1 adet itirazın kabul edilerek planın yeniden düzenlenmesi kararı alınan, N25D-17C1A,1B,1C N25D-17C-2A,2D nolu imar paftalarında yer alan Yağca Tapulaması 433 parsel,
8707 ada 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40
parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1 parsel, 8711 ada 1 parsellerde hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içersinde^yapılan itirazlar, Komisyonumuzca
incelenmiş, itirazların reddine 8707 ada 23, 24 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar
plan kararının kamu yararı doğrultusunda revize edilmesinin uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu Mustafa Reşat OKTAY ve Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım okunmuş sayılmasını
öneriyoruz. Komisyon İmar Komisyonunun da bir ilavesi var onun da okunmasıyla beraber,
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:İlaveyi isterseniz okuyayım efendim.
BAŞKAN
:Evet 42. maddenin,
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:42. maddenin ilavesi Efendim.
“N25D-17C-1A,1B,1C N25D-17C-2A,2D nolu imar paftalarında yer alan Yağca
Tapulaması 433 parsel, 8707 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1 parsel, 8711 ada 1 parsellerde
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların,
ilçesinden geldiği şekli ile 433 parsele ilişkin itirazın reddine, diğer itirazın kabulüne ancak
Döşemealtı Belediyesince itirazın kabulü doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinde
“Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bölgesel Spor Alanı, Bölge Otoparkı” ibarelerinin
kaldırılması parsellerin “Spor Alanı” olarak planlanması kaydıyla değiştirilerek kabulüne,
kamulaştırmaya maruz kalınmayacak şekli ile ilave var.”
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yani onu özellikle eklemek istiyoruz
Kamulaştırmadan dolayı Belediyemize bir külfet gelmemesi adına o şekliyle kabulü.
BAŞKAN
:Evet, komisyon, pardon sizlerin görüşleri
Arkadaşlar,
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım söz konusu uygulama
imar planına ilişkin yapılan itirazların ilçe belediye meclisinden geldiği şekliyle Antalya
Büyükşehir Belediyesi bölgesel spor alanı ve bölge otoparkı ibarelerinin kaldırılarak
Belediyemiz açısından kamulaştırmaya da maruz kalınmayacak şekilde spor alanı olarak
planlanması uygundur.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum, sağ olun.
-i
T • rv ,^ .
.►°*“ 7wo0
° ÇJ.0 \
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
! .e
EXP02016
A N T A L Y A
Üye Selçuk SENÎRLİ
:Komisyondan geldiği şekliyle.
BAŞKAN
:Galiba komisyonun bu konuda bir notu
vardı dün arkadaşlar,
Üye Songül BAŞKAYA
«W.
:Okundu Başkanım.
BAŞKAN
:Okundu mu?
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:Okuduğum Efendim, okudum Efendim.
BAŞKAN
:Aynı şey, o zaman okunduğu gibi kabulü
hususunu oylarınıza arz ediyorum, buyurunuz. Kabul edilmiştir 42. madde. 43. Madde.
GÜNDEMİN 43. MADDESİ
KARAR NO: 458
ÖZÜ: Elmalı, Karyağdı Mahallesi, 20L4A no la imar paftasında yer alan 138 ada
27 parsel ve çevresinde 7 metrelik yolun
batıya kaydırılarak konut alanları ve
yeşil alanın yeniden düzenlenmesine
ilişkin
hazırlanan
1/1000
ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Elmalı Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Karyağdı Mahallesi, 20L-4A nolu imar paftasında yer alan 138 ada 27 parsel ve çevresinde 7
metrelik yolun batıya kaydırılarak konut alanları ve yeşil alanın yeniden düzenlenmesine
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Elmalı Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Karyağdı Mahallesi, 20L-4A nolu imar paftasında yer alan 138 ada 27 parsel ve çevresinde 7
metrelik yolun batıya kaydırılarak konut alanları ve yeşil alanın yeniden düzenlenmesine
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı,
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Evet Değerli Arkadaşlar?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği
şekliyle 43.
maddeyi oylarınıza arz ediyorum kabul edenler? Kabul edilmiştir. 44. Madde.
< ^ 0^
• V / .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Û• ş
f ; •*o■
©:• I
\ ° Y ;y
EXPQ2016
ANTALYA
GÜNDEMİN 44. MADDESİ
ÖZÜ: Kepez, 025A-10A-1B nolu imar
paftasında yer alan 821 ada 1, 10, 11, 12, 14
parre ierin konut alanından ticaret alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğine askı
süresi içerisinde yapılan itirazın yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik
Dairesi
Başkanlığına
gönderilmesine
OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (KARAR NO:
478)
Kepez Belediye Meclisinin 05.05.2014 gün ve 93 sayılı kararı ile reddedilen, 025A-10A-1B
nolu imar paftasında yer alan 821 ada 1, 10, 11, 12, 14 parsellerin konut alanından ticaret alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu..
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Meclisinin 05.05.2014 gün ve 93 sayılı kararı ile reddedilen, 025A-10A-1B
nolu imar paftasında yer alan 821 ada 1, 10, 11, 12, 14 parsellerin konut alanından ticaret alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, itirazın uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN, Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı Oytun
Eylem DOĞMUŞ imzasız ve diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım bunu İmar Şehircilik Daire
Başkanlığına göndermek istiyoruz. Gönderilmesini öneriyoruz daha doğrusu.
BAŞKAN
:Evet, İmar Şehircilik Daire Başkanlığına
havalesi hususunu önerdi Ak Parti grubu. Buyurunuz.
Uye Songül BAŞKAYA
:Uygundur Başkanım.
BAŞKAN
:Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Uygundur Başkanım.
BAŞKAN
:Evet 44. Maddenin İmar Şehircilik Dairesi
Başkanlığına havalesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, kabul edilmiştir. 45. Madde
GÜNDEMİN 45. MADDESİ
KARAR NO: 459
ÖZÜ: Kepez, Emek Mahallesi 5108 ada 5
parsele "0.00 ile +2.50 kotları arasında
ticaret
yapılabilir."
plan
notunun
eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliğinin KABULÜNE
oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Kepez Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 120 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Emek Mahallesi 5108 ada 5 parsele "0.00 ile +2.50 kotları arasında ticaret yapılabilir." plan
notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
f:*® •.£?.!
i
EXP020is
ANTALYA
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Meclisi’nin 05.06.2014 tarih ve 120 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Emek Mahallesi 5108 ada 5 parsele "0.0C iie +2.50 kotları arasında ticaret yapılabilir." plan
notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca
incelenmiş, 04.11.2013 tarih ve 246 sayılı Kepez Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunan
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.12.2013 tarih ve 739 sayılı kararı ile değiştirilerek
onaylanan bütüncül olarak belirlenen yol boyu ticaret alanları içerisinde yer almadığı, plan
değişikliği ile adanın genel (konut) arazi kullanımının bozulması nedeniyle, plan
değişikliğinin uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Ali Baki SARICA imzasız diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine
sunulmuştur.
BAŞKAN
:Evet Buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
;Say:n Başkanım biz plan değişikliğinin
uygun olduğunu düşünüyoruz. O yönde oylanmasını talep ediyoruz.
BAŞKAN
:Evet, Songül Hanım buyurunuz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon Raporuna katılıyoruz Sayın
Başkanım.
BAŞKAN
:Evet?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon Raporuna katılıyoruz Sayın
Başkanım.
BAŞKAN
ıKomisyon raporuna aykırı bir önerisi var
Ak Parti Grubunun. Dolayısıyla öncelikle onu oylayacağız ve Komisyon raporuna, tersini
öneriyorlar arkadaşlar, dolayısıyla komisyon raporuna aykırı bir öneri olduğu için ilgili plan
değişikliğinin uygunluğu hususunu öncelikle oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler.
(Mikrofonsuz anlaşılamayan konuşmalar mevcut.)
BAŞKAN
:Evet aynen öyle yani komisyon raporuna
aykırı bir oylama önerisi geldi Ak Parti grubundan dolayısıyla öncelikle,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yani kabul edenler l ’e
BAŞKAN
:Yapılan plan değişikliğinin uygunluğunu
oylarınıza arz ediyoruz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
'.Mikrofonsuz anlaşılamayan konuşmalar
mevcut.
BAŞKAN
:Birinde reddediliyor, burada uygun
görülüyor, eğer şey olursa
Üye Mustafa Reşat OKTAY
'.Mikrofonsuz anlaşılamayan konuşmalar
mevcut.
BAŞKAN
:Evet rapor öyle diyor.
Üye Songül BAŞKAYA
:İsimleri görebilir miyiz Sayın Başkanım
ekrana yansıtabilirler mi?
BAŞKAN
:Tabi ki efendim.
Üye Songül BAŞKAYA
:Oylamayı
BAŞKAN
:0 hakkınız her zaman mevcuttur.
T.C.
ANTALYA BÜYtJKŞEHİR BELEDİYESİ
(
■
ı
" ' oy ° /
t
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
ANTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:Teşekkür ederim.
BAŞKAN
:Bende merak ederim
bazen, evet
buyurun. Demin daha güzel gözüküyordu, evet. Oy kullanmayan var mı arkadaşlar? Kim var?
Evet, Bahadır YANTAÇ kullanmamış,E v ^ b değerli arkadaşlar oyçokluğu ile
kabul
edilmiştir.
BAŞKAN
:Komisyon Raporuna ters olarak talep
edilen plan değişikliği, Meclisimizce uygun görülmüştür. Kayıtlara böyle gayet net bir şekilde
geçirmiş olduk. Evet, 45.Madde
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ :46. Madde
BAŞKAN
:46. Madde özür dilerim.
r
GÜNDEMİN 46. MADDESİ
KARAR NO: 460
ÖZÜ: Kepez, Çankaya Mahallesi, 23JIIIC nolu imar paftasında yer alan 27530
ada 2 parsele kütle İnşaat durumu
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliğine,
"Binaların yıkılıp yeniden yapılanması
durumunda emsal E=0.80 olacak şekilde
ruhsat düzenlenecektir." plan notunun
eklenmesi
kaydıyla
değiştirilerek
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Kepez Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 121 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Çankaya Mahallesi, 23J-IIIc nolu imar paftasında yer alan 27530 ada 2 parsele kütle inşaat
durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 121 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Çankaya Mahallesi, 23J-IIIC nolu imar paftasında yer alan 27530 ada 2 parsele kütle İnşaat
durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, "Binaların yıkılıp yeniden yapılanması durumunda emsal E=0.80 olacak şekilde
ruhsat düzenlenecektir." plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı,
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Başkanım.
BAŞKAN
Üye Songül BAŞKAYA
Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Evet değerli arkadaşlar
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur Sayın
:Songül Hanım?
:Komisyon
Raporuna
katılıyoruz
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
/
Sayın
/-I
•c
. GltfENUf.
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f? . . ° *
V y
T
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
EXP02016
AN T A L Y A
(11.09.2014)
BAŞKAN
:Komisyon Raporuna ek bir İmar Komisyon
notu yok ise, galiba Komisyon Raporu değiştirilerek uygun görüldüğü hususunda Komisyon Raporu
doğrultusunda 46. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler, kabul edilmiştir. 47.Madde.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
":Sayın Başkanım okunmuş olarak sayabilir
miyiz?
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN
Şehircilik Daire Başkanlığı inceleme raporu
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ
BAŞKAN
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN
oybirliği ile okunmuş olarak kabul edilmiştir.
:47. Maddeyi mi?
:Evet.
:Uzun mu, yok
yahu
okuyabiliriz.
İmar
rİnceleme raporu
Arkadaşlar okunmuş kabul edilmesi hususunu
:Biz bununla ilgili bir not var onun okunmasını.
:İmar Şehircilik Daire Başkanlığı raporu
GÜNDEMİN 47. MADDESİ
KARAR NO: 461
ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 20
metre üstü ve altındaki yollara cephesi olan konut
parsellerinde zorunlu ticaret ve isteğe bağlı zemin
ticaret kullanımı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 20 metre üstü
ve 20 metre altı yol kesitine cepheli imar
adalarındaki konut alanlarında zemin ticaret
kullanımına ilişkin alınmış olan kararda yer alan
1/5000 ölçekli plan notlarının 2. maddesinin “30 m.
ve üzeri yol kesitine cepheli imar adalarında,
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında
gösterilmek kaydıyla “konut alanlarında” yüksek
zemin ticaret yapılabilir” şeklinde değiştirilerek ve
“20m. (dahil)-30m.(hariç) arası yol kesitine cepheli
imar adalarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar
planlarında
gösterilmek
kaydıyla
“konut
alanlarında” isteğe bağlı olarak 0.00 kotu üzerinde
+2.50m. giriş katı veya +5.50m. kotuna kadar
ticaret yapılabilir.” maddesinin eklenmesi kaydı ile
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2
adet rapor)
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 20m. üstü ve altındaki yollara cephesi olan konut
parsellerinde zorunlu ticaret ve isteğe bağlı zemin ticaret alanlarının belirlenmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
02.09.2014 tarihli İnceleme Raporu.
T r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
».►"“" “''o.
I*
V
•.
EXP02016
ANTALYA
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.03.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 20 metre üstü ve altındaki yollara cephesi olan konut
parsellerinde zoru:.ia;ticaret ve isteğe bağlı zemin ticaret alanlarının belirlenmesine il'-Lin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, aynı konu ile ilgili olarak
Muratpaşa ve Kepez Belediyelerini kapsayan planlardaki plan gösterimine uygun olarak
hazırlanması ve plan notlarının;
ZORUNLU YOL BOYU TİCARET ALANLARI (T)
-Zorunlu yol boyu ticaret alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen kat
adedi,yoğunluk,TAKS,KAKS vb. yapılaşma koşularına uyulması kaydı ile;
- T tanımlı yol boyu ticaret alanlarında + 0.00 kotu üzerinde 5.50m kotunda yüksek zemin katta
ticari kullanım zorunludur.
- Zorunlu yol boyu ticaret tanımı yapılan parsellerin planda ticaret taraması ile gösterilen hat
boyunca cephe alan blokların dışında ticari kullanım yapılamaz.
- Planda aksine bir hüküm yok ise, bu parsellerde maxTAKS=0.40 olarak uygulanabilir.
- Bu alanlarda tek bağımsı»bölüm olması koşulu ile tek bina dahilinde tüm katlar ticari amaç!;
kullanılabilir.
İSTEĞE BAĞLI YOL BOYU TİCARET ALANLARI (İ.B.Z.T)
-İsteğe bağlı yol boyu ticaret alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen kat
adedi, yoğunluk, TAKS, KAKS vb. yapılaşma koşularına uyulması kaydı ile;
- İsteğe bağlı yol boyu ticaret tanımı yapılan parsellerin planda gösterilen hat boyunca cephe alan
blokların dışında ticari kullanım yapılamaz.
- Planda aksine bir hüküm yok ise, bu parsellerde maxTAKS=0.30 olarak uygulanabilir. Plan
notları ile tanımlanması koşulu ile değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Turgay GENÇ, Zeki ÇİVİK ve Murtaza TAMYÜREK imzasız diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının İnceleme Raporunda;
Belediye : Konyaaltı Belediyesi
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 20m. altı ve 20m. üstü yollara cephesi olan konut
parsellerine ticaret kullanımı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiştir. 25.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.03.2014 tarihinde Konyaaltı Belediyesi sınırları
içerisinde 20 metre üstü ve altındaki yollara cephesi olan konut parsellerinde zorunlu ticaret ve
isteğe bağlı zemin ticaret alanlarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı
değişikliğinin aynı konu ile ilgili olarak Muratpaşa ve Kepez Belediyelerini kapsayan planlardaki
plan gösterimine uygun olarak hazırlanması ve Zorunlu Yol Boyu Ticaret Alanları(T) ile İsteğe
Bağlı Yol Boyu Ticaret Alanlarına (İ.B.Z.T) ilişkin plan notlarının raporda belirtildiği şekliyle
değiştirilmesi koşulu ile uygun olduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale
edilmiştir.
^ o * Ç) o
•L .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
f—
\® 1°/
EXP02016
ANTALVA
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2013 gün 242 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli
nazım imar planlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Planı Yönetmeliği geçici madde
uygulama sınırı ve plan notlarının eklenmesi ile ilgili konunun 1999 yılından önce planlanmış
olan Muratpaşa, Konyaaltı. ve Kepez İlçe Belediye sınırlarında kalan bütün Mahalleleri-de
kapsayacak şekilde uygun bulunmuştur. Söz konusu meclis kararının eki plan notlarının
2. Maddesi; “20mt Ve Üzeri Yol Kesitine Cepheli İmar Adalarında 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planlarında Gösterilmek Kaydıyla “Konut Alanlarında” Zorunlu Zemin
Ticaret Yapılacaktır. Bu Durumda Yüksek Zemin Kat Yapılması Zorunludur.”
3. Maddesi; ”20mt’nin Altında Yol Kesitine Cepheli İmar Adalarında 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planlarında Gösterilmek Kaydıyla “Konut Alanlarında” İsteğe Bağlı Zemin
Ticaret (İ.B.Z.T) Yapılabilir. Ancak Bu Durumda Yüksek Zemin Kat Yapılamaz.”
Şeklindedir.
Ancak, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli toplantısında görüşülerek
alınan 388 sayılı kararla; 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis
Kararı ile uygun bulunan, 20. metre üstü ve 20 metre altı yol kesitine cepheli imar adalarındaki
konut alanlarında zemin ticaret kullanımına ilişkin alınmış olan kararda yer alan 1/5000
ölçekli plan notlarının 2. maddesinin “30 m. ve üzeri yol kesitine cepheli imar adalarında,
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmek kaydıyla “konut alanlarında” yüksek
zemin ticaret yapılabilir” şeklinde değiştirilerek kabulüne ve “20m. (dahil)- 30m.(hariç) arası
yol kesitine cepheli imar adalarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmek
kaydıyla “konut alanlarında” isteğe bağlı olarak 0.00 kotu üzerinde +2.50m. giriş katı veya
+5.50m. kotuna kadar ticaret yapılabilir.” maddesinin eklenmesi kabul edilmiştir.
Bu durumda Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 20m. altı ve 20m. üstü yollara
cephesi olan konut parsellerine ticaret kullanımı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 gün 388 sayılı kararla
uygun bulunan plan notlarına göre revize edilmesi gerekmektedir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu; Bilgilerinize arz ederim. 02.09.2014
(imza)
Berrin YILMAZHAN
Şehir Plancısı
(imza)
Menekşe ALKAN
Planlama Şube Müd.V.
(imza)
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dai.Başkanı V.
BAŞKAN
:Buyurunuz Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Notu arkadaşlar da okuyabilirler.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ :Gündemin 47. Maddesi ile ilgili ek not;
“Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 20 metre üstü ve altındaki yollara cephesi olan konut
parsellerinde zorunlu ticaret ve isteğe bağlı zemin ticaret kullanımı verilmesine ilişkin İ / l 000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 gün
388 sayılı kararla uygun bulunan plan notlarına göre revize edilmesi kaydıyla değiştirilerek
kabulünü”
BAŞKAN
:Evet
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Okunduğu şekliyle
Üye Songül BAŞKAYA
:Uygundur Sayın Başkamın.
•X~1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
(11.09.2014)
Uftfn
©°g';0
%
• ‘5
e\ ®?c/
%
r - '
EXP020i6
ANTALYA
t
» n - o
;
Üye Selçuk SENİRLİ
:Uygundur.
BAŞKAN
:Okunduğu şekliyle Gündemin 47. Maddesini
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir 48. Madde
GÜNDEMİN 48. MADDESİ
KARAR NO: 462
ÖZÜ: Konyaaltı,
18İ-IIa nolu
imar
paftalarında yer alan 6407 ada 1 parseldeki
çay bahçesi alanı ile mülkiyet sınırlarının
uyumlu hale getirilmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 78 sayılı kararı ile uygun bulunan, 18İ-IIa
nolu imar paftalarında yer alan 6407 ada 1 parseldeki çay bahçesi alanı ile mülkiyet, sınırlarının
uyumlu Üfâ’İe getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 78 sayılı kararı ile uygun bulunan, 18İ-IIa
nolu imar paftalarında yer alan 6407 ada 1 parseldeki çay bahçesi alanı ile mülkiyet sınırlarının
uyumlu hale getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Ali Baki SARICA ve Kerim BAŞKAPTAN Toplantıya Katılmadı diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Rapora katılıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekliyle 48.Maddeyi
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir 49.Madde
GÜNDEMİN 49. MADDESİ
KARAR NO: 463
ÖZÜ: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünün 20073 ada 6 parsel ile 20074
ada 2 parsellerde imar planı değişikliği ile
Belediye Semt Spor Alanı kapsamından
çıkartılması talebi Konyaaltı Belediyesinden
geldiği şekliyle REDDİNİN UYGUN
OLDUĞUNA oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı Belediye Meclisinin 04.07.2014 gün ve 96 sayılı kararı ile reddedilen,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 20073 ada 6 parsel ile 20074 ada 2 parsellerin
Belediye Semt Spor Alanı kapsamından çıkartılması konusu ile ilgili îmar ve Bayındırlık
Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
If & İ i \
\ ° r /
Ex p ü 2016
A N T A L Y A
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediye Meclisinin 04.07.2014 gün ve 96 sayılı kararı ile reddedilen,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 20073 ada 6 parsel ile 20074 ada 2 parsellerin
Belediye S^mt Spor Alanı kapsamından çıkartılması konusu Komisyonumuzca incelenmiş;
-20073 ada 6 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Belediye Semt Spor
Alanı olarak planlı olmadığı, konut alanı olarak planlı olduğundan talebin uygun olmadığı,
-20074 ada 2 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Semt Spor Tesis
Alanı olarak planlı olduğundan, bu kullanım Mekansal Alan Yapım Yönetmeliğinin Mekansal
Kullanım Tanımları ve Esasları Başlığının Madde 5’de yer alan sosyal altyapı alanları
tanımına girdiğinden, aynı yönetmeliğin Madde:26 3/b bendinde “İmar planında yer alan yol
hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının
kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde
eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.” denildiğinden ilgili kurum talebinin
Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon .Raporu-, Ali Baki SARICA ve Kerim BAŞKAPTAN Toplantıya Katılmadı
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Evet
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon Raporuna katılıyoruz Sayın
Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon Raporu uygundur Başkanım
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekliyle 49.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 49. Maddekabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlar Sayın Korkuteli Belediye Başkanımız teşrif ettiler, kendisine bu
kamulaştırmayla ilgili bir bilgi sunacağımı söylemiştim, eksik bir şey kalmasın. Müsaade
ederseniz hemen 49. Maddeyi tamamladıktan sonra kendisine o bilgileri sunayım. Şu ana
kadar Korkuteli Belediyemiz orada 4410 m2 artı 614 m2 olmak üzere 5024 m2 ‘lik bir alanı
kamulaştırmış. Bu kamulaştırma tarihinde o alanda herhangi bir imar planı mevcut değil.
İmarsız bir alanda yapılmış kamulaştırmayla ilgili dediğiniz doğrudur, 16 liralık bir
kamulaştırma bedeliyle o dönemde sizin
tarafınızdan bir kamulaştırma işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Ancak daha sonrasında buraya imar girmiştir. Burası şu anda imarlı alandır,
dolayısıyla burada rayiç bedelin 16 lira olmadığı gayet açık ve nettir. Geçtiğimiz hafta
içerisinde Korkuteli Belediyesinde yakında bir arazinin 220 lira bir kamulaştırma bedeli ile
kamulaştırılması hususundaki rayiç bedeli şahsınız da Belediye Başkam olarak düşük
görmüşsünüz ve düşük bulmuşsunuzdur. Dolayısıyla Korkuteli’deki Meclis Üyesi
arkadaşlarımızda var, bununla ilgili bilgi verebilirler bu civardaki m2 fiyatı imar girdikten
sonra buraya 250 lira en düşük olmak kaydıyla civarda bir rayiç fiyat söz konusudur.
Şu anda burada sizin yapmış olduğunuz çalışma göre kamulaştırılması gereken toplam
alan, yani giriş ve çıkış verebilmek için otogara kamulaştırılması gereken toplam alan 8844
m2’dir. 8844 m 2’yi sizin otogar alanını dediğiniz gibi imardan önce kamulaştırdığınız fiyatla
16 lirayla çarparsanız 143.000 lira gibi bir rakam ortaya çıkmaktadır ki bu telaffuz ettiğiniz
rakamdır, ben bu 143.000 lirayı hemen yarın size göndereceğim, burayı 16 liradan bir
kamulaştırın bir görelim ama
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
n• « 0Ov0|
\° V \/
EXP02016
A N T A L Y A
Üye Haşan GÖKÇE
:Sayın Başkanım
BAŞKAN
:Ama, müsaade edin bir bitireyim bunun
böyle olmadığını siz de çok iyi bilmenize rağmen bunu ifade ediyorsunuz.
Üye Haşan GÖKÇE
■
-. ^
:Yine yanlış bilgi veriyorsunuz.
BAŞKAN
:Dolayısıyla, düzeltirsiniz beni
Üye Haşan GÖKÇE
:Tabi ki düzeltiriz.
BAŞKAN
:Dolayısıyla burada ortalama ortalama bir
yaklaşık 250.000 en az olmak üzere bir kamulaştırma bedelinin bugün olduğunu bütün
Korkuteli bilmektedir. Siz de biliyorsunuzdur zannediyorum Belediye Başkanı olarak ve 8800
ü yani yaklaşık 9000 m2Tik bir alanda yapılacak toplam kamulaştırma bedeli 2 milyon liraya
yakın tutmaktadır. Keşke 140.000 lira olsaydı da, ne ben sizi üzerdim ne de bu tartışmalar
olurdu. Ben yine sözümün arkasındayım eğer 140.000 liraysa buradaki 8800 m2’lik alanın
kamulaştırma bedeli, derhal yarın Korkuteli Belediyesine kamulaştırma bedeli olarak aktarıp
gereken işlemleri tamamlamanızı sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim.
Üye Haşan GÖKÇE
. ;.iV.::Bsn de bir 2 dakika kullanabilir miyim?
BAŞKAN
:Tabi buyurun
Üye Haşan GÖKÇE
:Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yine
yanlış bilgi veriyorsunuz.
BAŞKAN
:Düzeltin
Üye Haşan GÖKÇE
:Yani imarsız bir alandı da son 5 ayda mı
imar gördü orası.
BAŞKAN
:Hayır hayır siz o inşaatı kaç ay kaç sene
önce başlattınız.
Üye Haşan GÖKÇE
:Hayır hayır, bakın dediğiniz yer 20 yıl
önce imar uygulaması görmüş bir alan, lütfen yanlış bilgi veriyorlar diyorum size siz bana
inanmamakta ısrar ediyorsunuz. Orası Belediye Hizmet alanıydı Meclisimiz tarafından otogar
alanı olarak değiştirildi. Biz Meclis Kararıyla 16-TL 17-Krş’luk bir bedel belirledik.
BAŞKAN
:0 bedelle kamulaştırdığınızda orası
imarlı mıydı değil miydi?
Üye Haşan GÖKÇE
:İmarlıydı tabii ki
BAŞKAN
:İmarlı alanı mı 16 liraya
Üye Haşan GÖKÇE
:Evet imarlı alandı
BAŞKAN
:Arkadaşlarımız cevap verecek
Üye Haşan GÖKÇE
:Lütfen arkadaşlarınıza bir daha sorun
BAŞKAN
:Tamam peki.
Üye Haşan GÖKÇE
:0 konuyu düzeltiyorum, doğrudur 8844
m2Tik bir alan 16 lira 17 kuruş 143.000 lira, biz 30 Mart’a kadar son güne kadar oranın
kamulaştırılmasıyla uğraştık ve devam ediyorduk. Kimsenin bir sıkıntısı yok vatandaşlarımız
da gayet memnun otogar yapıldığı için. Kamulaştırma konusunda da istekliler, hiçbir itiraz
yok, hiçbir hukuki işlem başlatılmadı. Sadece burada size yanlış bilgi veriliyor.
Eğer uğraşılırsa, bir koordinatör atadınız, yardımcı atadınız. Yani biliyorsunuz bütün
ilçelere atadınız, seçilmişlerin üzerinde çalıştırılmak üzere. Dolayısıyla da eğer onlara bir
talimat verirseniz biz yardımcı olalım. Biz buna hazırız. Orayı kısa sürede kamulaştırabiliriz,
sadece tapu işlemleri var. Süreç alabilir, süre alabilir. Bizde zaten bu süreyi kullanarak geldik
bugüne kadar. Biz yardımcı olmaya hazırız, fakat imar konusunda yanlış yorumluyorsunuz,
yanlış bilgilendiriyorsunuz.
•V^.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
at»eQo#\
/;
•I
\ ' V /
e x p û 2016
ANTALYA
BAŞKAN
:İmar Komisyon Üyemiz zannediyorum
bununla ilgili bir bilgi verecek, buyurun.
Üye Haşan AH İRBAN
:Sayın Başkanım şimdi burada geçtiğimiz
hafta, sizde biraz öu^e buyurdunuz, Korkuteli Belediye Meclisinde bir karar aldık, siz dediniz
ki yakın bir bölge, yok yakın bir bölge değil siz de yanlış bilgi verdiniz Başkanım, çok daha
uzak bir bölge, sanayinin altında bir arsa bir hissedar, Belediyenin hissedarı olduğu bir yer,
vatandaşın talebi vardı Belediye Meclisi yetki verdi Encümene. İmar komisyonunda ben
MHP’li Meclis Üyelerinin bu rakam düşük deyip 220 lira m2 verilmiş bir değer var, Belediye
Meclisinde de en az 220 lira m2 si satılmak kaydı ile Belediye Encümeni yetkili oy birliği ile
karar aldık ki o yer Sanayiden Korkuteli’yi bilenler bilir sanayinin alt tarafında çok daha
değersiz bir yer, bu yer Korkuteli’nin girişi en güzel yerlerden birisi. Sizin de buyurduğunuz
gibi, burada herhangi bir Emlakçıya Korkuteli'ye gitseniz sorsanız orada m2’nin 250 liradan
aşağı etmeyeceğini herkes söyler.
BAŞKAN
:Evet Sayın Başkanım bakın
Üye Haşan GÖKÇE,, v .
:Sayın Başkanım burası bir kamu alanı bir
şahıs arsası değil
BAŞKAN
:Sayın Başkanım
Üye Haşan GÖKÇE
:Gönüllülük ilkesine göre herkes bu kamu
alanındaki hissesini zaten veriyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Biz oradaki bedellerin yüksek
olduğunu söylemiyoruz. Bu kamulaştırma bedeli tabii ki düşük, ama bu oradaki bütün
vatandaşlarımız kamu alanı olduğu için oraya kamusal bir hizmet yapıldığı için zaten buna
gönüllüler.
BAŞKAN
:Şimdi Sayın Başkanım hiç bağcı
dövmekle uğraşmayalım,
Üye Haşan GÖKÇE
:Tabi ki
BAŞKAN
:Gelin beraberce üzüm yiyelim. Buranın
140.000 liraya kamulaştırılacağım 8800 m2’nin, zat-ı aliniz ifade ettiniz. Dolayısıyla bende
diyorum ki siz bütün kamulaştırma işlemlerini yapın bitirin ben 143.000 lirayı derhal size
aktaracağım.
Üye Haşan GÖKÇE
:Sayın Başkan sizin görevinizi biz niye
yapalım?
BAŞKAN
:İşbiıiiği.
Üye Haşan GÖKÇE
:Niye yapalım?
BAŞKAN
:Ben o fiyata kamulaştırılamayacağım
iddia ediyorum siz.
Üye Haşan GÖKÇE
:Hayır, nasıl iddia biz kamulaştırdık 5.000
m2 ye yakın bir yer kamulaştırdık zaten. Siz uğraşmadığınız için iddia ediyorsunuz.
BAŞKAN
:Buyurun yapın o zaman.
Üye Haşan GÖKÇE
:Hayır niye görevinizi yapalım? Lütfen.
BAŞKAN
:Hizmet
Üye Haşan GÖKÇE
:Yahu lütfen bu kanunu hazırlayan ekibin
başında siz vardınız bunları bilmiyor muydunuz?
BAŞKAN
:Biz oradaki kamulaştırmanın bakınız.
Üye Haşan GÖKÇE
:Yani kamu alanıdır burası sonuçta
BAŞKAN
:Biz oradaki kamulaştırmanın 16 liraya
m2 sinin olmayacağını gün gibi biliyoruz.
t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
/
3 S îN
*EXP02016
ANTALVA
Üye Haşan GÖKÇE
:Siz fazla verin o zaman, biz yani fazla
verin yeni bir bedel belirleyin. Paranız çoksa yeni bir bedel belirleyin lütfen başkanım
BAŞKAN
:Yahu paramız niye çok olsun olmadığı
için zaten
.
;
Üye Haşan GÖKÇE
:Bakın ne diyorum vatandaşın itirazı yok
zaten, sadece tapudaki işlemlerin takip edilmesi gerekiyor, intikallerin yapılması gerekiyor
BAŞKAN
:Peki o zaman ben buraya 16 liradan m2 si
kamulaştırma bedeli vermek suretiyle kamulaştırma işlemlerini başlatacağım,
Üye Haşan GÖKÇE
:Başlatın biz yardımcı olalım
BAŞKAN
:Tamam,
Korkuteli
Belediye
Başkammızın talimatıdır bu bize diyeceğim.
Üye Haşan GÖKÇE
:Estağfurullah efendim
BAŞKAN
:Yani böyle söyleyeceğim, 16 liraya
kamulaştırılmasıyla ilgili vatandaştan gelebilecek her türlü tepkiyi de Korkuteli Belediye
Başkanı’nın raviei olduğu için, size doğru yönlendireceğim. İnşallah bitiririz 16 liradan o
zaman ben de size teşekkür ederim.
Üye Haşan GÖKÇE
:Bitirilir efendim, insanların gönlüne
girmek zor değil, bakın.
BAŞKAN
:Arkadaşlar o zaman buradan lütfen not
alsınlar 16 liradan kamulaştırma işlemlerini başlatalım.
Üye Mustafa GÜL
:Başkamm iki taraf
BAŞKAN
:İnşallah dediğiniz gibi olur
Üye Mustafa GÜL
:Bizde yeri
BAŞKAN
:Mesele de çözülür.
Üye Mustafa GÜL
:Yeri bilmiyorduk
BAŞKAN
:0 zamanda biz de deriz ki bunda bir
problem yok, hakikaten biz yanlış bilgilendirilmişiz deriz. Dedim ya yanlıştan dönmek
erdemdir diye, doğrusunu söyleriz ama 16 liradan orada bir kamulaştırılma yapılıyor mu
yapılmıyor mu?
Üye Haşan GÖKÇE
:Efendim
BAŞKAN
:Şimdi bununla ilgili
Üye Haşan GÖKÇE
:Sayın Başkan biz bir yıldır yapıyoruz
bakın, zaten 5 dönüm 5.000 m2’nin üzerinde kamulaştırdık, yapamadığımız bir şey olsa
haklısınız. Devam eden süreç 30 Mart nedeniyle kesildi. Biz hala devam ediyorduk, bununla
ilgili bir Meclis Kararı var, burası bir kamu alanı.
BAŞKAN
Peki
Üye Haşan GÖKÇE
Şahıs arsası değil sonuçta
Üye Mustafa GÜL
Başkanım bir söz alabilir miyim?
BAŞKAN
Vereceğim Başkanım şu işi bir anlaşalım
Başkanla güzelliklere götürmeye çalışıyorum.
Üye Mustafa GÜL
:0 konuyla ilgili söyleyeceğim, o konuyla
ilgili söyleyeceğim.
BAŞKAN
:Evet
T tr
>.'-üUT"'o*
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
I
V V - J
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Expo2üig
ANT ALYA
Üye Mustafa GÜL
:Tabi yeri gidip biz görmedik ama
şuradaki anlaşma bir şey, burada 20 yıl önce imar geçerken burası kamu olaraktan ayrılmış,
bütün belediyelerin başında, siz de Belediye Başkanlığı yaptınız. Kamulaştırılmış ama
vatandaşa kamulaştırma parası ödenmemiş. 20 Yıl önce ödenmemiş, şimdi biliyorsunuz
Belediyelerde hepimiz kamulaştırma yapıyoruz, yan tarafında 1 milyon Euro’ya yer satılıyor,
biz belediye olarak 50 milyar liraya, 100 milyar liraya kamulaştırıyoruz. Neden, resmi konut
alanı olduğu için veya kamuya ait bir alan olduğu için. Onun için burası da öyle bir yer,
normal toprağı satın alsanız başka bir yerden doğrudur 220 veya 250, 300 bin liradır ama
burası zaten adam kamulaştırmıyor elinden yer gitmiş boşu boşuna buranın 20 senedir
vergisini ödüyor, tapu aldı ne oldu şimdi verip kurtulmak istiyor vatandaş, aynı şeyleri biz de
yaşıyoruz.
BAŞKAN
:Bakın bakın ben de diyorum ki 16 liradan
da vazgeçtim bir misli 30 liraya kadar kamulaştırma işlemleriyle ilgili çalışmaları
başlatacağız, bir dahaki aya bir dahaki aya geldiğimizde vatandaşların bu konudaki
kanaatlerinin ne olduğunu tutanaklarla önünüze koyarız kimin doğru söylediği ortaya çıkar.
Bende illaki doğru söylüyorum iddiasında değilim oraya gidince göreceğiz oranın m2 sinin
kaç para olduğunu.
Üye Haşan GÖKÇE
:Vallahi biz gayet gönüllü olarak aldık
Sayın Başkanım, sizlerde inşallah biz yardımcı oluruz
BAŞKAN
:İnşallah olur olur
Üye Haşan GÖKÇE
:Sizden de bu katkıyı bekliyoruz
BAŞKAN
:Bu arada Başkanım başka bir konuda size
teşekkür etmek istiyorum, yaptığınız arıtma biyolojikmiş. Belki bilmiyordunuz.
Üye Haşan GÖKÇE
:Biyolojik evet
BAŞKAN
:Biyolojik değil demiştiniz de,
Üye Haşan GÖKÇE
:Benim memurlarım da karıştırdı
BAŞKAN
:Estağfurullah
Üye Haşan GÖKÇE
:Siz de karıştırdınız
BAŞKAN
:Tamam yani biyolojik
Üye Haşan GÖKÇE
:Yani benim İstifa etmeme gerek kalmadı,
sizin de para harcamanıza gerek kalmadı.
BAŞKAN
:Hayır hayır senin istifaya gerek kalmıyor,
siz biyolojik yapmışsınız zaten. Yani ama biz orda membranla orada sulamayı da kullanacağız
Üye Haşan GÖKÇE
:İnşallah, kullanılıyor zaten Sayın Başkan
BAŞKAN
:Dolayısıyla biyolojik
Üye Şükrü SÖZEN
:Bende şansımı deneyeyim hal ve terminal
Başkanım.
BAŞKAN
:Kayıtlara geçmiştir Başkanım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkanım Biyolojik yapılamaz mı
demiştiniz?
BAŞKAN
:Evet arkadaşlara da buradan talimat
veriyorum, 16 lirayla 30 lira arasında tüm kamulaştırma işlemlerini başlatın. Vatandaş itiraz
edecek ise Korkuteli Belediyesine gitsin itiraz etsin. Başkan rayicin bu olduğunu söylüyor,
kayıtlara da geçti söylediği.
Üye Selçuk SENÎRLİ
:Sayın Başkan Kumluca Belediyesi’ne
Toptancı Hali devrettiniz mi?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
©o s
f
O oI
:* y
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
BAŞKAN
Üye Selçuk SENİRLİ
BAŞKAN
burada zaten. Evet, 50. Madde
:Hayır.
:Tamam
:Yeterli
ANTALYA
bir cevap mı? Başkanım da
.• isi*.
GÜNDEMİN 50. MADDESİ
KARAR NO: 464
ÖZÜ: Konyaaltı, 19J-1 d nolu imar
paftasında yer alan 20189 ve 3750
adalarda Antalya 1.İdare Mahkemesinin
iptal kararma istinaden hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına
-askı süresi içerisinde yapılan itirazların
REDDİNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 55 sayılı kararı ile reddedilen, 19Jld nolu imar paftasında yer alan 20189 ve 3750 adalarda Antalya 1.İdare Mahkemesinin iptal
kararma istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde
yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 55 sayılı kararı ile reddedilen, 19Jld nolu imar paftasında yer alan 20189 ve 3750 adalarda Antalya 1.İdare Mahkemesinin iptal
kararma istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde
yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle
itirazların reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Ali Baki SARICA ve Kerim BAŞKAPTAN Toplantıya Katılmadı
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Evet arkadaşlar
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur
Sayın
Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon Raporuna katılıyoruz Sayın
Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekliyle itirazların
reddini oylarınıza arz ediyorum. İtirazların reddini kabul edenler 1 nolu tuşa lütfen işaret
buyursun. Evet, itirazların reddi oybirliğiyle ve komisyondan geldiği şekliyle 50. Madde kabul
edilmiştir. 51.Madde.
BAŞKAN
:Bir saniye
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:51. Madde ile ilgili herhalde ilgili ilçeden
şeyi gelmemiş, kararı dolayısıyla herhalde çekilmesi yönünde bir önerge mi var?
BAŞKAN
:Hemen bakalım. 51. Madde mi?
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. Ruhiye SAMİ
Üye Songül BAŞKAYA
Üye M. Reşat OKTAY
açarsanız
BAŞKAN
EXP02016
ANTALYA
Yok efendim.
:Sayın Başkanım
Arz edeceğim
Efendim
Görüşmeye
:Tamam okuyalım görüşmeye açalım.
GÜNDEMİN 51. MADDESİ
KARAR NO: 465
ÖZÜ: Muratpaşa, 18M-2C, 18M-2D nolu
imar paftalarında yer alan 8481 ada 13
parseli kapsayan alanda 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planı tadilatı yapılmasına
ilişkin 12.12.2005 tarih ve 806 sayılı
Büyükşehir Belediye Meclis Kararının
iptaline
ilişkin Antalya 'vİv' idare
Mahkemesinin 2014/742 E. 2014/657 K.
sayılı iptal kararı ile plansız kalan parselin
yeniden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı
çalışması
için
Muratpaşa
Belediyesine
geri
gönderilmesinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M-2C, 18M-2D nolu imar paftalarında yer
alan 8481 ada 13parselikapsayan alanda1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı tadilatı
yapılmasına ilişkin 12.12.2005 tarih ve 806 sayılıBüyükşehir Belediye Meclis Kararının iptaline
ilişkin Antalya 1.İdare Mahkemesinin 2014/742 E. 2014/657 K. sayılı iptal kararı gereği 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M-2C, 18M-2D nolu imar paftalarında yer alan
8481 ada 13 parseli kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı tadilatı yapılmasına
ilişkin 12.12.2005 tarih ve 806 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptaline ilişkin
Antalya 1. İdareMahkemesinin2014/742 E.2014/657 K. sayılı iptal kararı gereği 1/1000 ölçekli
Uygulama İmarPlanıKomisyonumuzcaincelenmiş,
iptal kararı ile plansız kalan parselin ada
bütündeki imar durumuna dönüştürülmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Buyurunuz Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Bizim komisyon kararı uygun, bizim
açımızdan ancak bir not geldiği için ben böyle bir ifade yapmıştım.
BAŞKAN
:Muratpaşa Belediyesine bununla ilgili bir
not yazıldığına dair bende de bir not var, siz bilgi vereceksiniz herhalde buyurunuz.
Üye M. Reşat OKTAY
:Evet
BAŞKAN
rBuyurun sizde ses açık.
A
/
•C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
İ
r
s
l ’f /
Ex p 02016
ANTALYA
Üye M. Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım değerli Meclis Üyesi
arkadaşlarım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Antalya Belediye Muratpaşa
Belediyesinden sonra Büyükşehir Belediyesinde de onandıktan sonra vatandaşlarımız ilgililer
Cıum\ açıyorlar, açılan dava neticesinde, dava Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu Meclis
Kararma açılmış 1/1000 ile ilgili doğal olarak sonuç olarak da esas açısından baktığımız
zaman alınan karar içeriği doğru ama bu kararın ilçesi, İlçe Meclisindeki, İlçe Meclisinde
alınmasının usul açısından uygun olacağını düşünüyoruz, zannediyorum arkadaşlarda o
noktada şey yaptılar, bu kararın redakte edilmesi düzeltilmesi ve tekrardan gelebilmesi için
Muratpaşa Belediyesine gönderilmesi veyahutta gündemden bu şekliyle çekilip karara bağ
BAŞKAN
rGündemden çekemeyiz gündemi kabul
ettik de
Üye M. Reşat OKTAY
:0 zaman Karar alacağız yani burada
emsal teşkil edecek neticede ileride bu tip kararlar bir usul hatasını ortadan kaldıracağız.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:İmar Şehircilik Daire Başkanlığına.
Üye M. .Reşat OKTAY
:Hayır biz burada karar da alabiliriz
Muratpaşa Belediyesinde karar alınması gerektiğinden
Üye Bahadır YANTAÇ
:Başkanım İlçe Meclisine gönderilmesi
olarak da karar alabiliriz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Yetki
açısından
da
zaten
İlçe
Belediyesince yapılması gereken bir planlama konusu
BAŞKAN
:51.Maddenin Muratpaşa Belediyesince
alınması gereken bir karar olduğu için Muratpaşa Belediyesine geri gönderilmesine dair
önerimi meclisin takdirine sunuyorum. Kabul edenler 1 nolu tuşa basabilir, evet 51. Madde
Muratpaşa Belediyesince değerlendirilmek üzere Muratpaşa Belediyesine havale edilmiştir,
52. Madde
GÜNDEMİN 52. MADDESİ
KARAR NO: 466
ÖZÜ: Muratpaşa, 19N-IIIb nolu imar
paftasında 10531 Ada 1 parselde yer
alan trafo alanının parkın güney
kısmında konumlandırılmasına ilişkin
1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 209 sayılı kararı ile uygun bulunan
19N-IIIb nolu imar paftasında 10531 Ada 1 parselde yer alan trafo alanının parkın güney
kısmında konumlandırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili
İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
(\
l ' f /
Expo2ûig
ANTALYA
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 209 sayılı kararı ile uygun bulunan,
19N-IIIb nolu imar paftasında 10531 Ada 1 parselde yer alan trafo alanının parkın güney
kısmında^-konumlandırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, Muratpaşa Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu
görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Evet
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon Raporu uygundur
Sayın
Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon Raporuna katılıyoruz
Üye Selçuk SENİRLİ
rKomisyon Raporuna katılıyoruz
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği
şekliyle
52.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum kabul edenler, 52. Madde kabul edilmiştir 53. Madde
GÜNDEMİN 53. MADDESİ
KARAR NO: 467
ÖZÜ: Muratpaşa, 18L-IIc nolu imar
paftasında yer alan 6299 ada 01 nolu
parselin ticaret alanından
(ticaret
kullanımına ilişkin plan değişikliğine
yapılan itirazların değerlendirilmesi
sonucu) “Belediye Hizmet Alanı”na
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan değişikliğinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 212 sayılı kararı ile kabul edilen,
18L-IIc nolu imar paftasında yer alan 6299 ada 01 nolu parselin ticaret alanından “Belediye
Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 212 sayılı kararı ile kabul edilen,
18L-IIc nolu imar paftasında yer alan 6299 ada 01 nolu parselin ticaret alanından (ticaret
kullanımına ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu) “Belediye
Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, Muratpaşa Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu
görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım
BAŞKAN
:Evet
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:53 ve 57 dahil Komisyon oybirliği var
hepsini okunmuş sayılıp oylamayı öneriyorum.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP0201G
A
NTALYA
Uye Songül BAŞKAYA
Uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN
Evet 53 ve
Üye Bahattin BAYRAKTAR
57 dahil
BAŞKAN
*4Vv
57 dahil sıralı olarak bütün madd'. Lrin
toplu bir şekilde oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler, oybirliği ile kabul
edilmiştir, 53 dahil 57 dahil aradaki sıralı bütün maddelerin komisyondan geldiği şekliyle
komisyon raporlarına göre kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, oylamayı açalım
arkadaşlar
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ
:Efendim teknik bir arıza oldu bilgisayarda,
geldi.
BAŞKAN
:Evet oylamaya açıldı, evet oybirliği ile
kabul edilmiştir. 58. Madde
(Gündemin 53 ila 57. Maddeleri toplu oylama sonucu oybirliği ile komisyon raporları
doğrusunda kabul edildi.)
GÜNDEMİN 54. MADDESİ
KARAR NO: 468
ÖZÜ: Muratpaşa, 20K-IIa nolu imar
paftasında yer alan 2635 Ada 9 parselin
sehven unutulan yürürlükteki yapılanma
koşullarının uygulama imar planına
işlenmesine
ilişkin
1/1000
ölçekli
Uygulama
İmar
Planı
değişikliği;
“Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
12.08.2014 tarih 419 sayılı kararı uyarınca
parselde "İBT" (isteğe bağlı ticaret)
ibaresinin
eklenmesi
kaydıyla”
değiştirilerek KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 214 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-IIa nolu imar paftasında yer alan 2635 Ada 9 parselin sehven unutulan yürürlükteki
yapılanma koşullarının uygulama imar planına işlenmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili İmar
ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 214 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-IIa nolu imar paftasında yer alan 2635 Ada 9 parselin sehven unutulan yürürlükteki
yapılanma koşullarının uygulama imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyemiz Meclisi'nin 12.08.2014 tarih 419
sayılı kararı uyarınca parselde "İBT" (isteğe bağlı ticaret) ibaresinin eklenmesi kaydıyla
değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin
takdirine sunulmuştur.
r
T
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
t o \ oy o /
e x p 02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 55. MADDESİ
KARAR NO: 469
'
ÖZÜ: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun 06.05.2013 tarihli ve
1671 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir
Belediyesi Meclisi’nin 13.08.2013 tarihli ve
479 sayılı kararı uyarınca 27 Ada 10,11
parsellerdeki tescilli yapının ve 27 Ada 10,
11, 13; 34 Ada 50, 52 ve 186; 55 Ada
69,110 ve 114 nolu parsellerde koruma
alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği; “2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını, Koruma Kanunu’nun 8.
Maddesi uyarınca koruma alanında Koruma
Bölge
Kurulu’nun
izni
alınmadan
uygulamada bulunulamaz.” plan notunun
eklenmesi
kaydıyla
değiştirilerek
KABULÜNE ve onanmak üzere Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na
gönderilmesinin KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 216 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-IIIc nolu imar paftasında yer alan Sinan Mahallesi 27 Ada 10, 11 parsellerdeki tescilli
yapının ve 27 Ada 10, 11, 13; 34 Ada 50, 52 ve 186; 55 Ada 69, 110 ve 114 nolu parsellerde
koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 216 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.05.2013 tarihli ve 1671 sayılı
kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13.08.2013 tarihli ve 479 sayılı kararı
uyarınca 27 Ada 10, 11 parsellerdeki tescilli yapının ve 27 Ada 10,11,13; 34 Ada 50, 52 ve
186; 55 Ada 69,110 ve 114 nolu parsellerde koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, “2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. Maddesi uyarınca koruma alanında
Koruma Bölge Kurulu’nun izni alınmadan uygulamada bulunulamaz.” plan notunun
eklenmesi kaydıyla değiştirilerek uygun olduğuna ve onanmak üzere Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
A N T A L Y A
GÜNDEMİN 56. MADDESİ
K ARAR NO: 470
ÖZÜ: Muratpaşa, Kızıltoprak Mahallesi;
20L-IVc nolu imar paftasında yer alan
13008 ada 02 parselin güney inşaat
yaklaşma mesafesinin lOm’den 5m ’ye
düşürülmesine
ilişkin
1/1000
ölçekli
Uygulama
İmar
Planı
değişikliğinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.07.2014 gün ve 249 sayılı kararı ile uygun bulunan
Kızıltoprak Mahallesi, 20L-IVc nolu imar paftasında yer alan
13008 ada 02parselin güney inşaat
yaklaşma mesafesinin lOm’den 5m ’ye düşürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Koır.isyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.07.2014 gün ve 249 sayılı kararı ile uygun bulunan
Kızıltoprak Mahallesi, 20L-IVc nolu imar paftasında yer alan
13008 ada 02parselin güney inşaat
yaklaşma mesafesinin lOm’den 5m ’ye düşürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Muratpaşa Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu
görüşüne varılmıştır Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
GÜNDEMİN 57. MADDESİ
K ARAR NO: 471
ÖZÜ: M uratpaşa Mahallesi, 20K-Ic nolu
imar paftasında yer alan 1004 ada 16 nolu
parselin Resmi Kurum Alanından Emniyet
Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı
değişikliğine yapılan itirazın KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.07.2014 gün ve 250 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Muratpaşa Mahallesi, 20K-Ic nolu imar paftasında yer alan 1004 ada 16 nolu parselin Resmi Kurum
Alanından Emniyet Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili
İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.07.2014 gün ve 250 sayılı kararı ile kabul edilen, Muratpaşa
Mahallesi, 20K-Ic nolu imar paftasında yer alan 1004 ada 16 nolu parselin Resmi Kurum Alanından
Emniyet Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliğine Doğu Antalya Emlak
Miidürlüğü’nce bila tarih 5708 sayılı yazıları ile yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş,
Muratpaşa Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza
altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
T.C.
/V a©.*\
M/ * *
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Üye Bahattin BAYRAKTAR
bendine göre görüşülmeye gerek.
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
e x p 02016
ANTALYA
:Sayın Başkanım yine bu 14.maddenin 2b
:Bir okusunlar, okusunlar.
:Evet.
•
GÜNDEMİN 58. MADDESİ
KARAR NO: 472
ÖZÜ: Muratpaşa, 21L-IVd nolu imar
paftasında
yer
alan
6536
ada
doğusundaki “Semt Spor Sahası”
alanında inşaat yaklaşma sınırları
içerisinde maxh=14.50m ile yapılanma
durumu verilmesine ilişkin 1/1000
ölçekli
uygulama
imar
plan
değişikliğinin, Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2b
bendine
göre
uygulama
yapılabileceğinden
KARAR
VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.08.2014 gün ve 289 sayılı kararı ile uygun bulunan,
21L-IVd nolu imar paftasında yer alan 6536 ada doğusundaki “Semt Spor Sahası” alanında
inşaat yaklaşma sınırları içerisinde maxh=14.50m ile yapılanma durumu verilmesine ilişkin
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun
29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.08.2014 gün ve 289 sayılı kararı ile uygun
bulunan, 21L-IVd nolu imar paftasında yer alan 6536 ada doğusundaki “Semt Spor Sahası”
alanında inşaat yaklaşma sınırları içerisinde maxh=14.50m ile yapılanma durumu verilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imarplan değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Planlı
Alanlar
Tip İmar Yönetmeliği’nin14. Maddesinin 2b bendine göre uygulama
yapılabileceğinden, plan veya plan notlarında yapılaşma koşulları belirlenmeyen donatı
alanlarında ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılaşması mümkün olup belediyesince ruhsat
düzenlenebileceği için karar verilmesine yer olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Evet buyurunuz
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkanım bu işte
maddenin 2 bendine göre karara gerek yok noktasında bir sonuç var.
14.madde
ilgili
t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
(%ı '\^«OÛ
~ NOİ
'
t
ğ
\
e x p 02016
AN T A L Y A
BAŞKAN
:Evet 1000’lik bir plan Büyükşehir olarak
karar almamıza gerek olmadığını komisyon ifade etmiş, Selçuk Bey sizde katılıyorsanız.
Üye Songül BAŞKAYA
:Doğrudur Sayın Başkanım.
BAŞKAN
' * s.--.. Muratpaşa Belediyesince gereken kararın
alınması hususunu 58.maddeyle ilgili oylarınıza arz ediyorum. Muratpaşa Belediyesine
havalesini oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler.
(Mikrofonsuz anlaşılamayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Artık işte o
(Mikrofonsuz anlaşılamayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Evet aynen öyle 1000lik plan olduğu için
i bizim tarafımızdan bir karar alınmasına gerek olmadı Sı hususunu oylarınıza arz ediyorum,
kabul edenler
Üye Bahadır YANTAÇ
:Başkanım komisyondan geldiği gibi
oylasaydık.
BAŞKAN
:Evet Komisyon raporu doğrultusunda
oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler, oybirliği ile kabul edilmiştir, 59. Madde
Üye Selçuk SENİRLİ
:İlçelere gönderilmesi ile ilgili bir karar
alınmasına gerek var mı yoksa sizin.
BAŞKAN
:Yok öyle almadık karar almamış olduk
Üye Selçuk SENİRLİ
:Tamam
BAŞKAN
:Göndermedik yani
Üye Selçuk SENİRLİ
:Tamam bu yazıdan bir örnek
BAŞKAN
:Bizi ilgilendiren bir karar olmadığı,
bizimle ilgili bir.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Olmadığına dair bir yazı gönderelim
bütün ilçelere Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:E zaten aldığımız komisyon kararlarını
herkese sunuyoruz zaten, Meclis Kararlarını sunuyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Tamam
GÜNDEMİN 59. MADDESİ
KARAR NO: 473
ÖZÜ: Muratpaşa, 20K-IIla nolu imar
paftasında yer alan 7217 Ada 5, 8 ve 9
parsellerin tevhid edilebilmesi için inşaat
yaklaşma sınırlarının değiştirilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı
değişikliğinin
KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
t
..
..
r
*
>
6
W
:
7
u
,
f
'
o
#
.
.
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f .8 i . öo o |
\ ° f
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
AN T A L Y A
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 210 sayılı kararı ile uygun bulunan,
üOK-IIla nolu imar paftasında yer alan 7217 Ada 5, 8 ve 9 parsellerin tevhid edilebilmesi için
inşaat yaklaşma sınırlarının değiştirilmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 210 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-IIIa nolu imar paftasında yer alan 7217 Ada 5, 8 ve 9 parsellerin tevhid edilebilmesi için
inşaat yaklaşma sınırlarının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur
Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon Raporuna katılıyoruz
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon Raporuna katılıyoruz
BAŞKAN
:59.Maddeyi
Komisyondan
şekliyle oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler? Kabul edilmiştir. 60. Madde
Sayın
geldiği
GÜNDEMİN 60. MADDESİ
KARAR NO: 474
ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin
03.06.2014 gün ve 211 sayılı kararma
konu Havaalanı Güneyi 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Plan Revizyonu’na
yapılan itirazlar; havaalanı kamulaştırma
sınırı
ve
koruma
bandının
düzenlenmesine ilişkin nazım imar plan
revizyonunun
yapılmasından
sonra
değerlendirilmesinin kabulüne oybirliği
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 211 sayılı kararı ile değerlendirilen
Havaalanı Güneyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu’na yapılan itirazlar ile
ügili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 211 sayılı kararma konu Havaalanı
Güneyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu’na yapılan itirazlar Komisyonumuzca
incelenmiş, havaalanı kamulaştırma sınırı ve koruma bandının düzenlenmesine ilişkin nazım
imar plan revizyonunun yapılmasından sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşüne
varılmıştır.
•L.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
\
(\
\ 0\ f /
EXP02016
ANTALYA
Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Ü ye Bahattin BAYRAKTAR
:KomisyC-û- ■>--raporu
uygundur
Sayın
Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon Raporuna katılıyoruz
Üye Selçuk SENlRLİ
:Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN
:Komisyondan
geldiği
şekliyle
61.Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler?
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ :60. Madde efendim.
BAŞKAN
:Pardon 60. Maddeyi oylarınıza aız
ediyorum, kabul edenler, kabul edilmiştir 61.Madde.
-u.
GÜNDEMİN 61. MADDESİ
KARAR NO: 475
ÖZÜ: Muratpaşa, 18M-IVb nolu imar
paftasında yer alan 662 Ada 6 parselde
yeni imar durumu verilmesine ilişkin
1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.07.2014 gün ve 248 sayılı kararı ile reddedilen,
18M-IVb nolu imar paftasında yer alan 662 Ada 6 parselde yeni imar durumu verilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.07.2014 gün ve 248 sayılı kararı ile reddedilen,
18M-IVb nolu imar paftasında yer alan 662 Ada 6 parselde yeni imar durumu verilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş,
Muratpaşa Belediyesi’nden geldiği şekliyle reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur Sayın
Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Raporuna katılıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyondan geldiği şekliyle.
BAŞKAN
:Komisyondan
geldiği
şekliyle
61.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler? Komisyondan geldiği şekliyle 61. Madde
kabul edilmiş ve talep edilen imar planı talebi reddedilmiştir. 62. Madde
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
f\* .*4 • ı
\ ‘V /
EXP02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 62. MADDESİ
KARAR NO: 476
viirs.
ÖZÜ: Muratpaşa, 20L-IVb nolu imar
paftasında yer alan
10799 Ada
güneyindeki “Semt
Spor Sahası”
alanında inşaat yaklaşma sınırları
içerisinde maxh=14.50m ile yapılanma
durumu verilmesine ilişkin 1/1000
ölçekli uygulama imar plan değişikliği,
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin
14. Maddesinin 2b bendine göre
uygulama yapılabileceğinden KARAR
VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.08.2014 gün ve 290 sayılı kararı ile uygun
bulunan, 20L-IVb nolu imar paftasında yer alan 10799 Ada güneyindeki “Semt Spor Sahası”
alanında inşaat yaklaşma sınırları içerisinde maxh=14.50m ile yapılanma durumu verilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonun 29.08.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.08.2014 gün ve 290 sayılı kararı ile uygun
bulunan, 20L-IVb nolu imar paftasında yer alan 10799 Ada güneyindeki “Semt Spor Sahası”
alanında inşaat yaklaşma sınırları içerisinde maxh=14.50m ile yapılanma durumu verilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imarplan değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Planlı
Alanlar
Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2b bendine göre uygulama
yapılabileceğinden, plan veya plan notlarında yapılaşma koşulları belirlenmeyen donatı
alanlarında ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılaşması mümkün olup belediyesince ruhsat
düzenlenebileceği için karar verilmesine yer olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet Sayın Başkanım yine bu da bir iki
önceki madde gibi ilgili Belediyesinde yetki olduğundan dolayı Belediye, gönderilmesi
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım 58. Maddedeki konunun
bir benzeri de bu, komisyon raporuna katılıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Evet Komisyon raporu doğrultusunda 62.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, Komisyon raporu doğrultusunda 62. Madde uygun
bulunmuş ve karar verilmesine gerek olmadığı, 62. Madde ile ilgili Büyükşehir Meclisince
anlaşılmıştır. 63 .Madde
T
r
• V/»
^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(,İ}'9q %.
{(%•& ? .'s
=/
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Ex p 02016
A N T A L Y A
GÜNDEMİN 63. MADDESİ
KARAR NO: 477
:.v. . .
ÖZÜ: Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır
Mahallesi sınırları içerisinde kalan
Antalya Orman İşletme Müdürlüğü,
Döşemealtı
Şefliği
477
numaralı
bölmede kalan ve Orman Bölge
Müdürlüğünce Eğitim Tesisi (Atlı Polis
Gücü Eğitim Hizmetleri) yapılmak
amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne ön
izni verilen alanda hazırlanan 1/25000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği;
“Metan gazı ile ilgili gerekli emniyet
tedbirleri alınmalıdır” şerhi ile beraber
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi sınırları içerisinde kalan Antalya
Orman İşletme Müdürlüğü, Döşemealtı Şefliği 477 numaralı bölmede kalan ve Orman Bölge
Müdürlüğünce Eğitim Tesisi (Atlı Polis Gücü Eğitim Hizmetleri) yapılmak amacıyla İl
Emniyet Müdürlüğü’ne ön izni verilen alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 23.07.2014 tarihli Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.07.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi
sınırları içerisinde kalan Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Döşemealtı Şefliği 477 numaralı
bölmede kalan ve Orman Bölge Müdürlüğünce Eğitim Tesisi (Atlı Polis Gücü Eğitim
Hizmetleri) yapılmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne ön izni verilen alanda hazırlanan
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
Cenk Halil BEYAZ imzasız, diğer üyeler imzalı, “Söz konusu alan eski çöplük
alanıdır. Metan gazı ile ilgili gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır” şerhli imzalı Komisyon
Raporu.
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Evet
:Komisyondan geldiği
şekliyle uygundur
:Uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Uygundur Başkanım.
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekliyle ve ekli
okunan notla beraber oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler, 63. Madde kabul edilmiştir.
T •(^" •
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
jf \'J&'.u"-o.
»<•,
\® W ’ /
Exp 020i 6
ANTALYA
BAŞKAN
:Değerli arkadaşlar bundan sonraki 64’ten
sonraki bütün maddeler sırasıyla komisyonlara havale edilmesi gereken maddeler, bu arada
bir başka hususu sizlerle paylaşmak isterim, sadece zamana karşı karar almamız gereken
galiba İçişleri Bakanlığının istemiş olduğu bir karar hususunda havale edeceğimiz
komisyonlara kararlarla ilgili bir karar, bir dahaki Meclisi beklemeden önce gerekiyor, devam
meclisi yapmaya gerek yok sadece, böyle bir tek karar için, eğer uygun görürseniz ben
kapatıyorken ara vereyim, Bütçe Komisyonumuz hemen arada bunu değerlendirmiş olsun ve
o zaten bir rutin bir formalite icabı alınması gereken karar Bütçe Komisyonumuz da o kararı
hemen imza altına aldığında 5- 10 dakika içerisinde değerlendirip ondan sonrada o kararı da
aradan sonra Meclisçe almış olursak birdaha ki devam meclisine aciliyet kesbeden de bir
maddemiz olmadığı için gerek kalmayacak, eğer uygun görürseniz değerli arkadaşlar. Bahadır
Bey buyurun,
Üye Bahadır YANTAÇ
:Başkanım bir de geçen meclislerde
aldığımız kararları sehven hatalı yazdığımız imar konusunda da ufak bir şey var, karar var o
kararları da bekliyor vatandaş onunla da ilgili bir şev-yapabilirsek.
İmar Komisyonu kararı mı?
Üye Bahadır YANTAÇ
:Evet İmar Komisyonu ile ilgili
BAŞKAN
:0 zaman 2 karar var hazır mıİmar
komisyonu
Üye Bahadır YANTAÇ
:Hazırız hazırız
BAŞKAN
:Kararımzm taslağı, o arada onu
da
alırsanız o zaman onlarla ilgili devam meclisine hemen aradan sonra kapattıktan sonra yaparız
ve böylelikle o 2 kararı alıp inşallah başka bir zamanda sizlerin zamanını işgal etmemiş
oluruz. Evet, o zaman değerli arkadaşlar gündemimizin kalan maddeleri meclisimize yeni
gelenlerle ilgilidir, yeni intikal edenlerle ilgilidir. Dolayısıyla 64 ila 128. Madde arasındaki
sıralı tüm maddelerin öncelikle toplu olarak oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum.
Evet arkadaşlar oylamayan arkadaşlarımız tamamlasınlar.
(Mikrofonsuz anlaşılamayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Evet, 64 ve 128 arasındaki
tüm
maddelerin toplu olarak oylanması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir. 64 ila 128. arasındaki
tüm maddelerin ilgili komisyonlara havalesi hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler,
evet oybirliği ile 64 ila 128. Maddeler arasındaki tüm maddeler komisyonlara ilgili
komisyonlara havale edilmiştir.
GÜNDEMİN 64 İLA 128. MADDELERİ
KARAR NO: 478
ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.09.2014 tarihli Meclis toplantısında;
a.Gündemin
44.
maddesinin
yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik
Dairesi
Başkanlığına
gönderilmesini
OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
i? o *
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
f ;° ..© • !
\ c 'y?/ ° /
e x p o 2û16
ANTALYA
b.Gündemin 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 128. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna
ve 125. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile
Çevre ve £;\ğlık Komisyonuna havalesine
OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
c.Gündemin 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126 ve 127.
maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havalesine OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli toplantısında görüşülen konularla ilgili
olarak;
Gündemin 64. maddesinde yer alan;“ 10.04.2014
tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro
İlke Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile
değiştirilen Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Büyükşehir nüfusumuzun, 31.12.2013 itibarıyla adrese
dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göıe 2.000.000’u geçmesi nedeniyle (A3 Grubu) Belediyemize 4493
adet Memur Kadrosu ile 2247 adet sürekli işçi kadrosu verildiği tespit edilmiştir.
Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan I sayılı kadro ihdas
cetveli ile IV Sayılı Memur Dolu-Boş Kadro Cetveli yazımız ekinde gönderilmiştir (EK -1, EK -2).
Ayrıca, Belediyemize ait Norm Kadro gereği bazı birimlerin kurulması ve kaldırılması ile ilgili
Teşkilat Şeması 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21.maddesine istinaden EK-3’deki şekli
ile yeniden düzenlenmiştir.
Norm kadro ve Teşkilat Şeması ile ilgili konuların Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.” İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 3099 sayılı teklif
yazısı,
Gündemin 65. maddesinde yer alan; “Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığı tarafından bu yıl 51.’si gerçekleştirilmesi planlanan “Antalya Uluslar arası Altın Portakal
Film Festivali” etkinliğinde verilecek olan ödüller yazımız ekinde sunulmuştur. Konunun karara
bağlanmak üzere Meclis Gündemine havalesi hususunda gereğini arz ederim.” Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 2742 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 66. maddesinde yer alan; “ 11 Temmuz 2014 tarihli ve 29057 sayılı resmi
gazetede “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45)” yayınlanmış; İlgili tebliğe göre;
"Belediye Meclisleri, 2464 sayılı kanunun 96. Maddesinin (a fıkrasının 2. Paragrafında sayılan vergi
ve harçlar bakımından mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate
almak sureti ile belediyelerini dört gruba ayırırlar. Bu ayrımda, dört grup zorunlu olmayıp duruma
göre daha az grup da belirlenebilir. Bu kapsamda kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak
suretiyle söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarları belirlenir ve belirlenen miktar ve
tutarlar bahse konu dört gruba dağıtılır. Belediye meclislerince belediyenin (dörtten) daha az bir gruba
ayrılması halinde bu miktar ve tutarların belirlenen gruplar içerisinde dağıtılacağı tabidir.
Bu şekilde hazırlanan bazı maktu harç ve vergi tarifelerine ilişkin tablolar ilgili belediyelerce
10.10.2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne) gönderilir
denilmektedir. Maliye Bakanlığının yukarıda belirtilen tebliği doğrultusunda işlem yapılmak üzere
konunun Meclisimize havalesini arz ederim. ” Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih
ve 3434 sayılı teklif yazısı,
A
/
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
ANTALYA
Gündemin 67. maddesinde yer alan; “Tünektepe Teleferik İnşaatı işinde
kullanılmak üzere; İller Bankası A.Ş.’den 18.07.2012 tarih ve 29537 sayılı Genel Müdürlük
Oluru ile 5.000.000, - (beşmilyon)-TL tutarında kredi tahsis edilmiştir. Aynı iş için İller
bankası A.Ş.’den 8.000.000,- (sekizmilyon)-TL daha kredi kullanılmasına, Krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret, vs.
ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz toptancı hali resmi ve
kira gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın
mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın
dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin
ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi
gayrimenkul ile araç, gerek ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği taktirde aynı
şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce
Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı
imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki
her türlü .gayrimenkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir,
hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü
ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve
bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un
68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her
türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nm yetkili kılınması hususunun incelenerek karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” Fen İşleri Dairesi
Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 3116 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 68. maddesinde yer alan; “Büyükşehir Belediyemiz Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanlığımıza bağlı olarak kreş ve gündüz bakımevi açılması yönünde gerek il
merkezinden, gerekse ilçelerimizden ve Belediye çalışanlarımızdan yoğun talepler
gelmektedir. Bu kapsamda;
1
-İlimiz Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesindeki müstakil binanın uygun katlarında,
yeni bir kreş ve gündüz bakımevi açılması,
2-İlçelerimizden kreş ve gündüz bakımevi talebi olduğunda ilgili mevzuatımız
çerçevesinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca uygun görülecek bölgelerde Antalya
Büyükşehir Belediyesi
Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında yönetmelik çerçevesinde kreş ve
gündüz bakımevleri açılması,
3-Halen Üçgen Mahallesi Eski Şarampol Caddesi 187 No’lu binada daha önce açılmış
bulunan
Selim Kazak Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin faaliyetinin sürdürülmesi hususlarında,
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin “v” bendi, 18.
Maddesinin “m” bendi, 24. Maddesinin “j ” bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.
Maddesinin “b” bendi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca açılacak Çocuk Bakımevleri
Yönetmeliği çerçevesinde Belediyemiz çalışanlarımızın ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın
çocuklara yönelik kreş ve gündüz bakımevi açılması hususunda Büyükşehir Belediye
Başkanma verilmesi hususunun karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08.08.2014 tarih ve 260 sayılı teklif yazısı,
*~\
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
(11.09.2014)
- «?©O® 1
.#»» |
A/ c /
Ex p 02016
A N T A L Y A
Gündemin 69. maddesinde yer alan; “Maddi durumu şehirlerarası cenaze
nakletmeye yeterli olmayan veya fakir olduğunu belgeleyen cenaze sahiplerinin cenazelerinin
Türk Hava yolları ile Türkiye içindeki havalimanlarına tek yönlü olarak ücreti Belediyemiz
tarafından karşılanarak nailinin sağlanmasının ve cenaze nakillerinin gerçekleştirilmesi*.amacıyla Türk Hava Yolları ile protokol imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanımızı
yetkilendirilmesinin Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” Sağlık Hizmetler
Dairesi Başkanlığının 29.08.2014 tarih ve 3052 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 70. maddesinde yer alan; “Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Kırk
Pınar Yağlı Güreşlerinde” bu yıl çeşitli branşlarda dereye girmiş olan Antalya Büyükşehir
Belediyesi Güreşçilerine ödül verilmesi düşünülmektedir. Ekte isim ve branşları yazılı
güreşçilere ödül verilmesi ile ilgili konunun Meclis Gündeminde görüşülmesi hususunda;
Gereğini arz ederim.” Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 13.08.2014 tarih ve
2461 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 71. maddesinde yer alan; “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar
Şube Müdürlüğünün 2014 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili fiyat tarifesi
ekte gönderilmiş olup, güncel fiyat tarifesi için önerileli tutarların Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde görüşülerek 2014 yılı Gelir Tarifesi’ne eklenmesi hususunun;
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” Mali Hizmetler
Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 3834 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 72. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediyesi Başkanlığı Mali
Hizmetler Müdürlüğü 27.06.2014 tarih 3919 sayılı yazı eki Muratpaşa Belediye Meclisinin
06.06.2014 tarih 227 sayılı ile kararı ile onaylanan 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde nikâh
hizmetleri için belirlenen ücret tarifelerindeki değişiklikler ile ilgili, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun 14. nci maddesi gereğince Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.” Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 3833 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 73. maddesinde yer alan; “İlgi: Muratpaşa Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 13/08/2014 tarih 4759 sayılı yazısı.
Muratpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13/08/2014 tarih 4759 sayılı yazı
eki Muratpaşa Belediye Meclisinin yeni kurulan Müdürlüklere (Ruhsat ve Denetim, Spor,
Huzurevi, Kreş, Kadın ve Aile Hizmetleri Dış İlişkiler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler)
ayrılmış oldukları Müdürlüklerin bütçelerinden fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri
arasında ekleme ve aktarmalara ait 06/08/2014 tarih 288 sayılı Kararımn 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. ncü maddesi gereğince Belediye Meclisine havalesi
hususunu arz ederim.” Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3880 sayılı
teklif yazısı,
Gündemin 74. maddesinde yer alan; “Manavgat İlçe Müftülüğü 21/08/2014 tarihli
ve 737 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Manavgat İlçesi Şeydiler Mahallesi
514 parsel sayılı 33.750,00m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılacak cami alanının
Müftülüklerine tahsisini talep etmektedir. Söz konusu taşınmaz üzerine yapılacak cami için
985m2’lik alanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendi uyarınca bedelsiz
olarak Manavgat İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi hususunun Belediye Meclisine havalesini
arz ederim.” Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 29.08.2014 tarih ve 3207 sayılı teklif
yazısı,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
ANTALYA
Gündemin 75. maddesinde yer alan; “Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan teklif
yazılarımızda pafta nosu sehven yanlış yazılan; 16.06.2014 tarih ve 320 sayılı karardaki 230TId pafta numarasının 230-IIId, 16.06.2014 tarih ve 321 sayılı karardaki 025-24B nolu pafta
-iiumarasınm 026B-24B, 08.08.2014 tarih ve 363 sayılı kanadaki N25C-12D nolu pafta
numarasının N24D-07B,C olarak düzeltilmesi konularının, karara bağlanmak üzere Belediye
Meclisine Havalesi hususunu arz ederim” îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
04.09.2014 tarih ve 3791 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 76. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde;
EXPO 2016 alanının Kundu Bölgesi’ne bağlantısının Aksu Çayı Islah Projesi kapsamında
yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin
Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
04.09.2014 tarih ve 3791 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 77. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Mahallesi
115 ada 9 parselde hazırlanan ve Mülga Antalya İl Özel İdaresine sunulan 1/25000 ölçekli
Çevre. Düzeni: Planı değişikliğinin On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi-, ve »Yirmi Altı İlçe
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun geçici maddesinin 7. Fıkrası gereği Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.”İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3779 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 78. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır
bölgesinde yer alan Sağlık Tesisi Alanı, Üniversite Alanı, ve Donatı Alanı olarak belirlenmiş
bölgenin, Donatı Kümesi olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım
îmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3781 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 79. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Kızıllı Mahallesi
sınırları içerisinde N25D3’nolu paftada bulunan bölgede Güneş Enerjisi Santrali
yapılabilmesine yönelik hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Belediye
Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
04.09.2014 tarih ve 3782 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 80. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Kızıllı Mahallesi
sınırları içerisinde N25D14C’nolu paftada bulunan bölgede Güneş Enerjisi Santrali
yapılabilmesine yönelik hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planının Belediye Meclisine
havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve
3784 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 81. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Kızıllı Mahallesi
sınırları
içerisinde
N25D14C1B,
N25D14C1C,
N25D14C1D,
N25D14C2A,
N25D14C2D’nolu paftalarda yer alan bölgede Güneş Enerjisi Santrali yapılabilmesine
yönelik hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının Belediye Meclisine havalesi
hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3774
sayılı teklif yazısı,
Gündemin 82. maddesinde yer alan; “Antalya İli İstanbul-Antalya (EskişehirAntalya) Demiryolu Projesi güzergâh değişikliğinin planlara işlenmesi amacıyla hazırlanan
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3777 sayılı teklif yazısı,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
„.. o«
■Sİ-o
I?
•i
\ r \ 0/ ° /
EXP02016
ANTALYA
Gündemin 83. maddesinde yer alan; “Antalya îli, Muratpaşa İlçesi, Alan Mahallesi
sınırları içerisinde bulunan, alt ölçekli imar planlarında “Ticaret Alanı” olarak gösterilen ve
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven “Spor Tesis Alanı” olarak belirlenen alanın, alt
ölycasli; imar planları doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.”
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3780 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 84. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba ve
Çağlayan Mahalleleri sınırları içerisinde kalan Kentsel ve Bölgesel Yeşil Alan Sınırının
1.Derece Doğal Sit Alanı sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25.000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.”
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3783 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 85. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Karaman ÇayıÇandır Çayı arasında yaklaşık 160 ha büyüklüğünde alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım
İmar Planı Değişikliği’nin Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve
Şehircilik.Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3785 sayılı teklif yazısı. - , . ^ a ı
Gündemin 86. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Karaman ÇayıÇandır Çayı arasında yaklaşık 160 ha büyüklüğünde alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim” İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3787 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 87. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde yer
alan 11 adet mahallenin, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. Maddesi
uyarınca Aksu Belediyesi Meclisinin 02.09.2014 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlanan
Kamu Yararı Kararma ilişkin dosyanın Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3789 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 88. maddesinde yer alan; “Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 230 nolu
imar paftasında yer alan Macun Mahallesi 512 ada 3 parselin ticaret alanından sanayi alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3755 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 89. maddesinde yer alan; “Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, P28A09A nolu imar paftasında yer alan, İspatlı Mahallesi 352, 446, 447 ve 450 parsellerin Konut
Alanı ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Mevzi Nazım İmar
Plam’mn incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3743 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 90. maddesinde yer alan; “Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 028D16C, 028D-21B nolu imar paftalarında yer alan, Cumhuriyet Mahallesi 1273 ada 1 parselde
bulunan Spor alanı ile Cikcilli Mahallesi 316 ada 1, 2 parsellerde bulunan Belediye Hizmet
alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3754 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 91. maddesinde yer alan; “Kemer Belediyesi sınırları içerisinde, Kuzdere
ve Arslanbucak mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı
süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliklerinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu
arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3756 sayılı teklif
yazısı,
T
r,
/o
'1
-
\
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ı ; ••£ •/!
\%®W o /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
A N T A L Y A
Gündemin 92. maddesinde yer alan; “Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A10B nolu imar paftasında yer alan Sütçüler Mahallesi 26773 ada 3 parselde yer alan Akaryakıt
LPG Satış ve Servis istasyonuna ” CNG Otogaz” ibaresinin eklenmesi ve elektrik enerjisi ile
çalışan araçların şarj edilmeleri için parsel üzerindeki ibarenin "Akaryakıt, L3â*ve CNG
Otogaz Şarj ve Servis İstasyonu”olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi
hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3757
sayılı teklif yazısı,
Gündemin 93. maddesinde yer alan; “Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A09D nolu imar paftasında yer alan Duraliler Mahallesi 7167 ada 8 parselin Merkezi Iş
Alanından Özel Sağlık Tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım îmar
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi
hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3758
sayılı teklif yazısı,
Gündemin 94. ..maddesinde yer alan; “Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde^.
025A-12C,17B nolu imar paftasında yer alan Trafo Merkezi ve çevresindeki yola ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3759 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 95. maddesinde yer alan; “Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde,
025A-14A (19J) nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 1 parselin
E=0.20 emsalli ” Ö ” Özel İbareli Fuar Alanından E=0.10 emsalli Fuar Alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu
arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3760 sayılı teklif
yazısı,
Gündemin 96. maddesinde yer alan; “Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde,
025A-13B nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 1, 2 parsellerin Özel
Eğitim Tesisleri alanından İlköğretim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim. ” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3761 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 97. maddesinde yer alan; “31.07.2014 tarih ve 2014-1453/04 nolu İç
Denetim İnceleme Raporuna istinaden ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 21.05.2014 tarih ve
2013423 sayılı yazısı doğrultusunda, Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 19L nolu imar
planı paftasında yer alan Alan Mahallesi 8287 ada 1, 2 parsellerin yeniden planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere
Meclis çalışma yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine
alınmak üzere havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2014
tarih ve 3203 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 98. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20L
nolu imar paftasında yer alan Alan Mahallesi 2527 ada 1 parseldeki akaryakıt istasyonuna
LPG ve Servis İstasyonu ibaresinin eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3772 sayılı teklif yazısı,
T
/~1
•^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
*O\
S5•« \•#»o •0I5
\° \9 s ° J
FYPn9mfi
EXP02016
A N T A L Y A
Gündemin 99. maddesinde yer alan; “Akseki Belediye Meclisinin 04.08.2014 gün
ve 2 sayılı karan ile uygun bulunan, Demirciler Mahallesi, 50-M-l-B ve 50-M-l-C nolu imar
paftalarında yer alan 71 ada 22 parseldeki Cezaevi Alanının Resmi Kurum Alanı (Adliye
Hizmet Binası) olarak değiştirilmesine ilişkin'îı'azırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3771 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 100. maddesinde yer alan; “Alanya Belediye Meclisinin 01.08.2014 gün
ve 168 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükhasbahçe Mahallesi, 028D-16D-4B nolu imar
paftasında yer alan 1831 Adada yer alan Dini Tesis Alanında çekme mesafelerinin 10 m.'den
5 m.'ye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3762 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 101. maddesinde yer alan; “Alanya Belediye Meclisinin 01.08.2014 gün
ve 164 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şekerhane Mahallesi, 027C-25B-2B nolu imar
-.paftasında yer alan, 254 Ada 95 ve 121 parsellerde; ^v.eni- vapılanma durumu verilmesine
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3763 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 102. maddesinde yer alan; “Döşemealtı Belediye Meclisinin 05.08.2014
gün ve 151 sayılı kararı ile uygun bulunan, Planlı alanlar tip imar yönetmeliği ile Yeşilbayır
mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarında uygulamada ortaya çıkan sıkıntıların
giderilmesi amacıyla mevcut plan notlarında yer alan bazı hükümlerin kaldırılarak yeniden
revize edilmesine ilişkin hazırlanan plan notları revizyonunun incelenerek, karara bağlanmak
üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3773 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 103. maddesinde yer alan; “Elmalı Belediye Meclisinin 01.07.2014 gün
ve 68 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle Mahallesi, 20M-4A, 20M-4D, 20L-3C
nolu imar paftalarında yer alan 85 ada 19, 20, 21, 22, 30, 53, 64 ve 479 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 parsellerin Terminal ve Belediye Hizmet alanı olarak yeniden düzenlenmesine
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3775 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 104. maddesinde yer alan; “Gazipaşa Belediye Meclisinin 04.08.2014
gün ve 174 sayılı kararı ile uygun bulunan, İstiklal Mahallesi, 20L-4A nolu imar paftasında
yer alan, 97 Ada 30 ve 49 parsellerde ‘Blok Nizam ve 3 kat’ olan mevcut imar durumunun
‘Blok Nizam ve 5 kat’ olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi
hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3778
sayılı teklif yazısı,
Gündemin 105. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde
19K-IIc nolu imar paftasında yer alan 68 Ada 43 ve 46 parsellere ilişkin Muratpaşa Belediye
Meclisinin 03.06.2014 gün ve 215 sayılı kararı ile kısmen kabul, kısmen reddedilen itirazların
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3786 sayılı teklif yazısı,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
f'? .*4 • î
\ ®V / ° /
EXP02016
AN T A L Y A
Gündemin 106. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014
gün ve 278 sayılı kararı ile reddedilen Alan Mahallesi 20L-IIId nolu imar plan paftasında yer
alan 2528 Ada 16 parselde kütle yapı nizamı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine
havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve
3788 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 107. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014
gün ve 279 sayılı kararı ile reddedilen Alan Mahallesi 20L-IVc nolu imar plan paftasında yer
alan 2529 Ada 7 parselde kütle yapı nizamı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine
havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve
3790 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 108. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün
ve 43 sayılı kararı ile uygun bulunan, 10.05.2012 tarih ve 41 sayılı belediye meclis kararı ile
onaylanmış olan Revizyon İmar Plan Notlan şenelvhükümlerine plan notu eklenmesine ilişkin
hazırlanan imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine
havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve
3764 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 109. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün
ve 71 sayılı kararı ile uygun bulunan, 025-B-09-B-1-D nolu imar paftasında yer alan 948
parsel için hazırlanan İlave Uygulama İmar Plam’mn incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3770 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 110. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün
ve 59 sayılı karan ile uygun bulunan, Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08D-2B nolu imar
paftasında yer alan 173 ada 42 parselin üzerinden geçen 7 metrelik imar yolunun kaldırılması
talebi ile ilgili olarak imar yolunun 173 ada 39 ve 41 parsellerin arasından doğu batı
doğrultulu olarak geçirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3769 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 111. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve
69 sayılı karan ile uygun bulunan, Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08D-2B nolu imar paftasında
yer alan 173 ada 52 parsel ile camii yeri arasında kalan 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak
yolun camii alanına dahil edilmesine ve 173 ada 43 parselin içerisinden geçen imar yolunun
güneyinde kalan parsel parçasının camii alanına dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye
Meclisine Havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
04.09.2014 tarih ve 3767 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 112. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün
ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi, 026A-08A-4C nolu imar paftasında
yer alan 111 ada 55 parselin üzerine 06.11.2008 tarih ve 52 sayılı meclis kararıyla yapılan
imar planı değişikliği 2010/577 esas ve 2011/114 karar nosu ile iptal edilmiş olup mahkeme
karan gereğince kadastro yolu dikkate alınarak imar yolunun tekrar düzenlenmesine ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak
üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3766 sayılı teklif yazısı,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
A N T A L Y A
Gündemin 113. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün
ve 70 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi, 026A-07B-4C nolu imar paftasında
yer alan, 1217 Ada kuzeyinde trafo alam yapılmasına ilişkin hazırlanan imar planı
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak-üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3765 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 114. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün
ve 80 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi, 026A-07D-2B nolu imar paftasında
yer alan, 39 Parselin doğusunda bulunan 10 m.’lik ve kuzeyinde bulunan 15 m.’lik imar
yollarının kaydırılmasına ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3768 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 115. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün
ve 99 sayılı karan ile uygun bulunan, Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08A-3D nolu imar
paftasında yer alan 171 ada 63 ve 64 parsellerin güneyinden geçen 12 metrelik imar yolunun
..parsel sınırına kadar genişletilip 171 ada 62, 63, 64-parsellerin kadastro sınırına göre cep
konulmasına
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı
değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3745 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 116. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve
100 sayılı karan ile uygun bulunan, Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08A-3D nolu imar paftasında
yer alan 171 ada 63 ve 64 parsellerin güneyinden geçen 12 metrelik imar yolunun parsel
sınırına kadar genişletilip 171 ada 62, 63, 64 parsellerinkadastro sınırına göre cep
konulmasına
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3747 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 117. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün
ve 102 sayılı karan ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi, 026A-08A-4D nolu imar paftasında
yer alan 94 ada 120 parselin yola cephesi bulunmaması sebebiyle 94 ada 117 parselin
güneyinden, 94 ada 120 ve 119 parselin kuzeyinden doğu batı doğrultulu 7 metrelik imar yolu
konulmasına
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı
değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3744 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 118. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün
ve 126 sayılı karan ile parsel sahiplerinden muvafakat alınması şartıyla uygun bulunan, Kürüş
Mahallesi, 026A-08D-2B nolu imar paftasında yer alan 1444 ada 1 ila 5 ve 1446 ada 1 ila 5
parsellerin konut alanından sanayi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine
havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve
3752 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 119. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün
ve 129 sayılı karan ile uygun bulunan, Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08D-1B nolu imar
paftasında yer alan 155 ada 67 parselin doğusundan geçen 10 metrelik imar yolunun artık
parsel kalmayacak şekilde parsel sınırına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine
havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve
3751 sayılı teklif yazısı,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Gündemin 120. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün
ve 130 sayılı karan ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi, 026A-07C-1C nolu imar paftasında
yer alan 1059 parselin Konut alanından Resmi Kurum alanına dönüştürülmesine ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı- değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak
üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3750 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 121. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün
ve 131 sayılı karan ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi, 026A-07C-1C nolu imar paftasında
yer alan 130 ada 1 parselin kuzey batısında bulunan park alanının okul alanına dahil edilerek
Orta Öğretim Tesis Alanı olmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin incelenerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3749 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 122. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün
ve 135 sayılı karan ile parsel maliklerinin muvafakati alınarak planlı alanlar tip imar
yönetmeliğine göre emsal harici alanlar TİA’ ya (Toplam-İnşaat Alanı) dahil değildir ibaresi
not düşülerek TİA verilmesi uygun bulunan, Kökez Mahallesi, 026A-08A-4D nolu imar
paftasında yer alan 94 ada 89 ve 90 parsellerin batısından geçen 10 metrelik imar yolunun
kaldırılması ve kuzeydeki 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye
Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
04.09.2014 tarih ve 3753 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 123. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün
ve 140 sayılı karan ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi, 026A-08A-4C nolu imar paftasında
yer alan 113 ada 3 parselin içerisinden geçen imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere
Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
04.09.2014 tarih ve 3748 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 124. maddesinde yer alan; “Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün
ve 141 sayılı karan ile planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre emsal harici alanlar Tİ A ’ ya
(Toplam İnşaat Alanı) dahil değildir ibaresi not düşülerek Tİ A verilmesi uygun bulunan,
Kökez Mahallesi, 026A-08D-1A nolu imar paftasında yer alan 120 ada 1 parseldeki yolların
genişliği bozulmadan köşe kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 3746 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 125. maddesinde yer alan; BAŞKANLIK MAKAMINA; “Mezarlıklar
Şube Müdürlüğünce yürütülen şehir mezarlıkları peyzaj ve yeşil alan düzenleme çalışmaları
kapsamında Andızlı Kent Mezarlığı ile Uncalı Kent Mezarlığında defin yapılabilecek boş
alanlar tespit edilmiştir.
Uncalı Kent Mezarlığı 11.12.2012 tarih ve 658 nolu Meclis Kararı ile (Ek-1) Andızlı
Kent Mezarlığı 07.03.1997 tarih ve 10 nolu Meclis Kararı ile (Ek-2) define kapatılmıştır.
Uncalı ve Andızlı Kent Mezarlıklarında tespit edilen boş alanlara defin yapılabilmesi
için gerekli kararın alınması amacıyla Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.”
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının Dairesi Başkanlığının 11.09.2014 tarih ve 3182 sayılı teklif
yazısı.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
! ( CV& • \
%° w ° /
% A
EXP02016
ANTALYA
Gündemin 126. maddesinde yer alan; ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞNA; “ Serik Belediyesi içerisinde bulunan Kız Deresi 20 m’lik yol
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin meclis
gündemine alınmasını arz edemn.” Meclis Üyeleri Haşan Fevzi YILMAZ, Bahattin
BAYRAKTAR ve Prof. Dr. Ramazan ÇALIK imzalı önerge.
Gündemin 127. maddesinde yer alan; ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞNA; “ Serik Belediyesi içerisinde bulunan Kız Deresi 20 m ’lik yol
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin meclis
gündemine alınmasını arz ederim.” Meclis Üyeleri Haşan Fevzi YILMAZ, Bahattin
BAYRAKTAR ve Prof. Dr. Ramazan ÇALIK imzalı önerge.
Gündemin 128. maddesinde yer alan; MECLİS BAŞKANLIĞINA; “11.07.2014
tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan 45 seri nolu Belediye Gelirleri
Kanunu Genel Tebliği gereğince; 2464 sayılı Kanunla belirtilen en alt ve en üst sınırları
aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz
önünde bulundurularak, İlan reklam vergisi*.«biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence
yerlerine ait eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı ve işyeri açma
izni harcına ilişkin maktu vergi ve harç tarifeleri Konyaaltı Belediye Meclisimizin 09.09.2014
tarih ve 124 sayılı kararı ile tespit edilmiştir.
İlgili tebliğ uyarınca 01.10.2014 tarihine kadar Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine
İlişkin Tablolar İçişleri Bakanlığına gönderileceğinden konunun Meclis gündemine alınarak
karara bağlanması hususunu arz ederiz. Eki: Ad. Meclis Kararı” Meclis Üyeleri Edip Kemal
BAHADIR ve Cansel TUNCER imzalı önerge.
BAŞKAN
:Eylül ayı olağan meclis toplantımızı
kapatıyorum. Eylül ayı meclis toplantımızın devamını 10 dakika sonra başlatacağımızı, 10
dakika sonra yeniden toplanmak üzere ilk toplantımızı evet, artık bugünkünü kapatıyoruz
yani, ikinci oturumu kapatıyoruz evet. Efendim, eylül ayı olağan meclis toplantısının... İlk
günkü bölümünü kapatıyorum, 10 dakika soma devamı niteliğindeki meclis toplantımızı
yapacağımızı ve o saatte hepinizin hazır bulunmak üzere bu toplantıyı kapattığımı ifade
ediyor toplantımızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıyı kapatıyorum sağ
olun.
Muhammet URAL
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
TOPLANTI
BİRLEŞİM
CELSE
SAAT
EXP02016
8
1
3
15.30
Meclis Başkanı
Divan Kâtibi
Divan Kâtibi
:Menderes TÜREL
:Halil ÖZTÜRK
:Muhammet URAL
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ :Sayın Başkanım Sayın Meclis Üyelerim
Antalya Büyükşehir Belediyesinin 11.09.2014 tarihli Eylül Ayı Ek meclis toplantısını 15.30
katılım tutanağını gösterebilmek için lütfen önce 1 tuşuna sonra ok tuşuna basmanızı arz
ederimv^^-:,
-
AK Parti Meclis Üyeleri; Hakan TÜTÜNCÜ, Ramazan ÇALIK, Hüsamettin
ÇETİNKAYA, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Süleyman
TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ,
Bahattin BAYRAKTAR, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa
Erkan ERSOY, Cenk Halil BAY AZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan
ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan
AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat
DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN, Hüseyin TORUN, İsmail TOSUN, Muhammet URAL, Kemal
SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR,
Orhan AVCI, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN,
Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Önder ÖNEN, Kaan Osman SARIOĞLU'nun CHP
Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ,
Songül BAŞKAYA, Erol ÖZKARABEKİR, Süleyman ACAR, Erkan DEMİRCİ, Ali
COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Canser TUNCER, Sıtkı SOYDAL, Edip
Kemal BAHADIR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM,
Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Serdal ÇAVUŞOGLU'nun MHP
Meclis Üyeleri; Adem Murat YÜCEL, Haşan GÖKÇE, Mustafa GÜL, Ali Baki SARICA,
Mehmet BALIK, Mustafa TUNA, Selçuk SENİRLİ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Ahmet
YAŞAR, Emin ÇAĞLAR, Haşan Nusret BAYSAL, Mehmet KILINÇ, Ertürk YAZAR,
Ahmet ÇAM, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Rasih ŞAHİN'in ve hazır oldukları,
AK Parti Meclis Üyesi Can KASAPOĞLU, Mehmet BAŞARAN, Sadullah BAYAR,
Ali Rıza ZORLU'nun CHP Meclis Üyesi; Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Serkan
KÜÇÜKKURU, Faik ÇITAK, Zafer YÖRÜK’ün MHP Meclis Üyesi; Zihni ASİLTÜRK,
Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Ergüven YILMAZ, İrfan YILMAZ’m
Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet SALUR'un hazır bulunmadığı anlaşıldı.
T
/-1
j? o - « - i . 0
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\ ° \ K 9/
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
Ex p 02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Evet, toplantı çoğunluğumuz var değerli
arkadaşlar, toplantı gündemimiz 4 maddeden oluşuyor, 1 tanesi Belediye Gelirleri Kanunu
Genel Tebliği ile ilgili, 1. Madde yoklama açılış, 2. Genel Tebliğ, 3. İmar konusu ile ilgili az
önce bir önceki toplantıda ifade edilen husus, 4.sü Altın portakal ödülleri ile ilgili çünkü onu
bir dahaki meclise bırakırsak 10 Ekim Altın Portakalın başladığı tarihte, daha ödülleri meclis
olarak netleştirmemiş olabiliriz zaten ödüller aşağı yukarı hemen hemen geçen ödüllerle
örtüşüyor çok yakın birebir aynı değil ama yani aynı rakamlar aşağı yukarı. Dolayısıyla
gündemimizin birinci maddesi yoklama ve açılış tamamlanmıştır. Gündemimizin ikinci
maddesi buyurunuz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım bize de bir gündem ve
eklerini verirlerse raporların.
BAŞKAN
:Şimdi bana geldi var mı fazla?
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ :Çıkartıyoruz, çıkartıyoruz efendim.
Üye Songül BAŞKAYA
:Bilgilenme açısından.
BAŞKAN
.;
:En azından bana da şimdi çok.,,aci!
getirdiler
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ :Çıkartıyoruz.
BAŞKAN
:Hemen grup sözcülerine birer tane
gündem
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk. V.Ruhiye SAMİ :Hemen.
(Mikrofonsuz anlaşılmayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Komisyon raporları da yok herhalde sizde
buyurunuz bendekileri size vereyim, buyurun buyurun, şunları verelim. MHP Grubuna
bakarsak, Ak parti grubu zannediyorum konu ile ilgili haberdar.
(Mikrofonsuz anlaşılmayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Ekrana da geldi bu arada.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ :Evet
BAŞKAN
:Gündem bilgilerinize.
(Mikrofonsuz anlaşılmayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
BAŞKAN
Hanım Buyurunuz
:Buyurun.
:Evet Gündemimizin 2. Maddesi Ruhiye
GÜNDEMİN 2.MADDESI
KARAR NO: 479
ÖZÜ: Antalya İli ilçeleri 4 Gruba
ayrılmasına
ve
tarifelere
ilişkin
tabloların İçişleri Bakanlığı Mahalli
İdareler
Genel
Müdürlüğüne
gönderilmesinin KABULÜNE oybirliği
ile karar verildi.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
AN T A L Y A
Büyükşehir 11 Temmuz 2014 Tarihli ve 29057 sayılı resmi gazetede “Belediye
Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (seri no 45) yayınlanmış olup bu tebliğe göre “Belediye
Meclisleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96. Maddesinin a fıkrasının 2. Paragrafında
sayılan vergi ve harçlar bakımından belediyelerin gruplara ayrılması ve tarifelere ilişkin
tabloların iç işleri bakanlığının mahalli idareler genel müdürlüğüne gönderilmesi ile ilgili
11.09.2014 tarihli Plan Ve Bütçe Komisyon Raporu.
Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.09.2014 tarihli raporunda;
03.09.2014
tarihli ve 939 sayılı Genel Sekreterlik Makamının Olur’u ile Mali
Hizmetler Dairesi Başkanı Selahattin ARTUN’un başkanlığında oluşturulan komisyonun
yapmış olduğu çalışmalar bilgi ve belgeler, sözlü izahat ve açıklamaları ışığında:
6360 sayılı Kanunla 31.03.2014 tarihinden itibaren Antalya Büyükşehir belediyesi
mücavir alan sınırları il sınırlarına kadar genişlemiş görev yetki ve sorumlulukları ile birlikte
bu sınırlar ve mücavir alanlar içerisinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunundan 6360
Sayılı Kanunundan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunundan,213 Sayılı Vergi Usûl
Kanunundan ve mer-i mevzuatımızın ilgilisi olan diğer kanun ve yönetmeliklerden
kaynaklanan gelirlerinin tarh tahakkuk ve tahsilatlarının yapılması iş ve işlemlerinde eşit adil
ve şeffaf bir politika izlenmesi amacıyla 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 5. ve 6. maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96.
maddesinin (A) fıkrasına ikinci paragraf ve bu paragraf hükmünün uygulaması ile ilgili olarak
geçici 7. madde ilave edilmiş akabinde ise bu değişiklik üzerine 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrası uyarınca çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararma esas
olmak üzere Maliye Bakanlığınca hazırlanan Belediye Gelirleri Kanunun Genel Tebliği (Seri
No:45) 11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Bu tebliğin “3.1 Belediyelerce Yapılacak İşlemler” başlığı altında; “Belediye
meclisleri, 2464 sayılı Kanunun 96’ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında sayılan
vergi ve harçlar bakımından mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik
farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerini dört gruba ayırırlar. Bu ayırımda, dört grup
zorunlu olmayıp duruma göre daha az grup da belirlenebilir. “Söz konusu gruplar bu Tebliğin
ekinde yer alan “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine ilişkin Tablo”nun sağında l’den 4’e
kadar numaralanmış sütunlardan oluşmaktadır. Bu gruplar mahallin gelişmişlik düzeyine
göre, en yüksek (1) numaradan başlamak suretiyle en düşük (4) numaraya doğru sıralanır.”
“Bu kapsamda, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla söz
konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarları belirlenir ve belirlenir miktar ve tutarlar
bahse konu dört gruba dağıtılır. Belediye meclislerince belediyenin (4)’ten daha az bir gruba
ayrılması halinde bu miktar ve tutarların belirlenen gruplar içerisinde dağıtılacağı tabiidir.”
denilmektedir.
Bu doğrultuda İlimiz sınırları içerisinde yer alan 19 İlçenin nüfus verileri, yüzölçümü
verileri, gelişmişlik düzeyleri ve endeksleri, arazi metrekare birim değerleri, bitki örtüsü
tarımsal faaliyetleri, hayvancılık, turizm faaliyetleri, sanayileşme ulaşım ve havaalanlarına
yakınlıkları, iç suları ve deniz taşımacılığının kullanılması durumları gelişmişlik düzeyleri ile
mevcut kentleşme ve kentsel gelişim hızları göz önüne alınarak gruplandırma çalışması
yapılmış, yapılan çalışma ile 19 İlçe Belediyesinin ilgili tebliğde de belirtildiği üzere 4 gruba
ayrılmasının uygun olacağı değerlendirilerek, inceleme ve çalışma yürütülmüştür.
T
/~1
^OIUHN Uf,
•C* .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
.
f .*■®.İ® • **
V w °/
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
EXP02016
ANTALYA
(11.09.2014)
Çalışmaya esas olacak en önemli verilerden bir tanesi 2004 yılında Devlet Planlama
Teşkilatı tarafından hazırlanan Türkiye genelinde İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Sıralaması Araştırması olmuştur. Bu araştırma sonuçlarına göre Antalya ilimiz gelişmişlik
olarak2.grupta yer almaktadır. 2004 Yılında yapılan bu çalışma üzerinden Antalya İlimizdeki
gelişmeler göz önüne alınarak ayrıca 2014 tarihinden itibaren yeni yasal düzenlemelerin
vermiş olduğu güç ve hizmet anlayışında altyapı, kentleşme, yatırım faaliyetlerinin ağırlıklı
olarak üzerinde durulacağı varsayımı ve öngörüsüyle bu araştırma içerisinden İlimiz Merkez
İlçesi(Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) ve diğer 14 İlçenin kendi aralarındaki
gelişmişlik sıralaması, gelişmiş endeksleri bilgisine ulaşılmıştır. Bu bağlamda elde edilen
sıralama göz önünde bulundurularak, 2004 yılından günümüze kadar olan 10 yıllık süreç
içerisinde kat edilen kentsel gelişim, 2013 yılı ilçe nüfusları, günümüze itibariyle bilinen
ilçelerin sektörel yapısı ile Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden elde edilen “Arazi Metrekare
Birim Değerleri” de değerlendirilerek ilçeler gruplandırılmaya çalışılmıştır. Daha önce
merkez ilçe olarak bilinen 5 ilçemiz ile kentsel gelişmişlik düzeyi yakın olan ilçeler 1. Grup
olarak değerlendirilmiş ve bu ilçeler üzerinden yukarıda belirtilen bilgiler.irdelenerek diğer
gruplar oluşturulmuştur. Çalışma neticesinde, İlimiz sınırları içerisinde yer alan 19 İlçenin 4
Grup altında ayrılabileceği ve bu grupların da:
A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İ R BELEDİYESİ
İLÇE B E LE Dİ Y E LER İ GE Lİ R GRU P LA R I
1. GRUP
AKSU
2. G R U P
DE MRE
3. G R U P
ELMALI
GAZİ PAŞ A
A LA N Y A
FİNİKE
D ÖŞE ME A L TI
KAŞ
KEMER
KORKUTELİ
K E PE Z
K U M L UC A
4. G R U P
AKSEKİ
İBRADI
GUNDOĞMUŞ
KO NY AA LT I
MANAVGAT
MURATPAŞA
SERİK
Grup 1: Aksu, Alanya, Döşemealtı, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa,
Serik
Grup 2: Denire, Finike, Kaş, Korkuteli, Kumluca
Grup 3: Elmalı, Gazipaşa
Grup 4: Akseki, İbradı, Gündoğmuş ilçeleri olup, Plan ve Bütçe Komisyonumuzca,
Komisyon Raporu Ergüven YILMAZ Katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine
sunulmuştur.
BAŞKAN
öneriler,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Sayın Başkanım.
BAŞKAN
Üye Songül BAŞKAYA
Üye Selçuk SENİRLİ
:İkinci Maddeyi Bütçe evet görüş ve
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
:Songül Hanım
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
:Komisyon raporu uygundur.
•C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
/ " “ö'i, *
o. ■%
!? i . ° - „
\ ° r /
EXP02016
A N T A L Y A
BAŞKAN
:3’üncü, 2’inci maddeyi komisyondan
geldiği şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, kabul edilmiştir.
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur
BAŞKAN
:3’üncü Madde
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMÎ .'Efendim, geliyor efendim.
BAŞKAN
:Komisyon raporu burada
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ :3’üncü maddenin konusu Altın portakal
efendim, 3’üncü madde
BAŞKAN
:3’üncü madde Altın portakal mı?
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ :Evet
BAŞKAN
:Hemen Altın portakalla ilgili ben bir kısa
bilgi vereyim, değerli arkadaşlar
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ :Geldi Efendim..
BAŞKAN
:Altınportakal Film Festivalimiz ile ilgili
basın toplantılarımızı İkincisini dün Antalya’da evvelsi gün İstanbul’da gerçekleştirdik.
Birincisini de ilk kez İstanbul’da gerçekleştirmiştik. Altınportakal Film Festivali ile ilgili
çalışmalarımız aslında çok kısa bir süre olmasına rağmen seçildikten sonra çünkü malum
Nisan ayında göreve başladık ortası gibi bir iki ay üç aylık çalışmayla gelebilecek en iyi
düzeye getirmeye çalıştık. Güzel bir Antalya’yı temsil eden iyi bir ulusal ve uluslar arası film
festivali yapmak istiyoruz.
Bu arada bugün gazetelerde de bazı yanlış anlamalara sebep olabilir bir sanki heykelde
değişiklikmiş gibi bir takım algı oluşabilir, böyle bir şey söz konusu değil aksine ilk Altın
Portakal Film Festivalinde Halit REFİK’in evinde verilmiş Altınportakal 1964’de neyse bire
bir tıpa tıp ulusalda onun aynısını kullanacağız. Dolayısıyla bir heykelde ödülde bir değişiklik
söz konusu değil, ancak bugüne kadar uluslar arası heykelle ilgili ödül ile ilgili bir heykelimiz
yoktu, ulusaldaki ödüllerin aynısını uluslararasında da veriyorduk. Bu ayrı bir kategori
malumunuz dolayısıyla orada o ilk 1964’teki o hepimizin bildiği Venüs heykeli diye tabir
ettiğimiz heykeli, gelenekten geleceğe diye bir konsept koyduk bu sene, onun özüne haiz ama
modem sanatı da temsil eden bir illüstrasyon bir kübik yapıdan oluşan yine aynı dediğim gibi
bugün basında muhtemelen görmüşsünüzdür özellikleri taşıyan bir heykel de Uluslararası
ödülümüz olarak ilan edildi. Ödüllerimiz tabii bugün gündem maddesi olarak görüşüyoruz.
Türkiye, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülmesiyle birlikte kesinleşecek,
zira ödül verebilme yetkisi malumunuz Meclisimize ait o yüzden meclisimizin gündemine
getirdik. Geçtiğimiz yıllardaki ödüllerin hemen hemen birebir aynısını devam ettireceğiz, eğer
meclisimiz uygun görürse, birkaç ufak değişiklik var onları paylaşayım.
En iyi ilk en iyi film 350.000-liraydı yine onu aynı koruyoruz 350.000-lira, en iyi ilk
film 125.000-liraya çıkartıldı geçtiğimiz sene 100.000-liraydı bunu 125.000-liraya çıkarttık
burada bir 25.000-liralık artış var. En iyi yönetmen 55.000 liraydı 75.000-liraya çıkarttık
bunun dışında en iyi senaryo 35.000-liraydı bunu 30.000-liraya düşürdük. Maddi ödülle ilgili
en iyi görüntü yönetmeni 30.000-lira devam ediyor, en iyi müzik 30.000-lira devam ediyor.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
ANTALYA
Tabii bu sene bir yeniliğimiz var film festivalinde Antalya Filmforum, bu gerçekten
çok farklı bir konsept olacak bu konuda bizim Türk Sinemasının içerisindeki prodüktör
arkadaşlarımız çok heyecanlılar çünkü çok güzel bir senaryonun filme dönüşmesi maddi
imkansızlıklar nedeniyle mümkün olamıyor ve çok güzel bir prodüksiyonun
tamamlanabilmesi maddi imkansızlıklar nedeniyle mümkün olamıyor. Dolayısıyla biz burada
bunları kabul ederek bu filmlerin ileride belki de Oscar alacak belki de bir başka film
festivalinde ödül alacak filmlerin Altınportakal logosuyla beraber sinemalarda gösterilmesi ve
bunların tamamlanması hususunda bir film forumu oluşturuyoruz.
Bu arada 3 ödülümüz var 30.000-, 30.000- ve 100.000-lira olmak üzere toplam
850.000-liralık bir ödül dağıtımı söz konusu film forumla beraber 850.000-liralık bir ödül
dağıtımı söz konusu, Bütçe Komisyonumuzun Raporu doğrultusunda uygun görülürse
Meclisimiz tarafından bu ödülleri inşallah, 10 Ekim çünkü bir dahaki Meclis tarihimiz olacak
muhtemelen, ondan önce bu kararı almamız gerektiğinden hareketle bugün gündemimize
aldık. Uygun görülürse bu ödülleri kazananlara helali hoş olsun diyerek dağıtacağız.
Antalya’mızın „medarı iftiharı markasıdır Altın portakal. İnşallah tabii etkinliklerde hep
birlikte olacağız özellikle teşrifleriniz bize güç verecektir, mutluluk verecektir. Ben şimdiden
Altın portakalın Antalya’ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, hepinize teşekkür
ediyorum. Grupların görüşlerini buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım Komisyon Raporunun
okunmuş olarak kabulünü öneriyorum. Baya uzun çünkü.
BAŞKAN
:Evet Komisyon raporunun okunmuş
olarak kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Buyurunuz Arkadaşlar. Arkadaşlar oylamayı
ekrana yansıtırsanız, evet oy birliği ile Bütçe Komisyonu Raporu okunmuş olarak kabul
edilmiştir.
GÜNDEMİN 3.MADDESİ
KARAR NO: 480
ÖZÜ: Büyükşehir Belediyesince 2014
yılı Ekim Ayında gerçekleştirilmesi
planlanan 51. Antalya Uluslararası Altın
Portakal Film Festivali etkinlikleri
kapsamında
verilecek
ödüllerin
komisyon raporunda belirtilen şekilde
verilmesinin KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (Eki: 1 adet rapor)
Büyükşehir Belediyesince 2014 yılı ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan 51.
Antalya uluslar arası Altın portakal film festivali etkinlikleri kapsamında verilecek ödüller ile
ilgili 11.09.2014 tarihli Plan Ve Bütçe Komisyon Raporu.
..
. . T
C
-
.
.
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
f.°
..4 • '
T
EXP02016
ANTALYA
Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.09.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; komisyon gündeminin 65. maddesiyle
ilgili,
En İyi Film
En İyi İlk Film
En İyi Yönetmen
FİLM-YÖN
En İyi Yönetmen
En İyi Senaryo
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
JEj i İyi,Görüntü Yönetmeni
En İyi Müzik
En İyi Kurgu
En İyi Sanat Yönetmeni
Behlül Dal Jüri Özel Ödülü
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü
SİYAD En İyi Film
350.000 TL ve Altın Portakal heykeli
125.000 TL ve Altın Portakal heykeli
75.000 TL ve Altın Portakal heykeli
Altın Portakal heykeli
30.000 TL ve Altın Portakal heykeli
Altın Portakal heykeli
Altın Portakal heykeli
Altın Portakal heykeli
Altın Portakal heykeli
3000 TL ve Altın.Portakal heykeli
30.000 TL ve Altın Portakal heykeli
Altın Portakal heykeli
Altın Portakal heykeli
Altın Portakal heykeli
(Herhangi bir dalda genç bir yetenek yönetmen,
oyuncu, senaryo yazarı,
görüntü yönetmeni,
besteci için kullanılır.)
Altın Portakal heykeli
(Ses Tasarımı, Özel Efekt, Kostüm. Makyaj
tasarımı, v.b. teknik dallardan birinde
kullanılabilir.)
Ulusal
Ulusal İzleyici Ödülü
KISA FİLM
Kısa Film
15.000 TL ve Altın Portakal heykeli
BELGESEL
Belgesel
İlk Belgesel
ULUSLARARASI
En İyi Film
SİYAD En İyi Film
İzleyici Ödülü
30.000 TL ve Altın Portakal heykeli
5.000 TL ve Altın Portakal heykeli
Altın Portakal heykeli
Altın Portakal heykeli
Altın Portakal heykeli
PITCHING (SUNUM PLATFORM)
Pitching platformuna katılan 10 projeden Pitching Platformu Jürisi tarafından
belirlenecek 2 projeye Antalya Film Forum Pitching Platformu Ödülü
Ödülü kazanan Projelerin yapım şirketlerine 30.000 TL ve ödül sertifikası verilir.
2 X 30.000 TL=60.000 TL
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
EXP02016
ANTALYA
WORK IN PROGRESS (YAPIM AŞAMASI)
Work In Progress Platformuna katılan projelerden Work In Progress Platformu Jürisi
tarafından belirlenecek projeye 100.000 TL değerinde “Work In Progress Ödülü” ve ödül
sertifikası verilir.
100.000 TL olup; Plan ve Bütçe Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Komisyon Raporu Ergüven YILMAZ Katılmadı diğer üyeler imzalı. Meclisin
takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
: Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda
gündemimizin 3. Maddesini oylarınıza arz ediyorum kabul edenler? Evet, oy birliği ile kabul
edilmiştir. Reşat Bey buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım bu vesileyle bir soru
yönetmek istiyorum Antalya’ya mal olmuş en önemli.marka değeri olan Altın portakal Film
Festivali çerçevesinde artık Bütünşehir Sistemi içerisinde 19 ilçemizi de kapsayan ve bu
festivali 19 ilçemize yansıtmak, halkla bütünleştirmek anlamında mutlaka bir çalışma
yapacağınızı düşünüyorum ama bunun ilçe belediyeleriyle ilgili boyutunun nasıl kurulacağı,
ilçe belediyelerinin olaya nasıl dahil edileceği konusunda hiçbir bilgimiz olmadı bugüne
kadar.
BAŞKAN
:Şuanda bununla
ilgili programları
arkadaşlarımız hazırlıyor Altın portakal ilçe etkinlikleri diye merkez ve merkeze uzak
ilçelerimizle bazı etkinlikler düzenliyoruz. Bunların da en güzel şekilde oradaki halkımızın
katılımıyla yapılmasını arzu ediyoruz. Program netleşince onu bütün ilçe belediye
başkanlarımızla zaten paylaşacağız. Teşekkür ederim. Buyurun Sıtkı Bey eski bir Altın
portakala olarak.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Sayın Başkanım, Ben söz etmeden
geçemeyeceğim ama ben gönül isterdi ki bu programın Kültür ve Sanat Komisyonlarında
görüşülüp tüm Meclisimizde Grubu olan arkadaşlarımızın haberdar olması onların da
görüşlerinin alınması gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda henüz bir çalışma ve çağrı
yapılmadı bunun üzüntülerini dile getirmek istiyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim bugün gündemimiz
sadece ödüllerle ilgili dolayısıyla henüz Antalya Altın portakal Film Festivalinin Programı da
tam olarak kesinleşmedi. Kesinleştikten sonra tabi ki artık bir daha Meclisimiz olmayacak
ama bütün detaylarıyla bütün Meclis Üyelerimize tüm programı en iyi şekilde ulaştırıp
katılımlarını istirham edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu programlar bizim Büyükşehir
Belediyemizin dışında festival komitelerince her dönem yapılmıştır. Bugüne kadar hemen
hemen bütün programları festival komiteleri gerçekleştirmiştir. O festival komitesinin
yetkisinde olduğu için orada benim de çok uzmanlık alanım değil benim sinemayla alakam
her zaman söylerim haftada 1 kez gidebilirsem veya 2 haftada bir kez sinemaya gitmenin
ötesinde bir sinemasever olmaktan başka bir ilgim yok ama bu işin uzmanları yönetmenler
sanatçılar, prodüktörler, sinema emekçileri. Zaten festival komitesinde bunları enine boyuna
tartışıp son şeklini veriyorlar.
/ "
T •L
.
ç a l» .» ,
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2014)
%
wo gXj
oe
i
İP
EXP02016
A N T A L Y A
Ben de bilgi alıyorum açıkçası benim de çok fazla o programa bu işi çok iyi bilen bir
uzman olmadığım için sadece bir sinemasever olmanın ötesinde bir uzmanlık alanım olmadığı
için arkadaşların çalışmalarına nezaret ediyoruz o kadar. Dolayısıyla kesinleşsin program tabi
ki herkesle paylaşacağız.
Evet Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle zaten oylamış oybirliği ile kabul etmiştik
hayırlı olsun, uğurlu olsun. Gündemin,
Yazı İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ:4. maddesi
BAŞKAN
:4. Maddesi
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO: 481
.
w ..
ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin ,
16.06.2014 tarih ve 320 sayılı karardaki
230-IId pafta numarasının 230-IIId,
16.06.2014 tarih ve 321 sayılı karardaki
025-24B nolu pafta numarasının 026B24B, 08.08.2014 tarih ve 363 sayılı
karardaki
N25C-12D
nolu
pafta
numarasının N24D- 07B, N24D-07C
olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Büyükşehir Belediye Meclisine İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından teklif
yazısında pafta nosu sehven yanlış yazılan; 16.06.2014 tarih ve 320 sayılı karardaki 230-IId
pafta numarasını 230-IIId, 16.06.2014 tarih ve 321 sayılı karardaki 025-24B nolu pafta
numarasının 026B-24B, 08.08.2014 tarih ve 363 sayılı karardaki N25C-12D nolu pafta
numarasının N24D- 07B,C olarak düzeltilmesi ile ilgili imar ve bayındırlık komisyonunun
11.09.2014 tarihli raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonun 11.09.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan teklif yazılarımızda pafta nosu sehven yanlış
yazılan; 16.06.2014 tarih ve 320 sayılı karardaki 230-IId pafta numarasının 230-IIId,
16.06.2014 tarih ve 321 sayılı karardaki 025-24B nolu pafta numarasının 026B-24B,
08.08.2014 tarih ve 363 sayılı karardaki N25C-12D nolu pafta numarasının N24D- 07B,
N24D-07C olarak düzeltilmesi konusu Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu, Can KASAPOĞLU ve Ali Baki SARICA imzasız diğer üyeler
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
şekliyle uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım Komisyondan
:Komisyon raporu uygundur.
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
geldiği
T
k &M£NUj.
g~~y
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Jf o*•%•* -î
iT
V \ y s.
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
EXP02016
(11.09.2014)
A N T A L Y A
BAŞKAN
:Evet
gündemimizin
4.
Maddesini
komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza arz ediyoruz kabul edenler lütfen işaret buyursun. Oy
birliği ile kabul edilmiştir. Hayırlı olsun uğurlu olsun.
Böylelikle gündemimizi tamamlamış oluyoruz Değerli Arkadaşlar ayrılmadan önce bir
dahaki Meclis tarihimiz Kurban Bayramının hemen ertesine geliyor. Dolayısıyla şöyle bir
baktığımızda Ekim Ayı içerisinde 2. Hafta yapacağımıza göre Kurban Bayramı 6’sı Pazartesi
bitiyor. 10’nunda festival açılımız var oldukça yoğun oluruz. 10’nunda Cuma Günü
yapamayız. Evet, yapamayacağız zaten 10’u, 10’u Altın portakal açılışımız olacak 8’i
uygunsa Çarşamba Günü yapabiliriz Arkadaşlar. 8, Bayramdan sonra Bayram zaten 6’sı
Bayramın son günü Pazartesi. 8 hayır 8, 6’sı Pazartesi Bayramın son günü Pazartesi. 7’si iş
başı Sah Günü. 8’i İnşallah Çarşamba.
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER
Pazartesi, Sah.
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Üye Selçuk SENİRLİ
BAŞKAN
Üye Selçuk SENİRLİ
Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN
:Efendim, bende 6’sı yazmış.
:4 gün Bayram, Cumartesi,
Pazar,
:Cuma yapamayız Altın portakal açılışı.
:Perşembe olsun.
:Başkanım Çarşamba günü yapalım.
:Çarşamba yapalım yav.
:Yapalım yapalım.
:Hem Bayramlaşırız.
:Hem Bayramlaşırız.
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN
: Çikolata yemek feda olsun Başkanım ne
demek. O zaman saat 10 uygun mu. 10 uygun evet. Valla bugün açıkçası ben bundan sonra
Meclislere katılmasam mı diye düşündüm. Bir gittim 40 maddeyi bitirmişsiniz Maşallah yani.
Çok hızlı gitmişsiniz yani güzel olmuş. Dolayısıyla.
Üye Muhammet URAL
:Acemiler hızlı gider,
BAŞKAN
:Efendim? Dolayısıyla bu kadar hızlı
gideceğimiz aklımıza gelmezdi eğer biz bunu böyle götüreceksek, yani
Üye Selçuk SENİRLİ
:Başkanım Çarşamba günü yapalım ama
saat 11 yapalım.
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN
:Çarşamba 11.00 diyor arkadaşlar, evet
Değerli Arkadaşlar 8 Ekim 2014 Çarşamba Günü saat 11.00’de toplanmak üzere,
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
T.c.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
I J&.!®\\\
\ 0w ° /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
EXP02016
(11.09.2014)
ANTALVA
BAŞKAN
: O da doğru, öğleden sonra yapalım 13.00
yapalım, 13.00 yapalım peki sizi mi kıracağız, 8 Ekim 2014 Çarşamba Günü Saat 13.00’te
toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Kararlarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni
ediyor hepinize şimdiden iyi bayramlar peşin peşin diliyorum.
Menderes TÜREL
Halil ÖZTÜRK
Muhammet URAL
Download

11.09.2014 Tarihli Meclis Toplantı Tutanağı - Antalya