AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
1.Kat Asfalt
1
B.Börnekler-Babakonağı (7 km)
Cerit Mah Bostanlık-Yolundan
H.İsa Yaylasına Giden Yol (4 km)
Merkez
Merkez
2
3
4
Ekecikşeyhler Köy İçi Yol
Düzenlemesi (1 km)
Merkez
Sultanhanı Çerdiğin Sağlı Sollu(2
km)
Merkez
Çerdiğin Kavşağı-Marullu (2 km)
5
Merkez
2.Kat Asfalt
6
7
8
9
10
Konya Yolu Kutlu-Armutlu (17
km)
Ulukışla – E90 (12 km)
Ulukışla-Yeşiltepe (4 km)
Yeşiltepe-Koçaş (7 km)
Armutlu-İncesu (9 km)
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
2014-2014
675.500
675.500
100
100
2014-2014
386.000
386.000
100
100
2014-2014
96.500
96.500
100
100
2014-2014
193.000
193.000
100
100
2014-2014
193.000
193.000
100
100
2014-2014
399.500
399.500
100
100
2014-2014
282.000
282.000
100
100
2014-2014
94.000
94.000
100
100
2014-2014
164.500
164.500
100
100
2014-2014
211.500
211.500
100
100
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı
Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
20142014
20142014
20142014
20142014
21.300
21.300
100
100
85.200
85.200
100
100
42.600
42.600
100
100
78.100
78.100
100
100
20142014
20142014
20142014
20142014
20142014
20142014
20142014
20142014
20142014
42.600
42.600
100
100
42.600
42.600
100
100
56.800
56.800
100
100
63.900
63.900
-
-
21.300
21.300
-
-
21.300
21.300
-
-
127.800
127.800
-
-
56.800
56.800
-
-
71.00
71.00
-
-
STABİLİZE
11
12
13
Yalnızceviz-Bebek /3 km
Cağıl-Bebek-Göğsügüzel-E.Yeniköy/ 12 km
Karukuyu-Karakova / 6 km
14
Ekecik-E. Yeniköy-Koyak-TaptukemreSalmanlı-Yanyurt/11 km
15
Kalebalta-Babakonağı/6 km
16
Sağırkaraca-Gültepe(Sirmeli)/ 6 km
17
Sarıağıl-Salmanlı/8 km
18
Karaören-Gözlükuyu yolu/9 km
19
Asma Y.-Ankara Yol Bağlantısı/ 3 km
20
Çokyatan Y.-Ankara Yol Bağlantısı/3 km
21
22
Ulukışlatolu-Ataköy-DarıhüyüğüYenikent/18 km
Armutlu-Sirağıl Yaylası yolu il sınır /8 km
23
Sultanhanı-Osmankuyus y.-İncesu/10 km
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
2014-2014
78.100
78.100
-
-
2014-2014
49.700
49.700
100
100
2014-2014
42.600
42.600
100
100
2014-2014
14.200
14.200
100
100
2014-2014
85.200
85.200
100
100
STABİLİZE
24
25
İncesu-MusakuyusuŞeyhhamzalar/11 km
İsmailağatolu-Sanayi Kavşağı/7
km
26
Bayındır-:Babakonağı/6 km
27
Bozcatepe-Ovaören/2 km
28
Borucu-Çatin/12 km
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
KİLİTLİ PARKE TAŞ YAPIMI
29
30
Ağzıkarahan (1000 km)
Alayhan (3.000km)
31
Ataköy (1000 km)
32
Babakonağı (2000 km)
33
Borucu (2000 km)
34
Büyükgüve (1000 km)
35
Çekiçler (2000 km)
36
Darıhüyüğü (1000 km)
37
Ekecikgödeler (1500 km)
38 Ekecikşeyhler (1000 km)
39 Ekecikyeniköy (1000 km)
40 Gençosman (2000 km)
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
2014-2014
17.202,36
17.202,36
100
100
2014-2014
51.607,08
51.607,08
100
100
2014-2014
17.202,36
17.202,36
100
100
2014-2014
34.404,72
34.404,72
100
100
2014-2014
34.404,72
34.404,72
100
100
2014-2014
17.202,36
17.202,36
100
100
2014-2014
34.404,72
34.404,72
100
100
2014-2014
17.202,36
17.202,36
100
100
2014-2014
25.803,54
25.803,54
100
100
2014-2014
17.202,36
17.202,36
100
100
2014-2014
17.202,36
17.202,36
100
100
2014-2014
34.404,72
34.404,72
100
100
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
2014-2014
25.803,54
25.803,54
100
100
2014-2014
34.404,72
34.404,72
100
100
2014-2014
34.404,72
34.404,72
100
100
2014-2014
43.005,90
43.005,90
100
100
2014-2014
34.404,72
34.404,72
100
100
2014-2014
17.202,36
17.202,36
100
100
2014-2014
17.202,36
17.202,36
100
100
2014-2014
43.005,90
43.005,90
100
100
2014-2014
34.404,72
34.404,72
100
100
2014-2014
43.005,90
43.005,90
100
100
2014-2014
17.202,36
17.202,36
100
100
2014-2014
17.202,36
17.202,36
100
100
KİLİTLİ PARKE TAŞ YAPIMI
41
42
Göksügüzel (1500 km)
Gözlükuyu (2000 km)
43
Gücünkaya (2000 km)
44
Hırkatol (2500km)
45
İsmailağatolu (2000 km)
46
K.Güve (1000 km)
47
K.Pörnekler (1000 km)
48
Kalebalta (2500 km)
49
Karakuyu (2000 km)
50 Kara ören (2500 km)
51 Karataş (1000 km)
52 Koyak (1000 km)
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
KİLİTLİ PARKE TAŞ YAPIMI
53 Salmanlı (1000 km)
54 Sarıağıl (2000 km)
55 Susadı (1500 km)
56 Taptık (2000 km)
57 Yağan (2000 km)
58 Yanyurt (2000 km)
BAKIM ONARIM
59 Dy.İlt.Akin-Gültepe - Orrtaköy İlçe
Yeri
Baş/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
Merkez
2014-2014
17.202,36
17.202,36
100
100
2014-2014
34.404,72
34.404,72
100
100
2014-2014
25.803,54
25.803,54
100
100
2014-2014
34.404,72
34.404,72
100
100
2014-2014
34.404,72
34.404,72
100
100
2014-2014
34.404,72
34.404,72
100
100
2014-2014
99.000
99.000
100
100
2014-2014
49.500
49.500
100
100
2014-2014
52.800
52.800
100
100
2014-2014
19.800
19.800
100
100
2014-2014
66.000
66.000
100
100
2014-2014
39.600
39.600
100
100
2014-2014
112.200
112.200
100
100
2014-2014
9.900
9.900
100
100
2014-2014
72.600
72.600
100
100
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
hd. (Balcı)/30 km
Merkez
60 Akin-Yağan-E.Şeyhler-Cankıllı/15
km
Merkez
61 İmy.İlt. Çolaknebi E. GödelerMerkez
Fatmauşağı-Cankıllı-001 Ky İlt./16
km
62 Dy. İlt. Yalnızceviz-Göksügüzel/6
km
Merkez
63 Dy.İlt. Karakuyu-Tatlıca-B.Pörn.
Ortaköy ilç.hd./20 km
Merkez
64 Dy. İlt. Alayhan-KarakovaBabakonağı/12 km
Merkez
65 Mr. İlçe Sağlık-Akhisar-Ulugüney
Merkez
m.-Karaören-Karğın-HelvadereYenipınar-Güzelyurt İlç. Hd./34 km
66 056 KKN Ky. İlt. Elmacık-Koçpınar/
3 km
Merkez
Dy. İlt. Armutlu-İncesu/22 km
67İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 Merkez
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
BAKIM ONARIM 68
İly. İlt. Kazıcık-İsmailağatolu/4
km
69
70
Dy.İlt.Altınkaya-Büyükgüve/10
km
Dy. İlt. Sapmaz-Cerit /14 km
Merkez
Merkez
Merkez
71
Ortaköy Yolu-Borucu-SalmanlıYanyurt/ 8 km
Merkez
72
Sağlık-Bağlı-GözlükuyuA.Dikmen-Y.Dikmen/26 km
Merkez
73
Dy.İlt. Çeltek-Doğantarla/7 km
74
Boyalı-Bostanlık-Cerit/8 km
Merkez
Merkez
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
2014-2014
13.200
13.200
-
-
2014-2014
33.000
33.000
100
100
2014-2014
46.200
46.200
100
100
2014-2014
26.400
26.400
2014-2014
85.800
85.800
100
100
2014-2014
23.100
23.100
100
100
2014-2014
26.400
26.400
100
100
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
2014-2014
21.300
21.300
100
100
2014-2014
21.300
21.300
-
-
2014-2014
284.00
284.00
100
100
2014-2014
71.000
71.000
100
100
2014-2014
177.500
177.500
100
100
2014-2014
71.000
71.000
100
100
2014-2014
71.000
71.000
100
100
2014-2014
35.500
35.500
100
100
2014-2014
142.000
142.000
-
-
2014-2014
106.500
106.500
100
100
KÖY İÇİ KUMLAMA
75
76
Yağan (3 km)
Yalnızceviz (3 km)
Merkez
Merkez
77
Gözlükuyu Yeni Yerleşim Alanı
(40 km)
Merkez
78
Bağlı Yeni Yerleşim Alanı (10
km)
Merkez
79
Dikmen Yeni Yerleşim Alanı (25
km)
Merkez
80
Yenipınar Yeni Yerleşim Alanı
(10 km)
Akin /10 km
81
82 Cankıllı /5 km
83 Çavdarlılar-Erdek Mahallesi/20
84
km
Babakonağı/15 km
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
2014-2014
71.000
71.000
-
-
2014-2014
106.500
106.500
-
-
2014-2014
142.000
142.000
100
100
2014-2014
35.500
35.500
-
-
2014-2014
21.300
21.300
100
100
2014-2014
42.600
42.600
100
100
2014-2014
21.300
21.300
-
-
2014-2014
35.500
35.500
100
100
2014-2014
14.200
14.200
-
-
KÖY İÇİ KUMLAMA
85
86
Alayhan/10 km
Çağlayan/15 km
87
Karaören/20km
88
Sapmaz/5 km
89
Ekecik Gödeler/3 km
90 Borucu/6 km
91 Hatipağatolu/3 km
92 Yanyurt ve Yerli yaylası/5 km
93 Baymış/2 km
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
94
95
Koyak (4 adet)
Kaşıçalıklar (6 adet)
96
Yağmurhöyüğü (6 adet)
97
Demircili (6 adet)
98
Demircili (4 adet)
99
Göllü (8 adet)
100 Kurtini (6 adet)
101 S.Hüyüğü-Nevşehir Y. (6 adet)
102 Güneşli (Mezarlık Yolu) (4 adet)
103 Bayrümdüğün (5 adet)
104 Çukuryurt (6 adet)
105 Böget (4 adet)
106 İncesu (7 adet)
Yeri
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
2014-2014
4.720
4.720
100
100
2014-2014
566
566
-
-
2014-2014
566
566
100
100
2014-2014
566
566
-
-
2014-2014
1.180
1.180
-
-
2014-2014
2.360
2.360
-
-
2014-2014
566
566
-
-
2014-2014
566
566
100
100
2014-2014
1.180
1.180
100
100
2014-2014
472
472
100
100
2014-2014
566
566
100
100
2014-2014
1.180
1.180
100
100
2014-2014
2.065
2.065
100
100
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
107
108
Sanat Yapılar
Trafik Levha ve İşaretleri
109
Hizmet Alımı
110
Karla Mücadele Çalışmaları
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 Yeri
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
2014-2014
150.000
150.000
-
-
2014-2014
100.000
100.000
-
-
2014-2014
450.000
450.000
-
-
2014-2014
250.000
250.000
-
-
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
111
PROJE ADI
Hamidiye Alaca YÜS Sulama
Tesisi
112 HİS (helvadere)
113 100 m³ lük gömme depo
yapımı(Babakonağı)
114 75 m³ lük depo bakım onarımı
115
116
119
120
121
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
ve modernizasyonu
(Bozcatepe)
100 m³ lük gömme depo
yapımı (Boyalı)
Merkez
50 m³ lük gömme depo
yapımı (Çolaknebi)
Merkez
117 100 m³ lük gömme depo
118
Yeri
yapımı (Yalman)
İçmesuyu terfi hattı yenileme
ve ek şebeke yapımı
(Karaören)
İçmesuyu terfi hattı , terfi
binası + ENH yapım işi
(Nurgöz)
100 m³ lük depo bakım
onarımı ve modernizasyonu
(B.K.Güve)
Boru alımı (27.500 metre)
122 Coğrafi Bilgi Sistemi İçin
Program ve donanım alımı
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
2014-2014
65.300,07
27.000,00
100
100
2014-2014
75.000
75.000
-
90
2014-2014
30.000
30.000
100
100
2014-2014
75.000
75.000
100
100
2014-2014
50.000
50.000
-
90
2014-2014
75.000
75.000
80
90
2014-2014
100.000
100.000
100
100
2014-2014
100.000
100.000
100
100
2014-2014
30.000
30.000
100
100
2014-2014
109.622,00
109.622,00
100
100
2014-2014
2.014,00
147.205,00
100
100
2014-2014
3.736.670
4.000.000
50
50
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
123
PROJE ADI
-Merkez Salmanlı (50 m³) Gömme
Depo,
-Ortaköy Camuzluk ( 50 m³) gömme
depo Ortaköy Hıdırlı 25 metre
Ayaklı 50 m³ depo yapım işi ,
-Merkez Bebek, büyükpörnekler,
Karakova, Tatlıca
-Ağaçören dadılar
-Eskil Güneşli, bayramdüğün,
başaran
-Güzelyurt /Gaziemir Köyü İçme
suyu depo bakım onarım işi
Yeri
Merkez
Ağaçören
Eskil
Güzelyurt
Ortaköy
Baş-/Bit.Tarihi
2013-2014
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
500.000
500.000
-
87
124
Tescilli Valilik Hizmet Binası Onarım
İşi
Merkez
2014-2014
845.000,00
880.432,00
125
Leyla Hatun Camii Onarım İşi
Merkez
2014-2014
35.000
35.000
100
100
126
İdari Bina Bakım Onarım
Merkez
2014-2014
393.589,90
393.589
100
100
127
Karakol Binası Onarım
Merkez
2014-2014
50.740
56.000
100
100
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 25
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
Ağaçören
2014-2014
70.500
70.500
100
100
Ağaçören
2014-2014
70.500
70.500
100
100
Ağaçören
2014-2014
141.000
141.000
100
100
131
Ağaçören
2014-2014
78.100
78.100
-
-
Ağaçören-Devedamı (11 km)
132 Abalı-Göllü(7 km)
Ağaçören
2014-2014
49.700
49.700
-
-
133 Kaşıkçalıklar –H.İsmailli (3 km)
Ağaçören
2014-2014
21.300
21.300
-
-
134 Sofular-Kırimi (4 km)
Ağaçören
2014-2014
28.400
28.400
-
-
2. KAT ASFALT 128
H.Ahmet Tepeköy-Ortaköy İlçe Sınırı
(3 km)
129 H.Ahmet Tepeköy-Dadılar (3 km)
130 Camili-Kederli (6 km)
STABİLİZE İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
Ağaçören
2014-2014
49.500
49.500
100
100
Ağaçören
2014-2014
99.000
99.000
-
-
137 Dy. İlt. Hüsrev Y. Göynük-KırıminiH.A.Davutlu-Sarıağıl (24 km)
Ağaçören
2014-2014
79.200
79.200
100
100
138 İly. İlt. Göllü-Demirci (6 km)
Ağaçören
2014-2014
19.800
19.800
100
100
139
Ağaçören
2014-2014
19.800
19.800
100
100
Ağaçören
2014-2014
55.793,60
55.793,60
-
80
Ağaçören
2014-2014
55.793,60
55.793,60
-
80
Ağaçören
2014-2014
55.793,60
55.793,60
-
80
Ağaçören
2014-2014
83.690,00
83.690,00
-
70
Ağaçören
2014-2014
55.793,60
55.793,60
-
80
Ağaçören
2014-2014
55.793,60
55.793,60
-
80
BAKIM ONARIM 135
İlçe Mrk. Camili-Kederli- H.A. Tepeköy
–Dadılar (15 km)
136 Dy. İlt. Karapınar y.-Göynük-SofularHüsrev-Sarıağıl İly.İlt. (30 km(
İly.İlt.Güzelöz-Sarıhasanlı (6 km)
140 50 m³lük Gömme Depo Yapımı
(Çatalçeşme)
141 50 m³lük Gömme Depo Yapımı
(Güzelöz)
142 50 m³lük Gömme Depo Yapımı
(Hüsrev)
143 75 m³lük Gömme Depo Yapımı
(Kırımini)
144 50 m³lük Gömme Depo Yapımı
(Kurtini)
145 50 m³lük Gömme Depo Yapımı
(Sofular)
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
2. KAT 146 Konya yolu-Çanakkurutan
Yaylası (3 km)
147 Celil Yolu-Filikçitol
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
Eskil
2014-2014
70.500
70.500
100
100
Eskil
2014-2014
32.250,00
32.250,00
100
100
Eskil
2014-2014
96.500
96.500
-
100
1. KAT 148
Celil –Filikçitol Y. (1 km)
STABİLİZE
Katracı-Celil-Sağsak-Tolyaylası
149 (9 km)
Böğet-İkizce yolu (4 km)
150
151 Güneşli-Gözerli-Bakım (10 km)
Eskil
2014-2014
63.900
63.900
-
-
Eskil
2014-2014
28.400
28.400
-
-
Eskil
2014-2014
71.000
71.000
-
-
152 Celil –Filikçitol (2 km)
Eskil
2014-2014
14.200
14.200
-
-
Eskil
2014-2014
30.000
30.000
100
100
Eskil
2014-2014
50.000
50.000
100
100
Eskil
2014-2014
36.521
36.521
100
100
KİLİTLİ PARKE TAŞ YAPIMI 153 Başaran (1500 km)
154 Güneşli (2500 km)
155 Filikçi (1825 km)
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G.
(%)
Eskil
2014-2014
6.600
6.600
100
100
Eskil
2014-2014
33.000
33.000
100
100
158 Dy. İlt.Celil-Gölbez Y.Sakarrıklı Eskil
Y.-İl Yolu İlt (22 km)
2014-2014
72.600
72.600
100
100
159 Eskil Arazi Toplulaştırma (AT) Eskil
-Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri
(TİGH)
1998-2014
5.500.000
3.755.633,52
60
80
SN
PROJE ADI
BAKIM ONARIM
156
020 KKN Ky. İlt. KatrancıSağsak (2 km)
157 Kökez, Çukuryurt, Filikçitol
020 KKN Ky. İlt. (10 km)
Yeri
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 F.G. (%)
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
Gülağaç
2014-2014
258.500
258.500
100
100
Gülağaç-Güzelyurt yolu Gülağaç Gülağaç
Çıkışı (1 km)
2014-2014
96.500
96.500
100
100
Gülağaç
2014-2014
63.900
63.900
100
100
Gülağaç-Pınarbaşı (9 km)
Sülaymanhüyüğü-Cumhuriyet (3 Gülağaç
km)
2014-2014
21.300
21.300
100
100
Gülağaç
2014-2014
52.800
52.800
100
100
Gülağaç
2014-2014
39.600
39.600
100
100
Gülağaç
2014-2014
106.500
100
100
2. KAT
160
1. KAT
161
Gülağaç-Bekarlar-Sofular
(11 km)
STABİLİZE
162
163
BAKIM ONARIM 164
165
İlçe Mrk. İlt. GülpınarCamiliören Dy. İlt. (16 km)
Dy. İlt. Cumhuriyet-Akmezar
001 KKN Ky.İlt. (12 km)
KÖY İÇİ KUMLAMA
166
Sülaymanhüyüğü (15 km)
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 106.500
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
Gülağaç
2014-2014
70.000
70.000
-
-
Gülağaç
2014-2014
72.782
72.782
-
-
Gülağaç
2014-2014
50.000
50.000
-
-
Güzelyurt
2014-2014
47.000
100
100
Güzelyurt
2014-2014
56.800
56.800
100
100
Güzelyurt
2014-2014
42.600
42.600
100
100
Güzelyurt
İly. İlt. Gaziemir-Gaziemir (Eski
173 yerleşim)-Bozcayurt (4 km)
174 Ihlara-Mrk. İlçe hudu (Yenipınar) Güzelyurt
(5 km)
2014-2014
13.200
13.200
100
100
2014-2014
16.500
16.500
100
100
İÇMESUYU
167 İçmesuyu Terfi Hattı Yenileme
(Camiliören)
168 50 m³ lük Gömme Depo Yapımı
(Pınarbaşı)
169 İçmesuyu Terfi Hattı Yenileme
(Kızılkaya)
2. KAT
170 Ilısu-Niğde İl Sınırı (Mahmutlu)
(2 km)
STABİLİZE 171 Uzunkaya –Yuva ( 5 km)
172 Alanyurt-Selime (6 km)
BAKIM ONARIM
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 47.000
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
KÖY İÇİ KUMLAMA
175
Güzelyurt
2014-2014
71.000
71.000
100
100
Belisırma (10 km)
176 Bozcayurt Yeni Yerleşim Alanı
(30 km)
Güzelyurt
2014-2014
213.000
213.000
100
100
Güzelyurt
2014-2014
106.500
106.500
100
100
178 Sivrihisar Yeni Yerleşim Alanı (30 Güzelyurt
km)
2014-2014
213.000
213.000
100
100
179
Güzelyurt
2014-2014
142.000
142.000
100
100
Güzelyurt
2014-2014
35.500
35.500
100
100
2014-2014
4.425
4.425
100
100
177 Gaziemir Yeni Yerleşim Alanı (15
km)
Yaprakhisar Yeni Yerleşim Alanı
(20 km)
180 Alanyurt (5 km)
DONATILI BETONARME BORU 181
Güzelyurt
Akmezar ( 15 adet)
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
182
183
184
PROJE ADI
Güzelyurt Yaprakhisar Ziga
Mevkii İmar Planı
Güzelyurt Selime YÜS
Yağmurlama Sulama tesisi
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
Güzelyurt
2014-2014
70.000,00
70.000,00
-
80
Güzelyurt
2013-2014
932.382,33
932.382,33
78
85
Güzelyurt
2014-2014
45.000,00
45.000,00
-
-
2014-2014
74.295,90
74.295,90
-
-
2014-2014
46.433,00
46.433,00
0
90
İçmesuyu terfi hattı (Gaziemir)
185 İçmesuyu terfi hattı, terfi
Güzelyurt
binası, sondaj ENH yapımı
(Sivrihisar)
186 Müftülük Binası Bakım Onarım Güzelyurt
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
Ortaköy
2014-2014
211.500
211.500
100
100
Ortaköy
2014-2014
49.700
49.700
-
-
Ortaköy
2014-2014
14.200
14.200
-
-
Ortaköy
2014-2014
28.400
28.400
-
-
Ortaköy
2014-2014
21.300
21.300
-
-
Ortaköy
2014-2014
30.000,00
30.000,00
100
100
Ortaköy
2014-2014
43.966,20
43.966,20
100
100
2. KAT ASFALT 187 Ozancık-Nevşehir İl Sınırı
(Gökçetoprak) (9 km)
STABİLİZE
188 Ceceli-Ozancık yolu bağlantısı (7
km)
189 Durhasanlı-Kümbet (2 km)
190 Hocabeyli-Hacı İbrahimuşağı (4
km)
191 Oğuzlar-İshaklı (3 km)
KİLİTLİ PARKE TAŞ
192
193
Çatin (1200 km)
Akpınar (1750 km)
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G.
(%)
Ortaköy
İly. İlt. Gökler y. –SalarıalacaDevedamı-Harmandalı (32 km)
195 Bozkır-Sarıkaraman-Satansarı (15 Ortaköy
km)
2014-2014
105.600
105.600
100
100
2014-2014
49.500
49.500
100
100
196 Balcı-Pirli-Durhasanlı-Ceceli (13
km)
Ortaköy
2014-2014
42.900
42.900
100
100
197 Balcı-Çatin-Ozancık Mrk.İlç. Sn.
(16 km)
Ortaköy
2014-2014
52.800
52.800
100
100
198
Ortaköy
2014-2014
26.400
26.400
100
100
Ortaköy
2014-2014
33.000
33.000
100
100
Ortaköy
2014-2014
16.500
16.500
100
100
SN
PROJE ADI
Yeri
BAKIM ONARIM
194
024 KKN Ky. İlt. Mrk. İlçe hud.
(Borucu ) (8 km)
199 İly. İlt. H.İbrahimuşağı-HıdırlıKarapınar (10 km)
200 İlçe Mrk.İlt. (Ortaköy) AkpınarNamlıkışla (5 km)
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
KÖY İÇİ KUMLAMA
201 Akpınar ( 2km)
Ortaköy
2014-2014
14.200
14.200
100
100
202 Çatin (3 km)
Ortaköy
2014-2014
21.300
21.300
100
100
203 Hacımahmutuşağı (3 km)
Ortaköy
2014-2014
21.300
21.300
100
100
204 Durhasanlı (3 km)
Ortaköy
2014-2014
21.300
21.300
100
100
205
Ortaköy
2014-2014
14.200
14.200
100
100
Seksenuşağı (2 km)
206 Pınarbaşı (2 km)
Ortaköy
2014-2014
14.200
14.200
100
100
207 Yıldırımlar (3 km)
Ortaköy
2014-2014
21.300
21.300
100
100
208 Namlıkışla (2 km)
Ortaköy
2014-2014
14.200
14.200
100
100
209 Satansarı (5 km)
Ortaköy
2014-2014
35.500
35.500
100
100
210 Oğuzlar (3 km)
Ortaköy
2014-2014
21.300
21.300
100
100
211 Kümbet (7 km)
Ortaköy
2014-2014
49.700
49.700
100
100
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Ortaköy
2014
2.885.279,56
214 75 m³’’lük depo bakım onarım
ve modernizasyonu
(H.Mahmutuşağı)
215 100 m³’’lük depo bakım
onarım ve
mod.(İsaklıkarapınar)
216 100 m³’’lük depo bakım
onarım ve mod.(Pirli)
217 50 m³’’lük depo bakım onarım
ve mod. (Reşadiye)
218 100 m³’’lük depo bakım
onarım ve mod.ve şebeke
yenilenmesi (Gökler)
219 İçmesuyu şebeke yenilenmesi
(Yıldırımlar)
Ortaköy
20142014
35.000
35.000
100
100
Ortaköy
20142014
35.000
35.000
100
100
Ortaköy
20142014
35.000
35.000
100
100
Ortaköy
20142014
30.000
30.000
100
100
Ortaköy
20142014
35.000
35.000
100
100
Ortaköy
20142014
70.000
70.000
-
70
220 İçmesuyu Ek Şebeke yapımı
(Salarıgödeler)
Ortaköy
20142014
61.705,66
61.705,66
-
90
221 Depo yapımı (Çatin)
Ortaköy
20142014
61.705,66
61.705,66
-
90
222 Depo yapımı (Yıldırımlar)
Ortaköy
20142014
61.705,66
61.705,66
223 Depo yapımı (Çokyatan)
Ortaköy
20142014
13.865,00
13.865,00
212 Balcı Göletten Kapalı Sistem
Sulama Tesisi
213 Cumali Göletten Kapalı Sistem
Sulama Tesisi
İÇMESUYU
Yeri
Ortaköy
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 2014
2.728.000
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
Devam ediyor
Devam ediyor
90
100
100
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
Sarıyahşi
2014-2014
47.000
47.000
100
100
Sarıyahşi
2014-2014
78.000
78.000
-
-
Sarıyahşi
2014-2014
92.300
92.300
-
-
Sarıyahşi
2014-2014
21.300
21.300
-
-
Sarıyahşi
2014-2014
29.580,00
29.580,00
100
100
Sarıyahşi
2014-2014
29.576,20
29.576,20
100
100
Sarıyahşi
2014-2014
29.600,00
29.600,00
100
100
2.Kat Asfalt
224
Yenitorunobası yol ayrımı Ankara
il sınırı ( 2km)
STABİLİZE
225
Boğazköy-Harmandalı-Bekdik (
11km)
226 Boğazköy-Sarıhasanlı-Kütüklü (
13 km)
227 Yaylak-Üzengilik İl sınırı
KİLİTLİ PARKE TAŞ YAPIMI
228
229
230
Bekdik (1479 km)
Yaylak (1479 km)
Sipahiler (1480 km)
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
SN
PROJE ADI
Yeri
Baş-/Bit.Tarihi
Proje Bedeli
Yılı Ödeneği
N.G. (%)
F.G. (%)
Sarıyahşi
2014-2014
16.500
16.500
100
100
232
Sarıyahşi
2014-2014
49.700
49.700
-
-
Demirciobası (7 km)
233 Boğazköy (5 km)
Sarıyahşi
2014-2014
35.500
35.500
-
-
Sarıyahşi
2013-2014
5.131.656,90
6.812.500,00
100
100
Sarıyahşi
2014-2014
2.299.820
1.600.000
25
25
39.950.699
35.849.492
54
74
BAKIM ONARIM
231
İlçe mrk. İlt. Bekdik-Kırşehir il
hd. (Saraycık) (5 km )
KÖY İÇİ KUMLAMA
234
Sarıhayşi Boğazköy göleti kapalı
sistem projesi
235 Sarıyahşi Hükümet Konağı
Yapım İşi
TOPLAM
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 
Download

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ